Skip to main content

Full text of "Bararan franserene hayeren"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at jhttp : //books . qooqle . com/ 


-■■■■■■ 


F^^asj fsfea ■ - « _ Ess "••■■^ --'-•-•;*•-<'■- 1.- I -' -■ ■ 33t ■•-- ess - 3 

, •;•,-■..'- :-.--.■•-.--.- ^ I 
^AB.^ 
y Google * : ...» y Google y Google JifW^ch <j4 c^Shtj <y+t l.qltHK. V>A^V^^^n^v^' ,PUI>UPUL JbruiiUbPfbt J ^> ■* * ^ X->? ^ 3 

<?■ ** V g 

*»* *** ^ .! ■*£***: • - -->ama* 4:UL6b.Pb"b 
ji^jtr >r-« <^- *3jU rr j 4>. hM» tfjUu j^w 

*- —^^- — -s^ — " ■ " »! > ■ — UnupwG fltutfmtf dmssku/i, ft/it 14* yGoogle 

y Google 


u»a» Q^f^^f^an^u •£uin.nn| ijuir if 'anting UrbLrfsJig Ufcj sbqji ni.Gbgui& fiu qui- 
ll uiG ijtiqfbrG brl||iLi^ wqqbgJiG iuc[uuirfi|i pt • <£n.iufiuuil|uiG 
puG* jiruiLuiifp ustuguifr Jir s|ibqbruiljuiGnip|iLGp u|)is)i l|nrni- 
iGtr : brl]|iLi)G Ji qbrbu b^uiL : <f uiqqfibrtGG uihuijiiluiG juiiJi 
unLbgiML nt Ijp |uounL|i iljics uiilbG sbqj ITbr — bpt IjrGuij 
uiqtu piuguisrnLji^ — tfswtnruiljtuG lJrqnLG d|ics <£n.inGubrtGp 
nig' fiuilfuiiLuilj qnLr.uiljnipbuiGg : ITbr iquisifiupmGp ITJicjtG fc» 
p q(isni_Gp S^os ^Itn-Giun., ilbr Jiifuiusuiutrp IJiqatG l|Uiif 'M;Gp. 
r qrmquisp l,pdtqn_ ljiuif ^liLJiLGi}|itn., dbp ifuiGljuiiluirdG' uiG- 
lft IMiluoG . ilbr iquisquidG* juii-t» f 3>bn.Gtj|i GuiGuiu|bsp , ilbr 
qjijp ^tn-mGdtG, ilbr Gljnir|i^p Spiuiqn.muiG, ilbr i[GnLljp frpGraG. 
r i[Uqp ITwswit ^ai/wtTt/iG, ilbr qntuuiGp l,uiifuiijiii]ii.uiGf b\ . . . 
r dbn.b(G t fifc'q Bo^4,biL]t6G. |ir sjuntr Giul]uisuiq|irG usqsui- 
pu^ uijG db'6 uigq|iG. mjn, untqp l|p upuftbGf suiI|iul|iG suirui- 
iqq dbfr puiGiuusbq^|iG % nr Gnr puiGiuusbqdm pJii-G ifp — qbrui- 
i'jG puiGiuusbqdnip|iLGp — qsuiL m.r pGq iljics uiquinuift Ijp 
ur&ni_tr piuGuiusbr^nLpJiLGG. bi nr' ilbr duiifuiGuiljjiG puir&rui- 
ijG puiGuiQsbi^ui^uiG fuuGfiiurp pbrbui* uiqftus ilbn.uiL G|iluiG- 
uGngJiG dtj : 

ftaiuGubrtGG \\r s|ibqbruil]uiGnLp|iLGp l|nruGgGb^b fibrt.nL t 
r iuqq|iG iltj pGquur&iuljuiqnjG 6iui_uiijiuf if 'ni-Gbguii. IbiLiuGqo - 
riftuGuiljuiG upusbruiqdtG jbsnj : U.iqiugn'jg % fuin.nrq qturnL 1IJ1- 
gji lit? (EiLUiGubrtGt fiuijbrtG ni. fnujbrtGt c£n.uiGubrtG boppG- 
ulj puin.uiqrng firiusuiruil^ni pfiuGG' nrnGg i[br^JiGp Gbrljuiju i bu 
pbrnrq if 'ui^ qnLgt IjuisuirbjuiqnjGp* qnr |i Ruir|iq puiqdiufidni.s 
12 j fibqfiGmlj if 'uiju iquifinLu siqiuqrbj^ l^ntsuij : £ruisiur»ul]btu[ 
]G bopp puin.uiqrng dt^tG , qrmpiur *bnrujjrG bL me|uuirfiujpuir 
uupurp* piun.uiq[irf pi|iu|l: tui b|(i qnrdbr bG, uiiluijIiGG (i juijs 
bmb ibrLuiqrbrni[G nt Gnruiljbrs jiufiui|u fui{uil|br8 piun.brjiijG % 
•ujtu puin_[ig pGqfiuiGriuiqtu juiynquilj. juirifuirbgnigifiuifp » bt 
IprirrjG |ir piuqifuipjiL Gnriuljbrs Gnruiqtif puiiubrni^ bu Ji \nju 
irtaft quiLuirLUipiurpuinJibrni^ nrtqtu bu brljnug jbqnuug nkuui- 
iqGbrni-G pG&uijuift Ijuirq if Wsuiljuirq q|iLrtul|briqbrni[ % guirq y Google - p — 

uiG&mGop tlbr nL GnjG |iul] osiur puiiLuiruiGGbrni G : U/jGiqtu ujui- 
suiGbgoiL nr* bopGbuil] ijinfp ljuiif db& puiiLuiqrng brbfG bu jorji- 
Guifr pyuiif, bu' nr mjGfuiG Gnmiq^ ]turifiurnip|iLG niGfiif puin.krG 
Jiruirni suilj cmrb^iiL nrfuiG fiiuifuitirnLpJiLG ntGfiif puin.br G Jirui- 
niL fibs uirm busuiqfisortG fi{iLub|nL cuiriul]iurqb|nL : Irnjwfy 
fttuidwuftwj pwTiwrwGu* Jir qriqniGui^uiiJinLpbiuG nt pnjnr pb- 
rmpbuiGgG fiiuljum mlf" l.uinnLuji uin ibitU puiiLUiruiGJiG sbqp lyi 
piLGfcr : l,uin.nLu|i &uiLui|ni[nL Ubr qruiljiiiG pwrbcrjnLpbuiG fiin- 
ifuiiqiusuiuJuuiGnq <£n.iuGuuifitu) puin uiqrfji ifp iqtsfG buu f uiG qbm 
qqiu|(i l||i |[i6hr : t?L uifiui uijq qnr&G f qnr 'Huiq^ius^huiG Siqui* 
raiGG uijuor Ji jnju Ij'pG&uijt : 

hnusni[uifi[i^ iqiurs|iif pfc, *UnruijrJi ni. *UnLiquir}i puiqnuis- 
ifuiifp' fibsbiuil] piuauiqfir if 'bquij bu : fl'j &bn uiqJirGbr" *lbGfc- 
s|il}sbuiG|i IjuitT 4,tGbs|iljbuiG[i ifp ftuiifpbrni.pbuiup % iqrujsbgfi ni 
pqpuisbgji, n ^ qujLuutuiljmG ljuiif n.uiiIl|uit]uiG puiabr nu puigiusp- 
rnLpjitGbr pbrGt qrbGfc *iuiiuifbg|i nL unusGiufiuiijuijr sbquiLnrbgji: 
SnrbPsmuuiGuidbuij (uq&uiiljis uicjuuisnipbuiifp jor|iGnLui& *bnriujr- 
buiG nt untiquirbuiG qnjq puin uiruiGf tquisruius quiG&uiruiGGbr 
bquiG jiGA 5 unfair : OLjq Gnjuiljuiu} puiiLuiruiGbrniG ijruij [lifnju iu« 
n_uii bjntpfiLGG Gnr e{iGui& puin.bru l|p IjuiqdbG : HrfuiG uin.fiuiuuh 
ruil| qnfi Ijp ilGuiif ifuisbGiuqrui^ iqiufinLU usbq&iu& puiiLbrfcu , 
uijGfuiG sdqnfi l|p ilGuiif pGqfiuiGruiiqtu uijG piun.brfcG' qnru ptu- 
n_uiqrf(i ifp iqiusruiusiiLpbiuG duiuuiGuilj Ijp jorJiGbif ifsuig uifl- 
ipfrnrq uiGquiquiGuil] qnr&nLGbupbiuG ifp dJi^ngJiG : Uagiu iltjfcfi 
dnqni[nLrqG iuGciilcs qqm.ebuiL pGsruiGof ujfis' uin_£nL, bt pbrbm 
iun_Gt qnr&ui&t uijG pwn.brp , qnru pGiuqnni[ % uitjuiG^ni^ cJiGui^ 
bif , duiifuiGuil^|i uqnip[iLGli — bL uitibGtG qdpuiqn tquiruiquij|)g 
qnLqnrqntpjiLGG — J16A pnji^suipiijjuir qfisiuljmG Ruiifpbruistnr 
piun_uil|iuqifnip|ii_G : <bn.uiGuuifiuij puiauiruiGu \\\i ujuirnLGuil}!; 
Gui[unrq db& puiuuiqrng pnjnr puin_brG m. qrbpb pnjnr nfibrG » 
orJiGuiljiug quiGguiaifuiifp' uii b^nrq t piibj : bL nrnijfibsbL* pot 
£ui(ul]JiG juijsuiruirnLpbuiu" puiniuq|irfu uiLbjJi nGnuirAuil] pn.Gui& 
k|i, uiauij|iG fcufifi ifp sbsrbrnLG ilfcj "unruijrtfi nL WmjuirtG m- 
Lbjji puin. qsfinLui^ u]|is' n^ui] : 

Siurji nL IjtunLiuG dt? jorjiGnLbguit nL stquiqrnLbgiuu (£n.uiG- 
uuifiuij puiauiruiGu : liiujunrq brljnL ilb^uiGntG puin.uiq)irGbrb 
GnLiuq^ puirbpuiqnt i)inrAbrnLU urpuiqrnLpfiLGG ui^ bu ujuirsuiLnt y Google l|UJ6Uirb^: •fnr&nju uiljiuifuij pbrntpbuiGgG fiwifuir onj6 ujiunu- 
lGbrG* jnLuuiifT GbrnqiuifgnLpbuiG uj|i8|i sruiifuiqrkG uirqnj ftoi- 
iruil]nLp|iLGG : QGi}ui&|iG fmujrf if'|iG& fiuiifuir pi^|u>|ni[ qruil|aiG 
;|uuisnLp|iLGf , nrnGg joduiruiljuiif i|iuijini.G puirbl|bg|il] IjuignL- 
\M ifp qn fluid bif, nrfuiG uiLbjji l]iusuirbui^ mcJuiusnLpjiLGGbr 
[isJi GnLJirtJi dnqpiJrqbuiG, bpt dnqniJiii-rqG juirqbr pus uiilb- 
jjGJi bt jiurqb^ suir Gbq|iGuiIjG : 

b. $fcirbr*b«IUtblU i t Digitized by LiOOQ IC 
_ i n -- A ' .7* uriMiiPiiv 


i »\$. (gdui^^ mlifiniftnlu [biuu 

•** (JtftnLitih 

*•• Pntuiiiputunt.OhLU 

%bpd. fybpiftuumtftuu 
^ji. ^npSfip 

ff j. 'hfiyuipmlUnt.O^t.h 
. (ffu/fini. )0fru*b 
&g. If qiu If fi 

bplfO. bpff'uOnLtjItft puin. ,., bplfW 

QnLnfiubpnt. i/*£ If*'*^ Vp u V 
fit t^T- Quutuiufi 
f«f • f^iuuibpuilfiuu puin. 
On. On.). fi*n.^tiLU 

1, ftauitftuu 

ljui. l^itimhiiiug^ ■ ^uiutjitiuilfuili Juq, t*uin tf($ f Ijtiiif fvmqji i/£« 

. fru in. i^j 
(. ty&1ii|i'»ti^ t IfbuqiuuiupuiunLOfii 

/• Ifmlfpiuj #r- . 

1i. Jjbpqnp&uibutu (putj) 
^•J*. Jjmf**uinpnth btuif nu 
Lnju viojtiatffnmlfbpiu^ 

i». (hwdlfwlfwli 

0«^. Uufiuhjinj i/tf 1 

•Tf. S*uppu$inL&m.0liLU 7 i 
5* S#» (fluinwpuilijiu 1/^2 l^Kw 
•P. £»<.ti^, $ulfmpiu'LnLO JilU^ 
t* QnfutupbpnL9ln.il (pmn 
^lupmuuilfimii fidtuumnihi 
*• £b q/iu in lj fiu 2fi"'} pmn.p<i}t2** 

Qn. Quelqu'un ' jj^ 
Qch. Quelque chosp ^Wr 
Qq« Quelque ' >, ' Ik Digitized by G00gle 
IMttD»'m(PlfcTb m%Hft%t ZlBbrt% A 4 f* QtftjhitiLnp U tuiLutfjih tntttn. t 

Xe savoir ni A ni B. ty"^™/ 

uAutlnui** fuftuut mq£ui £>//"'/ » 

A V/> (mncli). /r (mmiI), i/^. (iTm^) 

ft \ "/!*). HtuJmp % tun. (i/^i^A)$ 

40aissant , e «•>• 0«t«/t^£»/g* 

mnmpitip^t [I** tiny* jutfnpntunnift 

4roUsS6 J \jftputdiiiju -, * ptHfuulf 
l&fldsS^e fr- i'fttftjp/ guiAni.1iiuljiiL''lii 

tbaassement «• f*ninupKnLj' t fan. 

" u l'$kgni.if» gtu&nLif (fttLpy}. hnt-tu. 
Y>lJ, ifiuviVutpnLtft uu»npmhlf»»Lif» 
"ittiiMtaiti^ftci/*. ifiitjpmpbpnitf, t['vp 

^t/l If'icffia&i, \iiinttuuttuqtib i 
}* Anlii* tfnijpuipbpbt, lunhmpfibi. 
nn pmhinit (ittijnbf. (IpupS)nu- 
»n>mnipnt.Jb£ (Wn tncfyiV S-— » 
/» UfM<)iffif/t Ituuihi* jtttptfiuphi, 
m'bfti. fanh$»p^J$^» %M-iiiuutui)ituii 

aisbtur «• fy-jp—ptrpfa it^c) ' 

lajoiie f (tjitmflfft) Aliotniuujittplf, 
luinHftuplf . itbpphpuili* % 

alourdir t ft^nt^ ^mpM^ 

nfmpb^ 2 ut, ^2^L* fabnmboupbfi 
landon «• l^pnt-if, (pi^ui^QnquLJ' 

v~ pmltp, ipmif. mhtftncOiup- ifuntiu- 
ftnt.]i. ymMtm •.•/*, u*«uiM«.pki«ii i/*. pbut- 
IfbpujnLp .phut&ht tu p . nil<^tMfM|fu ^ • 
f%pm<tutpnn(. A 1 •— ,bl& <{bqAt b- 
pbuh 4p"*l* itt\tlti\tHiit {UmpiLi\i 

Abandonne, c i (,^"»/, /^m.ti. 

(/in vitiri <.(»<) (tm.tupl»). uAJihmmtn p 
(h"l*y)' *f»»p*l**'V '***l* , *u»ftiijl$. fatu- 
tfatth.iiAiumhd. I m Wnjft f hAiiu m tulft 

Abandonnement - lp»t.tf. 0*. 

nm.tf.iu)iutbunt.tf.ntmitiittnLp(tfphu\, 
HHymlfiutfniJi** Uiuputfftp* (£^/'</)< 

Abandonner * IpM^ (j>t*\<n) 

Sonnet. jitiuHbi, but Ifb^iut^ (%pm* 
Jiupfiit Abnp ptwybtt nu%pp pinjbt* 
tA»bL\int-j . inbinbubt. (uiqtuin\ Qn- 
mil/, utbjutimd Onipit[, S — , /*ty>- 
ifopH m, "l' ('^'Plfr^PC Onipu £ % luiii. 
huiipbi* , iitliAliMinni p £//"'/* 'f" I I'll 
ttiupin.h\»fii. tftinnnfm [ni tuJt^ntj\*t 

Abaque \ ^bpltufawp^ufa. fiioj- 
Abasourdir* ^m-jglify ("opty'V)- 

upm,inpblfbi*t if [if wpb ljb £ t 
A belt ■— $b mutnuipuitp . (inn b\»bp' % 
2t**pnnctj> IfHpOnLtfnpa* (iuf«nmt»»g)t 
Abata?6 —QmjiHIufitHpnip. uujiiiliq* 
mbhtiLtf. hmntfmhnt. if (li«i«.m^i 

Abatardir ^ frnpOtugbbi, »«^ni* 

ubpbi. JnimSmpbi. S* — » j*np0tu» Digitized by VjOOQ IC A B D — ! 

Abatardissement -» f»np9m 9 nt.tt % 

tujiiutjinjunL tt. JitiwiQiunm. if- ihb&m. i/t 

Abatee \ QnA^Hiqmplp* (L«uLfti.)i 
Abatellement - HpybpuifilHSi 
Abat-faim «• f^»«^n^n#A*, tm#/u«n. 

uffAiutf*t Iwifunfimfrtft [pbptuh> 

Abat-foin «•» 8u*prjiun.*i R***ifpiupfi 

Abatis (fj-f*) *• Ht-hpmtfnjui*, £«»/»* 
tpulfnjtn. tfinulfnjmm ftiuLpU&mjp* , 
ftiipifntlj (Rtui.h 9L % &/ttsf,/tu.)*«tfVnL> 
ninwjip f ibtvpnutp (Lutpm& £)» 
Abat-jour «• l t nLU$u'hgnjfj. ^nLUtiitf- 
tfin^t.^ntuiutfnp* % iniintpiitrnp*i [iOii/i) ' 
Abattant m^,upJmlf* (tji.pnuf.6h' 

Abattemenk** [//»«"«i*pfr//ii*.i/. m.- 

Jm9iHiftnttf. tjhiiuuihnt. mnnc i/i 

Abatteur -» 4' ,IUI,I< ^** (•^•"V""") 
/»,„m. — de besogne, £•»*»! 7«/»^ 
uifruiwtfj. — de quilles, Ui"»*y«i»£* 

Abattoir** \J uit*i\tniitbnq,ah\Miuputiit 

Abattre *• »V«»»y»"^/. tfnp&,uhh[. 

Ifnuipb^. Ijutpbi, qjrhnct, Jnp9bi f 
Ifrirpfmibi*, npunljbg'ltb^ (Umt_, 
ifjlif<iMrii.ii ). hutnhqlihi Of"*?/ 1 )- nt -' 
Jui9i»itjtb^. t[(iinmhtj)ib[. — dll bois. 

de la besogne, £»m«* ^»»> mtVu 

««V^ pni.uy\ihi.S— y S' uu l"' ul '' l*jbi«lt 
Ijnp^ti&jt^i t H"l't , i- ifilfil(uimh\»lun- 
jtulnui, ututunlfniQbmtfp liitp&tubhit 
AbattU, e t tynpAmh, qbwbtuHuip. 
ni.<fiii9iuih.t((iniin, uiTptii&tUihSpLiu&t 
A batt Ure f flwumfifV mp ( bq^bpnL/i) t 

Abht'Vent— 2,» ^"ptfbf^. Sat Sp (wL- 
Abat-voix •» flrM/«i«i/i/.fn^« [lf»q)t 
Abb a ti al , e ( ui uj ui )& lippuijiulfmh t 
Abbatiat lkppmjnt.9lti.hi 
Abbaye (mufkj/i) •» U t ppmjuipn,'i»i 

i/rV»iMifiofffU| 1/1111*0 • iunnnifittiUB*t 

Jkbhe — lLpp"'* ifiuliutKiujpt [ifmjjn 

AbbeSSe } tlpptminLGJi , i/iubm- 
Abc (iUUfbuh) m fbpntlfmlt . i«f/p. 
tu pblip, hmft$iurjftinb^lip i [tpiuuhj t 

Abc^der t„ ^^fumjQf,^ , 0„,pmju 
Abces - 9«"('»v« ^jnquiGi [un«//*i 
Abdicataire-»^*«^afV»T»|*, uuyiufifr. !- AB) 

Abdication f IputJiupncit /i ? /i»m- 

urii.V«< D^"*** 1 iiiUfimpbutaih * t 

Abdiquer * f^mpu.^ fipmJtHpf*^. 

lattfiiiphtnb^ «*\*»t \tnnjp{jJlijiumntq\t 

Abdomen(#V/i) - Rpntfmjh.fnp.jjf 
Abdominal, e •«•)■ n(>"*l t "fi"'jh* ,t 
Abducteur - £«i/mi/«i.4u*, ^.rtf^ 

{f/»L^tM, r^tififj«)* «* ULlfttiUfntft IjoVi 
AbdllCtion f ^iiiwmt-an^ni.^, £». 

Ab6cedaire - fyppbhiupmh, £ 

Hjpphhinljiiih. iujppbhnLi$i [Ipnqnt-n 
Abecquerl* tyomi»*rV{*, tpnm.qk£, 
Ab^e f $^i&iiilj* tf^nopSml^i 

Abeille, e i. WbqnLiu£,mf,,Lff*t 
Abeille f [T*V»|«i. . Reine des — , 
AJ*eiller~^*Vui/jnfl*» [^ewprnf,,,^,. 
Abeille re i J ITbtptvtupni^mlf* , 
Aborgeage - %mjiil$tn,«2$*p '• 
Aberrant, e i W*"#i n /^^'v*' 
Aberration f lT'>L n i" u t t P>"t IL c nL «* f - 

fbnnt-tf (inLunj\> kinmnpnuf i 
Ab^tir 1* tt«pui«iM#y«*V^ p9myLb i: 
S'— - , ftbaiiiuKjufii^i p9 nihilist 

Ab hoc et ab hac, U»/»^79«/»t 7 , 
Abhorrer (mtz/oitrLrV) ^ ^'"I'd'l* 
Abi^tineesj»fr»|iVi. ^mt^jip** [ qqnt fp 
Abig^at *»^»««i2 | u«M9*»ijo«*« 
Abime » tt»iyni.wi| , ^/». i#*»,«. 

qinpiiiubuip^ l(npn*.uuii futiplunpmt/i, 
tiinf;tnp. &n*l (ahinni.tibm\»\. Kn-— v 
'{Jihpbi.uilf (fiuufniwhuittpinhjfo 

Abimer * t^b^im.qbi% fn^twnL- 

^iV^> £tttiff|i/£r£, Hunfuttib i , luupntfut- 
hb^* pifpbpiiilbbi' abutftHh fiiu^ntitVi* 
iHnplfjt i/^orV^f. S'-^^ [/'•*- qtiihjt^*fun - 
piuuni.qfi£» bq&Jtj^. iiH-pm.^. ^tfnp. 
aiiiupii [iHtumbutmb ( ffiynrirtt. 7i ) i 

Ab intestat /ait'/uii«<V (ifbnhf,^. 
Abiotique fc ^feln#iM»innii*, n,,^,„- 

Ifbgftff* (tfoutft bpffpjt) >[(jiuudtiAnitL* i 
Ab iratot/ , 3f'"««/i«l«(^in«-*M^ Iftnnttjt 
AbjeCt, e tftbeii|ny, ^pni/i^^iJntii 
Abjection f Hhmpfjntf, tfJi&ntJ,. 

urn.f<fUtftn<.i9^Lu. — de naissance. 

^uuituqtf nd^jiLhi [fipiuJiupnL iA 

Abjuration f n*-ptugni.f, m.^i«j U «#i y Google AIBO i — 3 — ABO Abjuratoire t fUpmy»iUmhi 
Abj urer v /K jm,W^ ., j/**+«pf'i ♦ 

oiifhqbf*, 'Ik If ft 1 ^""fe T^j' 1 '"^/') * 

AblactatioiL f /f.« ^^ »»uioL^« 
Ablaqudatioo|<C/»fi^i|oi-«r^Mia.^i 

Ablais - 'hhn.mpwfilf* {gnphl)t 

Ablatif «• #M0»it«t.iuiJ«wVi (/ft*/?* 1 

Ablation f /*»i*<jM#£«oaim.^ •mwn.iup- 

Able^, Ablette ^U'iH"clf, ^bpj^ 
Ah\epsieWm*«9ifl»*i-Ft [(<W4) • 
Ableret-fl«<jN/jrM^*iJitupiuquipui i 
Abluant.ei ^Jipmfh^ulf\[timOf$)> 
Abluer* £»«.«»£. fa iut ipl'£ (tfnupu*. 

Abllitionf &otpii.p ,fiti.tngiiibp, i/iiif- 
ji»l»* (/ni#</rt|^/»).ptu^nti/»UllJ8t:Up» 

Abnegation f (|infWf«««j»«.0/n.ii. 
Aboi - ^tw^/tct. Tenir qn« en — , 

ufitunfip jnjubpnif npnpb^ </£(f£t jm.- 
ua f$pb £ . j *JJkpfUiulfl;ui* . (UfhiuJmtf. 
funcStuut t utiutiiiiuiq . £<J9**iipniul;* 

{hifjhpni-ft). £tre aux — , trmjptu- 
Aboiement «• I'u^fith. tlmjpmKu,- 

Abdir ^ £t*£ir£ . fuiuifiiuiibfi [Wi/. 

Abolissement -A^«c»/. fa ,,$$,„ 
Abolitif, ve ««* StftfUHfap*' t 

Abolition f flui9»fjbfnt.9t m QntptLfi. 
(«fip/l).Lettresd , — ^nqncOfLltiu^ 
ftp*' 2^" f P^'" < fl , f' t [ybpbpiuplt 

Abohtionniste f %hpbpinp&btiib, 
Abominable £ HJhhunfmp^ amp- 

fmuihufif. luJVktiHfi; 2* nthnffitmuiht 

Abomination f ^m^wI^. <#??- 

nt-inhp* tfiu p 2^1/9 piuit* tfiitpynt-Oftt.^. 

tfiLiuitftt$2* nni -Df**~1i. Avoir en — , 
1 tu V2bb £tre en — f %up2bfji pf 
pi»f. L' — de la desolation, 

Qjin&h lUHftiilfiitUntM, Smjpmtfnjh iu- 

Abominer ^ ^«#/t^A/« [ufiulpnincfi 
Abondamment / fltn.M»w»»f#fcti. 

//»»»«-//». phipupiiulf 1 //"»'/ (6 "in. If 1)1 
Abondancej U*LiiitnnLp.jnpnniJi. 
jnprpupm'iint.pi SafuiiipiulMLp' («/>/*- 
umi) qhqin.it. ^ptufuiun.% qjilibmtf, 
OQnufitf . D' — / Ufa miftnj duoufif) . 
En — t U»n.iu wapiti $ jnpntunmui , 9m.lt9tif9Mi.tt9 • Corne d'— , Hitt^i* 

9bqffiip f utn.iuunti.Ob»u)t if^iiitiM^i 

Abondant, e i. 0»/»7« tw*i«««i 

fpimmhp 1 jnpipupnLqfu. 6nfutup»n%$ . 

jnpniulf (0/»t)* iy— -, V*«4«- .— en, 

Abonder •»>• B»pqbf 9 bumf* ilfu- 
mini, ^</</</uj^ • mirij pnlii^t tnbqbf * 

en, (^ % 0tuBtfi.»Li cti—i (/»*•- 
^«./»). — dans son sens, $m/»- 
^ ftp fill ifpwj ufbnbf tfLtu[, — dans 
le sens de qn., ^t(f nt 4» *«•«/«•• 

funfi* dtitJtndfrtn pfp uf. — de tOUt, 
U,n.iuutopl>h m.hbhiiif* jnpqtutfmfbf 
itidbli muiht [ItnpnuHfpnLBb 2h^* nt l* 

Abonnataire - fin<i*pntiilf, mmJm. 
Abonne, e f fimduiiutpq* [qpm-f* 
Abonnemment -• f*iuJmm*pnt»m 

pmJiubnpikiiHjfih * [f^mJiubnpn%uifp^tft 

AbonneiA fl>nJnilinptfimipbf,& — . 
Abonnir * ttijWiojlifcf. pm.bf* 

piiLtt*ifni.)ibi*, puipbpbf . S — • tt^- 
\int.iiAi4tii t inii.tn}n»ii, pmpbpfn 9 
Abord — WbpJibgnnf, Jm-ut, bqb- 
pnnt. tt$mfnAnLit* funLn.\tp)i9iitg iff>- 

tfnt.J. Lieu de facile — ^vpmttiu* 
tnnjg uibtf. Homme d'un difficile 

— -I Q'Jnt.mpmitiutnnjy ifiupif* I) — , 

tout d 1 — , de prime—, \tuifu bu 
utit.m^, itm.fji pb pm 9i' IT — apres* 

H^itl^ifmiifiiu btnpp, j {TbpAmi^iujpp 
(mJpngjt}\ [itmutnjyi ifuipnmif»uit 

Abordable *»). ir,uuish L f>. ^ft/mi. 
Abordage -»t#»«'«-»»p«^, l»i««.^(|- 

fiuipnuif* . \ttiiLlfntuntiiu* t 

Abordee I A f— , D'— , SLnj*f pb n 

i/6rM«2i/ii«liii* v ifowb\iniitn\ iift^m 

Aborder t.frl fc /*Ai» % iu ^ m p Lfltbf. 

piif ({liiiib^pt [bym-fifi fum.Jb[. — 1» 
(fouibittiiit Q'U[. <&bnp ifi#iltfft(./ (hfiv 
Op). (l,ui.)plnfi,iipb L . S— , (To- 
mtiilfqhi . atiipiMnuhi (Imii^bpiii.) • ^»- 
pnipfii. A I' — iQ&if tfmuinjgU* 1 TluMt't 

Abordeur -• Quntuipmiiut.*, fiiiip- 
Aborigene-»>-^l»^^ pSi'««2^*'"P^Ajf* y Google ABR — 4 — ABS Abortif , ve -* «^«<i*V\ UbpiutyV 

^k/uk}* j}rtqtu& (tqmitt.n\' 4 //>^/ r > 
^£1uu^>). ^ «• l lJio t mn.bnt [ ^iftni.y 
Abot «• IXuufmpqb^, ntnumtfiuiu 

Abouchement- ik^^qt^^ic* 

wbuiuLgnip . pfrf*u*fcu*ff£m.f9^<.ui 

Aboucher * 'hfufmn^Jbitfu^ubap- 

if&yi *un.pututulfQ;hi*» pbpittutiibghi. 
S^— , ^otnulfyfi £. pbpui1nulf<jlm 
About «• Suijutniulffi &iuju % nt-phj 
tnmfutmutfk uihgtu&, jkn.ng, tftnu- 
tfinpiitb*, thnupmtf* {anp&titi.np\t 

Ab outement~tj»>jp»>lfgni- «/"» [ t/jjfc/ » 
Abouter * tF"'//»«"^9^/, <>i«/fi tiujpjt 
Aboukorn - 6^p"» / »'»v/»* l* 
Aboutir*{r'«,//»£ fpvfa 1 ,/» M *»?fa** MI 

uhi ,^mtihl$^(uthifj .dtttuU^if, Uitiptufuft^ 

Aboutissant, e -* 8'fuynn. (7««2~ 
utiti)4mli, t)/^. Les tenants et — , 

Sttipi*it[fjpp t mudfutitp •/»«$£ J&S »»«■ up 

Aboutissement-* H'»^qn\.tf,jtMua t 

1} tiipiuhtm.tr. jmpitiljtrtnp* , Iftnnp ifltb- 
Ab OVO fb&nt.nj t utffnfpi;ui [[pt> 

A boy ant, e i ^u«^#»^» fibuniidnt.uit 
Aboye, e-«v4"?N»"*M* (kpkwp 

utunni;p\. fibtniiitfathnif (tuiuvwou^t 

Aboyer i»v M y^/« /«<■ «•»««*/• fib mm- 

Win fa. \ ^iiioiinuttrfh^ [bpl;ii) t ' — a 
la lune» SLp u,t l n ^ t * ajfitfiiti^b^t 

Aboyeur f t n, i M i . - ^m^nputul^ 

( }iti.u ) • Juijpiufiinf. gttiulpiighlt* 
aniuLtttgbiiii (tuittfuiou). fituflfnyttitj 
(Qmutpnuftu rjnt.n.[t) • «••> ^u/^ti/u i 

Abracadabra - t,'»jp f *»<il'p iu V* 

tfht.tttiipnt.ti ntpttin i [pnutf » 

Abrasion f PmJpJunLtf .tfahutph- 

Abr^g"e m^mp&njp' \fiaitftunoinnt.Jt . 
En—, t]tnp£ont;u, dtntfiun.otnutahd t 

Abreger * <7»«f»£fy, fitttJmn.otnh^. 

ttnt.q fiu^bi ««/fy [ptim) .^tfmpG Ifiu* 

Abreuvement-tt/»/»"t9»»«.i/'i [tub^ 
Abreuver "^ llppnLgathb^ fuJgub^ 

/ tifl»ti*urti.ii). ihiitbnL^ui hiJgubt' I ff'^'PP^r > nnnab 
lb i (tnitthiunp)< 


<Sttnfmlfb £. 0ui0MM.fr{. — d'outra* 

geSv l*i untulfn&bi | D^lftnftttup tnlr- 
*f"'i* S-— , S^ntp [uJbi. 9 ml) mi ft [t 

Abreuvoir «• Stp tu pp* anvn,. 2#u- 
Hiu/umnt.V* — a mouchest rfmtifi- 

tfnLn*i tH*& tputf tuijm *[kpp urtLpftt 

Abre vi ateur- Itufwn.m-wfo uunttfi 
Abreviatif,ve t l,i*Juin.oinfi 

IfttipGuifituiM, unQttlin* {&tu\ttiHtpupfi 

Abreviation f 4" M ''" ,tol,,IM W ,< -] 

(iuitftitn.oinnL.Jf tpnp&njli* .opttiunni. tf 

Abreviaturef Uq»&l>i* [(nu,tnl*)% 

AbH •* Uktutuutmitlt' iiptttnutuitipttiitt 
A V — f Qnitutttfint^jf lmtfmfintl tnbq, 
finiliulHniulf i 2 $tL P u 1^^)* A r — 

de.S^/»^.Mettre a V — plummy- 
r b L , i^tu/ii^i«tli^.Mettre a T— de, 

S^b pi tuitifihi, ttnuitidntfmtfpb i*i 

Abricot- \jt»puAt qtujpup./un V^, 
i^ui pIp^Llf qtrsin]ji » (2 lt> ^ <<v f t *] ' 
Abricote «• trfipiuliuiiMin.* \ iftpuA- 
Abricotier - ir^. M ofc«/i» 
Abriter ^ ^lumuapupb^ S'— » 9«»- 

inpututttpjt^. ppit'p ufuitnutifiupbfi 

Abrogation f ^«^nci/,^#i«0Mio#ti. iA 
Abroger* SO'i^L- fumt/ntthb ^ 
Abroutissement -»2Ji«/i«i^»/*Jo)i*i 

Abrupt, e 2: Cfr«y? tftnpnt. /unpin** 
uiujotfi Ifglfutncpt IfuipiiLlp ("^)» 

Abrupte * tta Z A./»«y*T, [»,ui/»i 
Abruptement / tt«.^»A, <2'« n Aft 

Abruption ^ nulipHinutlfinnLpp'i 

Abrupto(Ex)fffr<|»M i /»»/M«»-rt-V,y»jili-' 
Abrutir^ttu/t'MwiV^i [^fif^<>fVrttiiii}u*t 
Abrutissant, e i flupiuumpiup , 

tntttntnlftuynt.gbkt [_ttiupittutit.tft 

Abrutissement - U.'u^itjm.tf % 

HhsClSSe i t iuipmin(fiHiutnttiiS tfAftjt 

Abscission fr <fiii^i|n#/iim#mt^*» 

Absence f ftutytulfiiijnLji. tf»jni.}i. 
nLjiuDtutfinL-p, BiupOtuthtitup* tiiu- 
fibtntuup' uMthpljttijnLp lnttttnjt\t 

Absent, e & jftiugtulfitij . 9,„p9,u- 

< ft itch* qpnLiub (tfftmpVt [ty ,u jfrl' 

Absenter (S') Ibn-mhut^ ptngm- 

Absenteisme - Su*p»""j»p—-f*t y Google ABS 5 — ACA Abside f ty«$«Wjf. appwputh$ 
Absinthe fr drffyf fykiJiG. o^li- 

ffpbiuj, qiun%oqfi*» qutn.ftiip» 
AbsplU, e & fiwgtupimlf. 4'""*"'/'- 
Lii£. Jfrnt^mh, utiiwpqb^ fflmii 

Absolument / A«<pupJiu^»/ifrlr. 

tnfipmpmn*mt$gl; bpitiy* aiii*tfiutn6tun. • 
pfynprt^tf, uitfb'bb tfth* inltjvlujftpi 
Absolution J f*nqnuf» tup&wtfniJt 
Absolutisnie • llpimtftqbtnnLft 

Absolutiste i ft/iiiw^Auwo^ujIu 
Absolutoire & llplm^i 
Absorbant, ei^*»l»Ni^iM<W<^ <fyi. 

4m.2i* 99nuiu&nL&* tqinuuuqjii £tl»- 
fel^Ai (^p»"7w«.«/'). (fbpif) uinnt.*, 
(fbpifiu)upufil»if* (lfmptiqnt.% tfniptf- 

Absorbe» e t Wmnmnjqt fl"*j) 1 
Absorbatiou £ IfuimunLqwlp** 
Absorbement *» ^«»/tuni.^Mi!i^*i 
Absorber * fr<M/ (f^p) • ^i^c 

oiuilfh^, fiiiittfttutthi* tf[[b[. tfnfubj, 
nL 7fl p n l n P"*H^ %un.\nHLi t fttoifnL^L j* . 
5 — t lyiljfpfyli ^nf»untA/«r#ili£fcui^£i 
Absorption f fr^nci/', fi\ilfqtfn$.ttt 

Absoudre * Hpiwlfh^, hbpb^ 

Onqai^t [ uipimlfnttf (Jbttbfji)t 

kbsO\lte^1Xpliutf^p^iiuftu2lutiipnq[i) 

Absteme - fyiibfiiuw, qfihbynpp*t 
Abstenant, e f ftbnUiupuHt 
Abstenir (S 1 )* Zp«'<t"ipb^ £«• f»- 

u liP'"2 nL l'h dm-*ttp**lh[* inhunLtu- 
" ( i P'"t* )nt.u*b i , Abn.hQtntftfti*t 

Abstention f jlrn.tit7»o'*r«LJii 
Abstentionniste - flAn-Jf^m/!^** 
Abstergent, eh <U>p'»ifii (7*7)* 
Absterger* ^in^^/t 
Abstersif, ve t Upp»»lp*»b (7&7V 
Abstinence f <fan.il/iuimLtt. (qf>^b) 

wuinnLji* iiibuni.tttnnLp, put\t ynctnbi 
}P**tbyi- j tyu»fip\ [nunnq fuifnq 

Abstinent, e & <fm^«/i«{, y«*»/»n^ 
Abstraeteur «• HbpuipuJI;w*t 
Abstractif, ve & «j&f»iogu*^uiii* 
Abstraction^A/tu^m-i/'. Faire 

Qe» r*ag<t$$tu'litri*% uiupuqpb/ »-~ f aite Abstraire^ApM'jM/'S'— , lT«m»- 

fiilf/if, tfmpnt[ inn itXA%ut)nu/ t ['"•/{< 
JLbstrait, e fc «0/ii«g*u*£. glnptu. 

Abstraitement tHLpu»giaptup % 
Abstrus.e fc^«/»t»«/»^«/i*j- fapDftht 
Absurde t 0*4*0**. - ttt«i.*- 
Absurdement/ttlitfi*r7»/»tt»tf7nt^i 
Absurdity * tt*u»*7n«.£. wltbQb. 

QulJi (Juipynt.)* $u%f»hOlrOnjp t t 

Abus •» 5^7^01. #A itfutu[»i-tf* ufutui* 

— deS mOtSi ^/twutl/uiptu^mtjit 

Abuser i» 2>»p'"y"p qnp&w&b/, 

qbq&fi/» uuitiiftuMt i<**£*^£, qbq&ut~ 
lib/, u/tuunpb/* ll^l ( ,M 7jM)* ^ 1— "' 
fiupqfapp fampb/% ftiuipmLft/t 
Abuseur • Stbq&ml/*, qbqSmhnqt 
A.busif,VC t Stbq*uil/uth t uXl/mpq- 
ifttnm& (nptutf}* uffimu»lf(iiin.nL9ftL\n 
pnin.fi) t Ttftitpitipi uifiuimlfiuhnt.%ini.bt 

Abusivement /j^^o^tr.^uiiu- 
Abuter * U ^ tyiujfnufobit 

AbutiloJl - Sqwnp/tlf r* 

Abyssal, e h %bpia%qbipujl$Vi 

Acabit •• flpi'»tft uibutulf plnjO, 

Acacia - ^uitfj»*u* ^&L^*« [p'"pp* 
Acad^micien - ijtu6»iin.npift 
A.C2L&&mietfu'6iiin,i{lbifiupiu1f Jtup- 

qtitpmli.ifuiptpii^iu'bp.fin^tihl^tup .fuiu- 

tpuutnt.'if — desjeux, fr'fqqppnjtf* 
Academique t^«'5Mmiii^uili» m#^- 

tn.buiniuh»tun\it ftfftmmpiup t 

Acad^miquement / 1lpnt.buwm- 
Academiser^tt/»nt.t«»«n»"A"w»iW^*i 

Acad^miSte - \Tiupqnt.unjy % (%b- 
Ab inLunjtf tfuipqjilf, fihSbfttuu t 

Acagnarder *»• ibqqnpbfi &*ji 

unpifbgbbi.S' 1 — i tf"J[ unptlfatpiliqnq- 
liftfr &"J[ &"JI y*ytnf»(4 [— .pntypXtl^njq* 

Acajou •• &>u*inqb%lntwflnil- Noix 

Acalepbe -• fynijbq&iuqqltp* \t 

Acanthe J tllpubO, lupfmJluqln «»». 

t<i^fi«lij9iii^, ttilfiiiliDhpDiit&bL qmpqt 

Acantboides f j lT'»tn'»q<itp* «r« 
Acanthologie f «^*r u,,,l ' t ' , 9* , 
Acantbopbage -• Utfpujluil/lrp 9 \t 
Acantophis «• ♦2° <, *» ^p^H^* y Google ACC - 6 — ACC Acanthophore^*2 M, H t f *■ l(* nL 4 ' 

Acanthopode - fctuflnwm.up 

Acanthofage t U.lfputhuttfbp'' ft 

Acanthopt4rygiens~^2«'0*«.i«//p 

Acardie f tti^«i«^i#t««.^*t 

Ac are •• HulfutnLp** ifuify «^»^ »/^t 

Acaride,Acarien, Acarin - ftti- 

tj putpttijhup f tuff with mil p i 

Acariatrefc^Om-^^iwfiuitf, ^rf- 

tttiUtputfitiitfpnjptifwn.uinpttipnj, ufttfit 

Acatalepsie f $w/»i«fcnitm^ujl»m.- 

DfiLu*, ntfpn.uiuOtutfinipt fbotfc'i 

Acatapose f 'M^uiW/r'ytA^.M. 
Acatastasique ^i«/»<i»«^*arinSi^*, 

inuipuihiinutult-y' (fibt.iuun / nt.DI»Lu\* 
Acaillet ttk0Oijiii.b, ^Mii£iini*4joi|ni.fc 

Accablant , e ~> frmtyiuijm.^ 

btuupui Jut "I* uittib . Atiiupuimtunuint. b : 

Accable, e ~> frinlif»««fi/mli, ^' 

^mli, IJ^uttiAdiiip.jnffum^ n,tiinptti6\ 

Accablement - fiffnn/". mm. 

HmUpithp , ftom. •/"• &iubpuiujunpntjnt% 

Accabler % ril^l' fa^i ffmlrfrf. 

&*fl}*l% funptnttttfb^. tftLtfib^, uftuttfutu- 
&b[ . ututahittu^bgub^ % ^"jff&l (fi"»it- 
gnitttibpnifl. fjnughb^*— de repro 

[niui^t [tftup&iuuibt. funttptiqni.pt 

Ace aim ie f Utpitgtu&njD*, *nt[nt. 
Accaparement ~ 4 M, ^ ,0 9/» I,IL,,LI ^ 
Accaparer* ^ ul| ^ M 7/" f<L ' r /* 7/»»"- 

L^^t umiybi*! jtpbu ptu^b^x [ L f t y 

Accapareur, euse f ^Miifuiffiw. 
Accastillage -• !»•"«- u#^i«^^olip* • 
Acceder *» ^lULtnufi^ jtnu&m ««#«.- 

tirtt.£t tfiutfiulf/t^* , dmuujift Juiutkjti t 

AcceleYateur, trice ••> bpwyfc* 
Acceleration f bp»'ant.Jt 
Accelerer % bp'»<jb^ ufuqbputtfb^ 

Accenser^^M'^i^n*. uim^JiupJinLtt 

Accent •• £*2«f — a ig u » D"*-/'' 
— grave, /W0. — circonflexe, 
luipnjlj. — tonique,/?£»/f»<4* [qpnt-f 
Accentuation f £&2"*"- l '*2*2 im "' 
Accentuer * tb^utb^ ^Z" 1 l^l* Acceptable •MJlMpm.Wr^t [mhi»i • 
Acceptance fCty"^*-^ upupyU- 
Acceptatif, ve ~> (Ji»fm.lM«^»«#li« 
Acceptation f (Jty«M£M«.if • 
Accepter % $»7«ity/> -f<m.mty£t 
AcceptionJ flU-fiii/". u^um tulip t 

Acces "» ITniut. tfiuutnjgi tfoutb - 
Vf h m • . tufuwttt «/u* i/» unupuj . qiiijptti - 

^Ijoci/. Donner — , IT»lui % ui&^&e. - 

i/lit ut* 2»»p^b ^% phqntXfi^t [tnb ^mni'i 

Accessible «•> Z«^//»» Aumflrji* 

Accession f lu»6nifr t dun. mint. J. 
jtuib^njO* t jiticb^Mpbppft* i(p'»J h m 
puti.ni.1ip, jmcbinLiitS, tuSnuf • — 

au trone, ^MifliM^u^tii^t [ifom t 

Accessit mfPbpJimutulft Jpgujuuttfft 

Accessoire -> bplfp^pv^"^ » 

buOitiqijuiubmu* .^ mQtupmifiuu % b\$- 
Quttftnt.ht*» tftnp&uftip* j -• ftuipuitfiu* 
uni.up*(ufu»uitjbpli, Outmbpffji). tfiiAt- 
pututnppi itupmbliup* ifm'bputtfnLitp* t > 

Accessoirement / 6*"pt"li$*»pH'p* 

bplfpnpifiupntpt buOutpftip*t [^m)#^i*t 
Accidence f QmtnmfinjO*. utplpii' 

Accident -• QiuutmHtmp . i/»»f^»- 

<iitit«^, iht.li* uitituwitinnf. tftntftnlu* 
dnt.up, tuuf%tttpOnt.pp% {int.uui}<pu- 
uncftp *. djtftu\th*p* ^unt.uitftufimut' 

«i.iii^*). Par — ^ QfiuuiiHfiutputpt* 
Accidente, e -> HuKtupO , ijpiu- 

pnctftnu, tftntfinftntitf* ^ b^tttcut* f l%utp" 
Oncputpq • l lp r l' tl i'"lb % t f in pA* l ' u,t,L n p * 

Accidentel, le ~> ^.«wnn^Mi^i«i», 

jiuulfinpSitujkiui [p* ,$ P* lf*Uftffutfpt 

Accidentellement / tuiuwi^Mi- 
Accidenteri* ^mftnfuttiffubi't 
Accise f QJufb^ttuuilf* (yU^7^/"")' 
Acclamation fr fytutjtnwnjV* 
Acclamer ^fr»«i/^i^^»«^^ («•«»«- 

Acclamper % 8*»p*"<rpl*L (4 M */« / i?) 1 
Acclimatation 1 0jy£tiiuifrint.tyifct 
Acclimateri* S»ip>"4"'t'^ l 'b ^ ~ * 

S<*>piut["ip<tl*l • tiiptfunntutfl»^ f top* 
tftitui pnubi* tftnubf (um[npnc9btuu)i 

Accointance J tylrfciu^Sf'-F » i 1 "" y Google ACC — 7 — ACC tpn-9 frit, uirnfnulfgnLp {lfl* n l ftbut\$ 

Accointer (S 1 ) Quuttuubtyi* 

Accoiser *» t^tuhqutptnb^, mJnpb^t 

' Accolade f 9^» V' , '/^"* /t * ,,,,L /^* ■ wt 4" 

mnqonj h i tuuutbuinhbiituiLp , on«.- 
tpMumpuit [ubquiujt <//"",/). tjnpiu 
Ufumlf (qpmu)* utnnuijftuuf.^tiulfuiuh^ 

Accolader * /Jm-fui^iiM^fy* • 
Accolage t^ f ^*«4 nLl ^ ^^uAp* 
Accoler i» n*-fitfi "*/»/»/*. win^M^M*- 

ufttl.^nLffhl. fukyulfhl* (npO). $ — » 
yitlfinfutuniifn i [Iputpfmlfntuf (yppfc ) i 
Accollire f npOmlputu*. l^niqut/t*. 

Accoramodable fc 'h/ti.pwjtupJutpt 
Accommodate •» \TunnfnptuV. 
Accommodant, e fc tyi./»u*/Ho/»«/, 

rfpi.ptuji$ip,f'up f jutptfmpnilj*, (%Jnt.bi 

Accommodation f 8»i»f">p'"-if t 

juillpujbqnLtf* (myuy). qfeitiS. 
uintp . uth$pnju$lilfnLtf*twhtMjtup 
Juip <pu[ji, uuiint*$juAilfnj&*i 

Accommodate i Cw»^ntMj^.^«l»- 

ifhplni.ind % Quitputfnp* (<//"«) . '/'««• 
fiuifpnuu^. jiuptfutpgtiLUi&, pliybqi 

Accommodement - ^tuptfwqpnu- 

V^ili • fiputtuiiiJunfinLOIn.it . jutpqtu- 

pinup. fi$iiJui&t»ijunLif' fyuqbiuiunun* 

W'A^ft GnttfnLuwfi Ipuptftttqpncf 

Accommoder * 4 ,,l * , 9 MM, "/»^** 

2<nffin^. Rutuqltplhi, Vtulputfnpbf 
(djtun ) t jiupquipb^ (tftuajbp). Ijtnp. 
tputfptri, l*" u q ,ul ^*l (jfafi.). i/^iu- 
poli£r£ , jiupifutpgub^. juiptftupfa , 
putylb 9'»7» J**iutp*'*J u ijl*l* UftUUlfttl- 
°6gk&£, jutlbifiucfiujbf* (^* ?"££>). ^«m- 
P'&{» uAtyprbb^. S'— •, JWfMiffi^ 
•"t». ^ittutfjiuutft mtujjt^ titnuquuitu- 
V u jl*l. ftntJmiutjuft^. ajtftuiifi^ ibn.p 

tyb ?Hf* ,< -/v S' — d'une chose, 

"ipfcfi fiu^p'!' ftppbc ftpft qnpittu&k[- 

Bien — qn., tt'/t^ dnqm^ ^m 

^"V/»/. funub^ fuilfbj^ (fibqumtfuiu), 
Dietl s'— , fibn.p Ifiuufb^t ynp&p 
ju>ffb^\ [uiittpubtuj Iftutuili jHitnuthnt 

Accompagnage«*^/t^LMHi^*, i/fr- Accompagnateur, trice f*/*- 

t/hptttgnqt mnLttujftulfliyt bpqpulfkp't 

Accompagn£ , e «•> £i{f*f , "'9~ 

bmi t (ibuim n*ni*iS, fibtn.bpqttibmbuii , 

Accompagnement «• n^bifgnLf, 

pXttfb puttjgnLp % HbtnuJH^bputu^f* , jw- 
puittmunLupi Hb utmjtt^bputjp* (upum- 
Ifbpjt i/£f)« b pquitfgaLp » inLuhbuilf* t 

uinuuitMuji* (fkoq ifikrskuft* 
Accompagner * fi'-l^^th £** 

Ifbpbri, dbuutjtt^bpb^ * jncnutplf bp- 
Dtut f jncnjiuplfbt. '/'"J/^l* U$L ^19^'L» 
bp<p"t(gfn» S-— , ^Ami nt.li&Vfiijj 
6&inb fun.tm«.£. ftupmbp^ittlf^jt^t 

Accompli, e -> ^wmiMpAui^ , 

Ifuitnutpnch % tum&bpjt, Jimtftuunupt 

Accomplir ^» ^"'j^^i, ipbtjlbi. 

tfitiutiupb^' S' — t ^utuiHtpnLb^t (Jtut* 
htii[, tfii$unupbitt£ l/^b^t [ipnctft 

Accomplissement •• U*utmup*9.J t 

ACCOI1 «• t^tunQmutttitf (iitui.\i 

Acconier •• 2^'upOmmittcun^i 
Accord «• lTfiiulptnfnifi, f' u 2^) ^"*~ 

tftuiiujhntp • lunutnntluihnnf, uituut- 
yiu&nLp .dfttupuilsnLp • fiuiJiuLiitintp, 
\tbptpujbtutfnLp . ituiibtuimjiinLh (i>/*« 
Ltu<jiuQb[b pit.*) ,l»lrp < /ml^ny©* \puifui- 
jtupjiiipnth (ym.1ing, injuuutnLbpfi).* 
D'—, ffftntpmu^ fimLmlfttr. D*UI1 

commun — tWftuipmu. £tre d 1 — ♦ 
£ffji/fM</^ui pu»n. Etre d* — de# * 

/^nuutnJmtiAi f ^fiiliitiiuf • fintLtnliht, 

Tomber d'— » !ThtptuU L Mettre 

d' - t tyftiiiptulsfi^ j U,Liukp.utJncu~ 
ttmZr lutifumufiujUiuup*, jvotiplfiHuj i 

Accordaftle -•> ftinpftbji. Jf*u- 

puiobih {tpntnmjutuqp}* juiptftupb^lit 

Accordailles f ^ ^u«2l»««4»»i.i/p% 

nil ui mil lr£ft nil nm.tftupnt.tf unfnt.uuu»~ 
i^tf i^Vli uutnptntfpbrfnL t [pbjtttptttiipi 

Accordant, e -> (r/nt$pmu, put. 
Accorded e f t»2««*""^» finpHfilf* 
Accorddon •• ^m^mjUwlf '• 
Accorder * $"»£♦ lunpUb^. funu- 

miuliUJ£* tiULuAifn. Jfntipui%b^. tint- 
Jiu&tujmb[* [mpbfo juipqtupb^. S**— , y Google ACC — 8 - ACC ^ihlL, flinpftnt-fif, HtuJiumutiijii. 

5mr/fii^fut/^£. S' — A. tfiutf avec, £»«- 

ifutAttljtljlf* [fiflMUl«IIM#l*^*» 

Accordeur •» f hi»2^ i " l ^ , "j , "p n - UM P' 

ACCOrdoir mfyupmtf, f<Mj»iutfnpbft*i 
AccorUe ••> Z^jifint-^btf^ P""19I*' 

JLccort\sekHqnt-t*i»pnLf *» [«^«^*i 

AcCOStable «•>• 'hjti.juiiJiiiinnjgx 

Accostage «• \i»*n.wJbpt$i 

ACCOSter ^» lToinb\tMf. Itmntttfiutn- 
\f*f . S — , ftpiupni. ifotnbhitifi 
ACGOter *• (lPn$*i/i/») IfixDhglbf, 
pnlfijinlfb j . tfnL0iiitjnt[ Ifbghhj, t/rtt- 
Oiulfinjbf* ^^niftrinlfftff ill; If Ifiintf 
ufiuntjfii {\hulol)* S* » tyo.Xft«^{i 

Accotoir - fiti»tipftp % IfnVWu/tpt 
Accouardir % ^uGpnmbfr 
Accouchee f Sq"»pbp |onni_uuit 
Accouchement ~ Si"*pbpp. tfm% 

If uipuip&nt.O hi.lt . bplfntXpi 

Accoucher ^ (IpqMfri* j»»n.m^ 

P^V^L" dhutpp pi'igutuiphi mtkjm, X 
Shnugiii\tbf, dhqfii.pbj*t [tptipmp&t 

Accoucheur, euse f ir»^lj»i- 
Accouder (S 1 ), HpSm.lfp tflthj, 

tttpJlfbftj t \ljuipm\t % lfpSiufiittu ttjtutnt 

'Accoudoir m Hpifljtul/mf* mpjp. 

ACCOUer 1» Hmputi<\hi, ibuiuifSbf" i 
AcCOUple J l&ttiinnn.\i % j&tiitjttiuf t 

Accouple,e -> 5»»«- ?'°iA/» ("ftchp, 
Accouplement - ln*.*p (bq,„lg)) 

tfm.tjnpn.nt.p (piunfig\.qnLqniLnpntpi 
AcCOUpler »> ^<*fy« H'liJmqnLgb^ 
qnjq 2*ntfb[. qnt.fpiii.npbf (u»i«icn< 
ptttlfhbjt). S' — , qncqitiLnjijift 

Accourcie £ Uq"&yi*(bi"Lnt. until/) 
Accourcir *ty«*/»£/»/. Ijmp€ntqbf 
u T u Z^t^L' S*— 1 lp»p6/*L.lpup6tinnfi 
Accourcissement - tyupSnuJi 
Accourir t't'"?^ iH^b "— en 

foule» fPnLtfhft qniAtq qntAin nhJbfi 

Accoutrement - fy<«/ qfnt/u, 

fitiit/nLutn. ufbpbtbl^t ^uitjpminpi* t 

Accoutrer * ^tttqnibgbh/. J l* u e 

nctnhf S' — , UX&nn.hfi dvuqncfif Stuqptuqittbjifi [qtulf (qnpitULnp)i 

Accoutreur ^tfmtjnqnplj* ^ Smlpup- 
Accoutumance f U^-p^9ftiU* 
Accoutume, e ~* •(,'"/•«>, <»»^'»/»» 

plttnbj. untfnpiiil/nih . A 1'— f £»««» 
ntfnpnLb. f m \^n^npnt,Ujn.\i% 

Accoutumer % «£•*»/•</£/, phmbfiu. 

Ifbj. unjit^hgith/- S^— i 0'»^«/»/>£« 

Accredit^ e «*•> 8">pq/*. uptnn/tL 

qintu&% jmpanLhtulf , fruitful jhijhj t 

Accrediter % 8*"/»7^ ^'"gwiy"^, 

mnjtiipabf . juiptf plt&iujbj. *l ,u Pk 
pinhiiij, Hitiutmiutnbj (nhuufinh). jitip- 
qmtjpbj (t[tu6ttin.tiilptiit\. S'— , lk*i m 
J' u P<ff*l* f**tiuwiiitnnt.Qhi.\» qtnubix 

Accrementition f H6wubpnj9* \ 

utnihlfh I fin if uihmtAinj Jl^lf Jmuji'b 
tti&Jtuifp qitttn tiiWiittm Ifmqdhmi 

Accrescent* e-> Iko upbifffbnilfuiu* 
Accroc (wqtio) «• fr'iuimtl (»/ihl. 

?/•» pbi-biifi). tftimsnif ptuh, tfinn.- 
v/»tii*» IftifthG* uipnitn^ pAlf mht 

Accrochage - ltu%puiligolf * 
Accroche \ h»^ "'p^ip* v^"*-'"* 

Accroche- cceur-»'/»»t^M^, upmn. 
Accrochement -• tyml»9»wi.i/ , \ 

IftunpbpnL DtuQftg jipiupm. iffiuftiufi 

Accroche- plats ♦» tt^w44«»/*« 
Accrocher % ^tufub^uihgpitbf (pb- 

Lbn.fi). Stulfbf, fiHpnbfjt ntlftilfbf. 
Ifiiihqnftft ptttfljn.nt.hf. pnhnt/if Ubitif 
iniiiutfi) . ni.fHig'bhf. hpiituj, tjipgbb f 
{ufiuynoit\. Sttthlfhji qqbnbi^Q^btii- 
tlft hmi.)' S— -, tyuiiijtfi pn-ltfcftft 
nilfnlffif. jtupfij.ifiitiOtnnLfij^&fit.qft^t 

Accroire ^ Faire — ,i««.ui«ij|l»^, 
Ijiibgitbf. En faire — k qn-, fr»«- 
pbf, S'en faire— . [/ , A^Mn/ , m/»^t 
Accroissement - H6"nf, ph. 

qitipiittljnuf* qnipt/uigni.d't 

Accroitre i» ft&bghbf f p\in«,pA,„. 

tfbj. JbSghbf* ^(loftj* 2 ,utn ^ MU, t' 

Accroupir (S*)^^/. 1f4«i-<2*««"«^i 
Accroupissement «•• blftttqt 

ACCruef duttfpat^njp* .giuhgpiugft^t y Google ACt — 9 — ACH Accueillir^ iA K l*ffHF m £^£ f cH" 1 -- 

I»p{» [tiiLplitptiibf* Wl»|w tfpuij 9"»jf* 
tlbptiHjiiijbf, pnhb^ (tfppljfi)t 
AcCUl - /]&.*{. ^«/»/? ( n l $ ll*)- 

Acculer *» {h»ty"f»^{\ *»*?£ ^fy. 

S— -» QbhrtLulffthui^ft intuit 

Accuraulateur - fli-JiulfnLuuotft 
Accumulation fjwcwMi^wn/; ^m 

unnlptt_Ji. (tiinfuipnip^rrL^jnAn • 
AcCUmuler * lfn*.Mi&{, Ijavutmlflt^. 
tl&bpbi, putntfhii tfuAtA 'ff 1 ^! M * b (* 1 

Accusable -»> ft«/}«u*«i*Miiifc{/n 
Accusateur,trice f Ui/pumnMitu 

AcCUSatif -• inijtjuiljcttb 6r>£fftft 

Accusation f tti/fn««#im«fcrit^i.l», 

"Ufaintfftio • funmnnifiiilntjt ilhipug* 

Accusatoire £ ft>/pai#mi#it»ii#£uiit 
Accuse, e f tt«/p#«MMi#«1#Aii»^. — de 
reception, (/•«»" gmOm.tfl*t 
Accuser v Ui/^tiuwuiiu)^* ^wi/- 

pmub^ , »p£tf tjlfuijbi , <jmi J/fcfc / . ^m« 
ui»i^m\thi nntpu gtuinhbqub i,puigb 
fnLumki*. — jUStd ffrtnitili /uouJui 
b-ptnipmb^. faUX, U*H-u» futtufi^ 

unify. — reception, 1/«h«<jim^\ 

— , t>\tptfl\ipb aitfp'iitiaimlihi . 

Acens — tfu9n»Z*uplf {K»*i, L\$.) 
Acenser i» ^mpint »nu^tl>npJinL^t 
Ace*phale ••* U^iim/" . »«t»i#i« 

nm^inptf' — (Jjliq^fiibtii^ip |t 

Ace>ain, e *•> 9»»«f»^"»w>M« 
Acerbe ~* +«QnQ (y/'b/O, i/»ai/i.^ 

(»^»nnilj). hrftmn, rfimtuia Quaupbp)t 

Acerbite £ $ri0n0»i«.tycii . 7m • 
^"»>»ot0^f l«i(ii|nLjGni ([upq(t//^«iif/») 
Acere -»>• Hbp/u^m.^, mlu^i^m 4 

Ac£re,e & Bif*Jpi»om.p* fungmnfiy 
Ac^reT ^»^lnqnt^tumb i.itpb i % IfSncbtt 
Ac^rure f ^nifrtfunnntift 

Acescence fr £*0ni. •»$#»«. 0/^fc* 
Acescent, e t %npinn y OOncmtf 

{ptfnfb^fi)t [ipinfinu . ObLtudftS" 

Ac£tabule *» Hvugfum.puiV r . jo Acetate t +u*gn*lun*vi i 

Acdteux, euse -> +>ugfuiu6Mift 
Aerification fc fylbpmgjubgm «Ti 
Ac^tifier * fyhbp.ugfubft ^ 
Acetimetre -• +mylmuyul»*t 
Ac^tiqueiTP««9^»"'/»«'tit[5iM/i#»»/i^« 
Achalandage- 8*»&>»I*m>pi*»1*j-" 
Achalande «•»> f ««#f t/^fc*^*, «fyt- 

jimi-jiUUt* % jiuSmkinpmiiib , path n elf I 

Achalander * Qui&Hijunpif ^U^ 

iittuigitbi, ihmijuitnbi »^nynlf inuii* 
S'- ftmqjunjitnpiiln ipiubnulf p^tu^t 

Achars (tu^uen) ~iFp<pu9n*.pf m i 
Acharn£, e ~> fl""/^" 1 / » «f'»/&- 

J*"p*i Hihlfqjiiifiilji*% ifnibtffibx 

Acharnement •• ^ ? M^#ml#J •»*/;, 

tjmintiuiitp . ifniba\iniji % pblmitbn t 

Acbarner ^^^"'h'"^^^. T"JI""' 

tjlihi, tfinutt^bghbi' lpuutrfni.'liiolfb£ 
(npuft 2»lIi^>)* ^#Mifin«i|0|it^ l'fl""l 
(npuft ifpfij)' S* — , ffitunqft^. ifn^h- 
J , "l t f*L* wt'^f '//* r** («t tt*«f < (iilim/''")' » 
Acbat «• fylinLif. yhuiAnji [/><"• '//>)< 

Achate (mfrnff) - £««*t tuuvup/nf 

pliifbpt ifmhpftJ, tnptuuit [SUlfttHM 

Ache f /,m/unt/i buiu|mGp ifiuq- 
Acheminement •- , b[nfnL,f, bpti 

ft;ui h% 6ntdmiuj t luHiutpimimm Qjuht 

Acheminer^ Hmtfptvj HhM ^ jhl- 

11b Lb l .puiib q\ib i) utnAtjt I* pitiiiif pbb- 
int. 6fni/fini_ii i/^o tftih^ fihifni.qb f*m 
nitijiiiibpQbi* (prtLiiHtlfn)' (tbjtnt*t.~ 
iffii*^ &*tnfpmf l/bptif gnvghh^S^ — , 
ftmtfpnij hjhtu[ t jnLipii%lffi^ % 7/"^/. 
1 nit £mifpnt. Jt;£ f»//'"/« input if nL^fii* 
mX^t.ifliilbif fiiiiiihfi^piitJn% 

Acheter* ^Wf. ifmpibi {q*pp), 

(ftp U «JVJi»). buij'i'ttbi, nftnLtiipuiL 
Jib tip pbphi* iftfiit-uipuiUmibl l 

Achevaler ^ ^''/'/"'iAf*, 6««i/pm. 

i/]r» bplfnL IfnqHb uij tfbhin^ {^opiiig^t 

Acheteur, euse f ^bn/*^. qltmu^pt 

Achevage •» f»/.«nn^;y, ^imn.. 

nnpbtiittp 1 bunnmpb inifiitLdiiAip t 

Acneve*,e -> (Iftbhuilfmatiup. //«« 

ini«innt.tf« lftuunapbui[ {tuh^tlr^p^ y Google ACO — 10 — ACR Achievement - tyim«n#/»m-i/\ ««- 

L IflffUl . IfMUtittpb l»*-p. t(lHJu &tu\i{ffppfc ) 

Achever * , £/«iMjt»&/ » mt,utpmb^ 

ifkpffth UmpnutiSp utui^-pmhfi pnt-u- 
gb&£. ttfvuilfliii lp*$utmpbui[ {iif&{* 
IfiuuttuftbiitiJinpifh^ (Jtfils). — de, 
fruttfinn. lfnp&w'bb[» ^ £tflibi«*j, i«- 
liu [tin fa. S'— , IJRmIhu^ iul input fat 

Acheveur«*tt«-t«jii«in*([*,«MLMJf#inMi|i 
Achevoir -» tt-j&iupuA** j*^"?*' 
Achillee fc Upfa^tnlf* &mSm)i- 

Achoppement ~ %9nnt . juny 
phqnw . Pierre d' — , f*«"/» 9«7* 

Outtfipulr. <fOu$il^J* t qmjOpmp*$ 

Achopper t.W*Z- u h"Lti l 
Achromatique «•> Huf>urfni.h$ulf*t 
Achromatisation f tt^r/»/»i"y0\ 
Achromatiser * Htyb putyb i • 
Achr om at oph i e J tt*« ty/iWun f* • 
Achteographie f lt2 tt ' $H lt" ,L J 1 * 1 
Acide ••> & t » ^m.» [<f[iiu« 
Achores {fon.)* "jW'ppkz rnL " 
Acidifier * fi'Om.bi , 00««./» ly.wji- 
Acidite f fi-Q^ncO^x [ApM.^ 
Acidule ~> p-9n L „, z tFcJifit . 
Aciduler * ^flm-ii^fy 

Ader •• tynipipmn )k\\kf • «Jn«-{w 
ufntptpmn* . ufnqni[itiwlilji Ont.pt 

* Acierer i» ^ntp^timft ipup&hb^ 

ttfnipuunfib[, ttftiiptpuutnil diu&l]hf i 

Acierie ^«^i^»M«injfi [jM*i{i</«i.4p # li 
Acinetiennes(if7»M*) -^ [T«««»^»* 
Acme fr fr"\f( »«y0*« fyfr«/0*« tyi.««l»- 

ifnt.&btul$ Jp i^Vlb^ H'"/! 1 [7'"^'/' 
Acn6 •» fi*tigl{btpullf*, qncpuft Ifb- 

Acolyte «• [IpputUbui^. ^m^^>i* 

AcomaS - Ik^Jbtifi* . tuyntfu,- 
Aconit "• (Ji<Ji«/u«u»t [tfttnjm'i 

Acoquiner * />/•&!» ^""yV pn^b^ 
S" — , n 4 n pbL' fr'hipp JfrMpii «•»•'£« 
Acore - fr«.frp^W^*T» 

AcorUS -• fi«7;tm«^ (funut)t 

Acotyledone i Ufrpfl»*l{ v* 
Acotytedonie •»> ttty^Om^ntli^*! Acoumetre «• /Itl^fcu^tii^'a 

ACOUP *»8tiquilpugp* ijailitfiup^b iuj • 

Acousticien -• lut«fl£»i*i [(tutt^t 
Acotistique f 2Hifi"»*iltutni. Djn.lt 
Acquereur •«• $*»»? i ummgnf* 
Acquerir, acquis, e % U**'«- 

hiuj ♦ ifuiuuitffa, %[uiutnl(g\tb l (m#- 
lint)*, lili •)• nuLuitfULhj*L •A^.S' — , 
Dutw^ncfa* ptilifa { u tV m )' «^ , « , «- ,,, fc" 
7^/ ('/* , " rt ^)» "VNilmi^ (ttibtiiti). S* 

— le bonne grace de qn*t 

£bffn£ quAib^* '">£? tf*nbbi% 

Acquet•»O«""0»»/^*• 2 ,M ^« ^ Z» MMM '- 

P"»tp"jp* ) uiifncuhng fauumpiutj tp*jp* 

Acquiescement- £u*limW^, ^/i- 

oftct/f tpun.^suilfbpufnL^lii.Vx 

Acquiescer t, ^'* II - ,,I * , A£» ^tv^bi 1 

Acquis, e -•> IJuHugbtvi, uuimgfilft 
ushJilbnL^p' m fiui1$(fftutnLOftLhi 
Acquisition f [/i«i«j#ili/', uuiiugpt 
Acquit - Uwmgm<ifp. PoUT — , 

/i i/^hji. \ T — de sa conscience, 
QmlttjnppuiJutai.f . Par maniere 

d 1 — ^^tupbLiultyfrtUutltli tfpt [fi«iuTt 

Acquitte,e ^lupwm^y . Ahppm> 
Acquit-a-caution ~bp»*2b nU( lbl t% 

Acquitter ^ Qmpuipl; m^muib^ , 
tuufuiptnb i* ' t[&tupb[' tjinjutuhitilfuiffftp 
umnpnifjph ^. fim'UipnpinbL (.fuftqSy 
Ifuitnutpb iluftiipmp, nt-fum) .mhujitipui 
lupJimbbit luhuimptniiilfb i t &bpp»u~ 
ipiiUibf.S* — ^mtnn$.giuhb[(ujHtp<np) 
Iftumtupb [, { ujtupinp* itpuyinuh). p^[* 
(fnpdiuffpb (^t Ifnpncuutp ilbpmpiififn* 
Acre f ft^/'»»*»» ffbmhfi ^hii/i i/J»i 
Acre «•»>* ifAnLiufiuiJ. futu^mutfat 

Acret^ f ^nLULOftLtt 
Acridiens -»j 0*-qq>»0bt.bmhp* \t 
Acridine f [T^««7/ i 7' tMt ^*« 
Acrimonie J ^nt#n.y/»i.^ » 
Acrimonieux, euse ••> tyJ»«. « 
Acrobate f /,«ii/ii«/wa##/Mij fiiuif- 
AcrocephaleiW/»i«9£w» /«*• [«qiuq.« 
Acrogene •■•> tf^jpunfiOfiO r« 
Acroleine f tf"'f»«v w^l^'i [iu»l«i 
Acrolithe •*>fri«//tiM//««.fi' (uj/i- y Google ACT - 11 - ADE Acropole f lfnijpwpwiimp,ilbp)iui. 

Acrostiche •• th-jpiu\mi.hi [pbpq% 

Actff • fapt » g lt4« *f weft ( ^ ^(/rwli), 
jmpniupmpntj^iuutbtuitp </£*)* Ann* 
lalf, QnLtiQi i$»p&uAnuqjfp* i[{»l»n.i 
fyuitfm)*, Spntfaiptnutlf* HipiHpnLtud* 
ifutpq in •/££*, tjfl£uipuiiim. b t[mpJtiL J$ , 

~ dautorite, f»2l uw ^ u k u '^' 9 n J9* 
— daccusation, (Ai/j*iiiu«/h»1i«m- 
^/*. — de procuration, ♦n^«- 
Up0fwtfjip, — de presence, flotyw- 
lyHjnLy* - d'hostilite, X^ufuyup- 
(tiu^fLtA fuwqit/tp** — de complai- 
sance, ^utJiaptitpntf* — de SOU* 

mission, £iri«^i«il-ip»«.(Y»tt-. — de 
bonne volonte, QodtupmJinm.- 
Qjtt%. — de derniere volonte, 
bintulf. Prendre — , ^mW^A/* 
Donner — , 2,*t*ftnwmmqpb^ •/»/»- 

utttup^u ml iliticbiMUtufcu Hmutttmuib f 
. j ^fiitltbpni pwqnt,ui^njp, bit., tun 

/.fu^„Ynii\ — des apotres, *hnp*p 

mnuipbptg$ [^fipfiumtHtft fttnint 

Actee f 'hma^iaUum.hlf*^ 8jium.it. 
kcterl'fauuHutjpb £ f uipJiiuhtii<fpb f t 
Acteur, trice f fybpiutruth. qbpm- 
uihW^. ttthJi {Qtutnbptjfty qnpjtint 
Actif, Ve & <f/7'» qnp4o\i* tuq* 
7 nL * jip"iLni.%l$*il$pu4int.)tp\ibpn Jm m 
J V*1 ( putqittptu^jt ) • qnpStuifmXt 
[tybitAip), utqqtulfttth (qopm.9fn.lt), 

MiptfnpAnilfitil (p'"j)» Service — » 

vuttftubmb qftbt.npnt.bt [qnpAutbtubt 
Actif - HnXb^p. upiififtyl; . if£f,. 

Actinisrae •» C»» ^••2"* r /' *»*"■- ? *| *t/ "A * 

Actinologie f J/fcli7«wl»»Mwl»^iiipu#- 
Actinometre mttnip»yiuth?\ [limf'i 

Action ^npS^npdnqntf, ( /»«•)&/£•, 

{timutrn g)nnf, [ptupbqnp&\nih» ttiq- 
7&gnt^« qnp&nt.bl;nt.p*&bLn*.ptubp , 
^*i*yii»L<l& p*(ittutbbtnp»it)tft) .ftptnlfncp 
IpiO* qtip&nqnLp (phptittt.tti&fi\ , &. 
i««li#*, ttcJqhntp' ifnficw qtnut, ni«i> 
wtiifntnqnt.p • qtuutft bpiilLni.bp, jiii- 
tmpwjjilt. ptuJbb9nt.q9, uibnt.1t, tquitnfiL . fipn»iqmpH*tft»tfummnLh»bb»tm 

— de grace- 61»»fflM»^#«{m.f » ^». 
fatf. En — , %npSpn^ Avoir 

<ie I' — , *ljun.i[nntb {*//"'£ (tyni)i 

Actionnaire f Smlm^y * p»«« 

qnpqt pmtfbbtn^p t [iiiiidi 

Actionne, e & £p"«y4m/i , «jp««- 
Actionner* bty"lp*}l»L* qtmnfi ^««r- 

Acti vementAf/»»A WiaiJji, i/mttf »i/. 

bhpqnp&tupwp, bi pqttpSnttfutboplJ\ti 

Activer * rf&iy&/ ♦ 4»m.0mtjMi « 

jut nut* tfqb[* qnpdobb[ •tttpSutpdb^t 
Activity f ^limHnif. i^n/0. 
qopnLp (QnjUft). En — , ^npj/r 

tjpmj* -^Mi^iooi/i i/f»M»y. — de service 

^nfidol* ^mnuijittOftLU ^qltltnLnpjijt 

Actuaire - ITbpMtt^nt mIj\ tlbp- 

A mil tip fitwih*. pbnu (mtqtnfinifaiqpiii- 

Actualitetft < /«/i/t»i/-*'! «»'«^sr ^f) 1 
Actualiser * tt/»'//'t*•^^*"'/ , V fct '^/* , 
Actuel, le 2: tt/t/»/n*. . fatutlpnh 

[JSiitpnctfj* tutU2Uti*uft *jp**'J* bbp- 
tjopAuitjtuh (Jbqp) . tit ptff* tittup hi)m 
uiittpgiiLijiud {juttiputh^ytnuipbplfttiti* i 

Actuellement /fl/t/#/»»t»#» [ W/u In 

Acuite f Upnt-QJH-ii » uitiutntjnL- 

Ac u m i n e • eifrwi/pamw i.^ i [»|i«Jln. /t«* 
Acuponcture ftt"^"-V"7» ni ?♦""*• 
Acutangle & W/»»«li^ili (A «««!»- 
Adage •• tt****^, umi«f)i (.4/"^)' 
Adagio / ITbqJftL, j^^lf, j*»*fp* 

m Qtntfpbpqi f1iiuhtiip-&p*,uiMtntu6t 

Adamantin, e i. ttif>««»;#riy', i«^- 
Adaptable i fl«»H« t )/ f ju^lfactft 
Adaptation f ty««t/i2-"->Aj-r»-.i/ , f 
Adapter ^» ^luuf^f&bf, jmlibbi* 

Addenda (»frfi) -• 8«>pqpp»jlf** 

Addition J Snub pL mi ♦ »lbpui- 
q/ip* Ji*it.hinLti».inLiiuiltqnjp i [iiiiibt 

Additionnel, lei. 8iin.A/wtm«)ii#- 
Additionner^^Mn^'7'A^jiKi-fciiw*.^! 

AdduCteUr i ftnpbpnq (JitLlf\t)i 

Adductionfftn/ifcp"' iA [t-i«<)^it(.iA 
Adelphixie J iJoijfitJ",(^»i^*M#pM- y Google ADJ — 1* — ADM Adelobranche - ^wfoi^Mn 

Adelopode t ^««7inmnm.l»p* \t 

Ademption fr tym/J^m-p, jbm-u- 
Adene f IT^ia^V ^ [*»«.!* 
Ade"nose f Ibq&mfuut** 
Adenite f ty*n&muiMtif % 
Adenologie f ^i^t«^M»l»»#c»/ii.ln 
Adenotomief ^/»^»«»^»«»w»ni.^/»tl»« 
Adens («u»fi) ' *«/»«//» •«/(M w /J* 

^ 1/07 (b jtQ m f) * [nulfb*fl;m*t 

Adepte - fyum*//, funpHp^uiqk*n* 

Adequat,e (/nt.t«) £ £tm/lM/#»li^*. 
Ad gloriam. /» •/»»«i«» [7/U7WIM 
Adherence J fl/»/#»»L«A l l9 nnf t jiu 

pnt,J % f%tu Stitfunfini.fi ft lUx [fittiifutfunfit 

Adherent, e I; *r/»sr- ?"v»'«»/fcn«f. 
Adherer v tyjf/»/. y«/'A/ • *» M| ^ 0, 

AbheVitance fr d>un.uih<f mifn^m ft 
Adhesion }fygm.iA /»*#«. .»W0^i.l»« 

Ad hoc (o^) ^ tt«- »"/«» JHimnilii 

Ad hominem^ttrt. «/J«/»7M */tm*m), 

fjiuf»&ui(tftiuuin )*« \iifiimnt.nj » 

Ad honores (n.tai) » /> iy'«««/»«-i 
Adiante -• Umpfunw, rfftcm&uip't 
Adiaphorese fr flla|»tf ^li^ »■. ^tli't 

AdieU / Ulfi'n pinpntf , bpQm'u 
pupntl* m ^nnufbyn t [SmpitpiLutt 

Adipeux , euse £• ^wpu/mj^lt , 
Adipsie ^ U1ii7i»iym»4»«.0A«V« 

Adirer *tynm«l»«jlify« [phlfmnLif't 
Adition f (Jliijni.lim.ir, diun.m%<f- 

Adjacent, e fc ir^p^^iH * 
Adjectif - ft<*i»4i«ti» £ — ve • 
— verbal, flmjiu&iulfuili * 
Adjectivement / HAmljn&optfi • 
Adjoindre * 09*»«4"'t» % gHfy 

intuit oqititilighf* S' — , O^l""^'"^ 
HinAinLftjiitpb J •[t'Mfbp pytit[(tll;lfnL)t 
Adjoint - Orjbiuljmht (nunni-gyu)- 
If fig. ifinfuyufinmit [tfr^nttfi 

Adjonction fr (TfnuLnpnaf , /•«• 
Adjudant - f 'M^'»^/»g« 
Adjudicataire *• lUnt-p^ml ma- 

limgt [tbibniuLnp, ph&bn.iuutnt.*i Adjudicateur «• (JMJr*utinu.*« 
Adjudication f (JWAm-m-tA 
AdjugerVJW'*^, jwuMfHti»M»fc»f 

tu&nLptfntl lfiuJhrtLiu<fnLpffnt( wwp 

Adjuration f fr/»7*fc&$m-«A «ym. 
Adj urer * bpnm.p\itjbbi • f y»t*«*1*p • 
Adjuvant, e & 0</im1»7»m£« 

Adj U Vat «• flnL<tt$$tfni. 1*1*9 o^im- 
pnudp* If Hi if pncJitilfft ujHiftnoupi 

Ad libitum / (J«wi ^mi/ut 
Admettre, admis, e*C*i7»«.ty»/' 

Qnuiuutpbi, jnibiu nml»m.£, fiitii/iw 
fiftfui'uhft^ t[bptjbb[ (jUMuftutjna.d)\ 

Adminicule - O^^'T-k** <f n p*fr 

i/Jri ifjit-ptugifuih httpiiuuiny Jft^ng* 
Obpmttjiiifnjg*t tfttqifbutlf/t mufutgnjfi 

Administrateur, trice 2: «(>/»««• 

Ifugni., ifmpyinj^Uf Jmuiuilfiiipiup, 
tjbpiifuthwbu** tftupfty [umtpu)t t . 

Administratif,ve c «i4r/i»«i»l»«»fc- 
Administration f , />/»«'V ,, 9' ,c F 

(tjbtftt)uinLni.'ft** m\tuibunLif» ifittp- f 
>"<-A* t[bpii$uAiutb*tnLp» tfiuuiiulpu- 
ptupnifi ((/. A»n/»^/»7» < /)« 

Administrati vement/«7.*/»»mmjli- 

inbuuipinp,i[mp)Optfst [ l p H p' lt gp t 

Midm\mstr6m If mn.mt[mpbuii % piu- 

Administrer % Si««mV"fy» ilmpb^ 

(jtiirniHJitipbi. Jniuiiuljtttpiupb [ \J}» 
funpfint-piflibp). <ftuui(u>uuiiiihuit.)it- 
prtibt* (pUntf)' mail (7^7* ^i«p- 
nL«u4). «/£♦ pbpbft JfamAb£ (tfituu- 
utbpt bh). S' — ,{rntmnitiuipmpni.fn* 
lfiiin.nitfiiipnLfi^ iiitthnL^ t \hiu[ftt 

Admirable fc SL'up^ u >^ ,u ib • *A' W * 
Admirablement fUp^^i" 1 ^^ 
Admirateur, trice f iA' ,, 9A^f* , 
Admiratif, ve h. ^«»g««^«»l,^.«. 
Admiration t l/fogncWt fnnt^o 
Admirer i» ^«il»i«^ S' — , fy 

i/»'«i/ ii^uilt^mliMr/t fihplnti([ifmjifii*t 

Admissible t (Jl»7ntli^/i i 
Admission J (JI»flm.Mr£i»t.f •i/m.wfM 
Admittatur - C l, 4 ,M oA*i ^ M, ^ M - 

luniptuittulfiuh tflftujtulfiulUt y Google At>ft _«- AfcR Admonestation } fliutM^JluWf , 
kdmonester*8uA"il»*r ,m M'i « [««.««. 
Admoniteur, trice f ttf9M«j»"f" 
Admonition £ llf^wpuipntft /"**•- 

qft^alnLUftLh (qiuuiniLn/ifi^ yimtti 

Adne,e£.tt«^9*.'"*ty*»» L«««m««*« 
Adolescence J ^i«*unul»n«.0/*«.i»i 
Adolescent,e t Quwulifii nfm-qt 
Adonis «•■ U)**p»jp*% ttmnli/n*» Bw 
Adoniser * QGbbi , t^bpbvbQbi . 

S* — , ^bpbt.bOfi^ tuiftilifiub^t 

Adonne, e t Ihti&iuuim p % bwUk* 
Adonner(S')i h*bippwtu[ % /»»»£««- 

fub^, mWjqfiiniuliuL SUlSUltilfuiqi 

Adoptant -• Hpt^'wi* (£*»"»/»*{■ 
Adopter * Opibtfpb^ phrfm-'ufi^ 
Adoptien, ne t np^qptntfiuht 
Adoptif, ve & npib<ip»ilp«1»t •»/»• 
(fb(fpb,$t^ Fils — ,/?cutfi/ii«#9/i^-Fille 
— , *hutnpiu<jl>p* Pere — ,4 ,,, l //» M, 7/7 ,, 

J^PPtiOn f np'tbfjpnLtr • ifrtLW 

\ fQor ablet Q'«2 u 'l'lh t [up*»z»*»q* 
Adorateur, trice f f fi^minff . 
Adoration f ^m^nnLJt 
Adprer* ^n^uib^ kptipupuqbit 

AdQft,«* fyitpto&ntSr iftupnuiftup i»#- 

Adosse,e & d^s^hV"" 1 ^ 1 l*" L * 
Adosser** </«#l»yW^ S' — , */£*.- 

V 1^1*1* tnJpuM^lfitfi^t Hf°^* f 

Ad0UCi » \,mfun»fin]&p \ hm/ujpq- 
AdoUCir * ^nuigpin^jbh^ nitfnpb^ 
Ijmlf^b^ Jbtplb^ y7^t^.S'— ,tti"72" 
l"uj,i/£^«/^£i [#/»»£*• f «• &tnt.iutfnpt 

Adoucissant, e £ lT6<Hfc*9""-'"- 
4doucissement •»• Ht*itigpit$gn:J, 

tuifnpmhp • u^im^tmUp tthi^Jiuhpt 
tHiqdft^ ifct* fihiiipp .tutftiLb fnft^intJ i 

Ad patres ( ttfru ) . Aller — , 

• i'ttltjti, pnL^tbi ptttf ft in pu i 

Adragant 2: - Astragante £ f» 
'<>mme — , %<9/» /»tc/ ffipihkt 
Ad rem, /» vt'v* ui\*ftbppbift% 
idresse fc Z"' M st» n«.*/fc/»^» <««/»- 

;jtlfniji. ft%t»ptl**fftuim ft* TOUT d 

— , Utfi^'ii|iMi|»Mt j fioqquiti|iuq|ji(|« Bureau (T— i $*j4^«m«mV. — s 
de styleil»/»fi'"u»«^*« — s depin- 
ceau, -fl4t.«#^N.^*, JplhuifnjJp't 
Adresser % W«.^^, otijuij,^, 

Jiuttint yuhb[ (^m^bpuyhbph^ S' — , 

//»!»/»/, ifioaiiMj. S' — mal, 0/«"*«{ 
Adroit, e &. ttf»i'"4» iM^n^untAn.^, 

Stnptiffilf* Gwpuiiup, l/»«lfM4fAtH, i/mft* 

Adroitement /tt^u»^/n [0»mi 
Adulateur, trice f Cnqmfi 
Adulation f £»7»«fiMty, */»*«- 

UfiiijutntBfii.ht ufjuiinhpt 
Aduler * Vntpufb^ ^uitpup^h^ 

Adulte t £«II|/mh£»MU| ^IM/I9»«-Ill* 

Adulteration f ^mpniHf»n».J% 
AdultereL S1»u jn^ (</<"/'f ) 2*»»"sr- 

biiii^lflilM)*iinfui*»pl»2 ut * m &"**-yfit.)ii 

Adulterer^ ^«#/i7»»/uA^ (^7) t 
Adulterin,ei Cl»ntt(/t/tij/»)-81in^- 
Ad unura, W^i At Wvifie* llh 
Adurent, e I Fi&vre — , ^y«- 
Aduste t fty/>««^» H? 1 L^H' 1 
Ad valorem, Qu*n *upJ kfo* 
Advenir t, ^mwii«^/»^» Advienne 
que pourrat />'*•$ "/• * M / «7»«««ni^/ri 
Adventice & QuM$pwJnvm % fr^"" 

Jnj^ % ji^tp\iiipnjii m itiuubpttiu%.filip\ibtii 

Adventif, ve i Hp»i.Luui,upnju. 
Adverbe •• tfintjpuw [btftuJnLm 
Adverbial , e t W*»kp , "i ntl i m ^ • 
Locution — , irnilfpuijuilfbpuft 
Adverbialement / (T>"^p'»jopk^* 
Adversaire - i#«^»«»«»(fn/»#/i 
Adversatif, ve t S#&|"*m»4»"4»m'm 
Adverse £ ii"^""'"^ c^»Tlb^ lu ~ 

Iputf Hiiihiffittfinlfiugt [ih^p* 

Adversite } iiu/unpifpLO^ch* #«- 
Adynamie t M<ppni.f, IfOnmmft 
Aede - frf»9Ai» i»»»«.^/ifc/»9"^*« £*/»• 
Aedelite |^»mmii«i/^wmi^ # « [On^i 
Aeginetie (m/i) f dj^*«^»j^ n ^* 

Aerage «• ^"^wmni.i/'i tin^o^nta • 

A^rateur £ 07«m^"/"»v*« [7^^' 
Aeration f ^nifinn/', /im»j »7/t y Google AFF 14- AFF Aere, e t ^tuptftmLlft oifiu^uit 
Aerer * %fp*q1*L* 07c tftufub^ • 

oqnutbf* p'"9 off* Q^i * 

Aeride J Oqiufunfnp (^#»i#i)t 
Aerien,ne LOft"^* oqmjfiu.oqrt*- 

iiwcif* onuiiinnp, oqtupbp (junqntfttilf 

Aerifere LOq***pbpt [tfmpu%nj)t 
Aeriforme £ Oqmtfbptqt 

Aerobie t Or $ll t b $hV (u t,u ^tp) x 
Aerographie f Qqtuqpnt.9ln.ut 

Aerolithe -• Qqtupuip 9 bptfumptiipt 

Aerologie f 0qmptuunt.9fSi.ui 
Aeromancie } Qqm(i,f,nyiL9fit.ux 
Aerometre «• Onm^mfi » 
A^rotiautef 07'"fc«M*-"/»7« [p&1»««/)« 

JR^ronef t07»M^f»»i»p* (oqnAimifi J£- 

Aerophobie f 0qmq\mfunL9fn.Vt 
Aerostat •• Oqititqmp^tft 

Aerostation j 0qmqutiignt.9fiLUi 

Aerostatique £ Oqiiqurngfilf. £ ^ 
Aestesie J Hqmjuni.fi C7'«*(f2' 1 - 04 -/'* 

Aetite f Up^nt-inpiupt [pmqgpnt.ft 

Affabilite f ^iiiqgpiuptupnt.9fit.u % 

Affable £ 'fittiqgpaipmpnjiRmtfpnjpi 

Affablement f$mqgpin.9bmtfpi 

Affabulation £ fimpnjtiitftiiu (mi 
n.tiitfp) f itin.itilfinlfl;ui* f mn.tutfrtt.pn* t 

Affadir * lluK,,,Jh L , u» n lfmh L , 

(uftpuip) umunLf S— -, [li»^iMi/A»i 

Affadissement - Wj^omliA 
Affaiblir * $tpiipuig 4 uh[ • ^?«-««- 

tfi&£* ptitpiulfqlib t% S* — , $tfiiiimt- 

Affaibliss^nt, e £ Slpupfo t*""/ 1 
Affaiblissement- Slpnpni.d'. Ifp^. 

nitiutnctf (qpmtfnj)* — de la VUe, 
f*l}tnlfhnt.p f fttimtfitcp />//'"//>' 
Affaire J *hnpd» mn.nt.tnnt.p • ^i- 
n.jtt.t finq» q'utmuq (fifit.iiiuqh\» qntut* 
tql;inp* tqittptiiqutj* fuuqfip* j flunt- 
Iftttu iul,tHp, If tup ftp* nin£iniuu t iittt- 

umpjtt.'u (Ifinhtiiltgy — de cceur,. 
Ufrpn*fi'up»t.f. Se tirerd' — ytyJ- 
nt.Hipm.Qkui; ufp^ftf' (Vest votre 

— »fl^/» qfiututtifttt. pmuu £»Ce n"est 

pas une — , 'hfn.pfin £. II est 

hors d 1 — , ^aiuili^t ««^«u«nui£ £. 1 Point d 1 — ,/?'$ ^t»M*«.i [wlny«i|»«M<Y 
Affaire, ei^«q»/««^'«7. ^pinf 4fmi> ( 
Affaissement •- Up***.*!, phlfnuift 
Affaisser * ty»*/ ^toffiLpdfcf. /»7- 

bM(M«i(.atMl*4/f uutnbquhsi fi na l*)* f 1 
Ifttp IftpAmub^. S' — »^p/'£« l "'/ ,0 / , A/» 
Aff ai ter \£*<<>*f *t(f»«f £ )« ffiH% • 
Affaler f ^17 f* ««+c «ff fc *» tnnmtfi- 
uht* S' — y t'pj'h uuut f*l (uttii.iii.yt 
Affame.e £ iftn*70«r«M£,H#iio0fc«/Mi«*. 

nnifiiiffiiLlf* Sntptut. ft Lftmnttuj), {tfn4t- 
tLHtjutbu^. (Ifupautiu)li^a. (ff^ 1 **)* 
piling' tupftt-a(nnL2tn}*{€ffiftt)fuittm<li 

Affamer % U-4*-f^^f «H»^ • 

&abi • Jut If bp huh 1*, tun.nt.n.lf*itmbf 
Afeage -• &juuhtnm.pp*» [(»<*» l (fC)'! 

Affectant»e t ili»ui'»j n j*i* 7^«7t 
Affectation ftt/»n<.<r»i/>.«.^m-/i. #«<«- 

pmpntAt Jib l • gnjg t Jibt.iugni.tf, ^7* 
dtn.if' utuftifiiiuitLtf, ittttnUtttgnt-tf* ^ 

Affecte. e & ^intfcu«w«^A,i 

IfhnS' qqiii&nctu&. ttifuuimg 
('/"7«^ tfmpifbnj)* jttiuilpiignLttid 

Affecter ^ flfcci«glifr^ , IfbnSb^ 

gnjgbp pXtk^i 2 n l"ff B t* &tufub£* u^ 
ptuubpbi** ttmunti (<2fcc.)» tiblp\*if i 
*)fr^. qqiu£bi.tliiipiulfk^junntpB*Jmhi» 
uiuftjiiiubi* S-*-» Qbt.mgin /*/j^^4<|* 
&nt.hi, ifUttittnLfii**ufutn>ttUttt.nm*t\' 
nt-fif (uiiiiu\pbljfiit [IfntnblfiMUt 

Affectif, ve £ I'^j"^' 77«««^»»«-. 
Affection J ^»/»«</. uftptujp*, uf»- 

ptttd *l£lin Uttitf putu. tfttntftiiiif. ufcp. 
Ip'tpfip* qq*ttSnt.tu&p lfinqt.nj\»qqniy~ 
nctuip (tfntpitttnf\» fiftt-tttuunih' J) 
— / UputiuqftUi uftp'tifttnpJ, ttfcpntfx 

Affectionne. e £ W/t*/A» /»•"!•• 

qntlpuQ* uiuXunu^p* f Dftpbfjtx 

Affectionner % fanuquupuinbu. uft- 

ptutfittitfbi t S^ — i h t "iuf"J'upf l L i *'kp 
Jiqbf % uiHUtnftlf ttftpbi' If mtqttt.fi it 

Affectueusement / ^»/i«^i*i1i«p, 

ffttpntftuqftut lift pn J I [pttttumtnttipx 

Affectueux, euse lAfOnqfiu, ufi~ \ 

AffeCtUOSite f ^pntltuuptnnifix 

Affener ^» h^pwp^i* ±*p ju*m j 


y Google AFF — 15 — AFf Afferent, e I J»H«»* (fwtyt). 

inj&Hihijnjg* (itthoQ* '"•*({» Wu*l*»Anj\t 

Affermage -• *k*iulnt.Ui [/»«W»£« 
Affermer* «£•"£»«*«* mim#£. </«»#£» J » l 

Aff^ntli, C £► t^mutniuinnLtttS fuuu- 

nfttuini.'u* [iuiffi,u^tiffi)nf. Mai — » ^ 

aiujU, 9bpitiliiuuunaut ^UbpttiSncp* x 

Affermir * ^-Mummuikf^ tyfiltpu- 

fjhbt, tuifputghki « iitiAtimAtitilfh £ lift 
niti alrM*nt)£i)*$'— » ^'Huuituumiuiup 

Affermissement «• 4*" M « n '" M " , *■•' ,, 

Aff^ron -• frptuguthnLp* % Ifo^ioifm- 
ufft Autjpfi tfbwttinpt [phpfbhf*! 

Affete e t fibfcb^h , M,«ti«; 
Affeterie f f#»in£»«l»f»» pblfpbtpuhpt 

AffettUOSO / 'hnquipfrtff qnpmlltift 

Affeurage -• Hppt*ttnm.pp* % pjujb. 

imtmtLnp* , qhiuijpnLp* (mptfwibina\t 

Aflfichage ~ (Hpif)'»wunpnifi 
Affiche J (^/»«/)'"^7. ywhtpnifa* 

Tqfbhtfjfitf) • imn.ii*6iul#^*i 
ifflCh^, e £ ttWMi &£***<), •«<£»• 
r/f>u4uflio0*, tnutpittSiuhoW i 

Afficher * Hqy*"ifpb[. f*pmnp$tpiu* 

Ifbi* nil n Lip fiitthbt, tupunuhnchbg . 
^nt.0Xfc«. &iujubi' JtUmhutg. S*— — » 
hhpqjtltpp pbpmh &*fbg t jtUphtnutu- 
hi j* • fahpafthpft gnLtjhh^ Atufubgx 
AfficbeUrUi|7'"7^/it "'^7 4^tu//yfcftf t 

Affide, e & It f> Xutuiumtupjutt 
Affierl^2«^lr£* suijsprifui tpiftf» 

Affile «• i'ttpiifbhiulf* J Su$pnfnut £»w0i 
Affile^ ^ JL Up 1 "*. utun.\»tnupiulf* 

(yn/f£t>). Avoir la langue — , le 
caquet bien — t £lrj#M.mty £*££»«£• 

[lnjmh nutfpnun* piuhnclf /'/£'"/• 

Affiler * (tyfy. jbmnhbg. Obpb L . 

ujtHftmnhifb t* y Jlt(f 7^/f *ll n "J *"hlfbg* 
Affiliation f fynpnm.f, nptfbqpncfi 
4ffilier * ^gnpnb L .nptfbtfpbi. S'— , 

4ffiloir — OptitJ.upuip&mV{Jm<pu 7)1 

Affiloires f ^ Bhuujuwqnjft 
4ffin «• plf**Jfii unifiitqtjtuifwVt tnrtLifp. lmt.jtiplpu&nt.tr% OmtftdntJh* 
qmppmb^bplfm^ .^...p^^.N^- 
tfinni.pp*% ^ntjuiuj/i fbpffth Iftnmppp 
(f 1 1 Fiji l fill. hpptufinjAp* [tuvbrf) t 

Afflnement «• 4«»«Afp*. l»/»/t#«rL^*« 
Affiner % £mb[.hppl L («/"«-;>). %•- 

p*nf*n»tfbf % £imc £#««/" i/Jw i*i«M£ («7'<«- 
hfipft). fuuipb^. tfmJtumitjpbf* • i/J». 

Affinerie J j$wi#wf»MA. tfmpp1»n^$nlf* t 

Affinite f hhmJntf .jtullfnifi . Wmi- 
hntfi .jttipiutfbpintf p ftjn. fl;Jbp<lntJ»* % 

Affinoir -• U'^mp (</«*.;/»)« 
Affiquage-^t^Mifcjfoti/" (mhi^- 

hbtfnpSfi tfkl)* [^^wlr£ t luinputftti^ 1 

Affiquet-[/*i«*1i/i'M«ji"/»7 (^f«li»»lij)« 
Affirmateur, trice & (/»/.«««.mi1ij) 

fiiMumtiiunutfJtp ^fi^um1iai.p1t 

Affirmatif, ve X £iMMuimuiiM^mlii 
Affirmative -• i*vi*MiMiuM«i//i«l»t 
Affirmation f ^i««Mn«««nciA «•#!«- 

ittnt.Ojn.hi [Riuuunuwm.9btitifpt 

Affirmati vement /^»#i#iii«imio£i^, 
Affirmer ^ ^•M«in»i#mfr/. bpuXuJp 

Kmuwinutbi, bptftf$ttii.»nuuih £ t 

Affixal. e ^ (T»nMi*ujl»h$ 
Affixe i 0»M«.lp£i«/£tMl».f - Vtuuhftlft 
Affleurement • lntp9nt.tt»tlbp&b. 

ptutf* tnnfth bpbufth tfo in Gttthpb puitf* t 

Affleurer* (Tl;»fi.»plik r {J^L 

pbpuih\ ftmtthjtt, h^tnunttfbg (o^m- 
yutftp). £n«fir£. ^ £ff*a.tf«ff>«'£t 7"*£t 

AfflictiT, ve i irittpt%uiufHhft 
Affliction J #»««.. #2" ,t ,M r* w *- 

W^tli, Om/ufi^. mtftaip. i'"/»A/». 
ifiupJiitthp. utntinjui, tnittn.ttiuptthpt 

Afflige, e i ^uttnU^tp . i/»iyA r7 , 

tuiiiiW'Htn) nt.hbjnq. — de, ^i«»- 
puttfbttt^. G/tLtuhif (l/nqtf Jiuptfhnj) , 
t#'»tc.tfifffc&f««£t [tniitqjth.pttiqifniiffotn* 

Aftligeant, e t *t ? ut,unfi9 . ^£i 2 . 
Affliger^ t l > 2 w,u H^L* ^ iu p tu - M, ^i 

ifymiif^hb^ ^b^£ ( ttutpdfthp) . S — t 
(j i 2utM i ^ <u £> ^ULUttfhfi^ juii. <£9"*£« y Google AFF -46- AFF Affluer % !THri*4*/% trl' h L ' 

pbup abpbi (fuptuS hutiQ^t 

Affluence % h>nLtvb pm^i/Wi^di. 

LnLiatuttnulihtA* (tmqp$uvph\, tun.ut- 
uinL&fn.'b. j up if m ft num. Obeli $ 

Affluent, e t lnuwl/^g(qbui)» £«#. 

diufuncJitttf (itipfrih). f m ^buintlfftgt 

Affluer ^{1111/infffi.fif ufaJb^ fum.- 

db^. jnpfbi. tUuuim^. f»tutfn$juat.Jb^ 
(iupbtuitji qmL^u\ .fiuujt ^ Uuu^i ^ {<fb- 
AffluX*»4'M«/»«A'wt.</«il»pi [ur^ i/^o )t 

AffoLer* hbcb^ uftpiufubLb^. £/»- 

tjinffbi. (bnnifbiugnjgp) kiiuuq$upbi 

S* ^»b\iqqtMn.uiu i(jptuuft J£i tfptujj 

AfforeSter 1> UJtimun fi qnp&io&ni.b 
liputLnLup uiiitif tuuuiitin.npnbi t 

Affouage *• +fujw6mmnjp* 9 (^«"- 

ribinc} tfnujui buipbittL Aftmt.nt.it01 

Affouillement -• £/»«»t.ty/>\ fa- 
un iuh H&nt. 0At.li* • fipbuibqAnt.0 Aclt* Y 
AflFouiller * ty.At^A^, Knumlhq 

Affouit •» fauflitujiuiTt [^t [ 

Affourcher i» ^AttytiAj. fipmp Ktuq- 

gpbbi (bpiftiL uitHfuuimtf)* bplfJui- 
ttb^bplfdiuiift^ibLnil <l»Jff fumpjtuju 
A<jbl. S? — » ^b^uiuf, bplftfiulifti* 
Affourer^ finLutuuiuptfb £ 9 nutnmp- 
bbi* (fuiuiiuhg nmobu^t 
Affraichie f lnqtfntnnjgp*» 

Affranchi - tt'/'»«»'"v^/»* 
Affranchir t Hqjuuimqpb ^ . '/v'/Af, 

qb p&b 1 .imutuGmpfib 1 (umifiiiu)»annii 
pbi '(tfinii). Ifputb^t IfpSmuih^ (m- 
h$iiunuV\»phrfmpdt$$lfbii'li2i*iliinlfiii.p), 
S'— •, IXqiMtntuqpnLfn* OnOnch^ (bp~ 
qfu-ti % /mc<^)» UMiauttfh^nipJjii* Sui- 
nfiu iquiuiiiLiiunnnLiii^ mb$il;u tup- 
Whim bpLjiiiitut finqhht 

Affranchissement - -Hqmunngft- 

pncJ. ijiplfntp, uiuimniuptf . lumm 
ljjtuiuptfnt.0 fn.u* \ [If jimp} (iuumubng\ ■■ 

Affranchisseur ~ ttf »'*n«if^^ . 
Affres f j UpGuiL/ipp (tW>#it.)i 
Affr^rissement-[;7p««' > //»"9/»»»t/l*i 
Affretement ~ W«-«"^«'/»<*'«f » 
Affreter % (t#»**».) ^u#/i«ifc^« Aff r£teur-T>"»«- ^«*p«J»«^* « [muimw^i 
Affreusement / fK«A//» Iftpfi 
Affreux, euse i U'»« />£^. q*fUqw\. 

unubiuih uiqbq»ndub{*iiujbiitg)» «««• 
Ltti(inbujii\. dm\tu»yt(nt;if )i 

Affriande, e Ipumpttpm m<>, »/•• 

mugnitud. — de Ifiiiif &., {/uiitta^ 
"frpnq, fi»»«j^» uinunqi 

Affriander * ♦«<i/»V" l 4 A /' ""H^ 

(jpkb^ tutf&ai.uutlfb£ '• nputu[. p>w 
2b[(&n*-tj). fimtfnif q*"l» hpu**ifnjupbp 

Aff richer * Unpqmifbi % iAVi^i«(( 

tinqnt.^% [tfntgmhb^ jipbl* piu^bf* 

Affrioler ^» Opui»i.fipu*ufnt.pb^y»i>' 

Affront •» jfrihut if tulip .tnhmpqnihp, 

ilpfttqnLtf (jt»i**i nL ^)' En avoir 

l 1 — ^ H'Ljm^nri bjbb[. iqq^m[ilf ifciu[, 

Faire T— de qch. a, ffk1im.lb- 

pbujt\$ qmphb^ ptn% iffi* 

Affronte, e t &>»liMwmlfl»gt 
Affronter ^ t bl ,t T" M IP , " L *b 'tt^' tu 

iffiJhS qi;if ijftjiug >frb[. fuutpb'b. 

S' — , *hi;J tun. j|4r»/ 9'**/»*f^r«/7^*//»/ * 

Affronteur, euse f fauphpmjt 
Affrouer ^ (tt^««-/«i») »*n.nqb^ 

Affruiteri- ^utqntpbp Munbp mfjb- 
l/bi. iqtnnui&utn.b[ , pJtpmuAtifb^ • 
S 1 ^uiipupbpjt^t t/qutm q uitu^t 
AffuMe, e L 1J' (tu>opqn,Qb„nfp). 

— de ridicules, fr«'w»"«^»»l»"4 • 
Affublement - buqnLuui, q'piuj 

qiHtfu. Atunntuqqhuui 1 
Aff U bier *>• tfiuqpiuqut\tb^ m SittS- 
ljb[, ilpmu iihuib[. S' — , \ftuqput- 
qqbuiiL.1** diuq\»l*[. ifpiuu ubuib^t 

Affusion I A/ l ^ ,M, / , *• «/ , M«A•Mw»M•./ , 

Aff lit •" ^muuing GphuiiuHiUfi , 
&mputnny y quiptuu {»p ,,n P'll>). Etn* 
cL V— - 9 f hftuftuhk[, lunQfi utqiuub[i 

Affutage - %'p^ltpt wupitLui&p 

(qnp&niLnpf*). upnuf. jmpqiupnufx 
AffUter * 0rfy- ^pb^. ,q,uw 
ptuuutbi iRuqniuoQ\. \ m - f hiiiptiihltf* 

Afghan, e t tlfupuubmu^ (l^np, t %x 
Afin ^ — de, M* (pl»7"«-^/»»«. ) ^m- 
Jtup. — que, f)pufk u qj 1 * n /»« y Google AGE — 47 .- AGG . Afistoler * C««4«»fy » [«ihW). 
Affourmillon - ITpflimlftip (<>«• 

Afri tethftffal* f bpfMLpm.*, ytipmyjt i 

Agacant, e JL £fm?f*y^*t pumnn. 

lummifittuiLtu. . inpSntj . fikjuiutojip 

ffK y AfA 4 (4fi).Mani6re-,irAi- 
Agace f ^ui^Httftuff |U-i [>/&y««<^ 
Agacement — SLyxtpyrt »*./♦ /*/»«- 

utnitf, imp{ttH.if t **tminifUttMtnLf)hi\t , 
up mLhipn-QtA , uputltnip' t 

Agacer* if»7**£ % pumUbbi (fi^p). 

utmuiiflittiiibi * fttpSb^ . ypnnbi 

(7«.fc). ij/f^ir^ wpOh 9 u L (J^e). 

Jlt^Jbtfttf (fi"f) .^tuptprnkf, tptnitk^t 

Agacerie > rT6?«ft ?•»!•£ , l^utpp 

mtu.pt HfjfHuhp, ftttpnuihpt funt.h6i 

Agaiilardir (S 1 ) ^mit^'i 
Agalactia f 9*tf0fc«Minm.m.tyiVi 
Agame fc OLtrw^pt upnlfwubp*t 

Again i «• Qitiptitfitut. » thnmtft/iiuL* » 

Agamie f ^tnlpunkpntOftLVt 
Agan «• \TiiilHiptftnfip*t 

Agape f ^uit/tfltpnjU*^ uttftnuft 
Agaric "• /Mw»i^. p^tf»«*«*^wi^?«*i 

Agarice f £t«fcgMmMMLty*s 
Agassin •» //^»»« .^mw^*i 
Agate f Hlfmuiy Mi^b/ii. ^»«/j» i/^», 
mfutuflr^lr. — rubanee, bplm«*- 
tpum*. — onyx. b*fl»<p»li"*t** ' — 
arborisee. ••'• fttnl/itim* , — noire* 
Agatheef^ •»» V»»t- »/•* « Ifllf »f l»««^ww* • 

Agatis -• frtujhinihpp't 

Agatiser * fltywinlrj » nitptnnm. 

fntUr^. S 1 — , U,tfi»uttu<fni.)$lm 

Agatoide £ tt^*»*«*»#M ^4r|t«^* « 

AgaV^ «•» Htuptfuilifr, tfinptftttum. 
Age ■» fimpttmlf [mpopf») » [mi imlIi^*! 

Age «• tybiultp. w'tpfip. 'I'lfo* &t* 

fim.Jtyi.lf. uttpltn/tp* y uttpntXnft ,fp 
mui pfipp. <futtfiuhi$»tf, rjt$$piu2p£tuh, 
(m^ftwti^ } n p u ) *lu$pn$2pft*A*p .(l»uin 
putltwuutk q&f»*l ) . »»»«• "*■(»/» £"*- M tyr • 7'" 
fUMnnLJu. tfrnfutttttfany f tftnjtnm.ni.pp 

(^pmJft) , Bas — , tendre — , 
SfuMfo*, J,ull rL Uf,Lh. Bel—. 

UppLmmfip* , hpliuimuiupn,nt.Dfat\t . — TO Or, l^tnmktmmjtp* \ fimmntX Rut* 

umlf. — d*homme,[r««^7»»i 4&«tft>f, 
Hypiuui/ip* . Moyen — . — inter- 
mediate de la vie, (f^tm*?^*. 
Entre deux — , (Thl* 1 *»»pfrpl» 
«/£j» i/^ti«i»^. Surl — , sur le 
retour,5'»»/»/»/».^ *wi»im^' loti^r?*. £«•«<}• 
ttifitt^ll . I ge critique, i<flni- 

*nfe*i iftUjuimltHitlhpffi utiupftp. Lin 

homme d' — , Smpftprnm */»«^9 . 
Prendre de T^, S'»pf*pl «««* 
Wj, mmphg/tf*, D'»— a, En — 
de , (I^Hpfjnth^,L) S'»pl*pl> &%}. 
Moyen — , {ty^fc 7«7«» > %**/t^. 
— cTor, n^lfhtfuip. D'— , En—, 

Ag^, e & $»»f»6^iii1i, (4tif)fNi/ilr«iiy. 
unit pit tji tnwpLnp, fiiutttulfiinpffi 

Ageasse ^ fapfmlikifi 
Agence f 'hnpStulfutfnLOfi cfc • 
Agencement - 8»'pi*-p»L*f- y»- 

pfiknLtf^ tfittprpin.npni.if, jopjihaim^. 
2*nlfnt.mdp y ju tfpititpttpffnt.it % t^ntjttt- 
yttjutfpnLm^ftLm* Ituittuttftipft dkf) 1 

Agencer ^» Qiupifuipl*^ juiptfntphf. 

jopftiih^. S 1 — , Guttfnipi i 

Agenda (fVfi) •• Bnt-jitunhmp^ utl* 

nttlftttuthtnps opjnL^ng** 

Ag^n^sie fr liituhpnt.Ji*t f»««w»*. 
Ag^nesique £ Okpmm , ^^7*11 
Agenouiller (S 1 ) ^79^, a^i- 

pmqpb[i SnL^tt^jt tfutf.tfStilhlfJt^JiftnL ) t 

Agenouilloir - i^fc^iM^m^t 

Agent •• ^np&totfttn . tfnp&ntlf , 
tiiqtpittfi [tinLtf^jttnft 2^99 tf tptLtnnLp\ 

Agglomeration f <)»y«», • nttttfm- 
Agglom^ratif, ve i <»*««. «n»ii^.u1« 
Agglomerer, %^wlwi^, qnnfu,pbf t 
Agglutinant.'e & ^7 (7A7). ;o- 

7(4i^i»L f tffttpitijoti (/ham.) t 

Agglutinatif,vt» if/* t»ii»ijnt//( »#»7lr- 
Agglutination £ tignnf* ['p"lj»)< 
Agglutiner ^ tyfy, Juml^bf. 

S 1 — — « \T u * n ^yl l l * \Sttti»pjty 

Aggravant, e & \f,tAipmant.tf]i^ 
Aggravement -• friMt»|»iiij»»ti/ , r y Google AGO ^46- AGft Aggraver * b»mUpwfjbbi. 4«*it»f? bp 

Agile & JH0&1, 0mi.iifi.fW. 

Agilement //^AMcm.^/.. 
AgUite f PbOLncf, IH,likmX n m- 

AglO «* In^tfiiytupufi • utpJ^OqOm 

Agiorno, Sru^Lj Afc//,^^/,^,,! 
Agiotage «• D t pJ*un.Lu»iH.p* f »«^». 

</£0fj0fiy iuu Luim.p 1 *f»t*lvwphmnM.p*i 

Agioter i.lLpJutn.Ltnpbft 

Agir v^f ^*£« 2 <M / , *"'£» ^^/»9"/" 

^miot tt'»pb L . II s'agit de, M«7^/»£» % 

fuoupft (mju fiil'l' If id "*ju ji"!*} 

Agissant. e fc fa»fi<Wi*/», tf,>p6ol 
Agissement -»9^f^ncJ , % ^Hl'i 
Agitate ur — h*n.n$lt<ipi»ip* tu^Jlff,^ 
Agitation J G <»("*''*- if, bpbpnuf. 

6ifi4uhp f iu^klfa^nLf, J n Jfp* /Wno 
^wi /r . tfwmjitu f "<- ^ • luhftuihffiuitwtt l % 1 

Agit£, e & 8»*-qbiui, 4i/ui(.li t 61.9 

d$uAni.tft» Jutiiifnjq. uiuuuibtujnjq a 
Aglter 1» Huipjbfa »nmpnt.pbphi 
jn*-ql*L, funnel* [, tnjblp»Jb[. ppppb[ 

J nt -1 h L {fr^lM* ^~ • C«Hfe 
*#£• j^i^ht (fc*"lP n j)* 
Agnation («•() f ILpiu-iuuhpncfrt 
Agnathe £ ttfc<*i.ot#T, ««#ii^.«i^t 
Agneau •» ^««i», ijumlim^. i«ny»«- 

fumi.*. — deluit,/W«J, fiuaWi/'/rfit 

Agnel ~ ^Jiml nuuinnmut Agnelage - [Tmj^Wf*. [ai./^ 
Agneler t,iT«i/»fc<Mi/^*, fc? »^t«/« 
Agnelet - ^im-i/i/fi 
AgneletteHT'M^w*-^*, '/"W J.upju 
Agneline £ f J.«tW^ (p» L /»?) 
Lame—pT^&titiiitupniptf* : 
Agnes (qw^"»/»9 % ««*.«/£,/ <"?fM 

hj "'(»^f«Wy v , Hfi^ui [lpl f ,up[tlf' 
AgnUS (llll|) •» ITnifttttfiunV ♦ ii/»pm 

Agnus cast us - £"'7^/* (i/i«i_i^). 

AgOnaleS f ^ ffmputunnobp' t [bncp 

Agonie f i,nqb$liupp»uuiuu$ltlf fHhUp 
Agonisant, e £ Op^u.u^tnu, «. 
Agooiser x.Hqt' ^uplift [^b^wp Agoniste i» JT««/W^. *M#<«ni)fc4 
Agonistique f (Tpgmttiup^f 

t ifpymfiw1ufl»ui$ijltVt , ifo*!/? 

Agonothete * W***p»-f» r }f'p 1 *<i* 

Agora £ V MM V l, T' ,# 4(^^^^ <i )' 
Agoranome - tp-*t*{*' ^" *ip»^bm 

AgOUti *» t b<ipnt&iuqutp*t 

Agrafe f tf «/»•/««*»/, 7^7 fct^W 
qopiiui* IpupV* lipifttMi»$mtiif*t 
Agrafer* dmpJ.^b^ ro*{> 
Agrainer % i«"«»»"9«4»M£* ^ M 

Agraire & ^efw/^V i«^»u^»i^«//> 
Agrandir v yiii^Mrj. puf.ijUg 
*.*£* •/** $ m. $ U r fun-pe JbSjU 
(lip L «**)• S 1 — f tf*<».«*£. to 

fULMJ^tf&ftif pbtfutpJUtilfb^ [Jb4»L 

Agrandissement^ C i, 7«"H"'4< ,u 
Agrape f l"p*fr*pl»{* [(^v"** 1 
AgraphieJ (l<v«wn/M t^^-^'i) 
Agr^able i v*/% . «./u»^ir^ 

^«u/^iii^rfi£r>y» iufuripdtt$^nt.pY» % } 

voir poiir — , b-fyoi uH^H 

f m l t Hi&njU f fini$tijtidpuh[tm ^ ^ui£ 

^M/^i.ib*. Faire F— '♦ ^uSn^blffif 
Agr^ablement / l<u&njn,p U tp< « 

funpttittpu$p 1 • [ oybfAtlfi) 

Agr^eur «• QhrfULhuq. ituu.4u»wf 

Agre^ «• QmutnmpHtli (t*inki.tnpi 
If mil tmnbutbli *1fcf)l [ (Iimh 

Agre^ t e i (]" , i* i>t *- n p** **t*rpUm 

Agr^erX ^u^t.QbmJp phqntXf, 
Riu&ht, ftuit-Htliftli phnnt,hbi 9 /J«i 
^A/* % m Q)' l l ni -\ib [ft* RutGnj ifttfa* 

Agr^gat -• 8»'p'»tft //m«.w«wJ» 
Ag rogation J QuipmJ, ,uhy,»tfm 

qncOfn.h. iftnlu-n».iimi.Qyni.Obiuia tn 
inh&iuhi tfmtu ■ Htum.tfit>L Dhcli* /•'«/*' 
//nt 9f*t.)t' f IftlC uunlpiLQJii.lt ( ^^/4/ > j 
Agr^gti «• ^nju'i$i.un9.gli) • MLi/n 
»Ai (llM"H)^ pl*»»-lbm*i [pi 

kgreger * U>1"pff pyqni\il»L* ji\ 
Agr^ment - fi'iipb2l»opHa$.0/»t\ 

qpoum1$p 1 Hm&njp • RiiiLutJbncQf*< 
pmpbdm&ntp . qtupifiuptiihp (Ijutd 
pnt.)» rAtS d«— , Sipouutpttubuutf y Google AGY 1*- AiG Agrener % £«k^m*{\ «|wm4>p*jWAhaTi (mm&) ~£m«fi«Vj», c '«. Suer liny Mm^frt ^jilm* Moifr{t ^^ftt^i 

Agrener*tt*7«*2/»Jrj\*»»«e»iiV fmpp 

AgT6S — j %'na.nHHttpp\ tfmtft&n&p- 
luii.ni. -(tun ttHjitHtuif r £OL «wfcp, fttr* ) 

Agresseur ^ fc>«/« Mjmpimlf » d 1 — f Ahaner» £*7^k phpu^ tfm^t 
Aheurteraent - flnpnjmpm.d" . 

junfmtttulfptn^p* , Iputiptt.ju ifiiminx 

Aheurter (S , )^«»i/ , /«<i •"V/'/Vw 1 *" 
Ahi j flT/» *uifi' 9 09 *Gt i7' M '/'**«rf»/*« 
Ahriraane -» MfttA, M"/>«i/>f/i Agression f> fc»«/«/Wffr«*..i^p«.0/ii.W Ahurir* tt'7 t >*/> M^ty Agreste £ *(rtyjt*ty , l-my-tV 

Agricote A ^i^nmt^iii^Hili • £»»** 
Agrieulteur«*^v»i(Mii|n^^i [711*7^ <h 
Agriculture f £ni^rtfwp*#MLltytli • 
Agrie-f ^»^'>ttfr^ii 
Agriffer (S) fr»ht i n n t' b £u*ty*». 

Agriinetriqife fc^Mwojw^'**^"*', 
Agriministe* S»#«p«j»«^Mi^r', {n>f». 

jiuftftor * qmpntuputlf ( tpfkuvutiy) t 

Agrion *-^»«n.m#tiui^*(«i^»»tt*i)i 

Agriophage - bpt>4'*JV*' ,m ^P * 
Agripaumc f Unfidu,^ r i 
Agriothymie } '40*vHmmm.t%ptV% 
Agripper* ^•m»i^«^^tfi*l^ M- 

AgrogTaphie^4' , 1' , *?r , • t /»* , l«"fy« 
Agrologie f £»ui»Mp«iW4tytVt 
Agxonome ~ 4* r 7 m 9^°*' • »y »/•»•• 

AgTOnamie f lnnmtjliutnt.9fn.il> iu- 

Agrostide f ^#^«Hipwjii'i [i^0*l' 
Agrouelle f fajpufinjtP +. tftupn- 
Agroupe, e L Mw}i»««*, t t §, j^ f i} m 

pmiifp y qhtpufjnLifinp^t iP^l* 9 

Agrouper V J»4>*/, 'I'^lt^hc^ 
Agrypnie } 1»ifMf4f«iiiffc.0/baVt 
Aguerri,- e tf^n«jiAifi/if»^U'.in/»ti«.bi 
Aguerrir * [T*»/»^/i ntMipf,mfmp 

{«tfcnj£* *[n*pdfn .ffftifmlpuflr^t [&ni f* i 

Aguerrissement -• fh»*%*t»*^v- 

AgUetS ~ J (]pnqur)9 % qwpu$U m E 

tre aux — . ^-«/i«rit»«»^»i#{fc{, } %«* 

/»«»». ^—^ / ItupmlHML , l|pf«r^|ll«Vo 

Agynaire fc ttl-JV/ ^ f/ȣV 
Agynique & H/timm/tyiftm^iiJ.* T 
4h! 5 r«, tf.^. , tt' ««'r - Ahurissement • fi^^'V 

Al ~ £*f^*f»fc |; ttmjlAnutjn [fltt l/t 
tjIruHj*, nijqftuft't 

Aiche -»A , »/<>»»/«7*« w^ fuutjSft^ft 
Aicher * frntj&nffki tV ,, T Jy, /?) , 
Aidant , e fc 07W r ,li. f ' « j (ty- 

Aide fO?i»t •5«iV,**yliritf ,<tA«ti»fi^. 

9nn* t -$ i^iM^fMM.iMffff|tL # . HttWfMq' 1V «^>. A T— - de, %h fl7U,t»t«M/ /I> 

J&itti(^Hi m.0iriiM^l, jiAhnl, Ahnnpt 

Aide -f O^imV"^* — raa<;oni Ogi- 
npjtfj^h*. — de camp, ^»Wm^ 
baii|tr* — » major, 07bi«tymli-i//i- 

pittpnjj (ifl$tif$)t [[phmhuilfmnpt*)* 
AldeaU -• Otfinuiftiujui* \ ^mn* 
Aiders t ^OfM»£, mttunutph^ — 

a la lettre* S»*»*» •^bfr^** (ypny^* 

JMOMnqlih) tijtmni-ifh /$nmlfi»m ^ itptn- 

ptfi piMp 2*»^[' Dieu aidant, 

U<»i/tm.f)tt^. S*— , />t>^t*4»«|t«#» **« ftpiu- 
prn. otfhk^. S 1 — de» ^npStuAhi% 

A'ie 3 tty» M vA* t^»«*'» »^i »*«.^« 
Aieul ■• i«Hi., m^hi^ , itt^ />/##;/« 1 

Aieule f i»«)»/», ^4* i/Jm^/*, i/imr, 
Aigaire — H)i^»At-i»i/in«*i [l»/»tif • 

Aigle *• (kptyi. /mA [Hi ymn tfmptf, 
mp^nuhAU. tfpmlpui, mpSnchOnt ifO* . 
tnp^$n,htfpm$f. £ ^7 iup&fiL % mpAm.fi, 

mpAjiL {ijpoj) . — d'eloquence * 

yjrpmmtiiitq GiupsnutpmfuoUi &nin.ittp» 

Aiglefin -• llpSnt.tiAni.lft [4^c*« 
Aiglon, ne f tt/«^"«-««^»"7. £ tt/»<*- 

Alglure f $btnpmpltAp*t [m.uy^fat 

lAigre & fMfci. (17u1r.n1) . .^n.^m/u y Google KVG -25- AIL («of^tf^« /f^ntt tyiufii (07) . tuujtup- 
tftup (qnjmbp)' tuylfnbjt (Jbuiiitq), 

• /W*ii.. — de cedret fympnutu 
Aigre-doux, douce lf*Dninq Ufcj 

|U0C. ptuuapnifciftuui (juattpbp)t 

Aigre fin «* faupbpiuj. ^/f«»nUi/f 
Aigrelet, te t pifottty,- j»fy f c 

DZoa [juutttftt-t tfalfSbfJt piuhpi.pt 

Aigrement /*Mw«. ojtO>i 7«mli*f>£V 
Aigremoine <*» bpbuktu^ , utufthu* 

iuiUftlf, qbquml^p** 

Aigret,te tM^m, pfo •£ M«" 

Aigrette f Qyn^up (On^unj % urn. 
qtULiuputft, uiulpuubptfiuutf)* Ifitijd 
(bfblfutpuiabiii^ Jttiptfbnj &tujp) % Jr. 
fblfmptt*lptij^*»tulfhuiaunLUp', 0«u^tti* 

Aigrette ,e&5<7«<-fc •««. i»/m [mmtiLtft 
Aigreur } f*9nt.nif , pmujum )5. 

Q&rtnuaniMjn.** fuutnntpi IfinLtuJi, 
qlf&tuUp* qJutnt.9biuu nl/fiap* <^i«/- 
intudjn*, ittut^itb pnuQ^tAi (t!kunittff,)i 

Aigriere f ^fl»n.w^/.5*i [/.fc^/i. 

Algrin •» frQm.m.l{ t tfiutniun jtihAft 

Aigrir t.f'wjf/"*/, 99ncb^ q,ujp,„ 

9H^L (sf ,oi -N 7i««.i»w#jfWj (i$jiput\» 

S' — f POntfa t I'"?/"/'/ • putuiuju 
nittnumi* qittjpiituiu£. qtunmtuhttitt 

Aigrissement •• ftuafum J t Qp». 

itLOLtf. qtun.u ingot i/i [*fft£ifc0fftyi 

AigUi iie £ Up«i*»ijp. **m-p* //<*««.. 
Aiguade({ftMs) f ^i«2«m/»»«^»»«-|»(Ii«m- 

t.fti.1. •pittuna** mttfic^ f '»*-/» iiiftlf^^ni. 

Aiguayer* Mv»?*£, /nt.i.^i [»»!»,{« 
Aigue-marine * tr»^uq»jm fgiT. 

pitt-fuut tfp $ ^ntfmqtfpnt.fmut « RiMpifiit 

Aiguiere J fultuutftu bpiqrpqi 
Aiguieree ffl«f «u»/»t» »/}i,^«t/»/»ty/« 
Aiguillade * /Ml** (*?/»).( (*»"/»)' 
Aiguiilat - Huti^tfbifmtf \i 
Aiguille (hlf/it/iji) } ttwirf. wpii. 

<)"'/#• qtu%qtitLtiiuini.h % tittup , 6«- 
iPnig* IfnOutfbtntf (SmpuHupmujbmitt- 

LltfV f "/*<})» MLi|lll^^tf>ll*« IftUtLtUpm 7"'j*t mnLulfft. Ij;q qnpStuputu. -nkm^ 
uinBhpQ** uptupjiLpbnp*, nf£tttfutn 
fpiupamnuu • Juipqtulpnlpu | . futfpw> 

u&1*.-"»de pendulet<f«oi/M«i*£M#^*.— 
de balancet fynWt«t # pfcruiq] 

s|)|}l* ttttttttfibqitL (If^/ifi). — d( 

boussole, flht.lt luuuLtnp*,, ica- 
taracte»UU/W«4i|*.— aemballer, 

£iulpuuhtj*(fitiilj tfiutqh^ttt )• — -i, tri* 

rage a T — , IXut/btuqnp^nt.f . Fusil 
i— * tt«fl/'"'9if'lr** — aimanteej 
iruxfhmuhtj. De fU en *—• A»o«/{ 
^*oi*£, u/t».0k hfti.9* Disputer sur 
la point e d'une — ♦ AW^pmU- 

Aiguille-coin •• ^Milip«Mi»^|"t[iHilii 

Aiguillee f flU7«i^"«'/ <l 4f* l ^ r £ < 4?7V 
Aiguiller * tt«f«»i/fr<M4^ (ttkmhip' 

up) ,nif,&u$\ui$i[mpbi (Ipitn m^mLi^)i 

AiKuilleter v {jptfm9L t ( /w/t.»^' 

lfOilj,n<up)» fupmgtitf tfimijb^* ynttf 
\tnt[ Iftttufkl « Hfmptitutt[ f t^«Y«m)«fu- 
Iftutifbi ttpitptuu'iulfb 1. t 

Aiguillette f t*W9P • </w«vt«itti- 

Jupnta.tn.lj (ajtuncnpuilpiiufi ntLttp). 

jbfitn (tfttiyjifi* l/«'A). \nt-itiufitj, iii«f 
uftupit&ftlf* • dtftttiil^niUmu {'["p&f*)* 

A ig uilleur ^ ULpduiuuii[itip*t ( Inji 
Aiguiliier f- tLuqutupmp. «• Hupy 

AlgUillOQ -• l*Qntu. fuitijOng, ^h 
9na. (dhytiutft). funtjOitlfiniutpt fip- 
uiuijtnt.2* (uint-mlfbpBt.) . nprjHttf n 

7/i^n.. L'— de la chair , ^»«i/0 

giuti^fM. Obttiu f ifittptfhiatftnpiint. Obi I) • 

Aiguilionner * M>*/ (**). •/ , m/..«- 

Aiguisage •» 8&wnitMtLiT , m^»h/ 
Aiguisemerit - Vpnt.tt t 
Aiguiser^ tf^/. 0^i| . Pierre 
a — , 6 1 umt ii)|i|tj|i puicpt 

Ail ( ^ Aulx d Ails) - Hfumnp* 

Ailante «• ^«^b###mficl»^ * » Ofc«». - 

f/int.1*^*, Qbt.nt.tf' «p»i 

Aile f /**«.. Obt-mpifnif, BUtuplf* y Google AIR 24 — AIR uulSmQhLp* ( J/umtA). — (Ju nez , 
h^mDi/L , uj/tij . j 1 en ai dans 

— , frhL^u* upuifcu qntnhnLHtj btf* 

rirer pied ou — d'une chose, 

t"lk tfp it It t fo'ttppntf 2»*fi Gu*M[ i 
iile, e & frbc$»H.np t 9ht.mqrfbyfili$ 

iileron -f*k±n»&*«ip (9n.sh» 9 )9L t 

ui^innuiti* Obuiuifp fiuuiuautlmckt 

Lilette fr .Wi-Mi [*•«** ptruipntr. 

llllade {wjf y )f}lutnnpu$& t ujuutnpiu- 

Liiler «• ljnpuij[utpif*t 

lilleurs / fl*-rh2 m ^"l * ««/£»»«■/» . 

liJloli (i»j) - 0«t»<»W' 
iimable c 0^/»«»i.fc. -farfiy. Faire 

— , UjtpntX bpbthiunti. m^^imi. 
l»[ f &ut£rtjmtjbpujln*i [nupmpt 

liraablement / Ul>r«'p'»r* «fr»*- 
Jmant,efcO/»/»i«pli'»y*« m^wtjbfiut 
imantaire £ fltoffc^ffw^i, ph,» 

imant£. e&0^«£tywf«4« o,, ("J 1 "*) • 
imanter * [T^ftyu^. J^^bf* 
jmer* Ufol*^ ^^'""tt'^L* "A* 
""'•"/•^ • Hi/unpJ/n . — mieux • 

iiifttynjlb tiuitfutpln . iHtbifi uf*pk[ 

L K — d' am our* S" i p'h ttt i* mpn.- 
"V Jaime &, ItypfyA t ^M (*«" 
«»»•«/). II n'aime pas qu'on le 

atte , Conni/l«li^4 yttfunpJI»p • 
— t faplnuu/ipk [ • lipbpiHufiphf. 

'— a, S' — dans un lieui ft- 
ine f S"'jff i ittSntlf qraupq . 

in^ 9 e & U^rfpmlftlf, utnffiliblf 

inesse fr fltf»ijf».«tyntf t [fytj* 
insi flljuuitu. Injhufk**. Qn' lf f 
^V Pour — dire, parler, tt/— 
t'« f»«M>i, €pi<j<jbu. — de suitet 
Lnpfiipoptfl. - soitil,a«/t'l». 

ficum/t, t[u$u1inpnj. — que* l»l»^- 

iir - 0j, 1*1/^ . fa«/ . En plein 
-, flttfj •iffi,p, U go9buij* Prendre 

— , 0*| uja.ifnt.£. iftutjujt^. iutfupb^ Prendre T— du feu, un— de feu 

f/itfi/de fagOt, Qwt Jp % fimpkctulgfi 

tfpttnuphtu^, uiiupttpln* . En T — , 0* 

ifi6m{juounL0liL%p)»jin.qifw'tt % jwpd~ 

t/f*t1l l/4# . 2°'P^^t t * L •y**lfMN«fl*l0 . 

inu$tfhnLt[ptuj v fuiun)»l»luntnit • ■*&• 

ffiiuiuMHtfi , iwiyiy . Paroles , Me- 
naces en T — , 8m^Mri.«li fuovpbp, 

uufiun.hu$fjtp. Conte en 1'— ,0"<.m * 
uitLMUMfbL ♦ Avbir tou jours le 
pied en 1'— ♦ t5««/t^n«.' Jb4fhb^n L % 

^ncbptL* upumpiuuw /•//<"£ » 

Air •• tjbpmfiupniltp, bpbm, ufbufa, 

kpbvnjB. IttnibncOf,*.^ , SViTiiiluilb^ , 

^"V (^^'"WfyMlllJ.lVllHfllMIfy^ ^bptl/t 

ibt- • u$t^»nvmtfbpiaptL9^A.V \ fat[ . 

( 7/A" ,t ) • ^"'^ ( i f* wc ) • — de 
mollesse, tT^rt ^^m^iol*^. Le 
bel — , «J«i;A/^u*i/iiipiit*/iLi*. Les 
grens du bel — , ^jbi^pbmp 9 . 
Le grand — , «t*V^i«*/iVp < i|»f«.^ili* t 
JbHpnc tjbtugp . Avoir T— de, 

Un — de , tybprnjiuputhp nL%bhu§i t 

bpbcft L . Sans en avoir P— ,ft*««£y 
piijutlji plbfnL* Prendre des — , 
Se donner de grands—, tfn^««- 

!"•«/, HfbpSuiiiun* Jb&niQht\ ^t«i- 

^•V £ - Se donner de 1'—, ♦•«- 

funLuin mm 1 diuim&iuXpt; uiqtuutb- 

im HutJtup. Avoir 1 Prendre des 
airs pench£s. £Ii»fm|l»/^ , pA^- 
*J^, ifnuipwrn-fa. Avoir I'— a la 
danse, 8o<fu$p bpbvfi^ *»2fc>*jJ fr- 
tyi . D'un — • • • , ($»«.««/»»««)- 

9^t*» (fii^tini.ui^iu^« 

Airage ■• frkk.m%lilntf (ttn^m^m^ 

Airain - atiuf^^^lKt, if|*|UiMl 
pni.&. «tt^W. iniM|MtlMi«9« qtuSv^ui^* 
Cield , — » f7*J* r i« 2 w»ttytti.Un 
front d' — 9 tif//»2««.*VA«.l»«£f/»p.»V»Mr 
^ ^iV»* uiliuf*»i»uili (^^). Avoir 
un coeur d^— , ttWy»fii*/fc fi^£* y Google AIS — 22 — AJU — sonnant» Ufrl «»^«m^iw^ i 
Aire.fr ty<«{ . Ifmpuinbq fiuiriTuifr • 

fimpQ bpbu^ dm Mil) jmutuiif (iiicin* 
qitiiift)* (Ipmfpfui^tfbuijtii*, ('/""fa) 
bpbu*, uuiibpbu*, in by* Jfifiuf* bpbu 
(pmn.tulfnt.uf»f») . 10.97411. 0^1 tit Ifipf 
( fi»*^» ) • fitttpQtupnjit* ( mpSitt.fi ) • 
(iiutL.)k piuqnt.9fii.il* (inunu)tibtnpi .> 

Airee fr ITt^ ^ (AbMjJip) mptujt 

Airelle J ittttuttiiuiafi, ftiigMiiyifi^/f* 
(IfftitiuQnufi </{*)* [pni.l»M#7f*6£*« 

Airer \.fi**]i*(i ifkb^nputufiiiiLriLy)t 

Ais (At) «• SiufutniMlftUnnrnqJi- ^1119 
Jiuuitttfutn*vu.HHptnnuift»ut'\*p*pSf*p ) t , 

Aisance fr ^Ir^m , ^<-/> » 9^«./m»i- 

Ufn.lt • ipfiLpttiljbijat.9bi.il • tffiLpttf 
tfbptunt.9fit.it* m tffii.pniJimii.9f>tii*.(itii~ 
iftupJiiiiifnt.9fit.ii, SbJfij* n,pttiuui,p* ^ 
ifputaumipuu ■■ tfinfutuifiitpi. ifftcpptf 
Atttjnt.9fii.iip*: AVCC— t £h£wbiuL, 
tffttfiiuL 1 £"<-/' fuJbfttc. iiffcut 

Aisceau ••» Sinlpun-uiuiiu^^tfopAftp)* 

Aise fr £"» 6nL9ftL li t nLptttfuni.OfiL.it, 

pbplipnc Ofn.ii' ftu$iuffiutn» II ne se 
sent pas d 1 — . ntpmfun*.9bii^initjf 
jmjfJ^ bipitl £ . II est a son -*- 

partOUt, tt«/4li w/79 ^ fituiiaffuinp 

if H 9«iH' On est a son — avec 

lliit ir*uptf tulbnp fib in ^piu^nL^ff A 

votre — -• ^fuinfuutiupiup t hloui)) 

fifinlrlup. dtuinpftuutn. iiutji; • qbtpfiu 

v/» <-/»/»& (ifp fuouf»*y £tre, vivre a 
son — i 'hfttputlfbyftlf f*ii»*i » fi»«li- 
^Muf «'•'«//'/'/• Etre mal a son — , 

U,iifiitAtqftuui t*n*ui • i*'li^M'li4|Uinff (. • 

0^ii», wlfiupiiL Qfii.ii 99«'/. Mettre 
qn» a son — , ^««#</«««^#«Jt«««^nd^y^c.la 
"»'«/• Se mettre a son — , (V 

muiiibpiup tftupncfii, ytttftttuftuiiq Hiu- 

ifuipiuitfULObunfp tfmpmjn* N^en 
prendre qu'a son — » £#«ifii«<tti 

pi'bf A V — t f ILtpuwoptft f /Jmi- 

9/iMui. Mettre a T — , iFfa n 9 % "»**/ 

uttttf j Z,tuii(fu uint.Qfn.il, tuuiiinfic 
pntQftLh. £ ^rifc, ntpmfui 

Aise , e & liuui^fuium • ^"^ . nflLptuifntp', m.fn.ptu$wJjui]m\ tff$t' 
pttiuttupt ftttiatffiuui (qybttuty ui^mw' 
fttttiftup&uiif ^nmpv nt.it) , Jib yMuA4fM»m 

CtfpJiflil)* nflLplllUlllfi* £&£<# (**UfMf« 

lut'LiM) • . 0"// (ftfftrjfny*t#^t«i)f) • ptupk* 
lfhafilf(utnLi»y>ficptuinj&°(lpvfyf'u&y 

Aisiement ' ttW^Mnn, ui^tal, 

fwli9^&i.f rff$t.ptnLt fib£U>bttii.i lf*L» 
r ,,,QbQbi.\ Kb2uiio{tyh), fimitrffium, 

AissadefU/»»'p/'/«**« fcfin»li9«H*»|»tli 
Aissantefr8««/»^M^»M»^*(«n»«^MitMi^)i 

Aisse f luiiipHifbpn^* t pw^u*«Any*t 

Aisselle £ ttW0 qojpnui* Les 
poils de 1' — » ttW»«MA^^»«»lMn.- 
Aisy - ^ifiUi/|«i|n (" Vfafuiqbpt 
Aitre «• ^»ifB» qn,ttp t »Aiuup,tifi', 
Ajointer V bmjptuliykf (brfm. 

ftint^ntfmlfiibp^bplfni. uitnfuwt*iifhbp)% 
Ajonc (c/ofi) - ^ni^iwlmL^ (Qtnltfi)* 
Ajoiipe «• QyifunLq*, nutnGffctpiilf , 
Ajoiir •- fiP«»^*»i«^ tli « [»«»y»«»^ii 

AjOUr^, e & /,nt.imi«»4«4«»*»Vj 

Ajourneroent • &4">4">'"-0A«'i» • 

opttiitinL*f'Jtuuftuipu\{pn. [jbunttJLt»bii 

Ajourner * 64«"^«»^/ . opiuAyb^ 

Aj OUtage ■• QtupHtJiuuh** jmptu. 
rffMiAi itiLbiqnt.iiiS pmii* 

Aj outer v tkcb^iib L . j.upi,^ — &, 

-^H ffb^flb^ f.uiLbfyiib^ . — foi , 
£mt,tuutp nbdiiijbi ftuiLiutmni — . 

au conte, a la lettre, 0««l«'- 
pu.tffiufbt , 7t<9£&/*£ Mtyhpt 

lummJft^* S'— • U,*-biijnt fti 9 »• • 
tfp'ttj utLbfituM^i [hpifmQ tfnp&fen 
AJOUX «• IjnpnttibutlfMi \ nutjb dtuiifi 
AjUS, I jUSt (^t) "fanjpmlpmtjp; 
pQutlfmttjp' (lifiiLMi tuuipntiAibfHu. is 

A just age -• Spmtftulf^ut^fT,^^- 

tfncJ [tfpttnffi lfin.nj}*ljiimJtn.4f< t 4f«fi* 
huiifuiptfi»Lj* t j opfiimi.J{ Jhp kit tmjft) % 

Ajuste, e i frupJntp^. jmp^p, 

{ffbtpujjop^u, au,p t j„ tJ ,nt.iir VoUS 

voila bien — , l lJ>6f1itf<pnbp b'u, 

ifptMiff^nLfun2Uilfbpbtt.yiitfii^tinlt m pJp$ 

Ajustement -• ^29*"-^* "••It* 1 *^ y Google ALA -«3- ALC In'jf*)* ^p*»tM»^tm^nkJi^t\i* j$uptpw 
uftunmbqh)* ^t«i|#ijMi|»u*t»j>»2ifl^ii»m.p« 

Ajuster * R L TfLL> tyf*£ » i^-^t 
JA /; - 4»»j «&£ ( Apt fct*/ ) . tpmp^tupb [ . 

jtnlfbi(1tmi.t*Hfuipm)t^^mpqHHfpbf^lfp- 
»/■*)• ti^mtf «»nb&£ (t»*«<yu?iiinu*^)« 

pu#lMr^ir£ ¥ « Ajustez vos flutes, 

}foiiptf^u0itplirf jtnptfwptjm.p. fuoit' 

pt.plJHflttf pb V kf • S'— , tyfyig 

^uifjb^i fopil't'Pp tq*iHnpmvuti> [*J*»p 
Jntphi {JmtftutHutffr}. jrphp&jutHfjti* 
[tfuiukpm.)* <pi»pipupm.Jii t 2 m ^ nl -('l t 
AjUSteUr - fi«»i/Hic^»ii^* f ftfuilmjt 

Ajustoir «• SpmJtml^^^f % *tyj»9' 
Ajutage, Ajutoir • ^«w.j , pfr. 

pm\tm^p » itujpwqfrp* 

Alabastrite -• ItAtmlitymt 
Alabastron - /fo«./M«i©0*« 
Alacrite fr S^ncwpButtfinncB^Lht 
Alaire fc f*bi.mjJA: OLj,$ 

Alambic mfhnptuhntj jufiqJlf.t/M'?' 

Passer a 1'— » (T«"f*/t lpp'»p(A» 
U*l (<t»p* •//») • Mettre a T— , 

fahtfpnj ifft tfpwj 1ml pp Mi. \iHLpp 
junptbl. %pptt*nfmnh n [ltiiaifii/iirn*i 

Alambique, e £ fi'»pi/k /«"n«"4 t 
Alambiquer * (^/»pn«.M##il»j|) yo^- 

IppntOrtphf. ifuihpntifuAp ifptfutbl • 

y-n-J'L (^Hpc) -M* (flf ^ S'— ) • 

Alandier «• ♦n»#i»p£rfii»»*, mufiu- 

IfbtfwcM** [fitu&Hitftbft 

AlaDgUir *• fr«i.M*»fcgi»Wj, mlfinpb^ 

Alanguissement wi»**c.Minnt.Xty<.ti 
Alarguer* £««*$••» »««.££% (i/iim/»^t 
Alarm ant , e & ty*7"VAi* */»*»»- 
Alarme f j^b"^*"-?^** Vr?" 1 /' 

ftptupu$hyni.tf- futiL^Hiuft jiulilfiup- 
SiulT* vptnuiqnf, ffbf%i»ncp* ifimuffn- 7rl0^«.V* ttiupmtnifintulbif • Canon 
d ~, ^inuAtfji Ol r „lo0 . Cloche 
d*«— , Hfimlfn^Luiif** Fausse — , 
(A.H«/«i^\ -Donner F— , fyWl' Prendre T — , fyi—lh* 1 n 1 *£" 
l«{, f,pmp u'ljl/y. Mettre r — , 
Donner une bien chaude — • 

Alarm er * 4/'?"V*{ , Mwflmiiy^, 

Alarmistetty4f4fc-ffr m 'f l f *'!**£' 
Alateme •• %t»iutpu»ymL^t m i 
Albarelle fff««#i«i«i«»*.l^*(#?tii»A//»)i 
Albatre «* Hkiumpuuvtp, ^uhmtf/iS 
ant ilkriitrji* inirt^»#»«^M»«i^nif", 

D f — £/*Ltii*f^iM//i fuuiqquaqnLcnL* 
Albatros(t«) - jtyt^itLf, fpfunBwb 
Alberge f A^'*? » ^mmp qJm.usp 

qmuiHLrin qkqi Ifwf SftpitX tfpi 

Albergier • Ol^sfA « (^iVim^im^^i 
Albertine f Siupp\nnfip%uthuutii tfp 
Albertypie ^ tt^4/n»i^«fi.^i.li', 

fntuinhlfnipli mhuuilf tfp$ 

Albification ^ n-1/iuMulfwgm.Ji 
Albinisme • li/liuiJnpBnLBjit^t 
Albinos (u) - luhiuJnpO* 
Albigineux,euse & l«in«9#»ylM("i/}n 
Albite»2jt£iiftu^in*,^#M»itlniii/4i«iM^ 

AlbUgO •» lni-»ih,£kptfuitf pft^m^pfit 

Album (m^) «• T#4»»»/»»«i#»lr«»i|«*» y»*-» 

ytttutlrtnpm &mhoO tnuiliuip$ 

Albumen - ^bpJtfnt. 9 (Gmt. IfQ/i). 

umqiflimufinui , %jit9 ttft gnphXtf* Htn- 
Albumkie ^ fHtrM«^mt [mjih^t 

Albumin^ , e & /*Lio»^nn«i.ii/». 
p\n»wttil»uttu&li tj»*t [y/*^* 

Albumineux,euse & fHww^unu- 
AlbuminoKde f^ffutufimtu^bpu^i 
Albuminosique t PIh«*w^uhm. 

Ijhpuftiijfili i ' [phtatuitffiut Jfabijit 

Albuminuric \tluJiuitutllnincOfn\ % 
Alcade «• 'huutuu.np (ft UnftuXfnu) t 

lufpmott [(numihuit.np)$ 

Al caique & tt/^uit, iu^ u ^u$^ 9 
Alcalescence £ ^in^ujnti/'. 

Alcall - f^misBn^lf, ffu^bmncMf*. 

Alcalifiatit, e fc ^u/^V, ^£- y Google ALft — 24 — ALE Alcalim^tre •- ty«/tyo^*i 
Alcalini e t ty(«£&* »/»« [Wr/t 

Alcaliser* ^mibcnpb^ m^tuj,- 
Alcalo'ide •• ft/£<»/'»//6fMyi 
Alcantara ••» ty«««i/"#/i'«(pii#/*^*i ^/H» 

m npuibiiiXi h"if*f A J!/«V'mMm*i 

Alcarrazas ( u ) ■• £n^Mi4«i-«/'i 
Alceef^««i/i«u^Mj^ii^iiyi[y£fuii»tliii«^i 
Alchimie fr n»tfbif»nf*niLQf»i.\t • 
AlchirailleHJt"^ «*"•»»*• r « [9#*/»«*i 
Alchimiste - (lulfbiftnfu , pfulfun- 
Alcide «* (Lflfl»>ik u * p"»iivqop tfiupyi 

AlcOOl « fintplfnafi, qnftn^ mfpn^i 
AlcOOlSLtrnfiffbOnpnilf* ^ulfmffi*, pp. 

Alcoolature^/?7fetfn«-/7*i fl»>w*/*' 

A\C00\&— n*tbfuiun\tmtf* Jumw^pnf, 

Alcoolique i *h^"^"jfih, pmptjn. 

fjfhlpUU . m» fluiftlftHjt. ifni* ^uiifuiimifnit 

Alcooliser v /».» / i/ / .^ / a / *, .„ /ri/ fyi 

AlCOolise - fitupifiitfiifn^t 

Alcoolisme - K'?W'L m t" t *% ?A*' 4 * 

ifiiiinni.OfnX m , m^ptiftutfrnhnL Oftt t#i 

Alcoolometre - ^mplfn^L^uif* % 
Alcoran - 9"»i/»»«l»> [mL^"^"^ 

AlCOVe - Xilifmfunpfi qptpvpiuV, 
Alcyon- fr7>»/»i/t/»»©,<J»i^i«<J/»«>iiin.*, 
Sntfuibiiidiui.*, in tiffin)*. 6iA»bpnjL*t 

Alcyonien -.^///»«Um.L, funOmjfin 

(niLnLfip)* j (l^lfftnhbiiihpt funUtii 

Alde> fr ^li^^fiiLiffli*! ["/Pi^^p** 
Aldehyde •»• f^bpm^pii»Sftbp*\ 
Alderman (8 Am.) — )jbpinjp % pi»ipu. 

piuutbwttilfnih UMiujutohltiuj jll,1$ai,t 
Ale (A:;) f llliyi* tpiipbfiiLp ifp, £jl* 

Alea - flnt-£qtur« hlViupinnnjtif*! 
Aleatoire & b^9it$pwnnf,^ % pmq 

nmlpnuf ♦ piunnnpnyuitj* , 7^"^jf , 
,ii)iumnjff t pnt^uilfiuh** L'lime — , 
^itL^imiLiftt pmifnunnm.ifi*t 

A\£ato\remenbfbW"ip»»qqopl i h'i 

AlvCtor-^hnpfihnfpo^mt.*, Bbpfiplin 
If m S in l , 'bnp uijfuuipfift fShnlfuifSitit. t 

Alectoride ibn/m#4W &•«#*/« [p'»p'> 
Alectorinne i fr. Pierre #/>/"/»<«- 
Alemandries fj %»pphn S j,lf' . 
Alene fr (^o2^„^up/i)£J,fi/.i.L wjjiq^. GbpfiihiuAnLtft uplituuinLtfi&nt.lt m % 

Alene, e & lh r f, L h,„Abc (mb r U)t 
Alenier -• IbpfuXm^pSt 
Al^nois £• Cresson — , f taputftJ^ 
fplfnmbJt /Ji«i/£i/ii//»4«ui*uiil ptrtufi* 
Alentir * frmfpb^ /.jirjUy, t^m.- 

<fMlt»&/» S' , QiUtfpflfj tfllipfltt 

Al en tour / 2«/iw 4 M 9'4? t 2 mt -VV am 

tiiiibfi • iuutpui(btu&bbi\* j £fijf»f. 
*i u 'Jt'P * ipftiiLnpp f uoutiiiLutgp t 
ufiupmn. ntp f ufutpnpb u»p*t 

Alepine f t/«/iM//wi«n.* i [&/*/ifru«4*i 
Alerion - tyhpiup&ni filf ', *up&m.~ 
Aleron ■• ^i»jutmqiuJ* {Ifutplpu6f»)t 
Alert e fc UV*»4*t q<f n J2 • ">pD"*-lt 

"'IPC i n l tu ' IflMJtMii* iti'Uiinj4tf n S tn * 
innnpjtlf* $ llt^m^iuji** y t^fni.^' 
)ttulf %<{'!"] f ff^ ,l 'l n '- <J»«yfc«3 ^'iiwm', 
q<l n J2* *»pOn m i\t tp* [lp»lp* Sml§J»% 
Alevage - tyiatf(inj&p* % it/i^nqnp. 

Aleser v b^t-LAbf, A,.,^ \*bp. 

ufi nfiit nifitpifb fhqp<iidni_&ti f % (ffpm- 
JfS bnbpp) jtfbn [(*t"P*j»p)t 

Al^SOir ■• tftnt*(im.diiil{ % \bpnnnptf 

Alester, Alestir * fibn'iiniwbf, 

uuipiuutbi f iiiuiiitumpbi* t tiiiiL/t) i 

Aleuromancie fr llf^c pwKJmjni.fr t 
Alette f jHi^ (;tVM- W4 ((i - 

©At*, tlbpliitiffi*, t f iic 6, i, If ft i ffj bpbttp 
IfiupnuuiS Ipiifh • 

Ale vin«*(X/i(fH«y^ l»A u»rtLMi^ f zptp»*jp~ 

<"/'(f*) itfiiutfi* ^ ifuiiipiu Alfnt.it fit 

Alevinage - ^litnH»pnt<)nc^ci*« 

pttlfbindf ,lnjil;'h Snifhbunn.iuAini.tft 

Aleviner ^» Ulf^oplfb^ Alfhmt.btnb^ 

Alevinier - jtyi"*^*' (^^"9^) * 
Alexandrin - f hf>ifbp T i,y„,f t \ bp- 

IfnuiiuuhnuAt imfbpuui\tnpbi«iti nwm- 
hminp^ luqbpuiuhnpbitiiti 

Alexandrin* e & {kifbputu'hrfpbni'Ux 
Alexipharmaque l0wititi/»i M £»,<r 

Onc^titiOiuifi* [ifbu)i 

IL\ex\pyret\quelL-Sbh r , ,£,„*•, 
k\ex\tere-1<u<ii„ n b«\ QnL\i, ul „,d\ 
Alezan, e 1 1,^,,,^. , bpu^fu , . 

„ 7 /Mtuf (ty), qiuJpfilM. t ~ fy „ T * 

Digitized.by GoOgk ALI -25- AL1 


Al&Ze f Quantum* dtitiiuuutt.uA 
Aleze, e & ^/«A»»«ii bqptvui*i 

Alfenide | 4»'{f 6tyv» » !»"'»'*»" 

Algalfe f l*nptitJm.&,i,lf* y tpjutut* 
^trtyfc*, Jpqtutituh* ( qnpJpp) , mpq*ufi 

Alganon « JT*Mfc|»{Mff* (?»f0«ii/)> 
AlgaradeJ tt«Hf> l< "A m -'T t **' yi»/?- 

iiuqtuunt.0pLh*, hpkuinLuttuhp* \ jttth 
Iftnp&ttttfttih uuiuutptf Ujhiutfttihpttuu- 
tqmutmtptt. Opt. h i [ tpttptk ghktnt. tft^ft t 

Algaroth(Poudre d^pt-ip-ip** 
Algazelle fr 'bntpputq'pVt 
Algebre f i t tahpi*6tn2pL . Qpiudtu- 
lfc L W/'A M '^ r 7 ^A c ^C yp&'H&Kfi 

Hp*q*ntgpp} , ftttthputlituynLmpuih* 

(7A/»£)'Cestder — pour moit /»•/ 

*HHtlfhtUlpPpiuhu yfc $ nth^utiilfhutip t; 

Alg^brique & ^"«»li|iiw^nf2»»«.«M^««l» 
Algebri q uem ent i«it»/iM»4w^«. «/•£ fc 
Algebri ste •» ^»«t» jttuhiu 2-c uiq^ui 

Alglde A Spmtttu 14$ nnjg , if im n In u 
muipmtf (fipt.tuhqttt.Qpt.hy FieATe 

— , 0«'«*i«»w»^7*. PeYiode — , 

0'"i htujpmtuh* (fihuttitpitnp ) i 

Algol «• W ttqnt.ttutqfnt.pl* * utSnt.. 

f"tn i utttnq nc httLtuqnq (tttuuiq)* 

Algologie^o»i(bouiiL6)Mi/ii«ti"c^t 
Algologique £ £oni##pnjiMi«^i«ti*t 

AlgOlogUe «• lottutpjuVt 

Algonquin -ft^tyJrw.i, mhtfPpQ, 

[bn.htuppptn*% l^H Jtt&gutSt 

Alguazil ((ntuf) - Ututuhpiulpith *omptftuhitt.Qktuh tqmjutohh ttt] , 


Ipttinqpf, *p tuult - n p t 

Algue f £•«.# ^<o<{ * ipfitfnLn, *pp 

Alhagi (mimdfi) - Hft>»6p fiuth. 

*[t,tu£fiutiihp*t pttihtinp*ttmnt.hlf tfp* 

Alhambra -»tt{tf»»>*/fy/»»»»t 2ph" u t" t ' 

[turn %qpt.Qttttqntituut t tltif%tuu»tupiuh $ 
Alibi «•• Hj^ntpnjO% ttijint.ptipni.pt 

Alibiforain «• fiiuqpmqtujpt tq*nw 

BtoiUitiip, lftutqtftqnt.pt 

Alibi le A U urtt -3pt* ptttfutuhnjg^t Aliboron • (7* nufm^ aplftujhiu. 

tfttihf y fluiqtitiuJnt. tfithqtuhpt [ptkhpt 

Aliboufier »•• O^p^p'^hp'^uuttu^ 
AlicateHT"»ty« M £4M*i*t llA 1 ""'^ 
Alidade fr Sptutfut^uitp. tuhlfptAnw 
Alienability fr 0"»"»r—$«if* t*M* 
Alienable £ Outtupu*gm. % ik* !•<«#- 
Altenataire f 0«iMijtf«9m.«i£fi*i 
Ali^nateur,tricef 0«w"f'"jf"^^» 

Alienation f Quttuputgut.tft umtug- 
tnhgnctf* t &an.htpnpinip (nh)Pg}» — 

des esprits t des cceurst (I*.*™.. 

Qpt.h% gpututgnuft muittipmn.nt.if, — . 

d'esprit, mentale. tHtituqwpm.fi 
Aliene, e i Ow»«*/»»«jA'«/» Hi* ph. 

tpnpikttii {*f n JP* tfininttttSp\» tuliftu* 
vttud, qminnttii4 ipp mAiiMitw&M^aV 
Ulutqttt&i ftktttoguid* ptlritujtrquutit 
Ongntyiii^. f Qptfiiipi ptaiiuqiiipt 

Ali^niste • BpAHp—w** 
Aliferet M*.»,tf r \ DUmuuttf* 
Aliforme t fbLLtuMt., Blrcmpq*, 
Aligned e A S*i*»*qpp, waqtulftupq, 

9nt.ttitqtitpt;\$*i [ n ^p 4t""J 2" t f nLm ^fi t Alignement - Smp«ip"i-Dpt.u t 
Aligner i» $*qwqpki (wm.Wf.). 

qnilfiupqbj (ipnqnghkp) • — ses 
phrases ,f »«5wl iittqpkf* gut. gtttqpLf 

Aligned ^ 5»7«'2"T^*» 9^»«*; , *7 | ^*» 

AHgnette f Snq*titq£nut ¥ , Kpputftit. 
tptttjut » tptttjut* npnLU tfp'nj Spthfttt. 
Gittdiup tfp jtttptiu (ipputf Anilfkpftt 

Align oir«f*»'fMM £irf 4* ( onpSpp )« £JJ» 
Alignole -• 5'»7"<-«^»M^*t init/ptuq 

Aliment •• t/l»nt.l»7 , Ifaptultncp . 
tthttt.gni.tf . tfhp ? Utttpiiilf, ftuffp* j 
Ihqptnhp, tfttpncqltq* \ tuqnvHtttgQuw 
<£lliqill* phytiqph*, qnjttiqph* (mufti- 
ftnt^tttqpnt.Qtnuh tli\f)t 

Alimentaire A i/l»^Mi/^«lit ul»«i.- 

^Mi^mlf • tfhpttihgnjg (pMnqntl*tilf , 
tftitpttnqttilfiiih ptnqnJtiilfn) • tftipnt.- 
Ifk gttttptih' \ uhhqbttth (Qn+tutf) » 

Alimenter v (HintjioW^ ^putlf 

\pkl- htquiptulfh [• jmii. 4 (*»)*&£» 6»'p"*lf y Google ALL — 28 ALL (^rt^^iM&armti). $' — t (H»*»«-lbiy iiia. 
k»t/» 6tupiulf qtnhb[ » £uspwljtuin- 

Alimenteuxi euse & \Tblip*wtup, 
Alimentivite fr (/Mn^ujW^'t 
Alfmothe - frju*u9bi. ml^i 

Alin^a •» 1#»»f» «#»«»7 • tnnqtutffntju ♦ 
/><ftmm !««<}, uini.li* i/ilfiiia£^«* t bpliu*. 
iniult % bplfnt. GuimtiLiu&fi J^mmbqn* I 
*{,'«/»/> mftq^h (<ipb[), \npwmnqb£* 
AllTiet ^»«i/'««#iinf j% RwJtuqnpnfi 

Aliotique & ^bi/nut.itiqn$.in*t 

lk\ipt\quebO<*>»pnLhuw\o&u,tpu)iVt 
Aliquante i f}p^»f»mlfwh t 9hppn. 

ifiulirptih » in1it>pti\t*tib*,fi'tihiitpnt)tmb*i 
AHqUOte i iPmimpifiM^iiifc, /Jmi/ii*- 
' piftiHitf (i/iiiii). £ UtttiinptpuJitw* I 
Alise £ //&ni/iuiu«Jtni.ig* t Ujnpndjttf*i 

Alisier - 9*»jm«ttty* r« t&«H'M.if f % 
Alitement -• lTu^SuiptfnL,f\ £,„(%. 
Aliter * UXIfnqjA iqb^ JiufUtup- 

SiHhtfftf* f Jnid&jt^t [tnnt.V (Jft^tuuttug) 
AlitrOIIC - fi*bLtulfnSq m t 06 cm- 

Aliturgique & UiuyMfum'fKjfi 
Alivrer* IJiwpbfnJ,u*p fimp pmJ. 

1*h[, dtiitfm^tnpbf* % [ffcof UlOjUli 
AllZari «•• $np»1$u$ptfiutn* t innpnlt 

Alizarine fr fHnMfn«|t«fc ■ [(/in^/*)> 

AHzet */nitnlii«2»»«-^*» p»u<pujntA$f 

Aliz^en. en & ^»«Loli.«2^i«^«li*, 

^•Hi/iff^lf^ut^tMli* v dfifuipbctutfttipft 
Alkanne f h'f*p/»% utin.htfbpnc ubn 

Alkekange - #<<'4"p"l// *• • [w/n 
Alkermes ( u ) £. f)pi>»l*"lwunV, 
npipuiintHfn.0* . f. - tf/i7'"ty(qprir[iq) 

nmbqbpJiiiitip* npntu^iaijuiuithp* * 
Allaise ftt*. inqmlfitjtn(l$ qbiftiud^u) i 
Allllite f fcl'WM/Mi^tti-ii// (,f,nui,nlf 
T"JiH* [utnbatat.ni.9jn.\t % ij/ibgnuft 

Allaitement - ty«i0bi*tn<.m.0/kb. 
Allaiter t. W ty* um«ji rfbghb L i 

Allailt, e & tf6</ > «vf«£/i»^u«7^<i.uintj 

Les — et venants,&{fn«.fliMf5/b^* Allantoide f UyuAbty {uwq uW 

9wquA9* tutitmtibnyjt ^Unqmpl^* 

All^chant, et ^»u#^n*^, pip. 
Allechement — A»«*W, Aputtqnjppt 
Allecher * tyty W«A| , /u.wi.<Up- 

ifti*^ t fipMiuftiLpb ft npuutit piujbtt 
Alfee j frf»0 • Ippftufp ( miwi ) . 

<>fUMfiii|/i. — et venues *bp9bifbpi 
Altega teur~f*bpl,J: ^ JfatupbpmVt 
Allegation f 0M*#i»MfpAf»w«.<tyc&i 
Allege * f*b$LB,u+,»lf* (Wu«4)t 
Allegeance|tyi r .0fr»AiniJty«Ji * 
Serment d'~ , (.«f#jM«^)#n"7u#1b- 

ipiLV bptfmJ{jllJi<f.).linn.mmkpifmt.J*t 

Allegement -» fi*b9bt,MgnLtf t fap- 

ptnpbnXmtPif*, 9b9bt,ntJ'Ui^mt^uiiip % 
9bQbt.ni 9 jn.\t, tffuttntfopnLtf** 

A\\6gerlf*b9bt.i,\,bi,9b9bim F bn.- 

1tb[.riliLpbi <t Ut{9ntl$b^S'—fl*b9bc)Hin 

Allegir v ^«*i/fci» fn^) f^«»M9C" 

bir^« ufiupuihpfA^, itin.i^bpm^bi't 

All^gorie ^ fl^^«pwi»»«.^tfc • 
Allegorique £ ftj^wputiiii^iitlii 
Allegoriquement fUjiutptnhopkl* 
Allegoriser- v U^«u^«li/i^ 
Allegoriseur - Uy£topiwtH<iJ4<«>*« 
Allegoriste ■• U//"'p««t,«iy^««««3fi 
Allegre iS»«.««pfl» lfiujunun.t[tf/tht 
AllegremeQtipi5w«-««l»op, pbpifpu,- 
Allegresse f ii»ty*-,pbp1ipiM.9ln.h, 
fvltjaLQ/iLh. Les sept — , &©0i 

ntpiufunL9fichp f bo9)»uipbplfpiu)ip'*i 

Allegro S£fu.H'/i0««'9^fc«. -. ffb&bpq* 
All^guer *• 0«"«-« m j* «ltj pbpb^pm. 

pinpb[, ■ MftuuiSuirtb^ * [(^untn) t 

Alleluia - tt/^/ncjliii* IflfnumZ^g 

Allemand, eH f (»'/'7/») 9«V- 

tfuthiiigfi Iftmf (fbptft»$l»iulpn1i (jjtfuth, 

Une querelled-,2^'«^«i*9*.^ai- 

f/^£* iifincSlfnliL* mil} tfui1ibp£lf wubftm. 
iftnhmjji ptult, ijibkpkh* I %bpJ»t»m 
ti m<7 if «p f i/iuti n^ nip* f di^ tfutiifilf i [piwtf* i 

Allemanderie f %nppl»* yut/i,-. 

Aller ±bp9***i. bfhb^mn.\ibp»c bp- 

9tu^. ^Mi£. p">i^i. 2"'p^hl m J ,u f n ^ bp- 

<0U*l» 2UipHL%Ullfblt JUIILUlf tftHllf^M. y Google A&L — 2T — ALL ^IftiApbWytmU^&iuJpmfyUlitoltt 2 ^ m lf JfivpcwMt. Ky T"l* 4" t Jt^L * GiuLiupki * nf»tfitt%mii 
if 1 * 1 !, tnithbi. l l ,n [ , P j knbi» • utnmh 

911111 tuiibft^Lrt^l^fiy ^Hnnfttoumtu In . 
4p a$ J PWl °~~~ [} t,u t uu "f' uu »bp4fttij 

i^pf—ib) br^ H *t l i 4 «»«•*£&»«£)• Vat 
allons. allez 3 tift', <m»^m» # » «$*». 
Aliens done ! 3 f^fMim » 0**7 
«*7f Allez au diabletty«yr«Mtt'< 
Celava sans dire , cela va de 
soi, fciippi k H U ^L •" • M *»2 f »*-^w» • 
Faite «*» , hw^pb^ /uttnjgub^ % 

tnuihfa pbp+£. — bieni Bmnttigtu- 

»/t), — loin, ^^nc. /9ln«l 6«mty{. 

uttt^kL bplhtif GbinbLtnmpVbp in. 

UIimj. — au-devant, ^7 ««hmjj 
bp»w L (Jt;tfrtL). — au-devant d'une 

objeCtiontflUt^f ^f»»i.©4f«fc J'mrt^b 

tg »-#ti^.— de l'avant, rimi/p.*/ 
wnlini.^ , jtimNff p"*^[. *— devant 
soi , Laisser — sous soi . tftyg 

(lifr^t utiulfp bpf}n$[ { GfiLmhybu ) . 

2^<n«r4 ^Hii/^.nti hpO**^. — de pair, 
IhTo*^* y/5p Plf tm L 1 ^ ntL ' uum pbi' — - 
a Fepargne, ^>i»mjb^n^ #«^#iuui/>{. 

— a la botte, fro^fcAjm.* /^»«y 

Ofyrn. n$2lunimftl ., — aUX VOIX , 
Iftaptyp Awt-mphp p*»*-k «*»«"/• — 

de bon coeur, •8<*A»i"»li"»*r fibi 
pair 4». — planter ses choux 

Qtauiti ^liiwlbtof * tjnp&i; ' u^ftntipfip^ 

l»2«M./r£. — au plus press6 1 tt- 

J6l£lr uwjmfMtqwtfuih ynp&jth isuijfti. 

— vite: en besogn^ , Cm. in 7»f»il 
intuVi^^rtiit^^ . — en justice, 
70101 m.fc4ii»f» — son petit bon- 
homme de chemint ty<»^4 4«»/»'/ 
7»«tytt IbMi^/ * Cette etoffe va a 

la lessive»>'tt < /»»v«7»""«'»'"*» ^ncutgpf* 
Ifnctfiuj* Y aller , ^mpm-fa , 2"'/»* 

«ty( (Jtmifntl). N> pas —par 
quatre cfeetmns, fWs««/M^««or^M pas — de main morte, Of-mf* 4 
t^r^i- (I u9u p i 'pc) it^-M 9 •Vr. 
II y va de, M^re ( • • • ) Vf"V 
4-. II y allait de sa vie, ^bwupp 
yuti«»i»<//» «/^ 4jr» . II en alia tout 
autrement» nutup pninpntff\ m.- 
vb?. Wv*H tn ^" ,Lm S' e n — , ITU- 

W^; &<fh[ hp9iu^» Jibn.pl; &{/'"/ (^/»- 
l tuhtffr ) . ' ifiiupmtnfn , ^[^f*l » uiltjltfn , 

ti6«r&{ (Ont^tf). 11 s'en va mou- 
rir, BTt«4/i dTom t» Le fleuve s'en 
allait grossissant , ^4rwfc. */•»•«- 
£»^ I{*u6^p i If nt.ntk1$u*p . La chose 
s'en va f aire, f*»«*£ /t%l»«»/ot. y^wiy 
t % tToui £. II s'en va midi , <ft«* 
o^inLi«itf t/»m 4"» II sen va temps 
que. d«»tf k (tH*tfM*inL)i 
Aller - fr/»0. bpOu*ip. — et re- 
tour. bf»0m.i|u!{i4, hpOtui 9"*££* 

Alleseri.ir^^»««^/*(»H'»^^)' 
Alleu. Franc *— • cf'««««t»7«"4»«*» 
Alleur,e f 5»*77*»t /•»•«■*• f^wj»i.Ni£i 
411iac^ . e t UfuumptHjftl* 
Alliage -• htun.itnt.iuS (Muf-^th- 

/>nt.), jutpmqotf juutn\iitv pt^ • 
4lHaire f frluinnpni.li, Jtqphp* + • 

Alliance fr ^fM^^Mi^tMOf/NfL^cfc- 

ncfuw iwi/Wt ulinctf ^«.ti • Mit/fiLulbMi- 
liifiti tfmtn)»f*t qiujmoninlf* .fuhmtfnip* 
jumtttinLiiiS , AtfiintutiK . — des 
motS,^M"l«»<ft^iiu. Jt*fi,titfH$dbp Im f 

Arche d 1 — , $«"«v' M *M"fr ncf»tn^i 
Alli^, e f ^m^l»»«Jt.«^ 1 ntujhi»»iil»p. 

nnfjutuLkg^ nt.iuuniibha» hiutujht 

Allier ^ tr^9"»4»"'/9^/.» i'»2^ m ^9^f 

twbtmlv jW i * (phtnniufipHi p ) , y mj^mi • 
tfonh^ (tHunuiijhtip). lAmljybt* S— -, 
8»ip,nqQtilH. tpujUtiilfijIt^ l^'uij^bt- 

Alii er^'f^iMi. iM^Mfti^ # (^il(iHi/>w^5f/>j[* 
Alligator~(f24'"ui/'«**M' t^)« 
Allingue f ff»/»w^ # (jAsr 9 4m A 
Alliteration ^«#i/;«u«#im»ii.^t.fi 
AlltVreri» 4 ^'«w«t^"*#»^r/*«f»Mtf»^» Mw ^f* 
4Miunt0^^ 1 ^M'4fri/ife*<ri. ^i<«/»4 7*»ty y Google ALL -28- ALP 411obroge - fruAipmJfHn, ^W- 

Ifuli, uttfmpifjtf tfbipntbpt 
Allocation fr thnpGnuif. upupqkf 
Hitit. uilirtL * (&iufuiii.g) i [tfb%ni)it 

411ochrOlte f tyiMfcif^Mfiia^ lf,»»p 

Allochromasieftt/ i»*ljw%*t.f 9 ; , UJ 

fnuibnnjQ* % tfnjhbph ncpftj **bu\$bm* 
Al loCUtioil fffi»tihi»lu0unLp % li/ii^mo- 
ti<u£itira.\ ptuhmfuouiiilf (£Mt npnuf)* 

Allodia], e £ U«p«i/»u^mi, (^»;i)» 
AUogone & ♦n/uu.li^/itli 

Alloite f ULjnupiup*,i$$jiiu&iutipuip*t 

Allomorphie f #/{«#<** L»ctyi.t.i 
Allonge f S" it -^[ nL, "^t ^utjpiuif/tp 

(qybumnttjt l»l»»). bplfiujhnptf, uin- 
VipM* (*l»»lutnhttnfpli)t [bpljMptu&U t 

Allonge, e fc fy«/u (bpbii, p/,9). 
Allongement - bptp»jhm.J. bp- 

btnpiuArfnctft jiuutmnoLtft 

Allonge r* S"*p"»&t*it bplfmjhb^* 

b pljbgbb i ǥ*ȣȥ bplftuptHJtqbi (nmui). 
Jb &g\»b[ (prnj^bp) tpt»Jl»pni^l* uttuf 
fifbtjbb^ ( 9m.pji fiuipitLui& ) • #n«.n 
fuiunhb^t uAoupb[. — un COUp de 
pied,1kp*ti$l» fttnplfiulib^ If fig hbrnb^ 

Allonyme t tt^i«Wl» • 
Allopathie f ft//iu/wLc/ML<tycI»i 
Allophane fr Uy^»u^i«t*» [pui^uili) 
Allophone & Sttujluuhfadfrp «««"»- 
Allophyle t {kjitumnajfi^t 
Allotriophagie f Suipiuljbp»i.f'$ 
Allotropie fr ftyj«Ll»M*//m.tyLli*t 

Allouer % {tuiM'tyf (du^jk ),{/»»*. 
ffn. pbqm.Vji^.jtinpHb^uim^ (Qnputyt 
Alluchon ~ttfffLi«/ffMtyi.^) v 4^«M« 

Allume, e & timptfpiuS (? £«//>)« 
AHumelle fr ft«ty#.M^m.«.*t 

Allumer V (nigiMfcfy, ^ftm6{. jm.- 
■£«ia^. p»pp n p/»[ • Jtutthbft 

Allumette fr frJifuMn.. {"(-sr'/^l' 
Allumettier - InLgntlmpuipt 
Allumeur -4Mt0fr«u*Y""«- »[«»«■ •/»*» 
Allumiere f (m.£iu|utiL*. {mgru- 

Allure f Wrui££, pat^ntiu^p, pit- 
Otujp* ifiup^nLiu^p , tfwgp* tulifjpiqb- mni.f(tibmng bqfbp*t.fi),ilji£wfibutp' > t 

Allusif, ve I fltyfeui/ffjuV (/uo^). 
Allusion fr 0{flH«f|ffm.^«.ti. Faire 

— , Htfliiiplfbit il'"^* 1 

Alluvial* e c ^Mii«iui^.«l.,^„,tfn. 
Alluvion f Stp"*mntM/»Lh t ybmlb- 

pbLnL9jn3»^ ^nipbptiL ufilf^ti L lutf- 
m^b qbutbqbp pbij»$p^tulfk[ft* Tet*- 

rainsd' — tjjf»««0»7*f»fl&j»»|rtai$wg£* 
Almageste •» p*.iudb& , iu««i^wi- 

pni2futitpiuh'(<fl$pp ) t [fin. yulfnc f}fit.l$t 

Almanach «• Op"»$*j$ » m©«/«4*f#» 
Alm£e f #»vM *v"'/>fii.ty. w^t 
Almicantarat ~t,u t Jiu P bp** (bplf- 
iiiitlfwtfmpft i/lini) •[ml ^ fcos uinuifin* 

Aloes •»• ||i«iy«t # 6i*i£ni.£ v» « £««»£• 

Aloetine f 4"7 f,L ^^«-0*t f/uiunln 
Aloe tique & c'»^nc^m^H»li, /Ju^m 4- 
Aloi - ( fui^/j/i /1 , Uf ,*,u9l> ) Opji- 

liiu^iiiti fumnlnciuA, mpniuptulfjitnt.- 

OfiL%*> mbum If, upwlf. De Tor de 
bon — ♦ de bas — t Hpff"p'"lf2t rv * 
Obptufalw. nulff,. De bon — , fl^ 
Ii^l . jntp<jm.h. De mauvais — , 
H?. «Mfc2 ,M ^* Cela est de bon -r-i 
£h»ftLtrfrj/i ^tfwli ^ #«/« • [ruiG» 

Alop^cie f IbpiuBuitfip uwi^ qp- 

Alors / &tujlnttutf, uijh luutbh . ni- 

,tln%. — que, fr/«p . — comme, 

ftyli iwi«i£rtf ^Mi^i^ ^ JutftiSnc/it 
Alose f PpiMpuJwjpi l"p (Jintlf)t 

Alouettefft/'uiff/in ^mj[ir qnucnt* 
— de mer# tjmjwituinjw — cr6- 

te*e# hupp^e. llpbqnt.lfy ntpbqm. 

buy (0n.)m.h). Terres a — , Un«- 
9^1. Ir r /^/, . pied d'— , 'hffA'u- 
tiuq/tll BbqmrtGt [S' — ,fr«ii/il»#«^ 
Alourdir^ %«fc 7 «#«j^ f <li«Lp 9 ti^. 

Alourdissement - 2t«mV ui 9' m - 1 ^ 
Aloyau - 4*7^ J&m, ^0^ ^i^d 

•y«^ puitCutljt O/ilflmtf/im (b<lft)t 

Aloyer v llpffmpm^'tb^t 
Alpaca - Ikupmtpu, ufmlf \t {hjhiu) 
Alpaga mH^uifbli/it upulfLlj^Ijbp. 

AlpeStre i IXl^bmii^bn^mncllf), 

Alpha -• Hjp, >„fi,u. ulffap. IS— y Google ALT — 29- ALU et romega* 04Hp »•- #«, *«**■ 

J>t&i(.li*, mjp fM. ^- f &Hnjm».&mjp*t 

Alphabet « (i/p** pfcfc. m^plilim- 
/»miI. . utffiqf, r utjpnLftkl . 11 n'est 
encore qu'a 1'— . fa*pkk *p»upn 
Alphab^tique tHjpkh,»lf,ult [gf,h» 
Alphab^tiquement / ILpkuJih, 

mjpkliuAfmk lf*np<fi,$c f Miy^&Ltw^ "*/•?* 
Alpin, e & fl^ffVttffc* pmplpm[h 
p**ilg (mnLhtf)' lu^ufkhmfunjti ^ut- 
Alpiste ~ f^n.^hmlfbp V i l^nt»/p), 

Ateine | flyi-lf, ttl^u^m^ * t 
Altaiqueift/7«7ir«iil* (9*7)1 k»f-fVt 
Alterable 2; tlj[f»jp»tpuli *-ji*-j 
Alterant, e t fr»i^»»t/i^,«yi««^i«^^ 

Altera teur- ftsfv/fc' fc^fo* 
Alteration f ♦m/in/untt/', mj^uj- 

faiii)npupocJ . rfpmJtu)ihii<int.9l$Lli • 
•ytHt^<fi^ v ttf taunt, p, utMumfilf AmpuiL t 

Altercation t ^(£* V"?* ♦"r 1 - 1 
Al,t£rei e & f***t\npnp^ uij^uj^kui^. 

mpmJkiU[, ^uiujg&riji* tuiuupktus » 
muumjtlj dtupmufi, (tupfiL^iu^fuiuhJlt 

Alter ego «^[T/f<.<f fri«»*«>fciti&/>4/" > /'?* 
Alterer * lijt*"sO*l ' •/' ttM, 0"T*Z * 

jutuhtpuph^ uttpb^. junnifk[ , im/"- 
pnfuh^ . 9fn.pk[ , &kpki * injtuuhn 
r* b {fp t "*f»* t )t*l'b fh[ , 1711117111^1 f 

fefLtgUj u//. (. -1*). S— . fy. 

Alternancefc ♦"/uM*)#"/^wn n«. 9 />*.!»* 1 
Alter nat - ^^•/iNJLnLV^hi 
Altertiatif , ve & 0»^*i ^ »/»«/•# , 

tplip<pun.filf» b plf^nipfinhfi (Lmi^bmi- 
ifniuni9fit.%) , kplfutujpni^pntbni.Ji) . 
<Ajtn£<w/f wit, f^<»#»/**i^rtfiffM^uiIi ^2 MI 7' 

Aternationf 0"/uu»bM«^»n.i/"i [4"'*Y ) ' 
Alternative f 0»«/i»»/u , ^n^l ^ 

^n^f V*T7 * t f'*ipl"*if" l p& tfiupqiu* 
fincQ ftulh* kptjpumpH&p** hplfnt.pl; 

^V"- p^mpntOftLl • La vie est 
une — de peine et de plaisir, 

yktuhpft jtttfnptpn.yfiLi$ tfpk £* ifiup- Alternativement /+f»/b«fc ^ ^U/tt, 

AJteme 2. ♦"i/m/u {tullffttl). i/m- 
ifiitfunitfffpt iuhfiu»%a^uf* (utkpktp)t 

JUterne, e & ^»#»i*Wmh#i, ft**^^^* 
Alterner t. ♦"/>•* H W A' C W Z* V ,M / , *f 

(^rM^uitfc) t ^tm^»U ^tjinjuk f. tfinfulifi 
tftnfu fifttuptli. juM^mpn.kf , tftrnfuhlitfinlukf 
(i/^fff^ffLi^ft) tfituftnftk ^ifatpimpmk ^ t 

Altesse f /•#«/i^ii*#«7«f#ifim.fn.^t.b , 

fltup&pnL&lii.1i.flH$p&puiui*tnnl*t. S^p* 

S. A. le prince. \,npjX faupipm.. 

QfitW^ fiii$pJipiuujnttnftc hjjunXpt 

Alterquer t.^» M 9rV # fi A/« 
Althaea (fi) •• ^nt^MiMiiLi(f*i 
Altiert 6re t #£7. «•«» ^4» • 
Altimetrie J /*««#/t«l/»»«fjmi^#»t0^i-ii 

Altise ^ ^frmlbiff^nc*, J/iftuui Jp$ 
Altitude f 1Tutli,npmpip»».9lii.V t 
&tn[m. hpkut; pinpJipni.9ju.lu 

A ltitudinairefc(r»«^i#»p#M/t^i»»/^li* 1 

AltO - WkSlfu.lf tni9utlf i/ft, flmiU tfnL9uilf*t [qwpmlt tfn)t Alto-basso ■• r^"«/»^/»»»«.jiui^'(lifn.iii- 
Altruisme ■• ty£iMM^f*»i.ty«Vt 
Altruiste •• tty/um^/Hii^Mfli'ifjiMfw)! 

Alucite f jlyupntfmt-lfp' {jji. 
Aludef %i«-fc«M«.#i/» nffu,npb\>li (//'«• 7- 
1//1 ^»ii/if^>), u^^i tfn*2P* \H*uttmp)t 
Aludel- Hynctpi&oUp' ^funqntfutlflt 

Aluine fr 0^7/* i}it|jiGi 
Alumelle f U»t«.^ bplpu9 , ^7^ . 

Aluminaire L (^ntiw'tiiT^Wun 
Alumine | ft^7b»n«»»7. ^7««'»o7' 

Aluminer %llpi(klinnkf% [jl. nmjfth 1 

Alumineux t euse ttt^^iM^Minfc, 
Aluminium (0) -• ^l»#«/*r7 1 
Alun - (,^7, 7*7/67* ««»/«7^ cmtij.-— 

CristalHs6» f mq^h^plu pkipupqVt 

Alunage-t^nci/'. u^^lmiLjntiri 
Aluner^ttf»7W/.^7*V/,^7ii#C;iif f A/*« 
Alunerie f tt/»7^'»7»'»l«, ^7««/»««i« 
Aluniere ftt/»7i"»'»««V« ikqtuHmlp * 
Alunifere klLp<fl"»pt»ri ^i^pjf *• y Google AtfA — 3G — Attfc Alunogene — IkpjIwdfVt 
Aiveolaire I fift-il' 1 * (fH*/0« 
Alveole - /U^ • 9»«-p ♦ Jhf* ctu ' 

Alvier,Alvini«r — ^'"tym^*/* 

Alvin, e k ^nppmtfinn^j/tht 

Alysse f , Alysson m ^«»M.^iuM.4*t 
Araabile / f—w-zlfrW' 
Amabilite f 0^tf#fc<tyt.fc« «/,,*»<.- 

Amadis (*) - j,^ Ok^lftp, m*. 
Amadou ^ Up *0 9 ,u 'l'> [fr***** 
Amadouement -• ♦ru^u^iM^ 
Amadouer >V +»uqi*p2J'i , '«^«/; 

pnlifrft Jktpfnputnfx [p+tnujuuiii 

Amadoueur, euse t ♦«/ r «^^ ?t 
AmadoUvier-tt^04i/>(«»*.V^ •£») * 
Amaigrir % i/rfi«y»6{ , fj^ . 

Amaigrissement ~ tylm/tuti/ 1 , 

Amalgamation f Vf^.LtAoi^m- 
Amalgame - Ul^u^o^ /kn MIL . 

\*mljni.pif* , utj^ujumnHintptfi 

Amalgamer ^ tfb 7 ^i^o 7 A^\ ,«y. 

liufuHtnlikfi tfiu^ttift^h^ S' — , JT^» 

Amandaie f fy"iw«m«Vi [at^npfi^ 
Amande f T* »*£ u|ui6fc*f JfmJ/ifnc^, 

En — , t^m^ir*., it^iuptf't 
Amande - fy»«4»»0 (pJ^/i) • 
A mandier-^/»,V,&ty,lnt ? /l <>«,*, 
Amanite f S™ «m*#i*-l^* ifmGpuiri 

Am ant - (//i/»'«4if*ff r mmi «fff/micW . 
(tnJtulfi , u/tqkju . uftpn^ miupiftm- 
uiLh^/ilf (t/ttmt uig)» j SittfuftntLmppt 

Amante f [//»/»"« ty, uftpmlajy 
Amarante - J9w j»i^u^ quis|i<ft 

Amareilleur - ftuinpkfulm^x 
Amarescent, e & i^nnlnpntlf, 
Amarinage «• L»"«.«««jM^r»ti/*t 
Amariner ^Xiimi. ui^tii^*, ^kpktut Amarrage • tym*i»W*£ (!#*•,) «#. 
Am arre f I*"** 4r*»M^*£«fc * lYmpwl, 

Amarrer*4t«*<»Vfr£ {fcu»«.}f [yf «V 
Amaryllis fr ttVw^ira^, ^ w Ufi< 
Am as «• C*jj* 4"j«t,4J0tfH»4*4»t.. 

tfim^Mi lif J&kpttuCtMtktp^utlgttjimt 

Amasser * 4«"«- »"#*£, <**tV*}»2*i- 

£&£« Ifnttmk^- Mknkpt mlmalpiiA' 

Amassette f fr/iwkf n^*^, tf,<«A ? . 

KmLtitp (rftniittttf fyiutot^f ^"ty)* 

Amateloter * ^Wii^*, ft^ 

ltm.0&M*fc* RtuJmp, ^^hmt^mLtfk^t 

Amateur - (ty/t* Y <(iM>/MM.0fciul, 
&!•). tupm.kuuiHttti;p t Aixiatrice » 
Amatiner-A ^wi/^n«i^iNL^£*« 

Amatir'W^My/mai^f^r^ufJ^atfittr 

Amativite f Uh^^^^h^^h 
Amaurose f ^^^0^1% t . «At 

tl,up,u4fnjp (m^pf,), [lT9aipmvmp\ 

Amaurotique £ [T9«*p**jJ*: f • 
Araazone ^ (T^'^ai^, M.^m^t. 

/»i-) £m»9 ntuwi lfhnit[nput*>frHf*nmmjp*t 

Ambages - ^ f)ip"mm 9 p\ w^inlm, 
Arabalard - f^qOtm^ajnulf*, \ 

Ambassade f W^^tW^l. . 

^^iM^#«itiMii#iiit.li < itfHtmjHfifimnpni-ft \ 

Ambassadeur - ?£<»<y»ufc. *yMMn- 

ifmJmcnpx [aptim qntJnJi^ I 

Ambassadrice f 7^«*Y M,x, ' ,t/5 / , • 
Ambattage - ttW««7©i|onf , »«• I 

Ambe f fr^^t', ^^wf (W^r». ! 

Ambesas (fu«u) •» 5n^jm, w t 
Ambiant, e L^«^ lR) ^"^1 

uiMipiri^% 2/71 mt^mmfilf (07) 1 J 

Ambidextre t It f> * ^^m*^^^ 

4/i^m. dbnphm^mfnqia^.bplftfp^mlf^ 

Ambidextrisme~bp(f~innu*tfm.yi 
Ambieux, euse £ [T^W «***«. «*Ti 

Digitized by GoOgk A MB — 31 — AMlE J fr> irrib (/"•"?)• ♦ * M»- 

{un^tfutiputlpnqttAtHbp* . ^uiipmfuiUH.^' 

Ambigument' fyi^^fy £1" [ml^* 
Ambiguity f b r ^/Wni»/r t ii, puug. 

tfwnfidnj&t \Jltf* {ttittftttlf/t^t 

Ambit£ jL •» fi*tntftw}iguiim* t ifnS- 

Ambitieusement / fmit<«ii^w. 

pnip,-£nitnttiuptup {ijptri^t 

Ambitieux , euse i ^nwoty . 

tfttuMttappattpitb . &t*n.ntf fw£) • — 
d.6» ^tan.tnujipnn. £ «* +iun.mitt;pi 

Ambition > +nm«««^{ifti.(tyi.lif 
Ambitionner * ♦«m«i^ / i f . — 

de, ^A^r#A«i^ tftti»n.tuufiph[t 

Arable •» ff^nntlbutj ptu[ni.m£p 

Ambleur 1 •• ty«iji/»«#i»«M9*Mi»j (i/»)« 
Abmlygone & fW0 (£n«iW//itV)i 
Amblyopic f /^n^Wtf/n.*.. 
Ambon - U «/]■"*», W^ntis 
Ambre .- (/?/» £ — gris) BnuqJnip 
ftfirjitqinr* — jaune,[/i«»fbfirttjuir 
Ambre\ e £ Qunfttfmptujftu (Wi) 

juiJufittptn(%nm{ptftubih\» untOtutptjIt 

Rossolis — .^'u^M^nc^mifnitrjit 
Arabreine fc f^Untputf^wp* t 
Ambrer * B""f*i in p^i, fwJufmptu 

. Gtimkf, jnttftuttipitianLpb t*t 

Ambrette^"«i/V^«/tnt/ / ,i/)^rti.t^i ^ 
Ambroisie £ 'hftumfunptnyif , #»i/p 

pnufttu^ luhtfaiftncOftcm* fuhiftnO^j* 
lutfppnttittO^j* (Jltpuhlfbiuh)t 

Ambrosique & Happmt$mpmjp*t 
Ambrosien, ne & HJpftnub,„h* 
Ambulacre •• #"»j«««nL^M{»»«l«\ 
Ambulance fr t fruinf»i%nq. »jW^. 

Ambulancier, ere f *lJtptHiftitp 

Jtuit (ft pi»thittlflt) t jpftfbpittpnjtt* t 

Ambulant, e & ^-pJtulpnu (/>/•- 

Bureau — » 6/»£0^0m*i»muVi 
Ambulatoire t /jtumutifyf*^'"*' 

(rMi*Arii jfc} . tftntfimjuuilfiultt Arabulie | (tW*«**a^ , [yw.iT. 
Ambustion | £/»yi*^r»«.«r, « ,,M - 
Ame f £«y/i. "Ait fcy^ (iwjtyt.)* 

nfrputi /u/>f{£ {ntL&grtip Jtupij)* pit*- 
Iffa, fimofi' qyuigntift ttnq.hfttt.ipti it. 

tintfjf Hfcif. 4*Tt'V nt tfr* t m '^ t i % *"<tl" 
*(Sfm. fltptAtintipujilfi) . t&ttjlpuytf 

*».,$•, V"*«/"vr <#•«/•)• H««>, 
<tfr {«/""&&)• ♦""■J'* ("raHf )• 

tfiujptnDb^ * (GunyiMipatttftupiuiy) . 

Bonne ~ t t»*f>f* mlAAfy (<«W). 

— vivante, &*upn t Unq/t. Corps 

et — , intjuntl Jimpu%nt[. Sur Itlon 

— 1 4»9^m t/ipi'j ' «— de mon — 1 
^n^/nomnp . — Fete, Jour des 
— » IT* n tuny, c'est son — dam- 

nee, £»^«-»f^ tfmpifbntf \umnp yuitij 

Ame, e & 0/»r*fA» [fcrnW fr» 

Amelet •• t»»J*^nafnui' , qmptt 

Amelia fr ^«««|l»A^o2/»y» [fm^'i 
Amelioration f (*.»** [tumif* 
Ameliorer v fcopkimi.ki 9 pmpt.n- 
Amen • bnhfiy ««^» IpV 

Amenage - 0««»yi , • ,<) ' M A*^*• 
Amenagement - ^wwo/^WiTt 
Amenager i» -♦mjui4»««ifii ^ , 

Jtnpfjdtuutn^Jp- Iftuptftuqpb [ , ^u«ui> 
Qpf»\tbf, uttttktmtuduilth f* [Aiunl;) . 
tpupyuttfph £• ( Jutttftnptnt 

Amendable L(n»«-M*^*n.li&//b.wm.. 
Amende f #«/«/• i«rM.7#Ml»^. — 
honorable, ^puiufmptutfmL Jbqu»j» 
Faire — honorable. £/"«My«*>fftM- 

^•ifi. dbnttij* Ontittt.Ufu.1 ftiiinpb^t 

Amendement •»• fltui»*.**pni.tf % |i«- 

Ltiignctf* iitiLitnpfnt.BJtLh, pitipbtftn- 
futtLtf [tunittftuplfbrn^ 9pl;lipfr)* 

Amender v tMn.4^, i„$L>u<jm.%b ^ 

tftntftnktb^ (iiintttfinplfbtii^ opt,)»p) . 
uinLtfmhbf. X.bl'P^fitpp 2»nlfb^ pmpm 

Amene i ^npgpuifunpJ t 

Amene •» f h*mmuptuit pbpb^nt fipm- 
tftum t bbjtttinbtuV \ blfui&puitfitiu** 

Amener ^ ^»4r£. 7«*/»<tW^ p6- y Google A|*M -te- AM M t/m.<}iiitfc{. tupnibuwut&bf (tlfcu- 

%ti)- fr k * P M 2 h L b n i n r r u *e) ' 

{flp L — pavilion) • Mandat 

d' — » ftwfcinlb pbpbj^nc UptuJiuX , 
<|Mimui^n^oilf* t IfnyuftpiiiJtttlt i 

Amenity fr +mn 9 p,utih<pnf ("A?/;) 

piumqnutthnpfin$.9fiL.^i t 

Amenorrhee |^i«2««»'"^« ,w »'» t ^A* *• 
Amentacees fr ^ tyftijJ^m/^tijM 
Amentifere i. '/m/j./i^wpA/i** 
' Amenuiser * /*»«#/•«»//*{ t V/^/ * 
Amer, ere £ ^mm.1* , »«v^ ^ »/•«*- 

fc«<f$iutA qiun.uuintun.u .itiuuutfilf (»**!#• 

ifbq. ibif/i fcos. L/onde — t tt^- 
wfHfUHH-lf mij$p . L' — de bceuf, 

^•mbiti^^if. ^ t^bputu^P* (Jtmjn % 
myunuptulft Ui» % npp lf*tunut^iuptfb)$ 
lit mi. nptfhb put.h) , uttliluua.klfnjgp* i 

Amerement /^i»i«.1»hi«m4w« 
Americanism e • IMbpftlfbiMuy* 
Amertume fr ^<#mWf, fiynft 
Amethyste * ITbubu/tlf fitt^n):- 
Ametropie^flHittM^iMi^m-fi^nLif 
Ajneublement •• l|#Mfii»i.^iHf i/i«<>. 

LiiKiHLnnnt. tf, IftiiftiuqutpquL tf*i 

Ameublir V ^"*^t pppp^i % /mi«/»- 

juittpbt (tnq)» pupJiuuuili ] I* ^""""* 
putljk[ {fitpbp)* H>utfnu$b£t 

Ameublissement •»• fi>up«fmuui, 

L$n.if* (mujiupJ uintnynt.in&ntj mi 
ifnLulnug) , (dmpu)ppppni tf*t 

Ameulonner* B'»p^i {j'^pi) 1 
Ameutement •• ttputnifimtmli* • 

tftupniufutfrnnt. tf*% l»nuiii»iujuifpnL if *t 

Ameuter * flnt.^* fiuttpb^ juJjphi 

knun\tuh$tfpb £ (tfntpnjtlf)* futfpnpnut 

tfh[>l ut fp nt l"P" , "L" L *l'"p^^ l(2 nt ^l $ ) 
Ami - fimpkliiuif.iijtpnq 9 (iipt»)ul;p t 
ftllfbp (ubqmlf*), (/"«'«7'")^</« ^»- 
LiupDiupiup . ifiiijhiuljpy . Bon 

— « bonne — i Ufip^'-p* •»/»/•«*.- 
ty* «/b|i«M^Mili. Amie -• fi*upktgiu. i/Wcfy. m,up+*t.fy' pmpliliutJm.liy 
(,t,q<l„,pm'bnLQb,t*hg Jfcf ) • M** — t 
O/i/iim^miW, tfrnf/iw, 4»«i/^««. & /*««• 
pblfimf. jpui^tiMi^g. pi«(»A^t«#i/ , .«4«Ml». 
fc«yiii«mif'Lf7» , ii^ui«iinu««/Hii#i#ij5f . 
/uib^* jutptfiup* jiuptftuptucnpt 

Amiable fc ttftyM * M, W» 2* n f * 

t,»il>(j. ptnpblfiuJwliui1{lp*ip«f*utipmi., 

»l„.l). — compositeur -• A»»«7»h. 

mmjmmi/i.A T t f*inpblpnifopk**f'»- 
qitinttipittp, mlnj/nAMlfOJUl' '• Veilte & 
r — , t,m6Ltl*u6,un*, Hm6L^iufu 9 t 

Amiablement / ttUi-2»»«.0A««#^i 
Amiantore, e t tt^^AvV^r^T* 8 # 
Amiante •- UU»»w/««m"», wIi^m^* 
Amibe ^ IT*«^»«f|»"^5/»^*« [(!?«•/•)• 
Amical, e & /Iii T H« ,</;i, '/ wV * 
Amicalement / ft'opblpuAupmpt 
Amict (ittt/^)- ijiw/»2«"^#<f(i | *^ w * 

Amide mf*bpu$hm.2uiilp*t[&'»'b"ylit ) 

Amidon - fy'Mj. ^2' u ' ,m, " f l t ih^L , 
Amidonneri* \»i^i , 1»2«*«««««. 
Amidonnerie fr t2» ll / M, ?' , r i,, 7' m ^*' 
Amidonnier • fyi«y»«9n/i*i 
Amincir % Vp^/v f «r ,M 4*r 
Amincissement •• %ppiu 9 n,.*f* 
Amiral • fr«tV«»4 ,M £» ^ | »«/ M, f M, / MO - 

iif but* ,iftuui*iiliui».*(&niltujfib rjnp&ng) . 

Amiral at -• frn^.u^«i£oi.^i . 
Amiraute J tr»4'"jl*t> ^»m^"«/««m/»- 

nt.1i.^nifutlfunntJt.Sn^iiijl»iimuibiulii 

Amissibilite j ^fi/iMin»i^iMSi«t/Ji 
Amissible t lfr»i(iMui!i«4««i»» 
Amitie f /••»./»& ^«i/m »/fctli. 7»/m^. 

ptupbufipni.9f»*\^ tfiaprfiuufipncBlit.li. 
uul kp , jknpkp . i»l'P n J mn u, pk u, S • "A" 
/'A /A • intpuujiuuimlip v HiutttutfpnLp 
(bp^mQjt r»t tfutaufruji). j U/*pf*l^p % 

Jb&iuptHUiug fuoupbp. Faites-lui 

mes— % UI»pntlpt»pbi.bql;pt"fli»nJkl* 

Ammi -• {iMytifAf* M»^ «p» 
Ammochryse *• ftiwif"^' • 
Ammodyte fc^iiii/m./M*,MiiM#7- tfntju y un.uiqtuOtutf \ [ (^7)« Ammon^en, ne t N ( /^ fc ^ ,, V^* , * y Google AMO 33 — AMP Ammoniac, aque L* Sel — i tt- 
Inc^nqp GJieiuspr. Gorarae — , 

Ammoniacal,e t tt*»m-2»«7/»«"//«M- 
Ammoniaque J ftW^^/iui^t 
Ammonite fr fajbqifap, *t*%Mibn- 
fJiLp (Dp U Come d'Araraon) t 
Amn£sie fr 0«.2«i0«ui/m*.(tycl.i 

AmniCole t iitnmtfthiulfkmg* t 

Amnios (u) - Uiuq9builfpiu%p t hbp- 

pfAifi,nprtfbh[i(hbp&iuquii$&*uii$qJlih) 

Amnistique t /l|*»jlrlmi/^fc*i 
Amnistie Kimi/iM )»nij#iLtf^Lli'(ii»^. 

ptujh), tiAijhjnLp . fiinJtwnUnpl? t 

Amnistier *w intuitu jUnptihi% 
Amodiataire - l^^MpAmmnCt 
Amodiateur «• 4 w, |V , ' , /• <J,,c, * 
Amodiation f £m^«#p«Ui 9fn.%t 
Amodier * ^upim. mtui (bptj/'p)* 
Amoindrir fc W.m*?&{» H^fy, "»"- 

tfwt.bi, tft»ppb[*^jni.uiqJtilnpU S-— ) ' 

Amoindrissement * im-m^m. «A 
Amollir * tyw^fy. Ont^b^ iTm- 

£&£t Jbnjfbt. Jbqilb^t [9 nL 9H i 

Amollissant, e£ irb^/i^OnL^u. 
Amollissement «• tynfoni.i/'. ^«^. 

Amom;ic£es f £fin/frifui/^l£* \ 
Amome «• ^nJbJ fiuiiTuiifuit 
Amonceler* tym.w4r£, 2 b 'll b L t ih 

qb^ m S^ — f IbrvhtulftiLtninlf 7/ f 9 nL / , /t 
[lrn.liuiliiwjf » qftqu$LnLUtJn t(^ny i/i f 7^^' 

Amoncellement - tyn1.1m114m.1f, 

Amont *• ilbphMlfnqif (<fbtn/t). En 
— » D'— , {qbuiji) 'Ibphuilfntpfft, 

En — de. {p""ip^) 'tty/' 4»m/£. 
Vent d'— . tt/.fri.tyt.'imiif *• 
Amorce f fau#M, tyfrn bfcif. */»«•»• 
I?//** /mi«IhJ(^"»5'«^/»)» Sans bru* 
ler une - — » £f»i«$»ui« «£ $£ i^»m/i- 

ufbptil, *uhqj^li tnlnfiupin* $ funnpttnjtlft 

Amorcer, * A»mi»<liiiuifr£ (tftup&y 

bpiugiubh\» npuiui. tfiupQb^. Gptu- 
fntpfr^. pfa dp goto ifbb^ (fpftmh/t* 
"P^k" oh # >lw ty)j fptuJuuiU&b^ 1 
Amorcoir • fyufuuiq&ngi AmorOSO / QtuJpmqnnmpfclf 1 

Amorphe t ftf>Jfr<. t r«tti46piyf«f*M«lii 
Amorphie f ttW*t.m.0^t.lM 
Amortir * fl/<V 4r M '4c ^ nm I^Lp 

ifbqjbi, nt.Jtjbuiwbi • Ifnuipbi* tun- 
tint, ilkintnbpnt. If taint Dfit.)ip\. fp$tlf 
qbf % Jbn-tjbbi («//»«)• qjjututfiwi ^£i«t- 
rt&/, fiuiuuiteib[ . tfiptfuihtULitpb i* b» 
ptutfuiinbf (htm.p). S'— t'Rjdp ^f«- 
TA£* mipuput\nu^i [bui^mi 

Amortissable & C/rjinty««li. tfiplpu* 
Amortissement -/K^fcHioimtf*. 

ilbrpfnuf ♦ tjifuutJtuu y y[fui*n[6iup. 
{yMt\\uti%tnnttip ^ {yftbnLtti&ui^tHujp t 

Amouille fr tti^iitln/iflMiirf finptf 

Ahbjti btnpp tfnifjilt tpttOp t 

Amour •• U^p* wmptft, ufiptuGw- 

pnt-Qficli. Ifinqncgp (uthtttuhng). ufi- 

pmljt;tn*, ">^pfi i n j um Mon — ., M— - 1 

^ntffiu ui;p ufiptulfinhu. Pour T — 

de Dieu, ttinnnt^wt. ujipnA . /?»- 

a^ti fSiutfmpt Apff . Qbptiijpkiutf *. 
CeSt Un — » lldbliiuulipnLl utmblf 

i/ 1 V pMib •f , fr* Faire 1'—, [/^/.m.. 
piulib^, uihnjjht'n. Etre en— t S»*«p- 
S ,u & EWL* * Ukp* tnnipi{iu$hp»lJ — t 
Les — , [/£/>» utmp^blt^ £tre a- 
vec ses — , tifrp»nl*l» *bm pu<»i» 
Les—, $uip*fch\ifo% Ufrp'»il*$ bq- 

put pp. funiqp, ftth d fop > tniuptftbh/ipt 

Amour acher v Vkpp f«i^ , 

pn.hlf{jhb[. S* — ^A m P^ nL bL x [j""" 1 * 1 

Amourette f 5'»/»«/»M • «""'/»«^"»- 
Amoureusement / S^p^»^p, 

tjuiQiHf/ih, qnpntlmqft'it, ynrpetpftlj* 

Amoureux,euse i DfcpuiKtup. uf$- 

piuplfttL, nfipiuunupilf uftpatuffihrf* . 
uiniftnin. tfnqutp* ufiptupnt.huin* f nji- 
ptuqni.iiiuli'(ilpi[i1t) . f «»• StuptfuuArtL t 

Amour-propre • lLMtnuufrpmfi 
Amovible i ^i«2«woli«Mt»tyfc^\ ,/m. 

fubih, jutujuwiHtfiiili, Iftutfuifumfum t 

Ampelide*es. tj W/•* |M I /AV , 

AmpClite^ f)pQntptup* np9tunpnfi'» 

Ampelophagei hp9mlfbp\npO t u - 
3 y Google AMP - 34 - AMY Ampelographie f 0r9*u<n>n L f*t 
Amphemerine f Iwtfoptuwblft 
Amphibie t bp^'-k^S'-V 
Araphiarthrose f f H»pnu\putanq * 
Araphibole f tymM«.iM*«i*£i«f» • 
Amphiboloeie fr fy»fyw«W0^«.Iii 

fwtfnt.OfitXi [tfniptuh, dnJiuputbfilf * 

Amphibologique i. bp^p»*^ f *»»- 
Amphibraque •• fn^M^oin, kp- 
tfiujliiiqout (yiff* w*qj'g) t 
Amphyctionat - (Lppiujui^minft 
Amphyctionie f Ibty^m^nWf , it u if tu tb fipa Amphyctions «•• ^ f«iwf<aiiAutfw 

jr»ti""4'"^(p u "{' << £ l,, 9) ( mJtftfilfUiftnhp 

Amphigene t bplp«W (fy*4 

tnputfffutniu^tiii* fisipjjih) • ^ £ tt/*f " 
AmphigOUri mfrbqtuputknif.lumn 

Amphigourique t M«««-*»««2^»»^ 

(»£* »WI Mill Mil. «^l)r [fllMLf»f**t 

Amphioxus $lu) - frkpntjkmi 
Amphimacre t fnyupnpp (**»•« - 

lnui.npfi £ntift)t [at.binLunqiugnq oil 

Amphisbene -» bplp»nqo&*, mn.iuf 
Amphisciens- ^ b/»//w«*»n«.fc/»t'«l^» 
Amphismile - bp^kphulft 
Amphitheatre - tti/ , ./»/itti««i/«.2C/»- 

•ml) tump. (tm)*qfiunilfttihp» ipt$uiufuo- 
uiupiuh** tultnmtfuia\ihutpiuu • En*—, 
HumfiHtuh tuutnfiGutk f HitfififtQutinpiu- 

Amphitritefrtti/i/^ «#»/•/»««£. ^'i*** 
Amphitrope £ bplppnplfrlf* 
Amphitryon - 1r»jl»iiint|"« 
Amphore • $««<-, b^nun^ft, kp- 

tftutfu$bfuihoOifp,qiUL^fibqni.lfitiyuift t 

Ample & kujhitipiiulft 9»2* f"V 

%HUB02% ItUjUML&fnf* £IUjhuiUliUpp 

(pbf'ip&H'lpfi-Q l"-^*)* ^ n f u * pbqtitp* 
funpuifilj, tnhrjU ft tnkqpt [pki.)t 

Amplectif, ve & liupmrfplf (wb Amplement/^/r»V«4 ,M y^^•2 ,,l / ,,l V , * , 

Ampleiir} PagitLfrt ^myliw&a^nt J*. 

Amplexicaule & 0ojtnii^f4*(infr- Amplexiflore ifr««i4«"rffV*«[tfr 
Ampliatif , ve fcC^'rM'r^ 9 ^^*^^*'*" 
Ampliation fr £iu/V»m $««./• cH*/*- 

Awlfnctf. tqtuut£tff Pour — t /> <m*' 
t,tuu»*upifnL9fnX mptnn&k\tfH$t 

Amplincateur • (yr*l!) fl^W 
Amplification fr 0omn. •*£•«■$«*.•». 

£iu|£tfl/W l/(l*/n0/l) .ell^£M#jlM«ll^t»* 

Amplifier % D*a-^^i^u m ^l t 
Amplitude J $iiiV«"*"«.0/»** (*|»* 

Ipujipl, wi l"ifl»pl;)» apupuiuitapw 
6njO* , hujUujQ, pXtqAu$qkifai.m*t 

Ampoule fr fyaijuw, */»/m»0» 4 ¥ IU " 
pup- upnt.tulf Sainte — » 1*m.^/»««- 

upnciulf (tupputjo^ndJinuV) t [(*£)' 

Ampouie^efc ♦^•-""/s, V ,tMM HH' 
AmpoulettetfU«»s«««'«*«f*(«'si»j$)' 
Ampullace,e & Opnt-mlfiuiL* ^ptuJ- 

pp2*" l,, ^k*t [nthiftnJmHuMUtm.p\ 

Amputation fr (Pi«i|<fM»)$*«««#wM.f t 
Ampute • Uti^ttitftuutbtu^t 
Amputer * ttfyeut/Iww^i 
Amulette J Uip»pB,pM*aUp 9 upnt- 

ufiuluilf f dJtujbiulf fttUlflUj|l^« 

Amunitionner * f tupbhuu.npbi « 
Amurer * fyity (nMi«fii«««^) «»* 
Am usable i ipoul^f % [upupnuJp) » 
Amusant,e 2. Stp*»faw-™p6*»it, 

punpftuqnctupS « pitnpfit»qpou i 

Amusement «- iJpouiM^, ^otwf 

6nLp,<funftuiftu6utn.ni.p* ufunnpat.wlf^ 
fuiup^nLf , jump, fumpjuotHiini-J I 

Am user v ^pouqbbi [Op U «*H' 

fuoupfi pit)$b^i ifpiunbtj\ib[ t oriuiilbMf- 
gtilrjf i Q iup9 unfit gib [ . fuittpfftpb^ 
uifmtfib^ , tfimftntfb^. — le tapiSt 
^ni.^ piubbp fuou/n* S — ♦ j{#»«.»«/»' 
5fiili»«^ t fttmtpu^t Upwqfii* inViflbiM/. 

— de qn., «jj»««l» ^i^m£« —a la 

mOUtarde » Ifanutbtug ^bqbpf>l • 

Amuse tte J h*-fp-if>^ ^»»«|«^t» 

qnLiupStulbp* , dpbuihlft 

Amuseur, euse, f UntrnpSmptupt 
Amygdale, f ^^^t^' ^^^ 

9^^ (Ifntfnpqf, bptfnc 4<>t«4>)•>'^^4 , y Google ANA — 35 — ANA Amygdalin.e I t^y/a • 
Amygdalite f ^ ? V"^"'*v 
Amygdaioide, fr V 11 **"/ 1 *' 
Amylase & fymjmWwli 
Amylique t Vkwlt^Jtnf^jftVt 
Amyothrophie f [/^MA^K- Ji\ 

An -fli/i ipur/i^. fatanf m ,„plp 

Jour del'—, S^k^^ , {,«, 
Tmlr^. L 1 -^- passe, 4*r WL ' Les— 
fr*f»»M.ty«.l«Par— , &«,,,»<.£ ywph, 

*»tf/> mjfa vHupjb. — e t jour, OiT 

Of***?, fion—, mal — , fM?/t* a,! 

ftp m^% pa*p+pkp' nL tahplp mtu- 

ri**rE'*tH»*l>lt*» 2 mLk L m(.Je m'en 
soucie corame tie T— qaarante, 

Ana « (Uqfflutiff, wr c ) ^itfo,^ 

jkppuifanbpif. Le Perroniana, 
f kpn%u$pm\t. Ana <f«ief aa, im- 

Anabaptiste (tyut?) - fy^t,^. 

Anabrase » [T'«4««^ 7 *, j; w ^ M . 
Anacamptique & 8»iw$nigfa, 

Aaacarde -• fim^tuumLp, uptnm&aL 
■jutting i/J», ii(»MirfHifthnL^% 

Anacardier ~f*»*tuimpkll,(*uin)t 
Anacathartique fcirui^uMw/SriiVt 
Anachorete (f) - (/>,i 7 im^«^, 

**Utp*mt*ty*m. Jhlui^hmg^iituLnpt 

Anachronisme (/) * <^urt/tt*fcuj. 

Anaclastique £ fln/mjm^V, 
Anacreontique 4 ttfam^tnUMitH 
Anadyomene I fyt«^ty0* (*,««!, - 
Anadiplose J Ua^WiT . [^/ty). 
Anaerolde & itnp^a^unf^t 
Ahaerobie A ttko r «^ 5 /ty% 
Anagallis (/b») «. %»i»4 /u»un 
Anaglyphe f »J Anaglypte - 

twp&tupmhntiilf lfiu,rp,u\,q t ulfmho9*t 

Anagnoste (U) «. tti«« 7 uiW, c fc. 

Mpguiump*4.ti : fy»iu4m.^i 

AnagOgie f ^mpiputfunUmf^ ft" Anagogique £ ^fr/N»4»twfc» 
Anagramme } (liftHuifii** « 
Anagyris(^t»)-^"^"i^-i/«i(»iM.^) 

Anal»e & 0/afwfaui^ti*, humwmh- 

Analectes «• hbfnjtuptuf . ^ £*""- 
Analeme - {<«/»0t»flMfi»,0*i [9/1) • 
Analepsie fr 4««f7fM-ftm.tf (/J^oiL- 
Analeptique fc *"*w-rh l***)- 

Analgesie,Analgie, lfal<ff>mn<. 

9frt.b, \nfutlnt.f .i*npqnifr(pMiitu&utj. 

Analogiquet4uA^ini«^.(l/^), 
Analogiquementj {uA^iuMpttjfM 
Analogue & 4»«l^i/»i*,^, Wmhnp^ 

l+npif (qfr). f- Vim^, dtuhtptjlp* 

Analyse f £m <*«,.«/; ^hp^i^s. 
En demise — , £n«.«^ /lA^Acm.- 

Qirmtfp, ^rtc* 

Analyser * ■tApi**.^. mwppw 
Analyseur ^kp^L^y [ V ufpk. % 
Analyste «• (m.^rw^^i#i (^ui^im^. 

iiimi^miIi). ilbptnLttuyfa (pbu*ini.+ui- 

Analytiquet ^/■/itL^Mi^Mil . [4«*fc) 
Analy tiqucment/ typif. *mp*p% 
Anamnestique tBnLpuyupQnjj * 1 
Anamorphose f £Lm m nLj\ 

Ananas (m) - Upputj/uWnp, 

UftiKjiuju. tuppiujjuhinpfitiuhutittuufn 

Anandre & UIumhIi/i*. mulIiuiui* T . 
Ananthe & ttln)utf^^ f iui^ t U ^u»r^^% 
Anapeste - ^hp^uuttu^t 
Anaphonese f iM*;Lm^/tOni^'i 
Anaphore) ^li«yi«l»m.y, (tinji 

puin.f%)ilbptulfplfint.f (utn^li w ^Alf 

Anaphrodisiaque & iui^m^n- 

ff/iuhut^t ytuHptigtutn** [t^L<fnpy% 

Anaphrodite £ 0fr/mi0t4*^%*«fcnfi- 
Anaphographe - ^Mi^m^*fl 

Anaplastic fr 1lkuhnpnqni.il* y fk p. 
UuiliT (ft$irnlnu£ uihtpjutlng) t 

Anaplerotique 2; ITuuiunpntfftk- 
Anarchie fr UX^2l uat ^ nL f [f^) 9 
Anarchique & UV/,^^^*, y Google ANC -3*- AN* Anarchiste - aty^**"^" 1 " 
Anarmostique t ft/nnn« gfr/i*"* 
Anaryen, ne I HJmu- [(php^i) 1 

Aaasarque (7) I V' l/ T y " l -r» 
Anastaltique fc. Uhipl»i* 
Anastomose } fJ*/.M»W^$m.j « 
Anastomoser (S f ) p^p'-^^istL 1 
Anastrophefc 8fcmiw7»"f»*»"f » *»w- 

Anathematiser*/**"^"*!' *•?"- 
Anatheme fc ty»<*««i« t - !■•«" 

Anatife - H u ^ luJnL 'C \* 
Anatocisme -' C•«'»•"pw/»7 nt ^ , 
Anatomie \ IT^pn^v 1 ^^^' 

Ju»pu%tul^ui<pfni.fi . KbpAbrnf iftt$pJjiu % 
Mpliu*, anitulputidin.ttfitV • *"*•- 

Anatomique & \r*»pi m h" ,t l Jmm 
tiatomiser * jftupftnuRtumhi. 

uiutjtuJuifimutb^ Jiitupmpuub[ « 

Anatotniste - tt*7«n/i«^ty*« 
Ahatrope fc ■tfyr'HM ( aw -Mr)' 
Ancdtres «»j fci«H»AP' *«w« H 

Ifiujuh^ K,ul (mju ft} mppmjfi)t 

Anche f J^m.*^ (typ«#« r t»7/.) 

funqniliulf (tujiupft Hnutt,»u)i 

Anche & - «*«/«. IftfutuiyhliJrfp)' 
Anch^au««'/f»'"^ o ^*«P i " L,,, 9 l, 7""V) 
Ancher* y^iiu^* (•/•> 07.11 ^»ii 
Anchilops {ffrfopu) - 0«-*- % ««>- 

pji Jbb tnulfbtuh ifntp!p, tutiiulpuut 

Anchois-ttWf*"*^ uiGquiquiupujii 
Ancien, ne t tyuqkJfc i/"^"^' 
fcui/uty. kpkg. */»**. *»«'H^ t - 

fc.u/uli/,. 4frf.ni.ty. bptg* bpfon- 
ynjhr HfAt (mmiutohf, Jk{).jHLi»<lp, 

Jmimlfthutlk Sbpt*p C .—de* jours, 

IfihmLttLpgp^ HuutnLiu* [pntlftuuiugi 

. Anciennat - bpfry-k n l M * (/"»•/"" 
Ancienne mental* imnMiif *!•*«. * 

. Anciennete J £Wf , krh nL f 
(•yui^ifioty Jtf)» De toute— , U- Ancile « W*«j"* M W» M* , "V 
Ancolie ^/»^cu*^ut«cj -*• [^f • 
Ancone «• ft/»i/(f««i/««-^*» 
Ancrage «• h»p-^»»pkkp' D — 

fanpufutuplffi (J»pm$.nthp)t 

Ancre } b/.^«0. HVHJ 1 (W.*-) 

bptpuQtuhfitf. npifnttpuuf . Jmutpu- 
funvlf (inclf), fwupufuttUm-lf* 

Ancrer * ^lupujub^ fimuuuumki. 

S— , l,uutnutinntf»i, kplfmQ mbmb^ 

Andalate - J*4»'»f*»p*t t f 1 ****' 

h,u L um.uk p,uJu»puipl( «*}P*pe ¥"' 

Andaillot - tt«.i«7»«n»i»«7i [•*•*•*« 
Andain - *.«,fiu*m.t»V^ Wfct 

Andalous (u) ttfcimupLu/^ (ty). 

Andante f 8"pi»p«>l( {^p^l)* 
Andantino / Bnpqnp (^ff^/)* * 

Andouiile ( f^nzH^ L0« , r**rr 

Andouiller * ^07^01^, tfpfi*v 
tfLp** [»>". <I»HY 

Andouillette J b/^* 1 ^ ("/" 
Androccie J f\p&tuy»mn*V* 
Androgyne - f)p^k^ i«/»««-t^i 
Andro*ide-l/ , 4rp^*iM»'»"r7** [**•&«■ ' 
Andron-»ttnLln«tiny. «ii^i«t#j»o/p»7*/" 
Androphore - (Iplutjmwnup** 
Ane •• ^. »Mlipiiil»t uitwiuj^ • — 
sauvagd d/»t» ^^ I, W M V^A , V 1 "* 
qhpmlft* — bate\ d«/«/ wvt 1 *' — • 
debate, fl*/** ^ 7 »«»tr»— de Bu 
ridan, %»!• fttu$ph^ ^/rmyn^. En 

dos d' — (tftl/kfritulik*, tun. } 2 b V 

Aneanti, e i &n«-»"p«"<*, fu^^*"^' 

fihpuiulfnpnjU'lunhmpfitiiSlX^J iuo.^ 1 

Aneantir * ff^ayughb^ ml»/Wra»'"- 

q"bbi* ftintfiiin. lfnpStt$htr^ 9 it*pff».u£ giniTphryub [ .S' — ifl u '"lt , ^'ttlLl ,u t >*"^" 
dbuihl' LnpHiuuii UJ,umnt^ttj tiin.fb)' 
(8h" nt - , 'l l ) nLuiujumgub [ (ftp utlttp)' 

Aneantissement ~ ♦fiiw^nt.i/'. ^. 

7j/i1yl«#ni.i/*. n*.dmpbbnLp . {bmdui- 
t.np\ Iftipuigncif (lluvini.dnj m$tfb)* 

Anecdote [► Hpuiiuiff^tU'tfwupiH^»nt 

Digitized by G00gte ANG 37 — ANG Anecdotier «•• [^«'V M W^ , V' , ^* , 
Aneedotique.fc W^p-nfftupwlfwl 
Ane> J fy'«j|Ant^2'"(f|' M V , ^ > **)' 9 
An^mie fr (fcwf ^Li»< ^, «9<«'/»^l. 
A*ieme» Ane^nique £ ttW^«t», 

Ap^mocorde •» Z^i/u^m^m*//** 
Ane'mographe • £n9«f««3#y/i 
An£tnometre - £«i/.«>i*m/i : 
Anemone fr ^mAu^lf, **«/•«- 

Lni.^; ^wi^iiit(^i<«iffMiiti^i 

Anemoscope - Z"7<A«"j£«i»» 
An^motrope •» InipIui^uipJuilf** 
Anenc^phalief ttiifr^Mity*!.^*! 
An£pigraphe & Mb Sputum'* 
Anerie f £?"*?» w#fyu«*inif 'W^w 

[tn. J» m%fvh ^pnc p i ■ \pmyvtft) i 

Anero'ide £ ttlt0i«0t«^M#li (<J««ili. 
Anesse > [/W»«'4 fy» ^A' 
Anesth&ne f ft^i«^a*/#it^tl»*i 
Aueth (fiAr)-0»"«/^8nLruiq ojhil* 
Anevrismal, e £ 6lijlr/n«(pi«.fliu. 

j/rV* fli^hputlfft Suijpni. (nt.n)t 

An£vrisme (u) • S*>p»J?lJ, 7 ph- 

)hpurifji tfp 6tuJpht.h *lp*"J nLH . puui. 
niutpmLtf (tipuift\ \pnpm'. 

Anfractueux, euse t trnLmm.. 

AnfractUOSit^ f frwi.nrii.p#ifitii»i£» 
Attge *• Zphfuiutlji qnnupOntX 

Akq. £6169 (4m4).Commeun — 1 
0piuti^/<fii^4"* — de greve, f*fc«- 
bwlflrp. jstre aux— i 0t/»i«/um.Wr 

fc£ 0n kj^ki%t^utQn f$i*, dhtttyitiS tfiiiti^ 

Ang^lique t ^A^awtM^fovA^ 1 * V*? 

uttnlfmuiftuf. fiptrymwtpupbp {"'Iffi)* 
f Tt***pttiputum.V ', fvJfi* «r. fudfa'"- 
ptup*. fudftlffiOuin*i [dph^tnit»tfop^\ii 

Angeiiquement /2p*2 u,M '4 IM P ,l, ^ , 
Jkogeloliitiietpli 2 u,ut tf u,u i ui 2 uu,t }'* 

Allgelot «• 4#»* 2»nt"tfitiqptutf, fipbj 
utuilfrtcif u/<fuifi hppiuupit%lip tfp , 
impWuihanftlf « fipkpnmi(jwaiui%lip 

Angelus (•) -• i/*^"""^ SAuml*, 

Znni/^fM^uiltiff^ wno9p in#t.uiLO<#inc. Angine fr ♦nfiMjMit t [uj^«fl*i^«/» 
Angineux, eusefc*»»9««j«i»«-w|^l»» 
Angiocarpe & (r<«44 M "9 M ""V*« 

AngiographieftU»7f"»*A J-f^J 
Angiloleucite fr HU^wiofliuii"^** 
Angiologie f (tt»o0«w^«"WIty«.ii 
Angiospermie \ Q^oBwukptfntf* 
Anglais t UMiih">$t, »*H/>«^««1». 

Anglaise fr ttty/»»«.ty» w1lnfm»- 

uftup*, uiblf ^nufimip' ', Itppuitrftpi 

Anglaiser* a f U^mA t * (ty*)« 
Angle «• ftt^cLi ifif*^tlMu^*)i 
Anglet «• 5jfm MiduA^Mf in* (««-9- 
Angleux,euse £ (f»H»/f ) f^«*^- 

2«i 4*, lfplff»w,funpyn^uf*O t iWm*flrt*i- 
1^1*0** rtpnj df*fn*-lfp tptnunp Ifbjlkl;* 

Anglican, e £ Ut^ r «t (A^A- 

Anglicanisme - UXifi[>tf^^f* 
Anglicisme • ft^^u»nMiW*^tn 
Anglomane f £U*^ llilA *£ , 
Anglomanie J Ultfi/nuJm^LOjiLl* 
Anglophobe f fli^/nt/miiKji 
Anglo-saxon & ttl)^omiip««lrt 
Angoisse f ttt«H»»i.^tl, uii T «. 

fint.Olii.)i, 'tftfptu§i t (%ttfXntp» intwf- 

1m«i^ (/I/tci4it7/t). Poire d 1 — , cfwfc- 

UtUIUIIMlfi. pipluitq4uji*t [d^f *^f^/' 

Apgoi s$er^» ftfcf ott^*» mi^H#t«. 0iu#t 
Angoisseux, euse t ftli^H^Mi^tn 
kxx%ovi+bptilii»pDtit$tpupin[lifcipf>li% 
Angora •» Hm»ipkuilb ^umint u»ti- 
Angrois - W^w/M* <p»Jf>li. 4^0«*- 

ttflirfmL m t [unpifiuy) i 

Anguichure f ♦mjf«^««w/i (»/.- 
Anguillade \Umplfuitf*»pl{* Ifiuuf 

ftitipntuid (0ui^/^"««^/')> fuiuptu^uiht 

Anguille (^) f tti«/ ? j/^ •i«»- 
Ant.tj % uAtplnnu* — de mere, 0^«*- 
^««-^. II y a quelque — sous 
roche, 5«"'/p 9^2 P"* 1 •% ♦•■V* 
Anguiller • tt#t^uipi«ti (W»l)i 
Anguilliere ^ (Wui441ms»[9«»i»y»i« 
AngUillule f V/'^''r , l*»^/4 AI " 
Angulaire & Uli^i-lMiicn^, ^9- y Google ANI — 3& — ANN i/int^L*, •ub^/.tim^ii. Pierre—, 

Angularity f ftl»^i.fc««.»t / t»i^tfc. 
Angule, e. & ^m.iuty^tV, Oft* 

Liutnp wlhlfliL%* [q&qiutf (fHuttf)% 

Anguleux, euse t Ufci/r«.l*»t*f 
Angusticlave «• Ti*^/"|>««^» 
Angustie f.f#*ip»«.0/atii Ufw»' 

AtlgUStifolid, e* fc f,lrfiiiAfi6i.t 
uipumbpL (utntktft) [^fr^fri. i/^ti 

Angusture J T**«rtfrf*«-*« Bnilut- 
Anhelation(«»fiAr)f^li/fcW«r/^, 
Anheler x^wtltutp^tupSb^ptH^) t 
Anhistet Wtyi.Miii.NrJjr*, Dbpfifit-u- 
Anhydre(ti»fiA) & Klpfm-p • [m.ui*jM 
Accroche I Of*?^?* frtyf* 

Anide i, OJbjtuuitfuiAL 9 (uthutuntfyt 

Anidrose^tt^p<wi»/»^*, tiApputlnift 
Anier, ere f ^"'Vt* t?f "** 
Anil - IT?M UqH iMl 18 *fr- 
Aniline f 'fibmiktfSt (smGp« 
Animadversion f b^bputhpt 

Animal •• ftiui«iii.i # ^fyriik/r. 
iiflrputf. & tylrtu|MiliMij^Lt Ifbhrfnthjil; 
jtartitt^ btfttt&. l/blnpuhuilftuh (Jiutf- 

Animalcule •• (TwlpuiS^ft^btulft 
Animalier «• ftln«t»Lii*t»^Mjfi, «u- 

htuuhifiupfty t m\nuuliuiptuiiiftulft 

Animaliser * AHn»^lrlM|wto^\ 

iftuptAtHnjmfutu (puLuiulpub ufcfu.fi- 

Animalite 1 f £fcj,un.M{Mif.*fyt.V «««• 

luuhnL^fich* lfb)tiftuli^pt [tnnct 

Animateur, trice i tyMfMiW- 
Animation f &»£ui«.i»/im.tf. 2 W ?A" 

tugnttf (uitttplfi)* ntfbt.npnt.Ujn.\ii 

Anim£, e t Wty wty, 4M"""-i"«4* 

n<ftrLnpnnu& « *if&Lf»f?m.u . ^ura., 
lIt. pnppnput&» pncnh* tittup (*-M , ._ . 

tybncyutftntn rjh rjhtun.tr tit fill tuAijtJutlj 

Animer ** 8*|un.it^^ f 4^7 iuVcu- 

rjfAibf, nt^bt-npb^ tupSutpSbt f tput* t/frliju*fcuiLtt/£ » ntfbtnpnifn* 
OfriiiV). fmjptuUtuL («frt m - l |fc < O r 

Animisme • £«flfop»i.idMwJtytV« 
Animositd } fl/uw^ijiiLi^V jfcV 

Anis(A) - ll)f^.-ty««tif°, «*• 

rtiub/i tmb\ £ufp«uf»tffty«V u»\>ftubwi* 
— ^tojtej f «*JH»uiti (•ftflM.f) • . 

Aniser (f) * «ty-*AAj. -.tHv 
Anisette J fti»/r«»7^« 
Anisique t /Ifc^anw^wli (00«<.)t 
Anisidonte t ffnpmtumuiUb m % junp- 

untitftiiuj. f m 1*npmtu2p9ln»M.mp*r 

Anisomerefc^»«o«ri/««li4rut/*[^4i 

Anisop^ «• f»nptmuUkpO* (*m- 

Anisophylle •■ t**pmmtHbpbi 

Anisotrope •• ttirfi««fiiMja»jt < l\ f»- 
Ankyloses ♦omttf, ^JncJ't 
Ankylogloese •• (^mw^ilil^i 
Ankyroide t *«ty~^-i 
Ankyloser^ ^«^( (^4),^^. 
Annal, e i irftwJbioj t mJfUft 
Annales fj Swpbqjippt 
Annaliste -• S^-pb^p* 
Annate J S»»pbmm.pp (0. ?««i^/r)i 
Anneau - O^***^. iAmmV^. t(vmpm- 

ufiu%, (* n ql* pffO, tft4t1butlf (uttffM- 
^liffntin^i i/uili t <ftu[tup (o4^)« •^m- 

ifiiiUii^. -du p^cheur,?««*t^ui^fc^i 
Annee J S—pfr. mmpbl^tuL i(utpAp, 
mwpbilwpip* D 1 — a autre, &«p- 

»l^ tntupfi, usif put* wdk. J S^uffo* 

Annele, e & 0<|«»(f o^m^» ^«A> 

^ncp (i/iii^Arp)* otpulftui.ap* ^ m j 
Oqtulfiucnppt [£Mft 

Anneler^ ^uli^p^^, •f*^ 9^ 
Annelet -* (Twlbtul/ (/unyi«^/»)i 
Ann Glides m j Ontulpuqqftpt 
Annexe f 5««pi«i/«*u*, lrt>0 induf** 

«fuitfl)nn.**6l»LquMtiutf* .jiupQqBktnlt i Annexer ^ B»*p^i\ ^i* /"^^/w*./' 
Annexion I fym. «A J^^mt. »A [//oili t 
Annexionniste ifc f«» (Tf wjmi- y Google AND —3 

Annihilation } ^nn/ 1 , ^m/. 
Annihiler * &adȣ 9 ffc* ty 
Anniversafre & £«*»*o«<»«<Saf4Mi«« 

f •» £a»f»» jjtupi . mtopbipup&ji fa. 

Atmomination t Ui»t«"fcu*/u«nj*i 
Ann once | {N0iiM.994.1f • o*4"./9 » 

weft* myyupivp •£<««, 

Annoncer * {jv«tim.0«wti»£ f w^ ^w 

ptU*kl* Uf «.**!•£, io0£fr£« «o04;. 

wlifii.mlAf% tpu^Hut £u»biM.aMf»lr£» 
bfptiffilt uAm.ii/i tni*£ • jutjtnib^ , 
g»«-«*ir£* <yt»MtJ»£ (Uttumtinj tfttun.- 
©£*) •jpcM|McM«^wi4^«S 1 —- ,frlMl»»t »fft^£, 
^pttfp <***lmtauj»ft£* fihptftph jhijui- 

W"iA /A w e* # Se faire — , A*p- 
9^t>i£ «*»»it«. •»«!»£. S' — bien, 

(«uc ulftffAati.irpli^ patpbfiwLl»fi 

Annonciade £ ^«nwt«*w<j m^m 

«/J»» ftt »(»»«*>•• Une — v </nt**. 
Ut0Vf*i [ u^lr . uiqtftupiupm. 1/1 

Annonciation f (fcirmmV (0.tym.. 
Annoncier ~tt*>uify\ [«/0<m»t f *• 
Annone f S«tiAi««*/»»Ii'. «y«*p»W 
Annotateur &m»U0im^|h[Lmi 7 /^i 
Aimotation(r«iti«0««f/Mii.^, Hipiui. 
Anaoter * £ruja»0«iyfl*£. mi*4u*. 
Annuaire - Swphgn J9 t [tm^i^» 
Annuel, le fc ff/twdbtuj. mmpb. 

$«•» utmp&LJtft (mttLllf) , f w 5*"/»* 
muiim afu»u$u»fHt$tf t u$uipbt.np , •— 

majeur, ttv««o «tol»» uM»«M*Lt«a*i 
Annuellement / HJ /$mtnwJk$ 
Aanuite f £«»f»*«/$««*£»0, wiuiiln.it* 
Annulable & SO'^ih (r nL h 

Annulaire 4 07«^"»«Ul. i/«it». 

lftulbi(JmmnnpaiJ) .tfunnu»Uh(tf mat) . 
t <» jtrndtTuim^ duitnltbtfutmt 

Annulation f SPy-A 
Anauler * &»i»£« ^woW^e 
Anobli, e • 9»««NMrf«Wt »»»- 

Anoblir* JJt^Wif^iulofi [^nuTi 
Anoblisacment «• ttoWu#^u*Bu*- & — ANT 

Anodin, e 1 ftuuWfff, «**»•*" 

Anodonte fc!U»»mi*ili»ui!"ii^«i«»y*« 
Anodontie f ttWiiiMtaWtyiVi 
Anodynie } H*j«j««f40tftytVt 
Anolis(A«) ~(T»<ft« ((U»A(««»»)« 
Anomaly e t S«»»i»«/ui»nli. 
Anomalie f Snip^i-im-fl/a*, 

Iftu1in)$uit[i*1;uf* , wpmnLqmi&ln%» 

Anomalipede I Swpuifluifl'. 
Anomocarpe t Sw/m««««i»»»i»*» 
Anomocephale I $««fmi«£m£i*t 
Anon- Ifi»/M»*-([i^2 n, -(f» j>2f mt -*-*'ti % 
Anonnement « Mgpat'"- 1 ^ fyt/- 

Ifftifntp, Iftfji^nnf** [fak^i* 

Anonner t. Ksp»t»/. (fJtfJut^ 
Anonymat - tt««M*n<.l)iii^it 
Anonyme t Uti«l»i»i.b. f «• ttiui- 

Garder 1'—. U^wil»c M/«»«tt£t 
Anopht^re •• UXpfiu*jp'\* [f^rt 1 
Ano^htalme •• U»mi^mi/ v u«^ui. 
Anordie f Ifn.afiuiu^L'U^ 
Anorexief H\n»fitap<fnijit [f«li(iVi 
Anormal t e£ 5«»f« «*^«l«*»l'» mt«l»»M- 
Anosmie f ftli4«iaiui/tiity^cti 
Anost^ozaires i Mnulfbp/t 
Anoure t ttt»««7^. wliifrMi 
Anousvara • h^uA/tf* (uwlv 

tfpjtui mtunhpnt. tjpwj), utiini. ut^uipuH 

Anse f *«»W qnmji. ^w^ /u»piM 
Smlnc)* Faire le pot a deux — » 

SLbnpp Jtypfrl ^m.m»$lb L . Mit%w- 
dfifb^. kplfm. Ifntpli; Bht. uiut[ Ipu- 
1mii*£, lrn^00cli£*i Lptfiuutuhrmbft 

Ansrr ^ 4«m«0^ qnL^Ji puiquoia* 
Anserine f 0««9»'/»"»^» (^imIo^ ) 
Anspect (ity) - (^w^ (vwii.uiy£iN- 
Anspessade ~£»o<m«;*tfi (^wLn/i)t 
Antagonisme -• ^mlfuiJtupmtiLf» 

dml^M2*t»pJnv9ft€.\t (ai«i|t(«o)t 

Antagoniste i <• luilfunfutpui- 

GwlflOJtUpJ («ll^0£t)« f- •» ^Uf^U" 

Anton - ibpn L . Je m>n soucit y Google ANT 40 ~- ANT comrae des neigcs d' -*, tt«/*- 

Antanoclase I /Wiu7«M/»d»if • 
Antarctique £ kntpupiwjfcl* 
Antar£s (fru) • ftcm^ miI^mi/i^"* 
Ante-bois «•• (lpJtuOuttl** % Ipufiiuu* 

f'Utft*, Iftttptuufipii ufwui^h tpumnqt 

Antecedemment / SfifAiujui^n/ln 
Antecedence I %uifunpqm.9^% • 
Antecedent, e £ti«w/w[»^'"</. t~ 

\jutjunu9tug,uiufunpq. jtuptupb pbui^t 

Antecesseur ~ /»{•«»»». ru.«#y 91 
Antechrist (fn.fi) •» t bbn t tuLui^- 

ppfiuuinut [Htulfutphiulfp* t 

Anted en £ b. f « 4 , < | 4' ll 7 ou, ^ <41 ^* 
Antediluvien, ne fc itufuypfik- 

nbnbuiv, uiunpfpRbnbnbmut 

Antehistoire J tt^7/»«'«v»«««^" t f » 
Antemoral, e W/«"«/»«"/ ,, V , "4 u,l, *« 

nuniupuipnjwljuiu** [9bpuiif*tujuii 

Antenne } RnnlfULlf (tlfamutl*) • 
AntennaJ, e i ^n^m.iJiti^ioii*(/4r- 
Antennule J ^»^ni.^^*i [?"«-) » 
Antenois •» 0/»»£i nbpncftlbmlf, 

utiuptiLnp iftun.ii t [^uitit 

Antenuptial, e £ T,i«^*iw«/mi. «!«*'- 
Antepenultieme %wfu^bpy»b9bp% 
Anterieuri e £ ttt««f . /Jti^nji. , 

biuufuiuanjh* t*m«frt.A itfiuu).. (i«l*j- 
6 "'/) J" 1 ** utfuianjh , tuhg , (uituiunlip) i 

Anterieurement / tt««"£, 4"'*" 

fututfnjut [lpttl$funL 9 ft lui 

Antedorite f %uijuu*t. npnu 9fiiu, 

Anteversion f 8"'n.u$iuintupAnLjt', 

u»pqutbqjwn.ui^nL9fiLU i [crtLpx 

Antheiie J (*uni)l;ifiupbL, nfiftupb- 
Antheiix mUtipha/tlfnii* (utlfmuil$)t 

Anthyllide • ILp&iu9niuim.hlft 
Anthelmintique i %6butuuiwlft 

An there £ l)bpu%tuptuh^ npuftlft 

Anthore «• frii*7^Wuj^im#i*i 
Antophore i trmqlptipbp't 
Anthostome £ (f»tfi|^««*pli|#*«ii* li 
Antherideil//«M(f«««fki[<&iiiij^#ifiiiii/i 

Antheridie £ £tu lit qturpntuubpubpnt. 

Antherifere & fruiftyuff fy*! [£uji/?i Antherin, e «•• Jjui^iimmmV (i/f- 
Anthologie fr [ruf^^M*!. *«"f 

IfUipiuun^fiLu i [ duiqtjuiu w 4701.111^1 

Antherologie f tfmifyn&nuOjtLVi 
Antherophage - tr««rt«»4*/»*(«7«»- 

wh\tiuQtiLD)t [Iftiiuuiuifitft 

Anthozoaire t lr»>qfp»t{bpuft «*«t 
Anthophage t Ifuiq^ul^bp* \i 
Anthese * fhnfl$bpbt.njB m t 

Anthophile I Ifuiqlfmu^p* |i 

Anthracite t (l^jvuipuipt 
Anthraflavone h tl^f»'t"qbnf»Vi 
Anthrapurpirinefftt»7/»«"<ty/n«ty*« 
Anthracothere •» Zmhpiuifruv- 

jiujinp*, ftiithptuSjuwqftun t 

Anthrax - UX9mjm ^JirJitJitG^t* 

Anthrene-/ J, •"*•7"7 ,Ml ^' Mm *( < '^f 4,, ) ' 
Anthropoide - 4J*tfuiJujpn*% 
Anthropologic J lTwpqutp»$%nLy 
Anthropometries (^«"|»7i«"+•«-? ,, 
Anthropomorphe ir»"/»7 , "(f*fT 
Anthropeien t ITuipnbpbLuttpuVi 
AnthropographieJ tr««/»7«'7/»«»«^» 
Anthropomorphisme -• (Tutpqui- 

lfhpufni.9fit.ui [/tuintunuipltltjiy 

Anthropokaie - 1T"n*q»'jpbutg 
Anthropolatrie , "7»7»"7'"2«»»'» 1 /' 
Anthropomorphile- [T««/»7^rT 
Anthropolithef[T«'/'7«"^'"/»*«[fr«" fc 
Anthropocentrique - U'utpqw, 

Ifbqpnutuifuiut \\tiu^iuqb^utulfutuntp\ 

Anthropomagnetisme - tyfrfcfitf- 
Anthropomancie f (TiopquiUJui- 

JtlLOftLu'l [uiiulf'i I 

Anthropomorphon - [T*"/**"'* 
Anthropopathie f ir^pntu^ui- 

jncOfiLU^t | 

Anthropophage 2: lT'"/»7"'^/w 
Anthropopliagiet[r«#»/»7««(f&/»*it^t 
Anthropogenic h (T»"/»7«««>l"»«.^*i j 
Anthroponomie tfr««/»7o^l»»Lf« i 
Antibacchius (/^iu).Antibaque 

m ^mcbn (nwuiutuLnpfc yutft)\ | 

Anticabinet«-t#»"/w«"7/»««»^^fr»"<f**. 
Antichambre £ ^mfutuubhbiii^ 
&tun.tujp , Propos d* — , 3lp"j9ft y Google J ANT — 4* — ANT Fajre — ■ , (Jlu|m.imA£in. HutJwy 
uiMfutub^ , huifuuhhbtfhf* . Fai re 

Faire JJtumughb [i[n.l> putnlfnunjB* t 

Antichrese (fl* 'hhput^binntf. 
Antichre'tien, ne I 4"'W/ , /~* 

without Ijuih , pnfiuuinunhqijl; if* t 

Anticipation f tyn**«/u«t.iA ^uA- 

fuiu9m.nLp» IfiuhhiiutftuinLp. jititftnj- 
mutljnk.J§ % ynpUm-J* Par — — » fy'uti* 
fu%ut. y Ifiuhjuftlft [jutun jilf^fiutunj&^t 

Anticip6, e & ifuih/uwlpuh* tymi*- 
Anticiper % tywtyjfcj. — le jour, 

tytuiiAjojiAr/*) o»£li uin.t*tf phbi* — 

la payement, 0(#41» «»i«»f ^»««- 

&*t.unfpb f . — Slir, ttfiaif^li Y»««»- 

Anticlerical, e & iul<f«»<r7*P"'t ,,,i,, 
Anticlinale, A£«"4'«0»h.*«'H9^) • 
Anticomanie f lftuiJnini.Opi.ht 
Anticonstitutionnel, e t £i«- 

lftuuwfiJu$hunfpuilfiuh$ \ rnjut 

Anticrepuscule •• lutlfunlbpim- 
Antidartreux, euse I 2,wlf*p- 
AntidateJ «7uA/uiu0/,«.«[^«.Imm/^Im 
Antidatef * iiuihjvmOnibii 
Antidote '- Vnfiu^ iJiuiGqtfihri 
Antjdysenterique (umS) t £«- 

IjtoQtuhyiitjttiht [$ufil»ij»ui» £*><•/" 

Antienne f ♦"/"," isf nL / , 7* P*"* 1 * 
Antifebrile A ^/.i/li^ui'. [$..,!,*• 
Antifermentescible & IkhfuJnpm. 
Antigraphe - %»^u»af,p% 
Antihumain, e A ITtt'pq^ifkJt 
Antilambda - l t4'«/«k/7*, <f»i* 

uiHUiiaifuiUi*t I in Jin tu fin Ijb nut i 

Antilogie f Z^vufatipuihnM.yfiLht 

Allt i lope J QutJnjp \t [Iftujuouhiju 

Antimetathesef £««46um«tf . /ii##. 
Antimoine m\rt»ppwp>*ip,johpiuut 

riHimpq ptUCp« [ufbtnuttftuht 

Antimonarchique t liutpuJfmi. 
Antimonial, e t \rtnpptufuu»n.hx 
Antimoniate m^uippiumt 
Antimonides -j fruippuijfip** 
Antimonique t traippm^mln Antinational, e A Z<««4 Mf f9 Uf /^ , ' , 
Antinomic } iu^^WO/^t. 
Antinomiens ~j liulppjihinfo— 

huitp$i%Q, pmpnjiutjpohiutfuihpt 

Anti-ob£siquefc luilfuiunhpHitfuth m t 
Antipape«» ^#w^iui^Mny«[j«MtM#^k*» 
Antiodontalgique t ii«<fu»$in«- 
Antipapisme «• iw^iw^M^mf i 
Antipathie t £.«4u*fymi0/u.*» 
Antipathiqueiw^Mi^Mi^ln [mffl 
Antiperiodiquei Z««V l 7^f tt, * l ' , '^'* 
Antipenstaltique A Monument 

— , jl'upt^P fiwp 2 ntJ, Wppy/nfl,. 
pniJ* utnitiJnpuj* U tui^butyt 

Antiperistase Imlpufa^n*. B/nht 
Antipharmaquet^t -flt^7i««/« 
Antiphonal «• fyupikpylf (<§*p- 

Antipestilentiel, le (ufi) l<f.«li- 
Antiphernaux A t -vBiens — i 

*luip& uthp , wjpmtnp ob* i 

Antiphlogistique & £u#(f»*#fy»«»- 
Antiphilosophique 4i«^i/n'm»m'- 

ufipnilpub* f mmpjtjwuuiut»ijipuilfuih*t 

Antiphonaire- ty/»9«"/»»"fc» [hump* 
Antiphrase &wfrJM»ami% , My 
Antipied «• fan.*** fui9u$B • [nui^t 
Antipode •» iiu(f»»l»4nw/» />mi^«u. 
Antipoetique t ^wiJu»/«HtliMMiiifi^- 

^ii^wl t HuilpupkpOntpMilpuV *[ljuiui 

Antipolitiquei flH»^M*^«v««9^«»»«»- 
Antiptose ^ S»»p^i»*4ncJ*i 
Antiputride t ImlpuWfuiujjilt 
Antiquaille f> iV*»«#»/»p, ^lw«^li- 

)UiJP*, fifilrtutlKfuipJLtujp', ft/thnc 

Jfi%iitjp*t [*iil uui ypy" t ifo* t 

Antiquaire - Iftw/unj^^ KUtuyku*^ 
Antique t Ifi, foun.nLp 9 . bi«/u- 

|f^, ptiiqJi»Jiiu>j» ftowlL. tyl *ph m 
uHig.* (ft$mtipn]J» f «•• %umpni-ki*ut. 
I Ihmf. A 1'— , ili-ili. 

Antiquer * Ihutiim^Jh^ fpnpipu- 

Ipiupbf (<rl*pp)> 

Antiquite t MnptntlnLOfrLl , ^. 

Imt^j ^l»li qiupbp. tyUp- fifth jfr* 

Digitized by G00gle J AOR -41 — APE Antireligieux,euse £ {w^off*- 
Atttir£volutionnaire 4 {mj^**/*- 

AntiscieDfl- y 4#«4uiiMon«.*/i±i«*fy» 

Antiscorbutiquc & > t «• m^ 

Antiscripturaire fc ^ui$umiim»^im- 
Antiscrofuleu*»eu«e A h*n»*i**j4 
Antiseptique A ^ui^-M^m^ifc, 

Antisocial, e A £«j4pty*f*«4u*fc 
Antispasmodique i £u$ljum(Ar 
ifuilfuA% [pmtpuin 

Antispaste mWMtw4bpt*dkiuH»w- 
Antistrophe. f Ifrw*? mpikut^x 
Antithenar •• Ifiuuth^tftuuuttulf* « 
Antith&se } i^.o^nt^cVn 
Antith^tique & ^M^ui^fm^uiVi 
Antitragus (^ ltt ) - fci u lk" Lm 

qjtlf (nilfitAfji)t {miiuji/**! 

AntitropeA* Embryon— » ^«v»««- 
AntivetH^rien, Itulfuujtpntiltwhwhi 

Antivermineux,eusefc/rV<f'<'^V' 
Antizimique t ktfnpiuptfbt** 

Antoecien U f« CI>wA l ' M 'f llbn 't < 
Antonomase f 'frfrf.wWWitycfc 
Antonym ie f £f«4Mifcni.WltyiVi 

Ant 1*6 «•■• 0»p% ptuptajp* nuJjptttanp't 

Antrustions •» j liuiJwqfAmtmp 
Anuiter (S 1 ) fy^Vc 4r u, J faulfrf 

1*1*1* qfcjkptutpu flmL £ 't fMiti^i 

Anurie | UufUM//^»4-0/>i-ti*, Jfo,,- 

AnUS (tt) *. UpptiAM, luw>umk\. 
mpumbtuit^ tptynttf, u$fnjt<fnq.m.if* 
{fubykJnpOf,)* {'ibnncO^'L, 

Anxi6t6 f Utitpfrft nAAtftikf. uppw- 
Anxieusement / ftU^ittbopt 
Anxieux, euse £ WUIpufot 
Aoriste *»• ^wuiwptut^ uAmprij 

tpuututpk wit [flukputlii mpjt 

Aorte - A/nA L'artere — , /*W 
Aort^vrisme «• flfu/ut/mmV** Aortite . ft 8f Jmtmuuft 

Aout (nt) «» 0$i»«*n?#»« . WW/< 

La mi. — , ty»t»*ffiW. #p«^ 

Aoutage (umm.) * £W«i^«4i * 
Aotiteraent (w*t)~ f**f wAww^fi 
Aout£, e (nttit) t Z»««**-*, :**»* 

tm»lm» («&/")« ^ufpulfHtj^C \ n^m ^ 

Aoatecon (mm) m £Wu*4Hm 

ApagOgief /*M*$«i*tiMi*fim.ty«.lt » 

Apail}age»ftwp9«Mi.»|»«M.^*«fin*M& 
Apai8em«nt*^r -l f««-«M^ , f» l f' 
Apaiset *» 0/y*»£ up«W£« Hr 

!*£» **p*£&£. pwrnmaJn* Gmltftur 

fwl^wblrj, juttf bglki* S f — , VM* 
lim.£i V'^wAl* iUiipfu>\n»n* \\fy 

Apalachine | flf '"wft* 0nL i 
Apanage - ^/»««A|» utppwjmpip^ 

UtpnCHlS IflU^ILlU^t UflU^UIUtUMttlftuh' 

ufiU2utiuuiu»tfiu%ji ftpttit.mL\tf* , jw*' 
tfiujfi*, jtuutlfiutnncpp* t jiamlfwJm* 
intLpJiupqni. tptttflipft.jiuawi-ljpttil 

Apanager ^» ♦u^wnpttfiM^^ 
Apanthisme *«* &i«7^ai0ui^''« 
Apanthropie ^ iT«#/tip«Jk##iMHii.|' 
Aparte - (TfrW^oimttycV. 7 ^ 

ntuhlfth (fmovfii iflrpt$iuu$l»h)t 

Apathie f SI^|mi(Miim.)E v *»f«» 

uifuJr* utttipwfunpJnLf*. jm.qu>9& 
tftni.pt [jioui'i iutqtuj*jl> 

Apathique LUJu*pJ**l>'u4'% ^«« 
Apepsie ^ ttt^ai^, i«tijiti/.iw»tf 
Aperception I (m^wAs?^ **^t 

<ffiutu$lf4pnp 9 ffmuiiiftuitl; Mi*«f 
mli^l/iffyii^'M^uilr* qftatutlfgni &Jh. V 

Apercevable & fo^T^lA* 
Apercevance ^ fyrffiuijlrg »i**p\ 
Apercevoirl* ^^"/f&£. Jnfui%*i 

pJpn.1$Li «*J., S' — t-i ^uifr|f ^» us 
Aper^U «• 2,tujlignLu$&* nt.pnm> 

Digitized by G00gle API - 43- APO Uiy). Par— , nLpntmAw^uitf/,* 
Dqaiuttruaj9\ tfwptoiftn pfiifuthipu 
K<tycfc ( TttJ »A),{^ mfiuignqUiqkqL 

Aperitif; ve & fU 9 « 7 u^u4» ( 7 fc,) . 
Apertement / St-jmbHt^tni^anf 

ApCrtise f UtiipthwpnLfi, jmonmu. 

Apfttale fc ttWtfB (*», M) . H , 

fy**' ^ I '« , *" , l 8, 

ApetSssement * ♦n^,,, ,/ ( ^„. 

Apetisser v.# w ^ z . u * w ty z . 

5'--, +*^fotal>4* a "i > [ l " N V' 

Aphaaipteres-* &W$iwflj,/, .„,.. 
Aphanitef JP«^j»tu»f (*«,«)• 
Aphelie | R^wpLnLfyL)., «**««,. 

u^W/r&i [ui»*.iT t utnjui*fuit.nLifi 

Apherese * ( P ««.««^ 9p /,) fy* M ,_ 
Aphide J, Aphis - £»tjtf • 
Aphidiens — v (««.^£m^p'i 
Aphatie A ILufiuin.jV, fajhwu, 9 

Aphoilie |» ^m/ttMcanL^'j [itw* 

Aphorismc (*) -■ *ty*, fA*"* 
Aphoristique, A «t&*««*u«i*« t % 

ApnrodrstaqueA S*^«'u>»*<.,a»«l.- 
Aphte •• (f*fto")4*?M> 
Aphton^ief OtaiyM»bN.tytA* 
AphyHe A ttfolr|»&, w^u,Obp»*t 

Api - fyt^t tf^fn/^fvUnpf,^ 

ApiaireA (T^fm.o^.«t. f. M .[/**» Apical, e A <hu<f,uton,jf,) t \ 

Apidftbre fou/pt»Ja»^*i 
Apicule • til/«i fr m^, 
Apiculteur ~ fffr 7 ni.M W *, 
Apicole l{T%n.»i^ifi:i)ui(rii^i 
Apiculture} {FhqnL„,p nL Snt»^x 
Api^fc ■»• Navire \fi>bp*»pkn% 

Apiquer t fr n*"Vf»W (hr« 

*P1S (u) ~ {Af^Mi^f i/fojiu.. 

Apitoiement «■ fi/i 7 u*/>«,«m„tyt 

MtOyer^ afrfffrfftftmtrtp* ?««.* 
^A£*S'— <fil/»ij Miltiftn/rj, fuqSur^t Apivore A lT4j»t.ui44ft% 
Aplai^er,aplanei*a«# r *u r 0* / *, 
AplanetiqueA[n74 7 ««.^(V.i4» wr7 ), 
Aplanir%»i«i f W /r n^ f ,^ r ^ 

V m ^H' S' — i fapDJut finjMMf- 

fruij . q/ttptuhtu^, qjnt iMputtuipBfri t 

Aplanissement «• fapBrncJ* 

Aplati, e & Sut$jtuitfnLwi.mmif»tvtii 
Aplatir* ^ui^mi^, i*i»^t*|M«f4£« 

Aplatissement • S^tln-p^nur* 
Aplatissoire } ^uk/i^u^i^i*. 
Applet, Appeiet ~4 f /U»4*u.«t«'fc'« 
Aplomb «► /)cf^««if<»i.^. KmJwp* 

^mfypti^ (W«, 7 /,). D* ~,/^- 
Manquerd — , ^wji /L/fcwjm. fr- 

pkLnjO #u.U1h«j (mfmmtflrp/t Jp q^. 
ptpp) % famBmtyf, [putyiDLp), 

Aplonome A 1wpq»»pf*i-pbq'(fH»l. 
Aplostome A ^H»pqmpkp W h* t 
Aplysie } (rA r ^«^ 7 n«.^% 

Apnee f &tfjrut»mV*, Mit^frtttLiTf 

Apocalypse f (fcy&tflWiffiu/Mf.. 

Apocalyptique A 0«yi«Wtyt.. 

hwlftuh. ifJnutipfiiftugt [(mumbqy\t 
ApOCatastase } h*u 9 mqmpimLf 
ApOCOpe f (pmmutbpfj,) tlpitm. 
ApOCO A 'hm.qkuipJkmj't [mm St 

Apocrisiaire - llmhl^qtqffp. ^. 

f&^itM^ftili upuunputfiut.np» 

Apocryphe A UX{iui.k Vi mlfitv. 

putqniui, mhjiujtn. amLUf, aintujoq, 
f m j Ifitimltnluitjtit'b* whjtujtn qpp- 
plp(Huut»n„£,u£nL\i}lt) • [omcru« f V* 

Apocyn (uArfi) - 6*«*^/»«*«-*, ^fc. 

Apode A ULninl> f uthnm*ik t f «• 

Apodictique A 8*"ju*lf» t ymgui. 
Iptih . tftttmgtujiujui* ( imtftL^iN.^) , 
ikptiulfiupHip* iu$\qpmnilfiuh tputf 
tftnpiuin.iutfHth uutn».qni.9iu$1$t 
Apodosef &/*4r n r? «mA^mhT(i^u#|i- 
pb pn L0kwh)% y Google APO 44 — APP Apodyterium - fahnLb i*ipuA\ 

ftiithnLUiputu i 

Apogee t friM/fiin^m. tfrmiM^w 

Apographe - f i«ui££ki plfft' 
Apolaire fc tttyicA*** [>u#4'. 
Apollon - K^n^ti. Les fils, les 
favoris d' — , flui%ututnkn,*pf 

Apolog£tiqiie t gtuinui^ui^mli. 

Apologie fr iii«oiiii9n^iw.^il»« 
ApologiqUC t £tiii»iM#|ii^ui^ifiiii 
Apologie f StiumiutfnilnL9[iL%$ 
ApologlSte - 'gutimifffi^ (ppfif 
utnu^nt Ob tuu i (ppfniutninnjqnu^t 
Apologue ~h>putuitunwlf*t 

Apom^cometrief i^bn.m^utu^nt.Jri 
Aponevrose f fyiajptuOtnquiiO* 

(qbqbpmg) . <^ncui£i[if J mpJuiutf»u)t 

Apophonief Siimim/m^mf (p"y^ 
Apophtegme - fiuilmiltym 
Apophyge > Uiuigwpwlf (u/nty). 
Apophysaire £ bim-uuttujfiht 

Apophyse fctyni.i*i*i,n<j^iA£n«.imi*t 

Apoplectique I: tyii'0m.u#<>Mi^u*l». 

IjiuQnuiidnw f l]tuBiit.tudnui » 
ApOSitie fc l/lflMfu^in/ijm.JtytVi 

Apoplexie - tyw0hi.Mi* suiifjiui 

ApOStase f fiw/iM|int.i/ , % fungntJt 
ApOStasie t £»m.M#i#im.|iiw9m.ftytlr» 
bwpqni pitignip* M.ftttniuqiuugni.p, 
nuiutntpni.%* qitiLiuunLptuuut t 

Apostasier t, 2«««-iM«£t» m.put%ui^ 

tfiiL uuitfgni.Jiu % tiljqpnLuphbpu niput. 
^""L> 1t"L-tuhiiiqpJhfi i{*npqmtinqb^t 

ApOStat & £»M«.M»Uim/M«J| IfUiptfllL. 

/'«"</, ntfuuiutquing* f m fli-puiynq* 
nt fttwmtfpntJf Iftupqpulf^gi \p tn g i 

Aposteme, Apostume ~ %uimp % 
„ Apostemerit - tyi/im^m.^*, 

^qfiutitilftiipqnuf*^ q^ut l/h glib [fit 

Aposter * *hl»tniulp»pqb £ f q\w lfb> 

(uncut illfttAibp)* flioDttiqltp 

Apostillateur -• SaqbtfUMqfip, <*w- 

ApOStille J (y»Okput<ilip t incuutit gutqftp** n\Obpgwqftp t (utqbpuu,^ 
ifputwlfn) j»u\ii%i»tpuipuihp» jutt.kpm 
qftp, jbinqpncVt [ylfii 

Apostiller* QtOkpuiqp*^ pMHy 
Apostis «•• j*h6wijwL, iffiuJpufi 

ApOStolat - llnmpinnif. uiinpm 
dnt tf t Siiil uijfin if tftupquiUfb mifi.tt 

Apostolique t fln*«p^M#^««fc» 
Apostrophe f fli»$M«7ui|iAitJfi* 

uiu nut • fiiiipm in & . RiufdH. m Suiifpo^ 
RuipnLUt&iiittfa** wufwOmpg ^ )» 
ApOStrOpher> (h»gmtfwp& ^ jwl 
qfttfmub^ viiiuuibi.fabgUi (tuufultti^ 

Apothecie f np&»j*fum*-»(pi"p** 

pntifi) [pntift*, kf pu*pu$p** 

Apothecion-Apothesief +*?»> 
Apotheme - %mAifl»M'(^] 

ppqbpbn/i* dp piup&pnLpft. q*p> ( 
tjiujpuiunjq (fttiifj£tu <)u*^twl»)« 
Apotheose f ftmmM.wJiM9m.J1 

Apotheoser *• U,uinnLiudw<jbbit 
Apotherapie f ft«ympfi«Vni.tytt 
Apothese t FblfmpqoV, php* 

uAsnimfp uihqp Rtiiiiuniiuib[pt 

ApothicaLhe^'hbqwqnpS* Goropt 

d' •— i ^fiwlin* luiifituqiuiig fiuiffii 
uuwl tupmfiiuj^n.*% [qmqnp&nL Ojfi 1 

Apothicairerie J 'MtjinpuA. ^ 
Ap6tre - Hn'mpbuiL. Bon — 
^mpufbumpqli. Faire le bon — 

fimpft Jittpq iUuiumit puipbtfbq^f>l 

Apozeme •• #*»«*2»»/» f»»« t«^»tp 
Apparaitre,ru, etW/,*"^ 
Apparat «• i»«l«#/&/i<iu*l»/>» ^«#l»i|^ 

gnjgp * ftutuqhuut*.ttpnt.p. ( f&wl 
tfutinbliiiinnft) pmntuqbpp* fypittlavt 
tiuwhu puin.qppnt.lft [tm 

Apparaux •• j liuiqJintfbputp (!•• 
Appareil - iuil«7^/»«Ittib. t^fr^ 0/^i >«. 7 nvp. ifmpA )to9p*t plmiqjiutft* phtu^nLSuitfHilt > 
fiOf9 ^iiiif qnpdjt. tfaiqtfiu^ (tfwpu 
quj/piio). tquitnuiu { t l^PPbY m uu t 
qiubjti if ft diit 2 tup* •Qtnli&pnLp (ptttpft 

En grand — , tt«»p ifnuntp . 
Appareillage -ttn.ui9aiwifiA£««l.| y Google APP -45 — APP mtt.uufmuutk^ni. uftuuipimuuHuupy 

Appareillement - im-fnii/. fl««-« 

qftumpwltp* (juutuuung)x 

Appareiller* StnLqb^ ^n L [umb L 

(tuutauncuubpni. QPjqbp puuipbi, 
qn±qgbaipb £ .Jftumub f,unjuitiqoqb ^ ? 
Hiuuqnt*uuimpbi* ( intufutniulfltbp ) . 

^bplb^ T.kl'pfr fimifwp* fitu1*qbp&b[ 
\nLn.butm)»^£a.iuqtuuuibi t tun.tuqiuuui 
*i»>p<lb L . S' — , Qhtfbp' qnjq ClL u, L 
pm^bp^m^bi.q^nLquMLnpnLJi^(On.^bng) 

Appareilleur - if».«i/»«i««</m#«^«»*. 
Appareilleuse f iiHn.tuui[iBnLqlF, 
Apparerament / tym bpUacO^ 

0ntjfc J}£« fuo. bpbuu • jmjinuUiujfcut 

Apparence f &/»/« »/0, l i bp l ynpu>'Up , 

(?^f&£/^) uibujf, uj*fiupiump % Hbtnp. 
KiULiuuiiilfiuunt.p. IfbnShp. iqwSnt.* 

Siutfjp*. Sur les — ♦ 7 , /»u^t 
«A*£frfc. Maison de quelque ap- 
parency Ufa 2 ,M< " *nt*upnui % »wb- 
"•Ii^im.^* infn.1i. Selon toute — , 

(J»«0 tudbvmju ftun.munilpuunt.f}b turn* 

Sauver les, — tyu.u«/n*4fy\ En 

— % fHpuuupnLuui, i[bpbpb.nj9t 

Apparent, e & flui/m, tuljlbpb . 

bpbb£ % jbpbuuuft. lfbp$qtuptuhbtu^ 
wtbphcnjQ. bpbt.nt.lt {ufiutHfnt.pp) . 
fiwLtuliuitfiiih. f fapUbifii mn.taft.npt 

Apparent er * fAtu£ahb^ mbqm- 
"A. i ,u ^V 9*2 «"**) <*?*/ Hr 

H'UfArifiuji, (iuf|4*ry OT&jg) fijutti^t 

Apparesser.* &ni.[tug%ki, jni>ib£t 

Appariation fc SLnuqtuqpnif . ptun. 
I'uwiuqpnLQJiLu* , jttjjn.uiqpnL.Qjti.u i 

Appariementi Appariment ~ 

S(,nuqnnf t qn l quip tup m-flji t. u* i 

Apparier \ &njq i^b^ £ 2 C W- 

"(» qm.qbi • /<}&/* q**i.quii.npb^ 
(Hn.^nt.uubp\. fiiujtu&iujubfo ubp- 
i^m^nulfb^, S' — , Slnt.qiut.npln$ 
AppariteUr«» fauptuiquiu (rti_iirti.(j- 
I'ulfuiL IfiuSiun-fi)* uncfipiulft 
Apparition J tyiAcm.«A juujmuni.tf» ftiiiqnLbpbtnLtf • &utjputgnt.tf [if*- 
LtuuqnLk) • bpbiutfbpuit m.pni.uibutmi 
tun. ml op uibufti, tnkufbpUnt.tf .11 

n'a fait qu*Une courte — »^"/*» 

m. quuiin d%lj bqn$L t £ft" pptui. tfttu- 

fuiun [II appert* VbpL/i* 

Apparoir ^rbpUfojtujmltji j/»t/^ 
Appartement •• #»ii^io^*«J^i, 

tnbiumtuJhu, (iun.oiu)antf mlfnufp 
tupptujfi p">[i iunutfipuilfnL»fp*t 

Appartenance } 0lr«y*mf)«wliu»fy\ 

tqtuinljtuliitnfiuulti*(unuo) t [iqiuutljtuui 

Appartenant, e t *lbpiupbpiulj 9 , 
Appartenir, nu, e ^bpmpbpji^ 

(i/^f/ndi) tllVl* J^utnt-lf CH' u l* 
tquitnyutSft^t iqtumi^utufti. qiuufc £^« 
ufil* mqqiiilftuu* pbtnntbhpt; lj' u f , l* 
jiupbiui ih^'bl* \^kk nL ) StunutinLM 

i/t| //»*»A/. II avait appartenu au 
prince de Conde, fouimt ^/u.«. 

li^ib &mn.iujnLb d^ft tp. S" — • bp 
itiuifih tnl;p % luquiui PL["if ftft^frp- 
i/£ti Jjimjh IfmtunLif ncubttHti* mXtf 

II appartienti (Ibtf ^ f </»«;*/ k* 
II vous appartient qlen, Gw'm 

tf(i i[fiJl^ &bqp, ibqp uiulf ^i 
AppaS -• ^*#|. fipiuiqnjp . I'-'lft 
uuthtip* nL i lirtLi if fti«D *[ li / n //'> A""!/^' 

Appat - ty*f»« pwy^ bbf. V ,M " 
Appateler * iibpmwpbi^bp uih^i 

Appater ^» f°iaj^nil pnlb^ npu»n» 
abpmun ffbp qubi t bbpqbbit Iftniti- 
Sb^pbpnihnbbpiutfnLpqU^fiutfpb^i 
Appationner % £nLqb L , qncqplm- 
pbf*» Ifiuqiutqtupfili* opfiuiulfjih Win 
pttinniuutbi^ fiuiJtlphutulfbft 
Appaum^ t m Atftiucnp (q[,uHiiih)t 
AppaiiVrir * frbqS iqb^ t tnltuh- 
bbi • m*qmtiji%.Qb^l{fi».Qtuinbi (^"7)* 

Appauvrisseraent -• Hqptuwut. 

gnuf* — dll Sang"* Ikpbtnh unt.m- 
qnLtf f uqtuphLunLp '. ^tfi6nLtf*i 

Appeau -• OfiL^Mi^t ^^luii^n^*. 

lintLiiitfnyub* (Qn.ini.ii) » piunnpq- 
/iffiuifj*, ptun.(»uyu.fj* ttunfni.n.uiulft 
Appel «• ^ n >i ^nifiLiA mfcm.<iit»i«j- y Google APP _*> — APP 4*2 ( _ nominal). M^w/ui^*. 

iftnqmlptf, &Jplpu1fn£ t qtpmlfm^ 
l W m V u k m t' «^ w f««iii^% Jfci<ut/iufi- 

ui^ Rp»ui.tf wg. — < en justice 

%aunitilfn^m.f*. Cour &" — ,- ^». 

iMiw^tftf^ iMmirail». ~» de fonds, 

fiat<ftttfitujyp m f fctin ^piuiT m-qkyt 

(pmrthftjikpl;). Faire— a, i f »«- 
«•£#■ t««f»^M£» *w/3*j» 6tre & 1'— , 
ijnyutfiMjf,!*. Manquer a r~ , 
ff«i«IMy»fa% ♦«*««j««*$A|\ Battre 

T — » ^nqmlfn^bi » ^'W^W*/* 1 

Appelant, e £ Pnqnpmpljni. , f w 

finqnpmpljm. • ^luc^n^ 9 flinch, bn- 
yitKtuC, jutuputftwL* y i[nipifmub%q*t 

Appele^ e fc «^Ajfr.i, z . f M ty*. 
Appeler t 4«*fr£, 4"'MZ' 4«ffW 

utLn «. utti4r j . (iiilbni. tuhwyifutpqutf • ( a*u- 

phf tquiHtum^i ( tt'Wfal'W'-f) • 
qptuchf Ipuif fipiuL/tiib^nL^tuifpitLf). 

x. — de, En — de # finqn^h^. En 

— a. flmMlAj f*bp<it'**t>tit qfr&i't 
J'en appelle a votre sagesse* 

— corarae d'abust ^fumpHfttf 

mmhut^ft qftJki (lfpoh,ulfiu)t[tit qktt) 
j*jiirM.utL&£*. fiphptulfnstif* fihphui. 

uif*wqnt>tr L . Voila qui s'appelle 

parleri jooufi[)t inuntulf tf'puuijt 

Appellatif,ve £ tuumptulf (,i,u.), 
Appellation f ^mVi jnp^np' 

ftuhp. $uunLtumiu.iT (qpbpn*.). pnqnpt 

Appendice - fiimir^ncui^. ^ n V, 

(Jmpiflinj)lfg$tLiuS ifttiu •ttuqlfwlpyiu', 
PhpD,utfgnV . iun.f»piuhp* y fipmufiu 
bptfnt. Iptqifp yuiftwlfgop^u tULkjgp- 
Ltu& tftuu* [«.fr£fu.fii«)f»4&*i 

Appendiciforme £ *?gnlu*Mi\jto. 
Appendiculaire I flU^,«$ # (qnp, 
Appendicule t fyafc/^* [**up,u\,pt 
Appendre * Gpiu^/ukf (qpo^ulf- %kp trtfkqkgLty tquiin^))t . **. y 

Appendant, e I ^ntm^.' 
Appension } 4*"^ ^k*^. 
Appentis - fl/n%* j frni*mjmp$t 
Appesantir * ^tui^M^* . **&■ 

pmpupdkl* f fwfcfwflty* % % — i &wV 
|M-Li£, hplp-fAi (tyity •% 4p<uj) 
ptuputtfp ifiuutm.bp [4uiyptufwpdm.fi 

App«santissement«- buApmgiH.J' 
Appetence ^ Pm»$l»«pJ*i.f\ 
Appetent, e t QJuydmthplf 

ywbipumbluiwlf \ wtumutitnit • - . 

App6ter x ll^^^i, $*^[ 
AppetibleA 6<uty<»£/»» b««^fi^«< 
Appeti ss ant ^ ^tU^np^iupkp t mbV 

Appetit I liiuupdm^ j+4mfm4.f< 
gtulljmt f.j (l(*npdtu4i»ijif t wjwpJui\ 

ptuynq pwukp. -^ ?en*uel ? 8m%\ 
Ifmf. A T — de, (I* *kp f «^|m/1 
ttuJmp. Demeur«r sur son — , 

Appetitif. ve i 5««li^«i«»nt*»: 
Appetition f Omu*l{u*inb\tpH.f 
Appiecement- 4^^ifM(.^»[^^ 
Appiler ^ JiputpuL *lf u *J ^°P^l 

Applaudir ^tfttHfnudutpbif Atmfihi 
HpnLiuuth[. \ &ttnfnutiu$pk[* fTUnpHuf 

«- *»/»*£. S'— de, 9w^« ^putfm gifi 
Applaudissement** Ifuf/tuUlmpmL- 
Ofd. qpM.»uw/>p. Ayec — fbu£(MM> 
lurji* [L Claqueur 

Applaudisseur - ^wptmtmHpfli 

Appll •* tyiuuuipniMJ? {GbptfimpiiM 
n.ng*^ t tibplfhinL iM^tun.^ [nt.bpgtk'k 

Applicable I ftuui^Mtfi^, ^ 

ttuqpbiJ; qnp*M&k[j$i qpni.lt J^ft 

Applicage - [r'«5 ai 9/ ,u, ^*« 

Applicata » j\Tu»ilmpl ( m.p\ l tmp& 
hnjlt tlpiujft ptulbpp fauqnuumy ppu 
nt,bjip 9 [nqw)tp t L\n 

Application f 1tumjw4ni.J' % pup 

u*utpmt.*f. IfltpnipifuLtf* uiuGJmlkm.tf 
uilrq* qnp&iti&nt.f . ^uitiui(f/tpn«.9^«.l 
iftuljynLj" (utqpnLif). Jml^utqpm] 
qutpqm.g pwpf$ fauj). Jat^mqw^ y Google At>* — 47 — A*P M duAknttf. II se fait 1" — de 
tout oequ'on dit, flMtt» f»omp ftp 
ifpmiV $mk%t ujnuoL&suiG GtUT* 

AppUqU« } Hmtftutfuipm*, jwfuttfm 

l»mli * Fifcce d 1 — . KyM-iHr V*«*f • 
Al>pliqu6,ei <9h™W tor— 

typ • — a, Awlm^, Itm4c^« 
AppliquerV 6<«|»iJu»f>*{, •yimi^Mf- 

£&/• ^f H^f * **••**£ t ua»4^ioti4| 
(npminUd), nnnituMt^ (jttiifuip i^t 
2Jklma.ir)* mpupmmfka%hft uifftmut- 
y g W| » nL ^ mmpmt.f npmAtu%^bf Wi|». 

<f«rM^fc)* <}•*{ (JMi|Hy) intiiufUiBpfl . 

— un horame a La question, 

Suilftutuijigki. -JS 1 — , Btttp^npft^ 
mpnmjmSfti* imttck ^j&m»£, «y«*uiuj 
^jntpli (ilty"-)* V Bi.mS m m L 

V m./i#. S 1 — quelque chose, /»V 

fkubf {fiJaimmmnj mtim.li). tj mH,M 
tummuLft jutulmtunutlfkf Quoup Jn) 

Appoggiature } ^mimi^m^iw) i 
Appoint «• ^w2»l^ itinu*»pm,. tftuli* 

pnulf, ffpusJ^m^lft \»tf)t 

AppOintage - Imvtt^lfmfumt.J (Ifut. 

Appointement ^i*""^ W4"*./ 

tymfo^futnnni. Jg, mm* J^)i 

Appointer * ttfcnUf, «mufA0n^ 
— de corvee, f u*ty«"y i«#«^1i 

Appointeur ~ %utnmjutpntup « 

Appointir * Wutqmjpkf* 
Appondure fr ft^iurJmpi^*' 
Appontiment - 8$tulp-wntpf$ 
Apport- pip*' (ft,). (cH^rW 

jpmifi, puto%inpmm*» i[w&**ttut>> 
**bqj» (mpttmBing) t mpdmtutlft 

Apporter * /*&{•*£• (j»c«/)*f . tup> 
"""M**. P*r*£ (*«**)• *" U Z ("T 

*i).jkl (iH*). /«**-f t*r* L r^^L 

{mputnimmXmp), Ifcmg p*p*l* fbA| 

Apposer * U*«-tffcp j W| 4*./ 
*"/•*£ <W*h ~*4W. (-~- 

Apposition f CU-^im./*. /«*{•<•*- 

tfpntft Jmplwnpmtf \4tnmntnmy jm~ 
mpuumuitmif • p i mfm j mjmfiy 

Appreciable i ^m^m^/^i 
Appreciateur t ^ln«i4MtMNtf« 
Appreciatif, vet ^ikiw4i«MNifwtit 
Appreciation f S*^/*^ «/". ^W- 

diumnuJ^ ifiummiJ, npnjnt.Jt 
Apprecie^ VlJLm^V(mfJmkimf)% Apprecier % $fcw|f>i#* ^i»i«* 
Apprehender (w|iaViiM)% *i~l»- Apprehensif, ve I brtti»~* 4*— 
Apprehension f {MMt^Mf^^m^ 

Apprendre, appris, e ^ /!«.•««- 
ii^£. -^- a» 0»p4ln* **4fln* ^m.««- r-)5^i- «r-Aft (««» . f«r^« y.uW^. — par cceui*i f**|tl»m.y 
»/»^» 9*»y/»V^. — a fond, ^«^- 

Apprenti, e f aJ.a«-H«ya. r «/. 

Apprentissage • AfM«tit«f^i«j»- 
</«cf. hmluiu+nr*'. Faire l'«-de, 

Appresse, e 0»***$"i*« 

ApprCt • tfmfHfiUjpnt.fr jmjHft*. 
pntJ. [juui(i)mtfnpmii$^»%lfWfHmAbiy» 
ukthiU^rtft.mufmlfMfmi,*. L — . 
Sopftkmuu&p^ imutnpunttnnt.lt {lf*-- 

Ijltft* IfmiuLft). Sans — ♦ fl^*«/»- 
ip««p» uilN^uf^ny^. j ^mtnpuHimm.fn 9 
^uAtmkpAttimpt y Google A*P 48 — APt Appr£t,Appres «•• SuilfUMinuubqif 
Appr6tage ~ ^iwt^^iUiwlip ((fifiui. 

Apprete,e & ^««^4» pni^uilim^J'. 

uftiiutptuuuim.111^ (puipinl;uvbp)» ub- 
ObubOfiif (**), (fl^Wm.), 

Appretee, Apprete f /jtaifi/iui/fc. 
Appreter* 4««f<^£ 9 ^ub^i^fc^. 

{juiiiK)iiiifnpk[ . jupjiub^ , a,npdb[, 
ptuufi^ £/&&£• IftQtttqo&ki (OnLfli 
np ^n i. in Huiuufr)* ^ Jonfiiulfbpb^. w- 

nnptfb^ jl^bf — a rire, fovw 

mn.Ob£» S' —1 /»/» ^/ ,M *J fiptut-fipk^. 
fiupufipbu upuinptuutnb [• ufiuuipmu- 
inm./f£t [puiuin^i 

Appreteur • Imu^bpifi^ upnm. 
Apprime, e & f««/t^n«<*, i/»««^i««>, 

iimubqtf* (i/iof i/<fm^)t 

Appris, e £. Mai , lim^pOt 
Apprivoisable i 'hfn.ppUmb ^ 
Apprivoise, e fllr«^l«uifc^ i/*ttfj»7- 

putnbi* pumb[, pbmb ftuiffiipd t 

Apprivoisement - L^b'nb^uianLJi 
Apprivoiser * /JL««A/«*<|l»4r/, ngn- 

/?^£» ^ fiiuifpnjp iitdbi* fip £nLpk- 
pncu pbpbi. uiiupifiiudiiipJbi ,tnuip* 

puuibiinuiiii. £»Li/in*l»Ai*ui£i 

Approbateur, trice f £«»£«m4*» 

^iiilIiui//', /Sim LiHtimuini. • & ^fiijnc 
Qbiuu (JhjJiw), fini&iti(diu(iui)t 

Approbatif, ve £ ^iMniilmff.ii^uli. 
Approbation J 4 ,,IL,M V ,t f •Ih^wm- 

, tntuLnp ntiiutiuuinuiu pmpb niauinnf • 
inuptiputoup* ^uttu 111 ap bp» l tiiptnount.p 

Approbativement f l t uH.m%u r iuJjn 
Approchable t ITbpibjJittfotnbJit 
Approchant, e kfrt>uibgfilf*,tfout> 

1»J» bpp* doui* f Ttnupp 2 nL pf tu ' 

hiutffi^ *ipb9t;* II a vingt ans — . 
Approche f Wbp&m.Ji ifuiuwjtj, 

ifafwiithp* • dbpittiiftujpp (tmfpngfi)* 
£iuljmtnnnf. qfiiimqfiiqnLif** dbpitu- 
LnpttLp (muiuuung)* utiuntuufpiubtn* , 
inii*n.h/dfcf* , ilpfr'H^H ?* 1 ujuiu^tfiiidp 
1f{jm.itUlbplfni. puin.ji\, ifpjiu^tuutpn^i ^pfiufiuifiui. uihfiuwnLiT (b ptfm. i[iuL» 
If fi If m J piiut-fi). JbpJiuiufiiiiitnLiuuui ^ 

tfguiiifiumlftiii*. Lunette de — i 

irbp&iuiiliuitutf . jlTiuuinjtjp* Jbpiuh 
luptutfp*, iifiii^utpnijbbpnu fuptuuUpx 

Approchement ~ Womb am. St 
Approcher* Ifoutbauk^ mnn}- 

Ifiiifb^t pity £f^7 nL ^/»^. ttnLin muif 
(J^ni.). Jiuw^fn* ^ ncul "t-tohei 
(J^lfnL pni[) t iftnbfbj^. ^ If o tub Ihwj, 
jiuntU^iuutiit, turvauiiuiffij^, (pnubfni. 
qfiutuiu^ni. Join £»££««£. mpt^AmA- 
«/»/»£* utfuAift^ lutufotnfif, lunRiumajf 

Approcheur ♦«yt/i4/yi*« l—fri* 
Approfondir * A»n/»rn.li^jli^»^#iif- 

tunpb£* funpuipUtb^ S 1 — • , }>npw 
Iihii. \bpfunpbfi SibppVbbf tuhlfi* 
f*1*p)itupMibf, iii^iUhiup^ib 1 1 

Approfondissement - h»npijin- 

pnLJi junpiu gnat. funpiup1tlinLQ(n.% • 
hnLtuuiniiicjnt.if^ b^linL0^i.lii 

Appropriation^««tti2»«5»»«.«/» ,/«•/»• 

ifuifinLtf, jitihlfnLJ'JiLpiitgnLifi £«/"«'/• j 

Appropriate £ $iyifiMipM-u*&>yuf 
Approprier i» ^itiw^mSb^ j'upf">\ 

pbi* Jnrpfinb^ 2 ut ^ lt1 ^L ( u ^^' u ^f) 
ubuffiiiilfiiiiib^ S* — ^^ Q'^pduipji^ 

l,L r u, 9 u L t [r*(w 

Approprieur •• 'hiJumplfiujiupifuf 
Approuveri* l»uLiu%ft^ 5hh.I^| 

ptiipbniuinbt* . fiiuuuiiuuib £• tuputo> 
)iiii(jpbj*. S' — » tti«tWlMii./iil»^£*« 

Approvisionneraent* \,ufiupiu 

Ifnufi upu2tvp1ULi1pnt.1t* t 

Approvisionner V ^lumpiulflii 

lUiu^mp'UUfUqb £ '• S' , ^iii^U'/ 

ttf turn pm tiwb f% diuJpiilpbf\ \ 

Approvisionneur +>ZiuJptupiu&nL 
Approximatif, ve £ lfbp&iui.np\ 
Approximation } irbpifStu^jiL 

Jhp&iitLnpnLp ( ^itnfiiinfjuntutftuu^ 
Par— t JTbp&fiiujHt-uiljli* , *lbpi[t*nt 
Jbp&iiiLnpiupuipi[nLuilfli* . ^fyi ^io^i 

Approximativement / ITbpifSui^ 

AppUl* £ IT",/*, Wjfni.^. fubyu\ y Google i APR — 49 — AQ U 9L9filftiL iip^opinLJuf^ m. Jmutpnt. if*, 
lmjh, t ,jlt<j„ L y (i[w%lil> «//»'»;). Mlir 
Q — t Qbbnpit , nptfutupnt\a * • 

Point <T — , Bk^Mt^uf A hau- 
teur d 1 — 9 lff»Siufiifu f iiipjtftnti 

KtuuunuuinLf. Pieces a — ♦ #6W 

Appui-main - ^nhmlfm^ (llfutp- 

Appuyef * {Op J»i)jb 9 b L • £,„u. 

tniuia* j^£rp pnltb^. oqhb^, Abn.ph- 
Wfll.fr f* a ttft/ «/m»£ (/If & wit}*). /JiMM- 

<n>»i0Ar£, /J^tfljU/. — la botte i 

[}pnijb<jb£* intutjfhmufh i, li&n&i« — 

les chiens, +Hfiutipqnb£ (npu,u- 

pncUjtp), ^bhui^ lfn.9)tfa. (rttc/ni/) 
V a ^ty/i (f"/"^/. pt*^nfnntulf Upti- 
J»j. prthbi Ifbtttui, tuhtjbi. utjitibnc 

o — , ttn.B\t/*i % jhhnL^. lfnhitilji> 

Apre & %nJutii f rftftsrfiulf furtufntn* 
Ijn^wnLiifin^Vt (j&mjlt). IftUfi&pt qbp- 
(*"*■ If ( n <-<|^)* nLifyfilti 7 </«»<. u/iiAii* 
qtfttbtaj* fuftum (nttuupft'lintji). hiU- 
ffn^tn, ^i« ( «. _ ail gOUt» <f'«b- 

«#«ift»i/".— augain, 2r'«4"«ji<[fi£l»j 
Aprement/ ^t/l»7i«//o|#tt • ><#lf/<«9 o- 
Apresty b***$i±* 4^rui-> '" n p• ^* 
wfrtt. ^tif. fifrut, <//"«/ D 1 — • 

£««?, GtiiJhtfn$ui. fffrtfi6<.frfii£. D' — 

nature, fihopfiml/* (bi/^p) . Je 
suis — a ecrire, ^/i^nt ttm frd. 

• UfOpfll tutp . IIIUUIM. jitUttlJm mmm 

qU0i / fl|i«/t Irin^i , Up^i . — 
tOUt, /ft/i*ML UtiAi^bpi. P'"J9 "'"' 
ifiujl. jbpfuntjl;,,. — COUp, C«i«? 
"«-?, pujb^i p«b£)/ iwligltfr^ii binpp. 

— que t typ ( e M«) , (7»»^7) 
Apres-demain/flfc w^«'7o^*t [^fc^t 
Apres-dine'e * (0,» J. Apres-di- 
ner, Apres-dine" - &»ibmp% 

Apres-midi J Wfaopbuipi 
Apres-soupe*e * (/?/# fr. Apres- 
souper-) Q^Qp-bmfn jbmpWpop*, Apres soupe - fltyV' 

Aprete f ^JnAtrntft^ itubprntf^ 
tfJlipiBtfriLf* uutuutlfncVfich (^b/ttfi), 
mhjiutff$$.9fn.ti* [«won«.ti^t 

Apriori / /> M 4f^l*'"^"9* A /»"*«■•- 
Aprioriste & /* ulfqpmtyiuufit^tit* t 

Aprioristiquei /^T/miiju^u/i/, 
Apside | ft7&7fc<«<4(f<i. L' — su- 
p^rieure? ll^bp^pncf,^ V — in- 
ferieure, bpljpi"Jbptnt.9fti\ « 

Apte £ 8«uj»i/i»j», ^^miiM^^uru. 
tnjnHptaljh)ili. Ipi$p»n % Miuitulft 

Apt^rygien i d f- - ttr V ,« / n L 7i«^ 

(Ifti$lfipuifnp9) i 

Apteret t f - tt 1 ^ (%«,«,). 

Apt^ryX £ PLunptiplf* (9 ninety 
Aptitude f Qntptftupntft ^tt*7ni.]tm- 
lfnt.9ln.1t. *Munutl(Hi.9fn.\n 
Apure*^ bppfimuwnuf* t 

Apurement •• l^nLhdmppoV , 
Apurer i» (Tutppbi (£««2^«-)t 
Apy "• tf*/»5»"«7»""^*« *■ 

Apir6tiquefctt«7«^*f»iT, miIiui&^i 
Apypexie f ^/»aii«7«^. ^7/i.u. 

uttutJiutf* (fbpjfyt 

Aquafortiste •• 3*u1buHUfpmqltp% 
Aquapuncturer ( fnx.mp.ohf) \ 

fauj 9tttapbi ( JutpdjAip ) 1 

Aquarelle i/nt) f ipn^mpt 
Aquarelliste - ^■mlr^iw/*^** 
Aquarron • ^ftifytMiyfufc** 
Aquarium (nitutifiott), Aquar- 
ra f HpwuLuit[ui\i* (fpiujftii tuttmw tino ni. iftii/jfnoji ["^P 1 

Aquatile («l) £ J^»wwm.ii« j/im#- 
Aqua-tintaf StpmWfnipf*lf m t \ipm.m% 
Aquatique & ty , "9/»*»> jftuuni.li. 
Aqua-tofifana f ^»f i«bui0ny1i* • 
Aqueduc «* Sti , ^ nt -q* uufnufmj 

[ilinpUbnj^i [9^/* */C* 

Aquette (/nt) dpi* "if* b*n>**il»-j 
Aqueux, euse & S/»*"i/'* , » fp—.u»t 
Aquifere i. fywpbp*, ^ntli»/^« 
Aquifoliace'es f tt«7»Min^*tuj- 

jf&P* «ttu\nntu^»2' i uijtbp*t [^A* 

Aquilant? aquilain •• flt/?«>ni.i»- 
4 y Google AOR — 41 — APE tOUtC ~ , Hdbltt^l ft»pbpk» 

Antireligieux,euse t io/^fyto. 

Antir&volutionnaire t 1^*,^. 
Antiscifena* j i*ttiwwn$H.bpk tulip* 
Antiscorbutique t> f - m»«« 

tpmptutfmpm* (tfi^yy [S^^uttfwh** 

Antiscnpturaire fc Imifutumm^tw 
AntiscrofuleuK»eu«e i h»w>i>»jJ 
Antiseptique & £u*^<»li*/»m^4>b 5 

Antisocial, e t faliphlfbpwtftuht 
Antispasmodique t lutlfumfSk* 

tfu$lfutht [puitftuitt 

Antispaste -ITkiw+kpfrdkiumw- 
Antistrophe £ UHtt^pm^mpAlmUft 
Antithenar «* IT tut/tl^i'"" **'"!(* • 
Anti these } t Mf 4 M "M* ,N -^ < -^ > 
Antithetique t t.mlfut^putifu^i 
Antitragus {If fan) - fli^^m.- 

Antitropei* Embryon— . fti*fM«i- 
Antiveoerien, ItHlfaufkpntj/tutbmlt 
Antivermineux,euseify»?'"f/.l«2*. 
Antizimique fc ktfnpiuptfb^t 
Antoecien id t« Clw^/wfAwfi 
Antonomase fr ^frf>wWW0/t<Jit 
Antonymie } ^Mi^uilunWltyiV. 

Antre «• 0*i/»» putputjp* nuifpmonp*t 

Antrustions •» j tytf*t/ui^W»ft 

Anuiter (S') fyztye 4p w S *™»*fa % 
SunffuuU SAun*. m.£ *&««£« $y/">b- 

Anurie f fttyt»J/k{f«.itytV l </^r»- 
Anus (u) ~ (//'pMiti, ItMiMfwiii^f. 

uftnutbinhft (fH(fm.J, mfuft^ntfm.^* 
{/ukgMnfltf,), WpgMfci, 

Atixi£te f Utr^frft "tlntyn*.^. uppw- 

Anxieusement / ftU^mlio^t 
Anxieux, euse I HUIfm^x 
Aoriste «►- ^mmwpkmi* **b*p*$ 

tfuttmupkmit (^t^kput^ utpji 

Aorte - ft/n/1 L'artere — , /W»a». 
Aortevrisme •• flft</u>/<mrtV*t Aortite > Hpilmmwiyt 

Aotit (nt) «» 0f«ni4ff«» * Wiif - 

La mi. — f fy»w*g#MHi/. qffcpw 

AoAtage (utni) •* £W#«^««i£ t * I 
Aotitement («wi)« f MgaffaMia^i 
Aoute, e (wiit) £ ^tu«fti.ti t •<?*** 

utuitw* (mb/v)* jiuyo^ wjf ^p*(« g«r)» 

AQ&tecon (mnt.) - £W«m*£#^*, 

ApagOgief Ilut91ifwuifi1t1.jty1.tr t 

Apaiaement«M«f"f>«- «A ^M#i^«#|r- 
Apaiser^ 0/f/«»e u#»W£« VHr 

7»f» *H|U£U£. ^»mijoiij£r£. 6t4ilv<yu«f~ 
■"*!• I.^S^l* %»^mkMi, Jtupki* 
ttthypltb^ juHfbgMn* §• — $ &*4- 

lutt.^, 4"'^7fc' M^J$u\iun £«%* 

Apalachine > ftp«'{<M?/^f, 0m.^ 
Apanage •» Qpwukp u»pfu,jmp^nj 

ufui2*niuuttttlfiu\>lt ftptm.m\jf * jwut~ 
(fiujfi* 9 jiutnlfHiUMLpp, jwwlfwifmm- 
hncf*JiupqnL tpmfftpft ,jiumnLlf pwlt 

Apanager * $u*2«m»«im'^\ 
Apanthisme «•' &>m7^m«#m#0'$ 
Apantbropic | fFmpi*»l***r*nif* • 
Aparte • ffktuulu»um.Ofn.%y / Q. 

rttuh&fih (Jmoufri ifhpuiutuitfi)t 

Apathie f ttHp«i^Wi.f , fo^. 

innih* umipiufunpJitLp '. jm.qtt$ffu»- 
iftnt.pt [ jtuui*, tuujtajtyi£x 

Apathique LlLfunpJatQmj,*, j^w- 
Apepsie f ttL«i^ot/i f iuli/'i» r i/r»«.^t 
Aperception f ^^ui/iyiL^*.^^- 

<ffiuitut(gn*.p t Jmiu&tfmltl; tntiwf* 
iulktfp4ftn$uSiutfUth* yfitntutfijnLDI$t.ht 

Apercevable tinfi»pb^ . 
Apercevance f (h»rftuijbg n y*±fi*, 
Apercevoir* ^^"T^i* A^«lfcM^. 
^ti^iftli^^ «»vj., S\—ri ^/»mi|, 5« M «- 

4fij»«'^. S ' — dCt hk(tuifm.m pU'»l, 
inuinlruhi (fituuftft </^)« mbu\n*.f^t 

Aper<?u «• ^lu/Ayfiiui^* «icf»fi«.ur- 

<ui^t* ( ^i/t /r V^r*V ^»rf«» (^«i- y Google API — 43 — APO junt.g)* par — f f7t|titlttf4ui2n«.ui^ s i 
UipaiutlranjO', tpop6ton.ow pmtjutbipu- 
tgnL9fu.li ( 7 tttt»A)i{^ mflmynipunkft 

Ap&itif; vefc /Ujn^iiA (7*7). 
Apertement / Btujml»muik*>%{tp»tf,i 

A petti Se J HtuptMupncf* juMfniftu- 

m*W» taBpW- 

Apetissement « inpptptLj, tfm- 
Apetisser^ ^^fy, ^ *w4fa. 
S' — , +"j>plrfit*it« , l , fy" a L % [*«*»*£*» 
Aphanrpteres«*j fjtaJf/tiriMi'.jn*.. 
Apbanitefr t!f u»*W;r A i/«i^ (</!«;«), 

Aph^He | ttyutftWJtyLi*, tow 
utmiwpki (trmiif, uinjutufwcrtLtft 

Apherese fr Utuftwulf^p/f) fy £«,. 
Aphide J, Aphis • /.m^Si 
Aphidiens ~ j X nL l l£m <tofo* t 
Aphoae £ U»(itU»,jh% *wjhu>w\ 

Aphoflie Jr &mj)itownuf* [nn^i 

Aphorisme («) «• "ity*, ^w«# 
Aphoristique & - ^fcmfc«iii#i,*, 

Aphrodtoaquefc ^i/>m M ni >7 i N l,. 
Aphte - #fej*ti»)tt^f * 
Aphtongie fr OM<»jtrf<»WtytVi 
Aphylle £ ttVo.lr^A t u,upuOhpO\ 

Api - (lpfttufa tfrnftiffHofuhinfflftft 

Apteirel tfbfm.a^uli. f. -~ >[T*f 

Apical, e t ^utfu.Oh.uj^t 

Apices •»gS'»*i't*i>fi2p*{;j ni '1""tt t *ty i 
Apiciftbre XrHijpMiut^ftift 
Apicule «» «V| flm.nu(iM&i*jp*i 

ApjCUlteur •* Jf btpLuipnjtt 

Apicolei [T^»r»LmpnL^«i^i,ti% 
Apiculture f irt 7 »Li#^#»c^«t/»/n.i. 
Apiggfc ->• Navire ,fHtpwpkn% 

Apiquer ^ L ?7'*"7f4A/* (i* m w*' 
Apis (it) -» 4^?fr"tf '"*»*% «/^[»«.. 

Apitoiement «■ QptftuftutwtiAipt 
Apitoyer* fltp7»»<M*utwip* ? mJ9 

^/•^/•S'— f ttj»7«u£u*t#f^/» fuqSurit Apivore fc fT^t»t.wlfLp m t 
Aplaigner, aplanei* ttu/^uiftflij \ 
ApisLn6tiquet!D'zt"ii**t i \Jml t utp ft ) t 
Aplanir *» {«</t0*j v "fy'lrV 7^- 

jtifftjMf. S 1 — t lmpBJi[ t fiMjmui- 
*»"^. rjfiipui)iiu^ tgdnLutprnfiutpO^ t 

Aplanissement -» ^u^CmiA 
Aplati, e & 8""/»«»^»»t»«^.«tu#^ii«^t 
Aplatir* Stutfuulfk^ uttutf»iupiu(fk^t 
Aplatissement - S^utpw^rittfi 
Aplatissoire } 5«««/»V**'^' </fc ** 
Applet, Appelet «^/i^t*//fH.«^u*V< 
Aplomb - OffliuAittLft. KiuJtup* 

Manquerd — » fy*/i fohiutnt. k- 

pkinjQ ntifclifif^ (mfmmtfkpft tip if^i/- 

Aplonome fc 1mpqu>pl*L r hf{'H»h- 
Aplostome t ItuptpujAiuuVt 
Aplysie fr [rA/»4i«^7»til^*t 
Apnee } ^f«iii«n/", Mi^bintiTr 
Apocalypse } (9«y^ifilMti)9«<vi«>- 

Apocalyptique & 0iM/«l»»i.lty«... 

iHJi^ifitf. tgdnLuipjtJiu^t [/iMifafilr«o)i 

Apocatastase f ^uyiuyupAm.f' 

ApOCOpe } (pmn.u>t[kpfjf) l?p£iu- 
ApOCO L f ht*Lijbtupdhnn] i fu»ni.iA 

Apocrisiaire • tt<fi&J"«7iyfa». fe- / 

7&^»n*^ftili upuui<fttttfiut.npt 

Apocryphe L fllt^«i.A/», mt^w 

fti«7t«iaf, mlijwjut. mnLut) uutiuj»if t 

f m J Ut'^U'tlfttlMf^lMll * UthjIUJUl f(W m 

Apocyn (uArfi) • 2^m# v ««.*, ^Ii- 

Apode fc fllmwli, uiinuttftji. f. «• 

Apodictique L 8*»jylfi* $-.gm. 

Ifuth . tfmuigmjiujui* ( an1tnt.7rM.lf) , 
iibp^iu$lfu»mmm % 4utbqhmn$tiiuti Ltutf 
tf$npAtun.iutf$i*h vutnLynL&kutlt 

Apodose I b(*tff»r*i uA^unf(ufuip- 

plrpnt.0kiu%)t y Google APO — 44 — APP Apodyterhira - A««W* i*tputV, 

(bpifp^tlhnu.ifkwfi dkv »"Hhkbr 
Apographe - f"'«i*tl»t ftwt' 
Apolaire I ObpM** L t,MI 4* , 
Apollon - ft«f"Tt». Les fils, les 
favoris d' — , fituluiumkqtpt' 
Apologetique I gu/uiuifn^uili. 

Apologie * ii«uiMi9n^»L0^i1i« 

Apologique t SLwwuiqn+i'tpiht 
Apologie fr SL">m,u<inil«LDliLU 

Apologiste - SLiuututqnil (p?h m 

u, n lkm.9kwt, (ppf*nwnum)qn$ft 
Apologue mfiptuuiwnmlft 

Apomecometriet i.bn.uM^nifr^ 
Aponevrose \ &,i,jpu*0i»qu,W 

(qbqbptufj).*qni.tu&t[tf 'wpifuiwfih)* 
Apophonie^ Siim»««/»"^"tf (pwjf, 

Apophtegme - f*u'l»««y£/"i • 
Apophyge > Hi^wpmV ( u hH) 1 
Apophysaire £ fynnMimt^ln 

Apophyse J &/wl««"i mi4fi&£ni.ffi»*i 

Apoplectique i $iu0n*MiJtii4«iiii. 

IpuOnLuiAnw' f tyuDttnudnut i 
ApOSitie \ }Jb1$qw^»npint.0fn.Vt 

Apoplexie - fy«.0H*.n»«> suiifiuit 

ApOStase \ fluijiiiftMti/'*. /un^m-i/i 
ApOStasie I £mt-i«tmit./ii«jni.0^t.|M 
Ifuipffniptngnif* ntfuutmqiu'hgnt.p^ 
niuuuiipnt-Ji* ifiunu1im.pu»utn t 

Apostasier ^liut.wuiph m/tuiim*£. 

lincuuilfgnLfV ulftpni.lpMp1» ntpiu. 
lui^ qutLittbtnqp<H> [ % Ifntpqmttnqbi i 
Apostati l»tLuiwu piug* Ifuipqnc 
piug, ntfuutunpuly f - flt-puitfnq. 
nifuwwqpncJ, tf,upqpllfktf l H*"^' 

Aposteme, Apostume - ^u'/j. 

,ApOSt«ft«rtt - *hl>u,mlibgnLpf, 

Aposter * fy«m«4««r9*£% 7* m ^* 

Apostillateur - Sbqblfwqftp* Sw. 
Apostille J dllHrp<»<itp* £»•.««*• gutqfrp*. pWhp 9 u*<ll>p> (iwjIr/tOM*^ 
tfpuiwtjp) jiult&ltttputpu&P' JuML^jm- 

Apostiller* CWM|«"V*r f»***r 
Apostis - PMwtywf, tfuilfuq't Apostolat - Hnuyiptf. »"*w 
<Jm.i/", diuLuipnJ iltuptpuUfbrnttLit 

Apostolique i ttn^^otfct 
Apostrophe * fU$«^t«|»4*«- ty* V 

umuwHwpnLtii&. HtupnLttiiuiqpo^d , 
fiivpnLuitn.lfc'i tnupfOutpg (^ ) » 

Apostrophe^ Pi«9««7M»H*i- y 1 " 1 " 

Apothecie J tyi«»yMWMii*(i?«rw- 
pmi^) [f«f*. kqp w v u 't mux 

Apothecion-Apothesie* f •« T i«- 
Apotheme - ^m^WI^). 

pptjbpluffi* i/Ji pmpipnLpp, q-p^ 
tjiiijptiHinjq (pluii£fu &tutftttl)t 

Apotheose f ftauim.M»JMi$»«.ifi 
Apotheoser* tti««nmiaMijfc^« 
Apotherapie J tt^wfunVm.0f iV* 
Apothese * /»Hm«|»i«A\ /**tH 

uhqnnfp inbqp Htuutnuiutb /£* 

Apothicaire-^fc^w^^a. Coropt< 

uuinLtupmHuijfii'x [quiqnp^niO^i^ 

Apothicairerie \ MqutpuA: qk- 
Ap6tre •• dn'mpbiu^. Bon — , 
i^wpiqbuwpqfi. Faire le bon — \ 

fltupl* ifwpq ^<iMil»i«£t puipblfh^^ 

Apozeme - fr^J* A" ,WM, f wi r* 
Apparaitre,ru, e^bphfa, **«Ai 
Apparat - l"foqbp&ui%p, ^«iV^» 

gnjgp » KmiiqliuutinpnL'fi. ( £^n#»^J 
Jinmbhiuqpft) pumuiqlipp* fptuluiu 
ptunftit piiinqppnLlft i LnL ) 

Apparaux-j ^ ul qJu,lfbputp (t"« 

Appareil - ^Mil«7/r/i«JM'i»« tqbp€nt 
0Im.Ii. yttLp. uwpncm^^ ifmp+ii. 
\so9p* % pbmqftuiy pliii>£fil^ui^Mii m 
Lo0 ^mii/* qnpSfi. tfuiqtfm& (Jwpun 
qutlfUih). ufwuitifh (t[kppt)» ut H* 
qtu%ft, ftft^iup^Dtfiliipnif {p«>rh 

En grand — , IXnmp *fnutt*p • ^ 
Appareillage -ttmo^uiiiailr^^ y Google A P P — 45 — APP U»ft.Ulf¥l4fl#lfr£ftL f^fUUfffMfUUtlllll^t 

Appareillement - gnLfiuiA 9m.. 

qfibwpait$p* (tuhtMuhng)\ 

Appareiller * jf.?*^. ^t/uwt/. 

(iwliuJurailiiffVffni V*J9^P putnpbi, 
qt^qfjjbitiipb £ .Jfiuiitub i* } unjuiiiqoqb S 
Ktuwqm.uiuqpb£ ( utitijumtiilfubp ) . 
q^mu^^ (Junpbfji p tup ) . ( /» iuji)£ ml • 
qbpib^ okujffc fiuttfuip. RatUqbp&b[ 
\nLn.(ftn»^*\J^n,tuqtuutnb t% tiin.tiiqiuuui 
>i*upqb L . S\ — . #4*/t % ^9 £/*"'£• 
(itykp2uttllii.qnt.yiui.npnL ft [(Dtiiung) 

Appareilleur •• UMpdututiHUjbm't 
Appareilleuse fr ty""-"""^'"'^* 1 
Apparemment / £««i 6/fWtyfc, 

9n*.h 0£« tun. bphuit . jiujuiuuiuffcui 

Apparence J tyi/i n/0, l^bpiquipmup . 

i¥"^9tk) fkujf. tytfwpttiup, fihutp. 
fiiaLiu'biutfiuhnLp. Ifbu^ftp upuSni.. 

Stutfj/. Sur les —i fywtl*. 
«nA»p£l». Maison de quelque ap- 
parency* ftyȣ 2 ( " 1 " tnbupnut* mu- 

luh^nLp* ujni.li. Selon toute — . , 

(Jmio luJbumju ftutt.iuututjiuunL&b turn* 

Sauver les, — *hputuiututb£. En 

— t f Hpuitupncuuit t[bpbpb.nj9t 

Apparent, e I 8»»jui* tutjbbpk . 

bpkbjji, jbpbtiuhft. Ifbpwtupiuubtui- 
uut.bpbi.njO. bpbt.m.u (tuiufHfniJip). 
RutLuAtuiljiUU. f> bpUbipi mn.tuft.npi 

Apparenter * f»utuJbnub L » wbq,,,- 
fc "P*t» (tutftli* qfy cn& 7 ) ^fr/ (1119 

rfte)- ««^9'«4« u * 1 4 n **£» S' — , 

MtutJbutu^ (tuqklf utbqj fouut^t 
AppareS9er. "W frM.£iwjlifr£i jnt*ib£t 

Appariation I SLnLqtuqpnLf . ptuq. 

nminntqpni.Qfn.u t fttfjn.tiiqpnt.Qfit.u t 

Appariementt Appariment - 

Hnt.qni.tft qnuqmptupnL.Qbt.u i 

Apparier * 4»/9 ^uilfb^ t?c 9£"»- 

kfr^ qm.qbi • £<)&{ • qnuquiLnpb^ 
{On.^nt.uubp\, fitiitfiu£iujmbi t ubp' 
qw^tulfb^ S' — , Stnuqiuunpft^ 

Appariteur «• Pwptututuu \m.unt.g. 

^oJfuAi tftuStun.^)* uncftpiulft 

Apparition } bpLt-nuJ* yui/wWiA fimqnt.bpbi.nLif** &iujptugnt.tf* (fiA- 
c.t<jifrjnt.Zr) . bpLiulfkpuft m.pnLiubtum, 
tun.tuiop in buffi, utbuibpbnLtf* . \\ 

n'a fait qu\ine courte — »^»«/l» 

fit. quut[jt tf^lf bipitL, 6ft" pptui. tftm- 

fuittit [II appertt VbpL/m 

Apparoir •A^jpU/i^jiiijtnuji J>lf>i- 
Appartement •» QinplfiuptuJft% t 

ututuniiiJItUy ' ltun.utu\ung» tubnLtfm 
mppiujft pni[i mn.utf$ptulfnLtfp i 

Appartenance fr Off^fimlfiuhiulp** 

luiiitntfitiututfiuuv (cnttifc)i [tuiumlftultt 

Appartenant, e t *lbptupbp*ul{ % 
Appartenir, nu, e x.^p'^rt'l' 

(J};lfm.u) f±ll tu l' JtuuMLlf CU' u l* 
ufiuin^mSji^t tuitiuilftuufii. nttiul; [ft- 
ufa* tiiqqtnlfmu* ftuuttuufip^ [J* "fa* 
jiupbm^ lJ»"l*l* (i/^wi.) dtunuijnLb 

Jkf, itHt' II avait appartenu au 
prince de Cond^, 9>olu»t fab" Um 

uttu &iun.tujni.b J^fit l;p. S' — » bp 
liiu&jtu ui£p % m qui in pn'iil* fiupujtpm 
Jl;u Jftuiju IfHifunctf nchbutu^ mXqm 

II appartienti ttfc^ t» 4 ,M j^t t* 
II vous appartient qlen, Zm'm 

If ft '['"JL^ &kqji, Abqft tuhlf ^t 
AppaS •» fyq. trpiutunjp . £iulf^» 
uuiji'hp* nt. flint ftiAtfp *[iqt*fp f futttj&t 

Appat - ^/m r ,u J^ tfcif. */"'•• 

A r r Ateler >» 1jbpmtnpb£ % Ijbp uiiii^i 
Appater >» h»aij&nil pn.ub^ % nputu^. 
pbptuup Ifbp qubi % tfhpgUbi% Iftntit- 
Sbi •pbpmufilfbpmlfnLpqubi fintfpbit 

Appationner i» £n*-q*i* qnLqpiutn- 

pb£* (fiuqtuHpupftu* opftutulffiu dbui 
piuqqtutnb^ fittttfdpliuuilfbfi 
Appaiim£ t m Ht{itut.np (t[tufimu)t 
AppaUVrirX frbqS iqb^ uilimb. 
Ifb[ • mtqmfijn.Qbr i (ilti.Oititnb( [finq)t 

Appauvrisseraent - Hqptumtu. 

qm.iT* — dll Sang" i Upbuilt unuiti- 
qnt-tT > uqiupftLUrtLp* . tftfi6nt.tf*i 
AppeaU •• 0ni.£fu(ft On.fliutlfn^» 
fittiLiiiljnyulf* (0ft.4fit.it} • piuitnpq. 
/itiiuj6*. ptun.fiuyub* JmtfnLnuttilf i 
Appel •» ^«>, (fniftLiA iulini.«lliiu- y Google " APP -4fi — APP k*l ( — nominal). hkp^iujmlfny^ 
iHHfV; •■WHf"A *•/>"•♦•*% 

W^M^flJ*. «^ M f«»»M*V' , i** 4AlllUl/MI|t- 

*#./• fy.««.fy,. pnfnf. — en justice 
9wu>i«4»2™.^*. Cour d' — . ^<«i. 

mtuphuft^ utrnkuth. _. de fonds, 
fiiu<thk/itttjgp* t hnn npuitt ncukim 

^dhk^ahkpkh Faire— a, ^ 
«-tf (wf ff«£i *»«/9*r fitre aP — , 
ttnyutftujfii. Manquer a P— , 
il„ t **l>h r it L \ tiniHiyuigkf. Battre 

T — . #fif «m^4/ , OJu^fiul/nyk^t 

Appelant, e & rnnnpiuplfm, . f m 

flnynpiuptfmL * GiuLlf*i On.ynt.ht tfn- 
yntuiS f jvwfHufiwL* y ^mpJuihkha* i 

Appele,, e I ^nykukm^ f «, fy*. 

2iulfn^u,^ t f f f«>2Uit t li ututtf 1/nym.iu^ 
Appelerh fyk^ lining L , lutjhui. 

k n i k i (b c t *<"?*re)- ^«/-tw«4«^i, 

a^umtuifnyaf*,Wu4hiutinyh^m x n,ynLu). 
uthnt uihkf .(iuhm.iuUui)ifiupnuit . ( aiu- 

rM«H , "H'"/' tfh-lfnfnL y „p 9 . 

r *£ % 'r 4,M ¥i ( 4rk< f l u i"w» L f) • 

tfftMLhl IfUItt ^ptuL/tpb^nL^uffpncf). 

t.— de, En — de , finqnpk t . En 
--• a, d>uUuh L mtfufp, n/tdk^ 
J'en appelle a votre sagesse. 
— comme d'abus. tt^/« r ty4 

mtnkuiu/i mfidk^ (tfnohiulfmhfth ni;J)» 
luWuiMf'. /iphpmifnsbi' fihphm- 

m/»mnnub t . Voila qui s'appelle 
parieri tiou/ifh mumi^ tf'ai'uj* 
Appellatif,ve fc£«iu«*/»ui^ (,/,!,.), 
Appellation } ^m.*/", jnpinp. 

f tulip* iuunt.uihni.tt (qpbpnt.), pnqnpi 

Appendice - 0uji.fyn.uKj. ^</ni% 

(tfiup8mnj)tfgut.uj& ituiu **uiqlfiuLmnh* t 
Dkp&mljtjnV. iun,fipiuhp* f finuihfth 
kplfnu Ifnqtfft yiuiftutlf^op^h iml4/9£- 
liu* Auk* [t.miM.iu&ntliL't 

Appendiciforme t fyni#«*<*/i*,yM*. 
Appendicuiaire & fta.^*^* ( 7 »p. 
Appendicule & ^s nu h* [*«*p***hp* 
Appendre >» Zg'ulfwjukf (qpo^tutf- hkp trtfkmkgLnj uputnfy)* ,- ., 

Appendant, e & 4uf"MH^: 
Appension } 4^^, t—ft^ tg *. 
Appentis «• (lpit<ujk* fmumjuwrf 
Appesantir * frud^uwMrj. . 4*,1 

ptupupJbp nnthntumj^. & *—+.&*,%. 

r*-i* Wn*i W* 1 * «fr *«v) 

ptupuitfp uShutn.ii fv [iuihptu+uMjtJmxJii 

App^santissement- {r^iwu^mi/ 

Appetence f fihmjuupm'n*),*! 

Appetent, e^ £ {tyf«>*</m.Wf 

Appeter * fl/un^u^', f««*to< 
Appetible fc &«ty«*^i (V M tf^' tl 
App^tissant > eiU^«n / ^«2^|» ( «M 

Appetit t UJunpJtu^. j*4**fmi.}> 
gmhtfni f.j UfmnpJutlfiUfp*, mft—pjiul 

putanq pmhkp, _-. $en»uel y J*»fc 
//fn.Ji. A P — de, flu «t^ «faMj1 
ItuJmp. Demeur«r sur son — ■ 

2«ui^ fWf £«ljlr^fU.04rMtlys 

Appetitif» ve i d«*1b^*nn L % 
Appetition ^ 0<«if«i^iMio^^M.^i 
Appidcement- ^/•♦»«^«[^^ 
Appiler ^ tyiupni. t[putj ^'T^/ 
Applaudir ^&iu\ftutfiu,ph^ a^ 

fipnuumk^. % iTiutftsufiiuph^ ^hnpAtw 
t-nph^. S'— de, ^nfi, »cpu*j* mpot 

Applaudissement- tfnaftu^mpnL 

Ofi.h* ffpnctuutftp. Avec — fbauJHB 

Aiujht [it Claqueur 

Applaudisseur • ^rt^—FW 

Appli - tyiuuuipnLtn* (tbptpmpfiM 
n.na*) % /ikplfkint. mi^ioa/i inL+mpLV 

Applicable & t«ui^i«^^, ^ 

o'ptfb^.jiuutlfmh.u^^mfymkil^m^p, 
diuqpkfr, n np*mdb L f,, nmnvk^t 

Applicage - Vui^wnpwhjf* 
Applicata - jU , wfyupl i n l .p\f mr J, 

hnjh t/pnijp putubpp* ttuajuLum, pfiu 
nt.kjtpi [namhp f Uh% 
Application f ^utmftu£nLtf 9 jmft> 
ttutpmt.it. If/ipniplfULtf* u,uf Juiiet. J, 
utlrf, tfuptuitmip. fwhutufami.Bln*h 
ifkulfam.it* (inqpnutf). itrntfuufpni^l 
autpnoLg puipf fnuij)* Sw^mum*' y Google *J±i At>* — 47 — At>P rfii Jubbmlf. II se fait 1* — de 
tout oe qu on dit, (Uft f*o*p ^f 

^JMfV V*»*H V|nL|DLBSUi6 fltifi 

Applique | ^"("fT f *» jwfimtfm 
pmtf* Pieced — , U^mu^^f. 
Applique, ei *h<»«h % «r— 

Jftp * « &, j^MllMUf^, 4a*frt£t 

Appliquert Qwptfiupk^ ayim*^*. 

(iqmuihJ). ^np&ui&ki (jinfutp Jp 

ygV frj. rtL fmmp*i f «yiw6<vfk£Arj «AJ». 

AW* 4 ! (-If-wW- W&t'l (ȣV 
/""■*)• 7**// W*l (»'«V 1 W % 

— tin horn me a la question, 

mpmmjm&fci* kmtfc^ ftjliim^ tyauumi- 

?/•<*«>'. S 1 — quelque chose, Alt. 

pk%k^ ^fiJwmtnlutj miIum.1i). ifptum 
Minimi^* jw^i^nunuilfkf* Quoup tfn) 
AppOg^giatUTe f fhrnttm^ufumfi 
Appoint «■ ^wjnLJt i&iufnpm. i/utln 

Appointage- 4*i.^^»/iiiN.i/"(^t4i. 
Appointeraent i/t««*A«i (</4"7 

fr'"ft^t (Jutpn,nt. ifvi w«V i/J»)i 
AppOinter * (£Iuifc*/ t mutpkDni*»i 

i^-t+L- k tu rr u ir k i (*■■■)• ir-' 

t/mjk L (iftfrnj pkpk^c). mpusAiujp& L 
(j«r«.iw^u»ti). ^MLutf^mfyk^ ^to^b) 

— de corvee, f tutlpuuftumJhSx 

Appointeur •» %amwjtupqtnp * 

Appointir* ^Om^mjpy[% 
Appondure } tti/Jiu,JUip«a*. 
Appontiment - %m^<u<fni^t 
Apport- f»*r-V (^w). (c m pW 

jpntigi, ptuJ%kqpith** i[$u6**$nuf~ 
mhaji (uaptfmmtug), tupJtmtuVt 

Apporter * /**/»*£♦ (fm.^)*/. u* r - 
"■"IT*!- P k r b L it 1 **)' ^ k L H* («H*). ,/«-*-^ f*f»*£ J~J**£ 

(«fi»iM&MiOilr|i). 4*Mg «*«*#« ft*/ 

Apposer v IU«»<|f *£*, j Mj ^m*/ 
Apposition f flU-H^t J", ^wjnu. 

ifpnift Jkplwjpmtf \4tmlpmyy jut- 
ju)fnuuuun.m>f • p mrnrn j imjuift^ 

Appreciable i tfc«4«M«*//ki 
Appreciateur & ^u*4MtMNift 
Appreciatif, ve t ^4m/Ji M iiiiu^iiV« 
Appreciation fr <ft""H»"J'. ^fcw- 

^MIUNH./, lflUUimt.J t f»|M»2fM.l/t 

Apprecief if^lia»^V(«i P /«.^««j)i Apprecier ^ ^w^tlri. ^••t^M*^ 
Apprehender (w|iilViiiA)% ^m*/^ Apprehensif, ve & (i^mi <"'• 
Apprehension f 4«*«^u*ymintf, 

HfiLftttimmtimLf*. ^/>^/"-<(* ^oi/U» piA 
^fnlbm.iA lUmmn^mLf* ui^frym. 0/m.)m 

Apprendre, appris, e *» //«.««•*- 
I»^£. •*- a* W"rV/»f» ""i.-pht* ^ MtUm 

ufc6{* — par coeuf. {^lAmLg 
'HtL* VfC^t* — ^ fond, 4fW- 

Apprenti, e f llptoumiu+upJ. 

fimtfputlf, fc frkputiltunJt ^Iim^i 

Apprentissage • iLp^ktsmmtlmf^ 
Jnif* %Mfuiu^np^\ Faire T— de, 

Apptesse, e &—**$•**• 

Apprdt «• 1]WfH]U>tfltnLf f JIHfHftU' 

pnt.il. (fuuitytmifmptuitp»tilitupii>&btfi** 
umBkLmB^ft.m^khtimp*. L — , 
Q»pftmncut+p y tmtnmputuutntf (^*m* 

;/»/»* <f4»w«.^). Sans — , ftfc/»«|»- 

fyi&mjhpiutmp* y Google At>P -48 — APt Appreta£** • i«Af*ri«*# (*-»— 

Apprete,e I 4»f-Wt 9 "•r't-t* 

ULukDW (•*), lWff(W«). 
Appretee, Apprete | fl*.*/«*«fc- 
Appreter* <f"»i«V ««fcf*pi*|- 

rrt*£* M*r — A rire » ***"• 

w»i/k(i If «••"/»> 

Appreteur • £«»"«*Hfo, V""* 
Apprime, e t f «mt» M *» +"•%"•*» 

mnmbmtt* (t/iw«/<jm^»)» 

Appris, e fc. Mai , imfr*' 
Apprivoisable fc '^/•(•■•"•j* 
Apprivoise, e 2*«e««*^. ^»ri 

{ilimfrf, £««>&£• pb*bp»4>upS* 

Apprivoisement - £>*«ty.*«mV. 
Apprivoiser * CW*|«mj»*{i "l"- 

f Ir£, /t dmJpmjp tuHi* frp J««-»»- 

Approbateur, trice f- itw&«y, 

/IhilImm^*; 6»m«.mAim«mh. • t i«ifint.. 

Approbatif, ve fc ^«*tmU^«<fM^« 
Approbation fr i«n.«iW»tf . ••*«!« 

uttucnp ^a0tnu»uutuAi^pntpbqtttmnt.U • 
mufuipuiohf* ^utiifuufph^ni. ittputobnif 

Approbativement /£t««.«MWuiu7n 
Approchable & £^*H*£^» ,/ • ,#, *£^ , 
Approchant, e fc tfowbtflf^tfou*. 

%(. /»^, i/oui* / &*»«./»£♦ 2 ma -tt u> ' 

Ui^, 9pt»t. II a vingt ans — 

Approche £ Wbplm.*f, Jutuinjg, 
ifmntuhp* • dhp^*u*l*vjpp { uiJpnyfi) • 
&,uij*uinni.if. qftliu$qlnnnLif*» dbp&tu- 
«. npn L f ( M*luuulf*9 )• uii«*«. tulijtfMf £o/» jpft^mtiwi- .uVj-tfinctf (i^"«- ^«A- 
ilftlf^tf ?•"*!»)• JbpiuiuimutnLiuuut*, 

^n.^^'. Lunette de — t 

ITkjUmilim-ll' • J ir*-uinj 9 g • Jbpiw- 
luMmJf** m*u}i n pntjhkpni. fvpuMttUrpt 

Approchement ~ ^•wk^m.dt 
Approcher* IToutbt/bb^ *unp\»- 
Ipv^l* ?*•& c^V-Ht* J ' nLUt """/ 

Approcheur ♦<«/«*W/«*« [""h" 1 
Approfondir * ^«i/intl»^^,^#»t/i- 

W«|. Upfv-plf, Upptobf .uli^C* 

Approfondissement • hapten- 

prn. J", j*np,» 3 nL J. funp,uphlnL Of»L V> 
l1nt.1wwMiM9fi1.1r, w^lint^twt 

Appropriation^«'»2M*^»»«-«A 7*"/ 1 - 

SmpncJ, jutUinLtf.bt-pwgnitft [i/in/n 

Approprie,e t Si»r^ u 'r nt - u '^*r u F 
Approprier v ^^m^h^ jiupjw 

pk r <fn^mb L% Z utlfwh L (ubhbiuli) . 

Approprieur • ^JumptfuijnMp^w 
Approuverx £•«!•!««£/, HuMclfo 

miupbiputnbt* . ««wwuiiuii?i^. tupuio- 
Imfpkf. S* - , H-iMwcM^*. 

Approvisionneraent % a» Tr«^««/»i« 

^ni.«A fMM*2 M T M "-T fM * 1 ^* ' 

Approvisionner V T»«v'"|»"»4*f/ 

CtfMJ2UlfftUMf«'j*£** S , ▼uj^U'f 

uptiu>pi*umb[, Giutfptupbii 

Appro visionneur *»iiw«/p»«/ti«^nt 
Approximatif, ve & 1Tbp*uit.np 
Approximation J ITbpiftto^^L*. 

Jbp&iuLnpni-f (yu*f»m<il>uiiu!jut%) 

Par — » ir*r^^ ,M 2 n *- ,M 4A** 4t*pt[u»p 

Jkpi,ui-np,up>»pt[nnulflt* • tjbp tfmp 

Approximativement / ITbpZfi^ 
Appui t IT"/*, «*5»«-(f. M>»< y Google APR — 49 — AQ U DL9l,t r ,L).p.< l o ( , t » L fo„ t j,„ tnrnLl r\ Apres«oupe~ tfUV 
j;«>»V^r(f«HA V/»"V)- Mur Apret^ J %»1m\m^ *,»% v *tf, d — * Qb\inpit , npjmupnthq * 

Point d' — , ff^^,„. A hau- 
teur d 1 , W'trf'Htt, mpjlfhus 

Kiuu*, AT^-, /> ufO£ui$*im),niji> /, 

GiuatnwuwLf. Pieces a — , ffAlm- 

Appui-main • fi£*im,i^ (1^,- 
Appuyef % iftrtTi«)jl> 9 k L . *„,u. 

uttutn i[bp priUb^, oqhb^ «***£*»- 

miumb^ IfttO^b^ __ i a botte i 

Upmjbgbf* initiqhmtqb^ Itbqbi* — 

les chiens, +nqu$qpqn.h£ (m^.^. 

incUfp). ^Qblu,^ l i n.9'Ut, i .(„LJn t [) 
}fy. (tnlb[ lfbhrt$i. 'V*"/^Z' ««f»"4"«-. S 1 — , ^tflty^. jbhnc[. ifnltuilfp 
«n#«{ (iiibm.ua /» ) >mtqt$iL/i%/i^ % jbhnvn 
Apre & %ujt*di t qjiiqiutf. furnqntn* 

l f n Z utnLI HL n Z v ' (*•••/*)• <f*"/»^/»» 7*/»- 

P" L 4 ( nL tt)' "t-Jq/ih, qJacuq./ih. 
t}<Fltb„tj x fifium (mmup/thntf). mfc. 
Ifn^utt J^ium. — aU gOUt» d^iti- 
m.udmj.— aUgaill, &«<4<»;l>[/t£i» 

Aprement/ IJlrpuffopfa . „ify, ^ . 
Apres *j» b*np(t* ^i'Ul, *"»/?• *• 

wAtt- ly^iA />*»„, Yf'i- D' • 

C«u», G,iiJh Jiuui , HbmbLbm^, D' 

nature, ftoo^W^ (Ugwp) . J e 
suis — a ecrire, fy^nc Kbmbj 

* Umpft, butp . inttpu, jbuinj. «— 

quoi / fyn/fc ^u»^/i , U P/! . -_ 

tOUt, f UjnnL Hntbqbpi. /»"79 inn. 
ff'"A* jbpfuiuft;,,. COUp, C««t#i 

— que L typ ( e U«i) , ( r «^ 7 ) 
Apres-demain/flt^i/Mi^o/ifi//,,,^, 
Apres-dinee* (Op U Apres-di^ 
ner, Apres-dine - &>n r b ul n\ 

Apres-midi } Wf^fop bu,p\ 
Apres-soupee f (Op L Apres- 
souper-) gh9 r bu,p> jbmphOpof,*, »&junptLQjii\i\ [fuiqnil^ 

Apriori / /» "^V"^* t j'»niu- 
Aprioriste h, b "tfqpwlttpuup^ui' * 
Aprioristiquefc h u^qpuhquttpuVt 
Apside f Utfbfhm^u,. L 1 — su- 
perieure* ll^p^pnu}- jj mmm j n . 
ferieure, &/^/»»«i/£/>.W0/„.l, , 

Apte & Q'upifmp, pbqnt\,ulf % lquiu- 
infttnpiuifb)fji, lfit$pnq t ntwiulft 

Apterygien t U f - tt. v .» / «i. 7 .,,^ 

(^iii ^7»»' i/n^i0 ) i 

Apterei ^ f - ftliOd (i/^..«m). 
ApteryX & PU.mqpi.plf (On.^n^y 
Aptitude f 8»'pif»ipnif t ftitqnclim- 
ifHuOfich, tuintulftn.Dbilii 

Apure«» bpp^»*vu$nLif*t 
Apuremeut ~ l»'2nLhifmppmh m $ 
A purer >» ir»>ppb L (/J»«2/»--)» 
Apy *** ITpgiHufUHiL* i i- 

Apiretiquetft«7i«^ /l J ,# f Mifcm&l,^, 
Apypexie f SLbpifb^nL^ ^a, u - 

tniudtttJ* (fbpjfi\i 

Aquafortiste •• (^fntifiiM^»m^^*t 
Aquapuncturer {fnx.mp.odf) % 

t'nij Q uifpb £ ( ifiupjfiiin ) t 

Aquarelle </nt) f St, r ,ultf,„p, 
Aquarelliste - ^*i«tt//»i/>^*t 
Aquarron «• %pirqn,,t{, t ,h\ 
Aquarium (mmnfiott), Aquar- 

ra J dftmnn.uiqmh* (jptujftl lukiiww- 

Aquatile (hl) t ^Mimntii, ^n«f. 
Aqua- tin ta^ %p'»Ui»>i>f*lft lynLtn* 

AquatiqUe t %pny/,h, ^pumnu'b, 

Aqua-toifana J ^o^mbii^njli* i 

AqueduC «• Stftf"»-q- iuqnt.qiuj 
(tbnptfbnj)i fopf, Jpt 

Aquette (/nt) ^&i«^*, ftunu^nj 
Aqueux, euse ^ $Lp«>jf>h, fpnun* 
Aquifere & fy»»pbp*, y,mXu>lj*i 
Aquifoliacees j U.t,q,u,nbpBt.ui- 
jI*I*P* <ttu)suiiutfi2<>'if'l t p*i [<^A» 

Aquilant, aquilain - K/«<Wi»- 

4 y Google ARA — 50 — ARB Aquosite | Stiifi»linu$itLf» I4r—j)» 
Ara • ttp»pHr» ApV",/ i,M, fA 7*7«m 

tftbuHtcp 9nc9uilfi tupiuQnt-Qiulfi 

Arabe ft tlpi"p"*gfr* tuptupmlfmhn 
f*^ Arabesque £ ftpM#p»«pfiifcwi»^\ 

nmpnifrutn*, 2" lt l' HI *i'" u,ul ^' u ^ i * ' t J 
tt/t"'pfrli/'/> , iiipiupiuqutpifp*, Wpupm 

Arabette fr ifiOiumnthlft [««»»/ 
Arabinefr fr/t^/it^wi*(p*»»w«»'"/»/») 
Arabique ft ttprnp^iM^mfct' ttp»«- 
p^»y (<*"9). Gomme — * QpiMpw 
(fnkq* quiifq uiruiu][n [p»«l»i 

Arabisant ft Upmpiutfui^nptupui 
Arabisme •» ftpi«pi«piiifcm.0^i.tM 

Arabiste «• dptupmuuih*, tuptnpo. 
plflf (mpLiftntmiit p<ty?4l)' ['/"'/"V 

Arable £ £*p'/*//'» 4'"l int -9* u ^bV 
Arachidet Arachis (u) Wu*W 

uffiuuttutfbXifi n't [puiptuyhnufii 

Arachneolithe( /tffc) Hrnfmuiupif 
Arachnide (/*) ft & * ~. Arach- 
nides «• j0»*p7»« , 77/'p * [m»M«««»m'«y» 
Arachnitis, — no'iditis £0«»pip»i*. 
Arachnoide J Omp^numb^lt («t- 
l^lA fcpp« ,, M "t M, W*)» [^««tii 

Arachno'idien,ne & U*upyn»wli\iiu 
Arack mflptpnifi. 2 , "P" t p°ih [rtfi^i 
Aragonite £ /tti«i<>/ui«ii#mi^p* (f|i- 
Aragne. Araigne, Araignee J 

U"'P1, ttuiJuvifi tfiulmpulf* rftij^npu, 
uuipqbplftuO*, fiup/i SniMf .mumnn^ui 
pnt*/> jpfiwtm*^ • t/^M«fi«"«t«»V^4it.Mjli# 
(Jftfliptu<9<upt<iti)* jf'^Jf • umph(fiu- 
Jiiiptf' '• nttnituiuimui*{^»t»tjuH»Jinmtipu 

^kptoJ/tj* uiupqtuH^lf . Toile d' 

— i UmpfnuuHujli, muprfttipnjli. DeS 
DatteS d 1 — f fli»tpiputtu»unnt.\Mp* i 

hppttplpujli JmuwLpLlip. Broder 
des toiles d'— , Oumiujiiuipmlh^ 

4Atint./» jiiftuuutuiifu$au»hh it Araire - PkObi'mpT 9 * 
Aralie J ttp'«f*ty (0m.^)« 
Arameen.ne ft ttpi««/«i4««fc» ««pw- 
Jfc^. ft ttp«««^p^1ii 
Aramer * tym^.^"^* (4«i««.)' 
Arantilles* ; IT^v^-^U^r 

nm pc) * 

Araneeux,euse ft 0u«p7M'*t% "*' 

Araneiforme ft U>-pf»'l(bp«f% 
Araneologie f O'TrP^W* 
Arasement ft 8»t-7#«pfcp4m.0^i.1». 
ufMii/i/. </£t p^pfy «fo"»*rt» ^i""«M»- 
Araseri»<««.f^HV« # frWc 1 
Arases J ^ ^fWLoi«pi«^*«p*i *««*-• 

u,„ph L nL pmphp • (f«pJ««^Mi1n 

Aratoireft ilrp^MT^p^iMV" 1 * 1 * ^y"" 
Arbalestres £ j «|i«p4««*<«£«*pp » 
Arbalete fr \,hmmlfa tyl qfrf 

fuiuyuqkq lbimutp«l* prnpipiup+ui- 
\mtf»*. *un.1l;tmulini.qp*' fumpufu^lp 
]umpmngbpu„f. En — faujpwifq . 

Arbaletrief - ^Hii»«^^"«-»»p' ^ 

ipiifJ^Jicf Irp^tt^wti^'t unuhji- 
pni(>ii£ ^fcpiwip* ttitiwf nptfmSmlft 

Arbaletriere t Wr««'»p«/i*»^"«4*« 
Arbelage. Arbelay -^imIt"*^- 

jbqp*, 0n«i«"9 (uiufi) 9«pifr/««- ^««- 
i/tup ui«m/i^»«^ bptfiaUt 

Arbitrage - /•pMn.glnnpM'V 1 * T"" 

uiffitfiniifli, fipun.mpmpni.f, putn wj[ 
U it* J i ptiirpttpmy iftnjumliiuqpnii pb~ 
Dmypfi ftunlhtftuutnif* ipafutiihuitfpui- 
If mi 2"'^' u ll tmni -ft ifinfutttinM«ipnjB . 

u,p<H;9tftnuil»*nnif' Faire les -*-• 
Arbitrairei ^mJmjiulfmt (,»lntXy 

Ipuiftutjltiig* nfib).ujl;ut (^7/uwlim.Ji). 
qmuttiitnpiuiilf*' ^m f/»i/i/«ii«/lni»jni.p» 
H,ul r p\A t ni.0f t t.Vx [^fth^mlf^t 

Arbitrairement ' C Min 4 MI<ft " 
Arbitral, e ft ^p««l.pl"*lp*"4«M^» 
Arbitralement/^p't#l.plll*»p«'pf«p• 
Arbitration \ f»pp«ip^i5P»«.«/'*. 
Arbitre - bpuiLphnjip* f ^^««^i 
wi^p. ^.«i/p. Libre — t Franc — , y Google ARC — 5< — ARC Arbitrer ^bp'tLfAmpk^lippU ^pw- 
Arborer * StyJrjf ifmltflk L (A""*)' 
Arborescent, e & triunutitfiult 
Arboricole t flriti#ii«^W^ « 
Arboriculteur «• {fMiamanwit 
Arboriculture f fr«««. «•«*««<» m.ft 
Arboriforme fc (rM»n.'««td*i 
Arborisation J tywnutytmSp, fcg- 

LHtp*ufu»mipH.p (it/jwiutf)i 

Arborise t e & (*%««. #w(p»«i/»), g«- 

Arboriste *• ifto«.w^t««» mfc^iti^^i 
Arbouse K Ww^m.^ 4«m6/f«*4* 

fiofilU b^llficjll [fuiuqn$i i 

Arbousier - l/\«0<i*i./». w/t^w. 

Arbre *• fr»««.. tftutjin (tjbliuig). 
pntAi* &»n [Jkpkhmjft* uiki$t.j$) pnc.lt 

(ter^M. , fe* M,il, f% fo*«p»«v. 

iauimainqiifium {Jmtfiugnjyf$ qt>i^i«i> 

%mlfft)' if<,,jJ,HLui<f\ -de Jud6e« 

QmLqiujL)sfr» — a pain, £«wo»M«>u#it.» 

— a la vache, ^inlHbi«4iM«.*» — 
saint ^i««^ a chape let, ^'in//t^nf. 
i«»a*. — de la croix* ^«jm- 
ifnujm. — s de lisiere, Htm/uuhum' 

&*unp»-— -S de laye? Iphiuymitun p* 

(mltnutnft)' Faire 1 ' — fourchu, 

^ntjp Ifkhnif^ *kn.pkpnt. c//*t'#/i [//••'/*« 

Arbret, Arbrot - /iWi|*w»/»Mj«n- 
Arbrisseau ,,«- fr«#m/W/\ 4rW0 • 
Arbue J flwi^mf/MH.% 
Arbuste - Aty^t)* 

Arc «■ IXl^f «/«««/*«/» ^yfi^nuiitSfiy 
UHfit t[ (pninpntlfft}' il$ngr^(iiLtiHf*(md 

fumynpJ/t). — de triomphei fi«»7- 

Qtnbttttltum QuinQnt-h Lini/utpt 

Arcade f '/i«<i/»«^iui^««i^. — sour 
cilierei #o»i«i€/i«i/i»ifi\ pQ^u^plf 

{tulflmg/i) . puiqp^iipujm*, P'-qpfrpfr 

Arcane J £««/»/» , «»9««Mi«»»typ* , 7«"y 

^uipninufunpfinLpq t Arcanne J ^•im^wi.^r, 
Arcanson «» 2»|»^j«w/i 
Arcature } 9«i/<«pf«2M|ijM 
Arc-boutant («•«-) - ty.«Ji*/Mu- 

^«m/* Itij^fMftiitV (tjtmjmkitij). 2*"' 
pui&nif* tik^MthtmAnq . ^{""VA?* *f " 
turn. toy*. Lutte a T — , diyiuflrf 
%iut/itfjMf»* [tfmpSfkttHfiupy )l 

Arc-bouter («»*.) * 4««/i*|»««»V«'" 
^\ S' — , 1W r »ij*$ln {"r^t)' 
Arc-doubleau • fytfcw^rtwi/'iufM 
Arceau «• (in^f (rmi/«««M#i(i y«- 

»c.nc.imifiiV qtiinif tunkmkuttf [pktjm 
Iriu/ tH%ifiudfi), tfkpjinlputfin^, £i«**|» 
nt.titliftL9ttiptiipJL* . oniulftuqhq (j°~ 
tfaiLnp IfkhipuMuig)* 

Arc-en-ciel • fr/iw&Htli, ^fowlm- 

«&»*• u*MtV*j«»iM«tnt.tf*, &fipnAnuAni.lj°t 

Arc-en-terre «• W<«»l"«i*f** 
A r ch a lo logi e£ ^"'i* ^ » •. t «p«jfcm A* 
Archaique t «tni^i«/^»«li • 
Archaisrae -» «t»«^iMp«jli»i^ttii 
Archal -. Fil d'— ifll/»nt/t««#^*» 
Archange (f) *• Z/tA;uiw«^ii«y4Mt» 
Arche ^ (^niWJ^fM)4nii/i«/i. (T#w/- 

fciiili) inuiuiiulf mnfiuAiui&ntlp (i»im» 
iml). mufti. itu$funp2p (i<i«^'w(fiit/i"C- 
nAj* Limfinptulfliputp* (itHfnctfinjIt) . 

— Sainte, du Seigneun — 
d'alliance. $imi^im1»m#^ nt/umfit 
Archie ^ Oppkl^r. 4A 7r »,ti,«. 

Rnt.p*» )fktnfAtlf^g tffit 

Archegone (?£) - d^qpl""*l*V 

(anii^iuniiiti i/*<ii/nLftp)t 

Archeisme* Hppk1ijn.0iulpulni f't 
Archeographie ^ ^(«^»«Ofil«*i 
Arch^olithique (/fc) i ilf.«^/r- 

l/lM6lllll* (lyiMflHI^MjpMlto)* \kl*ll{t 

Archelet •• Ikikijklilf. 9u1lr9m.fi. 
Archeologie (/*)J t^tufumumft 
Arch^ologue (/j • ^L»,/u«ui 

Archer •• ttijA^tiim.o/i, TbkaimifKjf, 
nuinkiftknLOkiuih ttmptf^ itMjkifl»*m- 

Lnp, pkpkOflk. Archere ^ tt^^- 

|tifti.ty*f m^bi/kinlfliti*t y Google ARC — 52 — ARD Archet *» jJ«7m*tlbm.i«#7*»4#i7*(jM«.- 

Qtulgji) • i^bpd%ulpui^tu^, fMjgiffcttfJji, 
£iu^ttiV» ^iulfk^ni. % ku. % qnpdjip . 
^£um«|»9*. 9b*fnu&nq {Mjunpuiulfy 
UJ^Ir^tifM.a.% n ll( n, -<l , "ll'$ «««i|Arj|lt<«#- 
i£rc. fyt.7 np&fii \%Hifutumuinilj*Mltt 

Archetype (/*) -» W^"«««f«y I 

Archeveche «• Uppbuffiutfn$u*tunt. 
9ht.u* nippbtu^uljninnutuujium pui 
tpup* tuppbutkulfntqnuiupiuui 

Archeveque •* (kppbiufiulfniqnui 
Archiatre •* jU^in^m ("W^fr 

*^iH^fifiiini^)t [uffri/t* (/. U^tpncubiuux 

Archicamerier - \,*ujuububl i m- 
Archidiaconat -» t#«»^""'/«4««t 
Archidiacre^i/A/i/isfm»Y^M»* [7"*f 
Archidiocesain, e & Uppbtujtuljn 

ufnuailfiuht |flU uuipfiiulftuh fajuwumg 
ArchidllC •» ft/»/>/»7'»«-/?"t uifiwnnu 

Archiduch£ - (lfi2Hp unL ^h^ t 
Archiduchesse i ili*2b n P unuli h 
Archiepiscopat - ft/»/?A^«//«- 

ujnuni.Dlit.lit [ubfin,*, invuutdmlfi 
Archiere f Unbnunpifm&tulf* jhl- 

Archigalle - ty«-p6 »t""j 7^9 £/?f»- 

tfiiHubwi [ (nm'ituiiiLnpjt >'"'/» *^_')» 

Archiloquien & - tt/»^n^««ti 
Archiraandritat - Uppfitfiubwpli. 

uih (tittup t [p/ithuhmnbtn 

Archimandrite- ^uumHmjp, mp. 
Archine j l#««f/ , «»/»/i^*(^#»/t###/»##»l#^/,) i 
Archipatelain - Uppfcubutf , U pp- 

^ % .*£ piibAiiiy*, qbpijuuquipnL^** 

Archipel -• ilqqbjunLdp, Ip^qbufiup. 

U^>2_l l, H^'V % 'l n "' by " 1 " & nt { % 

Archipompef ^pdmubpq* (umt m ) . 

ArchipresbyteYal.e £ brhg'»"ia- 
Archipretre ttim^/i^i [uihi//miIii 
Archipretre - UpfibpftgniDfiLu, 
Archirabbin - ^«ip»it-lin*^fc»iM 
Architecte -• iiupmiupmtqb nit 
Architectonique & Awpmmpiu 

Ujbutmlfiuu' f? J tiliumabutn4.0hi.u t 

Architectonographie J &/«Wm- 

otuttpitctipiut [uiniLmui 

Architectural, e & A"'putmptutqb- Architecture^ j?i«/ioi<M/»»if«^iontf * 
Architect uriste 0^2 ,M V*/ M '" ,, H"T # 
Architrave } fnu\Q,up % «^<.ty «ft 

Jiuup bntfinpfiu nc junjuilffth pbqdfyt 

Archi tresorier- ^WmiY"**^** 
Architriclin - Ubq,uuu»j,upqmp, 

lfn^htniubut*i [Luiutw0m.u9pi 

Archives lj i h/n.iuumuMn.u. ijff 
Archi viste-»^/»«. ««lnn«7»«tn [tftuifmp* 
ArchivolteJ dgitLinlftuXup*^ wppji- 
Archontat - fll»«Abm^i«j«.ltyi.Ji, 

ntppnuuinjB*i >iippnuuincU^ti)ti 

Archonte (/*) -» /> t >^»#L, u7.pnl.71 
Arch ure f bptpuutuupuw* (uimfu- 
Arciforme & ft^tfMilJti [«iu»4)» 

ArciHereS f J fin^npmittiu/umiulfp** 
ArCOIl •». fi*inJptuqbq*% Omtfpiu- 
(jnLurf* tjtr ^qiucp. timJp. ppp- 
qtuqbq* % tuupiuqbq plttquipilLqUl* 

imj& 7 Wn.*. Ferme dans IpuJ sur 

les — , (flp U) IpupAbuigp i/£j ««- 
l/niii t uAtqmtfuipS , Ipupdtiidhip • 

Perdre, Vider les — , tyt /»/- 

Arconner i» (^/'v)'^^i*» '"7^7- 
Arconneur -• t«7»tai fiui|«ifi« 
Arcot - [T"/"/""»l«'/*» ttnfu/ipliu J^f 

ftuLm& Jbutmnh tTuiubpnt [uoOng \i 
ArCtatioIl f HhJilpugnuif [tfuipfjbtu- 

Arctique h ttpimjfiu x 
Arcturus, Arcture •• ft/»;»"y^ 

ilb& muuin dp* \Tbb Ihpfftu u$ffjtjiU 
muilft l^I'll)) nnlfptitqbqunjQ i 

ArCUatioil ^ ll>ihnu,utf»pmup* (nu- 
ArCLireJ *hb mbmifb nuvnf* (numny) ♦ 
ArdellOn -• $nt0t»ynjq,iftnt.1j„tl{* 

Arde J SLnl V nVtTpffl, V uu, m Mpfrtf* 
Ardeb — \3'ij itu,nn, ^p i,u *' , "/ , ''if 1 
Ardemment /&« «»!• 7«»7^ii • 
Ardent, e «• ^'"i, ^.m/inri, £«i.- 

mui^miL* fy""'/4"9, fiptHuimuii fiptn* 
inninp t obinftulfhb* pnunu^ uptnb' 
ntuunlt . bn.munnui pi*gbn.uiunu * 

?^^» fip*"<j"j u ' fbpifmurfiutf. Char- 

boil — t 1°ti>pifjlf • Ipnj^tu^nLup 

tipnjt Charbon — t Z/ , • |# 7 , " u, »* ||W ' y Google ar6 - 53 — ARG Iriutr. f - ir»il»KnLf Le m al des 

Arder, Ardre, Ardoir, ards, 
ars, * Uj r l*h tffa n H \.Hir^L , 
Ardeur } S<*9 (mpLnt), unuuf (fa- 

nwtfft)i pninh r/tfrii£ t umuutfttf b- 
n.tui*(| y f "W^Pi tntttftiuhp* kittiibq^ 

iipt-ti^ *r"jrp- tu 2f» n j' (*h L )> 
Ardez, l«»jfr 9 9 M'-lV 

Ardier •» J) urn pb imp* {nuunujbiu)i- 

Ardillon — Oipuu^mp^ ui^j/i (po- 
fin) fiqiut 

Ardoise £ 2>bpAuipwp» pivp^unufu- 

uttiitf . fikp&iufiiuifi*.* (Snijiuptultk) . 
Akp&puipmljtnmL* ^tlpupfi^t 

Ardoise, e & Ibpipiupmqnjlt 
Ardoiser * IbpJtmpmpb^ fibpi* 

-utunkptftUb #|* fihp&mpMipfi tf^jL intuit 

Ardoisier - Ikp&pmptufiiuVt 
Ardoisiere f lbp*puipmtu$hp*t 

Ardllt e & 'hJni.uipuiikiujn. (£&")• 
nJnt. 'fp/* </*"* jf ( ty L ^ ) • ifdntuipm- 
hi flu in* (uijluminttAip)t |t"'f^ni.0Af.tf*i 
Afduit£ j l hJm.tuptn.9jn.u % juuinnu 
Are «• ty'"£t 100 ptannitftiLu/t J^qpt 

Area •» t#' M ^««'^7" | ^«'«-««/* l «o/ w '« , #»- 

/tUtSlULIttl l 

Arec— 0«Li/ifw.£, tupblfhhjt **[jfo)* 

Ate faction f Srtftmgnt.a/' (rjbqnpm- 

-Arenace* e £ Ut.n$q,utfbpuii 
A re in •• 5/i«.1iu*#mh.iii^* » [/*"*/)• 
Areine£ 4»w^fi«MM*tiMli (£Mjfcprn<)£t- 
Arenaire & tt«.Mi^i«#i#ncl»i ttn.Miaiu 

^w/m «f»t [qtupnt.dm.9fn.u i 

Arenation J flUiuftulfoff*, miu«» 

Ar^De f HTpytuptuu* uiuiuiupl;a* tjn> 
tiff*** ifiuupitiLiua* * J HJlflft^Hltn 
pnuax ill' I {^/ > ^<*»t-•M^'»5f) , 

Arener, S'— * . fy^t «««<f^# ^*- 
Are neux, euse & flU«j<jn«.un 
Arenicole & lA«-»"^"'/»ti»»^i 
Ar6nifere i HtmqtHpbp't 
Areniforme & BUiu^MJIfc*i[yitin* 
Arenuleux, BUse & ZTn*l»/»uu.ui Areographie^mjMK^mf, 
Areole } t^mjijwi/^i** iul e 0«<- 
«/*2j?\ /t..^ O" 1 ^)' t^^Ap* 

Areometre «• ftWowjuwyM^M l4«"[* 
Areopagfe «• Hp/wiuiuantit 
Areopagite - lip/iiMfmifbuiht 
Areostyle -• %onpmujiLu* 2tfy» 
Areotectonique f tt«/f»«3'«<^mnc- 

Arer ^^Ih#iIm«^^/»£* (fcmtni. ^*i«- 
Arete fr ♦fu.j* «n^ (<ty<»li). #/on»- 

uibumlf Jtuq utmtfntj f pfium, miIi^AlIi 
qbpni.). bqp % Smjp (uytrm^^, upp/k- 

ttpp/uh* (dfinL), d^itifjft . A vive 

— f (/nt-f fi<lf^& mi/p • [fiuiiatut 

Arganeau «• («r^i«©fr«#/) [.«/p 
Argemon «• ^•»l»«(flr^* t tup^tuBm* 
Argemone ^ ^iM^wMffiM^t [^^*i 

Argent « (IpSiuQ. t»p&u»9 umtulf* 

tfpmtf* Vif — » 0i»7^(fi Jfiuftulf. 
Payer — sec* Unduttt,,,^ i/Sm. 
f.4/. Prendre pour— comptant, 
pour bon — ♦ ^/•/•'* ^27 * M,t ' !, ' ,c £» 
Aller bon jeu. bon — . ftt*4&«i* 

&nLQbiuifp tlt"pn*-fil.h "&bpittub t ttip~ 
AmUjit [u)»i|^iiiy^ti hbpwplfm.tft 

Argentation^ tt(K>t«»i«^oi*n«.iA 
Argente, e t Hp^u$9tuu t tum (^«- 

Argenter % HpAmQb^ tup6tu9**t- 
ArgentMM^ \kp^»9bn^lp% [<pdb,% 
Argenteur«- tt^i^»«^i«^o^iftw^ • 
Argenteuxieusek fltMtnp % t^num* 
Argentier • ^uH$^m^nn(mppu»jft) . 

b lUtfmtuuibtn , tfinnph&bnmb* (uttt~ 
Ipupitthjt^ . ifpmdtuwl;pi \6iu9mpbpx 

Argentiferet tt/i«»Mii?i«^i»«mli f ,»#/». 
Argentin, e & fl/idwiiJ.u^fiyli, mp. 

&iu9iuiftmj[, tup ^ m 9 m Jim j\ % tup&9b, 
uip6iii9iHqnt%itib* (ninpiub UpnppS » 

Argenton - fltpni.wpSm9*t 
Argenture J ttp*.«OiM^i««.'. «i^- 

&ui9mqo£nLtfi [D* — » t*ktfbiuj% y Google ARI — 54 — ARM Argil c \ fyuif 4««. . If**. . 
Argileux,euse I fy«#n«//H.t 
Argiliere } ^»m«.i««»«*»^*i 
Argilitc fr M^r 0MI 4' M&9 
Argil ac6. e & ^mcmA/hiIm 
Argiloide & *|imi.ii*^*/i^ # i 
Argilo lithe •* ^muutpuip • 

ArgOl «■ Zttu'puftfnfi*, tuOuiutt 

Argonaute •* llp<fnu,ui.npt}. !»«*- 

ArgOt «*^fi«frf»{V, «fUJufn«.^/tO* 
ArgOter % ffcn/fiwinfcj*, ^npatu^hbp/t 

Argotiser ^fr««i«tym^««#A£*t[4<w/«*£ 

Argousier-(r»»^'««^'»«.2* , [ , ^" , * , 1f ,, '* M 
Argousin-^^iM«^«'^*,^«M«^««»/»a>/'s 

Argue J tw»9 (m»4i«/ inj[bpm.)< 

Tirer a T — . ^^"H —%gi&i 

ArgUer >» HJptaiuutmhb^ (Qnctfl ttp 
/>p/'& vmifl]. tibuiUgub^ uppngbft 

Argument •» 4>uiuw luuputfnjg. 

HtuuiurLOumLht uifotp* l6wnf % Qiti- 
mbp)» . [$lfi6iuul;pt 

Argumentateur - *i«ui*i««itity, 
Argumentation J ^i*tutnpLpm.f i 

tfiuuutnLtf, tumuiBiuttutpuiuni. lift, lit 

Argumenter %, ^»tw£u$nu$pinhbit 

tfiuuutbf. fthinlt tulip fituubi (puiufc 

•/£»). fiifiuuuiiuufpbf. ^ 9 lJ t ^l l lj *H ,U J' 

ptupb^t 

ArgUS («) • ft/t^ni* (rfftp Kntpfi.p- 

tu^bmj), if^m. iu^>tt9Up"{9f9btiuftj) 

ArgUt, e t [//•^i/i«/i luualfni.fi 

■=* Argutie fr rf'«/"'>"'/»v<V » ^f»»«»- 
Argutieux, euse L V/ , ' I, ^"T2* 
Argyrantheme & l\i**u$9u t *,unj»t{ 

(uimchif)t [turnup $ 

Argyraspides (u) -^ UpAw9„,u. 
Argyrique t Hpittt9iulpuut 
Argyrocepha^ei ^mAin^ni^'i 
Argyrocomefc (In^uOu^upu^tff,. 
Argyropeefrtt/»«*09«/i«>m.f • [uuito^it 
Argyrophylle & \lp**u99kp9f\ 
Argyrose f < hnp^tupitu9*t 
Aria «■ HqJtp»jnjqp kuijnuirun 
Ariane f Uf^iu^H. /iwlfy?** 9*9- Arianismc - HrfiMnm-9lit.lt 

A ride £ (ftp*!** mA^piff, ytuJu>pt 

bptujin . }»p 9 uift mfuA - — d«, 

Aridite } S^mtf , Ir^^ui . «W 

pbpntf (ntuifbpnt.) . qn$J'mpnt.Dfn.'k 
(hftLO/i). $i—f* u P"*-f (fl GnqLnp*y 

Arien, ne & Hpfaubtumt 
Ariette } bpiM-f* [+**'* 

Anile • {tiuMu£/>Myi*, m*ubpb%w 

Arimer* 9W4««4'«7fiJr/t tflyavb- 

uf Stujph ni^&^i [ ^Itfcmjuii* • 

Aristarque •» tU»Mj«i/i % ^Lu^Jftm 
Ariste, e fc Huutuiinpt [If win 
Aristocrate i /* f tt<fW'««^*«#iM** 
Aristocratie } ttfWM^fct/mi/i, 
Aristocratiquefctt^W •"•^«m*»^lrt 
Aristoloche J D7«/*»9 qtriutlUts 
v — ronde# flpijtHntulft i^uilfiuht 
Aristophanesque & ikpffmntftu- 
Aristotelisme } M/^«i/»ni^ihW/m 
Arithmeticien -» J*«lm«jiwiIi 
Arithmetique f /»wmp,„w£. 
— specieusei fyiufl»«^i. £ /&•£- 

Arithmetiquement / frnutupm- 
ArithmogTaphe-4 ,M 2 ntr "^ ,l '^ , "4% 

£l<l4HL«fHg&A*S 

Anthmographie f f^nLu,^p„ L ft 
Arithmometre •» ^•u^'x.iM^tfi^t 
Arlequin • h'ntjui,„p^ U i % jutuj- 
utnLlf, fttnufftm* uicb^ittp. Un ha- 
bit d' — 1 ^i</aiiu^fiiff^iiiin piufc. 
CeSt Un , W'ljbqnLtf J^tfh £% 

Arlequinade> 4 w »v"»'*'V, fabqlfM- 
Armada*«{if^f«itfift^i/^Y*t [iniuljnt.fi 
Armadille ^ Uiutu)ihm(imh W 

Ltumnptlfq jdJbpflfm, mpjtuujf^tut 

Arm ate ur «■ \jun.uijmpn.mp. hfhw- 

Armatole «• (0«>/li) liiupqiu^p't 
Armature^ bp^iiOm^ifp *(tuuimf$) • 

*A*£l T£47mA'»l* Miio^). i.m^m' 
^•/^*. *p"'lp»/utuiip*t 

Arme f X(M' ft 1 ". <•"?«•• f^kf . 
~ a feu, Z|>*«9jtt*. — blanche, y Google ARM — 55 ARP ^"•ttVi tmmmhnu f£lp« £tre 

sous lea — • 0«y#MiiMi{4)i ^wif 
YtHj.pMMfin euw^np U. Are en — ) <puptfu$pnLm&* 

(4*^4). Faire — detout, flWfc£ 
/«*/» 2*upJk L . Quitter les — , 

Armes j f ££li m. ^*"/*7* j/fcW« 

fiiiijb. ufmutbpitt^J^ tftuptn. q/ihui 
juipd. vptufmtut^, g^ttu^'"^ (£«*, 

l«rf). Un fait d — • Hpm^Ob,u% 
1»P** Matered'— , Vp*uju*utpuu{, 
uprnfum^j, ^mfu^km. Faire des— •♦ 

Arm^, e & £^fci"t£« Hfutmbiu^. i^ip 

ty)» uiuptutjumJ* (L«ut). — de 
pied en cap, 0»^«m«^L 
Armee } fituiiwlf^ qoputpmlimtf. Le 
Dieu des-.St/i [/'«pM,i.n^.[rhuh« 
Armeline f tyfJbl/, qujqni.il st 
Armement-»itylm*-«/. ^£1, »»«■ <i"*i*q* 

u(ui^tnni)ulnu^jihnt.Ji* . ifnrtL/i ttfutui- 
pmummtp, JtupuiMilfwqtMi** liiua. tu- 
(|Mr^i/oii*« ^OLiutfiw)$f$2fi* (bpuiJfuuu. 
(finW puilim^^). npdfibp4uipnip*t 

Armenite,Armentine J £'"//»"/'• 
Armer >» 0,y»«#*i.u#^M£ ?A*»A{ , 

f/tiuttj. fiiuijtj'Lbi (</£{[£ % tuuufbm)* 
Ifuntjt uftuutf»iuuutnt.Jn, f °/*£ <tnqi* 

^i|r£ (bplfiuQ tfowpbbp). tj>2 ,utt i HI ~ 
mh L \ VU ph L , /t 5 U| (fy"*^*) . 
IpmqJb^ (\i,uc)* IfltQtulpuyjyf* S* — > 
Stplnu.fl* (^f»«*£iu)«.i,ji^£. Abnp Mia- 

Armet «• fy^#m. qpiuti, iffjuiuuftutt 

Armillairefc 0N*M4r«M-''r(f'"-ty)i 
ArmiHe, e [/Vul»lr^M*i^»«*ii» # * 
Armilles } j fa»i»«(4M"Hf£* • 

mwpuHjmmh** (Rtuui»niitLtu&(i f Uii\t 

Armistice «• H^-^unfu$pi 
Armoire J ^«*/iiwli »o|umj» /u#»- 

n-n^mifiut^ {uputnfi)t 

Armoiries f > gjftMf^uilijH Armoise J Wmj."***^ *• 
Armon • ^l»y««^«»£ (tjusmrf)* 
Armorial «• ^liwi^iw/twi* 
CM 1 "/ Armorier* JfclitwIb^aiW^ 
Armoriste «• WjM«f£«»« 
Arm ure J Uqu»H-—tfk»if* •y**^- 

•y*"4*, JlujLuHUpmfT* bplptO (dbpb- 
itv)^, tfHujtnf,). Iflfnytfmmlrtg'* ^« 
\nutfittp4putC • lfjnmtu&tuipnuiL. m t 

Armurerie } ifilnu^mp^mif* tf- 

Armurier «• ^"W"**""" 
Arnica* Arnique \ ♦**♦««. 4 *»• 
Ami cine f ♦«l^^»«n*«»^*« 
Aroid^es } j iT»"f 4*m«*mAj?* *« 
ArAnate • iuJirifofcf , twlio/^- 

Aromatique t A*<f««#*»»M». ««l»#»«.- 
Aromaticite } flmcpntilliiulpulmL- 
Aromatiser V i««tt«/fr£t [ty«Vi 
Arome - fajpt, fo*Mf* 
Aronde ^ fr«liik»»«.^ » *fiStr+lf**~ 

aux perles ^-J perliere \ [T'«»- 
ffmpuitmfmjp'* A queue • d' — , 

Arpege, Arpegement - M»|i»£i- 

n «i J, fit t UHUtibprnfufT* 6b upuqb - 

Arpe^ger * f*n. i t V .», t »l i bi, 2 '»r' 
Arpent - l<ty««/» (tnrfffil >««*+)• 
Arpentage -► ftti7»M^iM+i»i»A «ilt- 

ifui^ntfimLf^ lupnt-buut lulifiu^uttft/tt 

Arpenter> ^imln«)i«^£»£, m»^m»- 

yiitjibi* Jb6uip»iJl SbJb^ 2""fa^*{» 
^bptvlfb^ t 

Arpenteur • CI^miju*^, ^mi««,. 

Arpenteuse h Upm}m^n*.lg* (9t»i— 
Arpon •• ftfiLtuuiptifi [9m.p)* 
Arqu^. e h ^«/»i u»ifbiila$iUi 
Arquebusade J lp*utiupp. Eau. 
d 1 — t «l^/»««£»»t.£»« 
Arquebuse £ Ipushup* «p*»u»pnt.<» 
ftu^Vftyfcfyuiymti «ljj.— a rouet^ y Google ARR — 56 — ARR Arquebuser * *\pmfL,„pb L , n p * Um 
Arquebuserie^»uy M .l..u^#i r ^cJti 
Arquebusier - lp'» 9 >ulu, 9 mp*. 

tpuitmpmlffrp, [aiL^mtfnpf,,*, 

Arquer \ Uqb^mlfmpb^. S ' — . 
Arquet - W/»sr' M 7?M*. '«7*fw*» # 

nqlfmLtjiuptupt (npBj,)* 

Arrachement «• ^m.i/; 4# r? ofc\ 

hnfumprnpfa (faAupfi), tf,uJ,u- 

Arrache-pied(D , )0 , tyfm-/»M r « 7 . 
Arracher* fyA /t pb g b h «.»u. 

$£*•*/• 2 n / ,i,& £ («m»i«W . f>*"2Pil> L nil 

pbp\»t; fuoup maunc/* ju L k ( . J e Jui 

ai arrache une dent, fityo.***, 4» 

/.iw/mt (if.^). 0«0n«.ij (pnch). «fr. 

Arrache-sonde-(*fy.^) 'hnLpfr/.f, 
Arracheur- ^n/ / ,/?,„bn 7 . Comme 
un— de dents, Irpopfr (umb ( ). 
Arrachis - iP^r„uif,<.i,^. mty,,. 

fw^ofc*, qiutpnutlfnpqoh*. ifin/um- 
m n ^h/f\ „c r f, 2 mby M ty*£ ni . fi tlll ftHp 
ubpUbmpmh^ tiu,u,u& mniulft 

Arrachoir - frfa 7"HM n /»7 n $*» 
l°L"9\ [(Win.). 

AiTa]sonnement«»/?92»fifcW0/, L i 
Arrai^onner % ^i/W^m. t u,u,u L 

(fc«*c^) Aumnkl/V U AcpbpBV fiJiy. mblfbft 

Arrange e I gw^mW, ? />ln<//, 

Mbpiyupmltp). Bien — , ^nifftlf 

Vous voila bien — , ty&«4» 

<p»lrp bu, 2 l&bp 2/imlibp bl pb V 

Arrangeant, e fi'i*pbfS,„ t .,»,h( t r,up II ) 
Arrangement - ^«/i ? .« 7/ ,m. f /* f2 M«- 

»lkl)* f»iuif,„i,t,jiint.tf (ufiuputttiut^pf, 
Hb w y whoptfmLJi* Iftuptfrnffpntf. 

%nLm T „ t( bi t £ . Cet homme man- que d* — , H]i$ tfwpryi {f««/tf Ifm- 

Arranger * t^lfb^ J>"n~r k b 

Ipuptpuipbi. ^upmlfmptfbi, 2«»f»«- 
T nub L . Ifupyuypbi (fafa)' 2 mf lt 
uibf. funtbi * I'H-'Hf 4*«jl* fi i/puA 
pbphf. S' — , *l'up<f*iniul$i.jtup. 
tfu,p,„T}pf,f % j W pJi„p qfop W'mn.. 
Wj. wad uibq £«>(*{. tpuptpufpki 
{luttut; tfp il&mpbfnL /?Hiif» M/ t). Jfybp- 
ufil ;c»//^, Ipuptfmtfpb^ J<opJmp{, L , 

7"* ai'"l* 7 M f^/to ffutft 
Arras tre ~ ir<ib T ,,p, t ,h( ut pS lu 9i,y 
Arrahgeurfi»M/»7m^ . line mymjiup- 
Arratel +npQnLlpufJ,wp*t (7'«/»< 
Arzentement l'i,u,urjp n h* i /iuiuuin.p' 
Arrenter* *£,„,, JAj. fim UI ,,utpb L \ 

dmumnbfi [1"*prfi. 4*Hplunfftqf,£ t 

Arrerager ^ ^Suiputiq/,^ ^^10- 
Arr^rages-*^ Bhw,\t»pqp. ^,,^,/m,. 

%mjiui& fiiuutu&, iffn^nuui^ dtup&p ttht 

Arrest ation } fifr/*pui^m^^« 

mp (fb^mltp , ^ti * ^ m%p 1 

Arrestographe - ^^>nqt;mi 
Arret -• ^^«-, if«nnuilfh/rp* Abp- 

pmlfiii^nLtf, If tumult p. tfpmt.nL. J (/A- 

>Ay). q<"f»*p'»hp { f f"r* n 9)' k k 9E' 

>fA/£ (<*^1»). Ipuh<fttin.nutt (A/tnt.). 
Ifitilnj/ntnULtf (gftfti* rtpi/^t ui&«L&- 
Y»tfc). tn/ttfmlfm^ (Qiuifpft), '^wfc^M,. 
fjintfibqlfft* fipaigtuhfi) tf,, tip u if* tft,uj. 

mmptfbf* (tfbmfi J^f). Maison d' 

— ♦ Uptfb^nh, pmhtn. j llpybfutlp. 
— forC^S, futnmptfbf tulig* t 

Arr£tant - llu^„p,fb^t 

Arrets *» ^fLnptt^ncJ*. (fffuuiLm, 

ttfnt.tf* f Iflipm.tf (/?M<2nc/i)i 

Arrete-boeuf-» HpopiulfHqJ(innLllf), 
Arreter>» l lb 9 l,b h lpuubqub L , V uy 

p&glbf, /umi/imhb^ . bin Ifbgllr^ 
Dtfpbf, dtuutntumbf, pa.'ub^ (mrfiti- 
Lfmhifp tfm.rft/, Ji; t ) , {tf*unt)b L , 
(l)nSlf)b L . pn.U b lpu L mub L {ffn^) k 
tfnrjnufmbf (ftp U m\fr). innunLf f 
pnlb L (^iMaiuy). lfiu\j/ua,il,upJib^ y 
pn.\ibf (watl). ubbitbfj, mhlfb^ (r»#j. y Google ARR — 57 - ARR ptttkutGututk £ (tomkmtttftitup) . up* 

{^^utnt.np tfittukpy^tfJttnLpm^tutfpkf 9 . 
Tfatwtlr^. tfn^jtufmhi. tfbku*^ <*«/^ 
(2**^** *p*fi wlr«#l»fy««.l») 1 [flf* U 
«*$»). tjoifltiMfiututh [ . tikn.k iiulftHib /* 

{t^ufmtffi mkq). II a ete arre- 

te que ♦ npi^ulftHjttukyiut. np* ^ Ui, mflnfhi, S* — t ty»«i»7 t«in.tii» 4frfcu»£, (jiumfn. ^f*niff»l* ifk)tm^mkq 
Jjt). uufiitub^, Ifbltui, Jiutfi*n[us6ttta 

UlCh ^f ou$H ^*f'i» j"*phi (»•"*■*•»♦««*/»- 

4A (%). u»£i«#ii£* i^ift 7M/ (J^wc 

t/'pain^tti^iti. . S 1 — sun $t>7&{t 
Arretiste- •^m.««^m [*««.i/»u,L,i, r 
Arretoir - U***-I*^**»mtuu%*» 

AlTOer* fhktfnukf, «fptut. % ttktfnu 

^l^hj) WHW/t [(.IW^Kfll, tUft filth $ 

Arrhes J ^ fy«"«., n.4Jini. ^iu- 
Arrhize (*A?) fc tt/'t/iMUM*^"*.^** 
Arriere • Bkunulfn^J, / frinft., /JA- 

ant., muifjiq btnUt; (£>^)« jub^itt/inif. 
En — , fhktuftkmk, hmL(*nt> L )' 
bin {ifLttn)' but ifbtugtuS, jbutltbut^ 

En — de» / tjtnknfe, &m|i 7/»fc. 

(J*«op 7 n^)^u,(,t.ir«ii (f,p pblfbplbpl;) 
Arriere, e h^O*-£t-gtu& t jbuAibui^ 
binb u%tuutu&t jkuttttifbtug, m Qhw' 
iimpif, jktnkkm^ Mtfwputp* jktnuftg*, 
m.£ ifLi«tjtit& % jbutltirM*£ p««iVi 

Arriere- alliance^ %ku»\HH)mjfll$Q*% 
Arriere-ban -• (l^wum**/*!**^* fyi- 

fii«(.^n* utqiuutttikht L^&rf^) 1 

Arriere-bec - flAiniMyn-m^ (^w. 
Arriere-bouchefr fruity ^J p bp- 

fy t unttnpt ["i' u ty * 

Arriere- boutique * \,bpp\in,lfpp- 
Arriere-cham breKf* o» M m#A fcfr u*^ . 
Arriere-cadet •» ipmukpnpt^tt 
Arriere-cautionl bptufjuiupdwint 
Arriere-change - C«wfyl» 2»«»*£« 
Arriere-charte f (^wm.ui»$) /*#•- 

Arriere- choeur* W/»^*»««7«««»(^««- Arriere-corps • flAmi.w^i/ ^fc. 

nLttt&pff 2t*k ut jktnp*t 

Arriere-cour f T> {»£•»« 7 *«t/»0» 

Arriere-faiic - (^i/^O^ <«W^, 

•iff«t t «i»7^ (tulfkp % ifnillfpltikp* . qky* 

Arriere-fente } (l+&ky> 9 (Abnln. 

gf»), &kn\HHji*iiiftLm.*i 

Arriere- fief •» fra0M*i.f«uH 
Arriere-fleur fc ^A/tiuJ^^acif*. 

tpithgiuJtuyp* ^ifttifktu^ lfi**2frfr) * 

Arriere- garant- & / »n» ? /u« ri / , uiui*, 

bptttffututnpk bpmjhnuLnpt 

Arriere-garde fr 4kp^untf$u/ipi 
Arriere-gout • fiAi#iui«u(J # . ^mi/i- 

Atufiitttf t 

Arriere-graisse J frmik imyfx 
Arriere -main f £mlj,itijiuuui t y#. 

«• Skuttutuuttuif . aiiii.ii#6t [(ui£rn.fi«y)t 

Arriere -molaire } 8kmhttt^Bpl»p* 
Arriere-narinesJydfrw»""»*9«<-^*» 
Arriere-neveu - b*wp lp—f pp*i 

9nn. NOS — t lTk(t Ottftnchpt 

Arriere -niece ^ bnp*p Ipuif pkn. 

Onnhnt.^i \9 tup\ntitt*nni.9 ftt\* t 

Arriere -penseef ^#«7«/»/w«/i/Jtt4 ptf % 
Arriere-petit fils - l^»tn\»ttptj^ 

Snp* [qntuutpi Snpm.H^ii 

Arriere -petite fille \ ^»ali«i- 
Arriere-petits-enfants -• (*nnV- 

»'/»7^/», tnpkpt 

Arriere-plan •• f«nn^4^yMii#iMi4*, 

jktnutulpitpy (hljiupft (/£{)* kuikcft 

IfnqJ, J^lf ifntitT. Sa modestie le 
retient a 1' — ,. ttn. <i«JAom»t- 

9b mil JbtfitLufi Ifft Ifkltujt 

Arriere-point - b««fcui#iiM£ ^»^t 
Arriere-rang «• BkuAtm^mptft 
Arrierer ^ Ot-it-skk^ itmnu»nk±. 

S' — t (jutL tiktii^. i[&itipnijtujkf t 
jbtnufiit 

Arriere-saison ^ &Jbnpbpmu\ 

Jimulipb pttili . ttijhtiit^bpf. dbpftufiiii- 
umtf** ^jtt\mf%uiuuil^ t 

Arriere-sens «• Vkpdftmp m % 
Arriere-train «• ^»«#aa»^#A£^'. 7.1*- y Google ARR — 58 — ART Arri£re-vag8al»bMUfcpiiM [i.-,^ 
Arriere-vieillessef &m*-iU v O\ 
Arriere-voussuref Ohmm^™ Jmp\ 
Arrimer* SLbmbnb^ mk r uL» r b L 

(luiLtiL pbnbp)t 

Arrimeur - flbn.qbu>bq {Wm.) 
Arrioler (S'), 4«?«/i«y.M/^ £ \ n nnr 

^"Mbl* [<fuium)t 

Arriser* fr«vr'" l/ 'A n, / , V (•«*•«- 
Arrivage - bqbpmJ (Wm).i/i». 

Arrived f <f<««/;<<Wj; ^ W W(/'. 
Arriver t, b?*r/»/« «/»«#/i«#liA£, #>^ 

lunnrjt litml^j. ^ W p KtutiufrifwitBin- 

9 i«£. j»>f>iil* f . — le premier. 
ty.ol/u^, htujublfkf. Cela arrive 
comme mars en carSme. d*«/»- 

4»«. 9111/. II en arrivera ce qu'il 
pourra, /»'*»> V n< -^ eLL u, J'* nt i u )k* 

AlTobe fc tt«oiy. Ifin.wptun.nptf t 
Uufiiiiifiuilfm)* £n,tft Jpt 

Arroche f 0««mj0, 0i«/ £ . OwnO/,^ 

Unttntf uufiuumfu, <fbnmptuh»uip*t 

Arrogamment / {M^ffcmpuf*, 

JtupKm.ObmJpt [JtupKnLQ f,i\ t 

A rroganceftt '//»««/» i/m/ 1- "iWfl/;,.^ 
Arrogant, e £ ii f- tti/p. T «/»..,,. ml] 

Arroger (S'). /»/•*!» «m W £ , w ,„- 

Arroi — tyf't^t/iiu), Rwunbphuupt 

Arrondi. e £ fin^pmtfb,,,^ ^, w _ 

/*m^l»iu<iii f ifinpmiL. pnip,,,* Ifn- 

Arrondir t fin Ln p,„tfb L , p» L npL L . 

JbA 9 U t ( v „ 2 m % finn). /■*//•&{, ^„- 

fiiuiUbf, [/,,,, i„ LU hb J* (ufmppbpnL- 
9fii-\, % fuoup). fpftiiUtuibi* wpufi- 
*A/**Z*» 2VV"? k 2 ulit l' <flqb L n L uuibf' 
(lifmpp), Jtuubpnfpbf (Juitfwgnjg/, inptbpp Jbi 9 ub r Sa taille s'est 
arrondie, 0^ £, * r $„«. *„, t ,^ t« Arrondissement - fai-p-i-D^l, 

Ifinpntf. tlbthmig, ASmgnttm ([»•$- 
lfinpmiJ'\ l lnm*k± l u. t r(Mpuppkpm4.t). 

(tlwp^Mil) 2Piyi*uif suijirfc* 

AlTOSage - fh-mtfrnt^, mmnftmfyi 

Arrosement-* A^mi/*, ntnfm.i/i 
Arroser* ty.fr/ » aah^. ?*ft/ t 

yulbi* M r M (f*/' (fy*)*/ (funprn+m- 

1'ifiiN^ 9ti*li*£. (tfbtnf,) fmvfitmlgufa 
{piuynpi;), mt«£, il£$tipb^t 

Arrosoir - dlgm^ , *A"ff***4 * 
Poramed' — . d^gq*»*f #»«.^ *i [■**£** 
ArroturerV g^, u ^,u/, um^-. 
Arrow-root (n.ni.9) - U/t^m^Ly,, 

ArrUg\ekl"i1*pmn.nLiatf*iuipiupnL9i 
ArS • litibtfbiu^ UfatuAiu£p' f , a»- 
pjn.u&tiHp* % IjplfunLtu* A/int. ^fltf 
»c bpfipj$ df>fL;[Lmpmh ptrufliu6k: • 

Arsenal#/>W/.»«i#. -maritime, Imu- 
Ars^niate f jjum^umi 
Arsenic » St»mf$tf up^uiG o^dl* 
Arsenical - ^•<m(f'"A" 4m ^* 
Arsenicophage n 4'»*4'"4*r*' 
Ars^nieux, euse £ St»itpujf,\i 
Ars£nique £ ^•«m^ii^«/l,, 
Ars^nite - 5««/t^/imi 

Arsin £ - ^/»^i«£(4im«.) . pnli^m^ 
(itftiinfMn ) • f \nufuHnnuitpupl* i 
Art «• Upnt-buwuiprtLbuuiitHfjiuinM.- 
Oficu^ tltnpujhuini.f f mpni-buui. If0~ 
umpnvbuutp* (Jfifuiunmpbmu dtudut- 
lumptubft). AveC — » Hpnubumm- 

(?ft) • — sacr^ ^irt/" grand — t 

O'lffbtfinfuntf f ybpittpncbutn. j ||n<- 
mibuuip. — lib6raUX» (Ji^uuiiufo 

ncbuutp. — m^caniques, £**!#- 
u,pnLbuutp. — industrielsi jJ«m/»- 

uiinpuipncbuutpt FaClilt^S dCS 
arts, 'hnfpni.Obutug b fitfutuutiuaft- 
pnt-Qbtith dmJuiiuuipHiUi 

Artabe } 3npb1»fr ^un/» </Jt 9 tuptptL* 

Arteret&t^i/itu^. «9»>7»tu»M»/*[fi^t.l»4 £ 

Art^rialisertti^^r" ^/** ♦**•«»- 
Arte"riel, le £ ^bpm^u^u, Vei- 

Digitized by GoOgk ART — 59 — ARY nes — , j*»pbputl{pi 
Arteriole h CMf M^(ft 
Arteriologie} fel»^4/»ii»(i«t|i»«ti«n./»'« 
Arteriotomie} Gbibpmt i m<u*,m*t.y 
Artesien (f) t Hpif>ub<»h ($17.). 
Artbralgie £ fl«y*>$*«t»i.0^il,i 
Arttmtej. fl . j ■ »f frj-fc 
Arthritique J 0»?«»;A*»« w»gw' 
Ar thro die £ flt-pt^-j^t 
Arthrodiees f QotfOb L ,uLnpp\ 
Arthropyose f 8of\0mp ltt funLif*i 
Artichaut - tyvtywn,* uip^Sndf 

Artichautiere f */wl«^«t »»«*•« i«li*. 
Article - 0*?. /•^m.***. i/n.0, 

ju\trfftp fi piuli* IUUfl9Hlhp 9 fuiihil/nQ, 
l^iJBir^li* ^t*"« /of. iiulffHuqmif. 
jotfwlftumfp (Jfiftutnmg). — de foil 

(fuitfli /iiuLUfmny. — de fond,A»£n£- 
piM^ptM^futf. — de Paris, A*«*/»^- 
ijt^tV- A F— de la mort, [Tt«^- 

m.u»li tffcut[i1i f finqbfoJutli tftuifntlt 

Articulaire t ^"VA^S y» 9*11,1. 

tutljwht ((rjlrfbpp) • 

Articulateur, trice t 8»i»ucnp]i£ 
Articulation k 8*f , m^/trnfo^, 

A" U< I* JoftfLnpncf (Jfaiuuifty jo» 
7"«-»r, JotfiuLtipnLf {JluBjI/t), uipmiu 
pbpmcQftt.h. qfmfiu^iuJmp*, 2*upb^p % 
fttujpbyi (fcij4{nc0^i.l»j>). joqin^u- 
hn L Q/, L %* (tnm,u 9 lm{,) t 

Articute, e c &»fl »««.*»/» (m»I>'«mwiV 

ioimJi^). jmrfutlfiutaft juuihiIj* jotfiu- 
L*p (im;li % fuoup). Mai — t Mjf- 
/»^(f, luljumtntj, l]fniiuRi*Hpuq% 

Articul&nent s 8»t"'i-»piwfk"*, 

dk^$mpn2tupmp* f juunulfop£)it 

Articuler i fliunlipit joift £ jojim- 

Ln P^i» ***putmpb pb ^* utiui* lupuiM— 
fi/'i/ (>wlim.t>, /)/t fc «&(•.) rfftufiu- 

ttuuunutnkf jutrtiu^ pbpk[ (iqbinL- 

ty^py. Wi, win* jo T ,>< l . ri k L \ 
wpmwjoqki m-ec p*^n m kt\ •{^^Artifici * Artifice • fr-pp, •fwty. t**p**~ 

JiuhtfttLp' Gtupittmpmlip. fipmpncbm- 
mmjftb ptu^utjpnif* SanS — , fltfc* 
i/fwt>^. FeU d' — • HpncLmuttubtipi 

Artificielt le t flf tiw^ 
iri temcitf /lftAiiwiiiiji** 

Artlfider - tpinprncbum/tlfil^lm^fr 

Artificie\e t OLpnckouttuUl^bu,^ 
Artificieusement/t^L^ML, Aim*. 

pl> L P* 6*upunvpHi1i9p, tlmpitfbmmpfi* 

Artificieux. euse t £1i«M/»/l«fli»5, 

y$tp»upm.bnm t \tbliy*$tupmm[fpt piuq~ 

Artille. Arme. e fc ^^'"^* 
Artillerie } £p4<m*»ty. tpbmm^p. 

ArtilleUT {/f&MiMti/r^t [ptityhmpnjpp 

Artimon • frk[ti$lfiujtf* fuh^Mnuf 

ytttuui* ynphplfnajtuliht 

Artizoaire- H*t-<rHiL'(t i t,'u ru \>l,)t 

Artisan «• Stbn.t*nf£ut* mpfibitumi- 
*p • Hipnubyitniitf^ui , 2 u *P^" ,n l'^* 
fibtffi)i$itif^iiiLii$if i tf2 t,t k {lultop^hnLky 
ArtlSOn - 8^ &$, ncmf,B % pn- 
lj|in[t« [j»"^«» 

ArtisonnS. e & flAj"*^, «A4- 

Artiste «• HpOLbinnuttf^ta i tttpncbu* 
mintj*. tfnLutmh, Btumbptu^w** — 

v^terinaire, tti«««fcHi/iny^, — ca- 
pillaire. ^upumyupifmp. — en 

CheveUX, Htupumpntbutnuilfi 

Art i stem ent /tt^»nt^win.w 7 /»uio|f^ 

Artistiquet Upncbumanffunmlfml* 

(Euvret Ouvrage — ♦ S»»p>-<i"L 
Artocarpe£M»9«Y«*»^(«>»tm)i [yf{>4t 
Artolatre - ^jmi^Mi^Mt** 
Artophage t l^mlfbp, 
Arum (o) l#m.^ *» t 

Arundel — Hpnciimmpiiuhp't 

Arundinac6es(#)^ 6f (r^i'Mf f^jpV 
Aruspice — Qjbi)bp$u/iifiuji 
Aruspicinef QbifbptuttftMjiL&fr.%t" 
Arvicole & 8-pbi»fupm^if* f« 
Aryaque - Itm/uuipftulpuht 
Aryballe f +mutwM*t 
Aryen, ne I U/»^m^miIii y Google ASI — 60 — ASP Aryt6noidefc U f « ^n^^i»n^*i 

jmiutf ifit 

As(«4iu) (TfttiiLnp, Jkljhng Ujbj.tyfc 

tjfttutf »f(i t u*w t muiup* — de pique* 
Asaphie f fi'«/iiunjot/in<.0/i<.li\ 

Asaret (f) - ITpnuuhmmlf «r (/?/» 

A. — d' Europe) i lw p' 

Asbeste mUXtlffttpupuip** 4 w "" | - ,< '- 
Asbolinef 0«.fy(qnLrnLif )«««it»y. 
Ascaride - piifLpmiSfi, ui«/l»i 
Ascele fc fc * ~ Mi»</t»u «'• 
Ascendance f {rVn#ji«7^*, «/fymi- 

cA^ • i[bpliip* mifpiupJinctf* iti6nttf t 

jmn.iufmuini.'lf — paternelle, £•«/- 

piuhitth ohit 

Ascendant - Sl*p'»i"i-f, i/^..«- 

^ntp • Jjiinnnf. tfbphinitf^ui* Altnli- 

Ascendant* e i «t^A^«^. ubppl. 

^uinuf)* pni.hnL^ifiutf* (goipiLh}. i[li m 
pk[HihnL.ii$(f {t]tw}\nutfnL?i\ . u/£&g/i<.t« 

(y«ii/Li#^«»uintf ). Signes — , *i*ty* 

.niuwliipuuinL.'i$p*i [ tftr ph\mij)t 

Ascenseur fr ~ ** i 4j>p"**Tp"*p& 
Ascension £ fiitip&puitfm.if % tiiirpmp- 

Jincift f*ip. £iHtfpi$tp&nLtfli (ffyiAu 
uwuft). 4}*pb[pi 

Ascensionnel. le & "Opfyiu^t 
Ascensionniste *• ^hpt^npq't 
Ascete - ^t/hwcnpt 
Ascetique £ ^^Liut.n^iii^fulr« - • 

jj^tfioL nftiJ/^tiflt €fpphp f 6tjhnnmlftvlip' 
£ fitjiitulftuXmL.QhL.'bt 

Ascetisme - ^lin^m.W/n.Li 
Ascidie f ITbf^/u&^.rnpU', 

AscienS UX*>utni.iiplnu'hp[*upint.ftpi 
AsClte f 4»npnLn.i;g, fpffnrpni.9jn.\i. 

Asclepiade (w)i k f fl'^/A *•/*"'*'* 

ASCl^pion -• ttv^fMUitfincu*t 
As^it^ (if) } hlp'bm<injnL0l,Lht 

Asialie f Hu t iu i npi^,njQ*i 
Asiarchat (/In) - Uufi,u,ybwnt.pi Asiarque* (lm^iuufbm f \inLlipu^mi 
fuiuqkpl;g*t ^fu£nipnqiupif («6fi 

Asiatique t Ui'/nug/r, ^«i//.#»ij««i« 

Asile "• UfWM'C^tnMlfltVf|*. iUUfUilHM 

(/Mitiflnicfi^) • t«JfUMf«.£ii. o0tuutV f 

,r,Hll t ,u« l ,uiW (Op U Sailed*— )i 
Asinairet f. Meule— y h^plpuVi 
Asine £ fiju$lpuh. Bete — * fo« 
Asiner t. /»^»»tli»«^*i 
Asinier, ere fc fyiM«#»««Vtm«4wii*i 
Asiniste «• ty'-W'ty * 

Asitie(u^A) f )H*mpJmOiu,fmtyx 

Asparagine I »<Uii«^li4pA^*i 
Aspet Asple - *Vim/»</««#i.. *j&fi«Ui< 
i/nff*9wti*jf*t 

Aspect *• «$&«/>» «u*/At«»j. initial 
lfbpufuipm)tp, lfnipf % ffipp (tumnqk' 

pnL)» kqp f «ty*/fr». De bel — 1 

Sbupnm f tnbuniiift « utbutitiptLnp 

Aspectant* (*>h^«h )£»«/* my * 
Asperge \ frhbpblf qntc qoGifuiq 
Asperge^/iu4cH'"j\o/«w^M»0ni-/»«f 
Asperger >• flo^A/. s'^b u l* u fti 

Opfbf^t [uplift? 

4sperges (ku)~ Op-lfbtulf, ^p 
Aspergilliformei Up"lfblfu^U* 
Aspericorne t ^typ'/A^t/A 
Asperifolie, e I W>pptfu,0l,p9\t 
AspeYite f 'hbpp^nt.'f^ubfiuipUm.} 

fuuuincp (punL0lriuli)i 

Asperme t tlhni.%rft 
Aspersionf dpulfm. «/, 2pi"'g«&nt.Ji 
Aspersoir-* Ui tu ^* u ^* upulfimfml'i 

AspeYule f \PuiptpuJmpotn* 

Asphalter ^ £»»«) »«^/.A^( i/.mjn^) 

Asphalte •• ttMi/mi^tn, Gn&utl/nuuip* 

Asphodele -• O^li, ^ify j[ip|u 

Asphyxiant, e i, O^i^iht ?ch 
Asphyxie f tt^;^"!-*/* ^^^'f' 41 '-^* 
Asphyxie,e t tt^lrjlni^, ^^lu/i^^ 

iJ^/^ ^tu^futnt^n^np^fti;)* 

Asphyxier^tt^^^^t ^«itt^*(. 
S— • , ^bpliMiLjli^A/*. f«#tf«^lfA/ % i/lu- y Google ASS — 6i — ASS kspiC «• frtu.t)Htt*$uitJi$ilf •<(, ff'pp 

me langue <T — ♦ 2'«t»'«/*7"<- 

^m^bqnct 

Ispidoc^phale t «twtfi»in«*7/»«.^/ 
Ispidophore •^Mf^uiW^i (4&1 
Ispiole - #7^1 MfLbqfilft l7>*»ty)i 
kspirail - 5fcj*«*»«li (ft«<,/.j. 
kspirance f lhun»Jmnjti*t 
Upirant* e & Of'^H if /»*»«*) • f 

\bmiuifnt-ut, Dblfttuidnct [mniiih npnn* i 

bpirateur,trice C^»«n.«^ii.ti.fr - 
lspiratif,ve ^Vctt^M** 7*»/»"V' M - 
Ispirationf frnfap upwfi, [uitt^i 

bpftq&itiitp*. Ijntfnpqmftnihf \ Uiu- 
uifShfrtLift titnLinh^ Quit., •nAqnt.- 
\f$t.li*{fpRitAifi) . otftu^^HLji^Ah^nqntJi 

ispirei e & X>»q,iiqi,ij^V JW (7^1) • 
Lspirer * fy/V «*«*fy («7)« ^»i«i/'- 

hi/i.Im«»/ ( •nUtu'iMJi \ . Unit. Ht fib ib I* 

?/'/•)• (0r/< -M-)- t. Phfi.uh^ 
Upiurefc2"'*»p"»ty""«/»»7^* t tn£iiy«j 
Ispre *• ^"7 mqftfci 
kspl^nion - ty«««/»«7«nAf»/»/f T t 
Issafc. — foetida, tt*"/</»«"»»y''/i- 
«*n chjpuiG ujoqnL. — dulcis. 
lt)f t ni.tf mup^ijtGs« 
Usagir * jfyufcfy*. t. j^olufiiuffi 
kssaillant •- 8*upA**itp"i* qn.nii»q^ 
Lssaillir * , i/i«*/ falu»ii jtupdm 

jt[, qn.nf»bi. ifputj /Juii/L^ii ?/"*/"£ 
isSSdnir^Oqp^Ufipb^ oqmnbft 

lssainissement-[T»wp/»"«-i/ , .u*t»»7- 

uigni.J', [ifutpujup* ^ffbhiputiSuiilbifp* % 

Usaisonnant,e.Plantes-» £ujJ£- 
Usaisonnenient -tt»fy*u*fy»tfo*- 

mjiutltp * GtuhnbpAtulip (Lbpiuljpny\t 

Issaisonner* W^pb^ r llu Jb,fh^ 

fuAiqkudbt {Ifbptuijnt p) 1 (tu$i)b£* 
'iiutfnJbl* . lunflutilbi % KtuJontnh j* f 

lssaisonneur-i«*«/W^i [/uWJrJ/.{ 
Issamare J ^uml»flui#/&i/*i 
Issassin •» ITiupquiiiiqutli^ M 7"»«-^- 

nfc{». — » e & V't*")*/*), ifuipquufun- 
inv wlhqhifuiqpb ijit Assassinantrel trwi»pu*vuiq*»nLtfi 
Assassinat - U*iwl»«+f, tfapqutu* 

iqiultnt p » tqdqtu^ pnliuputpni. Ofnl f 
qtucutduAinup* [muipujiulpub) muttu 

Assassiner t (/h/uiJMj » uipfn.% 

ifwhbi. falfit&i, Jbm.ghb L . finq/Af 
pbptubfi pbpb^ db& ifbtut* 4utuy%b[, 
uiuumfif jn<flb 9 %b Lj U lfb Lf faqby 
— de COUpSi frb+bi ij6mb^ nut 
Ifttpbbpp tfttinputb £i 

Assation f N»plbi/mt.J*i 

AssaUt - fi»in)t jutpltulfnLtf f *fa.n%. 
ijputj 7*"/£t jtupJiuilfnuJ dutpktug)f 
Uiufui*thJitutfn.nfi' y tqbqtunbpuuAtp* t 
uutuutjil^ *lp*uj ^|/l""//f* f'p u> P 7""}* 
Ob int. *4ti}§p^ tfpyntif' untubpiti* 

Jwpq. Un assaut d'armes. Un*-. 
ub piutfpqntf . Faire — de, b[btb» 
fii (ffl.umiObtuJp). Faire, Doiw 
neri Aller a 1' — , <hn.n6 mtu^ 
< f nnfib L . Emporter la place d'— » 

ftiuliQiUfniihi* i 

Assauvagir % ^uijpbUi*. t^wy- 
Asseau - QuiplpuJnLp&i [p^hi* 
Ass^chement - QvuifpbgniJ, qui J. 
p»*. J* [^ 3unlpf*i* 

Ass^Cher* 2.»pifl»b^ tjtuJpbghbir 

Assemblage •• £wLuip. i/^ui^imra.- 

litiLp*, if h j in* lfUiptfnt.2Uip* {QbpUb- 
pi**-)' jbnnt uidp [mtufiiutuilf)ibpnL\i 
Assemble f faip'*/- (qopui)qnt.- 
ifiup, HuuLptuifinq . ffthtufiutlsql;!** , 

uio'LiuijuiSiiin^qfiLijffy Battr«i 1' t 

T'nti/uiMi/uili Dtfpni.lf muphbit ' 

Assemblement - JTIn—.«p—-tf t 
Assemble-nuages -• ttifyw/pn- 

unutf UiifinncQjiL'U^i 

Assembler^ dnqtufb ^, Hiunupb^ 

jbnbl^ ftpiupni. tulitjhb [ [inutjuinuilj • 

tifc/i) Iftupqiujuipbi* (QbpUbp). •X|» 

uihuitpupqb f* [upupbinc dtuifuip) *' 

Liiqiutfpb £ (<t/'i»)* S — » fynutfuip. 

Assembleur - pbpDiuKui- L "*/»/ 
imp (qppfr)' V — de nuages, 

HJupujiiipnjgh , luJtqpnufUijjiVb IXfim- y Google ASS — *2 — ASS Assener % QLJ<jbuif%u$pb[ % fab* 
Assentiment - £uf£m.0^<.in 
Assentir t, £»«%. *uf.uA»ln* * 

Asseoir, assis, e * t#««»fr</i»^. 

^Irinlr^if. HumuitumL £ (ptu\nulj). 
fifiittibi (fcuiftfugMt.^), fH*»lf»bi 1^1 
(JiuiptA, pbutipui *ff>pp «l fUuJtu- 
^2"- nt -p mu»[ (ufiutntfb pfi) y phuttfpkf, 

If^nustfpk^. — un camp, ftuiW^ 

fiwplptAib^ fuubtutpunpb £ '. — l^S 
Ventes, tftunui^fab^ (IfuipiiLb^nL 
AtuJiup\* S' — , < b"m[>l, mutqjfii, 
Xuitntuipumb ^ . Mai — ,(il»£u*wu*ujui f 
Juutfunt.ut f Obptutfntp* % uit,unpu^u%* * 

Assermente\ e bp^m.™** 
Assermenter^ bftntfLgbk L t 
Assertif. ve £ 4""' l, "" tf, "'4' M ^ t 
Assertion} fauutniuinmlfiuu fuoup, 

AsServir * {Jimumi- [fimuuiuimnt.f» 
jbg1tb[» uinpifb^, s )inLttr6b^ pklfSk^ 

(WwhtZ)' S' — , t,«i'»*n*»llfrl. 
%n§.tu£k>t 

Asservissant.ei tyiMn.tujkgnt.gfox 
Asservissement-ff««/»4"* «?• «"*»£/» 
Asservisseur(,^««7^/»t[(ff»i.y, jwt-^i 

AsseSSeiir «• 'htutniut.npiutrfig, i». 
Qntvutlffig, niuwotjutittf a 

Assessorial,e%M «»««»«. »/»iM^g«"^i«l»* 
Assettef 8'"pfi a *-p' u q* , ww^Mmoi. 
Assez / fyp/ipi piiicM/^uiL, f/""7* 

/Irn^lt^lr^* ^iuui ptuciuiftutiff, — et 

trop longtemps, &/*fr in V •«*•**»' 
(bppkifb Vtuptfiuwuip £)• — sou- 
vent. — peu. — rarement, 

Assibiler * i^»lu*^»hi (uuun. JJt 

^f»f» ©p. t />!< 2i»uJitnjhni.ifL action ^l» 

Assidenti - frUta^mfc/^* [ift t ). 

AssidlltCL BtttpmUhm* f tlfatn dkui 
fiktnbnn ftp qnp&fiu^ i^r^ut fi/tiin<.ni| 
An qnp&tuutknf\% tuuQkptulpuj , ip 
luuiLunn • tuXtLuiukik ( tutu putn urn 
i/ifr*)? tAoiiMf««t» (lujmbbptn}. gtttk 
lfnptjtutj* f $ nt lk ^nptil^mnm^ tultmpu 
If'tw, muaihmutjimp* (tujgkp)t 
Assiduity fr 2'iilH««yM3»{»fm.ty«J 
gmtifnMjytulb** ijintOnLftttrnt 

Assidument / ttW«ofctyp, 
Assiegei e fmjwpimji 
Assiegeant, e t f m^mpm^ 
Assieger* fi«2»«f*£* f»< 

r ff , 9 nt -f t l. linvlpiuglikt* iuiui 

Assiegeur • f#«;u#/tf ji 
Assien, ne & tyf»4«M/k«* (j»««f ) 
Assiente - ^ir^i^iw^** 
Assiette J W(f««.ui«.m^. ^/t % ty<** 

iwr>£ (ybpmlsfi)* libibfuA^min t 
ltumnt.*u&p {iknt. ^I***'/)* £««*»•!••«• 
tnnttf (vtpng). ittptuJtunpnt.p t /?«#■• 

yunf.u%p 9 iH$6$uli. — volantest^c*- 
^fMi^tui^*. Piquer T — » f •««»«• 
Assiett^e f Jty««.iM- [*^*M/»••«.^^(* , 
fn«4 J" c (0nitf)i l tt « M ^/f < 

Assignable i DiMm\liiJ» % li^w 

Assignat* frifliutfpitnf, fiuVmfw- 
a/»/»» fituunjQ Hiumntuutb i£ ^""f^lC 
(tali imp J btoiai.m&l;\t 

Assignation J (ufuipmpli Jp &*• 

utnt-gJimk} tyitLtftup tfp wiw^i/««ilblr^tt 
qtiLtfiitputyltp* . i[&tupiu<ilip t li^Mtlii«< 
tfitiqhp flUl limit* iuuibliiiilftty* y mill' 
A mil <!»<#/ iil fipuiL^p* JttufiiiJiiijpt 
Assigner *»• (ufnipttipft HMinni.gJtub) 
^nnfiup ifn uiu^ifftiitbi* am mlih[, 
tjnLiftiipmqpb^t |^ [lunjilf « 

Assimilable i f^»»*2PfkfJ> , U/i- 
Assimilation f W"Wj«t«/l W#«- 

"bncp* jtcpi$$2pf-t *f , \tbputn.nt.J'. 
luuuth&mhmlignt. tf*t 

Assimiler \ 1 i/iM^jiiA^, tuTiM^iu- 

ynpdbf, f»indbttminb^% tit/iuliaV&f* 
hi-pmjpib^ S' — , frlpp<ll>lpp t»£t- 
*/r»l»2ftiir£ . /*{»&ti uittiiltgub ^.^uptujpf^l 

Assis et leve (Par), / fr£rt«.l»^«- 

fiin^ lhuwni.lpuqBnili 

Assise f fuipiuiuipt YA^'VT* 

fhn.)tuiuuift&tuhp» fiutbpiupui}u*p*» J 
fynLiftapHLtf, hjiuui (nSpuiifiuut ttimk- 
ty). Coiir d' — , ft&pturimu* turn- y Google ASS — 63 — ASS mlahgJt; ty,,^,,^ •pfrp, ftp)*,,. 

lift*™; ^r*"v4*i*> «a«^* 

Assistance j £A«iwm.rN.f . /uv 

f/rami^iulj,. Jn^ntK^ulphpnc ,/fy). 
ILplf.ujnLf (fi«*,«Vm^). — publi- 
que* Mn^tfmlfnt^nLf mqpmuinig L 
fyLHilttfutj, tituhpiumuitntf 9 , dmu. 

Assistant- $>#*- [/»ui.m.i<>„ r u#l.' 
pu$l/ui 9 («Y" fW * M T" l T2A)* •7*M«^«li' 

«¥«*£ (<r**r"'HrA •£*).— e f *»/»- 

a\mu,utf,ujp\ mj %bpl r ,jp t fi,„%tf- 
ksslster X.Wptfmj <f[tui- \unprjp, 

^H {T-UH'Wfty), Uthuub^UflU- 

uuupiua). % &bn%inncb{. o?ti&{ 

('Niniiwlr^ «^f). tfnuumutpUM%h i% my- 

lilrj (lutfpiuuutuAtLmfi). pnifp <fpui- 

L A{* tfuidnt.ut% nfutuipiuuinb i (0A- 

LftfLtf % n&piuqnp&} . puljbputuiu^ , 

Dieu vous assiste ! flUmniW 
mUt J, p ,u rf *<r««/». Se fair e — , 

£&urfi iurtAiff«.£* [t}rn.f, jmpuilfgn lJu 
kSSOCiationQMjbptulfgnLf.qnLffnp- 

Associationisme - i?ni. 7 n^m^«- 
Associationiste-5ni. ? n^i ? »i.[i.ni.^ 
«■■***• f^A/ii 

Associe - t^ilflip,ulffi 9) fiiufnuil- 
Associement - C^*r , "49'"- , '' 
Associer* CH*/» umW^. t t9 np- 

i/fy, JftiMcnpfx^S' , fapAmlf/ig* 

Aauuiulffta* tftjnpn f/^>Jr{ ( n ^/»/') # 
JfiiuLnppi* nm-ynptifa (qmqttnjtui- 

Assogn eHJ^'"* 1111 «• *, 9*«W »^wt*i 
Aisoiffe, e ftlfjty""¥""y'"4** > 

AsSOlemeilt «• ♦n^uif^MJjf hi i/*, tup- 
uuupiudfiu t input itiptnnt. if * % 
AsSOler ^» ^nfutf^tulfb^lt uiptnbpm 
punfub^ (bpliftpp), ui pin input tfub £ \ 
[If tut. JDuumi lunwiof t Assombrif * lT9l 9 U r s— ,0&«- 
Assommant, e £ f*»"ih (qfrp). 

m^butuuin. (uiffvtuuinLp) • milbmui- mmffutmt If (tf'ttpif). u/mufmli^^mp- 

Assdmmeiller(S , )f^4#»#i.^*, ptn«- 
Assoramer* P>*«{mftM£. 0«. 

lylr^ 4fr<)lr£. tuqbiftuU^, tnaf>m 4m- 
W/» ^mpuitfiumintmlfk^ yupiuuiu/h- 
fb£. wpmtfiuOutfu&b £ f yupmsmp 
i/^mfugUbf fyiniy««fc44{, ?"«-i>£ fin^jfr 

As9ommeur - 4*"*?^* [$0»7"«./« 
Assommoir - ffut^mptudmjp pfrp* 

qniting. uututiuifjt^ ifiuptuu f utuutbw 
niupmV. Ull COUp (T — . l^fumft 

Assomptionf 4*r >N [^nLiudi 

iftnfuiiLtf* ifwpptiitpijm mitifttujausunLji 
ftttiL input ptuunu a t 

Assonance^ fi'bputjiuuqniQjtLV • 
Assonant, e £ fi'bpWuihutiuijm, 

Dbpmjtuufj* (pinn), 9bpt[u/l$tf'i 

Assertive i Quip*fuip t Jfituqajq, 

6nhnu(iiu> tup ^/MfftttncfV* diu5usn.iu~ 
Iftuh). phljbpuigbm^ Uttttunuiutbtn^ 

Bien — , ^tu^iujtupj,»pt 
Assortiment - 2,un.iup puiqpif* 

ftiuJrmlQb pp* • JQbpp* dm v tup Cbnjlt- 
i"1ff» timfpuihtug) . jtuptfiupni.9fn.li 
(anjhbpnt.) f Hunfwant.unv^ . LJVTeS 
d' — , S^uttilf ipuitjunn ffl'P^P* 
fputypbuiV '« 

Assortir ^» BtupJmpbi {(jn ju b r ). 

pvtfbpittum^ Jiuptftupfi^. (fuiuuttLQfi) 
1iutt.mp Ifuttftfb^ 2 m ^l (fuutunLQU 
tutlbu ufputnip f*uijQuijQbi % GuiJfiujj— 
9tuj9b£» il^lfuibtf pbpbf, ttnijtfb^. ^ 
Qtuptfmp tfW[, jtupjutpft^. S — , 
Suiptftupftf* S*— de,ttnLbmi t fttifjuit 
{qppbp)t [jmpif'ttpt 

Assortissant.e & , ^««//'»7, y u 'Ht 
Assortisseur - (f7iniin./i)*)i«/tnbui- 

AsSOter * f m^n*"^l% "ft- [&IUJU** 
puiyttitfybi 1 fubipu tunum.1, S' — ♦ 
U,utfuiopt;h ufiputfiuipjtft tuuttf^nuiftl, 

uftp lit fUl if^ft I* | 

AsSOUpirL f^tfpbaub^Otrpb^tftu. 

Jiupbf. tfuipb[» S' i \fp*u*frl*lt 

Oifppft^ tiiJnpf*i, (ttuuifiiipinfn\[plipt 

Assoupissant,e £ f*t«|iA|*, 0£iA y Google ASS — 64 — AST Assoupissement - W *»**!»% Ofttfp. 

pnift ptupLuinLp, pnt-uqujpOhntf 
dbb uih(inqm.p* Htfppnup, ifuipbyt 

Assouplir* A'»«fii*Li. [ ((f»/»*>« 

tftutfqbi. 6lftu.ULulfbi* (tft^L)* Ifiiitfnbi, 
S* — • • ^'"Ijnl'h ^'uufnvlfhiu^t 

Assourdir * fan^M/, »uipu%f 

tuitiutnbi* dbudbi {l n J u * ulfinph\t 

Assourdissant,e & k*»*-t$^"it ** 

Littua uiutmn.nn\ 

AsSOUVir * Qutqbaub^ juiq.nt.pn 

l/MIII • S * * Bwyfui tf2**l*l)nUI* 

(uipbiuu} btupuiih iff n.imi.£ • S* — 

de carnage, de sang", j|#««^a/^ 

&oo yuqbuuti y 2 ,uut 9 iu t ,r l #»i»'#*i 

Assouvissement ~8»><iniJ. ignt-J^ 

jtttqnLpq, tfpuuutquqttt.QbLUt 

Assujettif e & S-»^ /»tyu*«)« ui,„l n 
tiuftuuHiitjbmi- Homme fort — . , 

Qjiituiiiiqbtui* IfUt^tfuAi/fnuud tfuipqx 
AsSUJettirl* fti/A umlitotj, uimlfh 
mnlmLii unctuSbi^ ftumqutuqbt. h\i> 
Umpljbfa Iftuti^b^t ftiuplpuqpb[. dtuu- 
wttun Ifbgltb^t diuumnnnbi. S' — — » 
ffuuqncji^ fiupjutnuiljlt^ utiulju itiriuitLt 

Assujettissant, e % b t*»n, V"2- 

tftuuqnq, tuuMutuiquiLnp^ dtiAtpmhnt.pt 

Assujettissement- lu<„qujuqnt.tf, 

uni.iti6m.Jf buOujplfllLlff Utttplputm 

qptiLtf, Ipuuj) dtuplf. uipdbutnuidujp 
Jul fit [futu'Luitniu.nt.&ln.h 

Assumer * l/i«inWiifcy (ujuiuuuu 
Assurance f fytnmGnif f »^ui 

finifnip. HittLtuuuinxp, fitULtuumfip 
qpttiLitiljuiu. tuhnpnncnLp . tututtidn 

i[ui(ipnt.f. Plein d' — , #«/£»** Assur^ment / &m.umm*«ttt., «*k- 

tfpkuii tuhuf tupiu t/nju. utht^b^bp^patdbi 
Assurer V Uufu/Sni/irj. faiLOjiMM&f. 
fitHitmtutnbi. uufpitLuttttfb »% tuapu- 
fintfbj {&bnf\» utJpnt\bf* u**fn>s.p 
pnhbfr ttitfptti.fi tnui[. tmtftu$n«jm- 
qpb[, Mnqnt-i, <Lqb[. (lfittutljj)k^. 
„„,U»*.h,u^bf ( <2/>t»>. S'— . S»— 

con tret b1»/fql>«^£ ufut/itquihb^ a*> 

Hpudntlnt-ln (Jitulftupqi;), S* -m- dd 
IJiutfftu dutul^btu^ itiiijtu(ini[f*ihf{£M}- 

tfiitpuinib i/imm/iIj)* S' — de» Q\ie» 

tfuuttttfi £/{««£ (/){• It -*fr»)- S' 

dans, en, sur. Hncmu^ fuim^. 

S' — de, /^iAIi uiupttHnifb^ mn.- 
2»«'5/i£* (i/fc(fin.ii piupblpndnijigt)* us- 
tutudndbi {4^9 utdum,tub iutu<yiun\» 
itintH^t pn.hb^ Ifitiuftint-hb^ (rt«lf£- £*/«)• S n — de qn- » S&* U ^tldl jiuhijuL tjlf En • (jut tu in find ft t unqtufindi 

Assure te & U«^»«^»^» t«M/»//fc«.i«ii» 

urn n jtf fittiLiuiitnh. piuotuinju* ut)t~ 
bpbliLn* ftiiiifiiip&iiilj iljbptqtttpiuitp\, 
muuuijO, OhQL (tfiitugp}. mht^bUbp 
l&bn.p} % tuhifpfcuf (fitupni.iiid)* mil- 
^£/"/"</ (futtHpuiptLp} . luUtutfoQi 

ll't'P* j'"*"i" L <fl" Tenir pour — ♦ 

^tULUtumJi ubufbi,fHiijUilint{itiapbu/ii [ pnhb[ piuhutiiipljb [ (*^4*^)> 
i/^ni tuuiftnuititXinLQhcXfti lutqiMttutm 

Assureur - lk«imfinilfc 9 tuuf ,*,/;„. 
kssyriologiel HunpmpMVni.0f».h; 
Astatique & ttl»^i«/»i.l»» 

Astelle J Pblftnnttftitit 

Aster (Arn.) -• ULuuiyii&tirrifilf *» t 
Asteric f lfn$Jiuuuiq bp|^spq_ ujto- 

tiHh. mtitnnbpUnjO*t 
Astt^risme— i,'iiJttiuuibqntp .m<#u>^- 
bpltnjQ*- dttthpitijUtig ntfuihg *tp***t 
ifbgnifnij' luumbny bmit.nt.ift 
Ast^dque - HuinnttAjip bnttiuutq. 
Ubpttiynjg*, tlpftttfttihjt^ (xlbn.tn<jf$ut<f 
dkf)* [Ijpp&nuljpt 

Asternal, e t l/i#»«/»«i//«i|*, A !*©,„> 
Astero'ide «. Humbipu^bptti (i/r^ n - P'"^f»if), lutiwbniiitjbpitf (tiiiiuihmni- 
pn'p , nLpnt.iucfnt.hui f bpljuwputp\t 

Asteronyme i. U«in&f*«^nLli* (^fr- 

n.ftbudlfi)t [i/(iiMint.i/*i 

Asth^nie J U,)iqopni.f t hbmpt^iu^ 

Astheopie f ttl»^«n.^nt^n«.^«.i,*, 
Asthmatique (uiutT) £ & f {r»ib. 

ptu^nuh^ qtfiujntnt [jph^nLQfiL%t: 

Asthme (tuut/Ji*)-. iji/i"/, ^.u^m- y Google AST — 65 ~ A T H Asti, Astic - 8'tlfiutir* ji^"9 % 
Asticoter * ("A/"") ii»fl««jrl»*/« 
Astigmatisme ~ tyuMu^*ynjti£* 
Astiquer* 8 , i l i h t( l i m ?l')' il^lPh* 

S* — » tfrnlfmncft^ tftbuttij qtupqtup- 

Astome t Uupbpmu* l^fri* 

Astracan •» %uuqpiiifibp qutn.)$b- 

%jiy qinuqptuJnLjuttn^t qtuliqbphq, 
qitthqpmijtp^t qinuqptuOutQtqttt\t* t 

Astragale - ^,£9, 4»*» -«pt *- 

uiln.fi nttl^pLbpi; Jftu. tfbpftu putu- 
yHynumlf ^ q^bpuiu gamut If* (ulru/iiV 
IfnAtulj. bjinqjipiuh^ urn. in tftuutnu- 
mtalf v« [iquutlf (?tfy>/i), 

Astragal ee } 3gn*-—b\iu».np l^ftuiu 
Astral, e t U,uuiq<»jl>u> 
Astre «• OLtitnif* pi n nil* ««m«*»^* — 
du jour, ft/tt. — des nuits. 

l^ntuftui [tuutnntupnjV t 

Astr^e f Ihttnqbpbu tqn^fiupupnju^ 

Astreindre, astreint, e *»» /*aW 

qtuv$k[ t uiq2Ji nut ^l* S* — t i^tqtuuttu 
Astreillte f UinfuqnLtfi vmLqinhpt 

Astrictif* ve t U^qifm^uu % 

Astliction f UbqtfnLiTt ffiiifi*( 9*9)1 

Astringent, e Af"|M»i//>^t Jtjlmiqtu 
Astrobolisme «• Uuin^iM^m^nt- 

antp f ttiumbng luqqbgnc&b mtfp jm)i 
ifitipJtutputi luhqwtftu [ni.&ni.p » ttipbc- 

Astrodynamicjue f (Xuutqm.<Jinql$- 

AstrogHOSie | fltftnfc^rt^iMiin*.^ *i 
AstrOlte f Htnptupnju* .q/iLDuipnip* 
Astrolabe •* Hutnqtuqluniiiljt 
Astrolatrie •" Hutnqtutqttt^tnnt ft 
Astrologie \ lX/uinqtitpmjfuni.OftLU % 
ptwt.n};nt.fifn.ui [qbmj, ttifutniuptfn^i 
Astrologlie *• llutnqtnpm^lu, pi"*-' 

kstToma.ncielll»uii[iufifiujnLBIii.ht 
Astronorae *• Huuibqiuq^mt 

Astronomie fr Hutnbtpuqlttnni.fi 
JLstTOTiOXH'\C\UeIJiutnkqmqliint*itfinht 

Astronomiquement / Humktpu. 

qfiiBopk^ht 

AstrOSCODe «• t^nnfutuwquiqfiiniulf \ Astrostatique \ liuutq,otp,tgmqft- 
Astuce^Tf&tfi^ii#^iii<(/inli^ni.^[utftt.^ 
Astucieusement/2»"/«««i/ , «il»4o^^ 
Astucieux*euse t %,buqmJ^mi 
Astyle t UfruLinp* (>«/«)» 
Asym^trie (u) f binim/m^ym f« 
Asymptote (ukGrft ttti&ui^- 

tqtuqftb i [^usb* 

Asymptotique t Uifajl^tyiM. 
Asynortele • bplfGmtn* (mniuuu$~ 

Ln p)* [pi'tnlpitiipttqbqi*i 

Asfndete (fy» k Disjonction) f- 
AsyntactiqueiZ»'4^«i/'u/«Jm;1i/i4'» 
Ataraxie fr tti/urt.n^n«.0/»«.ln 
Atavisme - ttaWni.0/u.lM 

Ataxie f */i»6»t.iiijj«i/i/ui*. uttupiu- 
IfutpquL^ftLht l(q»pdtupiti%iug\t 

Ataxodynamie f 8bq<»2<"p*' nL r 
Atechnie f \Xiq,»pm.bumntOfii.Vi 

Atele *• D'npqtu^tutqft^t [(Unpft)t 
At^leCtasie £ fi'bppuq^tujunLtf* 
Atelier «• Hftqiuutnl;p t tiipnubuunu- 
hng f htpnpiuung* f UMUqpftntLng" f 
(Ifitiqtfui)ptuh. tupnt.bumtu\ingfi ptttb- 
L"f'P) tupni.buuntn.npp. Chef d' — i 
fynpdtuifmp, L' — » \ilftu pyuu tulip* , 
Joiir d' — 1 1iuuilfbpiuinju m t 

Atellanes £ j lX<nb^„,hb,iiu tf, tt . 

inittlfbpqtiLQfitup. bpqjtdiiipmunLpt 

Atermoiementt Atermoiment- 

^jnp tuitijthtSlHuJnnfjJtmfniuitili, £iwtA 
pbptttdiutf* '. jmifntpq, opopntif « 

t/tnt/uumnLp". , Faire un — avec* 

(f >ift/futi Mi ^ m/tlirtt^, . Jimfittnbj*t 

Atermoyer* 1 * ^iujJiu%uifftut% bp- 

Ijpligubit Jitttfiituttilf mini , nutpiu~ 
ttmtlhf. j m d'iuJuiJiqb J*, iftutfuuutpb^ t 
Jimfmuutlf utvunubi- S' • '/««/•- 

qiuqpnLU Jutub^, tfnitfiuinutf tun- 
unc[ % <fmiftun.b£ ^tqmpmiaui^p^\t 

At&ter^) 8'tip&wiflti,qilutuHuipfn*t 
Athalame i IVuubpifbm^m^x 
Athalle i ttMtyfl (/m;i)« 
Athanor -• Oul^btftnLiKt [6n»^u t u* 

Ath^e-* ttli u' litnn mi <J» ^UltuiMUinLtfr* 

Ath^isme •- IRttuuwnt.ni&tti.OftiXt y Google ATR - 66 *- ATT Atheistique (llliu«fin»uu^u»lMu««i' 

Athenee-tt0AH"^*/»0"7"T ,ol,# ' 
Athermal. e & tt^fr/iJ/»^» 
Athermane, 4thermique i fJtt>- 

?&/*<S/'4, fbptftuJbpJ t £fc{fi/itf^ff'ti*, 

Ul lit pill I III S I [t/llll^ ma «A»)« 

Jlth^rome «• ^^iniinftujfiiiin*\itnp0fi 
AthetOSef U t t(iutlbpbpp i (iftinnni\i€J)* 

Athlete •• C'fr/'Z' n*fpi" t *ri»p t "frli' 

mfunjb iiiWfitiiL iuutnj\ , fiiuljiuiLiiihnpn* 

Athl£tique£C«//i2«7»n«.Aui/i* . fc(V/i- 

Athlotete «• (rinpiniiin.fipi^yiiilpiib* 

Athoracique & Hufml/nLpSp*! 
Athymie J ££»»tef,^iMfyiMi/m*.0^iV > 

^ft "futi ninni. 0fti.li i 

Atitlter * ^ui^nc£b^ umqb^x 

Atlante,-* (Tuiptfiuiifuiuilfbp^ wn.- 

^Htp&iiAi intnpiiihnpft* t 

Atlantique t fti/^uii^Jriiili: 

AtlaS (tliu) m f&ifutuplititpmptnnff . 
^piiipinuihji t piuputuipnJu , (fjpph ifn 
^^tiLiuS) , \iUifuiuiJiubnii(if(ilt\ htuhi- 
-tinjiiujiup* ntiwlht [T""/"/'?'" *»»/»*« 

Atmometre, Atmidometre - 
Atmosph^retW^n^m.oiyJpuit^/, 
Atmospherique07"/«/"«'iiy/i>i ^,) 
AtmospheYologie f JT0iin^np,nm 

AtOCtef llifi^f (fir*f)* [pmltnift 

Atomaire & bf4^ m kt m hi* % 
Atome • fait* Un — de, £/".. 

Atomicity £ flmqtfm&qmtpnlinLp 

Atomiquei, Z/'«^M/^iit,/>/it^i»^..ik 
Atomisme - Z^/^mil iuWO^iV, 
Atomistique & 2A L /(7 lML>Mtl * (/'- 

4fuiiiinmujipnLp\i 

AtOllief 0«.«/uili^ni.0^i.ii, lipnnnutt 

Atone 2: (fr^tm [£m.£fuln 

Atour •» &"'/*7, *ip*i6nj6, ufin- 
Atourneuse f ^ww"-*^ 1 

AtOUt «• ^fUi/^nLfiiif^ . jmnOnulf 
j 111^0 lupiupin* qoq' fiuipnuuA, tfinp* 

Atoxique & tt^uiflnybi (<Ji«l^ 
Atrabilaire & ULmiiuniium. ubum 

fiftuqiiuj/Ait iltrabile 1 0k Jum* ^bumfmn&m.}! 

Atrachelef/frf^r^AlM**^' 
Atractosome(«)-»^M'iAa^i/^li(^ 

Atramantaire £ ir*£«'fc'«*"*«f*; 
Atre- ^hi»^u»7 (0m.iujfi % chemi- 
Atresie fc fcrm4mi^i»^«t^*i [nee)' 
Atricaude & Ubum^ * 
Atrium ■» T/fr/»«»fc7«««'uiu*4*« 
Atrichie > atn/ui^oc^cf. 
Atriplic^es J ^ CnJ/ihiuq^p** 
Atrirostre & Uh.iulfmm. g *i 
Atroce fc 2utpiu^tup (utuAtmlf), 

Hthfflnuphlb {j'*A*tjtiAip) t t[fipu»tjwjl& 
(atitrp). r^ttnjupJpbp ((jiul). dhpuiy 
q'liiqiiih I iftupif) . utdbXiuiutqbif, mn— 
Ifiojjii ^utptu^Mipx [yap* 

Atrocement/ *lJipuMtfMipwp % yupui- 
Atrocitefr 'htfhtpulfni.f (^„i^).«i. 

fitu<jhni.fi (nBpft). *lf , P' u< l nL f t 1"^' 
nndiiLp' tinubmih rub 7 0m.fr, ntutfui- 
\iiit.OJii.lit 

Atrophied T,ty7kn<.i/; 6fii.pnt.Jti 
Atrophier * %bp^liLh^ S' — , 

Atropine f fthiiiulrfnjp" 'i frbpplfox 
AtropOS \ WbrLb^uq^ni.lu* > y»«j- 
ffmO/tObnVt [nby,U L \ 

Attabler * (fanjiih liuutfrgtifrj, wn. 
AttaCa f Qtnpiujiu^npn* (Htuuint-iul 
b puidyintiilftubji 

Attach ant » e ^/i«h.^, jmllfnLgjt^ 
Attache > ♦«([» «i»/t.l»i ^i««f . ^»«- 

upttiip. utuutnftb jiiipnctfi pU.bm.nLUt 
Iinlim0nt.tf' p}inbitit.aui& { uiniuiftum- 
qbmj\* ljgnt.mA, Htn&ni.pi Hihliuuhl- 
OfiiAi. ynp&ivripbutjft*, ynp&ttrtjpmif 

Hjuiutnckp . Chien d' — i T^^* 
ptunpttfi 2«t.ii. fitre toujours &V 

— , f»p upu^tno\ijih ifbpfi^* ^tV 

Ifiiiufji uimlf /*£/*«'/• Tenir k 1 — • 
^m^b^ yl'pi'i. rrendre V — de 

qn«» (t/t(f n1 -^) &««.#«l»m.^»li «in.fcnt£t 

Attach^, e t ^m«7m.i« < »,(27»«//i«)- 

buiuf pbt.bn.nt.tn& f Ifiu0n^blpuuf i 
fuuihrpajtup* , ubi.bn.ui& % uthlpu^ , 
tftHiunntiA'* jtupuiS {dt^bnc ttw). 
(iA^^"«-) &uin.iujnt.lr t/^Tj* £ n ^* ^ Nl "' y Google ATT - 67 — ATT tfia^ (pauhfi ifp], (qbtnbui)Jtu^. A. 

vuimtnftti qptttrpu& mXy, lun&ittQui- 
oyuigui. mXfr, — a ]a cour, fyw- 
3ihb» <m t hbuiuit»hi$tbgnpn % 

JLttachement «• #ui/»n*. iA uf»pm- 

jtupnuif* • ufcpnLifimjQ* (mui/iuti). H 

Attacher * iftuiqb^ du$,na>umb ^ 

Jqtittfnt[) t pnXtbi ^t^Uqtut$bqnih .Jfiiu- 

fiAr£ [ [tup* JtuJiiignjgfi ifp}, (lpi&tf)b[. 
utjgnLb *ffi). < j ,M r*£ (*" «kfrrt* /• jmn.b — la note, izi^^i (A»»ft ««- 
P^2 A"«^). — qn. de conversa* 

tion» A>ow^ hbuikf jitmuiuptjbf Jj^- 

4"*-. Je fus attaqu£ par la fie- 

Vrei £tyt/4 p«Wlrjiw/. S' — , 
S^iuphrn.^ juifilinljfi£. ftpmpnt. qfcif 
juipiiulfln. ijUmunup^ uijuw%ubu$i% 
GjtLiultifiuliiui (Onpfi\* 

Attarder (S)* 0<-;»<fc«'£t j^»lb L . tuttibh ,lb qni.pt ■ifbit Ijtuitfb^ qpu$t.b^ 

jiit\MlfnLtjiithb[. wiiauthtf qpmnbgbbi% 
Ijtunihi* lpujiughb[» phdiujb[t tntttt 
^IpiinLnprtLpi Ub)* mm If i[hb[, bh m 

p,»ptfb(. — a son cou, ^H '/••'• 

/>*&£• S' — , ffiuufiiLft^ Ifiuiiffi tnmlf 
Jtnttb^ bbOmlputqjt^ »\J»» «t/» (f'«'> 
«^&£t tfHHijnifn, pbubnft^ j iitfi /»£(•/£• 

nhi» hiuiunuhi (pumbpni.) Smn.iujb i 
^mintlfi)* l^tinqm.^ (upupinnLfj), ftu 
Xitui {jpttiXt «/' , /il» A /"«•)• binU£ jijUm^' 

fobi j».pb L («/44e). S' — a la 
poursuite de qn«. &»«fctt^ /•/*""/' 
Attacheuri euse f tyiMtymfi** ^m. 

Attaquant,e • flm^l»#//»n|. [i^t^' 

jAttaqiie f Q>np&mbm. if. Htnpni.mS» 
fuoup Itbtnbin, htnuiunbnuf* .abiimh 
thhutrtntp* , jiuitbttipbtulpntnt.Qfn.\i f 

j.nltfiptpnhhyi, — d'apoplexie* 
4/«n»oi.u^. —de nerfs, £y «£««£»- 
Attaquer * 8 »7#i'"///»£ |mcm**i 

41 £l/" ijffij jtnjiJiutljfti' fimpncuitbi* 
funtibgub[. if'iiibpniJlumb[» «//»»»J 
Antuliln t Siupiulijii, nctnb^ iiitqmlfm 
%bi» ibn.h$nplfbi, bmnp tfn tpnpbi % 
ifmuittufinimh i tfnmb\nu» (^muinbiti- 
j/t). bpiifuO,.t\$b£ (ifr). ifouiblm[ 

•(lime). — par malveillance.ff'M- 
f«qb^. — de carie, ^mbglb^ —- 
en justice* ^m*i« pi«tlnM£, 7»«m/» 
pm^L' — " ^ a n °^ e » f^*-^ n 4 h^""l 
funtqfi Jp *ll""J* ^'»/»" , / u ' |, ^£*' Bien i/i to putitt J tu- 
Att&diefr fynt-fu gun. glb^i tnttnpif 

Atteindre * (/?fr#i.ni.ii*lij) ^.^i^, 

fiuiuiihl. b utb t. 4 1 fttiiubh i • (ibaimfiui- 
uhi • ifUiuubii nuAimi, (%ttntlibi*fiiup- 
m.mSbi» fSitH-ttumipJii* fimulthi («/£- 
'/"*•)• — ^» t.4* u,l * , /'£* S* — , /»1«^» 

ih-^PH t lf t p ,t * l - n t'b[ qmpitbit 

Atteintt e 2l i«««i«iJ. ^"/'W'"^- 
V *%)• — et convaincu de* 

IJ t tlpnn*utm}ini-m& nt. (qnq)quibnLU$&» 
bitting ftmuhnLtn^t fibuHuQutubmi I 

Atteinte J t'»ipnLnid,t^utu t ifl)u$p» 

miuitiLiipnip (iiputfi *jl*'uj)- pnJ'n* ftititnuqiultg *lltiiiub mtmftnnt.Qb\i1; tuuftufin^ 

Donner, Porter — . »*b { /» "/" nb[ (h Attel —IJiHUHujiiiatiilf^iiHjpn&ltni. )• 
Attelable - fynnntljp&tuli (Jfamtx) 
Attela^e - (liqb)ut,rn^p. luhqpnL- 
J tup, pmpjitinnjq** l^aiijtq tuliut- 
MfiL)ip T iu\tqpnLtl»tp, ^bputfbpuf't 

Attele. e t <J«t«»<>. Mai — » 

Sff'l^l'^ (" lu Jl)l [tjnp&iin.npl»)t 

Attelee h (.<>'»«/"»^»«'/' • «7"«4fc«* 
Atteler ^ ^ myfy (Ipunp/,), L db^ 

Attelle f UJipuitniufuwuilj (^Min.iif- 
J^ty <tlr»L^> intujuutMLttihif (pblfbut^ 
>nhqi»J[t\i pblfwtuttpuiitulfi 
Atteloire J ^bnbljmf. qnpSbtp»i» 

Attenant,ei ^^ f i^tM«i^/»^(i«#ii1#). 

/ Ifotn, Jomfiift y Google ATT — 68 — ATT Attendant* e t fl^miin^. Caden 

Ce • (/m/«"»^ yttjiutLlifiLp . I 

{/lyffiuifiififilfjy*. En — ^ITfi^l* »»«/V» 
M'tiiMi, fthtftttlfnt fifiuiujj tun. J tut fit* 

En —que, x. lThh hl% 
Attendre * D^tiub^. {tmu\t^,A,p- 

/*//'"/ • n'IA>lf">lbl t jut tmii* ftmunt.\i- 
hiHinu uitftinthn tf»»i*t*^#i#£ • Un 

coup n'attendait pas Tautre, 

^mpntiiidlibpn IfitLn ftpmpnt. butbd; 

Ifjt uih^uj/t'b. Attendez-moi sous 

lornie» fimh \ntAtftti l»t* uupiiu£, 
i/inn tuntntit. IpiAtntju. ^ Uufitiubt4 

Se faire — » fti ?•«*#•»(. — aprest 

Qkvtp nitiAlmij (i/(/|nt)i Ipupoutbi 
(ptiAifi tfp). S* - -♦ 8"L."'>'l* '/'"/i- 
«JAi, iiiuumhit 

Attendrir* t>,i,)„p> t q>„mbf f „fip,n 

♦•"V/^z* w Ar ,n ff 2 m i ttfll i'( J h) k ml r 

nj*l- S'— - '/"'(f^/'/f hmiunmuiuUilfi 

Attendrissant,e & ^uiLf fM^iiiui^i 
Attendrissement - t»utUnunpu- 

tnmlipi anpnij» Ipulppinf (tfnh)i 

Attendu *H /» 1i/^*m/i m,t.K,b y^ 

HjimnSuintiiL » drntfiup' — Q^e* 
uhttiinbinj np pitut nptn ift 

Attenir ^tyj"* «'••*" «/"«»4/»£f pn*»i* 
Attentat - nZp""l»'p&m-pi ibn- 

hmplp pnhimfntpd' ^ tilt nhmpbliqiup- 

Attentatoire £ ri5pn»l>npJLtnlpnV, 

br^btLhmjh)^ fimpni uidmpbpi 

Attente fr f/»/< •»«»».» A. ^i/, m,^*,- 
k ,u lbp' Salle d' — j I)*"""*/""?* 
Attenter* b»\i>n-l"»hpM'C» lW 

ofc nAmiplib i, /Mitfyf. r, piiitpmiiLtiivb i 
tfinimihb i {libnAiph)- Ahnp bpljbqp- 
)tb i, ijmpji </u»/u\/« » • qnn&iunnni-Ji^t 

Attentif,vet fliimqjip. [«f/»^/i 

aupre- de 411 -., X n '& n J" n b n J& % 

Attention, f //- ;mqpa,f. V/ ,/?n 7'"- 

dntp % fimSiif HfttAiiiiJi* , pAjt)ip , 
ufUiinnLttii*jtftiti hs f fiuon/h ,otuhiuukpt 

Attentionn<Ve tywmnLimj/»{i,/ii«6»- Attentivement/^«-;M«7/»Mt^4»**«JJi» 
Att6nuant.e2: p-b9bifa, JbqJfa. 
mtioupfa. — Circonstances — r 

IPbntfiitgnLyhk tun>pi$npiijp t JbinJb* 

Attenuation J ITbnifaLtf, [f»«%* 

VbQLnnf (jiuhfjiulpfiy. mpjn.bumai* 
tomtit nL if *, (jtatfurpnuf (tftnpifltnj qb' 
rfbpnJ\,nihoitpnt i/", i/*i>1»rti#ri^rwtnlfft(.0 

Attenuer l» f^bObLb^ (j, t & 3 ;,lp) r 

mnnLhuuiiiidutinifi .guiiftiiph litfiitpdh' 
)ip\ piuputiib intboupb iibbtx [^rttlft 

Aterrement - ^IunWi/ 1 * mt,„pb~ 
Atterrer * Sktfbmhbi, tnmfvuHuttpa- 

pb t. i/iif>Mfi"f/i{. $iputtupbtjbi,ujpbn 
• Qmiftnp ifouibhmi, tfombqjihftiun- 
by, fa** tW£^'» 

Atterrissage - 8"»»''»"^^% «»+- 
Atterrir ^Siuifwp b/bk^b^kp^. v 

Atterrissement - 4 r, 9"'P l "|'? ( ,, »" 
Attestation J ^//««jnt0^i.lf. ^m- 

AttCSter ^ Hfl"^^ jmjinhb^ jnt- 
gn^'bi. ffh'1'J pntibi tfiisbt t 

Atticisme - Hmmfrlpuft ^/i«- 

ijiitnfilfm 0^)1* . itiminfiljiiipiuhnLpi 

Attiedir ^ 9""'/^/*, m*/. ^«- I 

/Ar/« Qhl [ghb [, ilbi^lfb^ njutqbg'bb^' 

Attiddissement- ^iwr/ntf , nt^fiif 
Attienole ^ f/u^.n/M«/i^i W * # i 
Attiferi. ^5U/, ,l,b r l,b, a b L * 
Attifer •• fiftmtqutpif ^lf,,Ai,„h^)i 
Attique i llmm/ l t b,,iu. Sel — f 

\ t nLnp bmtnwl^ uitninhbmn**— Qbpp 
jmplf, A»,jpwjwpl f \ yupnjwptiftft 

Attirail - V"'?ni/ / ii.^,/;,,cJ,/»f«l.iyA/»' 

ttfritf. tniipm ifitttpUmf f nn.binpn piW 

AttiranceJ Sqmimfi L l*bp } pbnbpt 
Attirant, e i f^'^nq, )"A4(nigfr 
Attirer x^ (/ T /.^) f ,„,*, (^^»^)» 

rn/i jihphbfi jnXljiii (jutu'i tuntutSut ft 
mi#ii£» fipuit.fipb[. &t/b[ {ifhiiippnif)' 
S' — » bp'"p />";7fcy. ^ifi&ti pufjb^ 
t'l' 4l ,m JT"l nVi,i 'L 2" , r< t l> L (pu,pljw."\ y Google ATT — 69 - AUB Attise ( IXft&wpJujifiiujui' i C/ ni ') t 
Attisee £ ftiHjuituputiiiulj* (^iii nb - 

Attisement - llp*tup&ni.Ji 
Attiser (u*^f) ^ (ln»nltfi)4><»jwtii*[i 

JombgLb^, ('//""'/£>) pnppnpb[. Ifptu- 
ifp tniuf% pnppnpb^, utp^mp^b^t 

Attisoir»Attisonnoir-tt/»^«i/»<)n/ 
Attitre, e 2: \$tufuutJb^,up x uxf., n - 

iiriM| ( </V <o y) • \.k' u 9P * pW'uyp » ?f fjp » 
Attitude j i?ltg»i.,nAp t &ht t 7/ty/?, 
Attol.Attolle, Attolon - 0«/i«- 

P'ofaqt*'* nbnutliqqft'x [( jU,^lf^>o)' 

Attorney •• +nfu*u\»npq 9 fipitu-iujp 
Attouchement - / hufr, Lt f, 2 »2'»- 
Attoucher V 'H/t [*{mlJ> 

Attourner * Zunpdb^ Qaqm.^ 
Attractif, ve i 2/«7"i^nii» 
Attraction > Up»p"-f> </««^ni- 

tniiAip, uinin.iuJLam.%* , mnitt-unfinhiniTi 

Attr actio niste -• .fif|nf<Mipiifi.ii«li" f 

"t/fr t in *»b hi ^ u/tii 

Attr aire J ^juhmjolji^, pm^b^t 

AttT8.it jLptuvqii.pni.ut& . ^umbitAift 
uiae&t) ptuynt-nib fttu)tnt.iu&t 
Attrait* £/»"iMf»//'. itthnL^nLQ/iLh' 

jodtupttLp, Jfunnutf. j T/hnpfip^ 7^7» 
hbpqbqmja* (Ltultmuq}. hbpfiutSnjp 
•^finqunjit [/J/«ib (ncubift^t 

Attrape fr Opu^'p* l»'»p. pm.pu»- 

Attrape-lourdaud, Attrape-ni- 

gaild "• f&tuli&p juinp,Qutuiipnijuitt- 
pnt.pi Jnttnti tu^Pf /tmlit 

Attrape-minon - ^bqi,ut.np fum- 

pnn ustitpqiuiftntutji upupqJutittjuttip* , 
tifuipqnpu*t fliiuqutu utnuulipx 

Attrape-mouche- ^tthSlpn^ <j,h- 
Attrape-nigaud «• f^bpfumpauf^ 
Attrape-parterre - <bhu$hj,uplpu- 

fuuip*x 

Attraper * friulpupqb ^. i[p, U j a,uu- 

if^. pn.ub[» npuiu^. i//r&'"4/7> l*J^""L 
{^d^lftiLJ. (tfiiinji'H./u) PLl ,, '[ &bnp 
9^/* (9 nL / >u? ) f(,,L ^"* L /* nifprthhii 
fiutuljuiu[. (Ifbpiif) tunXnt.^* uJm'bgji- 
•"^l, IiiTiiiIiim^iijIiAi t Sinm^iuubi* (ui>mnbbpfittiutt\ , qtupubt. — a,Q 

bras. Pfrt.flf ^/.i^fc^. Que je 
vous y attrape. (/*£,/ »£' <**«£«* 
sfijhiu'u. Se laisser — . t a,t p n i-l»i% 

ubtnnt.bi% [abnp tuiiqnuniu titmuqnnt ,. 
IkttX'd.peUV-h' "pbpiujtp/iO^li pn.1inq 

Attrape-vilain - HquiHiufuuip't 
Attrapoirefr/?/'"9'"y0,<W7'"t •/"'"" 
Attrayant,ei^/i'i»i7'»«-/»/^« (/it *»*-/»» 
Attrempe.efc \F^f"'j"jp' (4 a T ni **' 

Attremper ^ d'ii«1r»'ii^"it^*( /a " , 3) * 
Attribuable £ ^bpntqpbjti 
Attribuer *fc ^Ibpmqpb^ qpb^, t[bp- 

ptibiujbi. ( inn. nit. fry lit f) until, j.uul- 
tpuyhbi. S' — , *l 9 bpiuqpni.hi f t[bp- 
nii >) itijnt.lt i , hphii Jbnmiinbi ( J"»q- 

Attdbut f (Jbtq^,ulfiu%nLf • mnn- 
pnqh ipp • utnnpnnbip » (Ivnpfipqiu- 
liitilt) hyiiihmlji [ jmjtn\tnq % nilibynqx 
Attributif,Ve t S'X-fa* uwnpnqbji 

Attribution fr ftinpfinut . (/i/m«- 

LiiitiaK Jbhttifinpft, tttn.uii.bini.Qjii% 
{uiiuiinQ^tjt I . ut\i&\ihptui.ni-Tt* \ hyjuiu- 
tint.tffi.ti (iwnbliiuljiMili}. /fniucntbpi 

Attristant,e i SpinJ.un.ltQi 
Attrister * SpmJbi* S' — ,SpmJfn\ 
Attrition J #/»/£ • 2'/ ,,/,, * l 2 nt, ^*• 

( £if (/itit/yi) uljpQni.pt 

Attroupement - ^alinci/ , « 
Attrouper ^ ^"t/u/j t/n^i/fc^. f'/j«/'- 

pfy, q/tupLbf- S ' — , A»tbf ^ , 
faJpfri* (nnttfftli)i 

Atypique & W»7"/»(»fc^n«/(^f «-mj!i- 
Au, aux j«r - (i fr 7/'*""^)A^- A 

(utfiti^ (Jiu6nin.ttibiuu)^u» (Jittut^nt^t 
(q<<i[t'U'ti\t\ i/^0| ^fr/HicI) ihui&Ii. (fr/- 
lii-^fM ti. timJmp. putn (^uiync£r)i 
Aubade f HjqmunLiuq f tttjqbpq. 
hunqpncQ fell T Xtttijuututtt'lipi 
Aubage •» fruiJpiuiniufuintulj i 
Aubain - Omtupmlfntlt 

Aubaine £ f«iil»iy/uMi/i ^^9 ^w- 

nttiuantp t qtntttpuiuqnjp* \ ouiuippu- 
iniugnLji*' jni'iilfutp& % bptflipk ftulpub y Google AUD 70 - AUG Aube i ft/9, ^tLuiu^Jt "«-•«»» ••»- 

'"tBthnLiiiuiuifuth* , ^«<(ii 

Aubepine J fl/tw^n* (^fl 1 
Aubere fr t/i«/.t/}.iii«i^«»«»4(**A) # - 

tftupifpinHiuftinmlf ^ n J" ipnn 

Auberge f f"»t»7"V> Af*tf««*» 
Aubergine J fww^"^, W^m.^ 
Aubergiste •» ^i«li7»4««i^«n » 
Auberon -• D«71h«4«mi/h^*i 
Aube-vigne f ft/?* ^»t«/i // *m 

Atlbier- Oiy^tmiffyitt g, Ohptutftuijtn, 

Aubifoin -• iftuufwIiplrifinLlj' 
Aubin - (ty rtl -) PbpuHJItuigp (**- 

pnt.Ob'U^* tuffuiuutiuhp^t 

Auch^niens (/"At) (Ij^nL^utktuhp* Aucun, e & 
r)- «>/ He, r *inj r )* u</,l. h n} Jt;tf (,lfa»(j). T Kf 


^uiif d ' — , (Jtfu*hpi 

Aucunement / i/fr/u^ i/J», nj* frt 

£ tfhfiufnil* phujLfth. n± Jl,tf Ifbp- 

Audace f (M^Wf • De quelle 
— , /I'fcj hfhuml. Avoir T — , 

Audacieusement / ffuiW/i, jmh. 
Audacieux,euset fftul^ftifti, </£- 

Jhput < 

AU-de?a ' Qtujuljnju ^uiutf/ifi lfn^tf[^t 

Au-dedans / h hbpp*> y \»i*pupi 

AU-dehorS t dpatiupnL uui^nLpu ftt 
Au-dela^ Qiufltljnjt; utliqftj* t^nqj^i 
Au-deSSOUS fbumnp, ijiupiii 

Au-dessus^ /» «/ty, fopb*-, ftpp* 
Au-devant / Hn.iu^fi y tun.?!* 
Audible t £"*//»» {fii 
Audience fr 0*-lilflHipi»if, ^wit-wiy. 

Jntmd, liftutn (ipuuHULnptuy)* utui- 
iruiii, lutupitA. Rit?\ttil$uiupuA$ , nt.li- 
kC^lbVPt "*-^•^7/ ,u '^/ r *• fp*»wu*<pu- 
L tun.* (Uuftuhftm^Lng jUJhplilfui)i 

Audiencier «• (tuuthuihfi) fiutpiu- uuiltt [ipumiuLnp* (Auj^im. lr) jpMi^r 

Auditeur - n^^ntp* -Mfyfa 
Auditif, ve t ^w«#//Mi^t 
Audition fr /Jt-tyfcffintf , i-^L VL fy 

jlftuhfnLif. illpii1iuip<jnt.p , (^«»2" 
nch^pliitnif, Runfuip<udtiiun 

Auditoire - /Km*"/*****, »«.i»$eW 

qpnt.% uptuH r [UHiptuh. niX^puMiifT y 
nLhtfhqftppt s 

Auffe J ty6«^ upuptuhutjunun 

Auge fr S«"2«" % (»*/• ty*/T V"^ 

i»Ab fffifuJhh), (f"«-/». mtu^ui (npdtu- 

?fy>)' T'JL (tl' ul P u 'll u l ,l l («•*"•«•»- 
Aug^e J 5"*^«« 't (9"*^)« 
Augelet •• tipOuiuttuitn** utqur* 

maijut't H m ^C)* 

Auger * p*ntpnliuljuttlln. tfntphi {bp- 

Auget •» fti»*-h y IpmupuAi qnL& 

btlf||lj[l. utnftihutSutjp (fUifWjrFA)' 

7 w /£ {ft ,tu p u '?h t hh tu ^* n, -f t ) 9 <§ypui~- 

Augette f i»«S»^iM^iai^ui*i[l»uii/4-j*^ 

Augite k {Fh[iuhniptup , 'i 

Augment -• tt5«t«/» jutLb^miu^^ 

Augmentatif A ve t d'"«-*^V««*»^ 

Augmentation J U.SnLj^iujputtp- (yuit^i). (ifutp&iny) J 

Augmenter ^ tt«-fr^i iUi wnobLft, 
usn.uif\ i(iupJipfi uiv l*i<jl>ki • \.U*tyl UfL &£tl !«•£• 

'tyiip pusp&put\itu[, 4p"'j 7^£»— * €H^ 
(i^u/in/iL^i) fPhdXut^ uiLbflituL* 

Aug^ural, e i, imcu^^iwMi^Mjtit 
Augurat~it"«.""/^w»ui/iitil«*(^^»»^ 

AUgUre •• ^uMHurfftumtf' fUuLUi- 
rj£ut f fiiuLtufiiftuj* yncputifa ♦ ^n i# ^« li^'"^, mauvais — » 5i«/i«Mfni2 w (f» Oi* 
seau de bon . de mauvais — r 

finipfinia)i % i[uitnmnh Jmpr^* Tirer 
DOn — de» /Jm/i&lijuili (ituJatpft^ t 
AugUrer ^ ^m.^'uffnuff^*.)* duSLh^ 

August al, e 2l fii.«i7«M«^M#li» 

AugUSte t> OtfnumuitfiuMn., JkSw 
thuin.. t^hdiu^uijp Itniu&uip}. «• Q* 
fjnuwnu ( IfUijtip ) . fc Oynuutbtub y Google AUN — 74 — AUR AllgUStin, e f OynumfXbnA, . , 
tpnim^Abutkp {Ifpobtulpttb tf«p<f ttp) • 

Augustine fc htyKb-tflf > 

AUJOlird'hui Stymf «i/« •fimuiL 
9JM», Jir|» Mftfl&t^t. f> m Hju+p* D' — - t 
UjJJnt. . mjumpnupbt; • umuit.«tff£ 

/»V*P* D' — enhuit. Hjuopncplk 
—J>* D'— pour demaint ty*«>/» 

ifmqpf mJbh d*utf% 

Aulemata-0^uj|»««.M#^i [p<n.f\ 
Aulete - Bp*<p*t—p* k Uf^w^^ 

AuliqUe & 9*/«««uflri«ii» - f typiuynjl 
{%mnbimk}typtft*»uuilpju\$. ty pututbluu 

^i«l«*. Conseil— t flUu#iiitM M ui^i»ii*. 

f pmUtaJpqtn.p , uptuQiHtuiujptup* t 
AulllC •• H'ttpnyji^typifutuiuljuiii hi. 
Husutyb i Uip uAftt. 9b uAi Jkj) * 

Auloffee * % M /.^«n 1f «r(1 M 4i«.r,«.). 
Aumailles (Betes) fr^ 1iu5.n f ,p, 

mpfUMtv^ tu$fpbt.u»uht.1i* (tyhifiuulip)t 

Autndne «• 0*p»p*fnt.9^iii 9 mnKtpuup. 
Mettre, Reduire a T — , (/•»«./»•"- 
««, ^6<«4 /Ir««jU^ Faire l'~ de, 
)ty ^l**/** fAhi^mp^utmpk^, Faire 
1' — au diable, JyJfr ^upn^umf, 

wpipfniOftLu intuit 

Aum6ner* (ltppitm.fya.% on«{(/>p/» 

upttutftJ)* upuuiditqnpJIift 

Aum6nerie^7»»|n/ , nipM^n4.f.^ii/i- 

qhtut$ibmnt.O fn.1* • upnptytmtyuiiH- 

/*•»&*. La grande — , ^tup^Uiuity- 

utncOfiLhi 

Aum6nier,ere i fl^n r J,u*. f - /). 

iptptfwpiMi jju f tfpuiit bpkg.finty.np dutjp 

{<l»p*u$). Grand — , ^mptyuui- 
Aum6aiere f ^outA^um^, f?^*»{>. 
Aumuce, Aumusse f Mlim/i^' 

wmi^ (l^mbtAt^tytifi)i 

Aumusson - fyu^uMj^** 
Aunage «• fyivhtjnmyuifint.p , ^tuL- 
Aunatre «• Iwuuibltfctf » [tymymfit 
Aunaie fc luiuuihtyp* 9*u.lb, 9^9 . A son — • A»/» Vr"V ($•*■■" 
i^fr/ "^phMipp). Tout du long 
de T— t flU^ "»•/'* «#»m«ui^» «• (*«u- 
•nfcli/> qpqpi m qui &p* [("f^ty)* 

Auneau •• fl*-n.o$put{ , m.* uityif 
Aun£e £ l/7«/""«-/i# JiGsnLq^ opnti 

Auner * (^Mjlifm.**!^) yu>fiby 

Auneur - ty.nl^imijl.tyj'i 
Auparavant / #.«»*. »«*|jw a »yi, ^i«*fc- 

[uiuqnjh> lustrug. L'^te d — , Vf 
IftUOhp iutfmn.pt 

Aupres / l/*Af»«t. i/*#««. — dd t>\r 

Untf, fft**l(it P n 4Ht* tua -ty L » p u "l'}*** m 
mntffbmifp* p**}' 

Auquel. a la quelle t+r (If—-.- 
»/im.n/.JtjAuxquels,auxquelles»< 
Aura — t»<jiw»j"*-y (f7»<v/»* , )« 

Aurate f Uf"^p* i(l«t«t)i 

Auray(Ar)-»^*M/»««l»wj/»j*,'/i««5f^iw/»* 

Aur^ole^nt uitiufuutl^,tf$tuniuufuutlf* 

Auribarbe t Quifbthpntu (t{bl- 
Auricolle t fluty tlft^t [?<«ty)i 
Auricule,e \ (r««*^|> n( '^4^ >w 4* > 
Auriculaire t 0*.^,,,^, otL^- 

I "'(9 f*l) * { pt»»fiii$\tinjjt ) tutfusbfft^i ' 
[lunuuini[munLji). tulftutifttiinip* Alt* 
pliu^tp (»llp»*j). L 1 — , }ityj0,*iu<r 
tftuut.nitpnji ifmui Jibn.pji(flpk Doit— )- 

Auricule f ttf*«i'«4'«fcfM°. wkpL- 

<tiffa*« iftbutpmiftiiL\t^, iupftnlpu)$i ft 

Aurifere £ (lutytnu, nutypbp* 
Aurifier * 0«(f/» figM^ hbpnutyf 

(Ultyttlj)\ 

Aurigides f j ^ihimihm^'i 
Aurigineux, euse & *h»*itp"j {*)**>. 

niuibm(inhhny • 

Auripenne (^fi') i ^AOd . 
Aurique & $um.uityrpIbMj (i««*i.t»- 

(fmuui)nutyfi. Acide^i (l»ty09ni*t 

Auriscalpe - Hlftuh^ptyw^ «lJi^ 
Auriste «• (Itbtympmjfi ^tut^i* 
Auriventre - fluty 'f*»p* 
Aurochs (ofu) - di'ui'ujrt* 

Aurone h fiiupincbubioti , Gnwpq- 

nubl/t T . — femelle > 0^7/»^7"v ^«- y Google AUT — 72 — AUT Jkurore fr Hpi'optjui tajy, mpbLtu. 
«««/• iiipbi.bipi ? n 1^iP' m f}»ijbfipm- 

intiity* — boreale, tjn-upumj^. & 

.fiittq XnuiiUotuqnjltt nbnbh nubbtjnjhi 

Auru ref/?"//£/ oijru. if, niiryfc «/i wui^*« 
Auscultation fr fttoi«ij.M*ii£m.i/* l 

bp&piilinL&fiLli*, uifuuiiubiuhfnn^ * 

Ausculter * tfiMwirJiMli^*, 4/i«>m«- jalibbff nuhlAinnbii (Wty)i Au9CUltatrice^«-l«4l«"ii/ , «»//t"(///»o 

Auspice - I'ULindJtujnLlijtL'b, b- 
pbLttjQ^ h } i u\i m If . iuqtfkynLOftLh y 
tun.iii^Unpq$ti.OfitX ♦ finifutlifi. HeU- 

reux — . fiiufibii^u'u ftqXm.Qfu.'Lt 
Aussi / W«i"""f4", li»yl»i^4«»» (*•») 

4M1. 6(. fit Uiu6f_ Mi/ 1 mjtipui%i uijhr- 
Duib% ytnh, iiijliuihuh) mjuuihiib* np- 
yutfi, nppm\i, tujhus^n^ iuj)iyuifi, Rut 
uutiitupmuii;u^ tujlipiuli Uubitugh) , 

nppm% (/!'"/«/») • — ancien que, 

fttuuuifjmtffig . ^ [jtyu itfunnSuifttuL y 

«i,«ifl/.. II est m^chant, — cha- 

CUn le fuitt 2 '«/» (t[pupiLi» % tnUkhpp 
Hbn.ni. Ijft iifmutfih fipil^h' — bidl* 
/ pUytji;u nil /Al*/'. i/a#tif Mowing f»|i» 

— bien que, ^ttyty>u#ti *...,- nppmii 
Aussit6t ^/»"f/ /* /»"«/! /•"4'v^f «««.- 

ttmifiiijhiJiiinJttintiibft, (n)itfnt.lihint.h\ 

tijku. — diti — fait. fi«u»«rt.*, rjuitf 

— fait que dit, Cal^li »»c £^/£ 
Jt'/i '/"»<-. — que«i/tV/if9i<'/'tf,if) ^£#*i 

Auster «• fa" put l tutu if* f Ruiptin.fii 
Austere L A»/im<#i (^u'U.A,). fuumtutf- 
pbp (^"'/»p)» luuuitiibpoh* fuutmuptu- 
pnj fuuuiuiifmp (ifntpq) • funtfnn. 
(qfctfp), nJhbmj ('"SB* %iiujnt.iu&p\. 
■ Qtiufnth (uimnLiA* fuuuttuajidf 9<"/> 
ifiuJbpJ't {tniuifphpni.Dbunfp % 

Austerement/A'wfincOfcmi/p./u^u- 

AUSterite f faut/1/it.f . fuummttpb- 

Austral, e & £«*{»»«*«- my^ln [pncpt 

Autailt «• ltiipmt.fi fintf* ftiupuiufii 

Autant fll]l*pi"%, aijliyutfit Xinjii 

I'uii, hnjliyutfi* J^jJI;lff linjhpusti 
linjl, linjliptuhft* nppm'\i ftnyfi, #»/»- i tilth, nppmXi' rtpptttb. , mjhpmh iui* 
nppiuti, yiufi* — ... — t flppvuV... 

mjhpmh* Cest — de gagne, (JL/j- 
^uilti u#f nut £. — qu'il est pos- 
sible, Q"*a 4"7»/" — que je puis, 
bifntfumhl. — qu'il e9t en moi, 

flpyutfi fnfnifuuAi%i Jibn.pl;u bfjtu&fili 
iiitfi- 1)'— i $ % n jb Gmdbtfininut.m 
Dbiutfpt tiftyti yuifintf t hnjhpiulf £UJi0 ■ 

(^•»V)« D' — que, t ir«*M»tM*f j 

«/»» i«f/tin&. ^/r. D'— plUSt ft<-blfi 1 

A t „. I) 1 — plus... qxieSlkjlpfh «- j 

cbifi ••• nppiuh y iUL.bifi luthiop ••• 
npnif^buibct i/ufiii«itml»f| nyt, W/in 0(-« 

D'— mieux ••. que. / (Jt/V m ^ 

mcbib^ j"'" 9 i ,ut - qfiutbtfifiuubqjfi. . . 
« Opfihiulf. MiomSt;*. (Q.H-nOft)! 

Autel «• A»i»/»»«1»» uiVij'«i»« p<ti<jfi)M 
( Kb 9 milium <j). Ifpohp. Grand — , 
Maitre — , fttiM^/un^ioli. lever, 
Faire — contre , ^^t^lifVi ufr. 

rfmli iifft iibnmh, dbp'lnt.tub JitipiiL* 
(jt»ihb[. tfpyf*l itpuinnLn/ fi^fumiini.^ 

Obmh iTuiufA. Jusqu'aux — , 6*V«»- 

pbifi If^an (puipblpiij )t [ifivjulr §n% 

4ut6mesie \ blplnp*** filphfipj^ 
Auteur - ITtuuibhtuifftp, Kb ^ filing. 

wnpfiLp (| n, ^pf , )* Itmfiiiuufiutniiun. 
%mLmlj y (yuphitigiti}ujtiipui, fihuipfiyi 
ffuinil^ innunn, Ifuipqntj (rpuu*iHt.np\» 

"kbv** &""p"-if' Les — de nos 
jours, tyhnup* Je vous nomme 

mon — • QunqfilU nttiftt.)(£ IfrtLUttuif 

pbqp, Cest lui qui est mon — , 

UJitflfg (itfutgiuj, itiifpfiLpu dth 4"» 

Authente^mi/Mode authentique 

-t^mub pimntuptiiq tbbbn,bptii^jkn» )t 

Authenticite f t^iiptmpuinm.Qlit.'ia, 

ifmcbpm.Ofidt 

Authentique t ^in.bp,ulfiiih. } 

fliimnfip • ntiinhh OuipqifmitnL0hi.ti % 
iimbt *fittitpn.m&njpftnt.innfibbttib oph- 

limg. Peine deT — ^tuiiuiupumft^t 
Authentique inent Hmchpusptupt 
Authentiquer ^ ^ui.bpb L . — une 

f e mm e, Hitiimmpuuidb £ flmignti Itfitn y Google AUT — 73 AUT Autobiographic f />tytn«4Ali- 

Autocephale «• />ii£t»«i<^ii«.^* 
Autochtone (f) - /U»«2A'" , / ,/ »M> 
fifth plfpoj. £ fliiM 1 
Autochtonie, } htyteptipuymf » 
Autoclave & ^ f - * ^W^m.^' 

( IjoiQuhij) i [pti «*{f lff£«U Hfc (flute OOij) t 

Autocrater trice t/»M»Hr 4 **»/ rlK - 
Autocratie f /»l»^l»««#^*u^«t.V^Lfc* 

Autocratique & frhpluilpun 

AutO-da*f 6 ~ lptaif,uutiiKUI»i.h (ha- 

LtuututpMtmlfiiA* tumbh/i) • Faire un 

— de, ty/»<»«4A *" ,w £ (0w«-^ty)' 
Autodidacte «»M^WimuliA [^«»ln 
Autodidactique £/ityWunt.efcu*- 
Autodidaxie £ fr1*pbnt.uni.ifl$nt.pi 
Autody namique£/»lt£ W c/.m/../^*, 

AutOgllOSe(^fi) f/>kpkuii*«iW^*« 

Autographe £ k fr m t»^p^»i<fl*p* 
Autographie f W'M*»«"?/"»«.Xtyi.li, 

Automachie/ 1 V t, Ar7^ l '" t /'*» A*^* 1 - 
Autom.atei/»^*»"'2'«(»«'(«/^4liMiy ) . 

dbphlmyiutftnlt (Ijbiulip)* «. Jtliphtu- 
2iunJf*tf taufnt.£, dbphitiuji 

Automatique £ Mi^l»n#2»«/»«/^* 

jAtp^tupbpiutfutlit \Jfhp%ni»n2nt-Ji*, 

Automatisme -» hltplnajtuptlnifi. 

AutOmedon «• ty«»*.«"^iM{M 

Automnal,e £ H^jf/ln 
Automnation f tt^T'«v»«-f*« 
Automne (*£') - ^ J tt^ntiu 
Automobile £ ttn-wWluM^wfu/*! 
Automoteur •» bhplHu^-ptft 
Autpnome £ ^pio^^li, fihp'Uut 

t[lUpt tUlfjtifitlJfti 

Autophagie £ b^p^mtfhpaLf^t 
Autoplastic J hlpl*tuijmL0ltt.h* f 

jt)tphnnnanutf , fiitpinubnpnqnt.it t 
AutOpsie (u) £ tyui^fcWff^tfat 

Autoptiquement/tyiMjigui^liiH/^/i* 
Autorisation fc tt/»««oW0/n.li • 

wpuiohinqttpt 

AutOri9e r e £ bi/uttAinulf** tuputo- 

%hat[, fuaupli nAttjUnqt puihljiuj, tutv- t%hnjl\nulf^ iftimuittllpdiuli* t 

Autoriser * />^"«W0^<.fc imu^. 

£w utnutuib ^ittputohb ^ * fiptuuuwpbi*, 
jipm^ntXpp utui[ (pmu d'n)tbinL\ » 

MI/l/llT #!/€»* «•••!£. S— », /»^#«tl«M.- 

9jii.1i (Mft1ffti.^i dtuuiniuutni.Ofiiit % njo* 
qwhb[. Uftittnditin. turthnc^ ufnttti" 
pitLUilf* uin-fiU pn\ib[i tjn.9\ij»^ njo* 
iittt\inci i 

Autoritaire £ ^ t fy/unAw^MiV* 
Autorite t /»^fi«W0/kti (/Jo/t) , 

{uHuuinjilfhnt. }9 jn.it • tfiun.tuiftupnLp 
fi2fumitnk.9fn.il. </"'/'//, fo/" E » Miff'' 
hinbni.9ftL.it • wpd'iiihiufitiH.iuutnLp 
iiin.tibqfiiiHttfnLOfiLh*. fipiiitfinit, tup- 
moitni.Qfti.ii, AveC — , £/»/»fuuftii. 
D' -— , ftjfutuhtutpiiii. ftyfutoituipuip t 

fUnt/ilmtlfopft. De son — prived 

hit pit ftp q [funi.it , ftitpitmfipuiJiuii, 

m)jfi<fii/iol</i*> De pleine — ♦ f«j»/i- 
uifiutoli*! thmdpunttuV , Plein d 1 — t 
ITbdmumuw. Faire — , OptV {A- 

itbi* ftbqfiittnlini.9fn.it Ipuqdb^. Exer- 

cer de 1* — , jj^oibin^. A\ r t>ir 
— sur. bi^i' Les — f «t»#i^n«.- 

J9£rmli tjini-lup* ufbmpt 

Autosiste (»)£fcf - ^i^kjui^.^'. 
Autotelie ^ h^*p^»'"il" , l u ^" , ^ tnt -f 1 ' % 
Autotletique £ ^plii»#i/»n^<l«#in.iii- 

Iptih*, ftjtugiuiilip f ilntpJinLuftlf't 

Autotype £ />i«^u*li4Mi/.*i 
Autour ^«h C"«./»^i«liui^, 2 nL /*f* 

in#tu r/M*» pnptputftpp* pntf* 2" L / , i* 
l"*-Pl, /•/•/» («*/uj?"*i« ifrpuij)' / Sn^iii 

ff/^if ^nLp^iuXtmlfft . Tout • SUnpu 

Ijunif^tii tlb)t /^»iji/' t 2 n *-( , f ipfiiliiulfHiLt 
AutOUr M*ttiitnriiMi^iAi#inLp(tfn.4rtLli) ( 
nbnftlilfbiJiu ^bpljtfJt\nvifn'h*t[AnL.lt*i 

Autourserie t tXuMqmtfibutpmuuu* 
Autre £ tty L , •//»-«» «/ty"t» "W»/»2» 
«//i*-i/, bplfpnptf 1 tuj[» L' — jouri 
(Ihybun op. .«— part, Q L i>fri ««Af|, 
D'annee a — f ^i«/i*»«.^ mmp/t. 
Entre — , /» «/tj "VZ^STj A «^ MM ^"" 
cn^. D'— part, [T/»f 4"7«/t,»""H 

<fuiui. NOUS — , VOUS — , (/"4rl»p, y Google A V A — 74 - AV A ifncp. En voici bien d'un — ,ft'« 

pbq/t nupfii i/'hi£. Ost UQ CXer 

cice comme un autre, dju titf 
tlutpJnL&ltLl i/'t. J'en ai vu bien 

d^— , l^qffk "nbfjilt »*l tnbunt& btf. 
•flrf fh.pj*l dkkfr nL t'frz "4l • A d* — f 
Qvp^fybb pnt. Rtttt.utiutfni.pt 
Autrefois //jJi.o^iWefc, rwtn&lf ii}t f 
ututbunt[» D , —« f ft' ( f/> tttutbuubpnc^ 
fifth mmblfn 

Autrement *(l*-t t t i i 4ty l V» a V/ ai fl7* 

ttttqm 9£ **} , bQI; r*£ , y ,,lut tut.bfft 

(•/.m/uwl). Tout — , Ne . . . pas* 
sans — , fy « , yfy° , ' 1 s ffo «^* f 1 **- 

fnptffth uttttppbp Ifbpufjtt. . 11 agit 

— qu'il ne parle, /»«»w^ti nt/»^ 
^•y 4, qnp&bjh nt.pfc*Je ne men 
inquiete pas, ft; V"** *"9i fc ifphbpt 
Autruche f fyajfttttf sh^t qntcntt 
Autruchon - &tttjfttnfu»1iu$y% 

Autrui m Ik J [P. nipfaMp, /.»H*/«£. 
n«-/»/i2 tfft. D' — , nipfafr* 

Auvel «• JJtulfttmbqt;*!* (Jilftttug)t 

Auvant^»^«.utu^uiq.il»»/fci/Liiii^«i/i'i 
Auvergne J ijbqbi.iitnibgni.pt 
Auvernat - Qn.fkqjtuf,t 
Auxiliaire & 0<t»'hq»if } oqutulftuu. 

fciiilfiitu* oJtititnmti (/>"'/)< 

Auxiliatrice £ 0*fi«»jpj»p** 

AuXOmetre «• fat^nptn^tui^t 

Avachir (S'), /*ML{tn«£, L u>jhht„ L 

{Hiucfm-uuift), I'l^l (lfltng)t 

Avage «• HMmnLpp** 

Aval- OinitffMi^nftf'fffrMt^.Vent 

d — t IXpbufuibmj £n</ } pbufuiuim 
fint[ . / ^butjtu fibui^ qbutu ft tfittp* 
m (J*p***2.b'b) 0*ntptttqpnt.OftLu (•/•»»• 
jutuutuqpji utmlf ) t 

Avalage - bglr gm.it (f/tty^' 2" lt " 
tftuputu}* qbutujttfmpnuf* (li#i/tnc) • 

Avalaison, Avalasse * i^^ , 

m.jup. 2 u, p ,u ^ ni f (nmqifopbuij find) 
uspbuJmbiiA.pmptu^bqo (bqbpph tjn- 
putj ) . nqnpttilftiiqpni.Obitiu* />/*iu 
$.m.1ip % jighnq int.lfppn.hbim. ftutifinpi 

Avalanche fr X btt H iL n l""l **/"•* inultnjuiy ihtXiuqnxXnn* ^qinptmlgnjm r 
fifiLU t nuuhXt fin it fit 

Avalant, e fyutfatttlf (b.uc)i 

A Vale, e t ^ntfunclf* Iftii/tt^jmbftp 

Avalement - fyfr^nciA ^fcmV* 
Avaler * ty/fy . ^«i/*£ . m^W"*' 

(tttptfttttnftu Jbwfrtf 6f**-n) lftnpbf4fg- 
tttbi* (iitihqnt.pdbf y bptttjfutuqpbf . 
(ttt&luntfittiuph finp) thnpbi. — Gil.,. 
$l'"jp"*fiiHjl'[ 1 qtttjptttqftu htttjftf^ m.» 

u,ir^. — sa langue, &f«MfM«fcm{,. 
jopushgbi* /t-fr/, £^ £*»«.!» P nt T^h ~~ 
le Calice, fltttJmlfp ft*Jbf y upturn*- 

np tfcufif — la m^decine, fllW/f 

iimlfffLf , fiintfiutjbptqft^ deS C0U" 

leUVreS , [bnfi ^qft tqntimmMp 

If lib i. — la dragee, $&M&ti.fty<V 

9»imlmt.0^t.ir i^f Ifpbf — la pilule» 
%unu qbqfituinp ^L&l* fi'utfiutfbp- 

tqfa. — sa gaffe, fiuiiqp fah Lf 
fifblnnf. — sa cuiller, 44/tyff w 
libf Faire — , ^nbgub^ ^nfutn- 

httiLiuqph bfittifhittiLnp /*//'"/• 9^*"* r 
^i ^fti^f bpOttif, S* — , ^H n *-I»l» f[ lU f 
Iftiifttnuftf (ifinpfi)t J 

Avaleresse ^ imlpmtnp** 
Avale-tout-cru-^»'«ili«tifiujpfimrt j 
Avaleur - ^"7. ftiu%pHnptfmp\ — 
de gensi de charrettes ferr^est j 

ffb&uiputh ppnnnt 

Avalie fr lTbn.pm.pq m , t/npOntui^l 

ntlumph pntpq U nk juntqnLtn^t 

Avaliser * bp^h""!!'*?' 
Avail ste «• bp>»il»fuq^tnqt 
Avaloire f ^nlfnpqt 
Avalure J OiQnM{f&^«c.]b*,^MifMi« 

0i»ii/i*, nplfnpiujuut* {jfbqXm\t^lf^y' t 

A vane age - (^i««^ iu^im^) ft/»u»««^ 

lfmtjnjD*{lfuin.tuy\ nupuiutlftuqntptul I 

Avance f («»«-/»A2t •««#««;) fititltm.ufj 

StuiTawjt utn.iiifnt.if. ttttthnLtuS iff J* 
piuy, jiumtii^m^nLtt^ pwjft f»tt$hqbp\ 
tltpt tftntu tnpnctnS utntalf Ifutb* 
ft$njQ i tftu\ifuuiqpuMtf»{2fl"- ul &f l ) n nt.ft 

bfut& Jutu, imiptuLttsliq, Pren^e* 

Digitized by G00gle AVA — 75 — AVA Gagner de V — • Amfyiuj malnt^ 
um-iL u*1yi>l*L. Prendre V— sur, 
(Ujfrc. uAifiln. £tre en — , ft*j& 
lfthB^iun.u»^ fritittyf. Avoir del' — , 
Un^£. uAgiuA //»ty/. II a pris V— . 

iXrLtiift^la 6 ui tf am j bntit. j%iithiitih,tii- 

I'uplf* \nujuiupu$jj. par— •» fty**- 
Mty, u,«.,,^l.. D'— , / (JU«^tt. 

tftutifmui. i 

Avance\e & flumiMjw^A ji»*-w- 

Itiigtfiiil. $u ib l fifth tut ^6bpnu0fiiX') • 
iulin«itM^uiiirtt1i*. utuaiti&(Qnt.q\ , otu- 
unpgttib (JncM. umipittJiiiilhiui (°/»). 
jUHtutfiiiqhp* jiuniiiftuttjiufi (qat*"*- 
tfttijnib\Jiiit%funt^tutnnjq(tfnitiir\ . Jjge 
— -» Ijgbiui fuuntulf 9 tuihtnjQt 

Avanc^e J tt«."Y ,0, V'"^" , /'7P (p^/'~ 

ipfianiutiV jtiin.tiiaknitnittqtit.0 ftLux 

Avancement - 8'»n"*t»»flff»'f. 

juin.ui£Uignnf . piupXpitilpnpqni.if* • 

jfu^n^nLffftu^t pitifttuf — dhoirie, 

^nAtknu^iiin.tttunniO* i 

Avancer * Rtumu^ umtufij [qnpd) % 

jt**nt$i£ pjb^ (*t^fC) ' 4 ( ,M ^*»' t ). ,,# 
aiuo pmibi, ntup&ptiihtnpqb f . bmp- 
tftunb^ (Mnp) . bplfiglbL (r/{ni_/» v 
tyiafis£ nnt.pit\ • turtutf btutf tunfbi 
t L ( <t'**if***gnjg ) • uinibt. qubt 
{qfpiftp «^f). Ifuthfutuifaiiipbi* nt- 
Pr2t l R lw *t ,u p «*»'"£* tf&tupbi (liutui^). 
tfiaL^tugiib^ Ifuthfuht (<>"<-* J^lf^L 
"ft), 2"'^ j 1 1 * &bn.pjt nutu i/£i uibg 
/*(• l B a |< ""-M»£ M '' i "«'£i jttin.nifb[» jui- 
n.tu^iuqfijbt ( ttijlibpuih \ , qitipifuj- 
■'«£ ^titiiuiiitftuL f . qnLpu bptjhuiiii 
\'ipnLiuuntuuft\ t ntiLpu hfbbi* bitip- 
ifutttbi (jltunt.ttiSpft\ . juttiiuoititftitij 
IPL {qnjubpnij. ytttfifcu tjbp trfltbf 
1&nnuuth£ (bq^bpncji). VoUS aveZ 

avanc£ sur mon terrain, £»<|t« 

■ojM* JmtuS ku. S'— » Q mn. wo qtttf 
*pmiuf i jtun.uiottiuuti . qitipqtuuiii, 
yiuiuutlfttiL^. itiitfifcu bfltb^ * y #« n. in • 
hp9ut^.gn.tjfi^tuptf%ttn.ft^mjn.bpnt.) 
Avanie f "fiiupnutilpiiUp . futunpnu 
yfiLU. funuuup, tfbqbpnufi ' Avant i£» ffiiiitiii^ ^u»V f u»«^, ^ 

(l/fr^MM^)* fimf&4.£ ( J> ,u £&£ ) * — '" 

i'heiirei $uipttttltuif> fQttinuJf.fonpi 

hbpuhp[t f funpbpfi* Bien — dans 
l'hiver, J»«/» iJfritncmfc i/£j. Fort 

— dans la nuit, Jf^fct ^n^ 7^- 
^fc^i. D' — 1 tt«f/i •*/»/». En — » ^' 
*hk*ll* jiunuMfr jtimui^ De la en — t * 
tti^ty ^ ^/»» Mm^t^li. — que ♦ 

— que de, tft'tiawf, *g ( ( /fc^li>ii^)i 

Avant"* Ui "ifititjnqtf r ( Ifmn. ) ntnutfp* ' 

A vantage*- 5.ii/?ui«.n/t««.0^*.t»,2ttf4; 

oqntut- oquifip, $urtitlt.h intQftLlM, nil* 
pf»^bpnLQjiL)i % mniULbintp I9m.fi* 
tnbqfi (/uii/iiftfui/iM . I'M^/iMiti H (9 ' 
P'i'g}* jttinQt*L.QhiAi* Biuhnnnt-uiHtuihi. 
(J(;lfn6iu\i)huiint.\ iun.uitbittiaitn.pp % 
ftpincnLltpt;)* tuLbijt utpntfi^n. tun- 

jum^inpfT (/h.».#//» Jfy). Avoir 1'— 
sur, ^&/ » tjfcjtm<iuiity&£ • Pour* 
suivre ses — . Avoir 1* — t ff»»»/- 

^«i| bjuh[. V 1*— de. 'iiiuuMUutusLnp 

i/bpufntf (/u»«/<£ Jfc '/•»«• 4pi»j). Avec 

— 1 ^ ttutnt.ttn.np Ifbpiqntf ^fuouft^, 
[tut. dftriL tfptiij^L^itiS f*iL'"i).A. SOU 
— - % \ftqttiUtntiiL»p % 2'"^""- n p tfbpufnq, 
uJifLnp'itif^ni. Ijbpiqntf ( HuMqttt.fi ^ J . 

fttre a son — , U.qnLnpg,u^ pip"^ 
Prendre — , fJiw^M^lrpm.^, oqmf»i* 
Prendre ses — ,/»/»Ak ? .h<.mii»p ^/»- 
tqntjpn)ibiqnp^n. Prendre de 1'— 1 
son — pour ... 1 faupip mbf 
,rb L u L (Afi KhAU L nL). Pousser 

de 1' — » 8»»m»ii^ uiutufi^ (vp&c)* 

Avantager ^flL'i»"Lfc/'Mui r fc£'t ©9- 

ln&^tlll£.S , — 1 fyifc/ioi|«ifr{*.oijimn.^£« 

Avantageusement / ^i^»«i»ufi«- 

tnp libputntf qpttutumbop (fuouftl), 
jttt^niLnptiitqi;u (lutfrtLtiuttiuitif), Jt~ 
qtiLut uAtlftu (Jbljubi) % upttuint.utn.npf 
libptqnif ( ^tuu^gntuftf ) , injutupuip 
(mJutbtttf lfi*t*j)* 

Avantageux, euse t tujtiui.kw 

ututuuuuui.np {Ipttp&ftp} • , t , "Jl n 1 
ifiujbfctumm.* (q[Juujung). juijuiutw 
liqutuunuliiilhiuiJIiui (flp U qnjtulfiw- y Google AVA — 76 — AVE Avant-bouche fr fikpiuiqut *.*, ^p' 

Avant-bras -• tTqf" [*.**.)• 

Avant cale £ %'ufuutjwwuilf (hut- 
Avants-coeur -•/?«. nfy»micy(«tyi»i«.). 

jtrnhfugStup tq* (i upturn, fi J t 

Avant-corps -• tf "/"-cmi,^, ,up. 

Avant- cour f t#«"^"«7t«*-/»0» 
Avant-coureur «* 8n*n.uifnli0un bwptuufhw 7"<-2 , "'/j fipli^utiulf % iuq 
.nmpwp* \Juuium.pf%miiniub m i 

Avant-courrier «• tyi<i/t<fi<^frt#i,W 
Avant-courriere fr l h>ip<un{bmu,- 
tff»/2*- L*— dujour, (Jl^i 
Avant-dernier,ere i ^bpffiQbpt 
Avant-duc •» ^Jn/iiM^wti'i 
Avant-fosse -» T#«*/uu/i/»m/« 
Avant-garde ftt au^in^u,/^ i [/JmiA 
Avant-g , oiit»»L"'/w«M£'«£U'^.i»'"/«M' 
Avant-hier ' #irn.Mify , bpblf fi 

uin.fl* opt [tfm.uip*t 

Avant-jeil "» 1 u iuqiiitfnLutp m ,qnpAiu- 

Avant-lait -» U'^tiuHmpuf't 
Avant-main - 0,n.iu^ulfnq$f <tym 

kpft* {qurpttlitttplt) iiin.uifUiljnnifnd 
fiuipnt-mb, utn.uM^nuQjtL%» db&hiin 
n."*l (if'uu A/ini.)i ipfr) 

Avant-metre ~ W/u> uii/ni/^'^b- 
Avant-niur - Xnu/unpift 
Avant-part fr \,mlu,up,uJfiVi 
Avant-peche fr ^uqmqbq^t 
Avant-pieu — !*«*/" <//»9*»9<^ '"/»*»</*! 

Avant- port •» *UMilu(iiu\iqpnt.uj\t% 

Avant-poste - lln.m^nnqu$i%buuit 
Avant projet -• fyr.*^.,,^ . ii«,,/u- 

jtumm^iuqjiyx \Jumpm\it 

Avant-propos •»T,«M^iu/j»ui.^,W- 
Avant-quart - U.^mffunf^t 
Avant- scene J 'btujuiuuibu^upiuh, 

itiiifutuuibu^iupuihfi oQhmlji \imluo1}- 
bwtf' hatfutufiufp . Iiui/uim^ nic/iup 

Avant- terre-frtujpitilituifuipp\tnu- Avant-toit •» %n.^« *£««jA wwlfe, 

eh* W)» 

Avant- train - (Za «•#£.« ^« ,j J (^t**. 
Avant- veille fr T# nju^bp^'uObp , 

hmjuphObp op (Qtuuttifn) 

Avousbe,Avaux«»V'"/»t//'iu^m^/i*« 
Avare & tt?'"^* mpSu$Oiuu^p % fup- 

Xnujnq, unfuiH ((tiudiu}tuitjfi\t 

Ayarement SftfiMffoft^tn [ty<M*i.Jn 
Avarice - tt?u*W^. — * sordide t 
Avaricieux, euse i fhfcm* ^£««n 

luaiiifttuJhuti 

Avarie, £ ijAmli* i«^.ui4(liiut.n<.)i 
Avarier * *lhmubf f H, L bpb^ 
Avatar (tf.uin.) ~ Wt»piflnun.ut.9fiLl 

Z.^iftfHirfftf}* luijuirfiitrti 

A vau / A vau l'eau » W«A 
f, i/uj/i. L' affaire est allee a — , 

^np&p yiuinifbgiUL . A vail-de- 
TOUte* f PtunAituyuinttu'i 

Ave r Av<S-Maria - Oq^jl fi bq\ 

Wiupjimif, ntj^nj'bii fipb ^mmlfujpbp . 
fiiumftlfp (iliupipupiu^li). Ifnt-mubn- 
^nL0fiLU (puipnqji «/£*)» 
AveC ^ {iwttf Ir^i^, Jlilftnbti % ^ m » 
(ph&uigtu)lj[ty ♦ pb*p"(pnju\i ••.• n^ i 
bitiifp 9 btuL) piHpy iutfiu % 0{*£b t ^< 

tj[i\i)uipAiuQfi(qininhi) ./ /» Jjmiujili, 

(ibm* — ca que, ^/» ^t» 

Avecqiie £fc«» (niniiih$ua.npfi i/4f)* 

Aveindre ^ i'«i<^, &^»0u«^ p£r/>£r/* 
Aveinef*t»"/»M"»4,^nt#i^i»<.^bnnuicf« 
Aveini^re i ^ntp U „Jpul,n S *i 
Aveline f \lppnij^uiqft\ t % 
Avelinier ~ tt/'j?'«y^n^/,i 
Avellanaire i Uppml^wijlkut^m^. 

ftiiiutuiLnpt 

Avenace. e i ^upumlfmtiqjt't 

Av^nage *- ^uipumtyuwnLpp't 

Avenamment / fftm^t4i«^ti*t 
Avenant, e t t^np^ui/t, u/i/mti, 

pmpbpftlf A T— ♦ fil\tnp RtttdbJtuw y 
puut nijhJ. A T — dCt^ %'titlbifiumt 

Avenant «• $n,ltalu$fntXp(iuupuGti- y Google AVO — 77 — AVI Avenement - fauplp,uqm.tf (yb. 

ptuqnjit upuuHtLnj «//»)« atuGiulf tu mil • 
Opih. uftiiuHufinuT* tfni^nLitin^Suijtn' 

Av^nerOD «• tfo^iit^mputulf* f Jiiilim 

Avenir ^ f»««i»«*/»£ * 

Avenir -• tt*^M*«.ty, i«Mf tmjmy.pu*^ 

muftu^nij • tuiiftunlibptiiipf . 4'"/A^ 
ub[inLhrfp n jbuiftlp, itiUfmqiuj • ijm- 
omW^nityil,, ^, r 'A T -, j fla^t 

hwpp, lUttfUlfJtH J fth l/fyl 

A Vent •» #/r«l»&mty(^ ( ii0rt^l.Arfini.). 

Aventer* £n^#„ w fy. 

AveiltUQt {• ftf#^fi»<*. i//rS.i,^, pHiqr), 
ifhutUffpliiLtn,Qfit.h . uiitipihiitpljtud* ^ 

uittifM^mtp* Homme d 1 — » tt/» £««- 
tuijuhrj/,!,. Diseur de bonne — -, 
/*»«77«iu«»j. Dire la bonne — ,p»«77 
^"v/»/- Tenter T — i $»/•«* •/»«/» 

^» a r — » £"«» ^^'V'j. d 1 — , 

Par — , / ^uimuifitfniifp^ jtultljuipdi 

Aventurer * Wki^i l»lrt#»^, ^i- 

utm^njft rflib[. S* — , 'hfiifiuypmt.b^ 
Jitmiu^ ItbtiwLfn, ft tfttbp 0««/« 

Aventureux. £use t 'hfufiuqpmL, 

ftpiufiii, tfmp <t ittlf i 

Aventurienere f ^m^im/mI^/i. 

fipffiu^aiftt'Lrfftp .friipiiititpuiTqfihnt np, 
p'i'fifmaon* * &nijmHt;h* £. fiwnnm* 

Aventurine^U,uutqiupiupi[^bnbiu^ 
Avenu,e t. Comme non — , bpp 

Avenue £ {fnnnp utptufibmlpmipu 
f>p).Ainn.ni.nh. nut it, 6tutfptuj» qui- 
[ntuut (ftftuncttfi}* f »iifi/^o^iti*i 

Average - Oumt T^l'tt^i •/""*- 

Av^rer ^» {}*nnnfb^ i^ifiiipmbit 
Aveme <• / h<fnfup > uttiXitpuputJb mpi 

Averrhoisme «• flU*/»*«M«i^* ,*••»/ 

uiuquiLltthni h • [ytuijpijb iputninptniji** 

Averse J Qu»i$^tt$p^buij ipip nL li, 

Aversion f lihufipb ^iilU fiiX^ ^funp 
l n *-tf f («#npiiii#iV«i«fco#ii.^Atl»« A- 

voir, Prendre en — , tt««&/» 
fr-Pltt. Cest ma bete d'— , l°»p- Averti.efc fy»u#^. Bien —,£•»#- 
fmqblf. Soyez — que, ^fiJiuglbif 

Averin «• (T**^ *jjhi»ifuut* , IftuuMunitt- 

ifpwntji*. iftiiphiiitnh)trf* Inifuiupnig)* 

Avertir * j^mgwiMj, /*Jm g lb,. 

ifutptulfb i(dfi)i)* S* — , fihpltuattjbi i 

Avertissement -J^ntjnn/; ukj- 
ipupuipHLlHtil . Un — du ciel , 
fy./fli.i.^/ry/i/f <{6(fn/9 • l4 n 79** 

Avertisseur -• ttw»7»"»/», £u#2M««q*- 
Avesteeni ne i WUA*i»ni«»^miri 

AveU -• hfntttnntlmhnt OftL^t(nSftpfi) .. 
nftpnj jtrrtu uintfrnhnt Qht t» . ^i«£nt- 

Qfn.'by UmL mil iilO/tl^. D'un com' 
mun — , [T^i«p»«ii fi'««.»«fcnL0AiMi/p» 

SanS — t f^imltmnjtlf t mbnp utbn^- 
pbp uiiijiuplffi y tiipuiiii£tuhnii*( ifit$pif\, 
De l 1 — de, £•«#» jitnuatnt^uAtntX r 
nit in dbuijnL0biti)i* 
AveUglant, e i ^n^migntj^t 

Aveugle - ty»y/»i «»*«'<{wc^^, ««»j/i-- 

/^#«y. tuhjtmpfinLptf 1 Ijnjp. — d*eS- 
prit* Ijnt/Miii/^m- A T — .En — r 
/ l]iijpqlfnt.piiijh t Ifncpnp^ht 

Aveuglene^^H4 | v/»»^l»M»4»v/»*» 
Aveuglement - ^nipnt-QfiLht 
Aveuglement ftjntpopfrt 

AveUgler ^ llnLpylb^ , w^p #«n- 
Lftt^* tI9hglib[, 2fju(j\/b[ (i/tfijjjiu^),. 

Aveuglette (AT) / ^7 /ui«jt- 

ftmitjuti If "J pi' tij^ut 

Aveulir *• faubft 
Aviarium (otf) -/*•/! ^««^'i^ini«*r 
Aviation J ^fi2"7 ,<,nt f% Onyup- 
Avicenne £ tt^/ffctyVi [mir«im*# 

AviCeptologie fr ^•Mn^uipmliMtf 'r 

Avicole & faiii-Jtolfuipfjt't 
Avicule ^ U , " ui ""l*l t nL '^"/»7/»w»/r 

ifffiy/it IttlLpmjt qitintnitilfrtLp i 

A Vide & tt^./'"7, UjWfnc2«t» luhjtfy 

fiifitiitfnij nii\tuul;p. Siupttn.fi (Jttit- 

(ihtipniii\mitiuat 

Avidement / (IXjmqmpuip^uhjtntf* y Google AVI — 78 — AVO 4vitaillement $lvidit6 I |jL^y«M7»»«-/». qutjpiuutbltf, 

Avilir * %tnLii»uutbf^ ^uiutOiupbft 

,tubiupqb^ y yM*l, 1»4*»A[ . ^ifitfiffA/j 

if i tip ijpupitki (unqpitihp) i ["»/'£• 

Avilissant,e & HlnupqnL, Wi«ii 
Avilissement «• t,»t«.MH#uMii.£ f «#- 

; hiupq wc J", t[iuin9iiipnt.tf t q^nuOjtiu . 

Avillon - fllrutiiii/'m^'i 
Avillonner * BkutmJiuqibi* 
Avinage-/?«.^Mci«li^i4*.^iiMplit/»4* 
Avine,e & Hpp^'"b th™*'"?' U a 
les jambes — , ^/'W^^H** 
Aviner * fytmuifyi [^filr/iiuy. 

Avit ^ IjqpmuMiifhft [Oftim^uip* 

Aviraison-0^Mi^,04r4.6i«*^ f|ii rtf. 
Avironnerie J frfctu^tuptuV % 

Avis •» Hqq f &Hi1tnt.qiiLift tuqqtitpiup- 
nt-Offi-lM. £*»«-#», uibqblfnLOjiLh. tlfintp, 
uiitp&fip* tfiupAhp (/><^?4'"9* tt i^ uuu ' 
Luiu fvnpfipqnj}* funpfint.pq. qbhiu- 
jut^in)tni.O jtL.lt* ^ sfttfu*{jnLb[nil btpnd 

ifumufi jmjtnhni OJti.li • Donner — . 
Imp wu,^. M'est — que, tyniptbtf 
Ok* Donneur cT — , h>pusmutm. 
Sauf meijleur — , Wk i»n.wqnjil> 

funpftncpq Jp J^tnbq J^^t* au 

leCteur, tt«. pttUbpynqu . i«W^ 
Vkl 9 y ,M ^ M |^«^»"^w«-W^r«.li, [upturn* 

Avis(u). Chevalier d 1 —, £•« 

imuufbin* ( IfpolttuljUili Ifipffft Jn Avoir* eii. e * flMlniH % (pnpi Sptuppx [jptuufhtfii i 

Avitailler * fcmi/fMii/tu*^, ■y» , 2 uj 
Avivage •• /^iij^m.fcnci/'* (/i'"^' 

4/»). ImfuHnjlp* (tihttiqiuObpBb*] 

Aviver * Hp^-p^i (<f/»'«4)* "Hi 

^bXtqHtuncOfti.'it uit„± (9»V^/») ^"l 
fi&£, uppity (puiiiqiiilpii)flifb I « 

Avives fr ^ (f u.«ty (i^ni- «4*y 

mi ii If) f iulfiu\i£tfbn&p*t uttntt\»g lu-nf: 
ifii ifuiuhncnp*, tpujitptiLi 

Avivoir - fh*^ < / >M '^ M '4* (w*M' 
Avocasser t^iMMum*^. p ,u :tfiV 
Avucasserie f ♦t«inni«^»»c^ti 

puifpyni-p i ( tpiuuututlputy 

Avocassier, <ere i. La gent — < 

AvOCat •» ♦'MMOii«|iMilr . i/^fcn/'f 
pntpbfvou. utclfitiquipJi' — - dll CIA' 

ble» ^/n.iiii/m«Min«*V*. — de Ponce 

Pilatd U,iqfiqi*»ai ijituumtiipiuht 

Avocate £ ^•«/iA^#om»ii./»/»*« 
Avocatie (w^) £ ^wuuiwpMW}' 
Avocatier - ft<.^Miifii«li^*« 
Avocatoirei l (.A/»"'^w>«"V(V n V , T 

4voi mlttJimlm^nhjnLUJtLVt ^uilf} 

Avoine J i£n#/»nu*^. Iptmjni.^ bm 

|U1<£. Folle — ♦ f h*f4uMpmuL i *t 
AvoS&lerie J «£hi|imim^iiimi»mA*« 

Avoir -• flMytu&iii /*i**^t rvf 

iquiftmufp, tint ft (Jtipuhftiu^t 

Avis£,e fc^nlui^ufti. Unmal— % 
IXhfxinpHnLprf . Ce fut a lui bien 

— , £1111. ifimudbtj i 

Avissement - IT"""^"'^ 

Aviser^ JlJiug *** ,u l y fttfmg'bb^hjnn. 
nnt-pq juptntn uttitj^. ^fibiinu^i^Jifiii 

— a, — de, ( fy 4l -xt-). S'— . 

JTI'H'PE 7"'^« tlj**npl;\i uibtjbfi^ tfutut 
Ah[. bpbciuljMjb^ A"7*^/'/ {^bt"U) % 
qutUbj^ ( 5/«»^» ) , jmuinjiifif bfib^ 
(puti tf % piibyn.) % [pillUlilLt 

Aviso "• / hfn*nn1niiL, iiiqrfiultttiL, in 

Avissure, Avisure J S*"ikqp'* St.lt) niltbuiti^ (P n l" ,m )tl' BlV*^ 

•^r^) ctfna- *#•*/• f*"V m -" r \ 

•^1 qmipittyppfb^V'^l (?^ n l^ ,f na^tj # 


lihrfnt-hfij. nt.hhliiiii 

fclll^, (<)lMftflll)/lf. (A<...._ _ 

Krrf £ . pour,1.^A l, r | 
/•/»/• —a, 4»v.///t ^tpii.t,^^ p 

n'avez qu'a vouloir, (/•yt, 
Ipttilbhinu. En. — a»- contre 

Iftugtu* ni L ,ui (i/f/"«- 7^1/"), 1 ous y Google AVU — 79 — AZY •sez d*une — , {Op U) Unfi^y ^ 
inwgw* CU ,o L . f.mj •l~\ T ~\ ii a 

dit, Qumc, puutA £. m1 r U y a , 

$««/• II n'y a qu'a, (/uow^yftaj- 
4.iu^uti £. 11 y en a qui • • . ■ 
'tf-riM k-h -P • • -« Tant y a 
que • • • i 0«# umnjj 4* ■*/*••• * 
Avoira «• fyupiuumptfuitbhyt 
Avoisinant.e & Ifbpl^ipuj, «&>«.. 
Avoisine.e fc. fetre mal — , H? 

Avoisinement - (T*»««»«cn r n t f • 
Avoisiner *> UuiUditiXtmlffig Jom 

jfuthncfa. S' - , lfotnbl,,,^Join <pi<{i 

Avorte\ e & *lJuJmd, Qbp,uSf,l, 
Avortement - &'<i<.iu4 mugphby,, 

j/^</nciA titrpbi.nL if, i/fninLift 

Avorter tttV tW [' #^£» +T" 

AvOrtOn - f^bprn^fil an^J, y/»- 
-antlf, iffrtfnLlf. i^mftin* ttiquiqni.li utn 
mni.q, t[ftttin&, Jiuhpnctf tttiipq, m/« 
'W^. UmpiiOnoiuS bplf, tjfufbp^i 
AV0Uable I ttnuutnt/mlb^i 
AvOlie •» fytuuifi qitpAutlfuii Ut uimj- 
ina H), tfin/viulinpij^ ffpmtuijpi 
AVO Uer V £»nu t/» n$l<iihl»i (j uAgm%p ) , 
£n^HLti^ , - H»tLitiUJti , Hinumtuutb i. 
fibtflmlfnt.fi pLqnL%f, L (hptffi Jp) , 

ppp 6tuh^hm^ {tnquij). iqiii^inufinh* 

•A* ^iti^liri^ . Je t'avouerai de 

tOQt, frtf itihniXntl pnpnp ppmSubpq 
ifrmji pbqm.ufitt* S' ^>, fonnmn- 
l l"" t Pl. fiptftyg Siubyunti (yidti- 
tjtuLnp). funuuinj^mTbfi^ [ tump inn l p\ , 
•5 *— de QT1' ifjpiUjfuHtLnp uinhttLji 

Avouene ^hp^Lmjpni. J$\ [g^pl"*j) % 
Avoyer - V»/u««iui/r*.m^ M £* (£«t/»- 
Avnl - tt«//«^ («nty«). ' 
Ayrille £. Ble — , %upl s »At 

jV^ill6e^tijnt«y^^*, luijni. mhdpL* 
"^VlHtflttupiu&bf , qfimbf{npnp)t Axe f Hn-mlyp. (^unpft) «nti<^ 

s|iGlj|i^ — de cadrani ftm^* 
Axia -» rf^ii«^/»uitioL^i 
Axialt e i Un.,„hg,„jl,Vt 

Axifere t Untahftupkp* \t 
Axifuge t Hn.*iXg,„fu,iju$ 
Axile t 8llpu*.mlg,ujl,l •« 

Axillaire & Hhtti-jfit 

Axill «• &'tip*f to i/ni/"*, mtqbq ultji Jp% 

Axinite J S"t*q"'p"ipf»*.pbq*t 
Axinomancie f S'"*f*»pj»> n.ncU^% 
Axiomatique £ tt«i«4»7^k*« 
Axiome -» ttaiw^i l ^Jb^^&|»»><.*|« 

Axis «*&/*4/"7'7 [ffibn. ^(^. «#n.L«o^i 

Axonge J ^"ff ^»p-i % 6iu[tu& «$. 

ttfiuw putuunn.iti & # ut^noti 

Axyle & Hlifiu,,utiupbp*t [Iwlft 
Ay ant- droit "•/»^i*«cwili»»#^, >'u4«ti.- 
Ayer(frrL)-{r<»/tt/it#in<.b4% [(0 Y*«i.) 
Ayuntamiento - f*>ny»*fbmnif 
Azalee f ^i/»^l», ^AluM^u^fi 
Azedarac(^) • Hcptun^puijuin in* 
Azerole f 0^l>4, im(«5 fiiujpfii 
Azerolier - tfbty fiui|p& uji^iufipi 

AzimUt (At?) - IkyfufnuQ, u/tJ^mt 

Azootique i m»^Aln 7 r«bm^Mili* l 

AZOtate f flnpmtpnnt \lpti*fr$ 

Azote t /* f U»^tii 7 .«i. , pn r »«. 
Azote , e 2: finp,,iipu&\nnLnp% 

Azoth - lipnipyt,dfn.O (nutfbtftn- 
kZOtiquetfinpmifutlfatht {Juttitpul) • 

Azotite • ftopinifl^ni 
Azoture f f*"p»itfnjp m » 

Azur •«• t»«-/»f' tf»ufnjui Uplf t\u 
6|ll]t:r8 tt|0]ltl. puM/ Iftiitunjut, ljui. 
HjnuuHtlf ftittinm^nt f . Ciel d' — ♦ 

^utitptLtniulf bptfhiip. Pierre d' — , 

l>t,qn L mpO JUl(i|ll|hr8« 

Azurage - ty">"/</iu.li&p4»<.«A 
Az urine J fltn.oHitpuuinjut*t 
Azurite ^ t«^»»»p««^» fuui<f,npuip*t 
Azygos (ou). La veine ^»«n/"|»i^ 

— » U^»»/9 bptul/f bijbptalft 

Azyme 2; W>fvf"p y p m i' u t*i, •*• llSlOn f fi[ni.ift [pmlpnVx Ibti King (uiUlfriLrup^' 

tpculaire - ^op^m^.i^ iTop-jAzymite - Ritt^up^utfiumnjg* y Google BAB — 80 — B BAC B *** bptyl tn l"f f^P ^ *un.uifjth ptun 

Aiujlf Marqu6 au B. U,Jhimuft$$- 

bmuiOLniif Qbpiufiititfttib ylftun^lfULO^ 

tffttu^h nc diLnuinLh) • Ne parler 
que par B et F, fibptuh c [band 

fuoujtit uiqbq jji^nghbp a,np6itt&b[ 
juoutulfanuObtuu til; ft (/""./ ^H 

Bab a •» Smi/^lriM/t Ifutntu , fitiium 

Babel •» f^»un.uwifnt.Ofii.uy pmpb 
Babelique & fliupb^ulftuut [fnh 
Baberi • liutubpuialtp* (uftupulftu 
lftua)$ [jiil 

Babeure - &Sn«.^, ? ^£ u|ils uiil 
Babiche fr. Babichon - bpif»>j- 

)fiiii/fiia 2^\>if* Jtuqbq^ OiuL^bftlf^t 
Babil(Al/) «• tttuuiluounLOJn.il, if tap 
If"*) (On.im.ufi\t 

Babillage -• £«m«/MO«jm.iA 
Babillard . e t imwqpnjg* 2"*" 

fiiuuffttV*. tfiuplfitiinq (9nt.QiulA.tunn.- 
tun.tiiqnn (p/uli). £ fcitiuifuou* Jt'"4 
pbpmu. £ «• fl*nun.mu<jp*i 

Babillement -• £'Mi«/uoun«.0^i.i*n 
Babiller v Z , »* n f uou l t i* yuptufuo' 

ubi^ btttpbut\bi, tunn.ufn.ttit fotnu^t 

Babine £ 5/«0««-ty?. S'en donner 
par les — » £«"«- £»«</ tfm.uib^l;- 

4k l kikl*"l nunbft 

Babiole jf Dunm/ip. juunptt^jtlfi 

Babion -• IPmutftuufftlf't [numfunqt 

Babiroussa •» i^nniftufuna. bnfbp- 
Bablah (jui) - l,fr^t^M#i/t^«^*« 
Babord •» S •»/""' V"/'^*"" LnL (A***!" 

W» 4 M 1«'t*»). jubf,t,f%btflfntprx 

Babordais «• fl««*A#iMliiM«.i»io*i ' 

Bobotte f U,iitumtnbifd* (Jftfujui)t 

Babouche - t^v^kvbV 1 
Babouiti -• */'»«//'4 %fp , {"^ib'b- 

2p0uttiiunLui''' o^ntupiuu^p QbQbmt- 
Jhm wntujt Ipttufbhb** J* — e» Baby - (j Babies) [T'^'/M 1 
Bac (t^ttt^) «• ^AuiimIiuic. (^)» 

uiiufin* 2b*l' u l"" l -"'tf*t 

Bacaliau - 3f>/» Anqmdnclft 
Bacbuc (/it/*) fr La dive — -t &- 

pinunn.fc*tn 2b 211* 

Baccalaur^at -• tf'MA"' ,l "' , A^ M, k 

ntupnLObtttua nc abmnt.Qbutugt 
BaCCara m ^tuj^iilfumfutitq' \ Qfiq- 

Quijutttti i//ji 

Bacchanal (ufmfw) -• ^np,^»#/- 
limonLl*. Faire du — , d*l***{'bi* 
Bacchanale (vfiufw) fr Wnfblpu- 

PIIIL. , jufttubtuptUL.** 2 nL,u J u " u ^'Pj 

tfftutttppni.OfiLu, j fartp&pqtnutoup t 
iiufitiun 1 m 1 itf i/fr 1st ttibiuI'D 1 

Bacchante (u/mfut) £ fiwqnubtul 

pptTnLdft* flfumcfi}*^ upfppuib . 0^- 
(J bn. aft If tfft, ptupnujtlft *^ 

Bacchius (ffijvLu) - Ih-tupmhtp 

BaCChllS -• fJupttiiquiptuiSbm* (ffiuftt 

Baccifere £ Imuimphp f» 
Bacciforme £ £u/i/?uj.ifri/i 
Baccivore & 4« MM,M, ^/ ,< 
Bachasse J tfii«//nt #//»*» 

Bachasson «• f^nOitnntu^tnt 

Bache J S"*2 tn ZP^'"^! 1 " tn -i at *&>*»&- 

l/nj& (""'y/^'W') > */'"** P u, "ff' u ^bL 
fiLfL^iiflff putubtn.n.!fiuu (Hp U •— 

trainante)« 

Bachelette ^ ^"/»^«l»n/^*i 

Bachelier •» *ittufuiuuuil»^uMuuit.npt 

utujutfjptniiilf f uttijuttLunLUb • uftuuttu- 
itft, tttuiub mncBb (tbtiituifuLui, 'mu- 
itibuinn&mlft [ t l m ) nt i ^"'^kblt 

Bacher * *(.'"* A^, tl,i,yujmplfb^ , 
Bachique £ U it f" , "'f , "pi" , lbuintlpuu» 

mppbymtftttUj luuSnjittbiuu ( bpq). 
futftuuhbpnL (mbumpttiu\\ 

Bacholle f ^^lijuuili* QtfQuttfnp- y Google BAB — 84 — BAG img. tnaxfumtauiuV Ufmhpu.annimg, 
Bachot - Ww^(i 
Bachoteur ~ 1buttu\mLu»a\ 
Bachou - Swtfu,n.n r ir, f qtfitnh, 
lacile •» iTnilmniu$qbui)» uni_ ri- 
lacillaire I V i4 ^ MM?)« 

Jaclag-e - Wu^„, /W „ 1 . l r (^ w . 

wawai/'iiili* wl tf«ii&uindPu»^i/' M ,y 
«'<far).2lQuij»U(luiLUi* tu 1 t1iUU , p ) t 
lacier* T^. 2 ^/*£ (Wm. 

jwf*£, $«"f»*/ £%**£, l>»i L *»9nuk L t 

lacologique £6& r „ •fi«jm l if w 6«<,fc, 
lactone. Bacteridie J ««/»,„. 

lactrien, ne fc fitulfmp/tuti/mi, i 
ladamier • ZfyV" 1 '?/" 
tadaud. e f ^Vy/N w «,n^u,*, 
ladauder t?'»i"r/»/'*£> 
ladauderie;* Imhfnpmu.a/,^ 
ladelaire, Baudelaire - fat. 
ladernefX^btym.^, ,„ir, [»„ t/f *, 
[adianefr fUwfwtyiNtfr, ftfuftafc. 
fadigeon - ^/»««U r ^ (iy»„ m ^)._ 
la chauxf /Wit. u|msuiGui. «*»u. 

ladigeonner * StfMnLk, (« m 

i chaux, /***{ u]insu]GaiimiruiP' 
Jadigeonneur - fyuiWf.^o,/, Baffetas («*) - i,l q t /lu B lu JS piuJL 
Bafouer* fru, 7/ .^ «w £ . u,,^, 
Bafre f «TW Jfc^) '; J. 

BaPre*. e fc Wptfrn.*, ju t ^y p \ 
Bafrert,i«»€. ^Vm*^ j,,,-^.,* • 

Bafreur -Af^uw, £#«^ii», »*„„. 
Bagage - ^/W^,/;.,^ ,„„aJ, 

r"r» Cheval de — , ti,^ u ,u\ 
Plier, Trousser — , ♦•« w «fr |t 

Wfo? 7**/, «/.mV, M j. iptupUpp 

Bagarre - U T 4*4, ?I ^y f <w * 
Bagasse *&/•/•*'/*/» «« w /^ 

BagateUef^lrpwli^l,^....^ 
£o„^ jl^.™,/. j^™^. ,1^% *adin, e £ fr«' 7 /*«wf r , Ja,^,,,. 

■*i qnaupU. Esprit — , fr«« 7/ ,m. 

«*. Faire le — , fr*t V »..pu,Uf, 
fadinage - fr« 7 fi<>'p<.W0/^.fc, 

Refine f t#p/t«i*^4.» v % M£ 9 mw* i 

* oadine pas, ^ *£?«pi 
adinerie f ^4i.m^itiip. . /w4t 7 - 

labouer ^ frw 7r £ u,***^ Bagne -• ^luipfim^mpm% # hf,p, u - 
*»1*9*m [9-LaLnj) , 

Bagnole f (r.un.i«/u«a # (A,^,,,- 
Bagnolette f &»p Vnpn j* 

BagOIl • hountlumn*, funwufum- 

Bagre - ^tMn4m.f*. [^n«.)» 
Baguage - Gpfurfmm-i J 9 (&/,,.- 
Bague IITwuA/i. 33 m,r, um if,\ ^ 

tfftnioumtj*. u^taggnLu,^. ubptTo- 
uimqoqn,^ lupmtiilftrqpnl/,. et 

joyaux, %i«,, r 4 7 ti^ (Up fi.up^). 

Courir la—, llym^ii^Vwififc^fc, 

aiiiyMi^y/.Sortir^Revenir—sau- 

VeS» . UjHfvtiHhq tn'qu**(i «4in C utw- 

Baguenode f ^mjBu,^ «y. M/ M|( _ 

SnL&fiLl', uth^Jiuuta whtfUlnl fyfc 

Baguenauder t *tf«« v «ob» t > 
fBaguenauderie ^ aWu,m.ty«.fc, y Google BAI — 82 — BAI J^agiienaudier-»t««/^M»^*»A i^*b) • 
Baguer * IT*" «W k m P^L 9 £**£. 
Baguette J W/»p »»«. Jn.fu.nf 901 

4. id a < lib, 6 if n m. <jtuLiutpuU % £«w/»<jn- 

»tW {*WbY i M vhi * n r u k (*c- 

pmgwlft). <jUH.tuqui% (Jnyuilpul) Itl 

ffi).tuuitulfhgaililf* (tntiipptuLn$.&iupw 
Ibjfc). ^ii#2^^»M|iO««^*« jbuiwlfwjjjilj*. 
l[iuhiugnt.uf (npunpif^.gifulfiulftu^ 
j ^,10^ tub p , t[tup)t»tfiiupnt.9fiiXi 

Baguier -• {fmmiu1dimnt*il*t 
Bah! 3 «t'«'2' p«*. Ah — , b'^ 

Bahut (fit) m tyu^ uluinclf. if. M - 
GwpuMif gtujqaOmpiuV (tjufpngiulpu- 

Bahutier-»[/>*«nn«.^i«9w/t^» [%uig)t 

Bait e L f^nuju lfu$pJpiuqnjh^2 ,a 
fLMJin (ty).f •• ininJuitn tfnjt (lftnt.)t 

Baie fr ^»fM» *»**•«* jp"*"?** M*f • 

fnf* (in^ni.). «2ft<.iM^ Ainty (ffM.fi. 
piultiu^nc fituJmp). fuiuptulip, jump' 

Mtutntuujutnuii' Donner la — »urie 

Baifin & •» ^lojfi^btuV, jnihm- 

Baignade fr ^ini«j£nf««li£*« 
Baigner * L^qs^L* f n «- ,,, z* ""-"- 

Iputf <uiLp£ £«"/»£ ♦ ^Pl^l {<fbin(t) . 
0/*£0£ (^hl* unfinuhpft)' ^fbtuQ- 
fH-/i{, 0»«0*«i./>£. Se — ♦ l^nuuig- 
"*■/'£♦ £»f '«i»"£ • QutBtuiln y £*»f f "f 

Baigneur. euse f flmnMifUflf. 

piunhb&iun.iuj*, l n 19 n 1 f £»»fnctf^ t 

Baignoir fr trn^««pwfty£* . 
Baignoire J ^nfinninii. f*tnl#©0- 
611*4 (Biuutpnhft)* [iwtfffp'g Baux« 
Bail (tifuin) m *(uip&nt.if» ±tup- 

Baile -» Hjb^btnlfjt ffrififttitf ft fo- 

£^«, <fUJ/£< 

Baillant , e & Wp+mtf, tf*m. 

funLtft* £ m 9 fiuiglftnnLg* (£ph&* Bailie f S«»2«" » uMflrii*tni«^ 

(tfini.nc)t 

Baillard * %»>cbfrTf, - , 

tfuipfi*. m Qiutfphfiummlttut* (Wff^ 

Baiilement - ffon«w*£, npn^ 

f"'fy, irnnlf^tfim. o • ini*nj0piAi 
juiiqfutfnLU, puiqkntfuin* » 

Bailler* S««£ % iftajuiuhiulfb^ -(fof 

ntui^U^t]. ifuipini. muf£« Ell " 

d'une belle. La — bonne. belle ♦"■H ailler t,flo/»»«l'f*£. tycHf' 

npn^uHf 11$ [. iuthJipiu'Liu^. £!«#«. 4fD] 
nt^j Qbpifitulf** ytpvuputg* tffhitt 

pmg £f££W£. v — sa vie , *SM^m»V 

jopuih^h^ni( iiihgphh^* 

Baillette f «l»«/t«li«^f»f *« [q^irpqfij 
Bailleur - fiblfiupnj^ ^wij 
Bailie ur, eresse f «io»^i««.i« 

(ni£t^iu(^tw)ififil.. {um.wbp X fppp 
i&innf/t unLuttfpnjg^ uuttttplfnu* . qp 
ifiinnnL^^qit^uifuiurfft i/^) s [/iuf^tt-1 

IBailleur, euse f 6»/M«tiffi«ii, /< 

Bailli •» 'hiuwiui.np ? UftujiJi, tautk 

k,ui r a L (%bp. &h L fo b rh n j), *1' u Jll 
Bailliage- f "«/£M#ut4»«l» ^iifiT^wj 

£Miuim.tf. *utujitinv.QhiAii 

Baillie ^ ^2^ MoS ' n< -^^ t •* , . 'T'Vf?^ 
Bailli val. e i 9»«/£«'4«il»*. «f»| 
Bail live t ^i«/£/t«c^. [£««.l^* 
Baillon •» f*hp%*u</mji\pbplH«jki 

pLpiuh$i$lpuuf, ptutf Ft|t*Jl&t • J^i 11 
tfmuM (m)iiuuling\* 

Baiilonner * fliiplitutfbikj, pm 

rjkb[, pmtfb£» pbpiulip ^ n ^[y (' 
ancti Iftuufb^t ^mjffwliifbit 
Bailloque & t f- f ^wymMt^lrmm-l 
(fWjibiuJ^t 

Bain •» t»f««i»j>« in^iu^nLp** £»^«* 

£»i«#tf» Ifwputu {%bplfmptupft\. Qnpt* 
\io&* • ifituRtu[nLif* . Ibpmuutp"} 

(ftuihftu&jumj)* — de pieds, l^ 1 " 

guttjnlp*. nuA^itLtuffp ; Fond d 
— t fliuipultbtug 6bpJfuilfbtf^%t 9 p"^ 

ifrQ^i/ii.^. — russe, (£*tfHf4</jn 

Digitized by VjOOQ IC B AI — 83 B AL 2»9*P«7tyf* Marie, */»*«/"♦?, 


Baionnette t 0»«./rii uJitttUhL. 

thutULU.tj ^Wft/i* LeS — , fyh- 
nLnpH,tf»,% ^opn^Oficht 

Baioque f ^fii^putj^t 
Baisailler v. 2*«j> *iuJpm.pb L , 

uttuqutlfntif, utjghp phby 

Baise-main - U>i^»Jpnjp, Abnp. 

*H mi i ( M rP'"jh)- j (*'«?!". » i/u..*- 

ptuhf. £ j tfiuuim.$uufip,i,lj,i,% puipbu, 

tfb*,up,„hp . f A belles — , (T** 

jlinpfii-tpu £**. Oh iu Jp, ihnpufWigntlt 

Baisementtfinfc&u<j]»fijft(tf.9ti,iyA)j 
Baiser - ImJpnjp, tuu^f,^ o,^. 
— Lamourette, (fyS'ii^n*. £/,,.»,*, 

-ttU2mnt.pnc', upufp„i,g' y ^tutfufuuf't 

Baiser * O^u^Lpb^ a,ujpnipb L , 

ujHKjUf W»i.b Lf HmSpntpbL . M , /5 

}*«.♦ Je vous baise les mains, 

bmn.,uj b'd u»kpnt.Qk„Ay (ftbfi,,,- 

4«.i). _. i a terre , ^i» r ^ 0„^. 
4»upkp C uni p„ L . — i e cu i dg la 
vieille, 0U«4 C U L (l» Mq jp). s e 

r hfiip Ufu.fib^ )»p»tp qufliwn 

Baiseur. euse f 2,'mrpn L p,u«kp, 

Baisotter * Imqfiljbbp m,„ L , ^ Ml 
Baisse fr \>m.»i <!**.£{ fib pm.) % , u i, 
fad {-rJkOniPt). fcuA <jbu,/,h. 

"tjwiHnu.tPfii. Jouer a la — , 

Hl"H;0q9ng />/t»«*£f>t.l, futuqm^ fa,,,. 

Baissement •» frnluipGnLif, yM - 
Baisser * 8'«<**j, fum% t upHb L , q„,p 

t *«n\ni L % p,„ z b L (iiHfiufptjp), fab- 
yM L {du.jh). ncatf. zmiib L .*, UJ - 
""fuMf lMN.Mf«&£. (fibpp), _ un 

instrument , & M</ ta 9 4u<tt z * W, M - 
<i»*P>ul c . — la main a un che- 
vaLH^f f^u^ (tyfc).--i'o. 
reille Wp»l t Up C W*/, P f,9p 
l^rh* — paviUon> — la lance 
Levant qn-. (0 r fc ) .fa^f. .««i f *«.). — d'un ton. £.«yt.£ ,i tt a. 
5 C U Z — i e ton, 0/i it* tt*m7«iiim- 

n Ln ,h) Le _, fr*^, f*fe. H- 

UtupHp^ % 

""laissier «• bin*fvtumH,g • 
laissiere t (i*i«^ii#h^) ^n^ f 

BaisSOir -• foitmtu^mlb* («*»«,. 

Baisure f ^..01^ (^ w «. ^ M ,^) f 

lajet - S'Uif^nump^x [tfmqputf, 

Bajoire f ij««-9 9 £m.^* % 9/^«*ani« # 
Bajoue ( W»o«, ^n^ t ^W/,», 

Bajoyer « {/(u^uliiii0fr L ^'i 

Bal «■ (j — s)» 9»»/», »*fmpuiJiu,b- 

rfi, * — pare et masque, ^. 

Jmlpvcnp U uii»tfl>ttu$tf upup,uJuu%. 

7^«« Donner le — a qn., 2«,- 

r"^»r l-r^h J tfa «fc ^«f 

Mettre le — en train , «t^iJa- 
"ialadin, e f (^mi^,.,^,,,^) z^,^. 

hut.StuqpmSnu^ juikt^mmiu^. taut, 
piutnp (QiHwpnl/,)* Itmi^nctycb, 

Baladinage - (d»»t/.t«) ^brf,,,. 
Balaeniceps - ltfiunufi t ui\ /?„,. 

itlf/twnu't \„^f, (upmtfpf,}), 

Balafre ^ dp^hpp (iktyt 4r"j)' 
Balafrer * Op»»^ r bi ( 7 ^)» 
Balai - ttcfc^. ^ (^'wfc). — de 
pluine, +tn«p,ucbi. — du cieU 

IfiLuompbLb^bmh Unf. — de SOr- 

cier, i*u»t»wp V uubi , 6tHn.fi uUbu 
tytl. Faire — neuf , ^c rc f ^ 

pniUr£ hnp *f»tup^ft % 

Balais i.- Rubis — , ImuHtmfu, 

pup Jp> wpp.uhfop*, tfhnfibpmu 
HhW4pmj Ipuptyp Ifabpn 
Balance h ^a. fiiuLmumpmlfp*- y Google BAL — 84 — BAL /ttuynuLlf^iiiif muippbpitLmjiL^t, fat**- 
(l»uitfu*umbiimL&lnii) , — dll COm 

merce» HtbLutpui^fm!'. Tenir la 
— £gale entre* lujcmump pttlb^ 

En — j b ^m»^» /» wtuutttibfr t bptf 

Balance, e & ImJw^m.- Kusuu 

uutpbm^ (yf<i^0m.0/ri.2i). gtunt/AfM/, 
initio? tub. — entre»/il*»»/»n^ bpt/J/tm 

Balancelle f frn^uuiynuiluuc*, p»< 

a. mil 4 £1/0 1 

Balancement - $m«*in*W/, fr»A- 

nncif* £o£. tftnJtntu fitAtvuiuuipMiLnj- 
tfinfuiuJiliLnLtf* (uiuhqnnuiiuhg*) $ 

Balancer ^ l^tunumitpmlj^n-b ^fitu> 

dtutftnbi* fituuiuutup pbpbi (4tif*At.). 
ifitf* fia$Lu$tnupiuljflin, 9»«*/» tftnhttii 
pf»bb[ f /iuj(/iii^air£« bpifptujft* uiui> 
uiiuli^ i/ifcj ^9^>/ (jntqDnL&ln.li)» pph- 
M| t kl^l iP^p nL ql; if )•»[»(! b[ t Go- 

^&£ (<*««*). Tout bien balanced 

/hbp hl tjl;if tj£n.nLh[nt[» X.fftuptfbtu. 
£o6bf* % diu&uiii pbbi (itfiuph </£#)• 
imuuiuihjn (jn»iflni.D built), Se — » 
Suiututhjiii onni.li/* piuptubb 1 8UlG« 

l)ui|uip^cs|i ojGuiifuiq* HiuJui^p^ 

""PL (v a ^ nL nL ^f(cw/ r )* fitutftudnt.- 
IJH ^uftutnlfbpfi funnfpbp)t 

Balanceur - rfoiSioWi 
Balancier «. typing • £o£i«*Iim#4 

(JitiJiugnugfi) . tf^fLiuinq^ bplfut^ftn, 
(jutpmju$uqtugl$)' lf£ntuqnp& 1 9 n <-/* 

UfUiaftLUUlIf*, lp$lu\>IU£Uip<f* . UluGlU- 

hmpuitj' . If^n-iuiiufu* ptruiqjifih . 

ifptuJutfiiuut JtutfnL[ t IfptUtfuitfltLl 1 

• Balancoire f $ui<f*ittfc*n. ptuptah, 
hbfitilf suiGl{ii]|ui ijificsji unrjiqp. 

So^opfjlf, Ifmjunppuitt UUl|pUUUiq. 
)u,p<ipnj 9 \ 

Ballancon «• frn*cl»/iuiinn*.» # * 
Balandran. Ralandras -fy^lmo, 

ifbptUptfM.* IflH-UfltpUJi 

Balandre f 2 % u*pOtupbn\mi.\ Balane-frni/»ii^#»n/,ii i [rfnLs JbtG' 
Balanifere & frnJmyuphp i^uqiu- 
Balanitefty<«"j"<«(*""9* £4uity4rfjy*t 
Balanoide i itmijLmlfbpui*, jA^- 
Balanophage i ITnJnyu^bp* % 
Balanophore & (/W*h«'|»*/»» 
Balant • flu^m 4«««yp » ip**v 

nfctN^* <LiuufnLiti& tnt.Mfl» time. 04.1 

Balantine f ^omb^mp^ % 
Balassor «• ty.V«fc «."»*«««■.*» 
Balauste J W*^ ±np$iub itu^r 

•nikUuip* pturpuuftnitt 

Baloustier - h*lw4»ijpl» 
Balayage, Balayement - fiU- 

^nLi/, mub lut&m.QjiL.'it, wt.£inm.oi 

Balayer* &«-/*£• wcA/n^f "m** 1 *! 

(uuinffntiiniuyb). ffbutfiit j> u "*-J>l, ltlL ' 
lb 1 (tutupbaout^)' fiiiitui&b^ (uttfufjf 
tftuppbi^ipunuipQijiHudblz^i [t-bifflf* 

Balayette f ir«&p*«<.b£' g**juw 
Balayeur - U,*-bituh, Lt uit.^1 
Balayures f j tLcbputp f mt^ 

[ntlfp. (dni/)iuptfl;p $ tucbftit^pt 
Balbutie f f9*n0n^ubp , ^mi^B' 
^inlio (i/if«tf ^ni. AiriiiltJ t I 

Balbutiement (u/i) ^» (r»«(fwv»t', 

9jiL.\i) DnQniftiAtBi ptunQXnutnnLp I I 

Balbutiement m^u^m^nt.fit 1 
Balbutier (u^) ^^m^n-lr^, 0#ilM 

^fir#. Qb pmpui\tb 1^ tpulfutybi* X P*« 
An^ȣi [jujptftLi 

Balbuzard - <fful»in«op«««t*, ^* - 
Balcon r ^mut^ifimf cumG|ic|iH 

jbluni[ut\iiputf (ufiumHLfituhl$\t 

Balconier «• liuwitfiHifutfuout , 
Baldaquin - (I^^i/'utf («j«4 

*ll*u»j), upiuHmlpulftut (mli^nitli^i 

Bale, Bale * *«£*.$, (^^ (3 
Baleine ^ ^u»» , f fru* , {^•" , 

^n*.^ UJU]]tGui. Irfitnnulip (iJhip 
tny^tUftutnuiHiufbiulf ,ont.|iatrqM.< 

Blanc de — 1 ^»»»«£m»««* upin 
Baleine»eW/-m»^«A.iiy« [ifm^t 
Baleineau - ^/>«#i»«^n r /li.Vi 
Baleinier - fyuimp*. tym-p* 

Digitized by VjOOQ lC BAL — 85 — BAL lime. ffftutmulffiiailui^,un.t 

Baleiniere i ^JrumpmulnuLuilfi 
Balenas - ty«iu*/fi^\ 
Balenide - bfrwqnfo* * 
Balenoptere -» ^uuu0bu% 
Balevre y 'bm.pob^uA (p'»pl*) , 

\jputp)tmmuiu%*. tuiJiiiifiOntf (inci- 
nLUi&fi t[piuj)» fp9m.%\pt 

Balrcasse - fl'l^'uhb,,,^ 9*% 

Balise f SwIfHin.tuljr^ , inqutlfr^ 
(Ani[nL tlkf). utui tuiqrtLqfi* (7* «"*»$)' 
irjj&^iwti^* . rtLnlfiuuutttfif , g<ufc> 

Baliser* g^ut^ (Jn^g)i 
Balisier - tyqljbnkq*, 
Baliste f ^u»m^«^i 
Balistique f 2r n p' ulLnL f (*»«.<A 

Baliveau^MfuiMf^iuui 4 , Militant*, m 

•ni(imfii.0&H«li* rfiuJmuiuL uiiufinLiud •tfiuwttiqiuuinLulf • 

Baliverne fr fiuippmh^ uumpm 

Baliverner t.* rt< -* ptuubpm. b 

Ballade f ^ob. 
Balage-»$»«£v»»«£«ic)fc<n^i«i0/>) 
Ballant, e i ^ufubpbp. Aller les 

bras -~j fltttqlfiu£o£ qutuii 

Ballarin •» i\ ni -uqtupmpmql; _ 

Ballast (tijy.) - llLinqncfujiS, qb. 
piulmfuftS* kptftuOrn.qt.aj i 

Bailastage~jfc'£'Mt-»'3ni.tr(£r{i/{itf0. 

BallaSter* ^$i««.im<^*i [n<.^t.nj)i 

Balle J (^ i4 f7/>) 9^7 ,w '/ * inifinLit • 

^uii«(| (fyuiyml/,) * ' pbn. J Xmlf f 
1*pi (tnuipiuhpli^tj&biq^uipuiutf^f 
JiiA*. De— , «£"7Aw$(iii^/»"ty?), 

V«ir MNK f»lr^). — de coton, 0i^- 
■■"W. Enfant de la — , £o- 
/"«/»i»tfrtow*. A vous la—, A»oi*£ C * 
^PUpW k* Prendre la — au 
bond, firfmlr^ ui/itinL^. Avoir la 

•*■ bellei ^Ixyio^tl im^^ ^ui^. i^w- Balle-queuef 1*Kkpkp* (0#Mn«.i) t 
Bailer t* ,w r*r^ 
Ballerine f ty'"/0««t"72*i 

Ballet - f*uiutliptuuftup* t lyrifftiui. 

Ballet ant - P t unnptuupupf>ii' l 

BalHer *■ \Ptuuptujmpqna* i 
Ballon «• Oqtnqltquilf , oqtuqrtLun 
(jutunji) bt| poijint- oqiuiqtupltlf. 
tjhqtU2l»Z. 9ftu,l,uL* (U/nuJ/*). [,uif- 
pruputqatuq* . Avoir dU — , fihnp. 

Z»"fl»tnfrl* tf"V*Zi' M Wfy{*Chant 
des —i jhujn.un.m£ y ititiiikfAi bp. 

pbifli tftujnbpfcu lunLiiii imjht 

Balonn6, e t Viq(npnil»tjhy t 
Ballonneraent - ipmjutn*.J" 

fapfriPHiS"*-^ tftnpni.iL*, ifipngnLti'i 

Ballonner * f}».n.b 3 lb^ qbqbft 
Ballonnier* Oqquqmqnpy , 
Ballonnet • W"p u 2bztV % 

Ballot «- fibn.hiul{ t tifiumiuin f L tu- 
tu ng stGl| • [qpttiAnud «r»* • 
Ballote f Ubt. fitnnfurtuj , ubt t/fr. 
Ballotill - *9u*tqng,ulft 
Ball0ttade~f**«ani/uiiii.tr (ifinv)i 

Ballottage - ImJbifututiulfwh 

pnL^tuplfnLQffL^^ fiiuJbJiHuiuitfiuii « 

Ballotte f^7Ui^, pitLbrnj^/tSmffi 
Ballottement - S«»pnLpbpni.ttt 
Ballotter ^ Sfpnt.pbpb^. fipiupnc 

Ibuibi (fjiiquitj). ttiiripbfr fuivqyltb^ 

mplfb^ f iHi^mlfmptfb^ (tjluHutfnil) • 
pnLl;tupl(b^ (bptfnu phuipbfbutg ^g- 

P'Hj). Spiltpb^ IrnkpLpfa, UHUUtltl- 

ti/»/» Knu Knh bpOmi t 

Baln^aire t if^tuqhbtfm)* t 
Balneation J fituqhb^iupntf*. pwq- 

\ibqtnpJuilint.Ji* (ftfiLt$ihqtiL&kui%g)» 

Baln^atoire t fiuiqurltb Ipuh t 

Baloire h Stttummmfum* (ii«t.nt)t 

Baloise I b/»7'^ u, 4 Mi ^ , "i* * 
Balourd* e f f^ nL {fM^w t t^mli- 

q n jp* qpiuutnt 

Baiourdise^ fyiuuutm.OfiLh, a^.uL- 

qnt.pni.9 fith • qpiuutnmpmiitn.0jn.mit y Google BAN — 86 — BAN Balsamier ($) - fituftumu^jt rot- 
jbuuiQ uii)ui6pt [^ji^tm* 

Balsamine(f ) f ^'»«^>*'7M 4puui 
Balsamique ( q ) t f*««/wuiJ^ 

(ff«m). iiihm.2'iipnjp (oiy)t 

Balsamite (9) £ fimftntnlfim* 
Baltimore - \gnpui£l>6qnLlfn 
Balustrade £ ^uitrjiulfmufniui 
ihuirifuiqipq* 

BalllStre - ^mhqmtfmufuiul («lr- 
qiutifi). i^uuqui^tuujiiX , fuuiiffitutj , 
Jui\iquibiinfnip» hnOmlfiuntfhu i 

Balustrer * ^tuhqiulfmiqtuutb^ • 
Balzan & flmpbph *nqlnntulpu\tfo 

Lnuuiiiinnutltlf (<t/>)' 

Balzanefri*7tt/i«i^ty2(ty»i«. ""v) 1 
Bambin, e t 5?H, •ToA^t ju» 

Bambochadefrfr«'W"«ty«"/»» ?*?*- 
Bamboche J ty««/»$ »«. ui«J4n. i/W^, 

Ifuip6nutf t Ifn&qmjp*) bqnpntt* Jb6 

juuitf t »i6jttj qntqiui. j $Lni.uip6nt[tpt 
Bambocher ^Stpouimu^ (mliumui- 

lfni.9biinfp)i \lfftu juutnAiuiquuiq 

Bambocheur » euse f> ttyp //'«■ 
Bambou - f*unfpnj y jtoiflbifiq 

Z^fjlf'tig, pmJpnjgnLUf*i 
Ban «• 2,p*uanunmhm.0ht,\i &iu\mt.- 
ant. if* tutfnLuhiuqn*) biupqmqn • tu- 
LuiqtuJmpii^ fipiuL^p t ttH.iuffiutfni* 
tuquiuinpbuip, mt.uiqtuqnL.un . dtntu- 
piutfSfin.*, mpunp, (tu&tnlfninLOfiLu** 
uinuqiuup. IfiiLuniifmi (hpnt.iu9finj). 

Le — et Farrier e — , (JUt»t»1ifr. 

jini. A. Lu9uit.iuuiubpnc qftunLitpnutf, 
qjiunuupp b ttiugtuqhunLnpp* oah> 

gm.p*. — d'une famille , /ty»y» 
/tUmmlfipp, (Jn,pHn) . Battre un 

- — , fl*ifplfnif pttiu i^» *)ti*li/it.gMfif&r 

Publier des — , ftt/fia.«lmf.0frui' 
^tutni-jnii/^tifr^.Rompre son — t 

Upunpl; i/iui/u^/i^ rjfimlifM^ Mettre 

au— de rempire > {rAt"<>2fcnfiftfr/>£ 

uiulfbtu[ fipiuuiuiptiilfb^, flinpfitutnb £ . 

Au — de la societe , Qbl^bpnc 

JP6t£- qtiLpU) phljbptuqni.pu » n%lfbp< (uiqopfo)t 

Banal, e & Kwmiti. tui^'M-l* <«*»*- 

ytu«^ t tbtnbuitlf % uAJiltpliui* 
tnjitu*, dtuJtu^fuujp^^ (ptupblfuiifnf 
9fiiu). lULitunuiatftputlfmh (fting)* 

Banalement / j>fcin4rci«#^«ft£iM 
Banalite fr Ikwb^u^Of,^ , tt- 

uibi.uiljiiipiuuiiL9fn.\i % ifiu+i****^ » 
tin.uitntttutjipmlftHunt.9jiiu (^fgft)t 

Banane } ftfMii/iutfntf • 
Bananier - f MifcoiMty* Figuier* 

t U t qiutfui9qbu^i i 

Banat - tym.wnj^iwj«i.Jty«.i« 
Banatte J (i«»/»«¥««-^) «/i»p/M«4»~ 

qnJ* tfumJiu6iuntuqt 
Banc — %utntuintafuw , &qu$ptu<f 
\fng y ptuqpnv.ttiiMftuJttijn.* ^iblH^i 
hipnum, {uuinuttt\f%utmnp*, Jutwrc 
l&buiaj), \thuut % 2 l "!'P (p^'pbpnt 
pitiprnfttrnhpft Jkl) • iMfi©f»M#liuifc« 
(/?!?»)• iftnp&muttuluut IftptaqhlinLg)* 
II e3t SUT leS — , %upng,ul f u& k' 

Se mettre" sur les — , ^«^» *»f 

JuXb^. — d'eglise, Snf*J„i9nn.\ 
ptiwutlijipft i/jri tiiitnu^fUiif (dutiful 

»/t;). — d'oeuvre. b^bqb 3 ,u4uU<f 

uuuttuputh 1 

Bancable i 'hpiuJtuqbq^nj^i 
Bancal* e i 0*1*1. piuupm.1», *>m.«' 

ufffti.ii> ^ «• l]n.ai&ittjp OrtLp t 

Bancelle J fituqpnh*fl{* 
Banche t ijuiLpmp** 

Banco •» 'hptuiftutnuAi uuttulf t 
IpiuJmuiiuu uipdt;pni[t 

Bancolier - ^mlpnuthp (6«un) » 
Bancroche & Ifnunft^ &*.*$■ 

upntXItb pni[t lfujplfft%nutaupnt.)ti 

Bandage «• ^uiuintif, ^ui^uAqm.J. 

tuuiu%uAi % Iftu^tuiiqt tuqf; tfusuf qiUUpty 

iquiqp.t/»^u/^ 2f t t iU 'Uujli uAfiLJi^qoip 
Bandagiste f - It i. tufmiMW' 

niiifi) tjuiujujpujp ? 111 n I; b ut tun q** 

Bande f */a«y (V^/>pA)f i/W»Xi4tn^ 

bplpujti tpnnp (IftniuLJi) , kplfuijb 

^ Digitized by G00gle BAN — 87 BAN »^* (lp"*<u*I>). Mq ? 04B Af £*?»* 

bplfpf,). ibppvuitfnnp (tfitfwvbiiui' 
l»/»)j, fuai.Jp (bpuittpmug) , uuupj 
Qnyung), bpiutf (tfiuulpuhg) $ tfinuin, 
Alpuug), ifnttfailf (<1">JL"g) , £/»«« 

JffM^i/V juaLt/ff Ifiupf (fctucni.). i/m- 

iuAtm^uiiftup* . — noire f H^iu*- 
5f»w*. Donner la — . £tre a la 
—■^nqifuujfiuiljk^mt.nt.» Mettre a 

la — « tjniiifbiufiuitifif musip* qbub- 
[nt ^uii/ tfujppb^ttL. fiuiJuip . r Par 

bandes f&jifa dn^uiuipJunnuspif^ 

bptuit bpiutf. SOUS —i £fcip 90m. 
butt, (iputqfip qplfbi). j W/wL/. /ft 
inbnuLutqon t 

Baode, e & tj»mqf»plf (017*7). 
Bandeau «• 4,utpuutlfiu^ q^fvut. 

Z nL P (ppJn*-^''j),(»iy*)lfUiuf. tftn'tu 
4" ,a f* lfnt.pm.Of$iu, duutfhp/ia* (t/pr 
pwV ufun/mi_/iuA/>). (ufpitulffiplm** 

35»nu4«w^m/. — royal, tt«^u#p«^ 
Bandelette £ ^7 4 ,W, V : u i tu ^"***i, 

dutUbtfutp. luupupoji qmpifuibuitu*) 
tjtuitfuij (pmptlft* qntiapm.). vjgu*. 

tflHLtulj* . tflllHjbplfUtO't 

Bander * ijujufb^ ^iuw^, 4"'£"'i" 
?*{ (#/»£)• 4«"¥ A * ("W*/ 1 )* ( ,M - 

^U*)^fWfyA^ # . ^lUpb^i Ufptfbp ttfitibj. 

uwnmftlf aputnbgub£ Ixpnb [ (d/wip) . 
ifft^"*-""* £/£'"{> ^tfy»b^. Se — , 
Jr»if*£ (7 Z ni./« C ). ^ui/if . 7 4«T *j- 
M[ ^lfitf£t [t/tnqutuap*t 

Bandereau - imputf/ip L , U p , 
Banderole £ £/»£««. u^/i©^'. ^L- 

nt-nptug ufiujitcuuilfft </">&. — de 
MoDtfaUCOnt ^ifiutwiupjtuu*^ Ijttt. 
p»itiii»ugni.*, hnbnuutqup^t 

Bandiere > V»2' Front de — , 

ty»2««UMW/»* puihiulfft fin*. ft* t 

Bandingue f nt-tppulpuplV^ #,«.«.- 

ffUlltUl^fJ^* I 

Bandit — U,i.uitpulf » jhfnLqiiilf 1 
^L^fiufufp . Otut/itunfi^ opftuiu- 
Kbuu,** tf^l di*»pq* lf(></* Banditisme - #*/««. ju^m-tyi-i. 
Bandoir -» l^iupng** [f"T 4?» 
Bandoline } ^m^i^n^^^ ^Mai- 
Bandolier) Bandoulier - {"«.<{• 

Lutfiutp 1 

Bandouliere}^f>4 (*f""sr«»ty>J«fc)* 
/»«»/t» DplfiuufytftuHfuipntii (Qmtp/tyEn 

— , QLupltmmmmL&t nLptupiulb l i 
Ban dure } f*npusutnnt.uJf m l t h$flftuat 
Bang'On • fltfuiuptug Iftpulffim tmmlf 
tujunn-if t tfqmifnLn.** [tfus£utnuitfui\»t 

Banian - fytulf/uiUuil (llqfttf). 

Banjo - tjnQu>tffiDmn\ 

Bank (/) &• Papier — t 0Wf»- 

ftttilfiuOnLifO* ,tnni/utu0ru.f0* « [<nita/u*t 

Bank-note f ^uiL^ui#»i/u, qputJu*- 
Banks (/*) - fiai^nlui^^/i^ ^1. 

Banlieue f (IpiuilpuiluMjpp , ^1* 
Bannasse J [Tn/^ittiLo0*> 
Banne f ITbSutulfutn, uiStumutuji* 

liun ^ ^uii/* uuiJiJt i/^f tuttiptutip c)uf^- 
lihinL datum ^uii«L t < / ai >* uiiJlnA- 
LUituuifi . uipbnu$utu^ OutuJipiu- 
&iuMjnj& uutLfLtf fuutmncOh tun fL 
tupbt.fi ttk\tf ifutSmnutuimtf Lwuili 

Banneau - ihulfuinf,^ (*"plf>) 

uiirjuulf- ftm&uiyuitfi* uAioO * putgfuui* 
tmulfUin.** [jfnitntft 

Bannelle J fyujlinqntf ? fufiybpm. 

Banner * Z"""" Ifmuiuntf 6uiS^b^ 

ifw%b[i \uiutufbui)i 

Banneret •• ty^juipnjg (iuliu- 
Banneton - £{fiufi^ui4 t«/«^7 (f<- a 

/'/♦ ^tf), Aiulfuiuiplfif, fuifnputuui- 

Bannette fr (/ui^u«a/r^i f^/ai 
Banni - S"*pwqfipj tfuiuipuA»qf*t 
Bannie ^.fruilfncjnciA 
Banniere } L^twt*, 7r°2 * MI ^7 U *- 

qp02* (fcuftm.)* funiKUiqpon % Qbtfut- 
7/'°2*» */ <u ' 1 (Qustftnpubpni.)* ifpo- 
yiuruutptiuw* • npojiuqtyp't 

Bannir % Su*pw<ipb[. t/unupb^ Hk~ 

nuigub 1 (^iny) ? JupLusuuMi (tiitfoO)* 

Se — t Dwftp p^i^b p i "Z' H -l'l* ^" 

a inli oi it y Google BAN — 88 — BAR Bannissement - *lutu>puilqm.Ji 
Banquais - flpumhuu.' $ 24*"*/"" 

Banqiie t IputJHHmmiu. ubqtulun. 
4.nftnL0^i\. f^miyt nmpHnujfi mm.- 
fhL ifptutf, futun>uqnt.Ju>p* . putiu.np- 
libpnc i/5««/»nti/, t[iupMuiutnL<jm.f . 
*u Supu put pnc 9fiib% futupbptujnu 9jnX. 

Faire sauter la — , h-n*"ib- 

uifiit p*/"/' tfptutfp 2««^/»{» fuH»n&ut- 
tftmtftb^t [fupncmfi tlpttij* 

Banquer ^^/|in^M«t.fl^M#l» bp9tu[ 
Banquereau • Aym.«»M*« 
Banqueroute f (/Wt^m.0^ tl» . 

futuprjutfu uliiuti^nL 0Ai.lt, ^bipttbut- 

pb Ij*l Djn.li. Faire — , h»oup/i ipp n - 
*•*/. Faire — a. (irty"-) «*»•«- 

Jfjth i[pH'j 'butnhi. Dbpittuuti* dbipuli- 
^b[ ^ttpuutnLnj jy^if), utnb^ * tfpJb[ 

Banqueroutier, ere t 04r^i«b»a* 

JI&4, uLimIi^ U|lL(f||lU* & Ohuttlf 
(4nlp»L9l,Lh)t 

Banquet «• ^uglfbpnjD , 4*tn<.ii£, 
fimplfftp, (tbOpfip* Le — de TAg- 
neau, Le sacre — , Z,usqnpqnt,' 

9fn.u, bptfl»tut.np pbOphpt 

Banqueter t, l^plfftplbpnu bp- 

9tu^ jtiit^njtuti^ipb £ » numb i fujbit 

Banqueteur •»■ AAg«i/MNf£fiY 
Banquette f /iiM^niui^. tpuwiuplf 

huuiiupuilii ttfuitn. Rtnpi$pipuilf .itiujQi 

ivtk qi»i.s|irp«f (frm. ^ M Trottoir). 

i&iMtfpaijfapiiihgph babpp ) . uftutnnL*»tUm 
Itjt jbutuptup* . i^iuhifii$iftuufitiui upitp» 
wfiqji, i[bpuntjiuplf ^Htntfuiifturvph^. 

Jouer devant les — » lln-uilg 

dutitq^umutbuji libptjHijiugnt.tf intuit 

Banquier - Vbntulmcnp. fuw^ 

■nitip&Hinnj, juiuqiuufbtn. nputii\tiut-* i 

Banquiere t f f hptuJ , u,w'i»iul i ,, l \t • 

Bahquise f 0M*n.l»ui^#i/iii (&m[um- 
i/»ui^)« [ftoqquiu}uiqt 

Banquiste- U^^««/»ui^t/ui«i^piuy, 
Bans «• ^ 1*2*1*1* p (npuui2*uu)t 

Banse } flT^ ^ibplfnuuft uwlpnn. 
tuufputupli tfunfuuin.pnt.9buAi , ^iu- 
&uinmnbtun.*t Banoin - fyM^a*$.«#ip\ ^*&»- 

Baobab»«tt«j»iM9iM#uMi , <y<»*iyNM)t 
Bapaurae - tttywp*^* (W)» 
Baphomet • Su/fia^^"^ 

tftiLtipi 

Bapteme {ww) • AV^wM-ty**' 
tflntlp, (fn»l<iiuijyopi»ukp*. De — , 

Baptiser W«*i^ * Wyfy «%«*(. 

qutiiqutlf* (1itUL)i>plSkb £ • MlWl 
tftulfiflip tjbbii Ifipbi . fpnt^HHiMi 

Baptismal i e (m/wi^/iu) & [fvffr 
inin^iwti. Les fonts batisraaux tylf£t<II.H»^(lftl I lW0f<-fc> Baptisme (ujuif).fiu) ~lTiir*"- , )«'- 
Baptistaire (vftuiffiu) I lf*tw 

uim.9btuli (tnntfutp) t 

Baptiste - flo^'t^wA pwpnq^i*\ 
Baptistere (tvw^tt)«l#»i.wa«/ittiii. 

tllfptnutptu\$ i 

Baquet - S"2««M fjn-jjivf ptf6b 
Baquetage •» ^ii««*^»»i»t.m.if** 

Baqueter^ tt^'fr^i (* ,a, *-c)' 
Baqueteuse ^ (^b^Hp^uihm.^ 

(qnpduiLnp)x \ i'-f^f 

Baquettes ^ j ft*b L uMpS,uu*. 9b- 

Bar ^» fyhbutnLh. uffurtinLtf. ft- 
Jbpfilfbtuli ptfufb [miing \ 

Barachois •• ji/iut^njl»^m.i«Vi 
— laracon «• (l*l*rfrt(ln»l u«^M^- 

Baragnon «• ltnnpb$utlinu* (iupw^y 
Baragouin - tt^mtoi^ pmppunn 

fuujutju$p ibqnL, lfnp6tnjbp^%Ti 

Baragouinage - tybpntpmlnLf* 

Iinp6tuptuhn$,9fiiu*t 

Baragouiner \.^^*»«. t/fc ^iwft*- 

uiplfb^ntl fuouft^ &b9bt»b9bi , fvbp 
bbpb^ ([bqnu) \ [Ifnp&utjbipiL t 

Baragouineur, euse f fybpwpmb* 
Baralipton ~ Z,wLtupuipiu\inL% & 

tfji tupnLbuuiuijhfb/nt. fitutfiup Gbm* 
pw& putn.i y Google BAR W — BAR Barandage - n*-n.l i uAnua V tuLaLtf 

Barangef^nLn-n/n/'* {wnuiduibpfi)i 

Baraque t tyi^M » HMr (4*- 

fiLftftufg), qoptuifit.q. muMJummlf fmtu- 
hncD, mmtput.mp. /up 6 ft 9. mfAt^np 
mnuu f fuut/lputnt.1*, ipupuik (nr»- 
ifbpm^)* 

Baraquement • l^ipu^uiqJnLy 

(^rWn^Hiiy). &fn.rtb iuh* f Afiiqui- 
junuifp** [fyt nbp l/iMfr qoptaO/tL (J^£*» 

Baraquer % ifit.njil i hbp x {•/»«'- 
Bar ate } Hnu»<paumuii{wlf* • 
Baraterie £ t>««t-""^ «*»/»• fumpnm- 

fymt9fit.h ^ufLiojuifHfiupft' kb^tf^ 
huti.tHqbn<&mu* ^ 1su*l wlmb nam. Phils* t 

Baratbrometre • ^mKul^wf, 

ta%nttniuiiutf* t 

Baraton ~ ^nqbUmp* (ifmijw): 
Harattage - SAJnAf,*, M nL Jf,h 

Baratte h *f n it ib * k l ni «"*•#,<»£- 
Baratter^u*^ A+b L fab L , UJb L 
Baraude h AbpJtulf dtutfmbpwp* 
Barbaeane fr (A**n) »»{»«Wui^ 

ittfpnpJut^mlf* t [qbtififnLun4.(jltSi 

Barbacole- (?/»«-^) ^pJut^bui 1 
Barbacou •• 4jnf°pm-p m On.% 
Barbara S"^2 m ^ utn -* fitnuuputptu. 
Barbarasse frtywm.u'l.^.^LWfci 
Barb are *• Putpptnpnu, ptupput- 

p/itf, funLtfnnLtf' firi^uili* funt.Jqnt.if 
(Juipn), fwJiulpiiu (pmpp). fuJuiptu- 
m (tf n l nL )' otnnipaitfiuu, pmppui. 
piw C'eSt Un — : , HpnLbuutji qb- 
Hbgtjm.9bl»l; ^Hiuuttanq iba.%gft % tup 
nt.butnmn.m.9* tfi;t \htfmh jvnut tfpt 

Barbaree t Wtfbtndi , ^ r f r wbJf» 
Barbarement / fituppmpnuutp$Hp, 

fudntpittp. fuJthpMthop^itt 

Barbaresque & ttyrH*9A? p*»p- 

Barbaricaire •» ytuino&ngtupmp** 
Barbarie f Bi-ppiupnunL9ftLh f iuh. 

^mmtupitilfpOnLOfiLu*, /u«/i7</m.0/u.l». 
ttb^m-Xtyitf niha.nt.9 qnp& t Harbariser if*/«*pN»tt*i • 
Barbarisme «• M^<«/iu<W0^<.fc* • 
Barbarolexie f W«'pMf#int.ltytVf 
Barbe J \T*pnt.p. 0*/£ % tfopncp 

( lotiMjuVffy) . £^«ui, ttmpncp (i«ni_i- 
^). 0lt ? [nt.qwptu1 (fcty i/jt 2(il< 

tfbpnL). - blanche, tt^p; a^n»t- 
ty«.fc. jour de — . H*£ L o r \ Une 

jeune — , %nptuifopnim t luittfinpd 

*kHf Une — grise , Une vi- 

eille — , Hlbqwpn , Abpnchj,. t 

Itntrh W)- °ans sa — ,U/»- 
«tV J^** (^V'Z) . A la — de 

qn*t [Tt4 n< - /?0/^ «*»«w^ % fi'utf*un.mlf 

(pmhtt'pubf). Faire la — aqn». 
Aty&l* ii£i, p*-p Hubb^. Faire sa 
— , Se faire la — .ttty{w^ fitre 

en — , ilt-ptl U,,,t -K' fffrs tbn.nt. 
fumpttfrnm^ PIC" I • ^ \T»mpfani. Ifp * i/iir- 
vtnupp (*Jp}(*)* pftutnp (Gfttulfji). iuli. 
liupOrM.OJtLlip* ipnnp pprfnt.^rp (^0q9p 
bqjibpni, {OnQbqpm^pftutnp** tjbpfp 
(tftuumla nlumnpl*)* 

Barbe- de-capucin , %«'//*^ *• 

7*r/»7, tJutpncrflVbLp't 

Barbe-de-moine, ftiaffinitif f(ii_- 
Barbe-de-renard. %«^«r»[cnLpi 
Barbe - f^t^^iw^*. p^/t^- fe 

Barbe, e 2; (T«/»»»«-«m^, puutuiLnp 

*»• fl>Jl" ,t P*]b ttopnLop, iiijnutfopni.u' 
(tumuiunLu ft tfltfipu) t 

Barbeau - ^i«pi/J«u#^m.^ ^mj pt- 
fhrh. — de mer f HppiujiuJLnt.lf 
pqfpr iqui|jiqp, tquiru)oGbui* ^im- 

UfnLwfilj «r* & /*"'£ ( tpiiMfnjui) i 

Barbele, e & &uMubt.np x bpbpQht.- 

bmhf tfiunb tittup* (tftpfilt* ubm)i 

Barbelet • *tmpOng' (fnptyp)* 
Barbelle J IT>«q^qf '/*. lppn»9b L % 
Barbelure f d>n*mbutmp', 
Barberon «• ^•^Jopnup ^.t {mnLln 
Barberie f (J^p^f- uunf»pu$- 
Barbet, te f ^»mJ»^/ii«^»i.1i*, ^mtr* 
tfpmAJHf. fitre crotte comme un 

— yUtttutnjtt^ abfunut* qbn.iu&iuDuifu^ y Google 7* BAR -.90 — BAR qbpuigbfunm* £/£'"£* 

Barbette t [uAiuiVng (%«•• 
ufkut/t)* ^n<jn»p^ni.^. Coucher a la 

Barbeyer ^ **/.*£"< ^lytyj (*•»- 

Barbiche •» (Topm.uilf duowji Iputf 
Barbiche, Barbichet, Barbi- 
chon «• 'htubqpni.lj (z nL *) • 
Barbier «• U"»l'pji* , q[mpuun[[tpiuj% 
Barbifere L lfopm.mtui.npi 
Barbfier * *i/»/»«"/» M,l,| / , /»**:» 
Barbille £ 'hpmtfiuJbututqli* 9b ^ t 
Barbillon - If '»/"»«■ p (**"•- W") • 

tjiufiQ, a h H p* dmbjip (ubuiji)* Ifiup- 
tfpui&lijtlf • ^bquLuijuu* (nputufittf 
cnc^). J fo^mqniuOuijftb IfplfbnLtti^p 
ijtnt. fiqiiLfih tniulj, qnputpt 

Barbirostre t frhpulfutnLg* |» 
Barbiste - 0k^"i' ,t p u,lu i u, " u ' 
Barbiton «• fi*uppnt.w , Upbcb^ 

buils ptuqtfmqb bm.uiqutptuh tfnt 

Barb on - tybpnt.tf, 911*6 1 
Barbotage - (tttmiiilinj) m^c- 

putjuum.b Ipmf Obtfunfuttinu £"«■/• t 
£«"^. Iftiiqfi tf[t % £"*»/>£* fuiunuftntjb Uli 

h ut U n JH.P*' Faire du — » t»«4*£ * 

pj*9n pbpuibn qtup&hb it 

Barbotement - ^n.lfttiH»ipp*t 
Barboter t. £»»«•/»£» fuumu^tnlfb^ 

dpQbi* grtljiuGitipbi* (p"'?/ 1 )* (('"9 
1^1* ifm/jinnd ttiuibli* £"(•/'£> fuwnbpy 

m k^Ul* $ tu &L (""J 1 ^ '^f ) • O't'U"' 
lA/ % uiiuiuimlffn itnntlh d£f) • ktbuq 
nc fubiop fiioufii y juoimjumub^* 1> 
$9 fib uiiutffch juotift^tfnimui^t' ptuq 

Barboteur - £»«£ p«7» pjkmwlbh 
Barboteuse £ ^nA^wpn^*, ^u* 
Barbotieref iuiH^p /»'"?/»</» (p"^** 
Barbotine f ^Iqtutfh^p* , i^t" «it« 

qbqtu&tiiiiUtiihg spniqnt.ui& &mnhh 
fuftLU (qtu6p tfinitiqhbint.)* bubcutu 
fimAiin, qnchuiLitfi l**j& jmfuSuiiuitilffn 

Barbouillage •• ttl*» w ^ncAoui W^ 

q' u &, tTpnuinctf. u&2 t,$ t hljtiipf tfpui- 
llpup** qfy qffpy & itippn.tnnt.pt &m tttuqfip*. Uiq&ittvtuipuibnL9fn.)it 

Barbouiller * dqmnutb^ JpfauUnr 
tfpntnb^ 2"t'&L' ^i^ ^pk^L ^C - " 

Ifiupb^ fctnfnpui»bp^b£ % 2<y?fc£ (ifr- 
#jmV 7»wt«.). 7^2 W*£» «^"»«**{' " 
httppn.mb £ , /mbguiqpb^ . (Cntijfl)' 
tfpnmbi (Op U -Ah). ^fumlgin^, 
futqbi ^tqiu$ntfnL9{it.V) . tfuilfuiqbini[ 
pub i. ftpwp *qb it l*qqbi> x. Ml 
yfrnQ tufiuiiiiumhb^ Se — t bpb"P 
mquinwbi , J)mo»/,£ , (<5ti^)nui^ . 

7"/7 ol -/T llV-fac h'^^L (j nt -l*"pk 
un 4.) • fipifip pi*p mu ^l^t ty"' 

i#ifc£. alri.fcMi£ % funJnn.lt i (o*fh). fu9+* 
phph ocuitf, ptt$bunkutb£ t 

Barbouillour m.%bpl i f»^ Jptubp- 

Ifiupft^** OnuqQttpnij . uiffSuiuiutpwbi 
BarbouillOll - ifpnamq, Wfimn^fV 
BarbUi e t ITopnuiuyfi* JopnLbq* 
puinniLnp (ui#ilIi^)» [«tiu«inc^ r 

Barbue J ^•ii^ioliniini.^ i/^ , i/l»/»- 
Barbule f Mnqu%uiQb£) Jopmuwlf 

qm.qttopnt.mti* (tfihuinLpfi^t 

Barbuquet - Zp9uu$ufm.ui" \ 2CI" 

Qniupft ifpii'J ulfpqnLp IfUiif ufniuir 

Barbure J fl»i.£iM/i*ii^i*»otp*t [i«i/f« 
Barcalon •» ^tiiifuinpmpiutqbui 0#V- 
Barcarolle f ti»»i.lr£i9 (»t£rW«- 

^frfitti). uun.bpqb[filft 

Barcasse ^ ffb^mli«jlf* [nppuA* 
Barcelonnettefr(f'M#*"v»«9j?. ^7«/»* 
Bard - (p»«/^) fy*[fr (^« VV)* 
Bardache - [Tio1i^£m»i./»// , «n»«f- 
ifuiitfuiu^t [opnti 

Bardane f ^a»Mi*»n«.^8nL^un|ruip 
Barde f ^bputfilf licqiuiuipiq/ffutu' 

ftiiuittib (Ahm.)* m llb^tnbpquilj t 

Bardeau • S^b &„,Apf* pmpmlf 

nfuuiuilft bmuiup * iqtufibtiuiiuwuHi. * 
iqmtiuttiin. (uiuiuipuibh\i [in »- 

Bardee f '//•''/A^ ^C d* 1 Wlfo' 
BardelleKTMif<"0*««9>*.4i>^/^0^ '* 
Barder * Mpbippl* fry ptbbf; 

(tfiuijui). funqui6uipujai (iwp)* pub* 
oiiiupiiubi (^A)i 

Bardeur •• ^pbi/ipnu[ Ifunf uutjpu- 

Digitized by GoOgle ' BAR — 9« — BAR Bard is m Stufumnptftulf (tfui&tu- 
nutipul/i )tt»i.nL % tjnphti fbgbb^m. 
tun/tup) t [ifinVmgi.ffg)i 

Bardit fy) - \T*»f**p<f (tyt. <** r 
Bardot -» £"pM » y*pbJinpnili*» 

^tpbtf^nt.ju* % inufutu^npp* t npnch iff*- 
fiusj fnpbnfitthp ^ \muijt. i«/£»9 pAra.- 
^tuilfjtpttuj^utpbn.uiwp* .tpuuiiutjhbpnt. 

Barege - fy^t 0*0 J» M^mum. • 
Baregine £ ^""jc/*^* JJi/pw- 

Bar^me m8butpu$lf iun&bn.hupHin~ 
puium fittnnc ng y lpntpf/ini^nLntpitih*i 
Barge f JJopiubmi. 0*. dmpOiw 
iiut*. 4|^^ (fun in ft, (tti)t 

Barguette ( 9icni«lmi«.iu^*i 
Barguignage - ^mpmlp, t^- 

i/ifmc.0^«.)i, puipptuptubpt [ptL x 

Barguigner t.t 1 "/""*'/*/, pwppiu- 
Barguigneur - ^upmltuJ^m , 

piuppwpnuit 

B arigel-U^ <gW<y W (jftM,uJ»w ) i 
Baril (tifwnfi) - Stulpumutf. ifpn.- 

ti'«flt/pnt.^' . a i/Jhw cntw^iif n.* . 450 
0*f»0 0/tObq/t ff u,,tjity , 0»t.bu«tn><i. 
(f«ii* r IfiulfqiuJnpQ Jp$ 

Barillage •• 8***(f"*n-bhfi*, tmulpu- 

n.iulfnjut* t mmtftun.biup*i 

Bariile t ^u^at^ *t 
Barillerie J S'«^««/ti«7nf»<W0/it.ii. 
Baril let - £'u4'"«M' ^tip»i-^.«/«« 

"'"gmjyft OJprtLlf, JtuJ,i>9JpnLlf**vm,- 
tjMriHitnnLtf** (f'd/i^) • [*upiutnni.tji* t - 
Barillon«-^'M^'*i»i^.«t^b#iii.iii^iiili*i 

Bariolage «• fr«fiilrjM^ty£*i 
Barioler * f»mn.hbptlihbf*i 
Barlin**^^ vupfaubynj <fJbunup ufi ) i 
Barlong, gue i bplpnjkrf * 4 ni K* 

^plpmp' (qtfbuut)- m ^kituXunl^ % 

Barnabite «• /*uin.t»f/i6Mfli (fy»o- 

Wnf»)i [ttui^t 

Barb ache. Barnacle I^w/h^"** • 
Barae «» tkntupmV % 
Barographe ~ir*ubpiugnj{j* (07/* )> Barometre «• frMA/twjw^M [^«#l»« i 
Barometrique & tM7»H»*««^«i-- 
Barometrographe • ^ubput^tf 

if»unfl»p m t [Indff I 

Baron* ne • & f -#«*»n.»l» ♦ •^iu*o- 
Baron nag e -» ?ui*oW0^cli. fui- 

ntolfj>, ujtum.mhmpbtnp*t 

Baronne t «• 'hbpupun. ofc , upnn.o\»ftlj * ■ 
Baronnial. e & fi«jn.ot»i«^«Sn 
Baronnie f ff«**W0/b«.ti» 

Baroque t Uptnuinng, tujpulfbpui, 
9hpuip»[»p (tfiup<jpjt$n) t 

Baroquerie j Hpmiun.ngnLQIn.lt 
Baroscope «»fri«iif»M*j#»/9»HfMit»»0» 
Barque f (T»«4«/t . 9»/»^ 1 *••««- .W^ 
Barquee £ U»'^j\b *% &"■ • 
Barquerolle f UllpujJWt 
Barquette f If^nc^lf 1 
Barrabas -. Connu comme — - 
a la Passion, £»«#i»f#u#*###i»0« 
Barrage • {h*.*ib),l*,ulptg\ m.nb* 

rfncn.'. (tjbumt^ifHuljntj* t *unjn.o)t, 
ptuJqntn* ptuJtfpiuutnLpp* i 

Barragiste «• ttiyfa«tii«i.fi/> # t 
Barrager mtfiinJiuttfbut f ptu^tufituht 
Barras - Sn^iy /tt(r«/, fSbfukSi 
Barre £ 9«Mf»^#»«.l»«4» in«| f ^7 up- 
rpq« ^nLU)nLq« qo^sttl|ir|i* /u««V- 

&uip*fbi*(dtun.u*pm)il$\ bplfhlfbtf Ifuinp 
IfinJ &nji (nuifftfi^ f pSncmp^ $ nt -q» 
tfoutjt {muilfwn.uMtnmlf^i\ . tfnujui (nb* 
If ft) , ^7^ » utujftp . dfetntftuijur 
tfunnfi Jkf)* b'^f^g • mlifpffbui 
tuuibnthft nc Jnnni^piffi Jftfbc , jupw- 
pny. iuL»uiji»iljnjut {tfbinji pbptufo) , 
ftipitLut. nLqf»n tjibp (<fpun[iupdpf» 

d£f). i[bp^*^f»yt ifptfi»tuyi$y, jfi£iu~ 

ffi&*(bpnid2 u, " t ty' u ty* La— "i foufviu-* 
lf>P*i (itiihrfl>Uj'H[ltp* (JmlfpltQuigni.- 

Dbiuh, tnp^u^njujt). Cest de Tor 
en - ,9«ww»/t««««n no^/. ^.Paraitre 

a la — , f fcn*tniuLnpttitj lurtfbu b^» 
"bt>l' j %bpb^utpp y tjbpbfui*$$i btujl^* 
m^lfuifiui . uin.tut.b [hl9 f»th . lf$nt. 

if*luMif. Jouer aux — . (Op U % ) /»- y Google BAR — 9i — BAR pmp if»^utm.b^ t»$n.uitif 6i«1fl}if6ffu. t 

Barr6 «• fiut^tfutfuiptuitp*t y**».gm^ 

tttum^L liftQuMift pmiift Jp (tupbpniji 
fpnij Jftuthtfiutfuijli ifUbytt 

Barreau • fy^ . *»nfrli. A»«^- 

f*unfff pwlohp. fttulutif* $[mltju»tjp 

Jrttity Jfcf). ^'uutmiufuminttf . {["V? 
thtuumiupt^fig , tftrntaiiHuptuhkuip* ♦ 
tf*iuuwit>tfn*-ifp*, hbpp[$b mmbiuii • 

j*q6uifn;i*. Garni de — » ^««l»jw 
Ifmljmuf. Eloquence du — , tt«n*- 

Barrer * Tit*j. ?"$*£• ^«i^««l»fc/ 

(fiuii/ptu/)* ipuufb^ (llm)' tfoin/i qhb[ 
iinui^MHt/i tntulffib), tf/iS ptu^b^tuc 
V^l (w^c)- "'P^LP* A" a + , "*» ££• 
£!«•£• Se — • /»!•£ ^/« fi»«*«/Ji»«l» f*>j^» 
Barrettade J ^ui^n^ny^i 
Barrette f %p»t( (ifiMl^M»l»).fy»|i- 

i//^ 77 iu^ /umi >97 .«^ (lpupnf»hl U J») 
JftuprffihiuinLOfiih' inq/tlf, mlmctif. 

Barreur~ft/«>fcifl»'j»«'«"2"«Vi [^2* 
Barricade ^9«««wl.t 2, ^'"/»fi««'4 T 7/**- 
flarricader v ^luptfimlfb^^P"* 1 "' 

Afiatl^b^tftnqn^'iuJpmiltiulfbi^tjnLn.), 
ifMitlfnt-ln lubhbl/fi i/ifcj) ' 

Barricadeur •• fmptfimlftuptup* • 
Barrier «• 2i>n*«*pinjg* 
Barriere f ttt»jp •'c ^oi^ 4*17- 

j/uioV i/im^nj. tf»Luip % qncn. (put- 
n'**pf»), tfu$puiuutnL.h pt^qpf* if*t.tLft t 
niiM^inncb. ^anLiutin^f ifpgiupuihtmU' 
upupkn* $qitttnnt.itip t upuut)i^2ilfp6lnf% 

Barrique f $nitjiun.f$lf n<.n.4'"V'V l 
Barrir t.(ty«£) 9 n >*f • 
Barrit ~ ^^li ^ t 
Bars ~ liupptulf (Jtntlf) jtijrtf' 
Barse fr ftfciti^unnrn.1/1* 0fcy/»« 
Barset «• ("W'tH* • 
Bartavelle fr {fb^lpuptui'i 
Barycentre ~ fruiiij»n#^fcifjinb*« 
Barthelemy (Saint) fr fiiupOnqm. 

ftupq • £Wf»1» pituiohfncift Barym^trie fcfriwtyM«j»«^«t ty«Vi 
Baryte J (^tymfcij, ^»*ty^' 
Baryton «• fr«»fc/» ^*«/^ » i««Ju»- 

i«Kjti , iqtupftqnh. fc tfiuhpnimpi 

Bar yum - \ftuUpmdbmtuq • 
Bas • bpfajl ipH-w'j » $«•*♦»«»• 
i^Mib. — bleu , fy»»j (fm|»^u«y*i7 

Bas, Basse i J»*»l«»ji$,^««|i,f«J, 

*l**pt* X uwnpfh (i/uiif piii^pfiy^rti* 
pjt (lurLtutjuiuinp), tnifnt.lf (yp^frp)' 
kttibtuptiiu& % mmpmtfmdbtu^ (•/») ■ 
p/f#i/p (^iwyti) . Jbqif y 7'"2** • ^ M ^ 
(itiiiyli)* ©/ml (i^'MinMifiui^). Mumpfm\ 
( tftfjiujuinu* 1*"pp % lutut/ihkp^) . 
ltnciMiitfi t utpncuf, tfint.it £<«'£» i»iiw 
w/#li (n"'") . Htuuuiptutp*tg % utnnpfA 
(funptpqiuptult). ufqvty Juilpwqtp 
(JutunittpHiptnp). tuhntpqt tuhtuqbf»u% 
utnnp/th [dnqfi), i[nijpiuptupi (^"•/ , - 
tini-pqp). qitbftjtlfy tiutitpftl (pnin.)- 
itAiutptfi tfuiptng 9 funattuh (nuiffi)- 
i/n#p (qfr)' JtuinM»H i u1ftphu»pnjti< 
S/irjif^ matttj {fituutulf)* IfiupS (atmun- 

7 m.O/» L i)* «t.«/u (^«ipi . — de ij 
4'«pout . — naissance , ttl»ti^ 
mn^iA De — naissance * %*-i 
tnan^^ u$hutt[ff(i. — peuple»J^««*»* 

LtMijiuli^* — justice, Outnp/tii ,Miof 

4mti . Le — commerce t '\T*-^f 
t[m6ujtLmlpulp • Le Bas-Empirei 
U*n*pfrl lpujup—-l*l'Lli.Ce~ monde, 

Hflutoptu, tfbligmnu, uL n«. Jni.^ 

^buibpu . Les — c6t6s de Te- 
glise, b(ffc#jlrji.it/ Oti^i.Le temps 
est — . Ofp wiftifnm £ . Prendre 
sur un ton trop — » (T^if /*•• 
«*/»£• Avoir la vue — , ijmpiiuuik* 
CU tu V ^ " V^i *hl*Lpm<fl»l: Au 

— mot, tt«.WtMfti, pfaft pfe. • 

(^iiifijb %tum f utnnpjAt Lnqtft umnpnai 
([btitiihy iu\niHjhftLpi uuinpfthp, L€ 

— de la voix , f*u«/Ji . / «t««/»^ t 

4 tu p»4t 4 ,u p* 4* u pft (°«i^i)« i&p\ y Google BAS — 93 — BAS ( tf^uuptfft ) . Jkipftu&wj\i % Jbiptylf 
{fiou/n). «frnM*ty» V/""S* PIUS — , 
^(t*f»g,i»i/ift{ilrL* Tout — ^iLbfbmjli' 
&iu&M.tf {fubntu^* Uummjitf fimautA, 

^tre — t $fauyi»£fia.^£. u estbien 
— . bien — perce, 9*f<*£ 9*2 h 
A — r /*(,««/• fcfri f«f» fttp* Ay 
!••»/• ^yi^, ^/». Jetter, Mettre 

fal'I'Li *"»'* , ^ t, i^i m A — de» ' ^'."p* 

En — ♦ fluanpbt. , fl*-pft . (fflJit)!* 

</*«//>* funXtuiftfitu^tutf^. D'en — » 

dui££fc, mnnpnuutn. La- — » ' V*&t V ,w r£»» [l«fl«lllUPlMAI Basalte (g) •• bf»^u*0«wpu*f» , p*« 
Basaltiforme & bplpuOuipuipmik 
Basarie (q) t fl}f"«rf (fw^ (9/7*1 

tftuqtttrint.) * ufr (f » i/im^j^iu^i/mi^mm^m 

Basan£, e (g) fc p/»«uT»fi9, ub 

LnLlfi 

Basaner % f^fumtfnpOb^. ublfbf* 

BasCUle f IT4<r (fl'fe lp»fu«».*ud 
ifJinfrV i/J»c« If'iifa i[bp Mfli*rn qnpbftt 
^ra-njf, fiiulfbpbp, ftu$lfiii&itilif$ • in Ni- 
miuiuufumri ^hkduMinufututi 8UlGl|tU)Ul 
ihhwh • tfunju'qn/iHigni.tf . Ifiun.ni' 
42^"-* («/A^AI»ui/)» 6 ptfhattiputg* (bp» 
lpuB\. qtuh<fmtftu&n*i • ^iiftiMittif^*. 

Sy steme de — i ^^-^"'sHt* 
7/inc0^«.li« Faire la — , ♦»•£ - *- 

nbptui t 

Basculer *. [T^4 H n, i^^ n -bt%h^ m l l 

Base J frutpfHifu (ufn.l[i) • nuip , 
uumpnut f^frfiuili). l^if. utyfiqptfi'uv- 
vnQannuOfiiit. ajutut.np IjtL&t tftuj- 
pw%fn.9* f fffitf (/uum Wu/c}^) .fum- 
P^ufu i utiuppntijtnju*t tfrnjutuimutpp* 
{jfinuimL&uilfiuit\» Hhu%wfuw<i i Jiiiy- 
pntfmuiq'. A large — t liUtfluuh/imin* 

Baselle f Smpttwif ««1iim/m* . — 
rouge, 41»7«^ml«aiA#*.— blanche* 

tibiHuuujwhm^t 

Baser % 4"» M4naiW, *Z' fifnAb^. Se 

Bas-fond • #»•»* »*. /»*»/• mh^fum^ 
ftmt ^buimutfcujp** umnptujtumuilf {p\Jfbpmi.Dbnty. &iu\i&tmn 9 frnpttLut r 
4i»fcAiMam.wtt [futapufrnmlfutLmcp » 
Basicite ^»»^i/im/*pHi^««iW0^iV, 
Basification f ^nfmutuipptugn^J' t 

Basigene & h»*pufu»u^^*t 
Basilaire I ♦^•utyffl.* , Ap/» ty«f 

£<iuiuiynij ^tuhtfji^ ftltULiuuftumlfwhi^t 

Basile «• £pui$uputfa. pkpnywflM- 

(uit.f/*i 

Basilic (a) «• tfiufiuimufpmif , Am- 
fituli (ftuj^fljtfi* lupputjfilf oi , pw- 
ujtihutynt** tfb& tun utii tfp t mpptujhlf 

Yeux de — » &ujp<»<ffl »«#^t 
Basilicon(f ) -tt^M'yuitfiMfM^quiu- 
uuiui Utrfitu|ii 
Basilique (^) f (T»«yp *^7*j/» , 

Ipu&nnfitft;* u$ppiujbptulfntumutputh* 
b J ^uiujubmhpt [uHun i/^i»i^iu^tn 

Basin (<^) - /*«nft^ui^fcfi»ti*,i^«M»- 
Basinerve i t»A««'f»<rMilipw^Mili*' 

Basique C $iupp*ui/inluuiljtuVt 
Basipete i i^ai»ui^ 7 * V i 
Basi-sphenoidal, e i ^fl&imiir- 

ufnulfptujjih'i 

Bas-justicier mfJumpiuuibhtuLnp^t 
Bas-mat «• UwnputlftujJ't 
Bas-metier «• SAaln««^»«/i^iM^i 
Basoche f bptuutipp »«. nufftpf , 

i^iu^o^ • (fltupjiani. fmnpHpnuipm\ij»)' 
niupuig tutnbii$\i 9 nufptugu»inbm\» % t 
Basque f SLykump uutnpnui , i*ȣ- 
Mint.il « i/iuli^frfii tpfcf 4*t c * "f UM '* 

puigf$ y ujuiupbwh* Tambour de— » 
^mii^ pW. II est touj ours pendu 
a mes — , ^tf»»«.li/iii* c^n^w* i^«/- 

/^m^ IfhguiS £,«<2^rj>u ylabpt [wiwlt^)t 

Basquine f 9w«|»rti^ttftfi* (^.«- 
~ as-relief • ^«rp0Mf^m1bfi«^ mq^* 

Imiquirpifui |ic * 
Passage •• ^«i2" I ■ ,l, W*■ 
Basse f /••mi^i iqmif • pi«i^tp^M#- 

jf$h. JUujlit pn$Jjp»puitfpfnL0iulf 9wt« 
fnt.Diulf . QuJLfnL9n$ifu»(iaip» fupniut t - 

tlftJniw api^ fetrjtr » quijuiijiq* 

umttpwfunLW • tftupqtuubuf (^ni.)*' y Google BAS — 94 — BAT .*— continue , Ulipuqutp p, u Jp , j Ok t L W» u nh Basse-contre} fyatA umnpiulmju 

tLUnttfOrk& % fk<f (paMrj) • bpqng 

fftUtf JtlUIJtt 

Basse-cour f ^uLpmlf . i[*ujptu, 
<fiuLfi&» tfftlbmnd. Nouvelles de 

— . » fyjihbtntiA** up6uipiuhfr jncphpt 

Basse-courier , ere t 1-t.pm 

Basse-fosse f ^7»iil»,/un r i/^ / .i«^ 
Basse-lisse fr h»\l'tlH m V t 
Bassement / %n.b(H(opi;V % 3 <uAo 

pfry uuinphnL&biutfp , *l'"P *nbni; 

JBassesse £ ti"«- '«"««••*- ©/»l1». ^i- 

4ix.Xtyc.ti, lit/W/Gtyili , gtu^nL&ftcl 
vuinpuncO hih • J'«'^ 9"/*^ » utmnp- 
bfU.ltyi.li. titnnp\tni.O fich (nSfy, jun- 
utupfi JfiSttiL 9 funhmpflnLOfiLli • — 

de la naissance. UXmnHSnt.lihi\i 

Basset — tyiup&nuil* (^nci <^>) a y»Mj»- 
£»utli Jmpq t 

Basse-taille fr /•mi/p* ttulp <*n#/ti, 

Ufiuphnnh. ftiupOpmurfiulft 

Bassette t ti.njt/mi^ii«^*i [«/«"{*« 
Basse-vergue j bi9tun.turjmuunu- 
a Basse- voile f (Jmnputtfiujtf*t 

iBaSsicOt «• Ibp&pwpmplftfi 

Bas-siege «• 0wr»f»i«0nit.** 

Bassier «• lk*.*»q*i'tfnjut (ft qbwu)> 
pttiifpuiiiitj til 

fiassin •• Hliu<^iu\» 9 mjt . HiLiuquAi 
(qbmfi y Sntfnt. y iiiwimffiiffiftftfty) , 
f pm ^ hi j tulip % apiiihnqp ( £ufc^fty ).£&*. - 
uihiII;*, iknXitilnp • Jfi^filfiutfnLpfp 

br uh 9Pl') • ii ,u, th hp ,utf (v-nit 

9 n *-pf\» l{ n 1ip% luibtulii jnhfun. Miff- 
ubuij (JmJnL i/^) • uJiup* OuiOp 
If} ring)* npni[iuj\tiulfn%p % Ifttbp* jutti- 

tqAAtutpnt.hm* (ittbutiiq^uifi)' — - de 

. construction t TftMttu^luM/nuli* • 
Les — t XjJtupp % 
* Bassinag , eWkf»««-««.f!fnLif *(«f M, P" Bassine J ♦»^/» ^ qn<p*t.np tfmQ 

muj tfft% ufniuthmpq t 

Bassinee f f#i«.m4»#M/i7 Spf-p 

uiciuaiuii ifn Iffip • 

Bassioer > £*#*mi/»»«/ wpgMi 

fb n.(ptifhpb £ (luit^m^ti) • jolui^ 
umipipbl bqtfuifpbi (#/»£)• 7**, 
•fiLfi (futfnpfi)* tfincju giuLtjlibii 

Bassinet - (tyi'lu^, fyi«At/ p(i 

tpiiLiiipmfi uiiuif) t Ifnpifiulf • 767^1 
fuuin.iu&mqlilfi [pbrtdiuifiugnjgi 

Bassinoire fr (ftW^ty) ^/i.,^ 

Bassiste •» f^*-i.^nc9iulfiufimp% 
BaSSOn •» frniLiwfinq, Qwt.ifinqtupi 

Bassorine } Imunpfiu (pr.coui/1/.i.fl 
Bassotin-»9"»7(A7«»»^'«/tiMw*i [JJi)i 
Bastant, e £ faumipiupt 

Baste ) Ml Ut;, «o/ 7 UMjqufku rflft. 

m/r ^Mii/iul/, /ip /i Vaste)« 
Basterne f ^«««*7fr*ili, «/.«*/{t 
Bastillard -• liuuqfaituplf t 

BaStide f 4>nppnitf t nuituhng* 1 
Bastille f ^muO/ij^ iuppni\iu- 
pm%iui*t ifbftiupiuliui*. iMi/nnc^cti 1 
ifiuputlfng t 

Bastingage «• ZnpHpuw'bfant.ift 
Bastingue J CnpiY»«inbt2 , vt**" 

ifltlllf (hint.) 1 [ptiujitiiljbi (llMJt)l 

Bastinguer ^ Z^p'tp t,u ^' l 'f t i b ^ i n ~ 
Basting •» ^bptuhftlf* * 
Bastion •» [^'«/»"»4 ,, 9 , [4'•sV , 
Bastionneri.(w/iMu^/iofiAr) {/u'r*' 
Bastonnade J ♦^Mtm.^Ar^, 9«n..«- 
7'iffc, 7if#ti 1 [4*uti7^<'< 

Bastringue - ty'««7fr{t»/^ lymfnu* 
Bastringuer ^'fufb^uufuiJtb^i 
B as -ventre «• inppw^np , Y ml- 
Bat - f «$ («*««.^)« M-»{f« 

Bat - ttHLpqfi, diuJbm utdfcr« 
Bat-a-bourre •• IT'uq'iwp* (tpr 

fyp uiupuiqnp&Jt)t \jntLi]nnpBuiji 

Bataclan • tyioW^M^i/W , •»•«• 
Batail - t*7»t. (7»«l» T ««^/i). > 
Bataille ^ 2T ««/••«• • qepiuJmp* » y Google BAT — 95 — BAT 4ipuutbptu<pT% 6*uljWUHUtfntmui • Mf* 
aibpmqjfr Ifiuptji £mlftuuf tfiuputut- 

jumti (un|i<jyn^) . Champ de — * 
^tutftutmuil*ujp ♦ Ranger une ar- 
xnee en — y ^m^mmm tf*mJl*i . En 

— 9 IfiupuitudbtSt bptftwig (<tHl~ 
frvptt). De —AwmkpMidH (*£)> 

Batailler \f**i$**ffi*'«i n ?ti% «J* -pmm.fii. &»lf,uui &$*[• tinnJnifnpfaP* (l%jtufnq If , bp9tuj, £p"i[bp Ifnp t Batailleur t euse" f 4ji6*»*kp 

Batailliere f d^pbliuiTncq ^u,jmf> 
9ata.H\0U'- < hni-ifutpintulf puittjnLr. 

ptutumtf^ qopunfttLinf ^im^ui' piu\mtf 

(tp4n.,n(f)tbpnL)» Chef de — » £*«• 

ipupuHMihtn i \M^P) * 

Batara •» faunmGMt, 9, (JJifm uttu - 

Batard, e 2: ttMi«p««^i«*ui» #y^» 

wifM^ ihhfi* funp9iugbui[ f mmtHp 
fvnp» r junpO, of^mtuli' Porte ♦ 

(TfahuHinLn. . fr (Tji^tMifl,p . Ven- 
ture — , h»np9iutfltp* 

Batardeau - ^««.«/ji (<fbmf»: tptf. 
Batardiere f $l»^iwf»»wli % m*»m- 

ptuuurtupiuii (uituuinLiuutntnni }tu- 
in 9 )< [0ni.fyi.ti l|ltl&|tlf> 

Batardise fr tyum^"*^*-** funp- 
Bataviqiie t. Larme — . U'v 1 '- 

Ifwptnoup* i 

Bate j» fipftuhtulj dtutftttgnjql* t 

Bateau «• t»«< ( - M '^ v %ih$l • ifitujuiiu- 

■ifbpui [tftun.pfi\» ubrpiiHiuL iiilf . ut- 

4'*pituiifrp m . — a vapeun C»9»- 
4»uiL. — de selle , £ncM*ymlMu«.* • 
lit en — -, t# , w«.«Mi/'«^5*»En trois. 
en quatre — , iy»<*iM.fyi.» <U^»- 

Bateau-boeuf «• d^»c ••««.• (*c4~ 
Bateille } 0»o«/.iA [i.nn*/»)i 

Batelage -» H&upupwpaLf ftoq- 
^wiqmqjpcj . twimff bpQbcblfp 

(fl»n.Mr£ut. fimtfutp) . ifuiplp luiLtum 

Batel£e f V*"-u*4 (< 'P* fl - ut [t/"*p^* 

Bateler^f}fNritttiM*<.lr^* y mpiMuymt.m^ iftit/g tfttLkpnil pbpb^t 

Batelet «• \,mnulffftf 1 Jm^pinlfittpt 

Bateleur «• (JU«^ •"/•"»/• fioqqui~ 

U|Uiq. Smijpiu&nL, fiu»$aifimt 

Batelier «• L.i««- »"«/«»/» • 
Batellerie f W^tyw****** 
Bater* £un/nin»i, «juinu«t»££ ut- 
dfcr qoifuiq. t, Cela bate mal , Bat. fi 1 i ere^&/t^ ««)i'<^f<«/t*(f n^t^ ) i 
Bathometre «• f»itptuyutfit 
Bati. e & 6f WmA. 11 est ainsi 

P^Ob.u'u uikpl t. Bien — , ttW- 
Imufbq. Mal bati » ^»iyi»i«pwliJt. 

^•ii^i/iu^ , tftuuntAijf \tfpw\i\ ijbp 
/t ifbpnj tpup, pn-Ong ^uipiflU , h- 

\h.(ip\k-pn.9n<ili rjbp&tul, [utdtrfiji« 

Batier m2,uttIbuinnfnpSt IfnLpifhljiup 
Batifodage *•* ^»ipnn.iuuuiain*t 

Batifoler \, (Sqm- W««li) fu, u ^bp 

plib^i fuuiqtui » $fm)itjUiqpouhnL £ t 

Batifoleur - (T'u^*»*ftusquiu^p*t 
Batiment •» t#«"«. , p*»iuift • ^$h- 

rfLiii^. 2^^* ?/»fc»»t QJhX i 

Batine f f»MpuHuiJbtn*t 

(/}/• '* **^(*) * £""'*"f«iui£f t Hhtfbb[ . 
^^i ^ *I^P n J lp**pbi * pn.9b[ }Uip* 

ifuiq* Elle — sur le devant. fl^ 

t» *p n pjt db&qmd £1 [qtu&iuib ifi*t 

Batisodage -• iriuwu6t*»-tf* f Jiuq. 
Batissage - W/Lim^i«^i/ ,# (^^- 
Batisse f lT'Mn.»vj » tfuiupljfit 
Batisseur •» th^""f ,u f* ^/»t»»«»**t/ , » 
Batissoir •• Gbpwtulpm* (wtuifw- 

ttnufnp^fi^ t 

Batiste f fyptulfuimLt i'u\»il*i* 

Baton «■ tiujuii tftuLiuqiult, grtLUf 
uppng Ufiutnljbpli) • if in. (^tutiaw- 

^)* bptftup IfUinpt flMLIM^Mltl (^/>t>* 

piutfnjji}. y&bp (^pttii[tup<tnL9btiih)» 
ipttpqoqtulf (uftLlift) • Jhtnwqfimp' 

9«ulf (ifmijutbtuj 9»|>^). Gros — , 
fU|i« — pastorah 2?n^. — de y Google BAT — 96 — BAT meSUre , %nt.ujqiuiqbutfi gm.vq i 
unt.iuqu*u[iup* • — du b4tOn,%«mu»- 

hft wufopjiinuLnp puR • — — de J a,* 
cob* IX^ufwpmpft yuiLtu^uAf — de 
perroquet , fiiuqJtujuiplf tf»nppf>tf 

tnnc.ii, ujiutqtfujdnq '• Le — haut* 

f»2/uuiinupuip, Le — blanc, 2»«- 
pmpHtumnt.9fiiU . A — rompus t 

frnqbuwn.** Kmmpuqliuiin* , Mettret 

Jetter des — dans les roues , 

(Ipqbipubp Hiuubi % fuuiifuuub it 

BcltOnnat •» 4>uiuuiunqbuini.9ltLu 1 

tftulfmuttitLi*pn*.9fu.Ui iff®"* i/ni 

Batonnee f P+t. Jfc jn«.n (ytRtuuf,), 
Baton ner % ( ♦uiyu»m/ ) &b*b L t 

tfiutjut piu^bp qmuuil^nSb^. uicpbi^ 

Batonnet •» fnt^ , i"'i nt -pf*p ^t- 

jjlf ^OLlfuiq. ^npb_plfm.u/i otuunuftii. 
iiipftLUtftutjtnjilf* (bpiutittifiutuwLli) t 

Batonnier «• +iuuuimpiuumujbin 

tfitituuiiuiubw, qiuuiiiquiuiulfhp (ftnqbm 
Lnp bqptujpni.tr tfft). tttt.b ^uiSuiju* t 

Hktonniste— ftp "til'i'p J* pp"'tf"'p*n* 
Batrachite iffo) £ %nput>uptup 
Batrachomyoraachie ( foxtfio- 

ttu^fl) t 'hnpwmJlfUiutfiopuinLQfu.ut 

Batracien •» ^i/»ui«i/^//.. 
Battage - trbSb^, (gnpbh). *^&. 

fjt (lp**9) • urup'ul»ttipm.9l$LU*, t[ut 
n.o9iufttupnL9fiLu* t 

Battant , e I fyuphnq , &b*nq . 

Mener — , ^uj^tndb^ jtuq9nuu* 
Qjuuttlt* qoppp. ptfpbpmubi . Jfaut 

2'°% ( A"«fA «£? ) . Pluie — e , 
QtuuutlpttHnu (uiu&pbL). Porte — e r 

fruplmtftuttf (qntn.). Tout neuf — , 

Xrmfi-unp ( fiuiqnLuui ) . Tambour 
— , frtTplifi dmjuntl . Faire une 
chose tambour — , flmu Jjt •/•«. 

qnt[ nu Qtfptput. [tub £ IfiuJ ittpmq i«- 

ntu? £i.fcj. Mener qn« tambour 

— , Hufuutuj ifuipnLJi^ Jp fibuit 
Battant «• l^bqnt. , ntn. quthquilffi, 
9utttujq m 9U. (qoun.fi) , (qn.uui)9L . 
bptitujunifr (Wliil 7/>«^) • Porte a deux — . fr/'^P'"?/^ qncu. t 
Battant-l'ceil - tyuumhg 9b9hc 

<flfut*tqftp Jp JfiuJiL '"tffbpp jiufut&t 
UiypHunfpnjp i 

Batte \ $»»l»uA, btr poqifuir|p • 

IfnSq, ubqutu (inuuiatupiupft) . tftuijut' 
buij9nkp t tftiujut9nLp t ubplfuiuipnp » 
nul^b Hivunt.9 fruit* * tfftifmlftuStqnut* • 

— a beurrei Wpfo Ift-utft. — A 

bceuf,frf uintf$iuu*$ [put* (uituubtag)t 

Battellement~t»'"^'*n?A?** &•««»- 
Battement - £"»/»fc*/c» p*ufuf»i\. 

p^ (hputt,/,). 9uqftLu, pm^tlt 
( upwfi ) • fiuidiuqtmf$nLtf* • — de- 

mains i \T*uuSiuHtupni.9fn.'u , ^w^ • 

d'aileS, (tbttutnitf (On.^oj)- 

des pieds, fr»«^/u.ln [<*^« 

Batte- plate ^mujitipmqnp^lt qnp~ 

Batterand,Battrant -• fruftmuT 

(bplfttt9 9"/")^)* 9uiui.piutfnt.p4rt 
Batterie f ITtupuilfna, putfuny.fipb. 
tnutjtup » Rpbintiidhq qtuuttib ( Aii Iriu- 
/ifr/ini/). qtutftfttAt (9Jpljl>) t (9Jptsm)- 
^iupnt9f$LU • l^iiiplrncntf* ^fi/|iui^utli 
unuutqutptuup \9tfpnt,^ MtAqtuj^ho) • 
(b[bpuiptutjiuu) tfuipttttfny . Jfifng f 
fibmpp i Jui puling . Uptuuutujt uLtu- 
duittp &ut£lfnq uinquptiw , nuifunq • 
)Uo9p Ifttifi (fun^tuhng/ij » junfUm* 
uoOp.tjnftt.y^b^lfutnLp. — de mOtS, 
fiuin-iutftuputlfna* , "" putn-^utkbiLm* . 

Mettre en — » ^u,uip>uuuib^ Qpu- 
q,„uo9. Changer de — , ^«-rA? 

(tutuppub pnu qftJbi ? duiupiuthnhah £ % 

Batteur - jui|itin^ a^^. gnpA- 
Luf^iu^ $ iftu^nuifi \f)p 4 % ) — en 
grange) • — d'or , nulfb9f,9qj, t 
uijppG i[uiruiqfip* — s d'estrade* 

Hlhtuqopp*. — s» (Tuigtiin.iufiutp* 9 b- 

ptfiuu* (S"'pit'ji). — de pav^st 

1>tuvnupliiu2pfj»lj, qSnqng £Uitjtnq,utu- 

l-*—»y • yut^tfiu*!/* . — d'ailes , 

frkpuijunLtf , &ntltujftu 9n.^nt.u tfn% 

Batteuse f 3»pbufi,up (quptfo), 

Iftuifiiiulfi [t Kity £/•»«/ Ki^uilb uftc9ngt 
BattitUre f Hpu>jltbqm.utup* > l ( bqb- y Google BAT — 07 — BAU SaXtoir •» ^uifuiduip.uintftuju (im<«#- 
apmub ) , utntfttttu » [anmlfpifuniMht. it i 

lattologie f Ucb L n ( ,n ^Wf , 
lattre «w £«4/.l»*f 4*4* z We)» 

«/»£{♦ {fuuiptuajutu^bf ifmtftb^ (Uptf 
tulfj , mm/ib £ (bplfftp) , Ottilfbf 
fnunigtuptupfi* ^wtiut. ) • ptmfubf 
""{) ' Wl'i't'i [ftpuigtuu)* &b&bi* 
>jtb^(lfu,9 % KiULljl,0).fu,,>nlb L (futu, 
ttpiupmjf)' tjurpulfnAbi* &b&bf (pm- 
wp),Q(t£bf t^ttpub^ (abut ft' u/itit/i). 
"tpuimifh f % jutq&b^ , &h£bf {ftp U* 
\uitfh Jfcf) • </"«,/t 9"'/ » «»MO.tllll/ | 
ifi£>A wulf iiffttini.| v utpiuicbi* 9'**-, 
ritoufiiop tftupiibt (Jmgiunp* tftuj* 

fey — de verges , &<<</4V — 

£ bi6» \fb6bf gnphtt, ifunttib^ • — 

£ lait, O7A11 fuunabf. — le fer. 

ntpbi bitifiuQ»ituiufutunb Jiunjtn.pi, 
plpnp tntnbu nnpiffa. — le pave* 
^7«g ftftuguh^ yuifotftbi* — Tor« 

argent, /H/>, »/W*^ ?/■*•*£* ty 
^fcj (MffttWi). — les murst^«««n4 

puin qiupunchl tuhunt{ft\ , ufttiut- 

h'««»^*« . qn. a terre, *f»/»- 
mlbtuffi u\ptuj jij^<"i }, — mon- 

laie, fluuulf tfnfuhf^ ipttnpbf uutinif 

i»fffc£. — les oreilles. d«ii<tf»fM- 
W{, »«^nil»^fr/»ii ntmi|. — l'eau* 
air, /* q"«-/» »u2fv»mftfj £"*-/'£ *^~ 
*/. — le chemin, &mJp»uj p<«- 
'"( (fy* ^ il»*l*»»pbpiupntp). — la 
arnpagne, fUtbtnjuiSfi^ % Bjhiutf 

'uq qoptii.Qht.un puaLniu dtutfuip 
"i£tnbp[t ufuiutjtf* gunpjif, ptuutftu- 
*"■?&/, qitin.titua.bi • fuunhpfc fibn.ui- 
pi, Hbn.itt.ubpp Jhlh. qtu^^. "'££>£ 

jfc^Ufoi. fyUj . -»- la semelle 

PiAnJ Smtfpnpnb £ . pmqttip ptttipup 
ItiMit (ptuuttLnpubpnt.) . ntnpbp 
l>p*»p qtupub^ ^ntuipuiufttt. but 

, tuju Jutpntf umL — la sa* 
|e) — du pays. ft;^»«f»* «*««-* 

L atbnbp qutnuiti^, ^'''V^'A^l ^* "ipum-fti , q>upub£ • ptupiufubf 
imft ) , (flp it ifnjuiitpbpinpitip t[tufu)iuii). iputftbf (QJpnt.tfft) tfawp- 
unLfti* MtuiftuBtutjibf* (bplfni. dtujmb. 

/""-).<//•%. — des flancs, £fr«..«j 
(•*/••»«) jnryiit^t- — en retxaite, 

^utfttt.jti } aiufiu/lobi.GbnuiuuJi^fipw- 

Jutpuilpubp utut^ \* Ne — que 
d'une aile, IT £^ 0&i£t Ifnmpmy 
ifl»6ujti^ ftulput pip**i- Se — , />&£- 

it^PC &b&bi» ufututbputqjftt y dbi- 

^M(.^£,fuf/t)ifft^|.Se — a la perche, 

(^»rt.incl»£) dntjtu tjpuJJ db&lfttLJtf 

jushoyncmtt yupktupttt.fi^ , Se — en 
duel* lTbuuitt,tipml»i . Se — les 
flancs* (f"2"V) 4"7*/*£ <*6**{ ("*- 

nfn.Sb\* bnutun tibndbi. A ant m u*^" 
juututjii f aputSffhlii* t^itttjJn.utbi 

(puili/* dp fiuttfuip) . Se — contre 
les moulins a vent, bpbuutpuyu- 

if mil t[*nmu<jub pmi. qi;J Jtupiunftt »Se 

— Toeil de, f*uili/i mtij^lii^ ji#fr- 

BattU, e & fyb*nt.tui t (Jinitiif)btitf* 
Iftijunutud ^ lui\»)ifnju. If nun. U lfnfu t 
ttnJnputbuiu (Snufputj ^\ • jntfbtttb 
{juiiftttu*\^ ubLut&hp iujspbp) J (ppuj\- 
Abb , (^Mi^iii^m^t ? ^a»u)ii4t)//nLn. > 
i<&ltihuj\&b& % {muiipbt.tii)piuhii (bmp* 
ifuttu^fitup^ (&ttt[uj\AnLt{i y (jmpuj)tfn&» 

Le sol — par les pieds , ^»^«- 
lffinutmuj& tfhuifiu. Chemin — , 

fiiuunLlf, t^mpniu (6uiu r ptttj)t 
Battue \ ITmumnubpp tpttp\Mbf£ 
[bpi^ubpn nncpu fttuubtnt. fitutftup) y 

tfmptf^up . Faire une — » bptfl»p 

i/jri nftwb[ puiibfi 

BattUre ^ Wbnpnulfby&m.J*t 

Bau - k»ji»ph fbpuiu 1 

Baud - t^»«vt/»M foil" 1 -*' **—" 

Baudelaire, Badelaire - 0««n~ 
Baudelier -• ^'/' aJ !/ u,,n,<, / , * , 
Baudet «• ^ • «ft *•»/•»»«■ t?*, A* ,w - 

putney y Jumpnutjf tui^iic^, tfptuum* 

Baudir v (f^m/r) w?**; (2 f,L *) • 
ti M, f 4 / ("r ^ Bauder)* 
Baudrier-»^»«i/u»/» % f»«t/* (Qnupft), 

7 

Digitized by GoOgk B AV — 98 — B6A Dflfutuf — d'Orion, bpbp *uuu»b^p 

Baudroie £ flbptuitulni.li' « 
^audruche £ (brf) ^pmnfifi Oui. 

miuWub pnt. J^lfl; ptttpmlf tfm^lf y tfnun. t 
Bailee t Sqifmm l/tujtnu Ifu^fi } 
Omcui^n^ y j*ufiqtufuunt)i fititpufu, Jn^t 

Baugeur - (Tn^uptup^ ify.o^t/, 
Baugue. Bauque f fr»# •*"»- 

numb jutunJutifunutp* ,&nJuipbuitunui\ 

Baume -• A*««(M*M«M« t ptujututfy iqt- 

|tuUlG buiqp • pan$nutfm(inui n.bn> 
put itmttf m uufb tpnhfi ^utfin^mltp .utuut- 

Itncfu GuiGt. Mettre du — dans 
le sang, (//»/»</» Mjur^Mt^* — d 1 a 

Ciet^lluiiuifitmfimh^ tttp^uthjt jtt.q 01 

Baume. Balm e^«"/»t"yp« fqmBpi 
Baumier-fl«*/»uuirty iqt|hiuiG ui 

Bauxite fr Hpqlstuiibwuim* t 

Bavang, Bawang - Ufuwnput, 

&%un.* (£untftnlfutu Hpjliujbipuqnuf»)t 

Bavard, e & G'oqtuifpiuu* , £tuui- 

^fOtf. MJUnnto. pbpujlu % 2 ,t,ut f vomt 

Bavardage - ft'*"^/"""""- ^* 1 * 

fUtutfumunuOfitXt 

Bavarder ^Zwnt^pwmb ^ ^uiwi- 

pfub^ quipquifb^. ' putgpbput\tnt.Ji 
C^^it 9 nt -/ ,l *(» fuoufet [fuouiuhpi 

Bavarderie^'<«ijui^uif#tni^ ) 2 M,uT - 
Bavardin (En) C'«7'«^««mo^li« 
Bavardiner i£'<«7u*4/»«M>fr£i 
lfavardise fr tuiiutlfpwutnuOfn.lt 
Bavaroise f ty «< 0m. «/««/, 7? m.f»* , 

ftupmputOkj* i [0«yu, ppim-lp {i 

Bave t Z*»il»$) L n r** p nf ** pnJfilp* 

Bayer ^npinLlpnut/ti . inp&ntAip 

Bavette * tytyujM (mfttyb), 2 n 
fHw™**- (utu/itAo.^ tp'hi h %rV) 
tfV*T"p<tout/,\ 11 est a la — » $•««/ 
4r c- Tailler des — , CuMgui^u*- 

utm.Ofii.hnil Jitttfutuuilj uilgpib^i 

Baveuse fl«pitul n Ll{i 
Baveux , euse £ (»*&** , 2 „. 

fillip , JJ*</«»ui . ^*ty (iwtui^jj) . -T A 
Bavocher t„ft«. /»•»•- ««* "»y*/, *f 

kiuu*uib[ t u^mmtnuitnm ^ • rnnrnnutbi. 
ttulfbpSbf 1 (^<m£m>4.]i 

BaVOler ^uipObt.b^ tfhvtlmOntf 

Bavolet ••» ^on^m.fl*«Mjf f(/^"* 

qntpn «^t » On.^utut«puptf* y On^mux- 
pnn*. tfifuuiplfnn* '« mnnunp —nfjdf • 

Bavure fr 2«t[»"7«* » i»«.£iM«i«|^*. 

ftpuutncn.** OltjtttloOft pbptuhp* ptu» 
Lincifubpt; jnsnuif blfuiS hl/ii 

Bay ad (tywjtfis) «• 0/t«lraf4m4* 

(^^qntt/t) 1 [ymaf?£«. • 

Bayadere f tfrnlfujOnLtl, , «**«- 
Bay art - flutttuwjtpt ifpb^p (W- 

Bayasse fr n*-tputini.o*uif* (|tn- 
payer (tyiyfr) t. fibpuiunipnij 

iitnt.y mufnc^ u,t, jf*l ♦ mi^w^l*^^ . 
mhjiutf utbu^m^ fintfjt mi »«£(».— aUX 

corneillest tt«M»i.^'i/J» «^ Huy^i 
Bayeur, euse f 9»«-2 aiM^#n.^ % - p*- 

puAiinptuy \tu»jnq f luajuJUfnc^ * 

Bayle (t^Arj) - jotufrwufbm* % 
Bayonnette ^ (/m-fb u[ilG1|]il« 
Bayoti te & HkpfUm^^uifnpQ* % 
Bazar «• Iputupupmlf, ^"^^'"j (tt-i 

pbtb^pft dkf)* t[ti*6iiin.utung (fat-p*' 
tuhnj Jt;9) • i[tu£uin.ttifiiitMn^u («'"T" 
piutntutj Hunftup\» Ifbnpnlt, fiptuujtm' 

Bdellium(o)«*PiM / >^tn.l*^t [/tt«^ f 
Bdellometre - ^itMu^fi 

JmputnutqpnLlf 1 

B6al - Jt/tuiwa^^ ip<urt*up£t 

06ant, e & l>ujliupb^b1f, Jbim- 

fify, fiMJg. pb pm\m$pwa % uf^n^bat^ 
(piutpfm. OfnAi ) • 

Beance f lutju^bn.blfm.O^cV^ iftH 

&UMpmignt.QI$Lu* » pbpututupfugnLpi 
B^at , e f> \}nt-ppft utbn mWoHiif , 
umcppfintfft ? yh puttyV , urtLpp *•• 
bpuAtmqbiM[ ( btfbnJbgfifc ) • hi^mk* 
(Hn/.Jtf). I Oppb*/, Ubp^J 
f'-lp) , Ifbpufuspusubtu^ futipkmmi* 

UHutpUM, ^ItMfMlf IN. ^C«tUMfM^ta» *- 

ptuhbuuft (^iM«jr)t [ftt<»M«*fturj»n<-]Ki 

beatification f &r^"T ,t ^' *^ y Google BEA — 99 — BEA B^atifier % bputuui g hb^ bpmhbi 

hu, 9 Ipupql tutigpilbi . t>ri**XhU £- 
Itfy i^/utupGp fobl uiw[ •-. Se — 
bptmLfiif mi'u Lf bp.ulml.uft {p, u U 
Beatlfique & ty»'«lM M frt«fc, pmqJb- 

B£atiiles f j ^ n^^otfu^p (tfiup- 

Beatitude f bp"^n L 9/ t Lh, 

Beau , Bel , Belle £ ^i*yA^ , 

^tpnuft . if.ujb^uqqbum . qbqbyft^ 
Ouomphf," fuoumJnclp), tm,(i v ,/m L £ 
(fuotpbf,^ mqrtLnp inqnunp (junuui 
Unchp) . jumqmq (Jn^J , $tf»ujitun % 
fbqbgf,^ ( ^ % 01 yj . pm^i/*o#/ini.^ , 
1*l'up„ l(f bq (fm^mbp). JbA (<(»<-//), 
•^(Swum/i), J4«J (ptuh.ulfOLO/ttli), 
[iul (Hinpuinnu9fiLu) , «^r<ii«tfti.>ii^ifr)i 
[pibirtpy, pn$fni(fi$uuuilf). uptunmut- 
4«*lr (/"'{"fm.d/'ili), C fcm Af % 9*7** 
JM (»«it/t») , /»'f"l % /«•#«- (^iii/t- 
«*.<«<}). £,„j (mnnqfnc9f,i)t) ^ p tU f 
(f"/»«7), £iut % pnif (ifp&lti), nit. 
tnutppbp" tiiqhm i$$p$up (fumqiugnq). 
^•u/j#»il» f mqbfn.*piuptp ( k SiuqitLtf) J 
Pr w bf {fA—1-npm.f) . i/niM/vtutqtuui 
(xtuiJtulmljp) 9 tfimn.un.np (i/u,£) , 

(A«4 De sa belle mort. pW/mii 

JusGnLtaJp) .tfmjb[ni.£. pum (jutStu- 
h"t"l) » £/"^'«/»* f «•*•» (JtUlfutXiUtty . 
•ytutmiLUf^tMlr* ,/4<* (7"'/), iMr£ (w»j- 

(int.uru)<f4rij f (bptfth,„)abq y ptu^u- 
(^nLJu) f p,u^„[pnju).'LeS — JOUrS* 
r^"l^SHl ^7*«*l»««(f. qnLUipUtu&mnhb 
iwamlf. Bel age. $frf m^iMg^ dm 

mulft f»»lj Un — age 1 0«/n.»»#jn#j- 
ku,^mutpl,p. Le — monde. fimpip 
(tbtjbpnt.ffitLh. Du — monde, 4/ M - 
fito mm kp9 • Une — naissance » 
Imb&iutf yoptf . — com me le 
jour. IJU&liuff&f, tupttfwqbq, A- 
voir — < (crier), />?»<-;• (^o«.«i{)> 

mppib% «*^ (tY**u/«y <f»<-/' t , p«*i» 

*tty« % («/o/iJi). En — chemint 
ft« tfmifiiuli . Au — milieu de 
la rue , +»q» 9 ftl Jfymbq^ . p ur S les — yeux de, ((T^»i 4?) *A* 

fMi/fc, ufc tu^pftV mb jolpfil . L/a- 

voir beau 4«uf belle, Q^pJmp ». 
n/t0 #»lU !«»•{. La douner belle a 

qtl« , tfl;lfnLh ynp&bpnc Ifiutf ptul 
tf*ptbfrtL nmfiQ ph&tujbi. fuliqwt f 

/uii.iy £*,*{ «/t<r»«. . En faire , Kn 
dire* En conter de belles, Jbrtf- 

ntJbiiq qnp&bp % fumvpbp pbb^. A 

belles dents, 0<.<^1. {jum*lh L ). 
II est — de • . . 1 ^ujbfnt^ ^. ( l 
fait — (chanter) , Ce cheval 

pOrte — » ft/« 4/rb qfm./ug$ [tic* 
l/wmlf Ifp fmH* - Wqbyfiijp. Un 

— » A"*/ , 7 M 'r1f rMM ' «^^««*«^^» Faire 
le — , la — , 0/>?»'£. Se mettre 
au— 1 ^^rj/|«ii»iii t (o 7 /») v Beaui- 
arts ♦ $Aij«uf#m.fci«oi£ . Belles - 
lettres, tyri|«uun«m0 . En — , /R- 
1&it l lt""J> mt i^' Tout—. /£»«*. 

qt"pm£, lfm$titHf bljnL,timtfutg* Belle 
f» fybqni/ift . ufipntftfi . ifbphmmulf 

\b'"\nb P""*^)- M a — , Ma — 
amie. mhnt^/Hfu , uftpmtfdibu . De 
plus belle / btu ^»ui <jt t « , bp. 

Oni^ntf uiLbfJt » uiL^ift bnmlqntl 

Beau -chasseur • Oputu^.u^y f 

BeaUCOUp - /?') ww^mii., pmqnuJ f 

;i«im. ^m/?^. C'est — si , (T** 

pifili t 4^4* • • • • /^••'/•/•.ynyrf^uiin, 

CVst — dire , 0** p.«li t • De 
— , s(lL6{op.ilfr£fMiytw. v — pres, 
/(<^ T -|^ ^j|. 4^) 5, ol j, ^i, 

ujmlfiuu £ f 2" #tf> /Mil ^'"5* 'XMiff 
4t«r) C/*Ar^ tnmppbpnt.9buitfp f <st uut 

tutbi/t . II s'en faut de — que 
vous ne m'ayez pay^ tout ce 
que vous me devez, 7>bn lilip 

^tuut itfiuptnp niXjtu ^iii\$iulfnt.9bu*% 

im**ftii£jfft<.4tyit») . II s'en faut — 
qu'il soit aussi sage que son 
fr&re, tfwpf* i'** 1 ^ f»^***»»utni\t ^« 

^ui^tiL dimfmp qhn. ymm ptiib ^nu^t 
~eaU-fils «• t*np9 qun.mii $ at.pini* y Google ifihua$j i Knp (Op L Gendre) « 
Beau-frais - in^utnift 
Beau-frere — 400 - BEC ■ *fibriuijp t bqbmj "?r pAttiq. »L k vbV- Mb. Beau-partir ~ ^jwjm.', 7 fei^«- 

ptuqnt.OfiLU* % qbqtui^ttiqp' (J/»»»c]i 

Beau-pere - U^uputjp , i^iujiiili 

utitim. uihhp. ftnprtLt 

Beaupre - Bilpulpujifi 
Beaupr^sent - S«i»"7"v««**« 
Beaute f ^7. ^^^^0^1* qb- 
Hnt-GI». Une jeune — 1 'Haui'iuiu 
9&<gnt.tf/i 1/J1 • La — du diable , 

jktupJut.Qhtuh qbq, j Wuhgljnt.Jip, 
mbqbyfilj fiwuinLtu&p % qbqntjp t 
BeaUVOtte fr fl«-«/'/f£, ynpbhnpift 

Bebe" - $7*4 . «/ , «»H/»// . ui-luipH 
njtiqtf. 0t l n, -k> 9 m& '"& liJiL&t' 

BeC "• tytnnt.g. 2****nfu^unt.Qjtt\% fiA 
^•ifitf, juo*ip t [bqnt. . pbptnh (4/*/"" 
jfi%Uh) A Ang (///iymtn/i) . j& (jnt ("/'/»t»- 
ift* *'"JV (<inh, '/"""-Jf (0nfii«- 
hngfi). gn.nt.lf {imn-l$)- [bqni. (bptj- 

pbpuAi hiu\inb qji, iqiumpp. 

yiirim/i, nAiSbq On.* [bq jaf , ll'itqiupbpu 

h nL h nib>b (h u fo) rh- s, "jr 

tpuljut[. lf> 

ncuAtft Iffih . ilfipuipncJiulfnAi q»p- 

ifip Dn.}1»nj*tftnnL<ili Abt->ti[ . — de 

pfc/»«il. . — a — , 

noir , 

frttLJuljuinLg*) q^fuutqmpq i/Ji« Avoir 

bon — , lXifi*nL Jut[ »t -ni9^i»4 
JHoufii. Avoii le — g£le\ t^t-*' 
IptHtfnLiuA [lyu^, fitre pris par le 

— , /»/» fuouphpl;h pn-lnt/n- Faire 
le petit—, U*ulpm.tu^uou IfttitfuM- 
IfuiLmifbp ibt.,u\>ui^ . Se prendre 
de — , *tt£/» pn.'unLJti . Faire le 

— i » (lTt(f"«-**) u uh ihc pkpuiUp 
jhb(. Tenir qn« le — dans Teau. 

dtfittftu^oLObtutfp ufiuptupb^ *'£'/£. 

— jaune (i^At) , $7^uim.0/n.li , 
ufi^£p»L0/ri.ti. Fais-moi un — , 

/>ti<ty tqutrfilf ifp vnnLp ("/<I«/»/» "»ijn^ 
^Irut ffubi^nt/) 1 

Becabunga* Beccabunga (a) - £/>"<» fptfnuibtt t fpttifunint 

Bee-allonge" - (ji>^pb ** inLf i tfc' 
Bt^carre - giu/lni^M/ilt ptyt Vr 

i $,»ifhmquip&btu[ 1 (iiiW^iiM 

Becasse fr tynyup 0«- im\\ni(\. 
Becasseau - ^mgiupftlft ^ntqiiLi 
Becassine f tyfuj//i«jji«/i uni_ sntj; 
Becassonnier «• tyiSmiiw^tl* ,<>»• 

^•iif/ili 9 noting Gustfmp dpttigmXii 
BeC-CrOlS^ - Y» *<ilpnni.y lint 

Bec-dAne (tyk) ~ f^np^/i^ , •/•»»- 
Bec-de-cane(iy^)- tyfcn^ (7««/^ 

p/,l./i). 9 t. 7 .«(i<i^«ti {^ f . bplfpnjO, 
Ifttiuuilj, bplpflirfiulji 

Bec-de-corbin (ttfkq) - tt7n.MiL. 

buwLg, Iftiui&iurf tpipbji* IpngitiLnp 
abipupn luppnuhh Qhtjhtiituiufitug * 
jhddiul'tih db'hqiiid hui.bnnt. .tunnlil' 
bittj tumuli wiipu'piitqnp&iita i 

Bec-de-lievre - GpQhtufibp&nLf , 

5 /in pbittinutibuh. 2pUhiuttbp& t 5*tit- 
pbpiuht [tHipiupiiLJtnlpuh qitp&jt J^li 

Bec-de-vautour - U.1*qqiulfmni.g\ 

BeC-d'oiseaU - f^n.^$mlpnnt.f ^mp 
^niitAitniujft uuiliutLnp tfn, utnchtf 1/^1, 

Bec-en-scie - [/7*»^'/' nn< -S*» ^L m " 

BecfigUe «• fi*qlfbpn L lf t D quip w,l 

|iG(i|ir qnLcnLt [CEufs a la — « 
Bechamel f \}bpunfct.p* umjgui . 

B^chard •» Quijuuuut bplprutwhfi* 

Bechelon - \ n T"PvbV % 
Bechement - P'm^h/"' 
Becher x fl,utb L (kplffrp) • pw^t 
rhunft 2. nL Ft "*^h' "~ cjn.t tT'«7/»^/| 

P , "?P2 b L t 

Becheton - InLplttuptiiUjtlf % 

Bechette f /».«^4. [0^ Ob r Obp)t 

&&cheveter1-n*npmn.qifubL (QnLq- 
&echiq\ie&lw qui Jhp (uinLh^qbq). 
£ m* ^nimimfnp qbn , f%mqtunbq*t 

B6chon mUbnttittmptibq (quiq^ifui)i 
Becjauae/Bejaune-^^mifi j, 

etiua. kiiulft »n\ttftnp& t y Google b£g - 101 — BfiL Becmare - linqmlfbp (££/»)' 

Becque-cornu , Bee- corn u - 

Becque*e, Bequee (f) fr ^m»c 9 
Jft £wi/p bfctf.Donner la — ,</uin«.- 

f/nif tuntpbi i 

Becqueter. Bequeter (J) * ty>«»- quiftiuitk T b l Se — "t'-rti, ijtagintjttiif.ji^i [inutq npuwGuft nig) 

Becquillon (f) ~ (f«inijfj* (j;„- 
B£cu « e i bi'tf'jMjwoLfj* < upw 

B&CUfce J ^uigutp-inLlfi [/y,nni_<j" 

BedaineK(T*<*) ^»«/»«, (/ruifinj«yu*lM 
Bedeau «• <f mi/ui^nm* > <fiu,ILjny 
Bedeaude i bpfanj), (&&/,) , 
Bedegar, Bedeguar (jrntwn.) « 

l^utprjmpnu (£6/t/» tfbpiiLiuS^i 
Bedlam *» ^L\ur^unf f RtiyuljuiLnp 
jfitfiupuihng [johutpaijh t 

Bedochon - bp^^^ppff^t 
Bedon - frifpnt-lj. — de Biscaye 
f fw^ 9»ui^ (pfc(f ) , 7""/ 1 / 1 '/- Gros 

— f ftnniii uttii ut fit. t 

B^doum f • (a i, f fc<mtt.^}i, i/,,«i- 

%mpluutf. tjiujiHiitj tfiupq* 

Bee £ SLp't'&wlf t A gueule — , 

Uttp£r^ifii)f % uiljiiiuitiilf (utuilfitin.) t 

Beebock(iyi) « ^fr^lm.^'t [^u*^*. 

Befroy - £"'l»9.«//«u£,„«.* 0/t . 
Begaud, e t $A" / "'/s uiq^m* 

Begayement, Begaiement - 

fwtft'Ltuutnt-9litAi % IfuttfiuqnLtft Opi- 
*titfinm.t/' f QnOntJnt-J t 

Begayer* 9]^,,^^ 9 L m.,uwb L , 

9nBntjh^. X f^nOnifb^ juoup Jg y Jiniu- 
lunt i/Ji)» \g\inq ^ul^n.tujuuip* («t/i)i 

Begutue LK^" 1 ^/'^ «f£«»A S nc ~ 
Begue Hf iitutfum , 9 L nc>uw , 

Beguettes lEty/"""^ (vppH)' 
Begneule f (IpKtutfuipiit,,* ijbq*. 

ffcfc) Faire la — t (faulty* w 

i a^r«.tw2fui/t B£gueulerielft/*£t«i/'f"/ifaut ^<j*« 

uppncOjicXi^ tinL^ttcOftiiii 

Beguin - itnnqqqmlf (i/*,,^****^ 

fihinhbiuA* 

Beguinage -Omw ««. fii jfy- 

Jbn.mhqnt.0Ji$h» Hf^f^mJtuLat 

Beguine fr L'"V M, i/'°^ If A* . <*- 

ftbanL.fi ft ttp^ iq I; If kliii.fi ft t 

Begum ({r<"f ) * S/'pnufif,, ty^fc, 

Behen (\Ljkh(i) » b»upbq t. iqtft- 
Behourdis - ^fpuiftuJ^m * 
Beige i flUkptj&bw] (p^^pq) , 

pUb f$tfiu(iimny ' 

Beignet » f uirl^h^ ^tuplf,uhrjmtf t 

tfp€fui / ituju* t SftfiftfuLnuiji 

Bejaune - fii«9 % ^#w^ An^nci . 

inliifiitfi& % ushfub^p hpftunuuutp$i%jutuif t 
unfftuinLOficiii fuiuifni.QfiL.\i . ptlfk- 
fnutfpnLQfiLh' , iliHp$»fbu»tutfpnt.p . 

Lfmptifbuimijiih* (Juhfnjp) . Montrer 
a qn. son — , [T4V^ A/' ^A- 

inncpp Ifiuif tuhifmnuhp gttLtAibi t 

Bel > - Wtftft)* S> Beam 
elandre f 5»«"A ,,, *" I,C,,, 4 (?*'"/' )* 

B^lant. e & fimnmytq 1 

Bele - SC'^Lft-pl'p/i (^tfjif fcoifmq) 

Belement •» /•««/tiM^wc»r, tfiajnuft 
Belemenite £ UuHut*^ , M- 

Beler \, fituitm^b^ tfmjb^t [inui^t Bel-esprit - M^ ^>u/ub L ^ fuk m 

ufiuii&nL^fn'U* . tfbqbgfilf ^i/innc- 

0/n>i. tf^uil^anf. Un — 1 ^^i«- 

i^uiti^\ ^ uift91iffint.il * qbubgfttf Jfiuift 

Belette J tt^ M ' </^"r ul " ,t 4 4^- 
Belial -^. p^A Ui / , « [^fi^M* 
Belier •» A»*»y <joj • iLiuqJuifunj* , 

ufit*puiipuptu)nf* ( Jbpb\»uij ) . A"*/ 

uiiit^fcriu/i/incti). Le re tour du — t 

JntijaiqutpJi* \ qittpnch i 

Beliere f [bqnuulfun ( ? i«iyiwi//i). 

cjiiqiolfui^ qlttjoq*, Opmtjfnlf, </uiiA>« 
tftii^*, dwtftugajyp jqUmijiit tfut$qn^ 
oquttfp 1 y Google BEN — 102 - BfiN B^litre • 2l«>/»fc % »»>^V unqmJutm 
Jui% Juj f ,if . Un franc — ♦ Un 

S'dnd — i 
elladone , Belle-dame f Z{*- 

Bellatre £ (J/i7«*l»«"f i l^"«4*' 
Belle f. Jeu de la — i ft*/"*."/*- 
Belle-dame f fybqbhfi T (u*iLV 

tfiiupuhi U bppbifli jltbututmb\\ 

Belle-de-jour f tljqutqnLutp&t 
Belle-de-nuit fr Q-»»iquiqniuip6 ■»•■ 

Belle-d'onze-heures fr dbpblj- 
Belle-d'un jour J QpmqnLnp* (<Jm- 

ifl'if)* {.""tthk* nt -pf n *-$i» i 

Belle fille fr W , /J« T u . fun ( M 
Belle-fleur f. Pomme de — . 

Ifiaqlfinftihinp* i 

Bellegardef fui^w^A^^** [/ nt -?M* 
Bellement /fA'/'/"V» *"A7»«7» "»/•'/« 
Belle mere I A»/»/«0 «f"»//'» «^»/*»»*-. 

bbumif qnputhkt ilfrty 'fy 1 

Belle- puce lie fc ^nuutuUnj^ . <>««- 
Belle soeur f $»«£. p*ty * *tp°/» 

^li if»L } fimpti.hbpi [ifinnwiinfin_n\ 

Beliig-erant, e t QiuutbpiuqJnq, 
Beiliqueux, euse t <h»n. , tfmp- 

wf*lf , rtinqifmu^p • Jmputui^itius y 
Jiupunuqpqfin. ($mn.)% 
Bellis (u) •» Sttuuil/iu^mq/tlft 

Bellissii^e £ lkJbumqbq% 

Bellone J fibfulittf iqmwbpujqifx 

Bellot , te £ ^qb^nttf. f £T««- 

linc.^, mnaptj ufipnthi \lfbpyug\\ 

Bel-outil (m^) - Wm^M* (««- 
Belveder , Belvedere - 4n^«. 

1*ng f uipbtAtuilj f tocf • qftutmqbq*, dm- 

th 4' (#/' 4 Belle-a-voir f)« 
Belzebuth (tvA«-) - fibHbqqbpm.q, 

fH/uHutq 6iuu6fttjt {. , / u '/ , W* 

Bemol f - d i itftutitfaup&t lijtu- 
Bemoliser * ^m/M.,..!.^^*! 
Ben (tyfrl) - A 4 *" 1 ' (*«»«) • Noix 

de — i fimiiftilfitjq t 

Benace £ QpUkptimpw*, mpww popnt[ fibplfbih tupuS *p n J «*•£/■ jfc" 

qhT"^ • fchacun a mainte- 
nant sa goulee de — • 
B^narde fr ^plfhiutftutlfiutpt 
Benate f nq"i»">i'tfi » 
B^naton - nqt*pblfmqnift 
Benedicit£ - 0At/»«l»/i opfS%m.f 9 

ubntuUopftU . tiHiiopfihfcp^t 

B^nedictin e f /lUU/.Ju.tA 

pb\tb uth If utnt.fi h i 

Benediction t'0/rfWty<-fc<(^"iK) 

opfihfcp. AtnpHp n onftinL0(ii.h (bpb* 
W»<f). ittn.uiwm-Qbt.%1 i opf*Uni.l}ht\» 

— nuptiale. ^«««<f.Cest une — « 

1,'i'jp llppiitfiuiJh opffobhpn t/^-yli ^i 

Ben^dictionnaire - 0fi61mfj»fMtr y 

opfitib^jipp* i 

Benefice -• ^iuuuhuIj , 2"*^ • A 

htuumin hbpbiiijtugnnf unituuun • 
ylinpfip, oqnnn t hiqtitum <, i«fn.*ttx.lr« 
[nLOfiLli. puipjtp p &iu0tiujnt 0Al1t* £#?- 
qbcnp fiittutuiqittfuioh . tqt»tnabt.tu- 
fpnh hplfftp* IpnftiLtu^ % Aohbplffip*, 

*l*npp b fhb £ t . — d'un chkpe- 
lain, iriuwpiutiiuLnpni.f. — d'etre* 

HlMyuiftnifiuiufi bqtuS Qnjiwn*. nt.% * 

— d'inventaire* tt/»«ioln#n.fY, «/««- 
n.tuhqnt.0 [n)$ . Sous — d'inven- 
taireicf ""i»"^f»«-tf6Mil# £Mi</mt.it ^««- 

Jb if i nut (tqmputpbpu nbqnt.hhi\ • j«- 
rtuili^f utupiitjnjg utbuhhtnt. (fiittLUl- 
utuii\- J'" % uibittiid uiwbu (/»uilii/« 
liiiiff ftuinnt<)r»/)t 

Beneficence ^ fliupbp.npncOf,^, 
Ben£ficiaire - Upmohtacnp «#„,_ 

mt&qnpq, luputohiutfuiTtitihq* lbtttt& 
uuttffi yuiftmf r Jbtiunqft upilputpbnn 
ifSiupbinL^, hufinumiULnpbtuj nb ntu- 
imili , lii^iuifwifiiitni. • tqutpqb Liithiuit 
bplfp[t ml;p i 

B^neficiairement / £mo? yufm 

dmnm'uqm.Qbtuu ^ti^ncliAt u/mnut- 

le"n^ficial, e £ (Z"7^^»/»)^«/^,#- 
Beneficiement » b^^^fi*, * n - 

t[mjltl$ ujufmdnil$uqpmlfmlt phLbnnt.- y Google BEN — 103 — BER 9btuu dp* uiut.uipbtfni.9bul; uic- 
j»ni.i<4<) uiufptuup\»bpm wpJbqXtbpn- 

len^ficier x.fitufi Hmub^ ^ui*/^. f 

— Zntfbt-ap ftmuuiufut^uioumui^p** 
Beil^t I L f m UXJ/»Uf t u.ujubtf , 
mfutfutpi [htutTtucnn (nt.ubunbp\i 

B^n^VOle t f*<upbu£p (puUbpqnq). 

B£n&volement //*»«/• b u/tpuipmp , 
B^ngale £• Flanime de — » tt/»f- 

^tutpng* t £hpJtulf iftmj£ni.h iupin.hu* 
utmSuLp ifpt 

Bengali (M) - Wty^K 1, -^ 

yiu£ljj)n.. kfyblilfutjiitlftuut [puipuipt 

B^nignement ^ OAp"^» p-tpbuft- 
Bemgnite* fr piupbufipniDfiLu, fib- 

qncOftcu, luuiptiuunuOjiLU $ 9b 9b- 
i.mt.9fii.u {uijutnfr)? . 

B£nin« igne t fm^jpi 44^, p«»- 

pbu£p m utumuwuu.np (mqnbqnLp\ } 
^riioin ('"SB* bphhibp) • piupbdhui » 
qfupttilfintft piiipbuftput 4hf^** «"^- 
i[tniuuq % UbObi. (rifAiut)« JbmJtuqtfb- 
qhlf % dbntlfcti (qbq)% 
Beilir t Qptiuh^. piupbpiuub^. — 

des epoux $ un mariage , V«"»»- 

{fir^. — $ei QpRuui&pbf , ofifflw*. 

DbmJp <Xnpftb[ • Dieu vous b£- 

nisse! llnnt^nt.9pi.u , ^*ilr|» £/£<£./ 
(t{in.)iquiuiqnnhu\ . HuuinLiti& uitbj 

(tunpwui/ilti Op b. Dieu vous as- 

Siste!)- *tbggHu t uituppu , *l;u Ifb 

\&u (4fc.fi.) t 

tt^niti e L (fiutiiuutujt;) opfonuiud 

(ifuipi) tf,inT ^nip , LI) . B6ni ♦ e 
(HuinnL^Jl;) opftlbm^. Des armes 
qui ont dtd bdnites par 1* 
gtise ne sont pas toujours b£- 
nies du ciel sur le champ de 
bataille* Pain — , ITtuu i 
B£nitier •• OpSum^pfi tutfmu, ^pR* 
lui^iM.^*. Se demener comme 
un diable dans un •— » H*upw 
llfp 2'"P^ty n ^fcl • I/" l " u tw^ "'I <(*"*■ ui If i 
Benjamin (*1) «•• fiblfttudftl* W Benj amine J [T*JuMtfMjMii«i» # i 
Benjoin(^)-^i7/tr»c^ tuup^iqtfi** 

Benne } ^9np9* t If9nq t pu,nb^m^ 
ujfuuiiiuttfmn* • Htubptttp^n* (9 a /'~ 
AtuLnpuiq b[bikf[i) t 
BenOlt* e & Optbtui. luumnciu^iu* 
dujtfpnjp* (hbpufiupuiup} 4^f^i 

Benoite } (JpfiW* atmli^, of»flV»#- 

cvilL^*, JbfumlpitpJ$$un*t I 

Benoitement / [|i«mii^^i2«»o/»^» 
Benturong (ti/Arfi) - {/ninmuuMtnw 

npp* JJnuui Ifqqbuiq jiuuwlIj ittnuui- 
cnptug ubn. if pi 

Benzine (M) t /tt»Mi^injpr»c^i 
Benzaate ^ flutulibnpipum't 
Benzoique (k\) L ^npip"j^ t 
Beotarque - /J/»n^utM#i^4im 
Bdotien •» friuu&pHtJftuittnluJutp gi 

B^Otisme m ^iuUAptutfnmL9fu.V * 
B^quet • *1ui*tt.qjilf' falfViHiffilf. 
iftnpdmtfuinL^fib^ tifqtutfmpJi (tntuwq- 
ynt_9buiu\» puiuiutjgnu* * bplfnt. j«tf* 
^iiii^ iupmpiiL»*»&%bp hptupnt. Ifqb^nt. 
fimduip iut.b iqnuut& fuoup* tfmu* 

Bdquette i Hp&mut nLuh t f, Jp i 
Bequillard •» fl«^««titp Abp, inu- 

tubc&bp i 

B^quille h Ubn.^nqnLtu , iiitiffltf- 
g$tLiu 9 jbimiynLUfjuuipfunipmlft fibp- 
tpuppyti* , ObObu ppffs *fp * *["¥* 
Aiiituiiifi* (bpiuqmufi) . tuuutnwptuXL 

(Juphiui 'hutLnuq). Couteau a — , 
Bequiller ^8^w$»*-»i n 4 $ m t^l » 

,u\,li mqtub ^X^tulfqb ^ % ppppbi (£»?). 
jbhmgtabi (fupbtu^ itaii p)> 

Bdquillon *» HuQuiytufttft 

B^qUOt -• &piulpnquipj$ iiUqx 
Ber •- }JtnHnppnq* (unn-fe &*i[[t ft" 
ibqub^nc)* npnpnq. Ce qU^On ap* 

prend au — dure jusqu'au yen 

flpptoufi uuu'np* wbt.1; Jbl} Km.ulf 

BerbeVidee J frn|»«»#^7/i •»•» ;«/•« 
Bercail *• ^ympiuju uii^^^mmVfr 

bpq t .ifiiuptulu.bljbnbqLnj qfiplf* i/iim- 
pwfui y Google BER — 104 b£l Berce £ ^bpJiului^uW r . -. q„ L ~ 

fHulf^lULftlf* On 9 

SerCeaU m 0ppng y nppiuh . Jml- 
AfncO/tL^, futu\»itiipnt.p* plmqutnun 

4- <>WtMj, ulflttjp 4. A„ n f, p u, ui fu, 

|pq. (l/l,umpn L np) IfmSmp. Altee 
CI1 — -♦ l^aifuittni.nbt 

Bercelle f ty<na<.tu4 IM £, w i^ # t 
Bercement *• Qpnpnuf^ npnppt 
Bercer * Opnpb^. utn$uiml»b^ #»- 

Wl>L- OmpOiuiftbi , »,i n/ .&{ (^nttf 
JuttuwnLtfnil) . Se -^, Hpnpfnj, miu 
—uhfa. mifiepl»»'pb L , fuuip 
»«./>£• npttpnLfa (</W£ jnj unify 

Berceuse fr Op*pnt.fifc m "p"pp, np 

pbpq* • 6o£m&nn. 4 [/"»»«- ) « 

Beret, Berret «• ft^*"?"'/*?* (?££ 
Bergamasque fr IbptpuJbptf t 

^kplfuntttiufmp' t • 

"lergame fr Ihptfiufo&nj ty£v. lftufumtjtttn.p*. Bergamote J QbpljtuJnn , <7>, 7 i#*- 
I&t/iiii • lupptujwwuilid uifci uiPifnL- 
siil* 2"'p u/ i t ,umnt - i h i 
Bergamotier - W^u^frt/'nty't 

Berge f ftiup&p m iihufuigbiui bap 
ntupmf, tftnt.^. gf, a ^ IM y a (jnLpjt b- 

Bergelade f h>'»niiiui[,npuuili* , 

ft*, ilmpuiulffi fit m tilt 111 ub pi fiiilp* t 

Berger - 4"$^ • fr»»fitup*n* . 
cMNY*<A"'i)n(,ii^fn^.L 1 heure du — , 

V/»p'ujnipJ,„p m J, in ft [ptup&mQnnt 

Bergere f 2^m* l ^. «/»,,««./;/, . 
Bergerette fr ^ncmlm/^. «/fr 7 - 

puKj/tl^ [m.bpam.OI»Lhp , 

Bergerie f impus/* mnj,j. ^ 4«^. 
Bergeronnette J SuAbpbp, «mt- 
uf/i^ Jl,-. qntjpntq uumuijiuG< 

Bergin,Bourgin, Burgin,Ber- 

gOt ~ nt-n.lf.il), ,fpt 

B6rib£ri - *lmmHjwmni.tf*, dkjr*- 

ty JhiuwlIj ^fiLmlffntOfiuh i 

Berle f ipu,^,„junLp Tl 

Berlin - frbtfmlqnjg* (0 ( «,t/^), 
M9GT\lTiG^HtuJuiulpun.p' .ftiuhoiuuutji* t Berlin got i 

tfl*mii£tiipuip* i 

Berloque fr £"*2 0,r f inLt { faA*- 
m.n r ,ii^). Battre la — , fytaJji 

Qnipn&p fqfiuiltittit 

Berlue J 0L/>nL«im6<*«<.tyi.ti . A- 

voir la — , ft/j ^7 '"jp/ «»>*«- 

uo^t nt.nnt.iiinmuibi*$ 

Berme fr ♦««/t nt iqiumunnpfi £«. 

tnnpnmfi Jfi^bt. £imfpiuj^ Ltu&tuht 

Bermudienne f lijbpf,l/biuh ^m.. 

^i«i«i tfn^ifi^nL^i«i)i" t ufbpdni.uif$ift 

Bernable i, buinpmpjuiV, #«». 

Jiu)nu&ltAuin*l &fi&nnibiht 

Bernacle f ^A r ti«#^ , fubgbfyV, 

f*ibqbptn.\iml{ On.. Mamm/iift* fub- 

ubfnpO Jp. {flpL Bernache)« 
Bernardin , e f- ^aV« T mfr,„l, 

(IfpohtiiLnp, IjrtLUttAijt 

Bernaudoir -• Hqpblfn^mf , 
Berne J S>M£* n ^ u t"'P , "^ > ♦ dbpJin- 

lfmifuiun\ ilhgqbuilni.if* Uljpp Oq- 
qui. En — , (tyuyifjh ^*«y r A^. 
inviuA) 7/io^, (Atuiui)npo£ t 

Bernede f ^nmnblmuuituVt 
Bernement -• S«>2 u *l'up»pi«ii pLb- 
IP* jtimrptitfpiuplp ui[pp oqqui tp- 

llt. &iunpnAip t IfitiuMitfuthpt 

Berner % <lbaabu,U£ my^ oq- 
qui tpdtf. tT""tpl'L * «*"'7/'A »«i- 

iir^, iniiAnnfihp umhb[ »-/» 

Berneur •» ^Ib^qbm'hn^ .,iijH^ iH %,nn % 
Bernicle - \abgbHt t ,C . Jfiuimfrtp 

fubgbJnpD tfp\[^afimbif % pu»"li t*fn'}_ gi 

Bernique > > 7***.^ ^n»^ ^'. M ^U*i 
Berniquet- — pour sansonnet* 

Tbqfi £p tfiu'j 1 

B£rOt •• lTiti\ipmljiunp t 

Berquinade \ bp»><iii,h S ni.9f, L V l 

4'"pn,nDnj L * qpnuOfiiAt , &hp£u,6b- 

Ifiuh* OiuuibpanLO/iLh i 

BerS -^ (Oinj/ut)lfnqp* t Ifnqbpt 

Bersailler ~ t^.n//..^^* (^•/ti«. 

Berthe f $U( <{t Qfiljlnyulf 
(pelerine), 9£/*0u*3 ^7*. ufbpOm. y Google BES — 105 — BfeT Om.qO\ Au temps ou — filait . 

f^tutn diuJutltmb iuhuiQi 

Bertholler >. ^bpOn^b^ £h r - 

Jmlfb^ lftnu$Lft i 

Bertolet •» 8'"pninl/iuh* • 
B^rubleau «-(&aln<i^i#^ii^*, ^wyj. 

puipuan po9utuft ml bpljm9ht 
B^ryl» «• frr»^ii**|nyti qJpn L /utn iij», 
6nilu*qtfpnL/uui* t pbpftLq (ftp U A\- 

gue~marine)« ipb^pblfnaTt 

Berylle 1 . e t &>*ilqifpluin»,lfbpuf m 

BesaCe fr (Hip 1 "/ 9 ) tfmfumq ? ptu 

IfbqkO fitjujt- fitre a la—, Por- 
ter la — , lT"l»i»l* •//""./ lutnfn i 
Besacier •* Wncptu^ii,1 t ifm/uui- 

tftuthft, piutfbql;9i.np* 
Besaigre t %upinq % ptugfunq Iff,- 
ttuiprngtufu" \ pmgfunpiulf* qf»hft, f «■» 
'Qutguifu qjflf* • 

Besaigue" (If fit) f bp^'ujp/t „ t - 

puxj (ftutr) » Ifptfitntprnq . tpajn- 
VPf* nqnptf-fiHJw* (tpitfuitpiipft). 
UHutqmptttQnLp* i (qmhqpinif*t 

fcesant «• fil»i.q>u1iqbui% qptutf % pftL 

Besas.Beset-5«y9 Jbifhu.tf fitiji- 
fcfcf (&/•/>**& •"£ Ambesas). 

BeseaU - /?#inflMity«.»j*i 

Besi «• Swl&bpni. M%nt.1i 9 ttfnlf2. 

— d*Heri ♦ — Chauinontel t 

Besides f J (Uuibql)iiitjl»ng*. iii- 
lyui^Mti fru«y* qftifmif (/»^ ^> «'/** 

in.&«tnl»6f.m. j^j) . Vous n'avez 
pas bien mis vos — , flU/t^ ^^ 

tnbubbp Ifpt Tuifiuuifutuqt 

Besigue. B6sy ~ f £f/b'/ 1 p*"p- 
Besin - (\p9n Un f» m (££(,)» 
Besoche J Sbl^u»ptu(C ? &iun.tupiufS*$ 
Besogne f ^njt<* , pm\i , uijjuui- 
muihp t u$jluusutnf1»mi.*(Ch aland. — ). 
Donner, Tailler de la — a qn». 

^np^ fi**V{ >*'**-fbt.p • qnpb ftiultki* 

putifM^ 1/4 ^nc 9/nt/u. S'endormir 
sur la — ? &t*npp Autltp pn*"[ » 
9T*C j—*-—i imH»%ln . Aller vite 

en — t %npAbi tupinq tnpiuq, fiopb- 
Xutlpul f&ipp ifutuibb^t Besognertil^""^/, ? w /»^/» «*•*«*- 

Besogneux , euse i K7* aLu*- 
Besoin — Ik^p (cti^i) • *vt m £ 

(t/iiififflrity), ti'"p/ip {tntp-nj) . t£ui- 
tnpnL9jiL% f lpupoutnL9fu.it . uitio* 
9m.9/tt.u, lpupbt.npp (^L%mg\* tulii- 
lf nu 9 fith ♦ ^ntiupnuf . l\ a — de , 
f(f»£ ntli^. ^i* iy(wi^ ^ 37Mf/» 

Ipitpout t» II est dans le— , ^«m- 
/.oui t. • A rf / " , J t " , r II est — que 
je parte bientdt. 1k™p £ *p ^n*-- 
m»4 dhtflfttf . Faire — . Imlfufc 

ttfkutp pU'"L. Au — . b fiioplfftht 

Besolet -• frn^i««>A«>«i#ttii 

BeSS - t hfig»iqui£,u£*t 
BeSsi *• bplpu9m&mn*t 

Bessoir *• 'hp^p', qp*f*r*u* • ip** m 

Stulthnti finn£uhltu& antph iiiLMiauitii 

Besson, ne t bp^nphmlft fc 
Bestiaire •• %i>qnt%nij,uptnfiff. u$~ 

hiiiu'Utun.iubtuqjipp* t 

BeSteg •» ^i«ti«inni.li*i [liiu^uitii 

Bestial, e & %u^uiii»*ityi*#ii, miIhum* 
Bestialement / %uquAmpmp $ «•*- 

\nuitUttinuipt [{£iii««ulif*i<jAt#irtt At 

BeStl all t^^Ufc'm/lniL/r, uilipiilinL^* 

Bestiasse J ftt«»i«"(f, ^«^, uiwli- 

qptt^u |*i [/Join &l uihtjbuijpt 

BeStiaUX -• ^ Hpfi»n *«. n^/ump , 
BeStiole J H^Umulftlf, n.lp.uhntlj , 
fondf, mfutfiuft Jinhni.bi winujt 
Bestion •» Uk»»'«4»/»'/ • gn.nt.lftgpn.- 
ifiiihmunih* (ItiaLHt.). tu\tuiu\io9 ng* ^ 
tuutuiAiUihbmp ubttutb i 
Bdta - flfyfuiii iiiiiiiMni.li* ^2A^ t* 

?Z! » tt , ' M,r, *-^ n y ii'iuiLiutfp mtfioj , 

dnctiau^mli B ll hnill tnmn fih mliriLuti 1 
npntf tiuiifmiiinbnnt9bu$h if bpbpnpn 
muuinn bn It^MitiMf^nt./if 
BCtail -• 1u*6iup% iqiufupk, qncutp 

fuujiJuiGuip , suiJuir • Gros — , 

fln^npuinnLttip* % Jip, £« f n /'/ r ' ^1" 

Menu — • ir«"t»/»»«»7 »«•»«'/»* , t un %$ 

UIJ&% flkfuilipt 

Bete ^ ^fii^uili , ifbhquAift , iwLim- y Google 


b£t _ 106 — BEZ MftiV, qpiuutn pb nltiiipttipl *6Sf» • npu % 
bpl;» ttihmu\n$ilfiiiti tfiuu (diupqnc) , 
Ufinuum.li. upuitqnjp % tnfudmp f nth- 
putli, £f. mini. OqOiuJuiuq dp , *u£- 
qmhtiuq* • fimpnt.m& dp Ifnpughb [i; 
jbtnnj qpmip (jumqji i/4^) • £«■»»«/£• 
uilfiuh blfbqbgj»)t (put* pnqiipitilpii' 

«u*g). Mauvaise — ♦ 2'«/»«"£6/», np 
U $• Une fine, une maligne — » 

ffnpuiduAtq* yupuiiibhq dutpn • — 

de charge, de somrae. fytuum. 

— de trait, ty«u«.ui«t^ ruvi*fmn.li. 

— epaulee, /?«.««««^*, n«.Mi«*Vmi^»* 

qptuuut, imqhlpup tfiiiptj, dbqtnuyiib 

■"ffM' fin*!"*" — fauves f 6^- 
^/•t. — noire, Ok^bp^ . Cest 
ma — noire, ma — cr aversion, 
flhtui. ^ufiptuS J^L Juipqu £ • Cest 
une bonne — » fr««MiMflM»i//ii#itii»/j 

pmphptifpnf dmpq £ • — a bon 

Dieiii S^'timlpu&S^ urnm/itf, — de 

bon DieUi U,uwnL&nj iqmpqdjiuip* 
J ji m J[t in p. Pa.S si — , /J^/upmu tf?£i/u 

i/«*w ^fci/". Faire la — . Hai»li 9 

tuuitn&ttiith /'"/* input J ft I , utfuduip* 
4* AbLinuuiii iiiiiUibipm.Ohu\i phbi, 
tnfutfmp* fcj pntit[.uiujub ^pop^li ifbp 

db^. Faire sa — -. Mettre la—. 

2,iupnLind ifp Iftipuhtjuh^ jbinnj pw 

tntulj rjhbt (^"<"/^ «/£$) • Tirer la 

— » \t»fl* uMHiljp bin itin\ibi , Re- 

monter sur sa~. ^npm.ump •/£- 

puijntfthl f qmpdnihbi • j %tuqm\ip 
(^ntm/ifciu^iMU Ifpifk"^)* a««quili(«i- 
IffiLp Pll"'l) • t Sfudmp . uibpiiih f 
luithtbipt 

Betel - frifpnt-i t pmifnL[» Opdp- 

itu&utttnbi 

Betement / Sfuduipntpiap t tuu- 

tubipopl;Xi^iiiiipiu\iopi;'b % iuuf&tupopi t ui 

ftetise f Sj^tf>upni.li[iL\i t mipu,- 

um.0A(-V. injudtup Ipiitf "sh^s htbu- 
UrtLdbuO fuoupt tfnpnuuipiniinL 9 ftc\i f 
uinSmuimiip* tnfudmp* mhfubip qnpbx 

Betoine f l^on.wubpd «r fEupbrt. 

— du Levant , £6Wotu r < B^toire, Beloure i tnuufiuym.^ 

[iqtuptnffqjt fncpbpmt^t 

Beton -• 9f»p % lot-iuq n*. fu[$6k 2!** 

qtnjut IfpmjuftG^ Ijpiu&vJi t 

Betonnage «• fymiajiHtl tfU 

niiii^t If p mini ^ii$^* f IfpiuinLfjnpa l, 

Betonner *w *ipinnnpJb£ $ 

Bette fr Qbqbh/i , pmiqlfitipiulfiup* 

tuiqp (/?/» <« Poir^e) « 
etterave f ini^ofr^, 70*4 lJimS* 
Betuline ^ ty^hl • l 6a,r * 

BetUSe J $iutjiiin. inLljbpji lfb\» 
tpituji tqmfibiru.^ mq^uittilfiiin.* . y^f*' 

B^tyle •• ^u#2 M,M, p ,o / , * , [ a,M ^ a, p^ ', 
Beuglement « fyfrt-h, ufnnL^fiLl, 
uw^lu (bq/i) Op fMeuglerrient* 
Beugler t^z , 


$qnn.ti} 
(r'"/A)* uinntuit utntvynuii 
nn}b L (bpq itp), | 

Beurre * '/"q/*. 4t <m 7 pbrfc bin-J 

qp • Ifinpiitqiii^ (tttl»&pm.lflf) . ^l| 
(pi*'pi"oji)' p[npnLUi (dtupfipfi). —* 
noir » (Suiiqiutjlt J^i) uln.gmgtH*\ 

Ifnq/t. Avoir les yeux au •— , flr 

itLpubplifiujpnLiuAt; dp tftinqncinguidi 

nLithynA pll"'l. — de mai» (T> u j~ 

binpiuq , qbuipnlfUJU uiqbniuhh dp » 

— de montagne 4«*iT de rocher 

l]uiLnilfiiiq**fuiun.\ttu(iu&p tfn.TcTV^ 
de ■ — 1 4,fr/tf*L(ii gutdiiip Ifttip&nt.iu4 
if}"*- J* l(nqbgiiidiiip*i {^nqbdm^} 

Beurre - Unqbumi\»l% 
Beurree^'M/»'«9««^ ^P" 9 {^ ,a $th 
Beurrer >• ^wptuq p-b^ tpupiuqbi, 

tftupuipodbj*, IfnqQ&b £ \^' u q) - If*' 

Beurrerie^«9«7»««i*«(9M*5««i9^£*» 
Beurrier , ere f- ^uipmqm^uifv , 

lfnqbijiii£iiin.. Ifnqbduitu 

Beuse ^ ^MMwini.^** [p nt $ % 
Beuverie i ^b^i%m.^cli t .«*/»• 
Beveau, Beuveau - ^nm»|n«- 

IpuplfjiXfi Xtnbuuit^i^iq (dp ^nnH^) 1 

Be wiek^p/tuiiuhp . ufntt^iubp t "Jy-'it 
B^zoard - f^^uiqbq lji^sqhfir' 

BeZOChe f UpuipuifiT {uipdiutnw- 
1 V tiipduipiufi t y Google BIB — 107 — BIC liaeide t bp^Onu\ 

liais - t^l^Ofiiiii Sn.nuOftt\, b. 
bu % linqti (qnpAfi') . tfuiptqbtnnLf , 
\nupp. — paSS^f Zbqbpbu* (^im- 

»««/»^)»— - de robe» St , "pf t »2^p m *t 
ptuibpm* ( s 2Pl' uc l ( i Auui h)- Trouver 
n — , fyuifip iff* tfutiib^m En — i 

)e — » / ^ninnpltiuli^, Nftt.pt mn z b v £nt_n.* & tfriLn. liaisement / famnnp phOmap 

uupttthp^ Kumpp . / Pfnutnphuilfjf 
in. A ?&'/* 

liaiser t. ft* f> jbq ^««.n. cn ui i 

tquiuifi), Pf>*-pl'L , funtnnpjt^ (£iuj 
nc).. funuiniilMtulfft Snt.nnt.tfnt.iL bp- 
lut^ Iftuifutlinpfi^ {• i[ttip t qbtnnt.9fn. , L 
niubljub i% 2^ r 7" , V <M /'A/*' 
IliaSSe f ^«li/ tlbtnuiput 

kiatomique i. bt > ^t L fi tu k u ' it * 1 
Bibale | fe/»t</«»ty «/#« 
Ribasique i bpif^r (00n L ) . 
Hibassier *• $bi,qifb,±fi •»" 
bibelot — (T»"V •/"*-!(• »«l/o0li//^ 

fiu fib p, qtiipqinhoQp*^ qmpqtuljuifip* 

T"P wi ih 4U"'j)> 1*VP ' •fat*'' 

fnioniiTnLO piuhbpt >") n / , " f /i> * 

Bibelot er \ tt tTtn'upwliiiiiib£ • 
Biberon *• bpff^ifjl' ^««0 unw^m 

^ n p&hp . Sbtitlf t ^(^iki/ihL • butuiu- 

fa*V (^i. M .li 7 ^). -, nef ^W- 

(i IM /»P"'/»P » JutfltlU £» 

Bibi -• fJjtpittXJili* 7//u«'7'^<{u/ 7 # , 

^•iVulig tfiuhp tJlfv'"plf dp* 

Bible J 0"L[»p <]/*l'pt UutnnLnt&iu- 

7"l)i4. nmnnjiubbpOnLuiS* t 

Bibliatrique f fymibn/tn^rn.fl/.cl,*, 

Bibliciste «• \Jnt.pp'^'ptnfiu f nt.ui*» 

Bibliographe .«• fypbpnt.* ttnt.q 

P ffb u ^ unhnbiuti, duiuiblituqfcut. 
uwuibiiiiifuou qpntfii0ti*i 

Bibliographic J {TiuuibutufuounLf . 
BibliolAtre J u—-pp-fy»»*f"iinf* 
Bibliomancie J ipui(itfmjni.QJ,Lut 
Bibliomane - 9>/M»<f»/t Bibliophile i, fyumt/M 
Bibliotaphe - VnLpp-<hf, u ,D,uq't 
ttibliothe'caire - (r>"uibu,u t qbvt f 

qpmuibui i 

Biblioth^que f (Tuiuibluiquipujl, qppuitnnt.li. yppbp) qpbnt\i 

Biblique & WUimn-u^w^fy nuipt 
utiuiU i Biblistique f tr«<lo0ni0/rt.ii qui. 

h>u quilt tnuimqpnt.QbuXu (/. fypng $ 

Biblorhapte (n.ui) - f*q9nptinp*, 

OlfOlllUfUIUUlIf up I 

Bibus (^tu) — De — , 2t^l»' 

i/£^ utntjfi (qnpty £i 

Bicapsulaire & bple"*l*»'M>L* i 
Bicarbonate - bpliplwSfuuiint 
Biceps (fc/iu) i bpi&ql* (qbqbp)m 
f ~ bplf6qujfnt.fi* * Avoir du — t 

Wlj\tuiqop* 1 nLttntf £/#<"/ s 
Bicetre - ^fihlibutnptjlttftupittuny, 

V'/'W'i- ^ n ^chappe" de — , ^n.- 

gni€jm& , juhipji'U blpub i 

Biche * fy). s|ic[i btjhf.On^J, 

uiuiutpmli iflMtltufziUlflUU. oi (tjP<*» 

puiq/ip)* piti** Pied de , &2- 

Iminli , uiwtutfuiuduili 1 n p&hpt ^"1" 
)iiut[p^liii* t hlfmp^Ji Lmp£ Juiq a\plfibl 

Bicher^e J Hlqhpm. ymj, J C i 
Bichet ~ 2««#«A (gnpbhj,, Lli) m Ki±- 

pnt.lf, litiipu^tuqnjli buipJfip libplitfpt 

Bichette h bqlfil*, whnt^filf e . bf 

lin l rill ui u* i 

Bichon , ne f bp^j»^»q 2^M * 

P*"&) ifm [Otnj jiti. tuqnLnp wq< nj y ufi» 

. "k v 

Bichonneri* ^uAiqpb^dtuqbp. ub- 

ObcbOb^ uiShbj* Se — » 5"'/ , 7" , /•* 
" L PL % fi" ,< f ni -pl ?P nL PL t 
Bicheromate (/) - bplipp'"^'^ 

Bicipital, e t bp^qttnltfhmjjtn** 

Sic\pit6 f etbplfn»»-lu^bpif!fmiiuiip 9 t Biclavd, e t bpliqwif 

^ni.uw* t bptflpnplimn.*$ 

Bicolore i bptiqnju t 
Biconcave t bpfanq* • bp&- Bibliomaniaque t fy»w«/«/M # ,]Biconvexe t bplftn-njg** bplilin* 

IpiuJnjjalfuiht IpC^^h y Google BIN — 108 — Snlttuptupi tJbpbhuijf* i 
icoque J frbqfl* n j/»V qfitpiu- 

ttfiif pbpif • »«l»2 nt ^ % f^bqiS wniAi , 
jup6/i&, pujqiupfilj ! l<f 7>7 «^»» 

Bicoquet «• b/'H^'M*' 7{/»«" 
Bicorde. e & bptp'pu*u>M**t 
Bicorporeite f bpli' r '"t'^ nu0 h^* 

{nabtfnjlbpnc GiuJbtftuut) i 

Bicorne i &/*//& ^/m/m 
Bicoud£, e i, bplpuptfiLlf*, faplj 
iiuipiflfiuAU*t [l'"Jl* 

Bicuspide, e i &/»<*'".//»*, W 

Bidane fr /?t.fcgiffr^L* (yiL/umjiw 
%bnisnt.Oitu$ii fiiutfiuu\t 

Bidanct. Bidanet - /Kfy, ^««- 

tf^r tfncfu libpljtuptup'libpni.h ji uf^tnm 

Bidente. e 2. bplp"wu,tA*t 
Bidet -• (T'"t'fu'ty*, pt>»v iljisji^- 

ijl« (Gbtlfafi* t[pui\i ^utnbjnt.} put. 
tush, tjnp&tuubqtuh iittntuqiutqnp^fi\ 

Bidigite ei. bpli^uih^bp^ftLqx 
Bidon - {if»i<i Jimplng) <ffthb. 

RuAi. tuifiuh, Oiuhuiq, QiuliuitfUitfuih* 

Bief •* StptuipupJi { ut i°pl'pl*)* 

Bielle f bpfatupdf 1 }* (^ntutntuinq 
JbpbhiMtj/i)t 

Bietl •- fiutp/t f ju/l , puMpncO/tih^ 
iuit.ni.0fn.1t. oq nun, ^im/i, P ut ph* " ,m 
^iftiLO/tLitf puip[*p • uinwib[itt.f , 
JW/tfc. mptftlpi pmpfe (bplfpfi). 
jhnpfip* bpuifuinfip, ptupftp f putpb- 
puipnuOftult. fil* £p , <f"jpi Rtupuinni.- 
Dhth. Iftu^nnuSp, utniuynLiu&p. 

auipiulft ilfiSmift ifiu^ntiu^- Homme 
de — , faiipbiuiL Jtuptf. — public t 

Qqm-ut fimuuipuilfuitf, — dll OOrpS, 

fla»^»t^tL. — de r esprit, $«"- 
quslq, *frpp. — de l'ame. tt«."«- 
fhhni.BI$chp. — de la fortune , 

ifb^nuOfichp , uputnfii.p . — de la 

terre, Pbpp, tnpqf,tlp. Un petit 
— • C*jM' Avoir du — au so- 

leil» fiwtn lpu[m.tu&Q nt%b%ui[.Sen- 

itir son — , dpJuiiituuinfiif* qqm- BIN 
/.A - qncitlibp «i.IiAIii«£. A - f /##«•#■>- 

$inL0buiJp* Aller, Venirt Se ten 
miner a — • 9'"t*qfrL* En — » ' 

llqktj Jutpni[ , f* i 1 " 1 - *«^«7/» • Eft 

tout — et tout honneur . £»«t- 

tttnond , P'"Pb fhv* nt - «/* V . ^ ^uii, 
ifbpufn^ {,«<., /V-fM* p'»r Ln P, I"*- 
ph(lfftpO), pa$. (fitftug) , ^t,n.ut^inbqj 
buitj), P'"9(t"{')i P'"t' u n J")l J?'"*" 

£f«l(^lii<Jl/" ), P' u l u '(p n i n p), P"l£>V- 
\t{"P"l[)l pitl£Hl[tfujputflll'\ i £•**•( ffC 

<jni.tHr) | £tiiputuipui{(ihLu\ , uftuytu- 
pin(uffi\iti), njhipn(lpuuj) , nt.J<fl$w 
(uffiplf) » *»dp'»(*f»flf) , ni.qipu{]*f~ 
"bt\, pmoni{ptu\tb^. ^uic ifuspifngtfl; 
iuil ^2p9 tUi H tutn ^*"C ,M p u P'" n -btMis\ i 
uiqhfu.* y\tnpfipml» tjmp(t y jnj<f f 2 ,uul 
iiiiL rotiiulfiu^\« ^bgitLl ibtjnt.\t. tup* 
qtupht., uwnLtffii.) jftpmcft • C*est 

— lui, W# A^ t- Elle est —^ 
femmei f»»«-li f^ti ^'t« Je le sa- 
vais — , fyutty . Bien sais-je 
que • . • » fytnbtt np . . • II le 
faut — • ¥£«•* t . -i. r K-F-T II 
est — de. /,«#«. 4rt/»'»7'«-"p 4r (/"«-«- 
4 ,M £)« Voila — le langage d'un 

Emit ftuipblptiif ifmHiL uijuujfcu Ifp 

/uou/i. Le voila — , ftf«» »«y««^t« 
(-,(2iti.i#ii/^ ^ ^i«i/*n7»i.^).Venir — , 

Htfa* qitiptfttihiMf (uun.Mjp). lui 

a pris de . . . tt^t^f »/» (^.^j). 
fitre — avec soi-meme* A»/uj5V 
tmlffuipui £Li'»L*— des gens,fW 

qni.Jp, yuitnbp. — deS folSi^iu^ 
(//r^u i 2"' l/, "iliquttfbbp • AveC — 

du travail i C«"*i lUfjutuuwLBbtuJp, 
Tant — que malt S flfwfcfr fcmlf. 

— et beau» — et belle. ^O n V* 

pninpntl/th, £mt. tfp^ulfitjh' — plus. 

^"7 *!"77' Aussi — (sans lui). 
(ILmulig tuhnp) i/i^. L'or aussi -^ 
que le cuivre . /?«^ "f»«y£« it 
«77A W L" — <l u e. t,/K<y{rM»&i.,04-. 
^. Si — que» ttt/* 1 ^" »»^ , ,«. 
b.^ tfp. Eh — -, he — . ) Repeat, 

(fi nLpbifl, i_in r c itLpbtfi, £d hmjfAtp, y Google BI E — 109 — B IF tulf Wftjj «*"|£» [tfutu. f (Jftpiutfiu'Li 

lien-aime. e £ HHIfuiJ,, ufam,. 
Bien-dire •• ^uipunupmpuihncji, 

fitfbgljtttpiiitlanL Qfu.it , tfntjb fyujtfm 

mL9f>L.h. £tre sur son — , H*ik^ 

uauLint. bbpua ntlifcliuii gi 

Bien-disance f ^»jbfyufuoum.f\ 
Bien-disant » e t ^^b^mpuul 9 

nuaufaiuli, tJutjb i\iupivit. ttini;b juo 
tnq (Jiufttfnt. *Jf""j)' 

Bien-etre — t^iuit^fiutn, Umitypu- 

9ni.Qbi.it . ftujilnthtiin, pntpbbbgnt.fi . 
itiipopm.Dfat.1st \m ftmpb piupncp 

lien-faire x. &/»«m/w"»»wt"/»«>^. f- 
lienfaisance (<fg) ^fititpbpiupntji , 

Mnibqnpdrn.Q fn.it t 

lienfaisant, e ( ^ )£[;/""/"«»«' - 

nil, ptuphpittMf 2 lu %'" t -K tn t 2"'^'"' 

lienfait — fa'pfe « bputfumftp 7 

iiipbpiiiftncjt , 2'"**i •</"*-"», P u, / , /'£ , 

lienfaiteur, trice f- & £ fy#M»/u 

itoL/in, ninptvqnpS, pmpbpuipi 
lieil-fonds -liXfupJ utn—gnt.ui*^ 
uijm.it f'^tp ' 

tien-heureux. euse (£o) i &/•- 

itbjiL, bn nth hi It. utJbiibptuii, ttidb- 

L Vi ,„\tj t ii (tjnju). Sejour — , [/fi- 
llip, •»fc l #mjl»6«M£fy»Uit«/»f A i«y Iptipyh 
titgin^, fc^ff«l#lr^. iiptunlpniLb [ft* H 

lair d'un — . (0/* k) flt-putfu 
kfp J'm.hf>' Comrae un — , 

\»uu%fttf ^nLputfuutXttti^t [tntut.np*\ 

lien-intentionne. e £ f*u,pbtff- 
lien-mourir ••. Ministres du 

- , 2Jn.nihf*'li"i-l;pp* {Ifuiptf «/J»)« 

tiennal* e t bplfi db„,it , bptsnt, 

uupnt-iuh (uiiii2*nohn*'l**»pn*-Dfn.\»)i 

liens£ance i luiinpSp , pmpb- 
u^y^nLOftt-h. Par droit de — , 
uiin^,i6fig •pf»i*op . Etre a la — 
le qn., Btutfiupftf, p*uhfA 7***^ » 
lienseant 9 e & fiiiui^Sio^iul* » 
lientenant,ef[/«»««5/»i • [ifmjbfnL^ 1 
lient6t / Ci«m ji»1»«j«w<*» 2 nLU,nl l' Cela est — dit» /J«**#» qftcpfb £ r 
Bienveillance fr tt^Wm.^ , i/i«/»- 

iftuuftpnt.Qfn.hi puipb ufipnt. Q ftcit* 

Bienveillant,e 1 Hituip<fuiJb4iup t 

tfuipniuufcpt iitiLUilfiutff pmpbjoJittp t 
piupbukpx 

Bienvenir t Se faire - de, J»ty - 

<ff*i*p I'ul plhifnt.it ft 1 utm ft 

Bienvenu, e t 2,itt6»t.&hwJp iilf 

ifnt.iiin.iu& diuSpitbuti • ftiirfm.itbip* 

Soyez le — fa"pf» blpupi 
Bienvenue } 0*ii***»ff vinLtim • 

niffbtptif. tun. piirfncitb fnuQftt.it, ftm." 
(tiilpjifnjD* ,pitffnt.iibftiL.9bniii ubtftultt 

Bienvoului ettt«/44» ,t f "«-9»«- , "<* 1 
Biere ^ %upoiffi , ifu,pb^n L p . q,u. 
tfuiift Sutif. C'est une enseigne 

a — ♦ tfiutn tfk? f 9^ nt -"'^ utiuuflfbp 

r/"'t » [Castor)* 

Bievre -• £/»>"*.*» qntsntq^ (dp U- 
Biez (At) - %puitf,iip& % ipmiitfp (#«• 

BiPere L bpljpbp'* bptfupnifiupbp % 
Biffage -• &ty»w«>£ (^i»t#o^/# Jfe 

Biffe f tybrf&intfii*% futupynfimp . 
tfp n fifm f fii* £ % tfpnjtfiuQnLifQfi fibinpft 
aitahfiiL tfitpSftp • itnjit qnp&ftppm 

Biffement-(/(iu^pt4«Ai/"i [Zbwpft* 
Biffer *w ftt/»/»^ ji^ 1 W /T* r (* A 7" 

Autfitfbf (iuii«yi/ifilij, uiiuppblfb f t 
ntibbpib ifn ifiu^ncinu^it jbutnj* tftn* 
pitiapututmp'ubpn bntnpb 11 

Biffure J SOyuql*** * 9^ fi ,u z^lC* 
{iifntJ. La rayure et — de la 

SentanCe. ^nv/ti Af^* m. ^ncciflri 

Bifide & ^/'//^/'^ ' 

Bifiditef bpkfopinif (nnluijtupfi)* 

Bifilairei bf^Obf J,»<fbbfblftnpw 
9"J9* (^/' ' c Magnetometre)i 
Biflabelle t ei ^f^/i/iJii/iii^iMiillti 
Biflexe i &r^^* « 
Biflore i bplf*<"iW* 
Biioli6telbf^kp9fi\ bpfabpU** y Google BIG — 110 — BIL Bifore k Mf* m t # » W&v" l« 
Bifteck *• bft lfi*ulfuiptuj t bq- 

Bifore. e t &/>^*«^ l<f /" t 
Biforme t bp^u* t tfptfliuik't 
Bifurcation f bp^-cOftA. bplf 

£aqiu& (utbq &mnfr % 6wtfpni.\t 

Bifurquer (Se) } bpU&ifri* 
Bigaille \ M*«.,«,*ty/, 
Bigalet «• Uitufp^iuiimt. t 
Bigame «• bplpuJnLufrln bplfmjp % 

bplflff*u. Ijplfbitnfnt.u\imqbnii t 

Bigamie fr (r/f4»»t/nti#W0^f.fc t fr/f- 

LiujpnLp%bpqlfunLh»lfplfbtiiJnLuhnL%i 

Bigarade fr Minify * [Am** 

Bigaradier - frplft* 9pm.lt ft 
Bigarret e Ltiu»juiuju$ni% t /»*!•*/- 

i«fi«*p<|4'c* fttuijmiiifumpjiL . hitun.- 
\tnilf ([bqnt.)i 

Bigarreau - Uiup^pmlfbn.iuu* , 
junijtniivini.1 spriuqmGJi f|iruiq i 
Bigarreautier^ui^i^/Mii^nLiiiM^i 
Bigarrement - A>»'jt/ny<#iW tS* 
Bigarrer * *hm.%nuqnt.\ib£ jumjutm- 

jumpncb^ » fuutjutiquiltbi* » fumjuim- 
pq£utb£. Se — t ffiiijmufuiTbft^ , 
fuitinXbpif*\tjt[ » futujutinfumpnt.fi i* i 

Bigarrure f f*<ojw,y,nni'bni_Of,Lh< 

hiUl]inttipql;inni.Q fn.%t.qnt.\iittqiiAini1b ^ 
htuin.\ib ptftliftp % iutfh)t qn'ju , iiiJbti 
utbuuitf(tfnipq phlfbpncOkuiit ifft «/£♦). 
Liuptfpiiiiufiuuilfp* , Dfuittufhuiiibp* , 
bppbutqutttni.OfttAip* ( npuiutiiuLnt. 
tftbrnnupfAi i[p>"j)* 

Bigaut- ftpQimrutplfhti (qmqifui) i 
Bige «• bptf&l* •»»«»/£ i bpi^itL^*t 
Bigemine* e L &m.qqnLqiu£\hpl{. 

ancqinS (bwqblA t 

Bigemme i fr/i$4«^«fc # t 
Bigenere i £#»«-9«4# M *«.*i 

Blgle £ &/»/» fkbqiQfiLpmfi CUlcJl 

Biglesse f f £/n«.<£*s 

Bigler vW| (fy*/*/ Loucher) « 

Bigne fr ($ft)uijmhi.J" (Impact*. 

Bigorne J bp^*tft»-p mm i uu"lui torujl* qiud^utut* (bpbuiQ qnp&fcf 
t ^p).q ,tl 2^^ n t u * (OtmiiipiuifMajut Jp)\ 

Bigorneau - bp^tft*-p •""$% 

bplfbijfttpfclf, otputpnuf . bplfb^ 
ftt.p{juba]bifnpO Jp) .^atqptu1ini%Jfit 

Bigomer * bpljbqftLpbf (patf**- 

{/r^b oigMJ^liJ, bprl^bqfttp uiuft tfpaij 
bplfiuO qnpAbix 

BigOt, e & ^wtfimqiuhg ffrfti/l* 
ftuiv^ | ufiu^mtuttn^ • iqtuynntiln^ 
(<2&i£fij* ii^nititituyintulpult* \nu\»puf 
bpott* ^ m* uplpftuuiitb finipuphpi 

Bigotelle } ^bfuno^ui^ {tp*^ 

tpuj IjtntUL^x \uMtU2*nnt.0fn.^\ 

Bigoterie fr fur^miMi^oi^ wt»«*i 
Bigotisme («) -• ^tu^tnmjn^ pwpf> 

lAmtuitu 2 mnt-Qbi tit 

Bigrei Bougre!)^nc.««.ui^ro'V« 

uihtujtutuilf f m (f bqitcm tutu ft* (uAf 
in nt nit *S£«)i 

BigUe f lltujtf" Kb&tuh pbn.li 
ptup&i pbhhmbiujtf* 9 afrnt»/)£r<)i"fc 
(7//WLOL )i [fr'^l {.("""if 1 ■tf) 1 

BlgUer^ ^nfuttt'biiilfb^ QqQnnf* 

Bi-hebdomadaire(fcty) £ ^u<«i/ 
Bihaste,ei&f«//t/i^ui^.i4<( • ( «tu/j 
Bihoreau(t^/»o)~zJ'"y/» ai&uuf^tff! 

BiJ0n*»frn/iiM»i.fcui^t»*, nbutfili^nju*\ 
BijOU - %^ai/», «^ui^ . (fl/t Ik #i»: 
fuutpbputpmp\ . {ttuyuti.bip*, Atflfl 

tnitiqntitup* . — de la foire Saint 
Ovide, fy/>^ «/"ui / »7, uic/Ifi/' ^uf^ 

Bijouterie J f 'utpttqnpAnip . 9«4« 
l>bql;hp, ,qutljhql;lp fih^nifljiri 

Bijoutier, ere f tyiutpuqnp* ? ^ 

f%mpintfiu&tun.i \itfuiu mnt.}tbh) 

Bijugue , e fc b/»^»»«.^, V<ft B /? 
Bilabie, e i. bplfypUlf « 
Bilamell^. e i bplfObpO^t 
Bilan -• (Sutftp/t uift\ih ftpft) t*i 

nutuq/tp • fiiujHLblfftn. . DepOSfl 

son — * 2 t i**2f tt -^pn «»»»*£♦ •»lt««lf^« 
Bilateral, e & bptj^q^u'bfn rtmr 

Bilboquet — ^u/yu»nt 7 limio^, jvM 
qui ft If Jp» nuutitnclfnXqUn*.^ fum y Google BIL - Ill BIL t* « M ^7^^/»* (utufbu§i qptuq^ncfu* , 
tuiuytpittjTifi , kit). qpiu.tfgnLqqnuti*l 
jpuufgnt. Jiupqurpnih Jbanuqp ^^rut- 
IfnqbpljuiO^ Ipnnp • nutfbJuiutnjg* 
(nulgfiti qtfnLiuptudiuutnjg tnbqbp qjt. 
%bfnu qnp^fip nulfbqojdt)* Jtuitpni- 

ffipf,* (moellon) qui p. Cest un 
""*> 0>A**i ■ / £4 fc fc* C'est un vrai 

— j Qbqjbqnclf ifuipq tffc. Se te 

air droit comme un — . ITfo** 
nmpj, tjpmj ifbiiut^ Se retro uver 
toujours sur ses jambes com- 
me UD: — i t]uiutnt.ji iql;u ^nptt nui- 

$b ir^j h* m t> J bi m b^punb^pc. m * 

Bilefc IT'"n* uui«£rui» pui/»//ni.f, 
$wuni.if. £mouvoir • Soulever ♦ 
^chauffer la — . (fiuqih nwp 
Ru&hi , ptupljfiglib i . — noire ♦ 

Dbt.u$ifiuqJlni.9fit.h • tnpmtfm 9fn.li , 

II ne faut pas que vous fas- 
siez de la — noire, 9£*n£ ±k »p 

dpiun Uqntp pbpbu uipttidfiut 

Biliaire £ ffmqlMjfih. JuiqA^h^i 

(i^uii/^nc^w^ • ifuiq&tumtup ('/">» 
junqnt^talf^ t 

Bilieux, euse t fTwftwifr, *^i- 

inut, tftuqiwjftit (mfuui). piuphm. 
dnin* qtuubnw f ■» if utqiiiut t 
Blllgtlll, e t bplfllmnLUilft 

Biline fr flkuntuifi $ 
toWmgyieLbptffiv- . kpt^y qm. bwlh i 

Bilitere2:&f*(f^t bplfmatn*{pmn.)i 
Bill (Vffyy m Opfrtnutfinl* bptuqftp, 

— d'indemiiite* HbtquiptnnLObtuit 

if&fiiL) tuhupvptntupnt.^* {JuitpUpqw* 
ptulfi tfttq<H;)t l4r ta j) % 

BiHage-»N*»M«- , »^77»»«-0^«.li (qbuift 

BiSafd «• *f!bqH»t»kqui%» dtutfuthtu 
qmbq, qbqiuupuifi* npuustfb «.* • «/>1>* 
qmJbtq (Inifc. Mi^rMft uig) « 2» ^» M 7» 

BUlarder % l^»VJa»/»4r/*» bpifjqbj* 

(qlsqtttlf) . uia.tuiapftt.libf (tit^fit.) • 
pHjbtubfUttnfif | pmqiuSj^Lqftf* (Jr- BUlaud -• /l/iiM«i(lr«i*i(lriini.Hf»i.|i* 9 
SuAitfrtLUiuip (Qtik^Mftpuh) t 

Bille («yA/t) * W7/4 («f«»ty«Aj). 

pirn. ljiuujb[i»L qtuLiuqiuli^ qhnupiu* 
%$ub t pbtitwitqiiquib* . &tiibmqnp&h* • 
nuAnupnqpn£ (&wn A) .fimjouiJiwjui* '. 

tiu«i.ui(f/i^, fttre a — pareilles , 
a — 6gales, ITpgJuA «/fy f>pu»pm. 

fiiULUiutup /*//"'/' *l nt -nfnifpubl l" 

Billebarrer * 6/»«/»1.«il»;fc/« 
Billebaude (ty/yt) f jfcitmliaijm.- 
Bf>iX% unulflinitfpiuj pntU. A la — , 

Biilebauder(i7^/|) ^M«"» *»«/•«"»/•• 
9 fc £* (^ M ' l, 5) , 

Biller^ ( hm L ,upb l (4*"?/')> •vHV 
ubqJbi (pbn % tuttf) . — la patd 

^UIJUIUUHMipUB I I 

Billet (tffttt) - ^A/», 0»c7«, «*/A- 

mutlf^ wini/ii. utnJtiiulf (Qmuipnlifr)* 
{tlli6tutpu)wnJn. pntt;Q»LqQ. tflfUt- 
I ,ut tbv (h tltuaini l' , 'l" ,L M*"'ty* lbn.iu~ 
qftp* tfitLpfiuutf . — d0UX • Ol*p">- 

tnnifu. — de faire part. llqq»'qbp* 

blanC , Abptfinlf* mlqftp pnL^- 

qB , — de sante , ir*»>p*».p 

0ncqO t iltfuijiuq/ip* de loge- 

ment. &opo9,uql*p*, (q<»i»f p1*u,lfb- 

gpiibint.) fiptuJui'bmqfipt — d^affo- 

ressement,ttt«»Mm ^#««iiM9^/»*, tw^i- 

utohiuffhp ui\mtuin.tuGiiimnL9b$*im t — 

a ordre* ^uuJui%utmnJu* m — au 
porteuri ttnpfcfim^*, pt«j i/»c^- 
«»«^.Ah! le bon — qu % a la Cha- 
tre! Sg ("» Irtuqn. fTiuppfrqii &"i 

tqh^*q upufil; diuLiiiuiuipifnvm JunuMu— 
lMniqjtpu 9 £itt%lt% Ijiuithbu funutnm tfpt 

Billeteur » ^wpiw^ujlu* (Vw- 

Ltuuuib)t [uiqlbuij ifmputtnniti\i)t 

Billetier «• (*iU<fqpmn.mp* (tqH*2' 

Billette (tyA/l) ^ P-»*m4&<»pfr 

tniujutntulj, ptuJutmfutntuif* ptujjl 
phbiunuqfip, ptuttiuqfip* [GbqpnLUilj 
tftmjai (tfimnbim.), t^utn.lfi»tqif*t uf«.. 
Jtun.*t 

^illevesee J f*n$ppmbi*u%p* ^nt- y Google B I M — 112 — BI P jm.i/nc.6 fvnup, ifiSutnuiSp** tfint.- 
■&ni.JuL& uuiuiiJiit.'ho • fuonubiuh* 
hib\»9ni.Jb\$Q funpfinLpqi 

Billion -I'l'vp <//»^nt,fr/i^/i^nti. 

Billoil (Uffal) - tyqlJiinqpiHtf. tqiu- 
bum* tubiqiuinfii. qpmtf^ 0bptuqpttnf% 
mrtnpnnf*' upubmu bmtf yultgnclf 
uutftlflhp uiiuhbint. utbq qpiutfuiub- 
nmiii mnqpniifng** doqutqouth (in- 
pop I; Jib i hi gut J \ t 

Billonnage Billonnement(t^/j) 

m ^^7 IP'i'lftibp />?&//* • lULbnulfifm. 
npmifbbpnt. qunnnnf Uiuitbtitu fitu- 
if tup} i 

Billonner (tffijl) \.Hz 7r ,a ^P 

Pl^L* "'n-ip'i'dbi* • qpmifhbp qfcfbi 
(fimibini. but if nntpu 'Jf'^/'"-)* •**- 
popni^ finqmtjouifi ibuug'bbi , ntpo 

piuljULuibf. if< a fit fiuispif tpilfcf < 
Billonneur (vffyi) ~ H2 ip'S 

Din ii% uinqptuilnq % 

Billot (tyX/2) - *"** fJiL^JiLf. 

ty/*<5« (qifuutimru.0btu\i) f Ifl'mlf 4' 

bn6itiu(ibpp* t bmpS m ft 1 11 u ui nbpp* 

ilitujwituitih& , ifinL bndiii. J qb 
iftuijut (tltuqbjlt l,, /'7/'/ n '/): ^"^'ih^y 
t^uiqiupqb^ t npmupqb £ (^'"^ </<j[/'^ ) * 
upujtnuiutui , iibppmhmuuit* . Fen 

mettrais ma tete » ma main 

SUr le — t ^lluncu ifpitij lj'bpii>2 

Bilobe.e £ bplipiQflf \(utui.npbjx 
Biloculaire i bplp"WM* 
Biloquer * h»npmfibptfb^t 
Bilunulei e t bplftf'trftpttpfiy* 
Bimaciile, e t bptp»p"iw* * 
Bimane t fr/t^tWty * 
Bimargine, e & bp^qbpbmj * 
Bimasto'idien.ne t bp^-p»^i»*^* 

Qinjhnc OJilXi qtuliljlt) t 

Bimbelot (1) •* h>»qu>il^fi fu*uq. 

ffll*ff% futuqtpnngt 

Bimbloterie {%) f M'"^"" 1 * 1 -- 

tnnLp' .futuqlfifilfiultft* tjvutqtuitfmlib* i 

Bimblotier (\) - ^uij^i^w^ha'i 
Bimensucli el («) & bp^tubwji 
Bimestre & fyWjfmt/'ulriu/i Biraetallique i bptjMtMUiqtnult 
Bimucrone, e t bp^'-jpf\ 
Binage -• tyi*Jlftu|i©pm.if. ^p^iu*- 

lutuuiuipmq Cbnjii */*/>) • 

Binaire t bplp"-npiutyuh (^t.) r . 

bptfUiuippi ifptf'Uiulf. bptfiuUiultutlf t 

Binard - ((/"*<* pmpbp l/pb^ou) 

jmnOuuijn Jbiuiujft pmpiuuuijft 

Binauriculaire £ fyplflHulfAftm- 

IftiAi*, bpbnt.1bblbbiu)i*t 

Bine t 4» ,, z u 'f , A/ ,, 

Binee f ^bpu%u»^u*t^* (^#t«/£f»n«.)* 

Biner* typtflitupopk^ bplfpnpq tufc- 

a »•!»/* fibpbbl' ftnqiutfuibqbi (aiulfcui* 
^iiiitin^)' ^ llplflwuqniuiuiptuq P^i 
\\mjU opp), bplftqiutniupmqki a 

Binerve^t e t &r*/fA/ % («» A /» fc «-)t 

Binet •* ^^*»l* Spmqmpb pmh % tfmJjt 
ifjib^bL uitulfp t{iunk[nL i diujpiftu< 
nndft 

Binette ^ Inqwpfip (Ifpljl.upopjt). 

dinqpiuq^nt.Ju % Siuqpb^ji qiru.ju g i 

Binochon - U»/«/»^/»*» 

BinOCle -• bpifut^biuj tuning » tVfi- 
Ifuiskmji bpl^iulfung . usiuiLuitut 

Binoculaire£b/»^'"^««/ (qfruMulf). 
Bin6me •» bp^***?/** fr^i 
Binot - pbObt-iupopi 
Biochimie fr ^fcl»ii»/^m.dnt.y/n.i', 

bbhtmitniiippiiiini.anLQbi.^t t 

Biodynamique i ^in#«t.«/m^M«V« 
Biographe •» ijbluiuqfrpt 
Biographie t mi)tu, U qpnt.OjnXt 

BiolOgie \ ^b^uuipHshncO/t^t 

Wo\OgistC-ltb1t,i,,ip,„% t [ui,„y*iiJft 

Biometre - ^Iwii^iii^*, JmSoq- 
Biometrie ^ (fU«««y«^i»i.fi/rtV« 

Bion •" tti^'<i^ir4f«iuii [^n<tt^i 

Bionguicule, e (lifaji) t bp^- 

Biotaxie ^ *Mlmtii^uijmpi«, In c^t\ 

Biotechnie ( bpoymutpnLbuu,*, 

Ijbhqu&ftlibpli nc pmjubp\ mcftmutLium 
phbinc uiphL bmwp i 

Bioxyde ~ bplp>p"[>w* * 
Biparasite £ bp(fuf»*ai*un.ntpnj^t 
Bipari6taL« £ '//•//J>m^iji%««#^<«V» y Google BIS — 413 - BIS Biparti.e&b/i^iMtnpnitfrfi^tiibfii . 

Bipartition fr tyV««7"7»«.fyi», 

kplfpuiJuiunt. J* i 

Bipedal, e t bp^ninumyutp* • 

Bip&le £ bplfnmmup.bplfnutlbmj. 
f - bp^tamuf, tfbvnmuft. nutpbp. 

— ant^rieur, P«<0m.{i, bpfo 

(i/»»i. M#h.,„ i<#l ^ MJ j l / (IJ l 4 nutpbp). — 

post^rieur, U,qnb r nu,p\ *«nAi^ 

Bipelt6 ♦ e i bpttw?, bpt/^u- 
Bipenne t bp^Obcbmj , b r ljj„,j» 
Bipenn£,e&fr/»40fri&f«/t ( m ,,„ r , 7 ,, 
Biphore,BiforeH^«*m/}*. f^fy), 
Bipyramidal,eib/i/ / p r9 *,Ml>( / ^«.. 
Bipinn6,e £ b^HntVfu,^^), 
Bipolarit^ * b^pb^nnuO^V , 
Biquadratique (/Wuit)fc 2» rr » rn 

H^pn^ncf (fftun.tulfm.uli mpJunnb) t 

Bique £0/4, ^nW /c , ■ 

Biqueter x.frumufo gHtyj (,*, ; . 

Biquette f Ifmm^^ u,jd fKh, 
Biquotidien, ne i Opm^pV, 

Birefnngent, e h MpHMfcV 
"irembrot - £«{«»#litiiiu0,4,i,% ^,«. 

Bire fr VbA nq „p, u t f \tt iUt „ ulu i fu , n 'L 
Bireme * fyM'T? *b' u k*""p 

■iribi - fituciif, t ,<iu t i„,tj\ nuiqnut- 

»|rloir«.ti/i«^, M ^ M /( lvliMni , t ^, ll t,_\ 
Jrastri. e i ty^L/. ¥h 
Bls ; e ity^, «^ f ) fc ^„^, „*. 
[■}}• Bis (t^u) - ty.AWtf/,,1, ; 

tow*w P . Num ^ ro 4 bi ™ 

Jsacramentel - bpfr»p*pnb lu Vx 
Jsage . ^.ifhtuUnif* , 
Bl saieul ( f ) - V4.»W , JIM Bisaieule (f) f lui/uwJluf, •*,, 
Bisaigle , Bisaigue fr tf^— 

*b m j^ {k 9 zk"'k ut pb)' bfH'jr »<-- 

puiq % » 

Bisannuel, le (f) i bplpuJkmj 

(mntXIf), bplfnc mmppm ft, fp? 
mjpln J£j (m*u)t ^ph ^„jL e « 

Bisbille (vf/tqu/^jj) f ^f»j««f\ 
Biscaien - 1b u V i,fi t" u 9 u >V> *£*- 

lf*tjfipiug,uu m . Uf/intfhq,„lf* i 

Biscaienne f bpnp lt ,umi.\ 
Biscornu, e (*) t tXlHDbO, », r 

(uiltnuitj, UiuSntiuf,, luu&mt, iwy^. 

Biscof in( u)«? ^p^^'^bk 1 1 4*/»f 

BisCOtte(tt) f +ni.n t $ > nng,u*K m - 

BisCUl't («) - VrnpyuAuu, ijltfujl- 
litp. HuiLlff,!)' "j^ficp nc jniQUipnJ 
f»ui UM bmj y JtnLUjJtup'.lfuifnt J.uIjuh} 
(ppnLu,/,). OpS,,LU ^bumufUilfft.lfutm^ 
*Ct" ut lhr (^rtfi). /u>upubplf\ 

de mer,flr*i y Jm4 / i*,4 M i.^L «-^/. c . 
S v embarcu6r sans — , Ua„,by 

piULiupuip upufmn/t &u„fp,„j bpik^ 
9buiuu^iitutniuuui > tfnnS/i ibniiuu- 

Vliscuiter i *i„,L If ulfnu^hf, [t/b^ 
Biscuiterie f ^^K)iu /l . M/ . nL j;*, 
Bise f ZjiLupup t Kpt_up Uy tuiup- 

fuppgl* Knil* dJbn., tycupu (pu,utua~ 
mbf^nuObtuu J^ t ) . lip L Unm»,j p % 
OfiLunu/i uJiuu & n t_ti J[t, 

Biscutelle ^ SLpn^m^ppp |, Biseau (^) - 2;t ? « , b HPi ibnbnp* ^bqiuutujp tfnpApp, ^T"' 
u '«jp. inntutflibpbup* fpnptjmu (u#- 
uwuumpnjjp^ . 2 lri|iii M/ i^l, 9 # . 2 „ l/t - 
nti«^ bpbuubpp pnXnn tpitijwp lfp. 
tnnpi famtf,,*!*, \fl,u,uifbgnpini^i 

Biseautago (^) «. {d>mJ,ua„ja p ) 
Bisegmentution t &/i^iuurn<.. M . 
Bisel (u/r) - bptp*»i* fSnW* 
Bisellement -. fipLpbnH,umnuJ\ '"*' IBiset ( j) - 4"vrA •»»'«>-*A Jfc » y Google BIS 114 — EIZ matm. f yfunclf- mtituitfuiqqbuift tutu~ 

Bisette \ il'y/wWr***?* l*«'^y. 

Bishop , Bischop , Bichoff - 

^ttuilifii.^*, uiiuptf^hfi** [tnutibptn't 

Bisinn£ , e k Sf»'(A"»/»A */»^*- 
Biiinuth (u) - fy><j «/««.& (Jbmmtfit 

Hi SOn (q) - t»n^^i% HJkpjilpuifi 
njpLhJt bqh% [mtungnci anpjniAft 

lisonne (q) fr $»/'£ '/««**. ty, m««- 
jtfisouard - +bpbq.u!fi 
Bisquain (u) - llyoObhy , ^. 

t/nt^wiui^*. umuftuuft* lhfcoil&fcfh • 

Bisque (u) f ^by^buAtmOmV . 

ainiulififAiq Qftt. jftnpdjf ^ hntttrpu- 

finp? (jum^fi t/fy). Prendre sa 

Jui donnerait quinze et — , flt- 
fc"i* /? ,M /' ^(? ^««»M> uft>«t« <//nty i/64 

Bisquer (u) ^/^ij^uW^. upmlb- 
Bisquiere f fly^m|iitnty« f^., 
Bissac «• fimlfkt^O $ ^"y 7 "/«»'/» 7 

ufclUjt* tfiuqm/u ^. luqpiitmnLBfiLii. 

Avoir de bon tour dans son—, 

(Puifuiuiifi [hqntX £/{"'{ ftmpphb • 

/•««/. Cet homme est au — , ft™ 
if*upt\£ fa S»L[ituj lf»fi, II l'a mis 
au —i $"*.)»£ 'frig*"- (ft Jnfufipji i[[t- 

Bisse f l % opvwt.j mXtOnjit •& tfp % 
Biseection f tyi^<ju.nc0/n.l>, bpl^ 

Bissecteur, trice i frrV'7'A/ • 
Bissectrice f f bpty'Th* (?M 

Bisser t. fyW 'v°^"«^ • ^vk^L 
Bissetre - 'hJptuijifnLBftt.h , ««#/•- 

Si*<*, mifimpt I in put op*, 

issexte - Hubibiuq* bm/Imfcj op, 

Bisextile I \,mk,u%^ ('«««/»/») • 
^tssexuel, le & fr/»4" ta « 
Bissoc - bpljfuntfi't 
Bistoquet, Batdnnet - **»«-{A'(, 
l">inLp{,p ^tjjif ^oifuiqi[jinGfi(i<| r» pistorte } 04<a<«4, <ry(«Hfe|^ 

Bistortier. Ifistotier - $f 

Bistouri (u) - </«vmmj 4ht* 
Bistouriser * ifmpnqbf (q*wp 

auifi(i»Lof*£it) t [t • ^*"/^/ f MilmMMnty 

Bistourner (u) % fir/tfy, <J#n/W^ 
Bistre (u) - Sir- %«**"! •/ , »«-/» % Mr? 

pnLui[m. f fpiutfiiLp't nc)/6 t 

Bistre\ e (u> t Ifpusqnfit , 
Bisulce, Bisulque i fc/»4«*y«4i 

b plfSnutlf' t [tfitAttftuRuBpfiJl 

Bit - tmpfumiT ( 7 /rfM^j> ••f*' 

rtidarde,Bistarde f fl^««* >uijpr 
qjitcnt » 

Bitartrate «• bptf*il*U>ttppiumt t 
Bitord - bplffui L tup* % Ifp^o^fk 

Bitte J Q.i$pmittitjnUjtn % * [^ntwl" 

Bitter (vitonjl) - ^waWjrf, 

Bitume - ^tt-M/p btr uuwpqp • 
Bituminer,Bituminiser i gut^- 

Bitumineux , euse & */«^/»'«rf' 
Bituminifere i Unt.iup,*,pbp\* 
Bivalve & ^(fluMm/r^* 
Bivalvulaire & ^p(fb.«nfn/in#^l«'' 
Biveau - ttb^ t Wj,«*i/»" (^w^lr; 

ifift\«mtnn.Hi&bt.ny .intuntn-nniuyiOf ' 

Biviairei Bivial* e & &^«^' 

Bivocale f 6/'{rp (C fri K "" ft * 1^1" 
Bivoie f ^*-7 fc '/A^ n s*» W*^' 
Bivoltain,Bivoltin f - t 4 Mr 

^li f hplfDmifru* (2bpmJ) t 

Bivouac , Bivac - fl^yfi"' 

fiiiLOfiL^i (q optug) . pmqo&buij fa*' 
rffiuut (qop't'fj), pwffoQbuiy , f*' 
qo0nnf*.o0unlmjp.p l ,iqo9filj((^ff) i 

Bivouaquer, Bivaquer ur»«f 
Bizarre & ttl^t^A^, ««y*i«iiuii«>| 

Hij^inhifrntf f m HputmnnynLB^ i 

Bizarrement / tt < /^7»«^o / itV y Google BLA — 118 — BLA •izarrerie jr Uf*mmn*ami9fiLl , 

Bi^kgue (De). /fr*<«. (V«*n^). 
Blacbouler* \)L»,^ t \ «ft r «fej. 

Bladage • t*?*^'* yy+fc^j,*. 
Bl^ck-Frjail (t^t^t/frf) ~ %* 

Blafar4> e & SJyjl, mtfnj% , 
t Blague f *h4»Lt»te> *-Lm, MAf 

Blaguer U0"l«>M **•»**• 'A*** 

f V fy*7pA «"**«*£ (Vt//p) • 

Blagueur* euse t frimt^ntj f 
Blaireau -» h^ajtip h^j^wf—fm^k 

VHA* (?/*'"H IM PA)' «fy»"«- •$«"** • 

Bfeiireaute' , e t fy?«f **t»lp^- 

b*v{ (^funnlfbp)t 
BlairiC £ X'nnmlfuiutnLup* t 
Blaise £ fiJntfji$tdt$jg*' (wiy^tffiM. 
1>A*0 4r)i [uwibfrt 

B lam able & bufbpbjt r tl pup 

Blame «•» &uiafit.ut « Jbtpuynnhp , 
^"fT ' bttfbpiulip f afttipuittt.nihp • 
lfjmMjjnt$%p (tfitstniuint$l$)t 

Blamer >» ^^"i m ^f^i, i u r n 4^h ^~ 

mwinpji), 

BIa,nc, che & D^mm^ IbpAu^. 

l>H.ttignt,n&, iftuptLp (^""YA^)* '"^* 
fff, (0«c#fW)» uAidhn* uip&iul) (ifg- 
ffMxf). tulijiutty (ffwiftfiiuf (.n^t)* i»fc 
^ n «-l» (?A?fy) . ftlintlftuli (Ifinfunifi 
<f>t0^(.ti) . $nffi».plfnajinJ fffii/itri/oiirn, 

( ^i/*im^ ) tfiMt/Aif. — comme 

neige, QWii^ Swlfntuiji tfimpiiLp. 
Eatl — , fkliifuiifiiLp* . ifbiputnLp, 

Vi^ade — • 0<yA"»"WA b * (*r*» 

4iM.t, Suiamp) f lihpAiulfmanup tib-. 

"■nty* //*»»«/ * r ty . Cordage — • 
^"fcf^f"'* «f* «f «•!» . Anfie — ♦ 

0/"u^£Vf h(*p6uitft$ifintp fyintfkhff 

Cow£>e. — t & — etre , 4 — es- 

tOCt UuituttfttmuBjf* ^sifi$u$nnf.fi\ t §a$- 
LttLm '•'»«. np*tRkinnut&iu0i* ^t^b^n ' juluiiungt tfutph^p. Dottier carte 
.-— a qn«,&«A1i utaiumm^ ww^ 0*- 
7»«-/ iftt^nti. Faire cfcou — , Jfc- 
/<«{»? *{**£ . Mettre qn. en 
beaux draps — , (ftyj j>^»0*£. 
$e faire — de son ej>4e ♦ Se 
faire — de» fy» 9""*£ A*£ «*•- 

ubt^tulfnibb^. )jtpm&% pptnt grftglrtf* 
f &nif*un$itfinifnft9i uuffnmt4i^ • Pe- 
tit — t ^/ttpnumffimwlf , SUpSmtf 
wtfpntm tfiuij9mif*4i%, Un — i Alp- 
ifmtfuttjpo2 {$*■•) • yfittfk^Lml • m 
ftttpttmlfm 9 ftch, uifltmu$Jf, /*"'£ «*A« 
attfftutmlf </Jii&ipn}itui* f f^i««/^« 
{tfpnLmjjt *f£f). Shptftut^ %f»2 yfcpni- 
fuft ^/»<«/)i httfusmutlf .nttffntfutf l**»9 % 
&bptfutlf* uuffHmufj IjtniuLp) unsfiuiiu- 
tfhif^lip* 6bpdlfM.g (<tni^i j f uttffttn***- 
tynig («'}pA)« 6iptfd»tlf tljtu (yiM/t- 
biulffiy uiifftwutf Ibplj 9 ut*ffiun$tlf. 
IpMchS^ Sbpifmlfmnptuif (fyn.»)» b***l" 
Juii^lf^** Gbptfiutpiifum* (pntung}. 

— sec. Hnp,ufutn* . — mielleux, 
irbqpmft.w* . — de cerise t de 
plomb. — d'argentt W^A ,#,,I, ^ M - 
7**1- - de craie . tj'Tj* ty— 
L /i£. — de chaux, iipmfm.p. — 

de baleine,VA u » ,,l ^ , */» , V>*^*^ ,4 l^ 1 l # 

— d'eaUt M'bObc ny^^ni.1/; iA«^W- 
fii^nLi/** All — * fibptfmtj fiiudbtf 

((fbpml(nLp) . Livre en — . ^£7" 
9iiiifu$«i»f (q/ifip) • En — i t#«7'««- 

uiiinnp {itibuhbi). uihifhintutf {p* u [ m 
nt-tu&p)' ut%nLm1t uiban pnma & an liu&i 

pintj'tiltnLlt* (JnLphulj). De but en 

— ♦ t°b^pfth tjl&IU&fl\l ujk u i JIH%lfllip- 

&opkl». Celui qui n*a pas de — 
dans Toeil, f§t<tmm%m\ . Dans le 
■- des yeux, tt^fc Ate ( fct *vAl)- 
Ils se sont mang6 le — des 

yeUX* flmHuijtlf tf/tnLbjHih fipmpnt 
*but. DU - aU noir. flninpntlfil 

(i/tn/wnL^) . Mettre a — , IT«f t 
•*r* *i h b t»"sc M*l- A — J us - 

^Iqu'aU — » f £bptllfii»mni. yatfi. itip~ y Google BLA H6 — BLA l»ik % ■&ia»p6uspu$1f \Aqbfnt. >•"«/» « 

Blancard, Blanchard -• faq- 

IfLfM^UtlflL* ,6L fit ft" If ObObcifUltUt. J/l» 

Blanc-bec •■ ttfci^npi iymim«V^. 

mhtfopncu utqmj* 

Blanc-bois «» Ufyty mfcmufm 
Blanc- bourgeois • (nH.w»^tf/i 
Blanchaille J fty/wnuff Ju»1»pm. 

& p tfm.it p, uuff$tnnt.lfpi 

Blanchatre £ (ub.uf#vl»»£*/«i/^. 
Blanche f. AbpJmlf qbunulf f # M/ ^. 

bui^lfutiii^*. uuffiifiialj f Sbpifmlfprnimp 

Blanchement / ITwppopk'b , t/«,- 
Blancher -• ir««V" , 7 ,M * M, / , 7*»'^ M '^" 
pUX+wtf (tf»2h) % 
Blancherie fr t»«.iwgui>i#ig. «u^- 

uiiu^i^.iiti (OfiObqtu^bpO^t 

Blanchet • ftufng . (Jiwi/^ny) 

OJplfuifmQ*. — , te t &hpj(jninfilft 

Blancheton - Bt/»^"«7«i/»4*« 
Blancheur ^ W^un«^r»«.y , £fy. 

tfplfnuQjtiii* tibptfiulj \mJ»2 i uuffiuim- 

tf*2 '» 4»«*ty?*» — des cheveux, 

tt/frcny#, uiifftuiuifihpnLOftL'L* i 

Blanchie fr 8'rt« M<nu, A ia, " l 4* • 
Blanchiment - XbpJlfn Ll f. pnnu.r 

^m*uutft^t 

Blanchir >» i/^«n«4fy 1 ^bpJIfb^, 

pnbi {&bqni\i) y ptuudbtftbi. ditip- 
P^L* l nLUi t \tf** ,ut -) • MlWfrn* l/f(l- 
pncp (ttiAttti (dklfp)' t f IM 'J [^ ffi*b i> 
tfmppbi (tup^mObqt;%) • fuiuputbi 
(bptfiuQ\ , jbinuiulpuiubi* (nmtiauj- 
pbt^tij* tabpbi-ljbp)* uiAtufjtlt biftp 
mini* \$iuhsb Jib I (Jhu\ . fuiupqbqbi 
(ftjiLUittqn)* tiijuuttHjajb £ • utn.lfbqb- 
t.b£ {Amn.p) fmjisuitnnqbf*. — qn., 
IT^Ifnth jiuObpp £"<."'/ (Op b. «•*£•). 
\J}tqftuiutlf^f , SbpJtfjtf • tfutqbpp 
•SbpUlfftj^ tMibt-npln . /ifihinu^ t/iu- 
q^rf»£ Bbpiftfghbf ^qm^wisfi ^t^)» 
Mftppiutqp bpO'iift qb pbt.fi f, Se — -, 
Akpttlffif pn.ntnfn [iqtauiftli puntb- 
[n%[)f (tip fuiObpp jntiuj. f>\tpqj,\tpp 
ifittpnup Htuitb^t Blanchis • £uM»Mity2* (^«*t»*".*~ 
Blanchissage «• £»«.»»'$*«.«/' . 6frji~ 

Jpiftiutf (2"'£"f/*A)' [liM»^yli« 

Blanchissant» e £ &bpdt(»a* 9 ££«#* 
Blanchisserie f (»t«j«#l»»t^ • 
Blanchisseur, euse f l/n.m 9 m^ 

{••"/•, int. tug net fit [qtutitulpu^nfui 

Blanchceuvrier -• %«iiMi£'«fft/»£, 
Blanch oyer \ m V»il'^-ip-'»'>i»"i* 
Blanc-madame - tt/»jl»mpt««T-r 

f»/f£*t Sbpditilffituhpif* [funiqnq $ff$)t 

Blanc-manger - tf4fn/M»49»y«»4« 
Blanc-pendard — ^•^•«l»afW«-' 

Blanc-poudr6, f bnjbuuffiuttutfi 
Blanc-rhasis(u), Blanc-raisoo 
— U,jpo$iulf,tnjptu&ft oAintf Jbrfitif* 
Blanc-seing ♦ Blanc- sign^ • 

Ouinpi$itfpbui^ mlitffip Otn.tjU» ifimi-- 

Blanc* soudant -• &ontu£ypJu$l{ 
Blandices f j 5»j|wi/iii/w#n.l«^ # i 
Blanque fr «t/p5«.*^««^/.«^ i/^r, m^* 

IfiiiAiiun*. QbpduAt* ^h&utlp$i junior 
J£f). tfiuO'Lmfuiutfnq . A la —TyQuur 
nfitumut \\tiufmn*, JftfUtuiioH r 

Blanquet «• II^uml^p^ A/iDk- 
Blanquette J ^«ii«iiM«lii» ^«1»m»» 

fumnnn, ^bptfmbufnpiuhh* hiujuoi^p t 
BlapS (t^tupu) •» ^«/i^«iutlrM*li* r 
BfuufwtnblttuQbi.* (t [<{^m.ti^i 

Blaquet - h>mjSAlf^l$tf*' Jtuhptu- 

B laser ^ ^qmjmpiuiplibpp pOiw 
glbfi p&uiqtftiijbfi jmtfipb^ tuligq- 

f'Hjbf uftpm , qnciglibf Se de- 

Slir t Qtutftpunb [filtbit jtntf$ptiihi»n% 
BlaSOn - (iiqqi'unnHJft) tjltptu* 
%jntitp. i#in£i/i(»li Yiwlip • Ijlt pmqfitnnt.pt 

Blasonner % 5nGi/»i*W«Mii/t tf^N*^ 

«&/ f bhpuiqpbi* . uin^i/fii2i9iulflilrjr 
Jbtfltiupitibb /i tfhpiuptu%b £. ptuifrnm* 
ubfo tqn^h pn.lb[ piu^b^ gi 

Blasph^mateur, trice t 4««y<»- 

y/*). & faujfinjwlfiult i 

Blasph^matoire £ ^M/fa/M^*"!" y Google BLfi — 417 — BLE Blaspheme «• Iwj&njnifyiU. 4«y. 

tmjuAtff, [nLinuittp. Hitijdnjbpq . Hutj- 
&t//r>* i «*«♦"£» ftiujlinjti ft 

Blasphemer v Imjfinjb^ . jm.- 
Blas teH«*A f »2* , / ,,M *»'«»»/<'«( ( tfutptBinj ) * 
Blasteme - £/t» •*#!«. »n*u#£/«.0' 
Blastoderme *• 0*/itfcw»^i«m* , 

uiupujf ttntjif ubpJft t 

Blastopore m X^mt^R»*ul^^% 
Blastosphere \ \}mt$Auu<im\tw % 
Blater. Blatrer *>» l^muiMtqb^x 
Blat^rer if MHymi^irf (/"«;/»)• 4»«- 

Blatier f-t i d»pb)»m^u6iun.$ 

Blatte J n*-uiji6 Jft> ufn[n£t 
^Ble ■» Qnpbli. gnpbhjt mlnfuiuumilt, 

gnplrhf-ui. — de Turquie» d'Es~ 

Dagne > b*jf»tifut*ugnpb1t i /(if^nLin* 
— de Vache» ^mifmgtipbitth (2im« 

jj/»4). rnqnckuu^ft +. — en vert» 
£61i2r»«-<"<} gnpbh. Manger. Cou- 
per son — en herbe i en vert . 
l>uunjtn» t«jfiiM££ii «cii»A^.Etrepris 
camme dans un — i Otyn M«p 
mui£. C'est du — en grenier , 

f urfnc. n««l» 4"» un4jiufint[ lumlibuut 

Bleche i Slpupmpmpnp [jffc* 

Bleime|d<nVfMf|t^/r<i.*(4/riic.)i [fii/tii 
Bl^me & Ui'ii'infiif fn«.tfMfin f upuwfi 
Bl^mir \JS»uumfil^ ^ulnwin^, A- 
phan tyutn tfiutittn^ % tfufujtp «/»m- 
««.^£ •"• l(fy«'^tty)» 

B16mometre -• 4i«uintf«#^a*^i«i// 
Blende fr ^LptuJkmtuf t 
Blennophtalmie f tt^in/i»n#r»if*i 
Blenorrhagie fr ^p l f,„Jl i qp t ? ty- 
ifiuJ/t^nnf ujfc^ uanLq|nLiyi« 
BlAnorrhee fr ttWn^ 6/>i.9bp 

Qm.QfH.1t (Jfiqiiiifinijl;} ( iffuiHtfiiwpt 

Blepharique i ttft«i*«.«iiin«#y/il» # i 
Blepharite fr '/»i^*im«wy » 
Blepharoplastiet^niyMilinfiniirii/li 
Blepharoplegie J Gm^m.Jni^'t 
Blepharospasme - ^oi^uuA^hi^ • 
Basement - bbQbt-bQwhp* #>£«- 

jjruuhp* Bteser t, Sf «*, Z* T/fc «»*i D 

Blesit^ fr fr*0*i/»0«iV, ^mm L J$ 

Blessant* e i '^Af*"*-"/*^* 

BleSS^, 6 & & f « 'Ijtpmt.npbui^ 

,ll*ptucnp , (<if>ltu)fiiup • Cerveau 

— f ^itlfn$vmJjiin t {p»ip2& 400 
wpuitT} ttputftuu t 

Blesser * P'nyb^iflipiiii.npb^quip^ 

Mr£ fff*£ % tjiH*.tjhb[ (i/»i«.6u»^/r) N « juwj~ 
9b i tffiptut-npb^ {mtftiilf). i(9tupbji 
ifttiuubi {ftufibpni.). JbquAi^b^ i[jt m 
piutnpb[ (upt$u$2tu6n*.9ln.lp),Se — t 
*ljtpuii.npncft[. fthpqfAp i[fipitiL*pb j. 

HtMLtulf 2^&£ f «//»^/» Vous ne sa* 
vez pas ou le bat le blesse . 

Hyftaibu p)t£ Ifp )iupyi$piti.fit 

Blessure f •(4 , r^*^ lw r" < - >M ^« ^r^ 1 
Blet , te £ />«t^H»i' 9<jUiynt£ 

{mtuhJi)t [dJbit 

Blette , Blete t" U^usl,,,^ J c 9 
Blettir ^f^nL^tu^ Oy t ,'Lm[ % 
Blettissement • Blessissement 

«• P*(puynnl (uim%&fi) * 91m9 pignut 

(tfbnl.). (Dp U Blettisme) t 

Bleil, e L ^utufnjtn, lfiuufiupui{fnjh J 
ifiUHfiiLinmlf (tfnp9 % £tfliu&p£)» m 
Iftiiujnjui (ffjlt^ ifmufttLtniuif tftuugnjui 
*libpti % tpiHunjui, biutunjui f" L p* (f"»- 

UfitL Utttllf ^£tf^llldpfl I . IftUttfHl mium ■ 

inulfM Du vin ^. du petit — • 
<tyUu,,.,ii 9 ^ii/. — elephant,*^**- 

Ijitntfujm* . Un — » £i#itofn«#i^lrinr»«.- 
9b nib qbhitLnpi buiuinLinmqmp* ȣ(}- 
l6re — , fyititijiitmtjmiimitf*t utuuut^ 
pmplint.9ln.lt. FilleS — , (Ii&mki. 

tfncomlp. Passer de linge au — . 

j&bpWiutjbqt;1tf$ IftitujnLmui^tiLpli d£f 

9u»9qb^ \\ m'en a fait voir de 

bleUSi Ufipwu 2 ,UU1 gw^gitLgt 

Bleuatre i ^iuufm.ml/blf y Iff^m.. 
Bleuet - ^untfnLuijtlf T t [»M« 
Bleueur - Huq-lppln* (9»|»^im- 

Ln^|i [tnb^t 

Bleuir "*• ^itminkuim^b^ {fiutym.- 

Bleuissage -• ^iu^nt,iniii^i»«.iA y Google BLO — 118 — BOC Pleuisaant. e t 9«MyM.an»jMi'fi' 

(i* rrf j M */ki). ism. 

Bleuissoir • %<My«««f»«.fc«{* (9*^ 

BleUt^t e t flm^m.uthf ••*/. 

pi&imarder ^/•••^/••w*/*, Ar - ** 

fix. /m«^ (ftf>^4£ {Qmmpnlfr Jfy) t 

Plin, Belin - 7^ft ,M ^ IM / m " (*"••- 
Blindage «• ttJJM»9»4 •/" (J^t*^ 
Jllinder *» 9 u " 0M T |4J |*^t (^••v*«- M »^|r 

^iffl/ Jtuptmlfmgmjwpli ) • kplpulik^ 

lindes f ^ 1u$mm*pMpfo ftffmtp, 
BIOC -^(/*A<) Ifmmp* Rmmnp (t/iwji- 

Ifnftnft. Ifhjtn (tuuipvuipfi) . En — , 

'IMfre «/44, ^Mfif, 4 m *" ,tfmtn - 
En — et en tache/(T/'*'< M '«''»t*« 
Blocage- ir—ipu»p , »i t p<, MHf"T • 

nutpiuit <j/ip, 2Pt u,uln ** Mpmimum.* 

Blocaille ^ ^utpmi.fiut*u%p$ [^p^ A* 
Blochet • 8$-»uf vii*!/' (ifiiujut) * 
Blockhaus «• ^•■«/Mi«Jp n s («*••'*■ 

4 I"" J ) ' [nflinaifi i/» 

: loCUS (l») - fV^iuj^iiJ2««'|»"«-l/' t 
londt e & Hn».diuj9t fuutpmbuif 

LJiuqbp)* jumputfiiiutibp . juuiptnji- 
9*n-b (Jimuij)' «• jltnpml*2n*~Uf$i.h > — 

ardent, Jfi»«$n/ii f&«imi. — de 

yeaUt pitiputjifiu^tu-p (Ifbpuilffmj) 

Blondasse fc ftt««n/' fumpmhu^ , 

Blonde ( \Flimu$pil; «/««Mf««^,^««»' 

londelet. te i K«/»«*A2'»«-4* 1 
Blonderie f ftmpmft^Htf* (<pH.iup- 

£p$puihopl;lt Ifuitt /HHfliopkty * 

Blondin, e fc faupmfe-Mft—"!- 

UMtJiumpnq • Toile — » ftuiputfa""' 
lffitiUL*t |\ J*iuptnfab J 1 

Blondir t, jntpmkflu (<«««fr) • 
Blondissant* e & 'h^ui^'ji* 
Blondoiment «• f»uipu%f»jtittl*iuj- 
Blondoyer %, , ^'^ ,H> "t m Jll , l t ii nL ^ t iAt»&£ (yttklHy)* u/minft Mpupimqt 
t*9t&£, l*ikL.Bkpmm*m*hi* 91 
tmmm. jiif jmm.* fjt^ wfcf • Se 

llossir t,/^wi.|lMH|, lft«A»^« 

llOt • t# <M *- wt 7^^***^** l"**i.^»^«M|l 

House * <JU|ML* r £) pmty»W 

louser * 9*7«-V(? «*»»^* Jt| 

(fl r it ^4.. Cet artiste bioust^ 
Blousier^/^f ^tiLNii" » [tres-bieo^ 
Bluet - ^i«^f»tt«^^ ^i 
Bluettant. e & tyiu/ityT^HM 
Bluette f V««/^4- Arirjty . w^ 
Bluetter \M w i^bu {•».-*$(• 
Bluteau - (U//»^ /»•«)«/'•*' f • 
Bluter* (T-^ ("^r) 1 
Bluterie t tt/ /»«/»/» Ji«^»«^M.Li 

Blutoir - (Tutqlfmi* l%ttufu,u^ 
Boa -• *lJ'l t ? u i A t u/mu. i/at^oio- 

<t/>^t i/«t2««M»^f»^*» «y»««. — devin r 

constricteurt Hpp in jH W* • 

Bobe f. Faire la — f ^M wti rir 

h'h nt hi * 

Bobeche fr <&ptt»q*upbpnikr tpt^mt.^ 

wiumpjutL ^»i 

Bobille f ♦«ywi«^iiiV* f^fwiti- 
Bobi Homier t^^*^. <f»«A7t*- 
Bobine * {^6/*<U1.) +*»Qmb£ 

Smjuniprntft Oh^ng 1 Dk piiliftt.* ^ &k- 
inpptuV ifUKJUlrtU. Jf^LputpUlt^HM^i 

Bobiner^ ^/«|^£% »fr/«^ l^.«l^ 

Eobinette J frtl^M^' 
obineuse ^ ♦<«»«t»«^n*Jf* (fiyt- 

«^/»^). ifrm9uHt$.ty* (tfnp&nn.np*i.Gpft 

Eobo • ft«t^ t wi,^ ittlv u {) 1 
ocage •» ^"»/»"*^, ^HiitiMi y Google BOG H9 — fcOI Socager , ere t t^u^o^M^ . 

afmi. pi^lfuiffbtf t 

Boeal - (/ — aux^ . fy»/»$YAf •«. 

5/>'»/^ ,*t*(*ififb<jttt>lj.pbptifb (uplift t 

Bocane £ f«f«»ttyti»/»*. ,? t» ? «#t/J afwpp i 

Bocard, Bocambre * fb£.«#4«t#l< 
Bock (/) - V«f 4>W«$*. 7«'/»^- 

{"<-/<£ nt$tifmlf\ [« 

Bocarder * (&«*u^*>i/ 6<jt/Aj 
Bodee «• fi«yni^*^#t»£*i 
Boenecst - fiww***ajfrtf +t - 

Bceirf - fr T . *<,«>* J/.« , i^L/, . 

btfilufta/u* {klUlCpilftll . ^ncmpiii^ 
ft*-/. rtbp&u*Lnp* % lib p2 nil/ ft tptpdw 
Lap . Petit t ^A/iJmi£uJi/J|u4* , 

yhptn^lfUpm. Boeuf ftyfrd) gras. 

fiiuptfVb»i»n%lil t^uiwghLiad bq f upu- 
[lupwlf-bq, piuplfkllbq (ftp U — 

viol6 ff*"^ vie!6) • — musqu6 » 

ipinlJ^fc k- t>,„Up,nJfim Jtfi £. 

CTest un — pour le travail. tt*»- 
H^ j^fc £ f y«9% i»»fvl»i *»*ty, 
jntfiklp tf/itnkj*. Etre le — <Fune 
affaire • f*««fc/» i/p ^»mui 4fru»4 
<.»ipM|»£ Ijpt^ Cest la pieee 

de — * fritt/ml wtuppfT* q [funic np 

fycffc injq 4. Je ne lui ai dit 

CMlf ni — , tfi>%p fuoup* l;t[£i iyit«- 

ljwml»—ip tcpfrfo**- Bieu donne 
le — et non pas la cordet ft«- 

umero^ <ty*/'P if » Lot m j « ifthpffu ijf*pp 
Bog - 5pf '"/»«««7*» Otflntfuiuii i/J? 1 

Bogtfei (frfc), Boc «• #•«*£ i/ c , 
Boghead ($*«> -* iMfaW^ , 

Bdgue fr 4itf>tehtf .pthL&»t-& % jam]' oW (**) * -.The — ,*«**&? 
oheme 4«W Boh6 mien 1 ne f 

ftnjuijt tfltifii. gntftwqXmg, 1tuiuiuif& 

IfwjtnS, aiftAwtfnptj/i* . Malson dfc 
boheme, tt|»i«»<ftti«»ili* , «uijf«'{4 
uifii.ti • C'est une bohemienne 1 

^iiirttqbqnpqfi if 111 J [hltf 1 ^/^ if't* 

La b6heme, S»4 ,,u i^ n, ^f » 7 w * 

mttip^tujm^pt lupiuilfnpii^p* i 

"loire, ba. e * /y^ty f' ,/4 r 4F5P- 4&/ t if /ui/&£ 4 ^i» z WUgk, fuJk^nc uniif tupptmfufukl 
^JutH.UtttfnLO[lL%p) . ^/£*1 (M*fcM»M- 

tfiultp •/£>)• ptuJb[ ^puiSmlfy ptu^li^ 

Mh L (»^), (flf ii -*h) — sec» 

)S>iim/ui/4^. — SOD SOUl. /KflwJ^I* 

^iii^ /^Jlf. — comme un tem-^ 
plier. tkiutfnuq»u%Q fudbi* Donner 
a — '» H'tHnhptuj puiha fib [£• Don-* 
ner pour — , t«/p9ii. «»^. jfjfc- 

.*»»f •-. A — 1 h'fbjfip • uaytihfi 

(bptf). — le vin, le coup de Y&- 
trier, Hm-I* pm^uilfp mfmptifh^ mjitW 
Wl •*• — un bouillon, IT* «l £»«•» 
J pit, 1. — le calice. la coup^ 
jusqu a la lie- futJb^puiJuilj* — ■ 
a la source d'Hyppocrene,/*««*; 
luiuutb^ncOfiL)! yp^i. ^.Faire — , 
Jt*t|i/r i/^y ^ 9 A f «f»vA) • ^9^1 
(Lb pujum* tpupiub inm&if). Se — » 

^SuLfa. Ce n'est pas la mer a 
— , 2»"'m ijJiiLuip pimlt j£.Qui boiff 
lachete. bon le boit» 0—-1 p»Yi£ 
uidmlr ^. Croyer cela. et buve^ 
de l'eaui ^i««.uit»#£»t ^«»t» ^t. Bu- 
vez frais, Buvez du meilleur. 
tt//.«l.£ i//5 tjuffubp . II n'y a pa* 
de l'eaa a — , tt-j ^r,/.^^* *«*j( 

4^ ^mij • •» y*tlb^fip • fjbtiimlngfllfi 

Le— et le manger. i««5t< m. £*^/»£ r 

BO is — ♦««/«» • (^tun. Ir^ifi^i/f uiytft ^ 
juiutljttt 0fiL%f>. dtinLttidp, fuiTnp, «»- 
ihiif^^* ty^Mtifi hfi<piitpnpnL.1i . £**** 
niutbn, &tun. QoLtjt% pnju . ^«»#t V y Google BOI — 120 -i BOI 9*ff4. tfiupjfili (ti<M4.n«.). Menu — t 

j.<t,„ u . — gentil » UXtnmnf, q,». 

tf^lkmlf, _ puant, (fiuttty. ~ 
a balai, lU^ty. — de BreTsil, 
^tfmifnujtn iquiquiiT* — de Sainte 

Lucie* !Tutfitit[bui , mnpqbmft. — 

to tiff u, ^«»imoi, Plein — , frnj»4 

^fr,i t/u*» , de lit.Utyr.7fy musfu- 

tnurlfbq^u t tntufum, — CrUi UltLbplf 
utuifumiutf — affaibli* ^npmgbu,^ 
ifuttftupuiJibt.bui^ ututjuuimtj . de*- 

chire\ t/uitfit pblfnp. _ en etat. 

Le — : $««.£<>Mr/i ujuuttunp • Fri 

casser les £cuelles de — » ,£«* 

PpuuirtLQktuXt Hutugnpijhbpnifu uiut 

pj»l . Faire fleche de tout — , 

Qtu^nnb^nt. ft iu if, up uiJbu J fang put 

UgUi L . Ne savoir de quel — 
faire fleche, Zniuipfa ifhu^. £tre 
du — dont on fait les g6ne- 
raux. les ministres,etc.» f.M^- 

uimuftu uimHwh^iuA jtamtincUfn uubpu 

otitli.i^. gtre du — dont on 
fait les flutes, £W*7 putuLnpm.- Obtuu tnt;p pLl'"L . iHtlklnLU tibu 

ilmnm.fa . Porter bien son — , 
ijiuhnh.uLnp pu^hf. Charger, un 
homme de — » $<«liwfr n 4*£ i/£4g* 
Cette femme fait porter du — 
a son mari , liju Iffthlt tuJuLuhnju 
im\»(uut.unnitip^tt I; ,\\ a Tceil au — » 

fin.'Untb^ iff, tftujuumj • A gens 

de village, trompette de— ,$£- 

<fl;mftu Win* •*"{*£{'"/• uptu^ut t 

Boisage - jw|uufiii{|iMi/iu^ i/iu/y. 

mbq£)sp. uimftiutmttf*apnLtf*t 
Bois£. € £ ^Mi^i<iiiii#^iffi/iM^ piuft. 
piU <|Ull}l[UliriU*^»i/tffui<.^ii»,^iHn.i«. 

fvftUI, Ul1tUtlUn.lufuftUti 

Boisement « U,uw,u«.ubp wtyfy^ 

UtUUIIUILIUQItL U* *l 

Boiser *» $tufuutuilf ttfuimbi, utmfu- 
tnuilfb^ tuh.uiiun.ybp' ututfb^ tultuitu. 
jtnmhf' (bplfftp ifp)t '[{upuuifi) • 

Boiserie } S't'fuuituljmifiu&p 
Boise tt^es f * ♦ utjuitftmHt.fi* , +«y tf*^ lfntftnpnt.iuhp tu\$tnu$m.ft J£gt 

Boiseux. euse & *<-/«*« 7 /Mu . 
Boisseau - 2^ (^/> p<*li&jm<.,. 

9/tffi.irilr t <p/»/»«.. <ftnmui^ni9fn.h t qp^ 
uliuu . If/ilnuJnhjt lfn\uuAuib.p t 

toisselage - fapbutuiwtfttii.fr * 
Boissel6e f fy/.c ^ (^ n ^V^ — 
de terre, $•/.»«.»«£«#»£• Jp / *"i y <fpfn.^ 

ifp tptpbu gntubpni. ^tutfi utbtj t 

Boisselier - fyft*. Ipotf */t,Hjmt»- 

\iotiubp yfthnq. qpmuMpuip t 

Boissellerie f *bpn».mpuMpni9f,im* 

qpnutuup, utttL ifttujmwtimOip. <jpf**< 
m.tuitufunuOftt.u% [(pn$(*\t\ 

Boisselon - Qnpbutup, U qfc w 1i 
Boisson h G' r 'i b LhP' h Jh ih' qh i 

lift, fvutepoqjuLu. fuJhjJtptfuJnLmp*! 
ytiUyiKj/tu/i. ptuyutfutu^nLp (uiut^ui- 
tfttipttiqi i 

Boitage - tt/'Vr' L ' /, ^" , «/»'»« 7/»"*-«/"« 
Boitard - 2n*-[it»utn L ,ft* t 
Boite f £«««««. WJtyi.L (iMf,). 

yiAi^iuqftiijt i 

Boite f Urttfrlf » «*»««.«/i , - ^«,i- 
iii#k^ fcGcPJijt qm.pnmni. . i«i a /'u*fc . 

(qtuuuilff,) t (nmumt^qftp . umV^urf 
Hputfuuinft . qtuptfiufuttLg • — -- du 

cr&ne, hi qq<upnj U . — a ux lettres, 
IjutJuilfmutnLtlt . — 4 r£verbere ♦ 
dnitulftumnLtft*. — fumigatotre , 
bfumLllutuptpfrlf — a savonnette, 
^uqmmnt.,ft\ La — a Perrette » 
%uqut i umi>ij t f. On dirait qu'elle 
sort d*une — , tyuiptku qmp^m- 

funLui;* nm.pu tf'biul;. II faudrait 

que cette personne futtoujours 
dans une — , flppuSX tft,uu\lfm- 
Boitement -• V'"7"»5fn<.iA[^a ai< |^ t 
Boiter %,^*u^ ^««^£, tpt,q$ u ^t 
Boiterie^.wij.M^nti/ (^i 7 uili L „y), 
Boiteuxi euse i ^ f ^^7 poijimi. 

U(ll4lflCfll|il<ip (tj) V-l. ^MiljWwfi 

ntiutnuutuiLnciii^ , tpuftftuprftulj* . I 
Ijiurptfiup* , ylrpdututulfutu upup tfm . 

Attendre le — , i»w./»^ i/fc «u«f*«. 7 . 

i/i«iifti uuttuubi I 

Digitized by GoOgle BOM - 121 - BON loitier — >(AfM»pi»t4«*f4f** •*••#- 

iniifM.^ • mtutftulfiupmn^tt a,pAtfo y 
^Q%uplf • \jufjy. ifknuttljlifip** 

loitte , Bouette f * r »^« t ^»- 

loit-tOUt - fiktfpmttmlf . *.«.«/•- 

ItLffft 

lolt B0IU8 - fyil»i«»«.#if» ^imi JJi, 
ujuilfnif*. iyArjjf«i^nt.l»ij. utftuGtulf . — 

"Armenie. i-y^""-* — alimen- 
lire , ty&/»«fy«y 4*/^ , tfbptf^lf' 

lolairefc. Terre — f £«*tW/]r«#«.i 
lolet - 0««-H (tfuifipuir) «%, 0£t» 

loletique fc ^u^m^V (»»««.). 
loli4e ~ £/»*t4*« mpkt.njO tfotf/tu 
If . pvj fufcg^ * 
lolivar — +*{••#• 4! * 
lolomancie J \0hw<$iKSa*j»i.yt - 
loloretine f ^IpumAmfiV • 
ftombance (1) f fh^df,^ W * 

tc/p/f£l»* UinficttupoLnfr* pkpuim t 

lombardement(!)«■»/^•4I«M4^«Jm.^/ , , 
lombarder * /^JJtu*//#»^A^ . ^i»^i. 

jnifcj .jkipiilfUiptfki*, « ifjxu»lfutp^kg* t 
tt;fuibm ukutk^ {lfm.utttlfmi)ukp)t 

Bombardier (1) - /^«*^yi 
lombasin -»5^/»««n/J#i^iiia#i.*i [(ntf) 1 
lombastique i ^n2 w,nt,an< -»M* 
Bombe (1) t /^«-4» qnnfujuirui • 

ftuinusfitup f tftnpJiutup , mtuiulfk- 

tncJp'. ? lf 7 iii;^2*' — de sigTiauxt 
1^7»«9nti7*.Tomber comme une 

— » Qwlhljiup&ni.uut *[f"J Guiuuftt , 

*Jp4 ? .«^* , La — va crever , 

^•L^flkfiLtf tfinpJiiuup tfft am funk tpuj. 

Gare la — , ^npluAp/t 1^1 •¥/»"»/• 

Kuimtpufip 1 \pi;Otup if 1 

Bombe f e fl) t tyrt/tfcPui/^, apJ 
Bombement ()) - *h*fpt;D«*ri ni - 

Bomber 0) % ^./J^««« r7 A^ f ^ Boniberie f 0^w«im./«/.aA s « 
Borabeurfl) -$»»f.Ji0i««Y»«»<^»r**» 

Bombycique & fikftufmjfV (0£. 
Bombyle f U^fpf^Z** 
Bombyx (MW) - fi*Jpl>n»mi £*» 
/•wi/* [lifibf ii|tofitj|i« 
Bomerie | v '| t fw£i«m.i«m«i^«Mf*i 
Bo Hi ne & t»«««.i »>qktf, pmpfi,pm» 

pkputpnj* piupk q<fiu&, pmph tjfip, pium 
pltjmtO, pmpkufcp, pmpfi . JjnuJftm, 
ptupkJftui, upummuiulfittm . mfUiutrtLUt- 
If turn, puwfip {pmlfkpmQjtLu) 9 IM^- 
ttArc* /mm. (jtuwusmkp}* 6iupu$tup t pu- 

put. (6a$2mlf) •upuuini,uilfitiii % pmmftp 
put [*uinnt.a* <l°pp % 6»M£* 'V?/'^)" 
p.npkpnju (piupp) f nt t ^ 7 (/»**^ % 
tfwpipuujbinnib) • wpipup [tftum) $ 
put. {iftuuinitf )• ^/>7^ % tfiupncp* put. 
(fSniifit.)* uttfpnuf (tfmtf Jp)i [kgnt.it 
(4 ? ^k). »4£ % £mi. (ip>uf). luftutm^ 
ituc ^upufiuintiintQIiLli^ . Atutiutmui 
"It { ,UH -^l^p)t *uupufini[ % ptit. (4- 
p*u2^»f X ktjtutfnt.u»p). mnlfnik* put. 
(tjnututf) . Mm.^i (pf*Q) . aoptmuip* 
put. (qtunfilj) . kpfium/tlf* nipiuju* 
put. (ttusJkp)» put. (pulfkp* utpin- 
tfiunpni.Qjit.u}» 2'"fiiut.np % •yutuitpmp* 
upumni.iutftu'u* put. [hinptinLpn anpA* 
fkq). niupknkp* J'Ufnm* iuil (mtu- 
pfi)» tuuttnkfi (JoiiT^ UitpuuutuiLUp 

ptlL (tfuitftUUIulf}* JttlptftUp* put. («IL« 

uf^£ni.)i ^nLuikfijt. mtpnu'tpup) fttu- 
ujt k'^ntf f tuftuttuufi . tptLtup^tuift t 
tfutiuqft (ufmtntfnt.QltLm » ^uiiniw^) • 
J2r^ (i/«tfu)* iiioti><i£riiit» (*p)« utum~ 
mklf (fbptf)* tuitiuui* Jk& (2 ff> ^r)i 
upuutnc utlpttm (uiufuuutf), puc [tuuJi* 

pkt. 1 Sk±) . De — famille , f>.«*- 
pktnntiif , — frais t iHywMtfifuifi/i 

Une — langue ♦. Huipiufwu . — 
nouvelle # H*.kutl$u . Mon — a- 
mi i ft?ty<- putpklftutf. Mon — ♦ 
Ufo b lh h"* 9 — visage . SL**.*"pD y Google BON — m — BON hfk*. Ul* — mot. J»^,«y^ f^ovp 

*!*• — au gout, twitty. — a ti 
ren t«*i. /i »'**fi»[**ftufnjf,k$ty/,.p^tre 

— pour. £•/»*{. 11 est — a tout, 

tti/frl /tu»t 4*A£tt. IfnLtftnjt mtlklm- 

mmlf frf^f -arien, d* 

— • /•**£ fr^wtai ? ^£«. j£ . _ 

Dieu, /lowi#Jc##^ /u/^ u,fy (JLwiM- 
««.i*4. Dieu est — -, &«ur*t««4 »- 
mnpf,»* 4. Comme — vous sem- 
bie, M»^t« *»/» fe fatyp' Iffi/ip* 
Je suis — de l^couter, b$f pm- 
ptfL9ft$.hu ^. 2 ,ww » f» a 7 , A */•»/• «/U/^ 
4't?V*S/b r tt.C'est — a vous de, 

Une — fois, ff"7uri.»^^«,,/t^i,. 

kutftutpitnlf , A la — » 9««/ t (|nt- 

0if»«i//», ni.^2 «%/» jt. C'est — , 
£««c. OmftuJip l"'jq.4i»"(igmj.'Pour 
de — argent , — monnaie , /»- 
/»w»t/r.Une — femme, fiwpf, ^fc, 
/i«4* La — fern me. f i«*M«p. Un 
homme— » £»««. tnpmpnj % p>npf> <f"7»7, 
/ru^ Uu — homme, f/'^i»*i//iif % ptti. 
pkd/»tn i/^g.Le— Dieu, tt«/AWp„- 
fi/blr ttfmniM<a t ^i*^* Un — Dieu , 
fypuwnuf, ujmuilfb f ,. F aire— mine 
a mauvais jeu , S*t<p*finL»fiLun 

jwjinlfi spM*! , ft/*tin<.M#c) tjfi6uiljp 

^ptijuihh^ Mettre qn. sur le — 
pied,(rty**» ^"^s^iffp^U^pp. 

tUft^t htipootniuLnp IfHigntDliiuh i/£« 

7*i*I • fitre dans le monde sur 
— pied, ti*«. lpuy.Hln\ >r' nL U. 

fclMj. f * £,,«.£, puip^.mqklf ff» T / f 
£«•«. i/mw. qnnup£u,fft ifnntt % Hbutm. 

«inci»^ t n\&u$pntf, KmjOtujQJmlrjIfp 
(£"'£/r), tnuigji, inpni.fi . Guiituuni- 
Vfn.%. DU — , t««c y/bty. DU — 
dU COeUr, 8*d,»tpatl { ,uJ y ft upwi;. Avoir du — , QuinOkp q r u,j b t - 
*»*/ . II fait — t luAfP 091WW 

fait —»- vivre , Hpp^l ^j,/^ , — , tt«^0f £«*•, t- II r#e f*it pi 

— id, i»» mnftu^ntl mkn ^ h 

bailler, la donner bonne, |f^ 

garder bonne* flfcfc, «/U M^tt] 
En dire de bonnes, En e« 
rire de bonnes , frmn#*$ ipi 

ffpnt( y,,\>nfnf$iM,L *tl;fe . O^jft 

et bonne, ^wt»wftfiMM«y«»«.* ^1 
9 m^. Apres — vin — cheval 

A — vin point d'enseigne, ^ 

(iifi. , puupump , "'7^'/ • i»»1i99j2 i** 

«*I>L). Tout de — , Pour de -J 

lonace £ £uAju/f»</»«wl#p (^«^ M «.| 

Bonasse ^ fi«/»«ji/f m , dl**u<i]>w*t 
Bonbanc - ^,« 57^ ««/»*« f|>/m 
Bonbon -» Z**ft**"'ufi&*v{t 9 2***P m 
Bonbonne > iw^ffMjf,^ (/b«.^), 
BonbonnieYe f S'^^Mtaint^l 

njtpni.1i 1 Htulaftutn uim.lt > 2"*P<"f**A 
pnjV \ nutfjt tfuiltpntf $ 

"lon-chr^tien - l/»c f »p ^u«k 

((.wiy^r rnn/^, uppitiuittiH « 
'Ond «• flmnninnfu-m (fut,M»uk«y ) < 
yimpbytt nuutnttT, nua^cti* ^m*/^ 

<2n«im* (^m). Faire faux — t 

Qwutpnib mufbu l«lf»li nttmw^k^ii 
/unumiHif^pntkit tjpJh^ /£l*pt{; 

Faire faux — a son honneur* 

Wknmu^l$i snmtntti.nj fitT. Tant de 

— que de votee > ///» It ^ ^* r - 
"//"-. Prendre la balle au — , 

^?'"^£f ai$iutput& ttitnku pnmbii ^twtt 
«/Jf JinpJwp m tn hi fits "W*i t ^^> 

*V*f* Prendre la balle entre *^i 

et VOl£e, U*/r9n yUrnp Aah^ t 

Bonde f fr««^ % p^/t,«i1, (tyfc*^ , 

inutlfumji)* fvgittl (miiitphitiiXt 

Bonder % {T/»^t L ^,r.«i, /^«4i{ 

|(W), m*pkM£, jbpmpifMfr y Google BOW — ♦» — BON O^dir t #**"¥*! ♦ mtimii . Iftf- 
p ymatjri>l \lpumfm9bH) • *£«£ 

^M^L£ # . — de jole . fr-junui , 
»— i* Faire — le coeur * ltyf«* 

tmdissaftfcjefcJMu^t »«m#i«i»nd 
ondisfeement - OuuwLftnuum* 
»«/; — de coeur « Ufrp*4u"»* 

loodon -» J»j«A (ui.»4ui#i/r). mm 

unh p.hittuh. ufi^ftft Jf$* ayntunnfct 

kmctooner * ^j'»^ (linu^nm)i 
iondo nnieref £«*#/ «m wAutlf ( <inp 
kmdree h ^7m»W»*^ \*fo) % 

tonheur (ton) - /*«#/»A/ui««i*>»i.. 

^ L jb putpOfnt1.Uf1t.l3 , kp^iu^ffnt.- 

frifc. JT«l <[j"*t"i-ift piitpkptu^ffitL- 

^cfc , f""Tf * ^"^ • i u V n i L utt 
mft. jr^nfttt^p^ %ukH. All petit 

-» #»"** 1r * wt ?* WV~ du jour, 
lonhomie(«) f f*.*/»Auf>tmi«. »/»«.*•♦ 

\*M+p^n±D}ii-1n putpliAnnL^lfLX.rffiL 

lonhomme (©tf) - *hfri.pnilf,uif ' 

idtiflii i/^r««»e//itfi» f^fff^ufiW^tfMf &<jf* 
n«_£. ^SftrfL^i ^« iRitpif ifdtptf. tptv , 
wfuupuf . «^'«7»f»fc^ (^•^•L 7 t l »)' 
FnifVfVL mfutuilfbp, ifnrpff. {Ifinupup 
u$j) Jaapif (jtpp fumqiu^) . Un 

— de tnari, f.wp^w Af»M. Pe- 
it — • 6f"7« «»lM» «y^u»/» i/««]f«7. 
Faire le — > f*#«/t««.*tyjV ^"T 
r «_fly»i.fc imfuki. Le — > Jacquest 
Jacqu.es Bonhomme 5 ^M^m.^ 1 
/u^^^n^'. Ehtrer dans la 
peau d'un — « ^t»/i»i«lnM£ <fo» ?&• 

Bouiau -• ^./»n« (fi'ilpf*) • 
Boni — tf**'f*ftk utlb^nL^i 
Boiiiface.«^«w/»^'»i.^j^t£t««^'#ii.i«lii Boniicatio* f t*»n*f»tif > p«p- 
Bonifier * fl^W^, /""•*£ * P«f- 
Boriitnent - C^M^jf •*uio«.«^«.i > 

jutHpt rtl&fit-lt 

Bonjour *• fif$pkc . /m»^ f*/" . 

/JU«/"tt<*m. ptttpfAt* Wnuuprnpn^kp' 
Duttt piHpn*[i pmpkdit.9 MM^i/Jt.Vol 

au — » fiwpk4.tMtfnifni.9fft\' , Le — 
Vient du dehors, Vt/»ut^ Hft^t 

Bonjourier * /•««/»&«.n#9#w|% 
Bonne f ^#y»«w"»«-^. Jf*Mftm$*p«- 

Contes de — » lT-^»»H*if t 
Bonneau -• */•"«■ •»»•« • lp*»9iup*up , 

Bonne-dame f llnt $, h"P u f' +' 
Bonne- encontre f fimpkifltuincft 
Bonne-g^racef 5*»«/i*««'*/«"'/»* ^"|r 

dut^nLOtnft) i [f«flrfM»"f t 

Bonne-main f SUimJifr t M"*fi 
Bonneraent / f «#^<ft.»fci<»/^ » 

Jf$iMtfmnpt;it. ftpim/i, kppty i 
Bonnet - ^ijumlmy (wnnAtg bf* 

tninpu$1»j» % tpHintutnpftt U%) . tjffuttf 
rjftp i tfntilrnihij) * ^7 m 4 « ^f^P"^ 
uinuitfnpu t 1th imut mifnpu f f* 1 *^ ("^ 
ftn&utijntf iiilttHtftmg ) • fttWjiifittfp 
{pntptjmnj*). — a pOiit W*fBw 

Jurtjp. — de nuit , 8"'j</«*t* n tp m ' 

— phrygieri. — rouge, ^7"*^. 
^4«. — carr£ , (Jmo»o«.4m^»mp»«^ 

(fl"itf , piunuifftpulf . fuiu^tftfinlf (£■"« 

piu&HAiittjfi)' f[k%ft ]ij ninjrufin* Un 

— de n6glige\ ^«»»/^nt/»«i^*-— 

Chinois* 2/#1iiiyi«p^»i«.f*t pnJnJiu- 

Ltw tfrtt.uniutfnuh* *— . 4 - pretre * 

— d'electetir, fym-i/"^, «rt/»*»^- 

liA yutpifincy 1 w^p-^titptftfn.2 . *-JTl 

jg^ros — , i*»#. «^W»* mi^im **. fren- 1 - 
dre le — fc ^ ^(iif^7#«»7*oitt»^iwlt »•*-* 
uf/»<Ufc ittynityf • Prendre sous- y Google BON — 414 BOR Toir la t6te pres do — f fl,««. 
4»i» CWI- Prendre le — vert , 
ijliuMt»*»> L . Mettre sbn — de 
travers, ^/»7 ni ?A/- Cest — blanc 
et blanc — , {tyfWL*,!, p „u £ . 
Jeter son — par-dessus les 
moulins. fi«u>i/'m.tyt v i,i flytfk* 

4bpfUi<jM[(i wl* *nht»L , fiwIpmjji'U 

4jm[tAl>p1 mptiuftupM l . Parler a 
son — M»^ti fob* /M»«^.Opiner 

dll — » ft* «"£'«/»'/»«.«#<> funpHitLp^ftl 
4tu4.uAift£. GtuSriLfitHLmli /*//<"/ •«/- 

/*$ ^iM/t^uijf. Janvier a trois— , 

^n$.hnLUifi/»% rffulf tjftpulffi t[pnij ^ 

jjfim^. Je m'en moque comme 
un ane d'un coup de — , £n ?u 

aubtpuJ fit 

Bonnetade f /^T^ci/incmtytt, , 

luufufuni.pm'liptlunjpnyi njVx^oQji) % 

Bonnetage - hhu\»ijinjp* (0t, 7 ,„_ 
Bonneter t f mcn^U,, c Mj, 7z , f . 

fuiuptjUbp Hu$i,b L ^ ifbpmt^mmni.bf , 
juncpjuipt^b^ , funtfuaOmfuuj'ltdhi . 

fuopbf, funcptufuouftf, iiijn i<»jL<«£. 
Mikf. /vmiiimlunvpb^t 

Bonneteiie f 9""-^v«»y«^iii#,„ c _ 

tyi.li, 9nt£« y .«4i«/ki NI .ty L ti*i 

Bonneteur - Wbd.npmqb^y. Jk- 

Bonne^ieri ere* ( hiuil 1 „, ff n r * ff} „ LL . 
Bonnette f tt<#)»m.ty<.ii «£#, */,^ tt . 

Jiu\ifnun.iuff,uum t [iuii,„p\ 

Bonne-yoglie (^ojj) « «t,«.^ty- 
Bon-plein - ^"fc^/v*'/* (lH'*z 

tlMJL£»)l 

Bon-quart-'//»uiii < //i,j , </ n i *(li, M i.ni.)i 
Bonsoir « #% r 7 T ^»t«.l., ptupf, tf. 
2 */», ifobp puipf,. Dire — a la 
compagnie , 0*4 <> £&„,<, ptupnifu 

n «b h mnphpj, mt»t l b L -. Tout est 
dlti — '• £u i£n^6 g IMC, s 
Bont^ f IT uipmuu^nLO fitX , £ W . 
Luilpu^nLO/tLh , pmpbupuwLf . p m . 
jiffitycli* 1a3Wff4.ty1.t1' £««cni_tytli tyi.li (fop'iQi). •y'fffat.tyil., J/bi 

lAnHLtytt. Ayez la — de din 

Ci.fi/i4 ff/ ,^p £«#*jfit.. j f*..,pni.QJ,L\ 

Bon -tour - V"«-m«7 »•/•«(*« f^.v 

Bonze • f «« utuimjntffnLptt* t pmim 

Bonzesse f f*»£ncfiy « 
Bonzerie f ?<*liyu»*uit«fb* t 
Book (tyntp) - V''t'«^'< 
Boquet - .Wnjty' (fjurtf) 
Boqueteau - Uutnutft,.^, 
Boquettier (?#Vi^) ~ ^jp/,^ 

Boquillon (^//) - ^^murfw^ 
Boracique £ ^mMuAuftr , «„*• 
#/.«!. (00m.), rr ^ 

Boracite f fin/^lf^m'i [mm.^ 

Borasseau,Boraxoir -f»i.|M«^i 
Borate\ e I /*"/tufWm.n«. M> , 

Borax - nulfbpnpmifn [ ? ncj«.u-_ p 

Borborygme - *« r /» *)«c#i.^nc« 
Bord - /ty (« w# ./b) v «V V (iwcffc] 

(^n/nrnphprnprnp) phpmV ifnum. (fl 
pbqXul/,). pbpuiV Z nt.p9 (p«rfii 

«.«%), /fc f ni^l, ^^ (^b^ ^ 

A/./.,, »^,^ (tpfmwbvu,/.) , (^ 

bplf/ip, tuijinchp . iirni. . £*,£* ^^, 
r „t^ (lnfl«.i.t). ^niy.i'* *)„f (Lu.». W |.) 
If tup A ftp t Ipiyf. 9,nh<lpiuJ,„ u * (^,„fc 
9 ,M W') * ^H^iuJm5f,KUp* 4 (J'm 

vetement, f'v"^ lhtc- Venu< 
a -i-, Hi/tlm/iuiup** Vaisseau d< 

haUt — > fiwlifmjmpljbmj* f*»pi> 

fulfnq %*nL*fmbpp H,tt$shftfjt, ^ 

— de . M^ncrwli i/fcf,£ , ^t iWt . ( «l 

2 p9nL , Upp. — sur — , ft f „ L 4*«/i 

Un rouge -, /IwA^ «/ ff /f v,»a 
9W- Couler a pleins — . %«/»«. 

*/r* 7"rA t 7««/»^i. <»i#^ ^m^ . 

Courir — sur — , f ^ ^Ji f 

i«muNL£, tfaihpmSbtfh,\ 

Bordage - y*pp\iui»f,»ui t/«i^n^r 

itized by GoOgle BOR — 1*5 — BOS MLfltj* mflumgUMt.fimttt.tf, «/lJI|flllt^> 

«* {(^tjb—tnfi) .Om.Jp (ll* n <j) * 

:>rdaille fr ty»j (Vii#«.««.)t [«.iml)i 
3rd ant «■• Utmnpwwtunttmp* (in**- 
>rd-contre- Courir a — ■ (ty. 

ufinfuthrf** dku%nt.ui&w]pil$£ (btuc.)t 
>rd^ «■» St*§buuifi bqbppf, Jutujitt- 

:>rd£e fc Zfbmiupupp (^wcm. «tt 

f*/A) ■ IffWtgHutul^ium ftpbutnutf, b tin if- 
Jipkutnt-if* , I'fUwolfipiM^&c^* (Liii< 
tj> mfhtittoifAtpji utiupiuiji. Coil- 
" dcs — — , ILmulg tnptnmUnLQbUiu 
ig*tilf*»jf»l* ' L * ****uifl % aj$hku$nt.h- 
a nt ^£"£ f^^T* ^pQ"'l n p9uiimt.fi 

Qrdelier «■• finning,!, If ml*, Ufnn.lp 
up mj «_«/*•*, tnn&mtfn£t t 

odeliexe t ^Ai«wi^iuuf/««/t 

Orde-platS - lumlfbap.ujp', 
Order * Zr'f-pf ufututb^, uptttnb^, 
jufittt. fitfii H *{J* t l'l l l (qqbutn). lb ji- 
lt tfnujmnghbp yub^ Ifnnlngbf 
wl ) . hrt^hpfi^l ItpOtu^ pbpb^ (bin. 

lV — la haie » fiwtfpnt. ifi""j 
rj.ni.fi (?•/»"*)* — un lit, «£*/.- 

*M» twlilfnifltft iit«ii^ tmfifintfih ft 

ordereau - i"*^ • y nt ?'"'/» 
t2-t.bOnt.nO *fo">tf. — de caisse* 

Ufytiljiputf* % tfomptfiuug nt yufti<t- 
■Ig /Sit»2 nt - a ^ nt -1^ t f(i«M.)i 

ordeyer (*£) x m 8i«jujmjulfnt.ub^ 

k>rdier •» U*^^ ijnntfb imfptunnju 

•»«., ^o^«B»»«#i//i»Miiui.*. £ — Fosse 

- ^ fyufiifiuvtuijint* (abuitifi) t 

lordoyert&^w^n/ti^' (i/Amui^), 

mutlfbp* tumoutft^t 

tordurc f b^rpt V"rt % «*«■»«-' 

_■«£, "//"A* bnbpus&p (jmumiitnft). 
tfuAtttttf ^ufiuuilfbpfi^ . ^«f<)«f<imf- 
wr/i#t* {t/kuHHifiiulg)* [/*"/" 

lore •■» f ***/»9 ifutpJ/tli Jft t lywt. , 

loreal, e 2: 4^«.«/i«i»^1i, $/«l«/#i//m 
toree f if^-h, *A*-"A*S V°*£ ■ Borgne & W^nttpol/i * Jf*—$butj * 

utbupn /-I**, funiutinktiflf (tnnt.1). 
fmnfututbrnln IfiuJ tfiuui,i,lni.u Ifttiutb^, 
puj. £»b»6 ( au 1P n y)' l**"n*tnlf l§Ui£ 
Ifninnputinp (^iH^fiL)»utmitftnnilf (pu+ 

Borgnesse f (T/rw.^Wtyt [«»A*)» 
Bonque & f"«.«^. w l. (00n«.), 
Bornage fc U.»*J,umuA,fr nlky* i 

Ifb tnntfiiupnt. 9 fu.lt 

Borne f UuiWrnummfa (mlnft) . 
I^mIt* Siujptalft^ Jaiptnlpuljl ***{tfnp- 
If^njtf utufiifmuitiptiip, putjutupqbf . 
(nputhn* l/utnpbpnt. '/£/)> uiti*tLM«^> 

9^^ • — ' - fontaiRd Ripbpuilj. l\ 
est la plante comme une — r 

+mu t ft uf^v mhlfncbp l/babp k^B'"*- 
tfmu uil;pnL0biul).bqp j aupit n .ncui* f 
umRifuMu {Ifblmigj. putfi f uiu^iAuti. 

Retenir dans de justes — , 2««- 

«/»£ upiifibi uiini 1 

Borne* € i UmttfuA, niubnn^uinfi- 
ifuiubittf. iutf>fiiitfint.iu& $ HiufiJiu%iir* 
Lnp, tltajpititjimtf « Oiu^Jiuttunfiuilf 
utHnt-lf (fib ip). ijinppitiiniup (J/tuip)» 
IpiipSiiuljitm (ifinpn\ t 

Borne r * jj»««#ify* umtJ.uimifcbi 

(uthnbp)* uiu^ifiit'btiiiltmifb 1 (tnbup)» 
iftiuljb^ tuuimb^ umtitftumubpli Ktmu- 
miuinb^ umfiifmub [. )**ifr % utttRJniXt 
ifubf, I'-*} 1 !* Jkf ufuifib^ uitfif»ntftb[» 

yn,l„acn r b L . Pierre me — au 5 

midi £'M/iim.£fc' Qmuipnu fiuJi Ifftg* 
uutfiifmuubpu Ifi* ninbm.fi , Se — » 
l/ii 1^1/if 1)1 nt-fif.. yiuift* umfiifmm flkf: 
ftp mHjiu. (uiu4i/i«iL^ «/itf) tutfyntfi- 
I't-fil SAitt^t uiuqftit yl1* a "ji[ y piucuf 
Ifitim ubujb[ y lytumiuutui* Je me — 

4 dire que, &"« y««/'/» i/^i«/i ^'g-, 

«AlT np . , . t 

tornoyer i» WI>*-^C » ^4 IM >^C' 

Borragin6e ^ ^"nutfilfnLp.uqnlip* 
Borussien ^ < b , "fuu t pp ni .i,fi, l ,lftMm*t 
Bosan * lfnphtp*itm.p tqoqiui 

BoSel — fii*inptunku*i Siufutttpuil/t 
^u^x.uui^»ittptij^tfi\ I Digitized by Google BOT - itt - B0.T BoSCOt, te - L } ^ncajrff, 
Bosquet «• j9ttin.nt.uit tuhu>$un.iulf > 

Bossage «• 4w«tt *f-t.pu i^«<* 

utuujtuui* i n ft Stuff a. its j f 
JBoSSe f- fM"-ft vmiytuuf IfnLurifft 
(ncifinfiy tjfjnLiub {fiuhlfft f &j*pp , 
Iftitq^ uitnifiutn. uijmnnf* ntn (Ay 
himfl;)* nulffincn.* ggjiauAp' f**(A**f 
fut$.%np (iutiiHtfh % */'4/»A) * 99 nL kt" L 
ptuuiftulf, m.n.njy. nt.n.nLg{rlf fifitf, 
Hf.rn.njy, Ifiumutuiunncw^ apumltbp. 
ftt.ri.m4 dual* IftiLifp ^tufnuLb^ ,ym.i$t- 
ty tftnnp f ^nLUMUlftnfi* .futtprnt^pmuni.- 
QfiiX* ^Snt^mjftu) . uttMiftum. (mi/ft). 

(UiuLfii.). Ouvrages dedemi— i 
bupUfi'ulrjmlfp . Ouvrages de 
ronde — . llp**»lp' En — . 0«. 
n.m.jiu|HLn^. Travaille\ Releve en 

— , /)lii njglim ft pmtn^tA* JUmttyni. 

gm*. Donner dans la — , fr'wji 
m Al» l*m$*t./ff •-. Se donner une 

llOSSelage - (lcn.nt.af,lf H»pfl> 

(mttoOft t/pmj), SH' ,l - ,U( l m PlP* iT'T" 

ip»ilfm.(fp*t 

BoSSeler \ ftLnmyLnphf, pmh. 

tfaiifUrp put\rfi^nun.njy nt.tt.njg nhbi, 

juhnpbnh L . S^ — , Hiff^ftb *t!* 

Jcnlffot 

BoSSeman «• luipmliiuufbtn i 

Bosser * f u*/»»«#tui^i«^*i 
Bossette f ^l^tuMr*. <f"/»7 » 7^2*. 

tftutpupn. |mul^\i 

BOSSOir v* frmpuhjtmlftuf (2f<u<.nt)i 
BOSSUi e & ty"t^t uiunfMiuinq qitllT- 
UJIIir' uftfltUfWfT /ulnpnt_ly (6uitf- 

pmj\ . f Comme un — , 1Tb *w 
Bossuelle f ^Laut^bpOf, ,.. 

BoSSUer * frfti/rt&j , fu%,fpm,fb L , 
9ffljU>ulfni. qhftlfnt. ajk[.uimmptnnnifhb [ t 
BOStOn •* Pil&tujtfttn JpiUfou9'b,u 
fuuitfi [ — , f*fn.pnv,\t Jktfpi 

Sot & Atyt/r (^iut^) . Un pied 
otanique fr fW«uip*,W0^i.i, , tnltlftuffftutnLOfit.^ . fc flna-uimptnl* 
lf»t At, rnltlftutfftuitulfmli 1 

Botaniser ^fW'"«f'«7*£« 
Botaniste - A*i*Maylwfc, pWygii 
Botanographie } f*»$.uuitfp«if* 
Botanologie f /W»mfUMWtyd 
Botanomancie J f*nt.umbt&»jm.fr 
Botanophage i f*nt.uuitfhu*g*t 
Botanophile fc /W*'M#pf»fc«M«£jr' 
Botrocephale - &/A1/I n^ ^ 
, /"'/ , 7Z wt A # » < " u f >M "/ M f<V * 
Bothrion - U;'»g h,f^pk%t.nj Ifb^ 
Botrylle - 0//4" L ?'"4& ( "9* « 
Bottyoide t ftyjm 9 m<t^*t 

Botte f frnt.pl, mpy.utf, IftmuftlfH 
,tfna. tnuilffun. (^OJ,).^^ ^Jiqitt 
IfOjtfUttnfiipf*. Qptufiiiipni.i»n}* 1 Amp 
iiuiud* npnmAifitupp (puiUlflll). ^H* 
^ UftiiuHH.m'btpu'U* fumitntiinlf [tuf 

ipunafi.Une — de paperases 
Hi «/i» »»'•/». — de ble, fl r i 
Coup de — . V/»<//» phfilt- PoJ 
ter, Allonger une — , 0p»^ «»f 
nciudhf . Pousser . Porter un 

— y Qtu\tlpupA JIUp&Ultfjtt ^. 
Vuini #»/>A i/Ai Jlfpu at 1 

Botte" » e & tyorffa "*np(»* k^lty* 
Lnpm Un signe — « 
Bottelage - frpdlpmunup* # 
Botteler * ^«t/»sf ^.w^t^ w^^.«^ 
BottelettetA»/.^W (/u^^.« r ^) 
Botteleur*v - fi»i|»i ^mi^nf , ^^p 

Xntcnpi [Ifttt HMf 

Botteleur - frpltutpunf ♦ ^»«tf< 
Botteloir - frpMfMHtfna* ^ frpAtp* 

ttfttipuiu (l n p&f'p) *■ 

Bottert (?•>/»// 7/il.fcf (i/t4««-).^. i/in/ {ilLpi'Luijj, ttAtnuna) , Le — 
tfnrftf'khpp xuffhj,^ foWl*. Ip?h 
Uhpp tnrfjfi i/£j QmOiik^tfflfmmgf 
i/A £* . Jhtfiitffnt, iu uimp nt utnnt fa f J4^ 

B o tt eri e f </o ? ^u/^u^M,i W5 1 
Bottier - Hofiu.lfu.p ^i«:&}i y Google BOU - in - BOU lottine^/i«*M^« ? ^*i H^fftji t f m»p* 
loubouler t. i ,M th* •«H" , 4*i 

IOUC (if tlLf) - fyfffft tw/J, i»^u*{, 

^(A ' & ntg *£ &*u\»(* tfittptf y mtUytd 
Imp*} p. ff .«,ty«. ( 7 „, rp l,n^) . _ 

fmissaire . fl/^y yiut^iu^lilr^ 

— et brebis, llpyupp k ilbqt t,tn w 
toucan - *li»jf,klhiU2 ,lf>m *j*k- 

Wl tffir^ Ifuttf IfttutlfMMtptiijt tfmu&Jitm' 
milt , uftii.put)t . 4^iiiywr£ ^Mtu^«H 
^*«/» *tfmn.j,utn4.p y ^myifHMftfc. pn- 
fufcoa i 

•oucaner * &/•*»•/ )"py**k[ ty**£ 

f"*^j) »y ,M /Uk A/t»Af i 

Boueanier - Cl"'jpf» *f««*s) "P* 

Mnp^, hajUmfipiaqiuh . tmuupnututbp 

Boucaniere J lf>l<nljkym.if,\ , M fc- 
Boucaro * #»f «*»7* (lf*vJ tflk 

Boncassin - f**/fc •<- 7fc/*Jt«»H 

^wuurnin. «/p t fuiupkmlf UJOIfUltipi 

Boucant «■ 5«»^»«#» <£p^p» 
Bouchage — A»y»t J.ju^ui, puiifiui * 
Boucharde f ^a4biyi«^»tii/Wi^5*, 

Bouche £ /tfrf»uffc. pt^.Mi* ^^«//m 

/»wV. tiLMfff, pkpmh, nbrtL^Mftiir/iti 
^"/•7. numkjjfp. pkpli/t dmtf . ^iji- 
*«ttp. npjjnp, wppiujfl tihtpult . — 
d' Ole, In^ftuphp^V ( L kpus),g). 

Provisions de— » lui^up. — de 
pain, £.«^ 4*4**. Borme — tt 
lty % ji«t «<»/, Fine — • +«iif*lp« 
4*fi ^frp^ ^«tf .««.n* ^w J.. Fluxde 
— , de paroles « .ffu^'Mf/twumc 0^V. Faire bonne — . (■•*. «•*/ 
■*!*£• Garder pour la bonne — t 
iwii^ tuiJuip* flpfftl iybt* Lais- 
ser sur la bonne — > /*/•»"!» Km* 

*«»*^* pkpmlp *<fk[+' Rester r De« 
meurer sur la bonne — > /**j»- 

ty faflift If Mf<&£* £fU «t&£ • II eSt 

sur sa — . sujet a sa— , np^p* 
Luij £, «*Hn*A f*r^ ^ # Vin dela 
— , lippmjmvk^uUy iff**,/, . Avoir 
— en coeur. Ilpp>»jl» «*i»f««i»t ^"•jr 
IM.IM&J* Faire la petite — * /to- 

^•Mititi iuittftniftk ^* t$f^inj»lfyi»k^ pfa 
ut-mh^ t*uilp,iLi»ijt>p tLt.iniiinL.pmlf 

Sia t t/ij t ptf/iiij u»iutyj —. Prendre 

sur la — . /*A r l»4fc ^/» A /, «*»»«»•- 

|i nfiutfuL^k^. II est fort en — # 

1 a la — dure» 11 n* a point de 

— » fiputkpm^$ £ **f/7 <l/it. II n'a 

ni — ni eperons. 0') —-M «'« w Hf 

7 u>./^ titbit fr. Tirer a la — ,4T.« r 

Rnipp ptiLttfth pkputlfih i/out plr- 
/•t^i. La — , tlkyvltmijmptpnpp mp» 

P u, jbi Jfr-Du-ip (ftp k Les offi»:i- 
ers, Le service de la — ). C'est 
Saint Jean — d'or, Wrifc-^'A'*''* 

/uin*utifln**<jhif £ , M«lr^& nil- fuounm 

i/"{» De — . flkpH.huiy/. . Dans 

Sa — * />/• f*toupjtii )mijk^nt^ • A 

demi » ^t«» p^/ , *'* , » 97ntjA««t f 

ilbpmupufiiiLOkutJp. COUSUe! - 

dose! flbpuilif 7»»9^, {M4.M.. A — 
que veux-tu, 2Ui*>«i *«»tafin (•••.- 

ti^tiiM^. /mil l/^r ^(r/iyi*fr< JutfgWA* 

Faire la — en coeur. ftkl f pktjj,^ 
"'MlWl • — ^ feu . ^1.7^^5 , 

fipitiUott (Q\tQ.u»%m9% utu\tt^u$p y np$f- 
p^l f(1 ll^y)i [Jf m% 

Bouche, e I ^iiiW / ti«J^Mi,(p». M )- 

JBoUCh^e ^ fi»»«ia.ia (tfkptnlfpnj). 
yti)twqm»k ftumwktnjp, II n*en fe- 

rait qu'une — , Wklf *n*ummn.n4 

he kith • 7 n *- m m - qfar 4 **- ^••r 
j<—p\. Grande — , !*««.* t y Google BOU — m — BOU Bouche-nez - tti^u*4»m»'i 
Boucher * ^hgb^ l/^p^t, A»e*- 
<f*£ (* b %p) m 1 H 9 b t (* ,M 4 *)• ^ m r n 

&L (nulfhp^iitftH^ qnplbp) . — la 

vue , SbupQ juimfttulkL . — les 
vues, les jours de.(*m«l» Jn)1n, 

uint/iMitftiAr^tb npJbt , nptfi$nfn$ilfbt 

Se — i *h»g»*-frh ht^tl ' P n ^L ' 
Boucher «• U*ipt>lq>uqnu£ , t/*i« 

&uifu v ifuu$qnp&. ut\inqmpj tfiupn^uAi 
mfftmmu iffiputpnjj » mpfit-mnnLju 
qopiutqbtn^ utuntbqtuqnp& , C'est UI) 

rire de — » il ne passe pas le 
nceud de la gorget llpmutpmuu* 

fn4ni.i9Ai.il Ifp jmjtnbl; , P'"J a ^^/»- 
jfniuut 2"' m 7°^ >V * 

Bouchere f iTuwqnp* ^L, u^»<)i 
Boucherie f ir«uiqnpjun t tf»ilfb- 

/nll, liMiMUniultn^* tfutuqnp&p. juijut- 
li/r t/i««£ t bnutnnm&% uiunihn* 
BoUChet - tyinn/nli£»i.j»Y [n.nji 

Boucheton (a) fibpmu /tfc»li/f ^i- 
Boucheture fr fluity (mqujp,,,lf/i): 
Bouche-trou • fru^/u/r«*. jty«.{ 

g n J$*. tqiummfituptup . ufiuaiin/iifiuifft 
qnpd J* pint] i L^M 

Bouchette f [r««fy««'p*f»"l», /■*#•- 
Bouchoir - £t»><^ ^*nn/*j i«^i«j 
(fnirni-G qiuihiuqp' 
Bouchon - pg"«if piuijiui • ^n#n- 

0M#«nL^* OJpiU (TlUUpUirp. (/uncpi (Junwjt* jtupqjt) , ntthw 
\&M { SbpJ.ntlbtflf, ) n • on tup 
Ipiiufbuuj 
(li^fuii Ami- 
ifiiupiuub), 
finqftu t lltjtuUlfit. muntiiptfti 

Mon, petit — , Ufrbfiu 

uiltnLffiljut 

Bouehonner * A^O P b L , ^ty^ 
t^L' J'" I' it A ini / ,, ' M V 2^4 (ty)* 

<j<fnLl>n [iflUlfipt 

Bouchonnier •» hgi-umputp pui- 

BoUChot ~tt«/»l«ujc««iqiiil» (^uiLo)t 

Bouchure f ljn»«mn.npu r *t 
Boucle •» Oi'»p-**i"*ff t i iuynjn ,(»*- y»«-f . En — , *iHMslt<ipt*nli t j 

Boucle, e £, 0«m'V»?i*»/»* M *y*-5 1 ^ 

tnn< ktnutnuth, qtttbqptui njti ^ 

Boucler * H*p»J9p <?Mj, "i tu p - ^ 

quiff b^ 1 ubqJb[ (y #mv A) * n £T^ 
(i/uia), qnibqphi* t f9^l tf9,t ' tu ^ 
qbuuii . nncnti Q n Qbi (puimum 
btnjt 4l ,tu j)' 4""? fpibbi. tfm 

U. ^p n s. jf»«^4c* t^^^vr^i • * 

in^^f ^infi ifliw^ (iutuutl») • Se — . 

Wiuqbpft qtituqplm 

BOUClerie ^ Hqn t . 9 ujqnp^at.9^i.V 

Bouclette*ttf»i"H", •rml»/..i|-«rt 
Bouclier - (JL»<y<«n, «/»i«/»u#t. «^n4J 

uyiutinc 0^l ti f ^lu^uiUftu^incOfit.h^ i[ut4 
ill , ^mHtu\tu$ututJuutiuif* ^ppiuutiu^ 

ulf t[$t$/iui)itaJkL , Levee de — ^ 

lAuupuniuifmitipJinL Ditch* qfttfiumpBL- 

^«.l»«Faire un — de son corpsi 

ITiupifliniffi tuuiuiuuptipbi (*J£1f£) ' 
BoUCOn - ^"nclirncnn ^&n ^MJ 
ni/iuA^. qbiptun t [ty nLtnuiuijmi.fi 

Bouddhisme ( ufntaafiqitji ) 

Bouddhiste — ^ntmmiii/ui^affc 

Bouder vb/»^^i lfuijub^2 H4 -l ,0b rA 

pfi&[» Ipujttbi , qJqJb^, Iftufub^f* 4 ujiptnp ubntttn$ti& Pll'"! > ^ ,n f u L* 
g, ^Jbi'huit (Auinb) f £^$"'9 Ci 
[&£ »— . ^>fiii| ^ni.li&ti(Uf (utot/^li< 

«/tf)» — contre son ventre, Z 1 ^ 

^ntmfrj, t^P^^PPtpk^L' C'ejStUfl 

homme qui ne — pas » tt*»v»* 

iniMwAiiuli &qnn tfmpn %£• X bpbmmi 

4«»/ut £ (i/t4-«. *k<r)i ii»*t»t»t t- Se 

— .» Jtpittpni. bpbu pbbf pfrO P*/ M "^ 
[tl*b[ % lftufub[ i 

Bouderie f &/t&«^ (fu^ifr^, 7/»<^- 

qpiftuhpt funOnumthpi Ipufub pbunip* 

Boudeur, euse i b/»Aun ipo/un^ 

qjqtfnq. qjqjbm^ tpufubpbu, IfUt- 

fit tub P- I 

oudin • £iuptuni.uipl$i.)» ♦ bp*ft 

UllLfinK}. njnptu&nj qtumqnLpp.tqiif 
p n jp. upupncpiudbi. qutqujimiutf^ auw 
p m jp. tu^niyji tuitunpnjq • qnittutm^ y Google BOU — 119 — BOU Ven aller en eau dfe — , %y»* 
fc ntf&i fuithtuL . Envoyer de 
on — a qn» . J»i»»$ fmu$ipu^ •/£• 
»«.* • Faire un — , tt^Wm^*!. 

|i Httppnt.uut ^bt^tULptujft Jjp (tbm in- 
fill wit to^tiA £* 

loudini6re fr bpitp»*»*atup'i 
loudinoir - f^h^ufplfm^ («tt- 

loudjon (£) «• /i^|t/i»«^iwb 
loudoir ■• ft*"wlu—.$ ( V"- 

n«Vn), upulpuupum $ 
Boue f fyHjn-t funfibp, <jbf%t, mfttpf. 
*tijlW0/»4.t» . umnpftV fubnt ifft- 
»ru£ • fuhq6ni.0fti.ii . mJb^nn^b^ftu* 
>%AV« ■/«»)> . ifiitpn,tfmjft\t itiuptlpb t 
fiiM.. tfpntf {tpin^iutftupft^, De — ■ i 

il»ui r? (4rt 7 ^).Maisort faite de — 
it de crachatt P'bpmfnt.p*, *»».• 
inuQp^ mill It. Trainer dans la 

— ♦ /)n It* ««il»m.l» uttpuputb i * 
Boiiee f ^iitpufuiiiYtfi^ , fuOtult^uul 

iuiifuiGsni-rai. — de sauvetage. 

'JncqHtpnbi tibtpMft, MifWfMttfM*»t.l'^*i 

B o ue ur -• $7»ty um Jt n M » ""pf—kbr » 

BouetlXt eUSe & ibjumm%mnttm^ % 
*nJni.w, iNfuinwi IsHl' 

Bouffant* e £. ftc*»#«<>, m.*t.t*<.- 
Bouffarde fr tyfutuift,t*jmftlf' t 

Boilffe & Iftu^pnt^iiipJ (opbnm) . 

D"«*. Les — Pari si ens » Opbnft^f, 

9 tump (^ fiiupfrajt 

Bouffee * (A 1 */**/ 1 ) *"**»$ . ?"^* 
( / »"V/ , )» y n f^'"V «i«A^ (Jul ft* ft) t 

/luli^nt^t^ pnunLm&p,)hntu$mpnL,tf* , 
mmbw 9 J, ut f . — de Vin , fyinut 

?ot^. — d'orgueil . MV«/»i- 

tmy ttujittpmnLOftLU^ jbipumjt (fm.fi*. 

~ de chaleur , S*np*i.f ^t«/]p/» 
fr"7- Par — , flUtfci w*U, (^* z - 

P^li iftya& ntutb m/t g« 

Bouffer ^Si^m-tw^ ^«**£t »«.«.»«.- 

shih^t (u"°h % «MM- nLn h Pouffette f <HjM i(i|iLul])ii|fi|iq* 
b r l>< l ,u i {,h f t,l\ 

HO Uffir % $*pnJbi , m « fcfl**/ 1 
BouffisSUre fr AjmitLtf , iti.n.»jf 
M«frM ' ^mnmmni.Uftib , ^fiutf • 
tfinmt n.njg % ncnuLgfttf n6 (Op b — 

de style)* 

Pouffont ne & b*u*pu*i—pJ. f ~ 

\Tfttfnu % SiuiipiuSnc ftibnbttttnuib , 

Servir de — t fr««7*»«. wm.mplpnf 

[f»)»bft [puilbf, fubiflfttimutlfk^t 

Bouffonner ^ITJuyifmb^ *»$*p*u- 
Bouffonnerie ^ fr>unpiu*m.Qft».\t r 

tub mifmutwifft % • ^tuifpnt^ntpJ pmbv 

Bouge - >»5^ (mtbi^^iit p.«U^t), 

^niuif*^ • dnt.0 m ttintnmn pXntitfttt^ 

Stub^ tun,u%ntn &"'tf, fuitihutu»^Mtli*i 
lougeoir — ^ntbuMtiiMi^m^, cfitiA- 
V w / fc| etuifsiuGpi 
Bouger t^A^tli z'-^tl • hw^tu 

0i^i«»^» futuntu^ (</•/* tf*npf*b *l(f) - 
£filf Ruilthi* Outpttt ftkniuuai[, tpi$ui» 
nifn (Jktpii. pntfk)* (UJUI«- 

Bougette ^ C«»7»v/» ^uiGpw. p#r- 

Bougie f (TmA ifmftfUJW [iuj\it$$lf, 
piugtulj (tfftptupnjjft). AllX — 1 ^Tw- 
tibpnc [ncunift \dmjpb pp\*tfnJb ^v 

Boilgier * Wmfpub^ (tumuinuinf* 

Bougillortt Bougeon - ftfcfali- 

tpttpm \mipu))^ jiu<fi»ibtalif$ npifi 
BoUgOn*»[T/»«''" n 7' WnnLm f tfpifn. gs 

Bougonner v(^A »#m^) •ty^j?- 
ft fu«. % ^7*Y^/* >^/ M ^/ C* | > <7 n '-(f ».<••)'• 

EOUgran •• flUwumjut Ipnmt. t 
OUgTe - ITAqbk. 9inu»un.uitfuib^ 
itXttfftuiiuu • fc^ n </A9 *up{»nn ( ^* 

Bougresse)* «»pm.u#9t»»" 
Bougrerie ^ W^<f»h'*^t^ • 

Boui-boui «• JoptyB. fvhffi 9uim- 
p»b 1 ttmbpmUuimpnb t 

Bouillabaisse fr fl^MiOwit 
Bouillant » e t &«.M»3fA#»#^ % A«. 

#"<■/>• bn.rn.bift b^tai t 4 mutant it 9 
lautj^ntn f Hpwpnppnp {*l'"Jl'"jP) - 
jtufumLmUt (pui^m.9fiiby 
Bouille J Qnuipulnm* (H(bnpuuMy)9 
9 

Digitized by G00gle BOU — 130 ^ BOU Boiiiller^i^««*»/n«.^£r^ (llfunptttug)t 

Bouillerie ^s0nbO$iptuung*t 
Bouilleur - tyU,/,*/./, 7 /,i/,l. . 

^/i^i ift nfunt^ . IftuUuinj (inqbiitipj 

Bouille f 5»7 Ujluptiy £»«./«£ 

jnt.qb^nt.% jnctifn » 

Bouilli, e I b>l*<»* H-it) . f - 

Jltiuiiiid i/Ai'i i//»u tutiipt i 
Boilillie {•*/"'#»«/ «t ui^Lpntl /w/.tu, 

uiQbp.uj ^uijiui. (»v0/») /«^«m. De 
la — pour les chats, #««./» <•«!# 

ttt'vff* munq$tLin MjlumuiuiUp t 

Bouillir t.b/< fyM/, «y 5m /£"'Z » * 

«.»*#£• £'/>/>£ (J"! 1 ). "V/'/'i * kn.nt.bili. 

h(M L , *,/./i£ *. La tete me — , 

n.iug'Uh^ Art/a dtuub[ . — du lait a 
•Cjn«» ^tu&m.Djii.u upHuiSutttbi.Aiitup 

C^kl . Cela fait — sa marmite 

OU le pOt i tt«y/fi*<-*"ff^ tlfangubpn 
Jjf$ fituj&iujRt; tmnfi i 

Bouillitoire- /« f U'bu„u, i Ln.ut 3 p\ 

Bouilloire f £»«■/» trrLtugubinc •«- 
i/)itl, bn.m.gb\^ bn.ng\ 

Bouillon •» Wi'iiftf, jnp&,„\t t ,iffiS- 

**(£&• <fl*gnt->ip % jnpJttuu lutnpftup^ 
uspbmli). jiijnpt0iiiil$ t jnpktuu [gmu 
c/i4i^i bn.tugnt.if (fiita.i.iij) . tfuminLpi 
muftqiuuiulf, Qnt.utui.np nJiifbih, i/»«i- 

fiwjnLp ((]p u — d'onzeheures). 

*ti.n\ncgfilj tftnOp {qnbuinjt)) luStUfi 
£inJf, (oifft) tutiujfUitf ^mufiulfftfi d^f)* 
*uptftu\nuRiutntuu* Imtfinjuipiuu djp) . 

— d'eau, &iuin/fif«.f«ti. — pointiu 
'hfbfu. — de jardinier,^nyo»£»«.p. 
A gros — t $«/t«Mi«.i»l»iy. Bouil- 
lir it grOS — » &*««•£ qbn.tu£ . £- 
tre aU — , fbiuu&p IfbptulfnLp jwi- 
«*{. Boire Ull — i [T*<* Ifnpncuut 
sf*ftub^* ujuuti fi$u*m.ntj tfu t 

Bouillon- blanc - + L nJnu *.< 
Bouillonnant, e £ 0»/*4&«u*iif i 
Bouillonnement -&«m-7&«m.ir. 
Bouillonner \. &«.•«£ qbniuf, *up*i 

. *HCl u '^b *^^*Y^ , "£*» nt-nnLgfitj i/m- tibp ftubi ((Hu<fnLuwft\t nf£iu£uttfbm 
~OUillotte J tynm.^. Ojtw 
/fiiiif t/jtt [JmHtfitui tjpiii(fnt{. btftftp 

Bouillotter tlT*f A#f » ^i^' 
Boujaron * 2""/' i/Ji , OjtOb^ Jjf 

OUJOn "• ty>uuf upborn, ynp&jtp , l,,n unpit}' ,/", Boulage m bfr*lfrp 6bp,r.ntfba4;ip. 
uytupiitlfiiLtf* (^ujpiupft)t [wNil'i 

Boulaie fc d"*f*munt.u$ 9 gtupw** 

Bouiange f llfugp** ^ugbfo*. 

iftn-iuifuuim i 

Boulanger, ere f I'lgmfjnp&.fim- 

(jmpmpny ( /tuiyittiriy • Rtugittptnpa * 

La boulangere i ^'«^#»^»«£.*, 

jnOtitjutttpup* i [ W/ut ^, ^utgtii<fni»Ab^i 

Boulanger * 07»^ '* b,f,b^ duty* 
Boulangerie f> l<ug, t ,p,u f „, L 8f,Lb, 

Kmgtunnpdtupujli . R*ugtunnn&uiw*t\' 
biitgiuynpAbuap* \^utgtutfnp^p$ [Jinm'i 

Bouldure h &y""t , "SPl t ««*"»*«•• 
Boule f 9>t*7'»^ • 7«Li 7 . ifndf 

ifftqnLpft mbn, antfifqmpittUt tjuifw 
i/««7/t . Otui.iu^nt.lf JbdtuJbJ pm- 
pi$tug- tjuvHulf 7/"«-/m g. ut^fuiupfi t 

•inLuif. ^»i4, f^t«^. Jeu de — . 

^Intu/umn , <fn L uytfqncp . Rond 

comme une — , ^m.1biimc.^i>^. Se 
mettre en — , (r«J^ ££{*•'/ . Avoir 

la — , (ln.tufjth fuiittfytUjU (tnmi • 

Rendre la — . X uj, r tnt - ul ^b ^ 
HtupnLmi fabgubt. — - cLe-neige, 
2/tLutuijuyulit9n t ,/$ i/Ji. — Blanche. 

tfiuununbtu^ ynftnLUtnlfntJi tutiitjmf 
P%hni.b, [jtmaunmlf* f — rOUge^ft*"* 
tjttuLnp anHnLUmtfni-Iti Sjtftuquuttnb** 

— noire«ftW ,M 2 fV 7 o1tunLOfit.it t Jbp~ 
dnttfufftutf* . A — vue » A la — 

VUe, HujunpRpnuiptnp, jtafunLn* , 
funpdprfnt^ i 

Bouleau - 3«f*"»«/», Smcmd/i^, 
ufc^Mf^ui/t* qnic uiqui6nt 

Bouledogue - d^M^ncitt 

B0Ul6e f ITpni-p ^puianLfit 

Boulejon - tt^^ntit^li* « y Google BOU Hauler tflt.*.^. x — qh 
Boulet - W*q-ti (DlifiuUD/*) ■ 

ffhqut^inptup^pj, itf$uuiftJ f ffhtftalfni 
MfutuiftJ- ntattuilfttS (lfini\ . — ra- 
ni^ . ttrtolfrb f"«-l»7 . Compa- 

g"nOIl de —■ tSfnitMii^uilMM^ Riuitnpn. 

Tirer a — rouge suf qn., [ft- 

ynt.li ifpwj pnin.1 IfhpufttJ juip&tti 

Boulete\ e i t}uibmlfn6/i 7^,7 /, 

nntpu t tfpmlfnS («!/») . /tjliifm&iujp* 

Boulette J (Tu^inmlf , pm.$utj 
fjini/ipt . vfyM (*««sft % 0"*^0fr i 

Lit), tfpfnynhp, u$hiftnn».0fiLht 
BouleUX - i«"/»^'*7 » fein^i'tlr ty. 

Un bpn — . <ty/» i/&i/«t ft 
Boulevard, Boulevart -• &•«# 

nuufinifny t &mn.iin4pnput$. Gnnuimim.p 

ItfUUMlUlpft » tUlfpncUftL^i | UUfll- 

pjtuut, tuHnnni uip ft 

Boulevardier - frumn^frjiut/i* , 

tftutntuplfMiypfftlf i 

Boulevard -• Un^clf uinmnuiif , 
Bouleversant, e & Iwibli 4llV m 

Bouleversement - 5»»'/'^»i.i/, 

iifulfhnLJpiujnt-tf. nnpntiLitt 

BoUle verse r * (/n/.^-^/. m»« 

ufutib^ , muilfitnut^puijk I • tfppbbi* 
junnt[f$jn* qf*l {'"[f'pl't'pfi) , fun.it- 

iniulAmLiJpmjhl ft 

Boulevue (\ t«..f A la), / (ft- 

funpfipnniaiup, jtufuncnl* I 

Bouliche, Boulieche f £//V«f»«/# — 43! — BOU mhumfj tfp ffuhui 

Boulier - mpinjl, — compteur, 

Bouligon «• Itppmiyuilitf iffit 
Boulimie f tt^'/"«-^"» wfcaOnt^tli, 

bauiupiungt 

Boulin «• f'"/ 1 ?* ^»m'/ (h»7»#m.M- 

Mftrii), Mipm.'lihpnjli • tfbpiulnuStutf (ufuitnfi Jkf) • luiuwut^kptnfi tfh~ 

Boulin age - ^i^uifiuij^i^.M^t 

Bouline f tjnquXwtff, )nt.$u1$ , tt«. 

<fM* Vent de — , ^nnitbuM^y l»»- 

ciupabf Untf^. A la — , ^ntptbmlfft 

ftn^ni/ {liuLkj). Courir la — ,£*«- 

IftuljiidfH* ( nuiuti*ittfuipmbutifi\ t 

Bouliner i£6«//N»tMm.6£*. H va 
boulinant » V"7«H»»7'"l>7»«»7* ^ 

Boulingrin - %miupng (17 »«{,«,£- 

BoulingUe |» tyu»jpunn.iunn»uut 

Boulinier • Bon — , ^tu^ufibu- 

tpuff fti»oi.)i \fu$nniifty*i 

Bouloir - t9nmfuiunbfi£. Jnp9,«- 
Boulois - ^M»li^4|tJl/*9*i 

OUlon •» fin^«/i pfctfrn. f Hln^nju • .«& ri K — d^cartement , £" 

(uiiiittjin. nit uiumlt6titlnny}i 

Boulongeon - 21>2»'4<""'«-** 
Boulonner^ ^fi^i ((miyA^)i 

Bouloti te t U f ^ttL^qm tfinp 

Boulotter t, H^ »«7(<r ""ypf't , 

.o tltr myu,< tr f, L \ 

Boulure f ILptf.npnnpnfi 

Bouque f '//'/•^ »'A//« L ^i 
Bouquerx d ^finh/* n/fH^t^^m- 
'ttmHpurjbf. Faire — t #/»»»£ 7»/»u 
phpl*^ Faire — qn« i /•»«*• ^ 

pnitfi (*^bi uitai i 

Bouquet - tfunfybifttuX^ ifw^. 

tnpgmlf* iftntha (tftrrLimtf*) . ifhpajt)t 
tf$int % tftiit-lif (^puiluinnfi\» bpn % n- 
tnttiliutinp ((iuthn^tih d"iiinQhi.\ , 
b pniumnt^ta . p'itdittj (auitnbtnu littitl 
«i«lfii(.t»li uiobjAt tun Obi.\ Ahopifcn** 
ntUtnuinb ifiuH tfn . Sum tuuin cliff y 

Auiniuuinptf* [Qp U — de bois). 

luXtnij (%ntn% utjqbfitnn' \ npnji/uifiinn 
(7/')'/'/')* ("sf*"*'!'/ 1 nppht-u 1 qn.lfiii~ 

,f»»u* ub t .nnL\ t> (ftp u Noir mu- 
seau)» funcpA (up U 4" p»»l»if»»»i-). 

npuuiannftup** abniubmuni-p (Jlftm)* 

— de paille . Q^pniufuncpJi' (^«- 

Stunb^ft JiJitiL Hfnsfth Ipuif tf<ff>» ijll~ 

l»»j). Cest le — , Voila le — f % y Google BOU 131 — ftdtj f^Jbhiuju ^t>4 tfiiiutiiiphut^ £ » «^* L 

Mfumtjl £ ««/7 . Cette fille a le 
— sur Toreille , VLJnLiAnugm. 4 
lu vMl' Cette maison a le — 
sur Toreille . trmfunt. £ Minify . 
Avoir la barbe par — s t S>tifu 

jb P »Lf aw 

Bouquete , e t ♦tyw/fcf*, «*«* 

n.muinuiiib q , mjqbUntn i 

Bouquetier - btuntpuuoQ*! 
Bouquetiere t ♦J»£u#^«*£i»mm.fy* J 

Bouquet! n •» (IjApmq^ p*i*utfmjpfi 
Bouquin - 2,f»u ««. «//rb yfrrPrfCI' 

Jm j. ibp \infutnq- mpnt. IfUiJ Abp 
utuiquiuutmlj . mpnt. Smqiup . nbpuim 
ung Mini. iiiqiiipmufi)% pbpumqm.uq* 
(dfuwtfinqfi) JllftuJt . luj&mJmpq 
unjuiiiqnutu (puui mniiiuuib ift\ . Sen 
tir le — t llj* Knu*l»l t 

Bouquiner ^Ifr" opbmu ppppl*i , 

fiuiuqpblib £ , nnfuiu qppbp ifiuum b/ t 
mJuitiqpbubl* . qniqitiLnpfii (iiui- 
Ufmutnmlffi\x [utnt.p, fiumqpkmu*i 

Bouquinerie f £i»»«7/»Afmy Hittm- 
Bouquineur - tftm^pti»u^p* 9 fam 

tfpiufisnjq*, qpjmympitiqi 

Bouquiniste - U$uiqpnt'&u$fu*i 

Bouracan •» 2,mutnmj&bmj , |un- 
2»»/» tii]&b\iji* iqmn,mlft r^PQ 1 

BOUrbe ^ ty»«if»iiilj»m.i/, tfop U]IU^- 

Bourbelier - *l t iupttiqbppni.&*t 
Bourbeux f euse i ftmpmlfm.J y 

tfopnmi, piuqJuiJop* Jopmul;p% i/o- 
puiuuituh, Jopmbiiiu, uinjmnuuibt 

Bourbier *• ♦«•## «t tpnpmlfni.it 

inbq , Jopmui f J fa* IfpGfiJ, mub^ t 
ipnu | Jopmui I t 

Bourbillon - Hpu§nt.lf, JnpuJfiu , 

Qtiiprnjunit^njin* (fk? /""{li 1 ^f) * 
inqjuitfnjm t \AmJmAn.bpq*\ 

Bourbonnaise f f m n.n/.Uj,^ 

BoUrCette } {MfLtN^MiL «r i 

Bourdainet«t««n.o7^i/##if)#itrt^ 0i/u 
Bourdalou «• Jonjpbp/iq* . Jftqtu- 

tmn.. JfiqttnfmipS t Bourde f 0»«.ui. fu&ffuj, 2 m k m S"' 

fupbnulfiujj*, uMunctfiu^ (o&wn. A* 

1»A^#il). Donner des — , 0»^r 
Bourder t,0<«fc£t• , [^' oa Af % 2Hf t {) , 
Bourdeur - Oncmbp 2 m i"ii hll^ 

upiipiiip'i uni.utiu)i6ft »—» [fiMiL^ » 

Bourdigue i Bordigue f S^«" 

Bourdon — Di.fummi.npfi futinp- 
qint Jn gm.iy. nt.fuuiiiigni.tu** »?wi"i' 
0«jry (hpqbdnufi^ p**ijp. fimJp (jint* 
Dwl/h). Jmjpmqmuqmb . onn, taw* 
Jbqnt, fiuif'FaUX —, (Ipni. JbqnL, 
lib tint hi pnt.* • U ukpfitiitjmluum i 
fSuihutluiiiq bpmJjutncUht.^ . «i«« 
Jitri'hiiiin (qpiiijiiiph) * pi*in.nuuwiif j 
mnnnuutni.J i 

Bourdonnant.e fc ^77#^lal77nt^ , ' 
Bourdonnement - ^7^*».«"Ct" 

9/><-)«. ?? w «-l«», iftuifiunt.pt H&bwbp • 
ifJifJiiup (mlfmu^fi)t 

Bourdonner i,rqqf*ij »»wi (4- 

au»uifi\» 7J u f} l h $&Ab[ t i/^ii/n Ul£. V 
fiV^ ui#i/^t bpqb^ pUbpqbft *tp^«* 
nmi. jbqjhnb^ bpqb^ rnqqiu^t 

Bourdonnet - ('tt/'p/') *7 ,Mm - 

r n ji* *ff*p uj i*p ii * t p n j t i i ififi^Quijiqui- 

Bourdonneur fc flw»g»n » 

BoUrg* «• ^hfn-qiupntqujp, WLtnlfi 
BOUlgade f Acmufi^ qfiinmLml* 

Bourgenef«t»««o7^ i/.»^ritn/..flf 
Bourgeois, e & ^mqpbhfi y pwy 

pbunLfifi • piunmpingfip , /iiiiuiiinintf 
Jmpijt iinuLmbmu^ pmqiiipiucnpt (i// r 
ft Un bon — )• JftfjUmcnp* ', ««»• 
lfinljmu,qbqmLpiiij*j [ffijiuljnpbwp • 
mutiiquht. rfhutulpiiu . futuuniDh uil;pf 
tftupiubtn % m^p • ^ if^'upm burnt. tip t 
uifipnufiff ^luipnii I If i u n. in m utli ft lb]- 
nnnf) , — e 2l *fiiiiqpbuiiibiiiii i 
ptmipb\ifilf • uiuiu umuiufiu {nfihp)> 
uiutu tumpq tumpqiiininufiu* ibbniU' 
») • Ifl/fity IpuJ Mitiitfiulpu)ip 

]uiyiti.J\, pmqmpmjfiu* H mumping 
(ftiuqiiLUtn* tniupmqj* qnuqumpbttij y Google BOU — 133 — EOU If&pufiupiuup)t 

BJourgeoisement / %tcqiiiupkmj 

tfifftitfliL, piuijpbuopt;ut 

Bourgeoisie fr ^u$ipb\»nt.9ftiAi • 

JftmiiiifnpbuMp^ qbauiLpuijp i 

Bourgeon - ^rn.^ % ^ (<)»mf), 

UMUitniAf. tfuitinuq puipnuuiiiif npU/i , 
imt/»f>. tpupJI'ppi'»frllt, zHp (nW- 

ph tjp>"j)'- (fl/itl» f upitt[nLift 

Bourgeonnement -• \Tp"p^*»^ n ^- 
Bourgeonner ^mlfb^jjimbp b^ 

'ubi^ nnupu utm^ 2b m bC (^H"*A) * 

Bourgmestre'-* £»'*«M«f , uiujm* 

uib'bHilpuf (fr ^bpifutujuu^i 
BoUrgOgne -• fom^ol^ty** 

Bourle f ►•Mpt»t0/rtfc, A""p* 
Bourlinguer T.0Vf»4««i»ty/*i,/ w 9- 

Uj (W) . 

Bourrache fr %unuifit i m.p *> 
Bourrade £ s/""3 , "*""4 n ^A *"7«- 
Dtui^, ftpljnOuilf .Ipt-tiLtf* bnnfriRq. 

itup3iitiUni.it t hibiitn tuuttntituiutiiu • 
jutu&tnutmJp i 

Bourrasque f fy«7»* & p^ni 

tfppf'hi fLnipfminja. jiiihlfUtpSiiibmu 

V'W'JVP, J b 'P u T"JI ,n J9P* • ^",/£ . 
Prodigue par — . frbipjih ifcuA 
utuibu 2 a '*V/ ♦ p»f***2 n - H, )i * 
Bourre f (/*"*?> OM, ' t {fimJbinfi 6u$- 

tfuip\ qni • bnhnumiiinbt-* , /*"' ?/*/'- 
uint-p Ipnupnli Jbuiuipub) , pnt n t 
juinuS \%nttiqtn\th\ • uinbuiunbtf * 
tpnt.6 p'ttiibp ( niuuiutpbni.Qbi.liif £ 
{9/.^ i/fy). 7 t; bplpuDx 
BOUITC \*<tUni.ut&. byuiunfpnt.iu&i 

Bourreau - %«ty£ . Jbngunq , 

\Opbumnuui\utuiiiu . tuunqnpW f put 
puiuhput t ainLJu ncutitn ntuGbil . 
ifuuiujnij, QjUtttJh. jtupntupmp&*(iu- 
fuftutlpji ni'fAntLnp/i) . .__ d' ar- 
gent* M l % tuuiubk 9 tfuh*nn % uiijuiuu* . 

— des arbres , ^u#fi£u#uini.Wf*, 

wwauiumb* 6 tun.it g ttbtutitnpbp fubi 

«fc ««"«-l.^p. i^tre le — de qn«, 
^•"Pi 1 */^/, ynr^L- ^tre le — de ^oi-meme ♦ 2»m/»»«^#««mh#«^* 

yupnij uip itiffuMiuifii, mn nq^nc 9 fit urn 

yfuumjb^ Tairas-tu. bourreau! 

Qmjun >qf***f* ptu^Bu f nilfptfht 
BoUn*6e f fiutplfnuuibuip'tnumfilfp^ 
nuuiuipouitf*. IftuptuL dp, ot(bp)tbuilf 

Fagot cherche — . 8pg»**lfl »•»•»• 

fctn^ ^m.f£, WhiMi ftii/iiiltti fuunp^t 

Bourrelement - 5««»«.. ^mjiuthp 
BourrelerS'«i»jfy IfnqSbp [(/uij£/»)i 
Bourrelle * <//»*» r» l/! ty { t . 
Bourrellerie fr S^»«- 4"'f l '"'*£ 

jU*bin munp uin.ncuini.pp % tuupiu- 
anpbnt.Qht\t 

Bourrelet -• tynitf-ptupifitf (pbnfi), 

Jui qm 1 fry an*utf % tfiin^-qniiilf (i/iuli- 
Ifinug). luili* ptutfiutitlf (nprnu Sbp- 
ujhp qntfb^nt^ » fu^lftilf . (mmutfji 
go no lI ft ijp'Hj) //»»«- liui • lpujttnnupu- 
BoUrVelier - \JuiptuqnpSt \ntulft 

Bourrer li fAlfb^ juSncSb^ {Hpuj- 

gtuu). fu 111. b^tpiipub^uiiu^ (IftinLtfi- 
ub,.)t (tptifr)bi* ipnlib L + pi. 1^1 

i fr /" A /» ?C , P.F M L' +"PP L h 9 lk li 

juSl^b^ qtiiunb^Jlimpp funtfb^ (/«t- 
)imp(i»i/). ifipynLub[(2mu % umiutuu- 
Mutf/i iftuqbpp) • Se — , Sttr^f 

ifm/tb^ ifr»pp H4*r ^» u r 

Boiirriche f Optimum^um , npum- 
qtiitfphiff iljuiiiuiiilputi . 9n}uututu- 

Ipun. t 

Bourrier - fl"^^ ?/»i. w «- 1 »7» '"7- 

uihnm.Qfiiu. jiupnncynpbu* .Iftu^bpp- 
nppOui&p't lA? ot 4- ut/uifuip^** 

Bourrique ^ ^7t^ A^A* I yt "i 6 k2, 
Bourriquet - tt«-««*""^, /»^"«-^ • 

jHiqiffuwtiip' . pbnmiuHuiu i 

Bourriquier - bi*»»l»*f » 
Bourroir - h»&lptiV»*l{* 
Bourru ♦ e t HuKuiJpnjp , ^ M , 

'bhqiiftpm . Ipt£ui , ^w^in «t lu^n^ui . 
fuiuaJuLq efirtll » unpinuiufiuiuilj* 
(qfru/i) . Moine — » fl*-pni.bpl,g*, 
bplfbnmpnc* , IftupAbghuii itLpntiu- 
Jptili. f l/n2 t * , '*•-*V/.*"2* #, • ^ n — ^" 

enfaisant t V«2" , M, «//. P' u i'l» u tr m y Google B OU — 134 — BOU Hour sal - tynt»«#$#«l»3*i [ttuipif* 
Bourse f +u,**lf 500 j/"";*/?""^* 
Jmfutu^ Hfiplf ^uiGpiu , porujui . 

(myittlfbpuifi tfp) 2^'7'^wimi^ Onjintj. 
finny wlftfpittUng ^ uiittfUtpml UJOIL- 

uui. Coupeur de — , Humtffiiiutn. 

a-pasteur, S"*^h v Us font 

— commune, [ji«^pfyfc/»li % pumlf- 
li^li *Hlf £. Faire bon marche 
de sa — i ^tupStMhw^ np putU dp 

lupd^ptjh tuiulfiiiu a)*»J itimttS btf 

Loger le diable dans sa — , 

tuiptujl; tfp V 1 "/' UU"'L f ^ nLut tfp 
ytt.\ib\titit qpttpulip • j ftm-uAspfi pp- 
timlf, ifmjuit 

Boursicaut - *«m*^ Jl;lf ty»i»f 

ifpttLtuS umiulft **p ,, l* t pkp*( t 

Boursicoter x^fifo >fp np»,d JU^I' 

*j[bbi, timlpuptttltp tftnXip ynp&yp p- 
l»&|, tfillltpiiiumlfbl i 

Boursier - (Skpni.DhM;) 7»y/»»»- 

guiQnj'titf *l l "J^l n 1 'w^'"^/"" i ft* 1 "- 
tftiiLnp^h^ni^piimlfiiipmpt [IfmSiaju ■ 

Boursier, ere f f*«i«^i«<yn^a, pum- 
Boursiller \.hp »fm,»p n1h L , i/im*- 

iitnqpb i*, fititUqiiiimilfti I % 
BourSOn - ^iiiputjtpl* tfpttfttAt , 
tfitilf<fpHftii\i m % qpttfinhftlf 4*f2 

Boursouflage «• 0/»"tftn|j /umu 

pbp% luoupbpnL ihoiiAip, ptuhijint.p 9 . 
Plein de — ♦ ^pnt.n.njg\ 
BourSOUfl£ , e t flitt'tieT uinpmf 

(?£•£)• ifrpHiyiiutL (»5)t 
Boursoufler * IT'/^fy^* fy'^- 

utnLbi* hi tttn.lt jut lfbf% wiulj'uiii.ifpiiij 
puk^t [puitjnpt 

B0USe f HnfiiiLtun. (bqfr* lpit(nt.) , 
BoUSer ^» tyi«£*«infri^ ♦ £»yjjim^o- 

Bousier - HtulfNpiutfbifu* ft 
Bousillage (?) - 8'»p'i'»?»"i'»l*i . 

iirb?if*/t % jutufuttLUt putli , jtttpnnclf , 
fimpbt.ttihqnt.il • 

Bousiller (g) t-ff ,w /'7"7 l °T ,, / M "V 

lyiitOT ft/u-iib^, jmpnnptlbf* Utttpb- 
utility jt qnpSbp, 2t utn l t ^i>^ at L u$ ^ mi ^L t Bousilleur, euse (q) f tt^- 1 
Bousin (f ) - ty««//m-7 */•*• ($*»- 

ijtmSnj pmpji)* utatttipulf* ftfigf/m.ty 

Bousingot - ibiffwpty lt««.««^ 

fimg . QuitftOtfttttAp* , it.tntHfUia\tttpm 
Ipuh bpftutmittitpifp {fyn..) I 
BoUSquer * fr'y£ umLtuumft tt[ 
anltb tttfh'iHinijitb n 

Bousserade f U>pi">l*»»i n *C *+* 

BoUSSOle J f*bi.bnmgnj<j, //mjtfiM»i 

ynjy mnusfitnptf. Planter a la — 

flbi.hnttnnitlib£, dtttn. tfp % ubpAtu 
pttAijAt J£f nLbbgiub nitirpti.9b$t$Jpi 
utiiffb^ i 

Boustroph^don - 2»«^'t »"j 

i«tfj^ <2im/u tutfouittibi. tjpni9[n.* ,- bqbiurpiipi [, r m0^.fc). 


Bousure ^ / hpunTtn^l»h^* (p,„tpu* 

BOUt «• tffjpt ftl'ltf. &tujp % UfUtHl-lf 

(utnhhph^- Smjpitny [jf»t»^ «ul«l« 
pbLnqjt) . Stitjp* tniulf ^bqitcft ^)» 
<)fH|ff 4^ I' Si 4i"h*&***1* « ijiuinuMptud, 
tftuu t Ifuinpjtlf, Iftnnp, ljn$pf* liiuviu- 

mutf . — de sein » Hpn*.buunu- 

tuuiin-lf*i nuttnmiumtn If {uinbti)»\_,Tl. 

— de lettre ♦ bplpnnn rflp t tplf- 

mnn. Un — d'hommd ^•tyfim^* 
Qqiufitiiiimtj tftrtpn, iipniftlf tfttipn up* 

Un — de disco urs» k*»p6»un.<»» 
&tun. tfp. Le bon — t (mt* /'"/•' 
i/itiji //nlJl/ , . Le haut — i ^at4n»- 
ff^ni fupt >im^u •#iW«ft^..Le bas — « 
\ftujptuOnn* . Le gros — de la 

lunette* h"»2 n l* "'IP <> f *bn.nt&tnjp*t 
Rbnni. qncq'itnn dttijp nhuttuLh . 

Des — de chandelle . fym.* It 

mhoqnLUi full t ujnt.0 fit ^ . DeS — 

d'aile* o}btnm.p gp/t^p — de l'an» 

S'^pbtfbpfft itfiii£Uiohiintiipbifig (Jb- 

l»lfr) • Des — de chandelle » 
2^/ib lulmjncOftc'bp. Du — des 
levresi Vp9nL%pt»j .IjunjV ,alfiutf»»j 
(/•*t. 7 ,.,£). Du — des dents, Pnlj* 
(ncmbi) • Sur le — du doigt , y Google, BOU - 135 — BOU f*4{»Wg* piu^ ^uti«n£* Au — des 

doigtS , ltKkiu2luiuu9 , tf/n-ftntt. . 

Jusqu'au — des doigts , 

Cyh £)• Aux deux — de la 
terre. \k*fum^i%f»» «/t#J ^»>jpk^» Jf» «.- 
"I». Cest Ie — » tout le — du 
monde* ft*"*** *»•»*»» mJbhh mJbWi 
a *n^ • Prendre une chose par 
le bon — • /*"•*• 4» by,$*l$h ufi;u 
tunXhf' L' enfant n'a pas encore 

pris le — , \§mf»m^ft\$Q ifhn. upnnt-ifp 

vMiAMiL. Mettre a — , QmnOb^ , 

lr#iLUi£&£. ufipin Uiutftb^t ftutJphpnf 

Ojtc'u fmanyhb^ Se mettre sur le 
"bon — » *r«jni.fl/»t.I»£ 2 tn ^L* <*'"/•' 
^ ff Z mi»yW/f. Pousser a — , fy*/»- 
cfnufftnq . Etre au — de ses 

^CUS » \)tnu*ti\ihp'ti niuti>[* £*%^«- 

<H>it&l* Joindre les deux — i £••»- 

<|/»c hpltnu Ju*jpp i/£#y pbpb^ ***'/ 

tffiSatlf w'trf'l. £tre au — de son 
r61e»de son rouleau, de son la- 

tin^lJXSftflf'l SUmmi imtpu'thiup* ttbt»t[t 

luhSptifa. Etre a — de champ , 
2?«««|* 6*up,utf[i lituutUfii Etre a — 9 
&' U JPC ^"»»«i»/7, i>»j"ia.ff[ . Etre a 

— de voie, tt'/ ^ tl^ibPtl ilt" 1 
*•««/ . 2'h 9 ti *' M £ • Montrer le 

— de Toreille. un — d'oreille. 
/»/» il/iuipp fttfiughbi . On ne sait 
par quel — le prendre. ^.qfunbu 
/>^«ft" tl"'P" L h" **»»#»» A Her — au 
vent.^/'*' '^^/'flw/.Donner le 

— a terre. Zftmiuq bqbpp/$h Juwb 
*"«£• Au — le — » flpy*l* 4/«1mm/ 
«*>»/» b r Q,Mj. Au — " du fosse 

la Culbute* /»/» tutifunHbif prbtitiifj- 
pf»u fibutbt.nilipiihpnt.il fiiuifmlfhp- 

•vfa. Au — de l'aune , faut le 
drap , /Jinfc %p ty'v/* ii^i/itL ^t'fll 
in V"J m Bruler la chandelle par 

les deUX — » HJbli tnbimilf <Jm^#- 
jfbp pbbi y mJbli utbumli &tnjpuijb - 
iniObititfpp ftp mMp iff6tughh[ , A 

tout — de champ, / ll*lbl» 4"W~ lib nil f iuJkh uAiqtuif. — - a — , t?>*iJI* 

( n lh L ) *. D'un — a T autre, De 

— en — , ftyvjrk «*"7/*; cit 

- • la t *lUil& »«*?/«l». A — por- 

tantt ffahuu* 1/0 ui 4 1» (fymigtuti iiptiii- 

ufbf) . bpLuf^'u (p»yi) . Au — du 

COmpte, t fah*n uitlblinjtifi, ft ifbp^ 
uitlbtuujkjt 9 t[bpftt/t*il;ut 

Boutade £ #iiit»^»M{»d«M*y«#V fifr- 

p not, (tubiiugh Ipittf apintibn) #»i#P- 
ttuip&uimmiinc Oft tAt , fuitAtipomiultni. • 
0Ac)i* f jbnmup*' pjmjp* fuinltijtu*- 

lll$ljQ* y fijil UMIltp Wp 1 

BO lit age -• +>iijuinLnbtfinLlu*.qp\>- 
nusub$p*JhtJ* % ijiidliUM2UJpnttf* (QnLqQff 
*lpuij)t 

Bout-a-port f Boute-a-port , 
Tl# tin. mlftitptjl'i {"t u$ 2 ,nt> i""lf , *f ) ' 
Boutargue ^ St^h 0n, l Wr"*- 

lfnt.p t &ti1»lifiQp i [Omuint i/i*» 

BoUte J fyTkbutfilf uiiulftiin. D[*q~ 

Boute-charge -• ^ittm#i/i»»ij* (/?fr- 

dbiiuqmpujg)t 

Bout-en-train - ttLpmfumpmp , 

■»^l» t— . jbptf 2 ,u f ,1 ^ n 'f' tpuumtfiinfu 
UniHL%, apan.u$Ht$iL . itipnt. &ji,gnih- 
Iptt&fi*, iipqntnlj*) jntfutuiml^t 

Boute-feu -• tp^i «y»«i.#«^»iil» , 

ftngnLitf' 1 uiiiiuipnt.qmiptujut (mbqur^ 
)to9b). 1fp'"lf &qn*f* ftp&fiif ytip$u- 
IPVlb'* * f**nnijuiplfitL» fuiuqifittpiupt 

Boute-hache f d*iulhviu;*iujp m i 
Boute-hors - lTn,A»Lli tmjubJ, 
fuunf Jp» lis jouent — % ^i»*f»M#fc 

tin qnpSbit % hpiupnu uibn muiflth — 

^nt. tip iqhfiit 1 

BoUt^C f llmJmpmlim^t 

Bouteillage - 9 , /»*«*"»"«-/*p « 
Bouteille f £/»?• 2/7 ^ ?W # 9A- 
l»^. 1711*1. ufqitiftnli* — de I^evde* 
f^jiMmloD*- Maison de ~. llJ»" 
pining 'fmppf.lj, — a Ten c re. 1Tb- 

lu/Lfufiuy*, Jnt.1}, fuuinhni If f 7£?*'" 
nLiupiuti\i6fin\t.sfimitlfgnLbifip»So\rG 

une — * tbi ^i* tqmpuib^ Armer y Google BOU 136 - BOU la -, *W »frk v <*Mftfftj>'. 

Etre dans la — , dans la — a 
Tencre t fyuqialf* funpf%m».pq^ Jj» 

fimqnpq* fuaffpifUilflff^ qtuLiiilffig pf- 
iu>L» j ^jwnuGliJIif) 2l'?' u t ,ul, "f^' n 9* t 
Bouteiller -• tLppnuhji unutjnin.ni- 
Jfeouteiller x.Oq-i L9 nL tl* [•¥*«"• 
Bouteillerie f /Z/»£«*l»/» uiu*ltm 

n.iiitqbuiin.Ojii\i, fintnfitipw\t qhlnnj, 

Bouter * tnuphi (ffii^/ilfiibfip)* qm- 
^utfntf pb r bi» ,yt«fy. — au large, 

l % mjhtuhmt.b i* . ^^Kilitiftfuifm^ (^r< 

Boutereau «• fy»»</ (pbt.bn,iiiqnp 

&tug)» qhdlpiiqiliing* % qtiqmubqli an 
/n<-/u 2 It'll it int. tpiiiblipi 
WLQ\lteTo\\etP t punqnnnb mIi^i &mjp 
unq, mmhtiiitth muiLiu'bbp ibiiibmu, 
luLrtiiijp* . qnHmimi&uttf (qnpdfip \i 
BoUte rOUe - Hhnt.i»pqb( (pnifi 
umLubpni. mnvbt.)* 
BoUte-Selle «• ^bS^bint. ifinqiu 
loii*i» f fibduiilinq*i 

Boute-tout-cuire ~ ^muih^ pt 

\im[{uinU^ &u*nl;u pnunn niuinnt 

Route use fr 9«J«*M/u*2«7i ««.£/»*« 
Bouticlar - fl//M.«W(Pi [tqbm 

BoUtillier - Hfpnt-h/t umilpiin.m- 

Boutique f l*>«iltnt.Q ^Unium.!) J^i 

tumtf • RtiiuQnuqpuiup* ,nunqiiitn % unit 
vwlIj (tfibphqiulili) . qn/t^fip* lf"Q 
ttuib iiipfibutniiiLniili • JuuiJaiSmnfi 
qnii&hiup iqm^iupiuii . mbq ffnqtf , 
""IPb^r » qnp&mptu\i ^. «Jn*^ <>Mi/y 
tiiMoii^* incbn nq» iqiufibitiLi iltUui 
hiiii-mlf, htULiiiLUtanih* . lubnS mnu'tt, 
^npfttngiiiinniu (dmnntip ftmuiiiii) . 

tuiilpiipq m nth . Quelle — ! /**^ 
fmimihuimnLh* — dhonneun 3 rt " 
tjiiuiqiuuifi'u* ui«l1i, Fonds de — ♦ 

^uiqtii Jiti&utn p m t tfmipit g fiim1im.Qli 

tfp «/£y quAnLnq t[tu6tunp . Faire 
de son corps une — d'apothi- 

Caire* ybpuliqhu qbnuiuniiAb him- 
iiilltH pbbfjL Boutiquier - !ipiqtulput.np % 4 
ImtOufuiii' L'opinion des — » A*"V- 

Qnilfiup^ftp't #fy liiuutupwtftug* tujj^mm 
umpmli LmpAhp t 
B0Uti3 (^) «• ^wpuiqli ifinpu»± qk* 
i»/»i, ifmpinqmifiMpp $ [tqu*p*f\ft 

BoUtisse I frmjpbpbt.mlf (pup 
BoUtoir •*• ^i«A«i$ {JnyQbqnpfyy 
qmfipiulf {ufWJUtmpft) • If uSfi I) (l(*» 
/>">?/>). C0Up de — , 8bqi«lf*up* 
jnifiJiuilfOLif' dniiip ju9up t 
BoUton «» Quini.li, IfnSiulf (Sjt*nfiy» 
pi*[npp % Ifntptii (</'"/'?/') • ifin^pinj* 
uifiLif . ifHLUl, ir/nclt* ^^^i <^otn(.^| 
uut'liuiiqmni.lf • bn&tub {atibumli) , 
Smjp tfnfiuilj , d'njpnt^g {um.i$bph\ * 
(lyftttib) pny^' juhinn U|Ult||Ul • qpfc 
qnulf (qqpnfjf 1 )* qiuqmti ( Ai94n.fi) m 
ju n j" p fiiuhqnjg {uinipniiiJi Sua in) 

— d'or, OHtfblfnlfnh +. — de feu. 
fumpuil. Serrer le — a qn., %h- 
HH l un ^ a i dkltp* uiqiiimlnuf. Ne te* 
nir qu'a un — • £"»«« Rmuuium} 
iCLVl* Mettre le — haut » /*•** 

qJiiLinpJili piiiqifmSnifu (titbit 

Boutonnant, e t </»^fc* 
Boutonn^, e t fmnmw , ^»»«.- 

uiniumbqbmi (qk'fp) • mjpiiiLnbnV 

{^mq/ilfp ft Ifujipu). — jusqu'au 
mouton. — comme un porte- 
manteau, \r»i$lpm(lnnt 
Boutonner yjtn&mli l{ ,,,i ql*t,*qp 

Ifbf i&iunft), IfitSlfncjii (qqbtunfi). * 
l]nSffb[. Se — * , tfn&iuijhbpii qWr[, 
IfitmLntltii 

Boutonnerie f tinSmtpiipuih. ip*- 

Suilfli qnp&* Ln&tiilfhnfciint fbm&uib** 

Boutonnier «• ijnSujffuipiupilin&ia- 
Boutonniere ^ fjn6uil f [i Amlf^iuJ- 

pmlf. 6bqpnt.tr. ferm6e» {Jmiulf 

hb L 1* 4^1'H ( f * ,uutai qk1*p"*{)* Faire 
une — a qn., ^mtpmlib £ , «m.. 

jintj i^finiucnnbi */^(f/> I'mfpinbfi <J6- 

L »4 1 [l*"»ph Mv 

Bout-saigneux «• {T"p9nt.tu^ n^ 
Bout rimes - / fln.liMjujhqp. «- y Google BO Y — 187 - BRA tmitntt.4tpf» fiuitfmp mpnciu} jiultahp* 

Jn — f \f\ujpwj*uL^bu^ . Ce 

OOt des — » #««V?*«mnfrij/)m.0/nl. 
bp* IrL utunbfi (It #14 ^m4imm«u*4h- 

louturage * flu^o* •/" '• (4»<.^) » 

louturer t,C«^/»^i/. tuplmljki , 
m P&t* ^ Stm^kp (s«j|8prifiu) »»{A- 
f*/« (**-«■ Jjtfjifr* 

Bouvard - (fy»<Mf/u*£.kfMrt«,iMi»li) 
Bouvart «•» Wiumtun «j»»«.{, y»«-v» 

Bouveatit Bouvelet - fc?/»4*' 
Bouverie f brf <p**f* ^««.u«fwiM/iM»^, 

B0UVet -• lklf*u*<Un. pbyfa, Mi//o- 

iouvier. ere f » 4 f fr^rrj , if . 

iMMpuf^t $t$)»if^npj t fitttift mnt,ittpm6, 
^ajupuiL , hsfutputAni^Ojiiit* {<ff*pp)' 

Pest, un 4Aal»j/0J» ./tyi, £ t , 
Bouvulan - IfunMuitf h n, i&p>t.m 
Bouvreuil - b<$*—li On^ t 
Bovide -. Les — . fe^W^^'s 
Bovine fc. Race — • ft^wtiM- 

Boxe £ tyn.i{i«iJiiii*ui,(jfrli[. [g»i[p* 

Boxer yjtn.tf»»titt»upm^ [ftp b Se 

Boxeur - ^r«V' ,Ml ^ f'«»M * (~~~)' 

Boyard • ULvuimuinnL f ufojmpi 
BoyaU (iynt.«l) - tt?/bf. tfnfrt$n»/i 

("/• 4 Corde a ^"n/" de — ) • lf»> 

ff«^' «/mj» {ot/rni). tfin^ Isbq tuttap ? 
U 1 ? «"i*i */»Af graS. frf'/"*/"/ 

•"•tff A"»sA. — pollinique , fiby- 

^mfm^b^nq 9 . — de chat t U*um 

mL h i*"-* • — violet , */'«i«/tj*.«i7/»£* 

Jwltmmuih'uif. Aimer comme ses 
petits — , tt>/>/»^ £»»i.o^li * Y £ M «/»- 
f*£- Faire «— t (A^/iim-tyi) gm./. 
Hj**/. II a toujours six aunes 
de — . vides, Uk»p ««.«»* j/.^ £«£. 
Jl a failli rendre tripes et — , uftpu»H bin blfimt 

Boyauderie t tt^^T^r^^"/* 

Boyaudier (tynttu) - IbikiT* 

fhrjiefih* 

Bracelet - flUf'M|tiuti^H«lt. p+tSf 

U||l|bcf|lf« ifloptHpSnLHtp' . bptjAf 
rpt*4t* (JJft>)%ntj utfiuha, tfpnt.)tlflt)» p* 1 ^)* 

Brach^lytre i limpi^kpluuOktfrt 
Brae bet - #7/m»i^»«.Ii JJ» • 
Brachial. e (/) I ^tfymjl^ . Ofc/ki 
Brachid^. e (/*) fc ^^24 . 
Brachi^. e (^) t fli>mtftumiupm& 9 

Brachiocephale (f) t ^t«^i«- 
Brachygraphie (/) bdbJ»,<ip«*-' 

Uhtht lptip&tuqpn*.Utn\t 

Brachypn^e {f)i ftwp&n$2l»yn t .ft 
Brachiotei e t tT«wl»/«M»0A«.#m*f.'i 
Brachistochrone (/) J ^wp$uf 
IptptfJiA 1 

Brachibiote(^) hUtu^mcu^bmgt 
Brae hyceph ale i t f ^»##/i5#«- 

ftrtLfu 1 

Brachycere (Z) i ^-p6mtif/tt.p\ 

Brachydactyle^^-^w^tfoiiTMiKiVi 
Brachytere (^) - iimp$,,.0b*.t 
Brachysciens (f)~j U'-p&tu^ 

utnif-bpp $ 

Brachyure (f) I l l»>p6u<fl*t 
Bracon - linj,utfbpa»l?i 
Brae onn age - %np»pmulip $ 
Braconner \. %;,p n npub^ (*«.- 

t'hfr b rkl't 4t""j) » 9T7 m *£- ? n * 

tpnuimpiftb^ 1 

Braconnier - ^»«#»mrt^u.«^ ^ ^«. 

qnputub' uAijuhtuj npunpm » bium- 
nmpunih** \jfih*t 

Bracteal. e & fi*ftOb$flmmbpbLui^ 
Bracheate ^ P*liBb$jh,uip,„j" t 
Bractee J Sbpb^tf (*.«7^), fl^- 

DbtjhtnuihpbLt (2lt I 

Bracteiformet P>/>Okijb«,ObpO,u- 
Bract6ole f f^j»Ob^u»utbpbil»tft 
Bradypepsie f 'hJtu.tuputfiui^f » y Google BRA — *3S — BRA Bradypode «• 2,lm*p»<fliH*<i t /•»/. 

mtuq1iiuy % jtntfpnuAi* Mftmiunifct 

Brague J 6«/»« [J*u1% 

Brahmane~im»"j»«- /»«*"» ty»«< 
Brahmanisme -• 1p»»iMw%nif * 

Brai - Gn6i.nj $tu iiffrcty/i n. but ft, 

fo m J' — Hquide* ^lyJ^MiV, jf»«.- 
•yuffc qiupriuG* itf mt f u 'rh' 1 

Brai, Bray - ^«^Imm^#»p«iIi'. 
Braie f h-p^—-%Jt, ^nj* (t/,«ik^u»Lj. 

tnfip * tuHtjdmtiiXnujnn* [\nm.ni\ . II 

en est sorti, II s'en est tireles 
— nettes. *hl't.pni.Dbmdp ynptfi 

Braillardi e & fa«i^n..«i , ty**. 
Braille f ^»«m^l» qtuutm.u»4 y n t*b- 

Brailler i.^'"/**/"^^, «y»« •¥«.»•»( » 

ufnn.%tnuiim al,] ^/'9^/« 11'" L ' 

Brailleur -• ^fo«t.ufmuy»ti ♦ iymt- 

17/in.rffltt l/uuili^tlit 

Braiment - £«u»/c , ^ n AW / 
Braire ^UXprilfb^, </«fyfey , jump- 

junh&bi, art mi/. -» j£u/>liti<* 

Braise J ^un-mS ///"»• //, /"»'/"yV> 

Upturn* If put If fi iTtiifim&^thun j$$uijmjli% 
Wuip-ftnLp* (fitugiuqnp&p) , Tomber 

de la poele dans la — , U^tyA- 

c^t* ifnufuKJii nt biuplfncuib pnuni pi» 

Passer sur quelque chose 
comme chat sur — , 1#/»«-»/« ifc 

lift* J iuhyutfuoubi*i tunuiuy Uttttfmp- 

Atuljb i*i. /tftlflimluouli [nt.* .Lerendre 
chaud comme — » Hu$jplfbu[iu 
4pk<t(i *»««iitf Etre sur la — »(/'Aa 

it'tia^m jtf&itrii |A| i/'ufutttri cn«<^ /f// ,,, / , 

"Iraiser i» JbiMf»m.^»y J^» fc^A^ hutipn Mf. \tfntpuitfpuip Braisier - Ifutp-fumpn*. Iff* uumm.^ 
Braisiere f ftl»o0 % fumptn ifnu[ pmu 

bipbinc^ bifiniUoO . /MUiffnt/jUM^i '*'- 

Braisine fr ty»«» m.Qpjtp m * 
Bramement~9"»^*fc b^bpuLutgi 
Bramer ^fomoj (b n ^bpm.fty Bran - i— »*+ • M^t d 
0/*fc* — de scie. 0^«y«*.^. «J 
de lui! <|n r »iy*k|., /**"#»£ Va 
£««*/ w^. Fair* lane pour I 
voir du — » Ufrtubff bpbi%,**i Jnib bltbtn*. Otiitftn n p paprntm ismib re 


^tnifutp • * 

Brancard - %»pifc& (ty 1 -'* 4 *•?*•* 

ufmmtfmpimlf pfc&ljtrl:- V^Z/V (V 1 
finia), batHuttup' '• 9bt.f> Hfsjjntif^i 

Brancardier •» %«/»9**«»^/t, «y«« 

tfiuptiitpupmpJi* upinnbptuq^ift 4fcf* 
Lmpbtutbbpfi i^bpyl%Mqm Dq&mum* 
tfmnph Jib i 

Branchage - frum^ nuw^/iK 

lutfpnnfitLUfn.up^ numb tup y mtian 
'/"7"»*, nntntuj%tnttfp y Atum.n*ttt*btmV 

Branche J thikii «««w r 6fa*% r }** 

niut.fnf. quip J * ttutbipiilp (f—fy 
bif^bpft)* &l**-1* wnw^p (tfLuifiy 
lAiiu* Sff-q (6utpmiupm-Ubu$l,\. • M 

gourmandet tt/t^A^nuot* . A — 
(/wilful trip . Se diviser en — 
^7^ • ^ e Nil se divise d 
plusieurs — . afyfy//*** ^ T**?'** 
Sauter de — en — ♦ d/»^^ £f,n 

gwutpb^ 1»/il0( ti^ttf itt'b^ft^ . Si 

prendre » S'attacher aux — < 

2^/it> ufiupimpttltip pn'Ub^ ^tulfttb^ 

tfwi^.Lf.S'accrocher a toutes le4 

— , Utibh nuut pnub[ * itiJhh ^j 
ifutiulttft; Ipmf tftnpJiwtipfc ur^Mwi- 

fW t d,uJm V . ^tre comme Koisea* 

SUr la — i tti««««/7 ilfi6; t l[f, «/{ 
Jt# (fHthnt^ i r^ «■)■*< 

Branchellien # ne & 8$»»«.m,0A«.- 
Branchellion - ^(ffc«*i»4t4mVi 
Branchement - Al^i'***--f*»^t^ 
Branch er t„T#«»««^ (J«»#»t^ <//"">)> 

Oumjti, &utnl;ls Ifuifubf* Atpufyivfubi 
(l n$ l)' ^/ ,( -7^(* nt - p>"<H>b^ 6qSt»b^t 

Branche- ursine, Branc-ursine 

f HXihncj ittifUMUQ f tupfititfitHjhf qp* y Google BRA 439 BRA ancbial, e t htlfmjfA^ • 
ancbi6, e £ A»n.^im.»f»* t /ypn 
.taut* • litfcftiM 

anchier htt«'">«f*t"m*»iy (0£*j 
anch ies f ^ tklpaljp i/^«li,/ua/i// 
'aocbifere £ frn.^mmmp' t 
ancbillon - tf/**^//* 
-ancbiodele «• 5 *tjtniufum.f,\f % 
•anchiogastre - ^/..u^nf^ 
■anchiopnonte - Mi^^t^m- 

•ancbiopodeS- ^ f»nlsmnntXp 1 1 

-ancbiostege £ K* ^«"«y««»* 

"anch is •» frn^mtinfy* i 
'anchiii e & iP»«'f»«.^jt /i««^- 

i»i». n*iut»ittuhtn% flMK/i/wiSAi hi 

randade f ^#»»li^fc/i2#Mli|» 4117*11* 

ititf» tIuMn.doiniiJiai.li t 

rarrde £ ^ttnbhft Onuft . t[umb- 

lu$ tunuiUi'U Wutgtun ntifnii 

randebourg - (ImiptLumfi fa- 
it \ piiil/nnttdp ut/ttianLtiidp 
mthwufnLii. £ bptf'"p Obqbjtpntl 
untiHMimlj («JHll|imp) , <t<pu9hq- 

randerie fr Oib^npSmprnVt 1**/*^ *< 
randevin - fyiln^/T * 
randevinier. eref ty^T^"'/**, Voif& «T« randille f ty.i#ri»y. 
randillement - S"'^"^^*/"* 
randiller v Si»pn+/*bph[ , um#. 

uti&f. Se ♦ Aotyl) uiunniiAifti 

illlMSittilbl I 

randilloire f (HnLt„)int[ tfwtrnu- 

bpnif\ littikinputh^ numtipptuV t 
irandir ^ ttn^mghb^ 6o6bf % h»»q 
rtf&£ (ant. p, tth}, 71111/6 £ (fthdmit- 

; r) . 

irandon •- tyvuj&p tpniinjtlfp (**&— 
rty) . 7P7/»a, 4f»f«4, tp»j*t. j».p- 

luutnttn Ann (aputLbuti itihnh «//»♦»/). 

'7'7* 2 M '^» jiupi"»fwG. Le di 
lanche des — t ft/m^ti* (£«w 

^7 bplfpmpn) Itjtptutifi Jb& t if tutu (j. 

)anse des — , %uHunaimp * Brando nner * Qmpqtuinqb^' (<j£- 
Branee f f^btftiufucp*! Mitmpmp-* 

inwfMt.p* (funqb ni £iui/ii{*)l 

Branlant, e 2; h m i9 n q y vnumiu\* f 
6o6m.lt 2" l i , ^ n f » «»««»»» t§ 4. * Cha - 
teau — » jJo5»Mi«iM*»»#iti ( Aiifi/urtti«r 

Branle *• bp^p»*-^, »«i«iui»#»l»n*.i/ y 

6ȣiiLtf, t$tn.$ttoftit dnnttft 2mpJm.tf r 
fPfriLif. ibnpibnpfi ? uiLumlf ttft 
ttfuip. ^mjuJu»(ijt6* (tuiiLi*^^), £iM- 

•^•••/.Sonner en — » Uiuum/»lf ?•"/»• 
«/£/ fffii^m^itfcftft. Donner le — . 
Mettre le — t frnpJmif mw^ fr 
*l»pA 2 tu p*f^i 7/' 7^/. «/•««/ tnu*i* 
fttre en — , Se mettre en — t. 
t»pJI'l, &1«7»^ •»• Mener le — , 
Danser, mener un — , (0j» k r 

on film If mutf //»!»/' /• tiftttpnuf^nLfu 

PH'»l. Danser un — de sortiet 

(XStatuutpuiitop i^nn^iiWi^, funL&Hiufpl* 

Branle-bas - Imtfmtfp /# ^//r 

(JiHptn^t fitinfutp), inutlflinLijpiHjnipt 

Branlement - &»pJnLif % wuuitu- 

)im if utu um tin 1 if ( /* i»in #>/# ) ■ 

Branle-queue J Su^bphp 9n.±t 
Branler v C««7»i/A^, is?mi/iijfii6£» o- 
/.ir/, 5o5fc/ (7&7i M/ i 7 ). t (T^'z 4»"^ 
i/^u m linrpfp 2.'"F^bLi ^""7 M '^« ^T"" 

*'/'^> /"//""A/* WI17UI/ ^. Ifltl^lflMllllKlfl 

ULL"'l * umtmAiftf ^. II — au 

manche, dans le manege* ^«*/» 

^ 0l» 7 my, /f£ ^untqtoj . UitttpSfrp— 
\1kpnL\1 dkf) & n Jl k' ll'l'tfi* "'t'^""'** 

MIMIfil M»l*l/»l#liril l#l ^ . tUHIjUlOUpiT 

i/p"'/ ff'jD h tfutjOft tfutjt 
Branloire f 5»""»»'t»«y, p»«p^ 
siiiGl}ui|iii pjicsji uprpnjn 
Braque ^ ^»«»«2"«-*»* tfttu>t,iUb pn 

litujtt , piitpmlf.krjmt/tnn, Hitihibip » ^»'^' 

Braquemart «• ^1171^ » L ^«»jV t/ ,, i/.« in tuff 1 [ 7 n Braquement -• n*.nqni.DliLl$ f m-7- 
~ raquer ^ 'h'upAiib^ n Lr jrjb^ (^"f 

ft pmli dp), uiitlfb^ jinnb^ (f\p) * y Google BRA 4^0 — BRA ItraS - P.uyctf, &Lc. Obi {uiOn 
up)* Obu uninntf (tuttiinanipiitbk\» 
jtiuyLlf ([bptuli). tyt-ig (7601/1). ifr- 
mnt.y (^n</'i(.). Gpiuytuljttti (itfitunjt^ , 
lb tiff f Sftpttih (tiiulint.\ . dbnp *u<y 
JutHtnnq. (<Hr«.#iij) in ijumut tulip* ft* 
juiu)mt.fi t Abn.pt ObL f uto ([Itiifint- 

^»y|, M tf% 1-tfnLttblM.lfllLil. — d.€ 

l^CrevisSet i"*^ ftbyrfb tnltnj . 

— de balance. ty.»«"j /<W^ ty£" 
i/mut, l^&iulf . Siege* fauteuil a 

— f Pmqlf.uQnn, DbL.uDnn.. A — 
OUVertSt fytffnntupmd ♦ Obi-iiiumi 

pm& . Gros comrae le — t ty«;- 

tnnqnpHLQIiiii* hnj'" 2 n 'l n P n t'^ nL ' 

0/»«.li. Serrer dans ses — , //^*«- 
qnn*b L . Arrdter, Retenir le — 

de» (/?/» J«) tfiiiubybbi pttiplfnt-UfttAf 

Livrer au — seculier , (Op U) 

•jfci-b imntfiib ph '",//"<?* uiutuunn.npmg 

Qmint-l . Les — m'en tonibent t 

^nptfiultpfi tf/ju If ft Hjmmt;. S'atti- 

rer. Se mettre sur les — , bpbtt 
^J Htmitb^ tf^l»M#i//i pbb^ Avoir 

deS — j fi^bubpfi itfipnih 2 ut ( t ^^l 

(m>upt* Jki) • Avoir les — longs, 

ttf^ifM t!U"'L 9 Abitpii fibitni.it 

fimul^ L > Avoir sur les — . ty»«- 

hu$lfhnt.\tbttuti (^/»^7 o««ii-iii/j[).o/nc^iili 
nchhltn,^ (^uttn qnpAbp), fipbh tj^J 
ni.2f6tif'f£ (utifpnrji pmhlutfY Avoir 

les «— retrousses jusqu'au 
,coude, OnOOtiLHiS t*u>"i> Faire 
les grands — , (£7769/^' n«pm 
jLnp dhum'hn,^ Faire les beaux 
— » ITM gn*-<jlbi fipqjilptt. Faire 
de grands — , U*b* 2'°i ,(,nL ' fijb r 
jtltb^.A — , A force de — . x f^btft 
nj<tnt[> 0hLbpnt[. A — raccourci. 

/ IHifuiHUj » yap my tip . V. — - le - 

corps , / &kipft • — dessus , 

— dessous , ff*bL Obt-ft , »bv jt 

ObL.fuftuin tfmb pl*J (iftltb [) 1 [ypbb^i 

Braser \ £07^ , 4tyyU{ , !/«.../, 
Brasero, Brasier ~ty«M4,fy.»iui. typing . Son corps est ua h 

(Ti'ipJft)tp tfpmtflthpnt. t/fcj £« i 

Brassillement - frn^#tc ^pb^ 
Brasiiler (f)> Ipusm/, *{ffj {« 

tf"P"'jbl, fip'twibt . y_ l^ttLUnj 2'*i 
tfp )tbplfntjb^ (dntjiH. )^ 6i*tjl)n.b£ 1 

Brasque fr ttty'Hr""-*' 1 *^"'* {A 
Brasquer(r*«/"» l »*£( > "««/'»$)» f£"f 
Brassage • ^"»/*%»»«^w/t^*Mj 

ipupbonip 2fr^ltt • ^"ft^p fp ,m ^ 
(%tutnnt.Obtu\t. 2#«|««/A£g % dtftbtp (^ 
i#tuiritii»^i)i fp««<yii^iMli • pitiqtjttimttim 

Brassard ■• fiiiqtffi «Y«»#/»«^,ui.« 
Brassard^,e & ^»»#^€«#i.».»^,«^4 
Brasse fr 9'/'/»^v/ , 4"'i , " , A <|iim 
jun^lpo^i.tf {f)p k Coupe)* 

Brassee ^%4't' *^tm^ 

Brasser * %>'pbint.p ^^i . 21 
«/fcj, a./iA/, Jbpbh,t,jb h hftt.gb^i 

i/jtit *»Lp(i juiiin.hbi (Attulj pirpb^ 
hnnfmp ncnlfuthjih «/£•)« [/•iuia«x 

Brasserie f fyupbylng . «pupb^ 
Brasseuri euse f- ^«'/>4y/*«o^ 

tpupbfptubtttfu,* \. r tp^i'"yj m 

Brassiage - ^V^""/'" 4 -^^ 
Brassicaire t ii>uni»Jpuijf,ht 
Brassicourt t fyittyitltnp* (^/)«, 
Brassieres fr ^ ^.«/«5 Gtu<j*,hJ,p 

UhfptJ^lipn^ pnUnliltlfjiff. tf»$t^ (i 

fifuqln Ll).t,tre en—, d&t£*| 

tfiutifnuiuS dH^'l ^ * 

Brassin - (i»"/'^£"«-/»^) ^«i^ 

(r'jllljl). Iftopmu 1/^1 7«»/>/rtf»»«.^#. J| 
Mi)jaMft/£ti bilinnud oBiun. t 

Brassour - Uf«/»"^5p*« 

Brasure f ♦.•.^n^m*. 

Brava Ubygk' ^k (7"«-Mit#L«i.^ 

^•111/fiifiV jiunuintitttLiti€f a 

Bravache - iiuipSttLU/tLb 4,u{*a 

urn in Ifinpft6^ jnfunpmtulj t 

Bravacherie f 8»lu»pm»»piulmf 
Bravade J hrpnfuuiiu'bp % j n l*«{ 

mtttitp% 

Brave £ UfrbplifiLn ♦ 700. , ^ M ^ y Google BLO - Ul - BOC I1A1. iu»L 9 tumuim tttlf mm. tiuia- 

I »f$*»pfffiutMimii y ufitfntf^hin)i' Faire 

— , 9l**ip&nLDfn.% Surjub^t^nfunp- 

avement / tkpfr<»p»*p, jm«£»»«.- 

*aver *» A»p»t/wi*iii*f , jnfunputm^ 

itnpbg («/«»»V t[ui*iiu<j) • ^uktub^ » 

* , fipitip iMu$4jiupl;q (jmuyhi , 

m [tnL. fk*f fafnfuutut[ , jj^i/'m A^- 

raVO 3 "£"^ , miijI./5c • tfhgg&u , 
<7<l£. t •• £'«$»••. 0/ntit tjbggt;. w ^* 

iftfr« M fc d Bravi) t 

ravoure f tt/»*»«.ty*.L , piufmf. 

i r <ie - — » itinfiaifnpA* > pm^iu- 

tg* bt^*ath»ailf' j 'fiiu^iunnpSnt.Jip* 

raye fr ^"v «"/"K' 

rayer (•?**) * ^"V'^'Mi*, 

iq UJ«Utyi. Un^hnn\ ibquuittl/ii^y 

(rayette (lyn.ui) f aJfc#/p (^m/imi/i- 
Irayon •• ^"/'j*^'"/* 1 "**** [^M* 
hr^ant - d"A"» , ""j 1 
Irebiage - (r»'pbuintpp*i 
trebis fr n i f*»»tp % J^pf, , •y.wwi- 

nL&mlf qOJOLGt ifllirJllU. »)Jun,p {• 

T ne — galease, tT«"/»7 % »«^/t 4/? 

>n r?A^* )bv tut 'b (f m< ^ jiuhftpniLJt. 

"est la — du bon Dieu , fl«- 

tnudnj if wn uncoil £. Faire UT1 

epas de — , ttft«it»y juM^m 
.,, 9 m.utb[. — compters le loup 
es mange » ^wt^**/ >£ ^»*ti/. , 
mp^ ^ *"Vfy • — qui ^^^ e P erc * 

a g-OUl6e« £'«ut /uounq£ tttiyii tf(i 
t wt ft $& grid I; t 

Breche ^ 1muin.ni.utdp f npjitt- 
\bput % ftipwJiuin , fup.uifuiui (itfnt. 
>puufl>).l[ituipn4.p (nmumlf/i pLphft). 
fnpntuut, ifOiip, jjbutu, Hmpni.iuA, 

*pi{&*l» t/it'utiup (^bniuh). Sur la (JAntyf). — de Roland, fl*£*»- 
WJfr/nyV Battre en — » £jt*ut»«#- 

l/nSbf* brndlri (i^ni^M^) . fuftputtu^ 
If hi {ifiiuutn), Hutpi%t.tu&h £ jupmJiw 

mk[ {nf>pp % fHutfpmt.). Faire une — 

a, ftpwitfrnmbi ^ufutpjiutu). ifHutpnLp 
tf'f&bi (tjii^uililt piptfi), tfinnp"t^f 

'ttpylbl (ftmuutkiHjk) . Faire des- 

— , t]nmpm.tf Ifnutpnclf p&b[ (<l* u * 
luitffi pmpmiu)$ 

Breche-dent i t f ft« f Ai./fc ...^. 

M. in If* tutinmlthpn uitubiiiu t >1»im«/»— * 
n.i«i«* ^iuunuHbtufunn.t»iibn.mtftbn.uiut* 

Brechet - ^t^",/ lfpSn$.jfl» ^/#« 

tio^ IfHiuttup* umwUnpu #*i 

Bredaler^*/*^^ jifcAft (/umnV e i 
Bredi-breda^C««-«»> 2 nL,n 'f uu$n -l'l 9 ~' 
Bredissure ^ ^i.omai^t7n«.»/n.V*t 
Bredouille f t^"*** (*"»^«-t *•«*«• 

^iii^fii^Vfc^iiii.), 2 n, ^ , "^*f , 2 [uimuiui' 
lf»li)*2»u6nLU/& Ifplflntlffi u m If (niur- 

qji). ^/»^««i».o4*. fitre — , ♦#»/»iV- 

utlijiiifni[ bpQt»n* Abtiuniuiuju m- 

/•«/. Revenir — de la chassei 

OpunpifncBbh^- upuptuuj nmnumi , 
Se COUCher — i^««1b ^bpmS ufmn.- 

4/»i» Dire aqn« un mot et une 
bredouille , (Tvpft utugtuigi >£ 

Aiu&lfbi i fi/miaiutip*! 

Bredouillage -• lj$n.utm.p % ^f»t- 
Bredouillement - Cmm ««. 2^"" 

fiiourtLiuAp, 0iu^ mi/, iJtnmni.pi 

Bredouiller t,^*'"*^' /«/"nm«jt 
Bredouilleur -• f*i«i„iV 9 ^/.n«n«- 

Br£e f \Fp6uiauiprf* \9 n 1 % 

Bref. Breve & ijujp&iuuibLt iftup. 

ifffnoiM. duttftunrnm* tfiiip£ t fiuilf^ip^. 
tl'iip&iiihiooi LuMp&iiipinu%um.n % bmir6 
(^tifii^t* Ifuip6iufiiiiiiuilf , tftupSncIf' 
fttre — . i«»/»^ /"«»»/»( • * f ^.«»/»^» 
t^iiAitf } P'nt.nU l). Iiiiujjt. tjiup& itou'fynjg.lfmpS UHf* out MIL n Jmntf Observer les longues et les — » 

£pmiii%iujbiiiy t ^27 u4<, ^7 > ULL' U L' 
tyuipB fiubJ f pf»i ju»upnt[* d 111 Jit f y Google BRE - i4t — BRI n»ut, )kptf*$plnr. En — ♦ * tyup& 
Br^haigue [t»fn.kk\h^) I Ift- 

^tinttt^, iutfncf t >pir/< (u»tVi**i*n«.l») • 

Br el an •• J^iuqutptuh* putputiufuuiq 
Jp, unfit utbuutlft; bpbp DnLqQt 

Brelander t. Wpuh^PC Un*.%Vfr 

lf>u*{, Btfiintfnfftf £• 

Brelandier, ere fr f*f«/»##n«»/n^t 

Brelle J ^iitfinbpnt. fiuuutt 

Breioque £ l l' M l"*t"PW' » f/typ 

HlH/ (tfutJinmnjaj, fqDwjft) , 
niiiQtfpnt.tf* (qftunt.npiua)t 

Breme fr t/'t'f, #*/»«"/■ (4m. 4) i 
Breneux. euse i llqpt%tn*piupn,n% 

Br^Sll «■• ttftlfuitjuujin, npquuitfiutjm 

U|iuqiuif> 

Br^siller * &/^ui»/i.*4/in*n/ tuty 

6&/t ffilfuffiijmki. ifuupb^* Se — 

Br&sillet «• ^uphna* yu^fn.' £/»- 

bmi/ttujin • 

Bretailler \JJmpp M«pp £//•«/ +. 

qJiuiUjitttiJitLU iifuiidlikp jui&tiijtibi i 

Bfetailleur ~U-i-p piu>bfm. iqmm- 

puitiin. unvpp Jib up ft, iinLithptufaulii 

Bretauder * Ui^im? Ifuipmb^lumq 

Oppf*l «•" (? Ml ^ ttinqbp\» itout tfwpbf. 
utiuh^h If in phi [it l,lfin. tfntqbp) . #«— 
Liiiuauhfifi ifitiphf^ mbmufiuinhi (4/t)« 

Bretelle ^ ♦n^Jmiilip (tfrnfuinqfi). 
Aqimfmlf^ ttpulp p|iruiGp|i • II en 
a jusqifaux — » par-dessus les 

, />li4m Mi)* '//'<?£ fiktfipfiu& £ iiiiii 

qiip&ftu Jt;f tfftuntf 4 i 

Brette kbptp"t t *" li '" u "'li Ontp 4tf > 
Bretteler (UuiiMflfcioini-i 9"/»^p«'/) 

IfUipbf If in if pbpObf, JitiubfUumbf i 
Bretteiir «• Um.pl* fibm fuiuqingnq, 
isnLubptudba • 

Bretture fr fbpiu* fbrpjif . «/m# 

iiup, pbpiubn,mjp m (nnpdhpli)t 
Breilil -• \T n pl t% tftnyitin.ni.ut qui- 
qiupp (bpk-g) i Breuvage - <></*£«*?* a'^tl^i 
r-t nL r • w ,,M 7W ( l,M,tit »fA>) 

Brevet •» Ikputoutuq/tpt mp 

JffiujtHifpp (tlittp«fittmlruijt^» «uum| 
6iuuuiqfip (qfiunLnpfi) , a[lpujuii/i 
{ftpp utputuin.nn tfwpq) . ^lt«v|»4«M^ 
(inppinjfi). tqittpqbt^ittqjtp f Gpn^* 
in in If (7"i£ f '/') > jn*.n.ttL0p) pJJm 

Breveter * £*«£ 2*" , p*' u ifrF "1 

uniLiuqjtp y uifiuiiA*tinfpbf* 

Br^viaire •* & n.dmqjifip . J,uA tpicf. •lltn Hf/tppt [6nm 

revipede & ty<#»f»£»i#M/im.li, ^ 
Brevipenne i. tyiupSmPbi. 
Brevirostre i, 4' w /i^"*4 uvm 5' ' 
Bribe t Z,»>yl' M* lf»,n f ». j [H 

pmlfpnj\ iiiLbftjntp. Rutin itilfninnpf 
Iftnnpppnm tfQ binnpnuiuup i^l 

Brie (De) et de broc / Of? 

u pff^t timtilf 1*114)4 ^ t 

Brie a-brac -. March and i 

— , i^mtjutSiiin t ifibphm^uffi 

Brick - bpliip»j*f »>«* « 
Bricole J Opttiuttup .n/«,#»iV(^ 

if m If ft)* lpiifiR$ntfiutpnLOfitu^ funttnH 
Rtupp* (ffUifUilffi) . IfniftfUinttUHipf 
IfnifUhtiLnfip' ^ ytifiiitjuutup*, f*tt* 
itfinu (tlfiiit.), «/'"^ ifP , "^pf')' P"* 
ifmlfiiipQ /'"/». ttitiuipfbtiit* pinpl* 
If^ij Jbpb'Uiiij Jpiijtfif* tfttl. //£lini 
'/'»«'//» t Ifnififbiniffi* j.^tuptf {bqp 

Bricoler ^^tqi&uifimpbi (ql^a 

//"</)• lf»ififb>ulfjt Gmifpuiisbfi Itn^j 
<)r»i.rL bpQ'iif, jbqm tfjif* • fjnu to 
Jiinumiilif y >'"**) » 

Bride f *hfjututinu % tutiup L £/« 

uuiuiittfp Jilmt , uftuhmig , £ *i 
biiilfp. mpqbfpt S""/ 1 ♦ WMifii/iu* 
Ifimu ^bqiulfjt MtmbfjJ^ t iifiltfy gm»* 
fifitftuiip' h (i If iti U ft btuiu ifunnnijwtfl 

qbpuil/t). A toi.te — . A —a 
battue . Ul'mpJiitiif (jfibf) . *uA 
diopimlf (nip^uthf) ±. — en main 
£7111.26 nit. (2"r </ /7)- — & veaux y Google BRI — 143 BRI ij>puA$ip f j/nfittptupH*hnL9jttitp • 

Ltnwi^lr^p. Tenir en — t f/wfc- 
rfui^t&^t lfntn.tut[mnlti, Tenir la 
haute, courte a qn»i ty«#w 
^/» f tt l" tul t l"T nL l , L * 
rider * (2^"*-) "/««/uni.jg ?M£. 

it bpkuf,). — . la becasse. .V^- 

ridoir -• ^9<»*>«»^.«^ (<J/»»i)* 
ridoison • UJ*l»l>[p » wW^m , 

futTinjtt J |unt 9 tn^t 

iridon «• f^kOhc Mfiu^ufn.^^ lim- 
ine - A*- 9'utyp «/j»« 
Irief. eve & tyuipSi ^»^o«m»«tr 
Irtevement /^ f***p»i , //•«/•- 

Hit Outfit, t 

Irievete f tyu/jiS.im •».•»«. f , 4 m r* 

ttQfttJf Hmttt*iH.9tn»t.9jn\ * *yn#i? 

».puil.nc»/iti. — de langage t 

M^fOt Itipwllff L 9 /nil t 

Irifaud. Brifaut - fl^r-^t , 
Irigade J ^m»j« ijiil'u . 7*11117 , 

iH-tfinntnu$L , n*uuu»h ^ljitumnpk\ . 

General de — # ^•♦^"•'•"yAwi d|i- 
Irigadier - £ur«W«7frMf (Xft*»a». 

«<.)* ikmuutuitun [miiimtupuiiqtuli 70. 
,M, Jf). 9/ n «/w 0ttULtulftUI^H»pHttf)l 

Brigand - ff4r£#»t^u#^#t»*.7^.ii^.«^, 
Brigandage - ^/•»^7'«'V''tC/n-^ . 

-Lia^tulfnt. 9 !$!.%» ^imtmtmm/iuifttiL^it 

Brigandeau — ^f' fwupbpmj 

Brigander i^ml^ 1 "^"'! 1 *!' iml«* 
Brigandine fc Of"»t •7«»// ^»«^ 

Brigantin - f^»/» *»««. t/Ji» 
Brigantine J t7»«f *»««- */fc (U>- 

Brignole fr f/>/fl>l'n^ «fM£fifi}/b/ii 

BrigU€ } £t"« T />, ^pbLajmcOfttl 
t-f-luntp, dbplrUwjnipx P'ttfuin.njtf t (kpf*uitinnMpifnt.9km>rp\ 
S,l$0flfbtH[> f m +'"Jli t t t, "Jlf**-l, 2 n ~ 
7/ti.L* •/•<"/£* £"«-/» {t*itfmJ'ui^ttjft\ , Briguer v Zi^,^i/r r ^intfc 9 b^ , 

ftuipftLp btmbt.^ t)^ u, L ip m ^t •*}?) , 
(fy. It «.!(.). thmt-JoLU, tflb^Obt!- 

Brigueur - £1nup*ui»p** , ttumt. 

i/mium l"l n 4* "fl'p6*ptlH 

BriMament '£j»A<y* «/»#7/»it.W ^. 
Brillanti e i !»••/«>«»«• i^*«/£«cfc, 


^Wil IfHHIf. Jb*,» 
•7M, f|» M (ftr U|pr|UlGp|l. /n M 4 <f/»- mour du — , f bf^iuuftpnLOftLl . 
Faux — . (#fi /i* tfbphuiyupy* 

uliiotjuiiji ftioupbp\t 

Brillanter't. ^'»„^»u^f»tl. L'^^ ?"" 

ifit^Jf\tbf (titrjtniftuh/f) , uncut </'•*<// 
■nuiji nuitifnifb^ ("£)' 

Briller t.^ w 7"7, ^w^A^, <^'*'/7'/A/« 
'/ ,M 7/Ai* Ui ^pl t 7 ,M /»^^/ • tu"'jA'"*ui- 
1...*/. 'I»»jipii. Faire — , 5"«-</Wj. 
Brimbale (!) f (^^."t/,) r >.,,^ 
Hprpq , 
Brimbaler ()) * lluyitup ^-pJ^i 

(qmlt<j>tttllbli). juuiqtfUb^ Knu Hn\» 
tfrnpUf^ {Jktjtf). t.Jj»^/»/» 2 tu i ,tl bl % 

Brimborion (1) -S^/i* ifm^t- 

ifnt.& pttiut 

Brin "• 0»"»»'«»»-A*l* iimbiAi (4wrtAV 

A if in (fJ'Hptuuftfi). &j*n (Junutft* ait' 

pbh/t)^ ? b'i % ,,l ^9 U tu rnhV otl L 

(tfmaft* rjbpJiiu'bft) , tfimnp tfft , /i^4 

J/i, *•;"//, *m#i #-. Arbre de JT/, L l» <lMI/t Un beau — d'homme« fitupina»fii»tu*ub ibmcnp 

tfiupq- — destoc * P^/»* bptfui9iu- 
ttf tun itmp &*ijpbpnt[ t \\ n'y a pas 
un — de vent , $*/•*«• ^"'Htr* 
Brinde f \i>pk*.2*»»uiy l/bluwy p,» t . 
Jmif, iitpbipMtfuilf*. II est dans 
les — , fyl»»»^ t ♦ p>»i»i* t« y Google BRI — 144 — BRO Brindille | «fy<-<rH* nuu> hk* 

9nO •» ^putty *U}funjJ l>f> 

Brioche } ttj^/>* V»?A Ht - ^—-k 9 ^ 
Brion •» (f«««/» ^p"V ^ mt -*** u ^ •'♦•*• 

l/fM.M.| •2^ MM 7 • 

Brique f ft7««.n., iw^m . — de 

SaVOIlt HjftLutttJibt. oSmn.% infi i 

Briquet - */«-/<*/»•«*, fyi«/i,uli ^mq 
ifuiq* $iup£ Pfitp. — & air* 0j"*- 

4mu>/»im2i a 

Briquetage - ttf/"-«t o/i»m* ?/»*•- 

hlhj^, iumht.tntilib put • wttfiL utuhLmp y 

. Briquete, e •• U-j/»ci»iM^i , m- 

qjnubtuj. iMjf^cM^ ^rtjfc). mnftLiiu- 
9"fl (tit)* [l»i»«»|t*£i 

Briqueter * Hi/n-f»libp,u Mi/mf 
Briqueterie f H^fn.utuplin^ % m^f»t.» 
Briquetier-6t7^«.ti.#.7 M/ .<> . |«ufl»>y • 

BriS ■• fatfHntulfm if, pblfuctf. pb- 
Ifnpp* IfumptiLUtup (jiinpiautifbiui bin 
tut). — de prison* fiutlnnft nmt.n p 
f-natph^ '("ufufnC * funputimlftuftint.- 
utitUp % t 

Brisant «• £»»«-/»/» bpbu Jmjn.^ifm 

btuJtujn.. Onitfp* itittputputmb ("*I J 
btug nl^tf) . — , e £ fui/0n«.5^ 

Brise * i*»»/M, «/"jm [(•/"»?/•)• 

Brise * e £ ^ntnputnLiu^ . ^ufff*. 
uitutfhuM[ [Ifbiithp) . tfnuipnLtj* Ifmpp- 
WU& {Auij1t) • jnauhlipl; linmpunti&i 
t[iuunitulju$pbt/. l»fyntfc», ftA^' ("fl?}' 
mtu\fiutp , {mjuittK$\pblf f (uputtu)- 
^4*4* bplf^mt [ifnin.). Jtuuutupnbuiu 
(uinuiuuiwn)t 

Brisee } ^ i'"«^»»^ nt/tnt** hm- 

utAfi (nptinpnft) « yifttinhp . Rhmp . 

opfXuilf. Alien Courir sur les 
— de qn.. £»m^»m»i*"^/«/ * WpgnLtlft 

biiibi t [LiuGmuntimfi pbpmtyt 

Brise- lames -ii»(i'»lp**&n».Jp (lm- 
Brisement - $ 4 >(»««.«/\ pblfnt.J, 

funpunnLnt tf » 

Briser ^ finutpuib^ •/»#»*/♦ 2*"A« fc / $ 

Ituju^ntfub^ jtittptniulfb £. nulftip'Lbpp tfnutpurb^ (IbJmify* £im ptuytup j 
ibfub^ }>upnnt.pni pij £*»*/ (< 
^). MH./#lr Z (7-i;1i). £«>£ (*/ 
tytMLf)* putty [ (ptupbtftuSmBk 
Ipu-fbp). mmmpkjbb t (/•»••»*£)• B 

soirs-l&> Brisez l&-dessus.ity«j 

<wy7 fifnpp 9 Ipnpf • |if4*t.M»^Mi&i fc 

t*"T7 ,lt fc f;r"*fa« ""*"•«>( (f 

i)fiL 4*in), 6ttr«^t««ti mutnbp utbn^ 
Se — . kutputni.ln, 4 > 2V nL tl > A"^ 
iniulinL^. pbtfpbliln (6»*$auHpuM 
fiprnprn. qpiuj <)m^nc^ % fo*4 W l 
(itbqtti^ft^$ 

Brise-raisons - ft^^^j^? ^fl 
Brise-scell^ - typ—phlf » 
Brise-tout •• ^r»»i»/»Mtl» • 
Briseur •• (fiwin^m^tV 

Brise- vent - i»»«/t •7»«'«««««t«"r M, 5 
In^Jmpqb^t [(poqifuiqj 

Brisoir - (fr"?*/'* fr wM w) 0j 
Brisque f 1ph»p, p"»pu*»*f"»i h 

intMnlngp nt tl^tflingp (^4^/'^ ^^ 
Brisure f ^mmpmA^lfnu»pnt.p'iff*tk 
\ttuy Sm^nt.p (tftbiflffi) t 

iroc - (fy*#) flu »WV, «/ ,M,rM ' 
1*mj 4 . De — en bouche ' C«« J 

tfitit.pl; ltnp k[tu&* tittttp tntup* 

Brocanter ^ tt«M/ #•«. ^«W tft 

(Jibn.pl; pusltbp)i iun.nt.&ffi»bi% 4 M 
6utn,nutbi* 

Brocanteur - «tu«5t«#t.#t#^ » 
Brocard - fri»4"f A*««^ • A" tf ^ 

9 tmli pi i' I nip, fibtfituthp, bpqfi^'f 

Brocarder >• Ufrp- «>««^^/. /"'"J 

^&| t &tt*lfb[, pptffi&iu\ib[t [puifbtp"-' 

Brocardeur - 2,b<jh,up,mh, ^ 
Brocart - 7'l»mpulf^ t »nlfbuij «7» M " 

(ft Ml It. I 

Brocatelle f r hfttt t ml i l» Woit"*«V ' 

iffntfutlftiLlf. 7^fytff^fu^m£i [i/n*f' 

Brochage - Sbmpm.tf, Otfi-^ 
Broche f GiutftpnLp Ftuituui eji^i 1, 

^"'/MP » 2"'*t'l t l'wltp (tttuhtupmi/') ' 
•fimjuifitf (Jntf % iitt. Iftu/ubpf-)' 
(fjnLpujf,) Stu^.jun^np yhtjtuubq «f«"' 
i/uj !*</). a^uipusLnp ynkutp ^iitfcw^ y Google BRO - 145 — BRO ill , mujIiqtiiL • iliiuLuilituupiip • 
fi««li % P n J® (utiutptmfi Aiitljfi) ■ j 
tiUftt* iblt&h)* J\n%miutfnLnftmLp » 

rochee fc ttusAfmLp «^» •'/»" » 
rocher *»• Sbmpb^ OqUtutpuqJb^. 
*L/»£* 5mi/^u»L»ijiA^ {""fy ni i) ' 2CL~ 

uchant sur le tout.ft«tfc 7"«« » 

rochet-9"»y/»"<t»« typm n Gtutqui- 
rocheton - <h njputbumtp |pqp« 
rochette f G-mi/,/.,././/. ^Wtl' 1 !* 
tt s l"fj)' \ la — , ^i/> »»«.£» pun/"- 

Ui/y/. «//»««/ *t 

rocheur - frqOiutpuylfo % 
♦rochoir «• ^«i/»nn«.#i* fiui]u|mGs 

f[i(i|i, [f>"J l t- Oifiiu^iufn 

irocliure \ £'.«»/»"«//* ip»qif>»qpp 
Iracoli «• />«"- '/•"7" M 'p • 
trndequin - '//»w««^<7/'//* 1/I7// 

fruLf»«l#<f) • If tu w ui If bpqnt f» ifnjlj i 
tnuib puufnjlj*> fuutq'iitfmjtf*, Ifttiuiui 

^.^itO/fLli. Ghausser le ♦ */•«- 

njjhftffitj Uli^l' ^t'mtulfbpqiup 

/tap, htinit5tutuiuuijnt0hi.il i 
Iroder *»• fifuft^ , iuuquiuqnpAbf . 

„p, f ...pl>L (iutuinJni.0 [it li).Fleurs» 
essins — sur une £toffe, t»«« 
om. — sur un texte » ITbdijubf 

,i,m_i;pl*l (ip»j*f % ftp)' 

Iroderie f fimunt.uiS f uiuqi*bqiip&. 

m-L^nnf, qtiiptpupiuiip (\uimpb pni.) : 

Irodeur* euse f finunq, h»»/U- 
1^.4. Autant pour le — » 0»«.i/i 

Rroie J &'"h>h- *ttt'bv °' u, l l 
Broieraent.Broiment - lhuu L J, 

'»pijnt.if t tfiuupauft 

Bromate - d-nfitum t 

Brome - fruGfiu* 

Bromure - c£.«W4, H i pnif,m.ap 1 

Bronchade I fyutjQm.J, vihWi/i 

Bronchefr8*«r«-i (Q»pbpnL) t jr L 7' 

Broncher *. 0«"f»£ »««% , qOj'i , 

yuftb^. t/uiytniti/tjf, *lvb*Hl'L % "b"" //*/' qM»jQki. 6jilf Ruihbi* 

Bronchi te £3j'«*«i'wi^ ( jj1m^»»#u»mh^» 
Broncholomie fr +iupnA»ttfntpt 

Bronze - duujiftmqqliiii • (^tfjoj- 
uiutirpnlp Q\iqm1fQ ^ lunfruJit 

Bronze, e i fiyiiJui^wyt. rnhq'tuju 

liml jmihiiiud (ihiinn)i 

Bronzer* 4)qu<luiqni.ub[ . Se — . 

^"'L { u t ,u, b)* 

Broquart - [T/»««'/t««y ;M fc /'£ • 

Broquette fr fy/i*ii*</iM«//^\«A.y/i$t 

Brossag"e •» ^«^Mlnii//ntiA 

JfcrOSSe f H*.ln>i,tft jttiiqtiiunilf (pq- 
qbuiiifi\.ilp4.fili {mlftuujfi}. j &iijup t 
ifitiyiiitp, bpl,qu 1 

Browser *>• Ju„q,i, ui nlfhi (l7 fcMM, )» 

— qn-, tOnqiulmilfh 1 . dbd pmyli^ 
.Imy/iuhpp OnOnthf f • jniqOh^lflb ^ 

^ ^»mji» i/n#^, If A l» lip qM*[. Se — » 

H<jhuu>)ih pp htnqmkjUM^iil • ('ii/y/iui- 
uhpp) Jpduhi 1 

BrosseriejA»»»7'»'^»"^/» mn nLmnt.pt 
Brosseur - U*q"'jb *^f <>»««««,/ » 

utu'iijmiiiuuiu 1 

BrOSsier - tfnqtiAimtftitqupS 1 

Brou •• </'«ii#uili^ tfhqlu. f^k n Jlb * 

i/i»»tf» ? iqniqiilf. de nOJX, fni^w- 

4 rt 7A • 

Brouee J [/*•"« iujum.q t •/((/, i/<»t« 

BrOUet -• ^/^ punqni p' ,0 ujtiii'^jifjft* 't 
KLipa-lf nLinb^tp. 111 Uy mil Ouiu^^qpp- 
Sntlf l'>i-p f — noil" , Ohi-iufuuiti 
{Diuiiipuitiuji ng) i 

BrOUette f QanuimifJi, jniuutiitf, 
bfiljuAijii. tpnfitUL up tuff ^ jntuuiuljt 

Brouetter^ W •vr ,l/ /" < / % y»»«7*»««4»»rf 

tfpbi, jniuuiulfbi* . (bplfttiuftL ) ^.«ifi»«i- 
LitptfiLiiJ* jnufuiiitfnij^ utuju/t^ («^4(f/j)» 

Brouhaha (tutu) - ^imW^'/m^ 

Jintju % uiqiiiqiiilft 

Brouillalamini - ^»»if/ut»«2«f *»©»«.- 

litnj Liiiintii Sb&t 

Brouillard - [PuniutfumLqi ifjMi.;* 
10 y Google * -r^F BR O — 146 — BRU fiiuifflruift. II n'y voit qu'a tra- 
vers un — • tt^/j ••m«w^ «»ff,M- 
ftuigui* t. Je n'y vois que du — , 

/tuft i/J» itMafiiumlfltmp*h.lj&ui(t[i*"Jui)t 

Brouille \ ty*^«-, 9«/«*ii«.ty«.1i, **L 

LiutniiL £t 

Brouille ♦ e & f 7««/» , f*umi»n//, 

luuin.uHiifiitryip.ifJtnbin^ fun ntf (/■"'- 
nbtfiinfpyfitufln-hhpii fumahntlf, mi- 
mmluiA (qiutnmpiu'hft thai) » i#^t#»«t§/^i 
{pknuitjm)ini.Qbiu\t fihui), qncpff (m.- 

ihlh^Lpk)' — avec les finances, 

fluiuilj )pniib[ tfttitt tuuiup&uiQ £ t 

Brouillement -• £</»»0ni.0/»il , 

U»iun.\»2 tnnt -p ' 

llrouiller * ^i«n.li*f, futmn.iinitfb^ 

fuusn.liunfilirtiifib^lutun.'lifUitfbi^QnLq- 

Obp), ftutf — du papier, /9w^0 

tfpnutb i.nusp&ub ^ fwiunhmtfb ^ (Run. 
Ifbttlibp). 2 lu p*H*£ fumfth^mlib^ (<ffi 

jutu1npupb[ ( nt,ijbn ) , WLp£intfbi 

(<fitp&). 2<h tii, L (^4e) # be—v^C 

qJuiLghbi (ptupblftttifbbp) . mupb^ 

— les cartes . $</uin«.0/n.it «*fyi- 

ifttihbi, Se — i ^JMmli^ut^/^, ^iiuit- 
pnLJt^ rfJuijti (puipblfuttfmg fibui) . 

Le temps se — t Ofn 4'«M./MM:/r. 
t}np&bp£ <j4 2 4'4/i9«iil».Se — avect 

tin lfblmt[ t ibn.fi pm^b^.fim^jtLiibpii 
utLphit nii.pni.hi (niwiiffii/iiuli/i £frtft)i 

Brouillerie fr WuiuAtg - jun.m[nt.- 

Qbi.\t % jutun.\nu^nt.p, itiltJhtupm1trtt.pt 

Brouillon, ne £ ^»mal»u#^»^, /««.«- 

^mu£-n bin n if in p lfn l, £ «m IXm-tiifjili 
Abn.p % huifumputuilj. Akn.mutbmp • 

Brouir* tty/»*/ ? •ty^z (i«/iAc»«.)i 
Brouissure {• \}»mn.utut{tupni.Qifn.u 

( Milling )t [(uiliinufftA)i i/j^nc/ip 

Broussailles fr ^ ^nt^ J» ^'AM* 
Broussin-ir***/^/* 1 "/ wqui& nLrnLi 
Brout -• (f/»/« p""/*^ 1 [(• ia 4 ,a «- o /»' 
Broutant, e £ (A»"«) ntmn^, £««- 

BrOUter * /kui*j (^«n«i % i/i/r^t), 
ntmpuibhit Broutilles % jfl-m^i^%iMtj^ 

tjincSnuftiLi uiuhbp^ uhmnftpt 

Broyement •• $/»«/tn«V, *«w* 

tftmiipnaft 

royer * Spnpb^ /&<*&{, ^plr 
r»l*ifb^ iftuitpb^.— du noir,ty« 

pmiiLp r/ini/inui/t «fct tfittbbi gt 

Broyeur «• Spncm, [b*nn* f« 

Broyon - J/**£««fci«0^*i 
Bru f tf««-« £u*/»« i f-^4/» 4/* 
Bruant •» Jf^wi (jPa^ncfc) • 
Brucelles f ^ ttMflimlf , «yi^ 

BrUgnOn «• Ibp^mJmpU ^b^i i 

Bruine M»/>p<ut»^c* y Ippmmb 

Abtu\i Qp&nntp t 

Bruin er tycfc OpOn.u>i t 
Bruire t, t'tun.^tu^ijtnQ Atnj\$ 

^rultfr^t 2«ui&£t 2mn.mi,bi y i/n.^ 

Faire -, ^Mfli^i •*" [^V 

Bruissant.e cC'M^cli, ^«»««ji 
Bruissement - t^fiL^ t ^ 

«^«.li f tfrtlifii.'L, ifttifn.nt.if (Snifiu 
Jh \. fp2f*t-%* U9UIUL A«A» ( utbpbu 

Bruit - 5«v^ • 2 tt ^7 • ^r 5 *^ 1 

mipuqiit^, ifunftjtilt (Btfpljng) f ui/io* 
ifiht-lt (nut ft a) . 2^'"^/"-ti (a/»^ nt 3)» 
IfniftfiLh (tfmfiuiiitufj) »2'" n -' u } nt - 1 ^ ('"l" 
biuy), fump2"i*l* (•'•^/•^•-'•Jf), •»•««- 
t^ri-li (DbLbpni.) , Iftrnptfu.^ (im^l* 

cA), »i^M«rf)» ll 'W'M»f>- 

ntutfOy npmuiJtuk(j\ . funni[m.f t 
fj«if</Vtc^. luffuuipftfi uiqifnt.lf. lf*fc L j 
tfjunp» luiinch Rn.kutb % tuntfnt-lf. — • 

sourd des vents, W»«w«.^tii <«f 
*/"ny. Grand — , finJpf,ih — con- 

fuS, ^»Uin.l#u#«t«iifti 27 f »*-l»« , fNjmLftf' 

utjtL.li* wjg* L nL l'* ^ tu fl t * ^♦*"') ,u,1 ■' 
iwi^i/nL^, 22'» t 4 # Le — court,^"! 
^, ufMttfl^ , 2i«^i fr^u*<> t. Fair J 
beau — , ty«^«- % ^W * u ' w / • { 
grand — /tT** ^^n^/fctlin^ . ^ 
petit — , ttV22 m -<r Sans — • (T*r y Google brO — 147 BRU Brtilatlt, e fc finppnpntX, pntjuf 
k^H» P > 'd ur 1^ t lt *p"'jpl»nig, fiptupnp- 
pnp* Gptuanjm (ubpntfp^) . tnittnm- 
dpuijftm (on) , tmttttpttfutup^ (*»»</) • u *°" 
Qtulfkq (utauq), dpmuttuttf (tfnpO)- 
tpiutmitnj (fuln/tp). pnLn.h (bn.ttt'bn)* 
— de» *t'M«» pnppnpn L h t (Iftttpo 
mut\lfkq, (ufiptujinnytp i 

Brul6t e t lljptu^ f „,jpmS Jp^ub, 

tplfkq, Ifftqncii f ut n ) n prtkh , {tttpb- 

4-iu)lft<l* (^p) m JP^ tu 9- t f"' n - ('/" M * 

ifimpntf), (iuliff,„)ljiupoui, (»i/ii//) 
mjpbtug. ifpmtfft 9m.gnc.1uc) (°7/*) * 

Cerveau 1 Cervelle — t tt,/£'«fc 
^«k utmptfinL/u . Vin — , £*/»- 

i/nL* £ «w (ljput& p*tu . tttjptuSft* 
fvutuJifi /Smtf * 0r»m 1 [ft mot 

Bnilement - Hjp»*->f, l i f^n t .,f.,»j- 
Brule-pourpoint (A) /tyvi* i/"»- 

uti;% 1 pnif^li (ptttibf tpiuym)i),uuiuuf 
^o/»t^, fuiiutnLQtrwJ/i» bphufth (pitb f 

pml i/Jr#). Tirer sur qn« 1 

(J'uuutjitf fuouptrp pub £ y pttili$utfiioh fi 

Bruler * tt//»^/« ^p"*lfp "»««/» fy»»i/ 

ipumftf, 6pnj diustniib^ fy/f/i^f fyf^i- 
flfr/fy, ««y r ^. #./»V fifty*/ 

utn^npbf (fMft6i.ni.), ">jpbf (gncpuift) . 
MitunLf gtttLohbf ('">£>' uuiuuifitj 
[nmnif). tftun.bf {iftmjut* ftctf* £»»• 
inty). Sfubf (fun L Uf % JI;lfitL tttn.fby 
(«^;»mi) ifiuribf, ^ifb%uif t uttigltfii bp 
Dttif . tujpbf tfplfbf t bptfplfbf y iiin- 
) n l* b [.*ll;if If "Iff fib £ (OtiLifO' juuiqft 

«%)'~du vin.fytyt »iA ^iiiliA^.— 
la cervelle a^fT^"*- t nh tnL l» »>^pp 

imlmff uftupufbf. le jOUr, 5n- 

/•He L*]»bp i[utnb L . — le pave , 
UptupyuL p'Hfbi , tfutabf . — leg 

planches* bn.tuhtfntfmbptfiujiuy'bbf' 

— la politesse a qn. f 5?*j fy- 

0uij jiu\ilftup& 9 ptttqttiptuiftupni.Olftt.\t\i 

nKinbf • -^. ses vaisseaux • £•«*» 

jmitw^tugtu^ pll^l* tfiun-ltnifft PL tup 
ilfrUf — SeS HvreS, 8*"l"nbfnt. tmiftup tutlbu /i%£ ptof ^ &7fi{ t 
£{•«/ Utttptutf J»bbf. tfiun.nt.iu& f»f- 

••//•A* •MiV - M, i"rh { u h m 4) » 

tftmn.nt.jif {tfnun.wufiptn. Obttttfp \ , ltf>ft- 
^°^Af Oi'»/»<f«i.»t,Mirp) , frptfVpm 
numbf (tultatJpkpncDbmt;), fubWb- 
*tt*f {tnbyulrfnt.) . tttutmjpbp pf- 
ftttft bnncbtft bflkbf • tft1utn.uiS pm- 
Itftl fufmui tfoutp tfmunLftf (fu turn ft 

Jkj)* II brule d'envie • de de- 
sir , Vmjpl* Ifp tfplff, , fubfpf, iff, 
0rt«jH »/»... Les pieds lui brii- 

lent, ^ bi/ifi Ifiumnuf* np bpOtttj* 

— de soif , f "'"pfci, Hpitttftilfjtf Se 

— » M»p«lf»'bpp Gpnj tfittmitLf utjpbf. 

Se — a la jarabe , Up—.ltp\, «iy- 
pb L . 'Hjp/t r in pl,H L , gntTpl'i . Se 

— la cervelle » ^(jum* tuwp&,u- 

liutlf ttftupufbft [!»"</« 

Briilerie ^ 0'//«^ ^n^a.i^uili, o^fc- 
Brule-tout - tip'"qv «/^*»»fc«. a»»«- 

^/? t l'*" t ^L" L ^fnJIftttf , fiiHtftu&mfu 
i/ntflfutf 1 [on&an^iJi 

Briileur, euse f- i/»«*/»7, fpfMfa 

Brtilot - £p*l*<t "Hi. pbputu tujm 
patf tifiuuHun.* nftifutqpiuL, tipnbGjtyt 

Brulure \jJ*jp**i}. tujpnt.J % tujpnt.* 

upplfnuf (uiubng\i 

Brumaire - IT^^pbp (mJ/iu) , 
Brumali e i 2Jbp»tif,ttlx [Jftaol* 
Brume £ l/*""*««/» j w*-7* i/^nc^ («)n- 

«/"«.)> &tit[itidfca*t [nuufuniiitfittuit 

BrumeuXf euse i(/7» 7^ if •«*,./.«. 

Brun, e £ f&juui&njp , Ojumuiftuf f 

Onc/ti tmltr . fr ftfutuKbp t 0^«Mf- 

i/n/itf, Cnt^i. - P-nt/up. tfm.Q. A 

la — , Sur la — » 0«7 i«i«Jrii t 

&p tuatftttn.nl Jfim y Ont-fuJutJitd* t 

Brunatre t (tfunpmtf t 
Brunelle } (r«'«/"»«-^« [DJuhlIj, 
Brunet* te * ^»t^ «i7i«y % <«t^//, 

Brunir ^ PnLfuahbf, DJLuKjnilbf 
(tifnquftum)* iftnij^bgiibi ( ntttf ft\t 

Brunisseur - 4>.*tjfbtjl»tf {nttlfb- 

ljibp)% tfiiujfiupttiftt [^/»^> tfimjfngt y Google HRU — 148 — BUG Brunissoir - ♦my^M^m. qnp- 
Brunissure fr PfuuignLJ (tquiu. 

uuunfi) . jqqtuA f ifiiajjidn tfiutj^iu. 
nuinnutiht\i\ tliuiumpnLbiiin i 

Brusque, £ $njDm.jujiutn » unfmp. 

nfi> juihl/mpd (i>uitlnthnLi[ \ i 

Brusquement / ♦»t/0w«.^wui/n.*, 

utif'iipqnp^i.fiulilpupd^ilpinj /'/ **'"/)« 
jbq'iilsbnilihi (Q ylnmlbittij •//»"•„/)' 

Brusquer ^ 0«y*J««. /«/««•* /«<»«/•/. 

tniftunnh tlmnnt lii% ii\ifuiiiniuihiiplii\ 
Sbiqbi^ uinmnnijltbi (lb n\ttnpqp) • 
jmmupiiL quimtupbi' pl*bi ('/"f")) • 

jm)ilfitind lib jib i (nn_Atn.il lAtajin^ . 

jmlqinpA /,j)„, tl (pwqpf. foul/) . — 

1'aventure i tt»/>/» ubtqbbi . pM«»/- 

»//i^« tun obi. lib utni hi i 

Brusquerie £ \oumm.'ft,iitifiupqm'fi. 

wtfinprffi fuoup If m if path, inifiiifiqiulip i 

Brut, e & f^mhJifi ml i/iU^l (intfui 

liMtli). UlWlhlll} lulllflllllf, lu'llM'tlJ 

Uiult&p liftunn) m *u)iuipn % finaif (IiIilU J, 
inhbnJt Hiltinw* (*"'"/') • t*ibqnp& 
lubqnLin* (vi'pmn) » ntlimpop (^P- 
bfip\ t utunqnpli' bnjin (tnqiuuniiin\. 
dtuhipn y(i mil newt) turn nil 111)1 an Lttt 
lf%titimjU\' miqpuijlt ilgbinbn biiunlt 

dill" 1 )' C est une bete—, tttyir" 

ty»W£ /fll t . ^ ft/!«yll ** .«>».«*>, /llUirtfc . 

Bra tah e £ ( hniqtuliiulpuli, udiuiu 
*»"'/'"*• (W'/'A')- »//7""7 ♦ «/"7/ , * ,l 7» » 

iiiliinqmj ( ifmpq). Ipiiui* pjipm (njjy 
£ iLlimiilmipinpiij t Jiujpbliniifjitnt 

Brutalement / tt«i«# liuyi.^i . f/>,- 

phlimptup . tiilnftnpqinpuipi > 

Brutaliser^/umi' ^uipiuyupm. rf- 

Wtitiqiulio, il.lt q'uipnt.jii.ftiutniui^utphi 1 

Brutalite f ft>#<««W0/#i.>». /t#</.« 

qiu\tm.lijtL.\i% J111jp1uqn1.pt qmqiuliiiL- 
Qjulfiiiniiiuliiiilpiili 'jf'/'P' qniuuwi p^ 
bniimiL. inifiupnjt qnp'V ftioupt 
BrUtC f Ikl'fU'l* • «»ln««ntli« mjim- 
t^iupuitljnni uilnuiiliiiiifJHn t [JJunp ci 

Bruyainpient / (T^<> mqiuqwipi^ 
Bruyunt, e i ^«^*«i.«/» % pnip^pm pmpptun. ljiiOiiiiiqgnLyin.il) 7 tuqiuq 
linm(AmAi\,i!btktiiqnk ( , f ,n l ,r }) db&i 
<t>i'/ii (•/""/)' dbinpiu%{iujli (bpiutfp 
'""'§'), db&iuifttiti-lii Jbdtujinnu 
('"//'/') 1 urfhqniqny (<)"</)• pmqtfuii 
pn/u (pmqiip) . Jfunpt^f, (^nqntf 

Bruyere fr hfnuuih^awfu 0i/i. j» 

liHtt/inq. yiiijuiutiintn'ii % yiujumui . Be 

lai de — , fl»»/u«iLt^i Bu,ei ^«r«<). '/ n r ^M»Ji uufoU), Ifbpun) {bphnji ^"«/» •" 

Sante — « /' i^i«*i«/»«. juSnuud pi 

/•«'//. Trop — . L\'fiqb ^b luy wni^ 

Buanderie t ln».iMytup*i»1u 
Buandier f ere J t»i««ji«/»i«/t (I- 

^umuuiiinnt-lib iti\ty ^kf) % l7'»'^4' 

Bubale - nqjbbq*l**jf* p"p"7' 

Bube t/^rtt^in (ifnpOfi 4i" u j) « f 
Bubon - fi»ppnpm\t mrt » pnpp 
ont/i*, qbqAiiiimnnf* ^ n /'/ , 9- d 

l'aissellei llHtntDpiuj t </"V//'< 

Bubnnocelefrfl «/»"'/» uiq^Qiutftm. 
Buccal, e i. P&/i^/». pbpmh.ujp 

BuCCin - Mr(jf/» i/(ii i/unpupqi 

Buccinateur - famipinqlsqlip 

1/1% i» n'linbpo 1 l^h'*'9ft , U t 

Bucentaure - (»[,«i>»f>i/i//nrj) qp»m- 
Bucephale - Hqbptnuhqpjf d/A , 

WW" I 1 " M"J9 ify* L ^t ^ ) , 
Biiche f '/"5y (i/i« n ^ni). »/» t oyi/»/» 

lfuinp y dumb qnS ^ ft j^l 
Bllcher •- ^utjmm'biiy . /umpnjff t 
ijiiiijiniiil^„jin, v S"'ib[ [ijimjm\. 6b- 
«)A^ t Jili<) nunbl*- • ^_ C'«»J. «/t" ««»7* 
jiniiuifi^t ^Uip> 

Blicheron •• ^lujutmfimuttiltuijtniii* 

Buchette J 2»»/» »»«. putpmq */*iuj- 

<h qinnp % qplpiLint 
BuColiaSte •- In^nLbpqmlft 

Bucolique i^"*-' 1 */*'"^'"^* 1 ^* "»«»7- 

t npiftiiipuli (bpq). f ^. ^»i*y«i. Aiiartc- 
0^11 l/£ , tfmitp i/iit)»/i pttihhp qmtf 
pmiibunL bnjui ilniUpiiiunjin *i4'"/*<f) 1 

Bucrane - (?^cu^n L /M («in. ^> y Google BUL - \49 — BUR Budget «• 2,u$2tn.t*ynjg* uiiPiw^fi*-** 

Budgetaife t l'u^nibgiiLyiulfiti'ii 1 

tnmnb fitiitnt. lutimut 

Btie£ £ ynjufUU^nLft , [nnugp »- 

ujnquism. funiitvc 2 n v/»» 7/»&"'2"7/»*« 

Buffet «• 'fruipm'b (ubqirAiji pm)ib- 
nnt.V muutuuitfinpiiiti. uh quilt [ifb- 
niuhnnj art*lifV»n<- ) » tnuuiuiubtiii, itb • 
mitltfi iii'hmWlib pni. Run-iupi ifuiuunu 
*HUI't IP * 7p , " m ^'l UJ ^' (*f'i*puiQiiihifl;- 
«*/'). &tujmmbn*ui» &iiiympu$\i (h">- 

impiiA$li Ji;f)i 

Buffle - 7-"t/4?. 9» J hh ,r "t'°> r- 

ti^b'lib . uilipiiih , nmt^2 » 6wji**l» > 
^ni/\ £!»/#£ uopinqfjbum* [ntnpfn 

Buffle terie k ^m^*"" 1 /'*? ?/'*'- 
Buffletin - [T'""»'"7 7"** , t? i y"*f 
^»|i&*, qml^^bh^ 9^ /,|# ""« | '/, 'yik& % 
Bufflonne £ £7 7"" , t> , if*ummli , 

ynJbjhi - fbirii/>»M ■ ilpp\tiu\inin\ili ■ 
Bligle — ffiu'b [ftp in l up «/»«*/, ifiiiilpii 
BugloSSe f ht/Uu^l/qnt. •»» |jitiuiG|l 

Bugrane - ftf*»/m*//»*/ r» Luh ii^Ji > 

Buis - S»umjn cjllfcjir . i/?»n*ri»- 
funutn* .tn»ini'h/f fimpni.iiilflt[ffnp-)hp\t 

Buisson - •(.•"y/'/ 1 '/'"'^ «/ , 2' ,c '" 

Mtptui 0iiil ncmp ifiiigiiinp , turiutli 
uim.piuli nnLfthtn'bmf intuit* , iii-up — 
plinutpiuu liinpnuub dump, Sum km 
nhpnL ifinnt-titd J&c. . ppipu&hi. lib 

f-lftpp. Se sauver a t ravers 

leS — T <piuh*tiLUin ipumiib i ifnnhi- 

+eW(f- — ardent, £ r .*.#W ? 

»i.i, i^iunbuii tfnpb'b fit Ubijohpnt^i 

Buissonner **• //■•wo-nnu^oij^' 
Butssonneux, euse & lT*"g»»n.nm 1 

"'iigmrtiiitfnfi 

Buissonnier,erefc(T'"<j'"'i'»/»>''"ty, 
^•Njiuaiiff u^ , OiftniJitLui. Faire l'e 

Cole - , fyifpngth ,/mi/i^/fj, 7*7/1/19 
**/»«.«/« [~ fjnS,^ V 

Bulbe fr S«^H/» <W'/£<1 % ""/" • 
Bulbeux,eusei&"/ M,|,< - r 7»("" ,| -H)* 

Butlthe *• bff'pmp* [lfn£iil;qniinnt 

Bullaire — tywl»7*M//«i»7^/»0i 
Bulle f ^iptj^iilf (£/»/»' 7/»). «/»»««r- , l'U2 u1 th % < 9 UJ 7 l 9 M '/ (ifnpDji ijpuij), 
ljitlip y uinimplpnqou* . {(J . $<m<*^i) 
//«itiQfif^, *l nL l' bj m\pntl'"l' u,,H ty t 

Bulle, e i OV"* , V" 4 /""* » tf"" 

LhpiuLuiil I 

Bulletin - tf*»^0*"ql*p , 7*'/ n y7, 

lUpUllllll ('"/'if'"//' /»/»« M#li7»»L wtlllll) • 

uibqbl^mqjip t uffimuilf ^qjiiim opiu- 
IjiuXi qnpAnqnLObuitiy') , «t»L{»* \imfii- 
fOitncm^* ipni<int.tfriip* {U" U 'N'I') ' 
{unit* i/^i fiiiimniiiuii'q) qjtp ? Oni.qQ , 
mnifmiilf (tfinpfiiLDLitihy i/4*)« •7/'* 
uiiulf /rtt. t mm tin 7^1 j . pni^Qnt yf}, </n- 
^ni/ui^nc {•pl,1i,ug)t 

Buplevre - b(^»>*>li"n «r« 
Bupreste -• b<p*n*-n»jy (i//»j«'«*)» 
Buraliste -• i'li^MUMM^iMfc^' 7«««. 

iibhbiulfli y L nijn % ilbpmlfmgm, qpu,. 
fupgiuiiflim* .ifpiutfijliljtu^i [l>» J UllljUl* 

BLireji"/»(^««^fc(»««-).^"«l»^«/«/»/'7- 
Bureau - i »7"t u#i#fc 711*1*, 7/»««- 

ubniiih. (fpiiiuL)ibiulf (//"** 7/'/', '«!'. )• 
npiituLYLlill iiiihtimnniip* it^Mli'W «'!*«*" 
ciipp. iuiujuio)miljaih &j>Lil qiiLti t 
(/i/diliriLjU, ftiiiutnunnnt-toliL.\i\ • tnmf- 
11 m L in p mil yQminpiAiji\, ifnLn.' 7*111- 

Jf»ra.iHmnt.l« (fub (f>ft), viGutrqiulfuiti. 

JniinJfi lfiij/u<ii7«if/)" tlmjuAiui^tmiqiiifi 
111. piupintiLnmp ri/ri. m/1j • uimnbqm- 
711/17 ifiuii'btmlunt i/«, qlimi)i • tlii'liilji 

pptflimj • — x de la guerre , ^"«- 

imbptiiattiiilitiiU Hfiinuioiiuiintuh yptu- 
ub'hbuilfp . qpiiiiiDtblift u»^u»#/iii»»7« * 

upt^inouiuLnpp . T/aire du — , 

^niif) r//i liuijmiiibpnL uipmifiiiifpnL' 

Qhclip* f/npdfi iT[i dniiifi 4>. — de 
tabac,*jr/»*«i'^«*5ii»/in3. — deposte, 
f^^Qtmnnc'L — de douane, [T«**^- 
^Mftintj* — de charite. de bien- 
faisance , ^uphqnpiuili»*h 7/»»- 

ublibtiiL ? pmpbiib'libiiitf* . nqnpifm- 

nunAi. — d'adresse , S^'/^V""" 11 - ' 

qpuiubtibmlf ^ mbiibhmpiiAi. intpbpnt. 

mifpfitp^ iptuJpmp*. — de place- 
ment, tyuimtijfiy qnpdiulfiiifJiLOfiL% f 
^iiiHiujiuuiiilIi* 1 y Google B YS — 150 - B YZ Bureaucrate - tya-mtuf^"/ 4Vfw- 
Bureaucratie fr ^/n»«»fcl»ir^/i iu^- 

UfiiiuLnpiug fi^futuhncOficV fuilim.* 

Burette J /»tfji«n/int» 9 puiqmfuut- 
i/imIi, bitiiftftuitilj, f/iMi/ifftifio (wfii- 
uiinpiiiqft) % ptuJIptitftitlii [fabaftpt 

Bureau «»£u#lii«ii|u#t» qttiquniitjpnLui 

Burgaudine f- ^t#i^i»tlrmt mu. 

thititfi* qbppliutfip t 

Burgrave - ^««#f •u^wi/hi/i/' i 

Burin -» Qnpmqpinqnp&fi , 9ft f>£ , 
£titfutitpuilf, tfinpinqpnciudp , tfinptii- 
qpitid. ifinptuqpfty 

Buriner ^ ^npmqpb^ , qpnqbj • 

uttqnt.iii6ft tqt;u 9/'^/ * Stitpinnipiii- 
91'^ L * /?'•'•» 9 *"(f& /• 

Burlesque & \yuiqpiinfiQ^ atuqpnt- 

tfltllf m» tflUqptulftttit lf& I ["//"-' 

Burlesquement ^tf^np—ipg tfbp 
Buron - fy»6/»0, />/h.#ji L(o/i£fy»). 

Bursal, e & tt/i utmunifnp dttipffft 
Busard (g) - ^/ifiii^Miti.* flnjing 
«tn, pu^nutx [ifmlfl^t 

BllSC •" QnLiijp , inqfttfp (ubq- 
Buse fr flt-pncp 0rt, 1 uiufnu2 y tjniftu 
Ipuhf, tfttif. {rnqopftpft j,,/.) /rmijn. 
*l*ulf, tittiiaiutfiiiijut* t 

BllSquer * Qttqfip'bbp qiik^ (ubq- 
tfftptti'lifi). itirt£&i.£ Ifitip6bq\ib^» Ifiti- 
ifmpindbt. [titbit 

Bussecole J tt/»f««- ftmiqnq Oq*n 

BUSte «• tffiumpdtuh t tfftuttiitqpft • 

*[t*pfi Jiuu ifuipifunj, ntitiXihp* Por- 
trait en — i m»uutuputnlfhp\ 

BUt •» ty£ui lltlftUUHutlfl, ljk m i t"</"'- 
inuilj, ifiiijii6iii)i t qftuwuft inuniinmb . 
Aller aU — , tftutmtf hufitiututlffi 
nippnL. qft\tbu^p$ futfttn* ftiuiiptnatiLp 
ftitfnq } fitit)ipiuppnt.*i [ptftqptftqb i\ 

Buvotter t,^t«v ^ pfrlPh h^L* 
Bysse , Bussus (A"*) - UoJbftL 
bpOm^. Manquer le — , L«yMi- 
««»((jU fluiplsln. De — en blanc, 

0"'/ur>Lfttr( itthqqttiyu t uiltftiitpfipp- 
qmpiitp* — a — t SL"!*} fiitiLwutup (fvmqft Jt,f) ^lUipUllJlUJpt | 

Bute fr Qutjuiutpfi quiliu^, ipudptutp 
Bute, e t f*t)»'M^ IjbymA , jiuJw 
n.ttt6* fttulnttn.tiilpii&i 

Buter * Xwiuiufuilf/i quipM^ . j«#- 
l»i«£. h if put ft [ % iquifn (jF'^f *£*)•* 

fynphntfa (Jl;l i nL).l f nO'i 3 U L (4m.fc. 
Ifftl). biiiifmpittlpuintf pnhbt (i^iuut), 
Se — » tfutfhi tfinu[, jiutfttinftt' fir»* 
fpumtitjfa [ftptupnt. qt;J}t 

But in «• ^fiiu^Mtin , tucmp • ^««»»f- 

lpliptttiptl.Ojtt.il {JhtpiLJt). qftLU$ y Mm\ 

l iff if ^» ^f»#^i ftitiptiutnL0t»L.h ♦— t 
Butiner ^ tt«-u»p Hmtni| , inutuph 
tfuuuAtbi t uiLinpbt» tht.Ouinuimk[i 
ditintptipuinh I* ldbifhLJt\t 

Butineur - frit##|^i«p«M4j («/&f|nt.)< 

Butor "• 8»m/»2«««wv/»^ Ort^ni-ir i/Ji r 
nnblitttU* fitituui, fittiuuiatnt jtt y fiwu" 
utmlpulta (£ — — de)t VpttuftuhLp* 

Butorderie IS/** tTmpnt. Oftch^OtuU- 

Butte f ^nqitiifitjin, pH""l{* Untftt- 
Ifttjut* Qftpmjup qiibniL . En — 31 t 
iftuutitttLmd. utitiht Ll^m htu m ututlfpy 
'bjitit-utb i l t Jl nL t u ) t 

Buttee ^ UmiL^niprnp (Iputfpffi 

Butter % (ir«m/» *«»"^i) ^n/|«#/ j^w- 

uiA^i (%niptii>uiiimh[ . ^fi^Pd Of»/»W( 

Butyreux. euse £ «/«9Ajj4t.i 
Butyrine f ^nq/tutt 
Butyrique i ijnqbKm'u t 
B livable £ U/'fib, ^i/i^^i 
Buvant* e £ J^t/n^t i-p^m.** 

Buvard - fy&mmbmp* [Gtfi|»^ 

Buvetier - */«*i^fc^iii^i«li iltj|ani- 

BUYette f Qfuilr[Uilng (hpbutlttt' 
fa tali inbuilt JnnHtjft Strt A * Aii/inWi*- 

t. pit If bptlL tlflt.il , ItippttlifttLlfp • 

fit Jul iii d % uAilfitLiui a fill ft »-• ^i»»f* 
(f*nh. qftltiiippncpt ftthynjpt 

Buveur, euse f A»t/V»*j . (ui/»/n.l>)- 

tuuiuutiiin. Jilt pbfibq t 

Byzantin. e £ Wtnuifi, p/mjM^- 

^frfifii (pm1iititjn.fu.fi) • La — » ^ 
^Al on ill mi/ m in )i t y Google CAB - 151 — CAB C C "• bpp n t"l m tun. U bplfpnpn. ptu 
uiiutju t 

(Ja / 2,nu. Qui — • qui lit* ITkfa 
win, tlk^C G" u • cjbn ut J m c}"t ul fi 
»•-$• f-tf. ttywi ?»«;«• Comme — , 

ljtll^£«.UU44M«l^ (l/6<))> IllUulf UUtulf . 

kvec — qud />p/« Ok t. 3 01« t 

miuftut Utii uivj/tJ. Or «— ibftlf uiftq, 
tytfiaj. £d utujftup, £«£ uiujfiif. Ah 
— i /»W uiujt; t [piutft 

Cab •» tfutntuupuliu buiftu Ifiunp i/£»» 

Cabal e f 9*«#juil»^ JjnuputunLif % 

yut,iu{tttiunt.u r 9 Jbpbumjnt.Oht.u» aim. 
Ltuijjuug fun n/p* futfpitilj, puhbpnu- 
QJilu g. ^p^t 0£ n (j jt)th pit l fibut 0m- 
y* piputjgitt.iffn.il y t[bgfituqii$plitnlj t 
btubbwahutnt.0 hiu » uqbfuiinnpnin.' 
OpLU, flUIMltlllUI (2j , k[ ti l) * upptULitili- 
1«lBIh.V t 

Cabaler xJ^ftutpmub^ nu$i.tunph[, 

Jbpbumjb^ 

Cabal eur — %ucuMijfip % ubpbutujnqt 
Cabaliste «• *htuuptttuijtuyl;M\dus&~ 

tjUHft;uii [duidlpuqfitntulfuiiut 

Cabalistique t fltfbfiMnnpqmlpuu. 
Caballin t ^mpung («i^ntt), ty- 

i<aban «• bphStuu qujpnLuuib 

Cabane f Zfr'-i* funvq . (tmuuj)- 

/"CSM*- u\muqiulf ut^ung (On^unj), 

Cabanon *• Ijuuutlf, /v/^. /u<j/«4 

( un^bqfiu jfitfutptiiung ) . ubpputu 

Cabaret •» fimtqbfjtij* Gu^mtnnLu. 

•typ untpS/i ulpttftuilfp *itiunuy tqpq 

•"P «OIJII#ll but if UttjtU^ • IMUlllllllll «p» 

fwufwpl; Qn.% 

Cab are tier - ^tuufb^uupuut 
Cabas •• £tutfpfn-n, umlfutn.* ««*« 

Y u K[tlf (bu$auibg\* QuiuAbi. ifitmpt uiuljutnuttpunp* • — de figues , 

ffinnmtnmhif t 

Cabasset «• 1q*u/i muipunupui J^ 9 
tjnppiiiuy<fujifutO%uj^in2'b* [finLrijuist 
Cabestan (fc«) «- ttWnji»j ujo« 
Cabillaud » Cabliau - ^«*/»/ 

ppiiidnt.^ afuiqquijui i ft.ni.}i 

Cabine £ '/njpHm^j^',^^ (Inn- 
Cabinet - (/MAiii^, lilr ft£lnti iii ti« 
4ui/i • uufhsmaittihtnLg t tip m Junta ^ 
tjpuiukubtuff qptiiububuitj (ihtiiuinui- 
puXf*Y jutSuijunptfp, dncjup . Oiuu- 
rfiijf.if«ti ( puiutfjiutiulptiu ) . f/i£fint.v 
)iu/htiupuiniiitpuli tfnqntf y ntffiipS . 
uit,pncObniu iuut2'noubiujp niuRibG, 
fini[ttiung ^ufmp/nkqfi i/£j> ) . ibJfc » 
tiiftwiujpingtfyififmilf. — de lecture* 

guObpg,uw»Lu. — d'affaires, ^»|i- 
Cable •» 4«mm««» ^ntuit , iftu^tLfu , 

ufiuptu'u, luittpufuiUBUiiipusu* t 

Cable - ( ^utptuqujpft ) ^uLuib t 

n tupupn Lift 

Cabler ^» ^ui^inil» ib^^L^ ,uut i ttuuuim 

tfttpdbf^ ujinpiiiun^npb^ t 
Caboche ± tltupapbcbn. tlbi<fint.fu, 
quntnqanf 7 puMtu puttu . qintubt f 
qiuulf f Ijniutjfilj ^, dbSqpntfu On., 
GrOSSe — f ^MMui^nt^i llfftutntpi 

Cabochon «• 8^^" i/»t.«i»w^,u«li- 
Cabotage ^ bqbppk umutuplfULf 

ifmut tnb nb p, itinuiifiutiiLitLtf iiuntuih- 

mttLO/lLUX 

Caboter ^» b<y/»»«*bnit b^iuiLmiftub^ i 

Caboteur •• ttn-'«7 < ^ , * l( -''/ , 7** ,,,, ^" 

linn f*«n t 

Cabotier - (ki/iututfuutg ln««. • 
Cabotin - C/»^n«-b ^^.u^h.I. , 7 &. 

abptnumu** fubqS nbpiuuiuu f Ob— 
ptuutuu I 

Digitized by G00gle CAC — 15* — CAD Cabotinert,M<!6»/»t*»7*/»«" M ' M M{*, 

Qbptuunibbi i 

CabOUlot "• Qifufl* [ui ui mli 

Cabrer(Se) «t* r ^"HHl {*h L )> 

99 nL hL % ^ utnUi ^ i '"l* tfbpntnbjt^' ^iiij 
pni(fli[t[, up tf nifft [ «—. 1» fituplpuyub^x 

Cabri - tt/<*"*- ^»«7. »««'M « 
Cabriole \ flumniV »«yty U,»A» % 

qmmpiLwnt.pi 

Cabrioler t.ffwinWf, nutnnumb^ 

Cabriolet - f+bObt. ^unp J a , 

O r U,,„,l r Qj.l i h,nQnn.n,l i , 

Cabron - (/*"/»W n^m, m^lk/,. 
Cabus(/iJL)i,rt«'t»« «y/»4 (^"/""ty)* 

CaCcl - "£<«'/»• (t'uput. u&vttfi qnpji 

Cacaber t,ty»t>fy (^m^i«<./r)i 
Cacade £ tt»/»W'"//» fc«ifiMto/, uiAijti 
Cacalie £ Unfa, ouifunut t ^ibm •-( 
Cacao - Ikilkpfitibuil W ? \ fcn- 

ptiAtnc >*, puipttiot [jbltft^Xtitpinuift i 

Cacaotier , Cacaoyer *• ^«'/>o- 
Cacaoyere t frmnuiuiniW/ ln^i ( j- 

%ybulth* i ' qgnihiHLnp Ont.Q>iilfi 

Cacatois-[T»»'i'/ ,|w ^"7''«^""^«"^'7« 

Cachalot - UfitntttJtulfi Mft 
Cache f fl*tuputnnq % uplift maw If i 

Cache* e £ tttywym On,pn L u.dma- 

Ijun'hm (ifmpnji Umpih iiilL 

Cache cache - 1tulnLitmm.p , 
Cachectique £ U'wpiffil'u ,ut.b- 

rtntlf, fun&iutfniptfjt'L*, uijuinuij^m 

Cachemire - ^•u^lftpft lujSbhf, 

Ifiutf ttililf^ Ifplf'ltiiiff (CU1J)» ptuylftpt 

Cache-nez - ^'»7"'«i/«»//;. pQmupudx 
Cache-pot -i»vt Omtpup Jp tpup- 

nuipnn ilinfi tfinU OiilhO , Oiunmpli 
aiiiprfinOnt.nO , Otnnmpdutdp* • A 
Cache - pot f Ikuut'bg mm pp ifjitt- 

phinc {Atuhitii yh^h)* 

Cacher* (^»«»/ui«t.//) iqiufth^npud 

nt.pmg'hh [, AiudtfL }• pnip"ptfb[, ttptip- 
wplfb^t 6tuatfb^»^nb^spubj% yuijm- 
'Wr/, atuaijb^ Sa VIC. HinyiLUio 

tuu irhr Se — ♦ ^'"p^l'h "/•»» /J "^/»/« 

l&tnlpii\tfiiLui pil"'!. fthpqftupp tum- (ib[ \. ftiipftpJI; ttp»Gh[ (ii/iiilfwuni- 
0/n.L). Se — a . ^tufu^ftf , i^m«J 

».*./»{ (w^/ihii/*^). Se — de qch 
9<u6&{ ptub Jft . Se — de qn« 

Cachet - */ty»<j , «f«»#u»ty , ^l/ij 
sutifqiui illiLpiJitr* Jntf tpnJ ifii/£V 

hltptuhfil.0* *uinifututj tufftniitlf (p""}* 
ujipl$\,niuu % uffitnml^ifiMptfitnifbwfi)*, 
fihf'i 7/ m 2'^> ]'"J' n '"^ t l'?* (ftmlSiupft \ 

«<S/t). Courir le — ♦ Smlbpp rpuJ 

<n»ni , tluiiiuittLnp numb p intuit 

Cachetcr *• </ty^ r ,, / , ***i« 4Mf { 

CachettC ^ frmpni.uui , Qutpuuwy. 
En — » ^frui^Mi^i fpuntnm.lj\ 

Cachexie f IPmpithnu t / .n/.C/.L^ f 

-uhunutuitni.OjtLlfi [qli«/iii<li* ptn%mt 
CacllOt •• ifnt puiisutt iuu>(%ntltny t 

Cachotter t.fr'»'>4' l " ,fc ^ l* 
Cachotterie t ^•'»'p*»««'«/»/»n«-*'^l» 
Cachottier. ere f A^«»^limi,^« 
Cachou - ir'ttAuiufuQ* ,fp ? fyLj- 

ttfpillfUlll* , IfltljSttL I 

Cachucha (fw/nt/w») ^ Ui*p"^l" 

inlnttii ui y [tint dimipnp* » [fitiuli, pttwfip 
CaciqUe - Pumtlbpl^tug^nq* ji>- 

Cacochyme i ^6lni»«^iwlf tyc0A/y» 

IttiiAinuipnLind ijmuiiiifihi.0 • no win* 
nbff (tfinpn) < 

Cacochymie ^ tfw#tfc^m#ali«i.tf/i4.i» 

fmpifttnj tliuwnn.niitnt.Qht.il > [''7/" Cacodemon up tun a rr Cacographie J ft-fn.pititjpnt.Dlnh 

CaCOlet - Pltlfitncnp tnnljiunji 
Qlitflunmiiikiin* (fpfrf* , ll ,tu j) t 

Cacophonie t 9.>tipmJi,uj^nLf^u' 
Cacteef^»'/«»*«77^« f mutiutjiituft 
Cactier, Cactus (^tu) - M' 

tnb\iji % fi)in[ftnOqbhh% 
Cadastre -• ^tu^nuttiammm Jiup • 
IpiiinLtudiuuiub* « > , " < /' Mt - «"•'([ ^f" 1 /" 
ml mi t) no t |nt. MiAmtim^b^ « 

Cadastrer ^ ^ntpnutu^tuqpbi \lp»[- 
Cadavereux, euse & tyu^W 

y/i^«, nfntiljhj Jbnb^ft (7^^)' 

Cadaverique i 7-/" 1 *-, 7^«»«(f«»^« y Google CAD - 153 - 

idavre - ffbn.b^ JmpJfth , 7/1 

ideau - C*"*"V« *H'»n ht -- Hl^ 

|£, | »f.ftm/uni.0/K.iii ^UlUlfui f|l|}lS CAG »ps — '# 1 I * — 1 11 

adenas— */Mi/w»/»'"4»"l'/?, t""^* 
adenasser ^ U»^qpq^t * 
adence (1) f Suh/hu^h. 0/nV • 

tjUtULnftn^ttttLU , j.«fi«/i«inni-0/»il« 
yupphpnufJluul) . Guilfjlium* Ipu- 

adence, e (1) i. Wu*9»»m/s //«•- 

tiib,niputpbj'ttpifmp t KUi,jnu)tlfnt.\»*t 

ladencer (\) **• W ••"/•«"»/»*£ , 

upJuipiui-nph [< [^l tL "P* a '»m/» 

ladenette £ ^upubpm. bplpnjl 
ladet, te fc ijpmubp . f iipwuhp 

ipwjf* q't'Luitf fine uZ/n/in/**, ^{1/f mi 

&fi (,/^hl) . Wi)'^ tyi , tjpmtibp 
i^ii'iuioi/r «^tf)' '« y '""»"/»'//» •/•"/'- 

Cadette fr l'l"4) »'»p»p*up* 
£adetteri.(<H p"*!'" 1 !} *"»L'"l tt l L L l 
Cadmieff /'^«V»^ 4" V"""'/"'*' 
Cadmium (</i/*) - *J'u«»«//»"*«, •'*«", 

jiu/ii/iiulituri » » 

Cadole fr [T«yf»'/ ?FPl ,u 1 ' 
Cadran (1) - tt/'K»«- </'»■/"•« jry^ 

uiji&L'ugn/g, ufiutitugnjg. c/###t/"t«#yr»y «|/» 

wui/u«iujf/,J«'t/fc^fcii.Faire le tour 
du — , (fl/. l») 12 JwifMit'i* 
Cadrat - £'«</»M#4««fc » 
Cadratin (1) - f*-"/'"^ y" m "^ ,fi * M 
Cadrature f ZtupJntifntum.)ip*(Ji»- 

Cadre - Hpf^"^- k'"rT" L,1 P" L r' 0/itJ. yltLfttutnu (inbphi), uili^m- 
jntb (tynt/irij)* Mai — i 4J> plnt/tnif t 

CaeTucee fr ( fnLmnpu'u Ibp^u/t f 

<ibpiU&*, pmpnqoilf t 

Caducite f fvmpjvuipu'bp, i/^m- 

tiffcr/'iu.&fim.(tyt.ii (ljtn,„l f f,) . miiiftjip 
7041* 80, H»;/«uitfiMi»ft)i . rf/ttpui. 
ij««»i(l|i.)' (uibpLt.fi)* 

Caecum (ukyoi/*) - ^mpuiq/i V"?/t (7/* "l «*«*/») • 7 /""J7 "/' umpupiuUfi . n^lfnifftii (>iMJi.nL '/£{)' 

Cadrer /» 5«n/J % f 9 tV y^t/l"/ 
?«£' J ,n r irut vl'L> ?l't lu1i '"^l t L t 
Caduc, que £.>/•/»'£""*» H'vh" 

pnth f t/iftout (t/tnci) . MjLtyrti-to ( ■anotncnV uHttpp'bbf 

2*»"«^, phlfi>L.\U (<>linm.ty)« mill , .- o 

{«[«i[.<jfci.) . ^in/tuncim* ( 2 ««'in^|^u*ti»ii.»/ii.li Cafard, e f tf»L«" ^bpdbn.tu'hq , 

101 Lin tifmiuiiuJi'ii 

Cafarderie, Cafardise J 0'".« 

,/M/n, W/..^. 

Cafe •» ]"'hK»lI,i untpd, ubL *»ip 

^-. wfi^iiifiiwli. up6n$Juiif*i*ip6tunp* . 

- au lait, Vp&>»li»<» • — chan- 
tant, — concert, bi"i li vl ,, i % ,|i " t1 "- 

fjmdhlf upSuipifl' bptpnjiuntlnilt't 

Cafeir - fa.«WU«/i, <)« . 
CaftMere ^ ^iiJ^tMi/.u^, 
Cafeine t ^.../m."^". t • 
Cafetan - ^/» t »»y quiPpiufit 
Cafetier - Up6"i""1>""y h '"> /"•«» / »- 
Cafetiere ^ l)r"'" ,r " ) " t»»t•7 ,,,,,, 
Cafier «• ^iWti^t <)«-• 

Cage t ^ulitpulf, V up„hng f usptf- 
tiffany* u,bf t )i 

Cagee | '(.mi^m,/, ./j» »/t^m.lM 
Cagier«*^,' ,, ^7 ,,, ^' |, / ,ui /' p•"7t^" , / M, 
Cagnard, e f ^ n if , / , " ,,,, 
Cagnarder t.fr"J L ""Vr/'L* [/•••^' 
Cagnardise J ^unnutp^n^, <toc- 
1/^. Cagneux , euse i. ^t«y /> ^ fc /»" 
(<Wt.//), U/M«^»t^4', liwp9<il>L . t 

Cagnotte (1) fr ^.«/iH.«/»V»^^ ,l,fc ' 

,j,nri<t,)ioQ (futuqgnifbbpnL)t [upturn % 
CagOt, e J llbtiAuiufiiipliiui, uni.tr If Spl Cagoterie t 0#n-imyiii2tm»t-0/»i.*» » 
^./..icfc,, Cagotisme (w) - f/nLuiM/^u...!- y Google CAI — 4§4 — CAL Cagoule fr ♦^£»ti» <f»7»^ • 9k fi* 

Vlflfl I 

Cague J ^milijioliim. uilf* % 
Cahier (ft) — 8^ ««/»««^,wi^ ««/••(•«/»- 

#<*//> dmutncgnLUt&\ uinb puma ftp, fttti- 

2JI*. (itufum. 9 ) . — des charges , 

Stmli&'litun.iuuihuip* % nftujJuibmtnbutpx 

Cahin-caha (fwk\-fww) / iimiflt 

j$ tftuq, titubL bathlf t 

Cahot (o) •» Oiuwinlint.i/'f attained 

(lfiun.pfi).i„ltfitnp9iit.9ftLU (Studpni.}* 

Cahotage(o)«"^"wwticnni.«r (^na- 

Cahotant , e (o) i (ty«*P£) »•«- 

tnnutnghnn (6iudpujj\ .iituuiuhlbiun o) • 
Cahoter (o) 1» (Jaiuuilibf* uiupnuim- 

Cahute (/t^) * Styt, hr S0 H* 

Ca'lde «• */»»t.i»»ii^u#£ Hputpuigi.ng , 
CafeU-'Z/iiJ^/^Hi^, tinfiiftlft [rjuijfimt 

Caillef ^»/»nn/ , i»^9/»t /«/* tqp]snrfiji6« 
Caille ^ [/\ M cWi. (/?,» k Lait — )« 
Caillebotte f tyw«/» ^tnnji dtutnJu, 
Caille- lait^ni^ii/wMmi [./).««h»^ 
Cailler * fi'mltdpb^ ^ w V/*7^/.* ■'"'" 
<>fy. Se — , 1Tmn„L L . 
Cailletage «• t>i"imtfpinuttu\ipt 
Cailleteau •• [T •«•««'»/ i n t , 1 i n p" L ^ t 
Cailleter ^, ftmmnlfputuibft ^wu?- 

fuoubi i 

Caillette J Hnnpulfpiuut, 2 tuu 'h tm " i 

r^fr ""* fumfiuuyng^ dtutfprfttg {npn- 
6wj jtiilih pnt.)i [tfiunp (lput}fi\ 

Cajllot «• 'ht'iftii^ (mpbui\t) % iftunp 
Caillot-rOSat «• ^mprfim/nulti t 

Caillou «• [/*»«ii/n«/u^5 . Ifuij^pmp 

(ftp L a peU). dntjn. *» 

Cailloutage"•// , '"t'/»' ,, / ,i ^"77 l, M/ , 
Cailloutee J JuStHum^ jaiutuilf (ft 

upoputi;cpi)\ [//^li diiiliptufw&b^i 

Caillouter * ITui^puifuSnif <*u#c*- 
Caillouteux. euse t t/*«"V , "/ M ^' 

uncirtt tfntu6nLUi*i 

Cailloutis~(&«i/pnt)i/nifcfiii»/u/!fy. 

Caiman «• Unlfnpifftfttn dp, piujdmltt Caire - f«»ftujm^fcc*t 

Caisse J lfrui-.li . ,u r q r r T fu 

,r,,, / , 4 l l • 4h u,,u,nLl l ,m » 4tr tt, P"A 

qnp&buig mm. if*. t[£iuptuing* r *»»plfi 
uXunntb {tm^pncObmli) « ^Mffe^Mtffl^ 
(/uii«;»LOfc»uli) . OJpnLtf . Jw^ifa 
llffunpfi). fu»nni(0 Spiff,) , 0/f^N 

/unn; (Hf fM *'2/')* Grosse — r ^*P! 
QWrnljiuLUMtj*' <fntp2*uft»"p • — rou 
lantet ^m • Faire sa — . fy* 

din p If n ft ifhStulfp uutit*.<fh[ t 

Caisse tin - Urnifyupfajilfi 
Caissier - \lplftpuifaii^-\Aiump>A 
Caisson - fu#/j4t»«uji^* , iy'M#f*^ 

htuuiHJi {piuUtulfft) + (tftun.)**tp^ifjilp 
Cajoler * ^iM^m^irj, pihinptuUf, 
pni$igpuipiii)*bfy iutfni,m$tfitMutpb^ 

Cajolerie ^ ^m^i^^"'^ • ^^^ 

pmi1n1Ji9n1ungpt11pu1ltn1.fi {Ijhnf {&m)l 

Cajoleur» euse t ♦»"i«"^"*-2 

pdttfi f p6\uupui\it 

Cal «» flpwnif (2 l /" ,l -^zt)« 7^i» 
Calade f %npni.4*"r (^l»"*'l iu t ,<f ft 

fiiuifiup} I 

Calaison (1) J ^frn.i«l»5 ^iwfc/tJii.- 

tibuib fitmlhifiuut unCtpnttudp lnut.nL, 
Sinltptnunjqp t 

Calambact Calambart, Calam- 
bouc» Calambour (}) * tfiu^uif- 

UfUib dnmuiifunjw dp ^htftfiugi 

Calament «• %»n& r« [bm 

Calamine ttt/»nt/nMp.«/i uiq pJiLp- 
Calamistrer^ fuo^n^b^quAtapbp 
Calamite t (hbwftli dp , //«#». i/p r 
putfiuJftn — blanche , iruinbfiH t 

Ipiipfhmgnjt/i [qk m i fvmpniui%p* 

Calamite ^ Qnpim'upi yvhi M ~ 
Calamiteux, eu?e i. ttijfcon«^ » 

ptuqdtunhutx 

Calandre^«i«ii.»/t^»/i'»4MbGlibGt* 

nLinfiS lqnpb\ift\ % gnpbltnpn • fum.- 
pitifiiut-i 

Calandrer *«• [T«»»^£ (^«iiut/m»#t)» 
Calandreur - Ifiudfnpifx 
Calangue \ %»'"*■ mlpnjp i 
Calao -• biikpnclft tint y Google CAL 455 — CAL Icaire t ty»«i//rib. f -. </ r i,,/?r, 7 . 
Icaneum (o) - fliflnu^i 
lcedoine j , ^Mi|^fui^uiin*i 
lcedonieux t euse & (ty^um*- 

Iceolaire fr l^" > /4 M, * w ?M , 
lcination (1) £ tjpmgnLtf, ^. M - 

ldner *• *f/rj# qmpi'bb^ , ^/« «"</£' * 
. otttatnhti uttupqhki. fttntugitbi* 
ill A nut k^ , iffilfbt , utjnnt.Jftlfb /'• 
— »0* •*/"/»/» 9«m«. lirw* i ifnfunmtjtn- 

tlcium (o) - ty»a«)/ili. 

ikul - £u* yftL . On L ,»pu,lnL0l*Ll . 
pfiitLpif , jtuut<ttlfiuqh& i finite . 

p» M$. De — fait , t«n- &«;»- 
ilculable 2; 4 ,M 2 HI -^i/ M r wLW /'7 ♦• 

llciilateiir -• ^w^im-iw^iw flai^- 

alculer it £,»v ,L ^ • «/«»«« ^ » 
alculeux, euse £ f w/t^ . £•«- 

Hie J V"/' % JtUUllltlf t»ltlLNLj /J/*** - 

•"»• ^firu^ rm^i* jbruuift (hiuimfh. 
>t V fruili^ pbn.hniifininnjg ftruft.ni.)* 
•"lunj^ {tqmtnjiJ) • ff*iuufinufjtj* . 
n *-0iulf {qtuq ubtptAijn utmlA, funi*} 

|ale, e fc ^upbqb^qt 
ialebasse f (r*»/»f» «*i/i«i«) 79"*- «A 

wiebossier - i^n/i 97^^/' • 
falebotin - U^-f'vf"^ (tp>2V"" 

l"T' u g)' L^/"-t ^MMimlwtt «"'/*« 

^leche fr fhbUbu qmn.p piutt.a- 

ule^on ~ OXfjiHutlmftmltpi 
Refaction fr £*n.m. 5 #ittA 
jj a teidoscope «* 9^*i»M7/»«»'"4» 
J^lembour (1) *• /*imI*#m/mi«»£,«Iu#j- 

Jalembredaine (1) fr 0^/», «/»»«.- 

nL «"ito jueup, ifimhinLuutj pmqpitt- Calendes ft) f j #•/*««« •/>•«.««, 967* 
ibpfaiulfnju, . Renvoyer aux — 
grecques»^uipiSr^,iaiii 7 ««in^ ^7*£» 
Calendrier (1) -»0/»«"Sf"y 3 »•«•<» «/"♦«/»» 
Calepin (1) «- ^uim&ui^i. ^/""l 
$ . Mettez cela sur votre — f 

Wftuipq utq^lf uftufi^t ttitijtlfiuj pbqfi 
fupmm [tu»uji 

Caier * fy&yUj (V"/') • ^7«^- 
W z , (^/.fy) fcM z , (0 r u _ la 

VOile) • IfntOuttf rj^bj {lf>q Mf0»- 
i^fti. •/(:£» funpiu£mifln*t 

Calfat-»^M# Z u#i/iu»»7 qui^iucfiupfin» 

Calf at age ■• lrbpi»ftuil»L9nLU 

quijuiiEiupt 

Calfater^» (t#«"t"t) J«*4 ««. <JA^- 

Obfi 

Calfeutrage - \fbpufuiijii.Qn».J*t 
Calfeutrer^ lrbp»nui^l,t.9bii 
Calibre - (£/»'" 4 ?£ l, /») /i^/»^ ^»m^, 

pbpmtt. Jb^ncOftL^t* )««i/» (ulruitf 
tihnwlfh). ktuijttuptu'b .hmntituittip (u$» 
if ft Lit ft} . uipd^P) npiiffiutiLp, yiii/i ^t 

Calibrer * 2»««/»* z pbpmh (ei^m- 

hoOJi), (jtuptfmp') yi"[>p mm I (9^- 
CallCe - fimJml^ , w/^/J . pmJmlf 

Calicot «• ^'»iftpo [uuiuui* (A#«'- 
Califat - A>«*^£m/r»«.0/»i.i.i 

Calif e -• Utlbpii$ufbm f fmu^^uijt 

Califourchon - Wbliuifn^LOftL^, 

fijtnttUi^nt.yjtiif A — » / flutpbpft 
ptugtti^, Imnlttuptiin} ftb&iu&\ 
Calill. e (1) f %npu,<ulf U mliGny 
ifnuipnpnt.2, p£1*(i {(lp b. ••>)« 

Caliner^ tt>m/2 puMj , (f^ncb^ 

ifnujtluiijkf, Se — » Wbfiitff hutnfi^ g 
fjpybi yqncbi, qpamqqmbi i 

Calinerie fr 9 , /»7«»l»^. ifc**iqtupjtu\*pi 

t^iHiji^nujuthpi \. Ln Pf **>&n.riuH 

Calleux, eusei^iinw^i«/,«w»tl<M»- 
Calligraphe -• l t««/fc/£«"7/T ♦ 9 fc,,e 
7»»7/»/.« y Google CAL 156 — CAM Calligraphic fr t luijk^uttfpnt.f^b. 

ynypntj,. tjhtibyfilj tjpp> 

Calligraphique i. *hb qmtfpmif, t,\si 

CalHp^die fr 'hbqbtftfttptfntf^tfbum- 

Callositefr/*f»«»M«^,uifc«.i [Jgtuu.^1 
Calmant,e i.tt«/w/*'»7, <M/ti^ui/nnn^i 
Calmar - ty'i^mi/iM/i, Dnq„,\j tyi 

CallTie i. ttl'7'»/»/»f fuiuqmrj^ ftimipn 
niii(.(iif f hui'bqitinui . £ <m (XhnnppiiL. 
Qpt\». u/li^nn t/f it //, ftitAtniunuMLpt 

Calmer* ll*>*\»ppbi t Jb^lb^ /i».«- 
n"'n^if fifi1tn'*itt*nbi i 
Calome^Calomelas («*u) -W 

hiuiftinpiuLnp uttijlfh, piiijiiJt; I i 

Calomniateur, trice f f^Z' 7/*/» 

Uftiipittfti qpitfinpmt J tjpiumputfisp » 

Calomnie ^|iif-/iiflm»/ii)y[nt|.. 
Calomnier * 3/"r'7"" / T 
CalomnieusementY#/»iif«M/»»io/»£l'' 
Calomnieux, ease & £f» M /'"/» M »u'- 
Calorie f $,bp,r n j<t, [limit 

Calorifere i ^bpSu.S^. * - #,.. 

Calorifique £ &bpj„,p,npi 
Calorimetre - ^npuytnfi * 
Calorique - SLbpifm^n^ fhp f 7^1 

Colotin - l^mpqtuinp 4fc-f*»» 4^" 

Calotte f (^'»»7f«/P/i) ^7'"//, <*»«/- 

jiuuiyulf' putqblll* '/7^p, Ifinprfiu- 

Ln l" ^ib'b / »«/" ,t ' M <** H porte la 
~, */-•»/• ^im...^ t/"^, _ d es cieux, 

(//»'/ /'ty> C« \tjpSnt.OfttAn 

Caique - fcr«ii//»««7«>ritjy/it>«,ui / iiin«#- 
Calquer * V/"»/» «^j 7^"*/ «"•«'//' 

QtfOft'U ifp't'J ditAski , SmjpmqAbi • 
tuptntufdbi* &nin.injnipmp \itfui\thi . 
Se — , Ubcntft^ (Jk 1(1*1. '//'"V) 1 

Calumet - lpmp,puiyi 

CalUS(/lt.U) mfipuincOlnh ('Wli//^ 
mnpp Ahnjjfi) . fuuutiuupmnLUjitX . 

Se faire un — i i/n*«n Ipumb^ 4.. 

Calvaiie — ^nqqnOm .fu,u\ titp^ncp. 
uincitijin, /units 

Calville fr }foinp Jp y piu^/pi « 
Calvinisme (u) - */...ji//iW0^«.bi Calviniste (u) - tym^lrfriati 
Calvitie (u/i} J tf<»7'uuim.0/i 

ip\mni.lifiL\» suiqiPtt* 

CamaTeu - b/i((^i«. ««. A/»£ 

ptitp*ttpti$anju Itbiiip^nup biuif\th 

Camail - Pltlfinyiulf 
Camarade - (^lfbp,uif/tg.tiphn 
puilfl*g. p»'77«''/fa» eH*/« (v^P 

nndJb »«i»). piinihtftmft 

Camaraderie f /JW/fy„i,^».i 

«a/» pltl(bpudpjnt.0jiL%t . tiittfbp 

.»», ,r„,bp,r,,tOi»Li x 
Camard • e & S""h nt -^^ {pfr^ 
,n„„l„uplM{ t r.up n ),{n r Lt).W 
Camarilla f Aqq^gh^f 7/» ,M *»H 

iipuntunnAijin* \lbiun.iu%lu 

Cambanis (1) - W^tj««^ a.r 
Cambrai (1) - ^7<*»»</#«Um4™ 
Cambrer (})* Unpmlbtti^J^ 
Cambrure (1) fr '/n^m.^/.tb, 

pmdbi nt_QUt_'lu {lump 

Cambuse (1) fr £««ii/pu#f»#i<f 7 
Cambusier (1) - tympthmfn 

Camee — |fc»iMt /uiml />«7» ty««»^ 

9r i?'"^7 ,4 '^^ ,,, /» h'tut hftic tuL , 

Cameleef%»i/'5.^,»«/».( g £i 9 M/;M 
Cameleon - <hh ml 1 unfit A 

?f«#i^ir>^ii/i/y ^1 ffimpn}*t$nl>i 

Cameleopart » Camelopan 
Cameline f bt.iib\ijt yx [17 
Camelot - [T«»<jt k)t»if ppq£ \bp 
Camelotte t tt*»2' w ^ "»«YP ,w ty 

rii)l^/u/J plltllttLUjAp t 

Camerier - UlAiblputubtn (^,m*fp) 
Cameriste J f/lrM/fM^uiWfij 

{ipjimjft^i [uptilptttt ttiuiltttAip 

Camerlingue - ^'«/uim7»«^ i7»«# 
Camion - fytfmtibujtlf, 7^/^/, yiuAtntiiiiji gmdttt'bfti.^ |/i#i ' 7/ .#, f Camionnage - 3*u*'»"t»ji»tl tj»n 
Camionneur -• 3'"«*"'»»«7/»/»7' 
Camisole fc */i»»/»o »»c A^iuliianj 
/ ii##7#u. i#m, pn&uiimib* — de force 

/)a>i'iipiH^»lit [iflUiphtU 

Camouille J b^«i-4i«'l»»Ai/ , i|iui y Google CAN i:>7 — CAN mouflet - iri»'u r I, (i/^V"- l ,y l' 

J* ifnt-hjnhqpUy . Mt'Uiutfm'bp ^lnu- 
Dip (1) — fiiuhmlfh mi[ i puilimlf . 

retranche, %"hh2' J £/»*^"- 
0/»i.ti f ptuhmlf Prendre, Lever 

— » H'f^l bfltbi , <*<^£ bptim^ • 
Volant* ZM ,nm l un l t l UbObtio- 

i. "£"r«fnj| 6utiifti»j, Etre en — 

lantj/Jl't. <funfu tfuittm jti uthtf ifp • 

mpagnard* e (1) i fy"/»"- 

inipagne t!) t fy*?. 7»«;u» ,{•««- 
'/"V/S T u 2'f" n 'i'"jr ' TV" » '"/'• 

(«fc/« hnlffif iiptiittbpmqif . «§Mi 
Innlpti'U HitiytitLiiiltp. thnpJL ('V Mi 
p'ltailji hunt tiipfibumh ifp\ . (uif- 

J — -, foi*ant.\i ^hittui$ni\ip\' \'„X\ 
, f...nl.fi>» ? i//i (fy.tfm^). 0. .../"- 
!>rfntJUJ>i</b ^»iii/" tpipdh Run[n»p 
|l»fc^). mp^tucfi bftuS , itip^tULb- 
If [bpln. lulfUijituOjuh^t 

impagnol (1) - / >»«»2"«""'»'*- '/ « 
impane(!) t tyntyuiLnp upui^mlf 

impaniforme(l) i. 5 , "*'9»"'/««^^ • 
impanile (!) - ^ ( , (,«mIi7»"V"" 
ampanille (1) fr ) '/ty^l r" 4, 

ampanule 0) fr f/mlflti/b/uS yuli 
ampanule, e, Campanulace* 

(l) & S^-itiifiittitipttJiLt titu)iaffuiJiU.i 

a mpe, e (J) i- Biem — . i«.,u- 

"WnlpHqtf (Jklfp). ( V ul) qpj.y 

t/. (./;. T7 ), 

ampecbe (V) - f^^jk^t «*'«• 
HrapementO) ~ / J »^»»'/»"9/ ,m /'' 

'Unper (!) t./i.«lfu«4 #;U£ , pm- 

"fil-'fapp fa pbmlfjn f uipu- 

"■« ^njuL^X. fab^ (pu,Min^) t p\tut' 
h^i' f^i mhgphbi ('I'bqnjp /» 
!" 1 ^). ^LijlL^ (uiMyimu/f)* — la tjn.i ffriiipit-^ A<jb[ Jip tnuiff'LtUMjItl* 

ilkf Se — * /*«ut»'««(f iM*i, pwW- 

/fii . uiLirtu npm hi (Uhli)ntiQonh 
ifpiuj). ^MiiiiyL^' Ifblitn (J^lptc tffl- 

i/i«3f)« [<f|ir|i« 

Camphre (!) f fun/imp fbui* 
Camphre, e i!) £ Hiuil»p»$luu$nX* 
Campferee t!) fr 2^«/p'«»" «r« 
Camphrier (!) - ^ui^pL^jtx 
Campos (!) - 7*»7»^ • fiuthqftum* 

Hip&tulpil pit\ 

Campus, e (/u.) i f/'0£ V»«/»^»«- 

a\mtj%ttilj % u/liyum- y\*ntiu$A^ \»hijU 

Canaille ^ (/ft/M T /«»t,/«.l, «/»!.- 

lutip* (luftn iutLtiiqnn\ dniUui»U% inrnn- 
Ztulfp. L 9"it/i/i^ ul&ipnp (Mtibp)* 

Canal «• A/»«/*»«-»/» i«««t./M«y«^«««^. 

Mi)j<jp, JtiminiJiiiL, ihnn.ihnii /^oin^j. 
tj$in\njp {Irnii. luptjiiL I) b uih) . hbipiLtf 
(f«^»#»»^). J('f<J, Swifputj % i//»*l«»»/«r 

n n L ^uh. Par le — de qn-»* {/"£- 

Canalicule-ttty/i/i^/Mn^m///!^ 
Canalicule, e i. ♦ni|tMiti.i 
Canalisation J X/'Ufl*y"'/iinjf»* , 

fiimhypiibp pmumin, UuiLtnnUblh p- 

Canaliser ^ SLpmlgplibp pmltm^ . 
Canamelle J C'"p>"i""P"J ut 

Canape -» fimipfny, pmqiftulfmiit 

Canard - ^«"7 torstf. ;/»*•«*"«- 

htoup* *ip"JQ % uiiLut • ujuitt^ iitijit • 
niiiiinnu twtlft 

Canarder *»• '//'•••^ ^^/ (mi^w^'V 

mLijl,)' ^.y/uii^ «lijyli <u/li/?^ (iintiii 

tpupittitji) . pl>Up l ^/ ,| / , ^/ , / (i*ui«-"«-) * 
Canardiere f fi,mfnp„,ulf dpmyuAn 

pmn^ntp** ^f ,L n (p't'ifpuncOlmi^i 
Sm^jtSfi ^kf)' uittp"fiinl uibq ^m»* 
<^»#*l# upiiptifb fnt.1 witjiitfinJnLini 

Canari - ^»«t »7« &»«*'/, »«. » 
Cancan (!) - S«7n«/»#ow/n.tf /»*-*» , 

I h m ft Ijinpiuc tfp, piupui^t t up'Uqui%p$ y Google CAN — 158 — CAN Cancaner (\) t.2»"/» fu»uf%^ £#17- 

Cancanier. ere (1) f G^i/^t 
Cancel (1) - Oppmpmh , lf,ullfb^. 

ublbtulf iHjipmAtft tfitpng, wppniXtu- 

Canceller (1) * p»»i p'-z^t • 
Cancer (1) - O^uiputh , t^^pf 

ubflTO . fubgjbuil$)$ (4uf/Mfui«t*)t 

Cancereux, euse & U>» L »*puAif» , 

fuipf'**jfth' f" ft "i m miff If i 

Can ere (1) - tt?"^, J^um. tfmp- 

^Wfftilf ^nchbgnq^, fil;pt fubn&. &nji % 
Jifn.fi wjl^hpw tf*"l>p* fub^h»fttun.i 

Cancrelat (!) - #«-.»/»£ •/£*. 
Cancel abre (!) « dpuirpuptu\» , 

$pnitfiupiuh y nLtLiuh I 

Candeur 0) * fmf.4ifilty1.l1, i//»„. 

j/lflnty/iil, uttfp&nL&litX^ jumuitjtu 

ifputnLOjtiXt 

Candi (1) «•• ^ntinu^inpuip , umn.- 

hiu2*»ip«'p Gtiquip efcfftrji. i 0Mm- 

ltiii2't'P'"l* t [Itudnt.. pVhbifu 

Candidat (1) - ^mimh/Wlmi, 0fr/f- 
Candidature f ^«n«i/«in L 0/,cl., 

Candide (1) i Hty/K* , mi.^*,,,. 

i.r»fi, JtnniulpuJfiwt [uAi'hb'byx 

Candidement(l) /fiuf^m-liuu^, 
Candir (Se) (1) fu^f* 0.,,W r „*. 

lm*f (fiptupl*)* 2 tu P'"P nm l 1 l (mint. 
2^1^l t ) ' [ — f flft«fi»iLiVf n^, npptulf/i*t 

Cane ^7 pi«7,p«7^.Comme une 
Can^ficier - U^l 1 Jf,p Ul t i b'i$f t [up. 
juirctifiijt uiquifipi 
Canepatiere f ^fruibrM^o^ 0* t 
Canephore J tynnnfaftr' 
Caneton — fiiu^mimff, pui^^i 
Canette J fltuniu&mtf ptu^lf.<unf» x 

Canevas *» UmiUfmuutynt Iftnuii. , 
fituuwlfmtiti . fiiuuut m iioiif* btnun. 
{ mj » fflf tu 7 rtf i £^ fiuitfiup), tun.l;<p\ou- 
pk^P- ufuimJitL&fttJi, uuincbpiuyftp, 

&piHtjftp, h nju lUtfftS I Cangue (1) J tyit*ti 7 ftyt. (^x>ml 
upupaif,) ujtojjiuf (iui|qui» [^mJ 
Caniche - %"h(jp, lt /ihp ^ml ^ j 
Caniculaire £ £i»««<fffr 7 . w^ 

Canicule fr &Um 7 , 2 i.^ % ^ 

Ltitpp** uioQttHjfilt tfimfinh*»tbt 

Canif - 4<A//>ti> 

Canin. e ((Ik)) t ^ifm^ml. 2 k 

jfil. umawftlf (j>«ff9). ?fc(l <M f?)* &fc uifli. m tthtuq^ftpt Caniveau(o)-A»«7»»yiu^r««H(pM7 

Cannale f biky^tn , ^an/jo* 

qiuifpcjpq- 

Canne (yutfi) } b^ quiifpc.f 

ffpithmj 4mb7n1.l1, 67^7 (% Jfyp% 

'hy b i' tL "b n v *bi nt -i. • — a sucri 
Giupuipmpnju. — odorantd C 

iififitfi 2""- ,Hn - ^7^7 * L^vi 

Canneberge }'//»tmr0f»L ( ^ i/J»,/4! 
Cannelas •• tyuulnuj 2' u p'"pbjk 
Canneler>»tt4 #<M "^^ L 4 l0t f k i^ 

Cannelle f ijtuvfulpuufuu eoirsh 

Jnpuilj (ttxtiwli^ $ ^^».), 7««-7i 

Mettre en — , Qnm r mk^ 

Cannellier ~%upfi«b t h[, J nuipMli\ 

Cannelure £ ft(r*«Mi«Mrt. fnpncui 

iftuwiit^pi 

Cannetille f ^p^O^Ub^ ^mp 

pitch nutf/t/t* mpiiuOft . uipnjp 
( f ncOusIf^ U.)i [^ 

Cannibale - ITiupftnlfbp , 7^^ 
Canon - ^7(»*»^sf » ^wi.! 

OhtfinitoOp, apbrniubfi * tfmn (pa 
*•«•/«■»»/, ^-)- "P»*-hp (Jtftnt). pi 
ptuhng (mutef,) ? rjn^^uhtuLuilif 
And If, Milf,ti(j,upq . upnu'hp (i^utj 
ut/ipft), 9pffhuiifpnL0l»ch % uutktfw] 
(t'tjt'lbgLnj), Ifiulnit . ^uilinfi,u^ia 
untppbpnL Ifuiif ypng tjiuUlf ? ^uiWi 
ir»<j|ml>^. ^iwiinli (ufmmmpuKjf,), utl 
m{i6uilbuii bpq . tf^Lnj £,«,/, /^ 

#««inii. Iuni*p*it>p. Fusilc a dot 
ble — ♦ fcr^//i/i»7 («/ti«5,«l,).En - y Google CAN — 459 — CAP Linyu1iui4L (J<WJp) . & Droit 

f tflfbnbgtitlfuin fipuicuiqfiuini.- 
lI», lfmmnm.tmqfiutnL.OfiL.m$ 
nOIlial. e t $«*1mlhu^Miii. If in 

'hk au b i^'-^p) • Heures — t 

tJkpnni.Qfu\t 

inonicat - U*ummmftlfn»inLOfnXt 

U10aicit6 f Utumnmutlfn»unL.OfiL\»% 

inonique h blfbnbgtulftumnlm- 

\t i tftumnmiulfnimt 

inonisation fr Upp«'p'"p'*t-Qf, t .li 
inoniser * fipputpmpbi • ^wl»» 

i^uili ttptniniupmlfb^ . uppmgub^ 

inonis te - ^ t i* r sr»«^«*'^ •^/.W- 

ftfi(.06uf^£ Gtfni.ni, Iftnnnuiuq^mt 

anonnade fr 9&9i«4«Ji»iVt 
monnage - %*nwlfnlM,9fiLmt 
anoner * ^A?^*^ , 
anonnerie } £/t£umf4ffc{««j«Mffci 
anonnier •» ^ibmrnqop' t fipbtnui* 

A, QutitttumQfi mjimmcnp • 

anonniere fr £/• *"""'*"«<. • **t> u - 

ilHuiI (Omntum.Of,) . ifpmmfilf ? - 
anot •» (T-tifj^. mnn.u*fiutfnjtft 

anotage «• (T»«^»/^m/ ufutnjmi 
anotier « fTtulfnjtffi «/Jr» iiunu*^. 

ulfnibtuypfbif^t 

antabile ( jfr ) - \fbntfp\»Otug 

U-iua* npntf imjuu ftp /■"£"/> pu* 
ttpiutlfntOfiLUfi ifpntmj ittnmnLi 
u.ui^»L ? Jbnjbpqolfi 

iantal •» i^tumqiuji ufmhfip t 
laataloup - 0£^ i/fc» 

iBnta-te J %/nL.tuqfi juiptfiup pbp. 
hliu4, bpqols. bpqnltfi bquimtulft 

lantatille fr fy»?»l»/i//*t [wuln 
iantatrice £ ^"7 bpa.nL.Kfi f ^ »n_~ 
lantharide f QniffiwuuiM^uiho ^ 
fr?£wl£ qmsniq iqto6tj|i» 
jantilene I tkp » 
iantine } Qa\ub L mptmm (pmnmfi 

iantinier, eref Qifmfbfbuig ^, M - 6tunnpn, % tfm&n$n.ni.fifi{ptuuu»iffi ^kf)* 
pmttjjt^^t [itm.tyi.ti* tnuoft 

Cantique - &/»? (fayta.*^, o/.4- 
Canton ■» flmJjimt ^M*c.M*m«^. i*««- 

Wif [&"».l»$hpl»»j)t [9 ML /'A)' 

Cantonade fr \ibpmlfnmtf (ijuipu$- 
Cantonnement - fy«.j 9/^ /»«•• 

^H<trnci/l qftLqututpnG (°9p'*g) • 9/"-* 

if^impnty tf.ujp . — de peche » 

Qlfltnpmnipp tfntplnnu^ tfiun qbmfit 

Cantonner % fyt.*/ 9^r<.^ pmSub^ f 

ifftinwrnpnGbL (qmpphp). Ifmnp tfutnp 
ptujhb^iftnpmiq $. j„^frf qbqpuij- 
uni.fif % qfiLmiuutpnftfi^ (qoptug) • Se 
— t (jbbnLuhit tutfpiuhmt t ' 

Cantonnier «•• dutfpmj Wynf* 

jinlfrnq^ mLifbtifu»)» 1 niufmufHilt t 

Cantonniere ^ 8lmii M «^« M ^u»^ 

(Jii«4^/r). ptupiptuif/ijimtf (*tfuttmnt.- 
Gmltfi}, tutfphplfUiQ* (uinhnh\t 

Canule ^ \r»jpm+n^ ( n pbfuf$) , 

bnt^if. btf<tW (#^ , "f ,, y </ / , ) • 

bnpttiL (intulfwn.il) 1 

Caoutchouc (/nt) - Uimfu^Jk 

Cap (^ttt^l) «» ^ntfu. tpnuulttfiiiif 
gn.rn.lft mn.m^p (ltiuc/i) . De pied 
en — t Qninfig gafttLJut 
Capable £ tt</><«^, Ifmpnn. piulft- 
pndf Guipttfjilf, Siup/i ^-. (1/^4 •- 
fu**]) iun.\tnn % phnntXtulf, jmptfmp t 
lftupn$f % phnnclmtif . Air — • \Tb&ui- 

Jj»m % Gmptajilf Ifbpufwptulip* Faire 

le —4 ^mpnff»tfni.O fttu itujubt 1 
Capacity J Q'UfnnmlfnLOftLXi^ mim- 
^«i)if , pLtfnLUiutfnuOfit.'U, tftup, Ifiu- 
pnqnLOftt.il. IfiupnqnctfJtL^t (Ifuiiulfb- 
jrtt) • p\iqttipimlfnt.Qfii\ 1 Jb6ni% v 
muipnqntOftL.il (utiutfiunft)i 

Caparacon «• \f>uitfnjO iftnoppl- 

tfinL.2* u ^' u p* n*uufni&£l t 

Caparaconner v U&<»p k L (ty) • 

Se — » y&tuiqtupnfi^t 
Cape £ tyliff •«(.«/( Ifplf\»nn t \nittfmpiif 
tfltqnimjfilf(lftu1iuAig).Jb& tttn.mn.wmtM, 
SOUS — , %u,nm\*ft , lAn^^ti , ^0/rti y Google CAP — 160 CAP Capelan -St/*"»4/'/' fa-p* 7^/ ,,i, y- 

pmppttu , Jiff i [pp. '»«/»«/• 

Capelet - //«.«■' ^/»»* J.^»»/» *>»«y- 
Capeline fr 9 , /^»«*^»/»«*» »/»•"» ///»k 7 

nhiuli* [liut\iiti)iy) . qifutuuiui\$t 

Capendu - ti>upJJtp t»' u &»p l fc' 
Capharnaiim (titotf ) - f».»aW 

tftiLinnq bnnbuin.untnm il % 

Capiilaire £ ffn»^.Mtnr.«*#, i/m.^u 
vtbuintf . ifutpuuijf$h . Artiste — • 
qjup-uypvp- f - J^"/ , / u " ,/, • 7/' 

Capi.larite J (Tw^-*' '/•"*""- ^A 1 -*" 
Capilotade J f»»f ••«*/» (»'/»7t 1 ' *»/'- 

nunJ/. If tin j,).!, pi). Mettte dl - 1 

^7? k"'V^ll i^ nt l ni I* »»••»"««/»'/ yptu 

juoilbi x 

Capitaine- SL»p>»4' tt p< l i i m p""n nt h" 

fiionfu-ntintib in [Qb&b ['"Qopf 1 ) ■ I""- 
nuiuhui (ff>n.l,ljuiifh)'ninnlttjiu)i (b»n- 
ctttlutlxjuinh) . tqtupmqint.ju {qnqb- 
pnt.)i (nit.mquihtn\tubut . ntuqutpm 

ufbm (in.i#ti ♦»/»/»«//'). — general, 

l)„pup>iuqkm (JupiAijinj . deS 

chassesi flpumtfbuH 
Capitainerie fr £««<j«i#/»'«««fA.m»«. . 

#^il}i (• , »/»/> ,, ' < //» uinili)» inppnclfi np- 
nuiutbutrn.QJii'li. utppntltji Gmqutpm- 
tubtnfi* ttpuiuMfbinfi utnc.t(> (qftlinLn- 

ptulpu'h) HjHipUltfpnL0flLhi 

Capital, e £, fyA'"^"/ 1 * Ju.jp,,,- 

(p U , r np ) . 7f / ,/, "(7/7') • <njh""»»*i - 

Ubm)t % tfinfiniufUipuincObni'L (juth. 
qmiip) 1 i/wiGm-ii/li (tqmtnjij) . •/,*# 

«»r i (■"7/ »2>""'V')- f - fyH* 

«.«/# lfkt"P, t IM V"Wf* , ir""f'"*fL'"-lu 1 
qtfumqpimf. uutnitfy qpnnfniqpnt.lu» f 

h lT ul Jp t "P ,in l , "P' n ,u, " f jl , p t 
Capitalement /£«i/i u.Jblnuj),/,, 
Capitaliser x/f'p"'^'^^!^!* /«»"«- 

i,fc# , qijuuiunpb^ . *» 'hpnnCuq^juft 
jniun\tb^ fffJuitiLiipk^t 

Capitaliste - t bptudtuq i pnuinkp* » 

Capitan « lTI**'»p>»1»* <-& *l ,u h'- 
Capitane J 5»i//«ut«/*M»»«i«.iii.« Capitation f 9»^/"'» / »«»'/»<f» •/'•••/•I 
^'«/»4 |uiurui&« ff f» U*fr"'llL 

Capite , c £ lTl ttu »nf^l' • vz/"" 1 
Capiteux. euse t^nifu ypl 

q^tUMqmp, Hqfiiiulf-l, \i 

Capitoie «• '/ ""v/* ««»»//» "*», 4«« 
Capitolin* e £ ^inq/iunr^tmhi 
Capiton - '/<>/»'/A } bf l"'l Mutt* 

Jb in at pu^t tfni up • 

Capitonncr * ir^u»^pu*utf»tpb 
Capitulaire £ G»«liiifc^»tM*mti 

bm J' JtuttUM^nnniff* {bitthnh) • till 
'ql*pbp)\ f - 4'fftmfct •pk'*»p 

Capitulairement f Q*tut l^iAn 

IpiiJinpnflt b i^iutt intuit ntffnt^n ^b 

Capitulant - Uuiu„1lttiu*J» t qn^ 

but J J^thiuJnnnt^ji iu)ttfiutf t 

Capitulation f ttTiabfi#m|.nc» 

tpuyh'ltp. ^luiuinLUfiLh £*•?». /•/•'•' 
lunHnLUjiu'li {luqolt €bui\' f'^J 
tibp (ft hiuinuut mmtttp fiit£t»iui»uLn 
unifbiiht-iiHubohi InnuOhht; b 

Capitule - d'^5 ,„, v ,Op y «/, m 
Capituler x. 'h>u?t>lp»*l ml* 

inntp />//'"/i *«*fo<ttiii#u?f»m QttinXi 
«/il<p 'fb^l- hp ,ul •w/un^m. W£r rfiL «/ 

CapOn - ffiupbpaij^ i«t»ny2 p«li«^ 
bthpiuJ.iXlj juuttiyntj. (j^ffbpft if mm 
hini {q "!('"<}(* ^kf)i ^*'»t*p*"»»n*a»lf 1- 
hitupubiUntptupX, hnuptifuiiipittn} 1 

Caponner ^tupbpuijb^ . fvnp,» 

tfiu'lib hjuiqmi . ifmuiXttri {q.ufpng[ 

l ^t) • l l t "f ,i t nin CLL w b 4*"l»ii—"l*i 

i[aiui'iiuptnfi^ V Hqnpb[, nAtnjf ppn. 
U L . 4bptjU L (/u,h/»/.h/ii) » [>»L<//,) 

Caponniere > ^fc «««*•«««/»"/• ( / t/»«ij«M 
Caporal — $" | «A , «"v£wi« 

CapOt «• £ /&MII- 4li«.p i/g ;/>/tn. 

iinr^ (/ M, *" r //* «^t/ )« lp">i"i--ui' Ka.ir< 

(if,„lfnLlili) . qbpuiqin'ugbi (<^4{f^) 

Etre , Demeurer — , A»«.«^/»/ 1 

rb nQ h- J a J-W , // , / M 7/•/ , 

Capote ^ bpl>6<»ii funjinip^ » bm« 

pni-Gfruu. Uftfi'iy (tgtpiutpultli)* tp y Google CAP — 161 — CAR 5T fc *W m Sh PlM' <ub* tu vk (k"" 

*$A) . ( 2"'P^' t, k , "^ t ) &ui&tfnj9 
wij>[i)' IputunList (luutn)t 
ipotert,C/»^/»^»7"»n.l»M»£ \i»u*mt)« 

tpre -• ^/iti#«li»fit> 

ipre f tliutq.upkut.nj tftmninq 
"»t.^ Ipmquip ffcujfcrt • 

tpricant 2: ttwnnMmnt\ • 
iprice •» Qhqjb^nLtf IjmJp, pptf- 

^»»jg , Ipu^ntanLOfitu , pifmjp . 
itf^ntn u£m ptfiujp. itubkntp&uikiuu 
Lm» ) jtuputuqjiLut Jtntu6ni.Qht.u 

apricieusement / ^mi^mw. 

V* pfuijtupiupi 

apricieux , euse 2. +Jlui[iup , 

"'jiiWi ptfmjutnt [tfmum.)i 

apricorne ~ dj^kq^fiLp (fu*. 
iprier - tjmtquipku^ Of ftiqfcr. 
apripede - tt/Jnuit" [r/li^fc^i^*. 

ftpron "• IPk^tntquintq blink tfn 

apronier - ^uppouk)^ t 
apsulaire t S'I""<U»- *i 

apSUle fr fu#t«*»«l» ^nvuwft^ upu. 
f"» . tqtntnftS -A»tf, (fipuigtuuh) 
l Sw ? n l/'^« uiiJnuJLht. pmu. qqtti- 
*ibL uiloOi 

aptateur, trice fr famptntOfcuj^i 

»/• "*["7, nptmignq, umiquihi i 
SptatlOn £ Jouink tqiutnhp fiumpp, 
t "pljnAip t fumpnpuwihp't 

apter* Z^^ nputu L (,II ; t l p)i 
aptieusement (v^) ffaupkupu* 

P/» nnupft, p t tu hi in ftp fuoupkpnJt 

aptieux. euse («/») £ (Jmujtq,u- 

P/'i uktpJkju. tuunjnpiiihtuin.il i 

aptif, ive i, ^fy^. mpqkpnlftuu^ 

"(tUuniLnp, ljiiitunLtu& (•quimui- 

n)* Tiens ta langue , ^9*119 

l tyf. f tjw^ituiHLnp, qkpfit 

aptiver t. S^tuh^ 9 fiouiqmnqk^ . 

"tmifc^. ftpwianLpkiy Jnqki qptti- 

H> l^p^L ♦• Se — , nL Z m n l,p % 
-aptivite fr WtpnL&ftLU* Capture £ ^tn^uiup , ikpptulfui^nL- 

OJil\» tuuiipt npu • pnbnLiiiJ Imui, 
tup qk[itt unit.* • qptucnt if (tfmpuui- 
ubuq tuiupiutiph) i 

Capturer * /*«!»*/, dkppjutf,n^k^, 

qpmt.kt (tftupuuiubuq tutqputup ) t 
CapUCe-W/ti»^ti9rft#|*(^»iipni.«^t/i)i 

Capuche i fy/M«»«t»7»a » ^«7#j4i«^ 

(/|iutiiifbq)i 

Capuchon - *t* »/•«/» . 7i9m.11 . 
41*9*1 7 T . Prendre ie ~ t tt/«*- 

7"7 ft/"'* 1 

Capuchonne\ e t tyt^/wMi-t 
Capucin (1) - ^97»»t/»/», putpnc^ 
ujth' uiiLiiT akpdkmiiliif Barbe de 
— , bplpup Jopmp. — de carte » 

*l,hpk < / ,, T <J«"»<^ fututpuptupm . 

Comme un — , f 8 ^ (/n#«/i^)i 
Capucinade ^ tt^^""/ ^w , ?»•'&• 

piupnq —, um in tkpukn uiunntpt 

Capucine f -f?i«./»/it «/»t» -f . 09m. 

ifmhkutlf (/ip,tin,„)>lt) . Gapres — , 

(f >utj> fit u foil) dtnqlfhiti[ l/nSmlfpt 

Capuciniere^ iM, / ,r,tl/ /' , "' / l/ V ,M V» 

puipm.utut^m\ip • Jm)ip 4* 

Caput-mortum (oi/*) - fy't/u 

Jknkwit tjhJiti£ nryhmiutntOhtupt 
JhJnKjtutuwuiup* y jhwjtU ifliuignpnpt 

Caque^5'"7"'»'"9 (««»7«w^ Antlfji)* 

Caquer ^ S"*-^ tnmlputt quk^ IpuJ 
tnitiktunh tuuiutpmutnk i t 
CaQUet ■» h*uplpu^iu\ip (mSnq Hm m 
«-/»)• 2 lu l'"l{l"" mlu ^P y quifiqiiiytiUp > 

Avoir du — ♦ tfr9"«.t kplfmjli p^ 
/•«/. Rabattrei Rabaisser le — 
de qn.» ITsIp**-)* pkpmup V'S^L 

^kqnik Ifiup6k[ f pttpk pntitk ^ boil 

bee, UX&kq umqHpquiG. puiJpwu. 

j $^piupiti\mt.Pht.\ip t ptutfptumutUp i 

Caquete ^ fir««^nib/f (uiuquiG ujui- 

IPHP) m,u z m % 

Caqueter ^uiptpusk^ tfmlfmiu^. 

pittifpuiuk l< juiuifvuki t qtiipqtuakit 

€aqueterie f C"w^.ounLO/.i.l. t t 

CaqUCUr •» Pfttitpuukpp uiiiilpiin.nqt 
Car ^^uiulqjit 9^» piuhqfit 

11 

Digitized by GoOgle CAR — 1GJ — CAR Carabe - (/««*/ ftfirfitquir i 

Carabin — t»nptuJiuhq futurjynn. 
P^t'lfa" 1 - ^fcV tl/ifuupnjj/t iioiii- 

puntj'Lutivp i jfl,,,, 

Carabine £ ^"/mu^/ib quiruuij|i- 
Carabine, e 1(/<«»./i^,i^,ii.j,< (/*»^) , 
Carabin or 

Carabinier - $>np l „ Ui 'u i 
Caraco- */ u)t,„hy L ,nU,f^ 
Caracole^ A'.iii/'ii^i 1 6«i/i/j» (ty/ii), ^» llipttth^ (fipitiynhfi 

[eheval, (JU^m,,^!,, 

» HmntUHi'bitiLnit. — £l 
y ^ttU ifp.p iipmpo • punt mtimfiip* ifi'b bit 

Caractore - '/*/»/». riii«ri , hjiultm ( / .l..»/ / )..ctf/a) l ./ / h// / , (,//„„„„«. 0fe,„>,) ttiiLm)i^)iiujta^ilfiii.Ufu ii. LutiKttu,,,} 
Mioil, UftUutJlLy unnnji&ni\t^ futAt 
ifm'lij> J (htijliulptnjnu')nt. Mjtt.lt phut, tt jit.lt , pliuiLiipnLQbt.li "I"'- 

('/ 

lpadntntiL)^Jn li| (^'in.ifi)|i>ii^ifif.^ii.ti. 
plmuUltntlt ut^ji • putpnjuilpiiU />/</ , 
iMf^m.0/n )», finiumiii,nHiifuiin.M/tL'ti. 
pitt y m ut p it i_ tomtit 1 tiiptnuijuijitiiii Tt 
lilftupit, tf/tp . Kttt'hquijtulip ('«/ M "'/')> 
jaLnncO/t li^uilt t jiil nUtu^ij,^, DoUX 

de - , Ibquipmpnj . Air de — , 

tfb'brjuihli IfKpuptipni'lipi 

Caracteriser^/^/lt.l»/|«li. 7 ,„,/;,^ z , , 

iilfuipiurjjipft yitLgtih[ t J'lijuiltbfjmitt- 

Se — , 

// nib \iiunljniu y 
jiujuHtipitip (rjftp) . Ifiuiijijlij f npti^tbucnpbf < 
Qtpnyfmcnpji^ t 

Caracteristique 

<f wt " if'T^'i* j* u j»»"r'"p (7/7*) . t 

J Q>uuilpu\$jt2 t [jin.pm'bi 

Carafe £ U,npuljktttj ^ £»<-/>/> , 
Carafon - goL/imty^t [ — )» 

Carague^u'/iiiiliMv^/R Gomme 
Carambolage (1) - /y ^.w^m/ 

bptftii. qlttftulf tpupltbfp, kplf(l„,pp* f 
bplffiitipnt.pt 

Caramboler * bplf$>»pb£t 
Caramel -»^/mwjpinug 2. n '2'"l*tht~ 

utU2iupmp*t Carapace fr Hj/»' •y»»ui*MiIr(Jfi|i 

"y/»)» ^r 01 " 
Caraque«tt«/Ati.m/fr<) Lru*. ,£fo^ 

Zj'pitiptttuttub { omnium) 

Carat — ^pitttn (imtycwy). vn^iM </•» 

pL/itiuifi Ififnt ^Lpinut (J|iruiB./i'i 

inuifiutfoihffp. Or a 24 — , ij-ui 
«"///• . Sot a vingt-quatre — 

Ifiii/inuqnjh j/»</'«»/», LtLtttjuU* t 

Caravane fr </<«/n«ic.i.fc fti[riuS 

fimctfp, IfuipinLuA*. tuutijbmuiq »if 

jiMimtyi.Kaireses — ,0/» *«'#?/ 

ul ijpJutqptUL. Ifbutltp i^ntpht 

Caravanier - '/(w/nin-iiiiui. Caravanserail « 

*L 1111)1, tftnLutbtttj luiuG* «W Caravelle fr ti'*"- «/£, Ifupm^m 
Carbatine fr Uty«4 //^;/. (^ 

tfnpDnLmdji)t • nnt.UhiU 

Carbonarisme (u) -• 9"««iiyoU 
Carbonaro -• 9* "/»«i/«iit»t#b 1 
Carbonate - /U»'» ^##111/1 ^: 
Carbone - pUiuAnLJu *.* 
Carbone, e i ^mt^ju,,,^ T = 
Carbonifere i HA/utupbp 1 
Carbonique i ^ii<iiJ/u/«^,.I« r > 
Carbonisation f lX^lu,.,y n ttft 
Carboniser '1. tlAm-ju rpupiUi 

niAjutttyliy i\ 

Carbonite - 11^ lum Sit ft mi 
Carbonate £ [/"*i/» juttpmltulplpm 

Junpni[ t ,i& lift,, tip, n If ft ijp, A fu HI cup I 
'{jnpl*2'l" , p** tJbplilf Carbure 
Carcajou 

6ftib b^tpttp 1 

CarC an »• (^tmnJinufutpmh) iiiWj 

piuuiftu.^«»yi » ifti>)'b,ulf litr«ta6jpq 
Carcasse J /?«///»«m/; , ^«Atr^« 

tftultqwlfhutj IpuqJtuS (\tntt.ni , /<l».)i 
i{itihrjttilj . t{m)irjiiiljtulfhpiij nnufp , 
t^iuiitpulputiitLtfp* , tfiiipjbh £. r%<u< 

Cardage - ^naf (ppqft)t 
Cardamine^ tynwbtf ^> 
Cardamome-C"«-2'V'/» rcjuiqmib 
Carde 5 (J»*^uip {pnt.ptfP) 9 tt^r y Google CAR — 163 — CAR qqug. piuquuiffi -(tjliuqjl) Lh. tff*£- 

Carder * O'^wp^^ 77^ (pm.pq)> 
C ard ere fA* '«</•»/' ">lfp">l* qqb ii/if. 
Carderief f'«t/»7 <jfyJr/«t ^i^i^hi^miIi. 
Cardeuneuse fr fyfo» tv?"/'"'*'' 
Cardialgie f 0'n»^«p'»pf»p1»l> «/»«»- « 
Cardiaquei///* "»«//»*» .«/*</»/i (7^ )•• 
Cardinali e £ fy/uuic^i. pmytuf*- * 0*/ , / >|| ' (,(Ut "/ > 

rill 1 110 lift. I /,.„{,„,/, tl Ui£. «*/'/» 

Cardinalat - ft lup^uu 1*11.0/1^ . 
Cardon - iiwMpup i/^, %'»/», ♦«/!- Careme f luuhnjin P'lP • «//r^ tum'ht. ilbS iq'tiftny putpnqhbn, nn 
n.mti'lirtfirjp . /ubqS 1/l.piil/nt.fi . De 
— » $<fqnj1i* qhijbuid (qk'fy). Lo — 

est hautiest bas, /K^ ^ tym^' 

bnhnilu ilbb iifiiip HL)ijiunt 

Careme-prenant - ftuplfLiiquAtji 

Jbftfhli kpkp 0/1 hmif >ujn anbtint 
njufmlf tiLttjip , £.«. piifth If Lliif 111)1 jt 
t^bnmjth ap% £«»' 

Carenagc - n'fl*»"l»»juilt (oGni_r- 

I|Ul| hnniKiiiLif Ifunf "Lifnnumnui)ii 

Clarence f 2p'*»*.npuL&/iLin 
Carene f /tykun/miyui (ofimrijui) 

tifULuc* Imjciic n iiuunpuijtn iil //"'//'» 

71*7. Donner la — « ^"7/j l»*pn- 
7^. Mettre . Abattre en — , 

^turvlfhylilt^ {\tupnqbf[i} lmn. i 

Carener * \,npuqbf nqhunftuijuit 
Caressant, e £ C'y'7 1 qqm.u,- 
M ^r-'/ , ""i u, / ?,u "2 % '/""i'/^v"/ (I" "?)* 

Caresse f ^•/#M.f«li^,i/if## ( /»/iiM < /Mil»^i 
Caresser * £«;*/ » 4""J'l""J b L • 

qqnt.bi . tfiuiqutpytii , lAtHLfjurhbf 
hmju\ »qnn.pqui.piuiiii^ jfiib i^puiiitfp\i 

Caret - #'7M 4/*/""./' £'"- M, * ,Mi - 

Hfiuuh tfutfijmn. • De — 1 ^iuui* 
( T Ir r J. H t.)> 

Cargaisoa ( 1 ) J t»'«*-"7^" li ' ' 

pba.ynt.tui tutup ttupji qnuytulft aVn.< 
huiqnt-uiub t Carg'Ueftt»t'"7'«iiiinuii/'»/ini^yn.i«il»^". 

liqitl^Si ' 

Carg"iier^(ft»i.w»7«MM»«) fi'«»i#7/#/i£fy» 
Cariatide f ^••««"i ,| 7 tuUqfft , 

Caricature J tTtuqpuAttfwp- mii- 

oni±lnitqnh nut , uiii&nttuiiiqqtf' 

Cari cat lirer * \jtuqpn%lf>uftbit 
Caricaturi-»te - fr« 7/1 «aWf ,«/»/.£ 1 
Carie f 4*n'*^l'^*j tftnunx 
Carier* $»l(ji'Li> i/' 4 "''/ 1 
Carillon (1) - (?• ..>W r , t r r ) ty*«- 

^/i«.i# ^(Mi/" iincjiiy ( quiltqtulfmy ) . 
"Unuunfttq (»/lnt«/i % thmf 11 ijnjy). m qui- 
qmlj% qnunut qn%nLJ , A double t 

a triple —-t [/•"""/'If' (««o^)i 

Carilionne, e i (/'^">, ^«"tt««* 
CarilK)iin(;r ^^m^^/mi/^^i 711^1- 
J«fci, 2 nt -'" 2 nt - u ' "*- ^" l "iqujutip quip' 

tthf quit qui If ft {qftui)i) i 

Carillonneur - (£"»-'" i"l«i "«. 

)«#m unpin nfi) qnlittuilfUi^itipi 
Clliiil (1) - ^/i//m/" i//» , ptupfl;li . 
Ifuit&'itifmq i)*{tlit \jhuuui liLSui\i* 

Carlin^ue (1) ^ (^»^"t) fyui V mUf* 
Carmagnole fr b/»7 »«- tp*>p«tt- *f(i 

($1. 1S93)« qjbum ifp% 

Carme - ^»/ii//^fci«li (^••ln«Ln / i). 
^ llftlfiiuipuiiibuilf shorp }t ! '»uir« 
Carmeline f /^ti/i/nui/uj^/if pm.pqt 
Carmelite f '/i»/H/o/«t/i/ii 
Carmin 0) - lipljUiulpupJfip'Jpup- 
tffifttuqbq uil ^tof. De — , ^luptfp- 

P'«'I""JL Vl ,0 " lh p) 1 

Carminatif, ve i 4>t»"i»jA (q b q) % 

Carnage - ^/'» umpmS i ^iu/^.h^uj- 

Carnassier. ere i, Ituiul/bp, 7^- 

imlfh p , ifji^'u^iuAi^ ( mbiiiMrttli). ifiiuf 

"kp {> r, "p'i)' j ^bv u h L vp % 

Carnassiere t />/»««««v««/»^ « 
Carnation J (/\«fitfiiMi«//iu*. i/»«/nA 

"biutfnjup 1 

Carnaval - fi«/i44tl*7M#l»i 
Carne ^ KIi^/ilIi, bqfln.pt 
Carne, et1Tuipu t li*'q"j^^ uu "p i j'^ % y Google CAR — 164 — GAR Cnmet «• Z«*2«t.i«t*iAi/iJi, btuboDtu- 

Carnier - flpuaiupuplfi [mkmpx 
Carnification f Wuwynnfx 
Carnivore t lfu>»lfbp • 
Carnosite fr \Yni«tJf,u% 
Carolus - 1*mpiJtt{ t qpiiiif tfpiflioOt 
Caronade J ^^"j* ^»5 Olqm- 
Caroncule (\) f (/"mu^r (Suiptttmj 
Carossier Umpnublfi^nt [V/ ,M v)* 
Carotide f fHimpbp ? i^fc/tm^i 
Carotique & fcnpQ%fpp**ty»»it»np- 

poifntjjiht 

Carotte fr O^^q^' fuuijiii.fi- f«w- 

p^nuUbttufp uuuitli lfiiptjh^pt^n ,l i nL '^' 

tfd&nLObuufp /iiii'7'<>^ . — de ta- 

baC, \jjutujtinmlt uihphi.hbpnL tpu- 

[luputS^ &fmiimttbitfnl*}i*, Tirer une 

Carotter "»• fh^utmjumqiu^ • * ^ n " 
Carotteur, euse f */<*<*/» /"««7</"7. 

mminlf ^"/»9 n 7, 2""l n 'l ' 

Caroube J, Carouge «• &7?/"-/* 
Ft^Ji ujm jtimqnL • 
Caroubier - {jq^bpb^jii 
Carpe m.liuumuilj m\q*» fr lTui&*"u 
uiuquiG u}\u||iq|i. Faire la — pa- 
mee, f/*«»7» &//»/> ^bnv^bb^ t 
Carpeau - &Wmt*/#//, ^71 

Carpette f Ifptiipmlfutiuu • 7"/»7 , 

Carpiilon - tr«"<*'»ty'7« [7*m*7&/»«»« 
Carpophagc £ ITpquilfkpi 

CarqUOJS - \,buthpttL iui/tifti, Ipti- 

Carrare-^«7»/»*"/»i«^nL5*i [^m^iSi 
Carre fr fympuQ (7//m»v7^). t , ^/»/' 

t/i«i« (JiitMnnLuuih), Smjp ItfnL&iiitjh)' 

bqp (uiluimnlt). II a une bonne 
Carre» e £ i^um.ni^mpf , ^mauil* 

uAi.if utunwlfntuh • ptttn.iu\i&\ibii*j 
[qpomu)ip). imjii ^pftlfntiip^* Dfalf' 
libit (iiiiutfnu\$h\ . uiptiitfiuptuu 71111/ 
uffihq (7/"t/ii).piMj4' P (f, 9 («7>uuiimu- 
fuuih). pumiiilfrtLuft {uipjuiw) • £ •■ 
*fluin.uibni ah. (Jmtfuignfqh\ ptiiliu- 
imdtuip' uiSnt. (^iitqjtl^it uimpuipqp 
»/tf; * 7«"«-^/»7 (""^701.7^1 7^ l^u) UluflUlG|pq.jn^fc^7nt«#/i 7*1.!^ (7/1W j 
ni.nni4iq) , amnbuib • auinutlftiLup 
qhqtrp , pmnhmlf . jfUilfg i/{t , piun.- 
bintf* piiin.uilfnLH^ uiptftuut% puim.ai' 

IfitLuJt. Un — de papier, fW««* 

lpn.uk OnOp Iftnnp $ 

Carreau «• (fJ«»n.««7oyM) «•«£, j««- 

tnmljiiipmp. uiitnujuiuuulf wifhuviui m 
Iptnfuid* ifinqng , tinquitffi (ufMftnnt.* ', 
fitMhb\. ptiirtmlf^lfiiitftlilf orb Ut> put pi 
(liuutbmt.* Shpuiijpb^riL). (qb piling) 
iiipqitLtf JltpjlL • piHtttiilftiju ibc t 
pumbmb • buij&iulf y ^'"^^ * f^ nL 
(tumputhqh tiki)- MiuifutiAnLlf j«»il»J 
1/V1 • ptuntubnLubb • t/ifr^ tumptnnj 
(tjt) • //»«/i<)/»«»''/"7»/»'/ , ui/uui Sp. 

— de pierre • 'fitun.tnlfnju pmp • 

— de brique,tt7/n.« de mar- 

bre, ITiupJiup. Etoffe a — , £■«• 

\lfiuLnp upuuwtiin.* — d'arbaletCi 
^mmuupup Ibuf Coucher sur le 

— ♦ ^bmji'b ,ftnb^ Jeter, Coucher 
qn« sur le — ♦ £i«»/»ti6£ 7«rw^i 

i^rafc^ 1 [^"2«« Quoupbp)* 

Carrefour «• 'fum.nLqff De — » 
Carrelage - l)'"i"'jw*'»l{. m»«|»«- 

jtnuiiutfnt.Ji [i"^i (^/»*» 7°?Afr)' 

Carreler * U'"i'"j">ui'"ffb^lfuiplfp- 
Carrelet — 5»«^«'^»*-4* pi*»n.nilp"- 
n/17, ju'lt^ »/^». ifmjtiu>9 ^ntijui^spq* 
Carrelette f S""h"k (f»"'i**" n stk) % 
Carreleur •• l)"'i>"j«wuli»i. (?cP m 

IulI) flit hi b hi ptpnuit [niutincl/i 

Carrelure J t»«/» i«A/»fii«l«. ^bplbp- 
Carrement / /*•«</£ /» p**^ , *»- 

Jtup&iuli. piutLtulfULUiudb-Lt ptunbuim 

lp„ihL • 

Carrer *« ^iM«.«w//ne»fc^« putnwljnL- 

nh- 2 ll, pb§ (qni.\iq\ • putn.uiljnt.upU 
qinhbi (Jm If b pb t nyO '/») . pturtiutpiL- 

•*/»*. lp»qJb L (0/»i/»). Se , fli*q<»L % 

Carrick «• t«yl» »•- «Mp«tri«^ »/i2- 

)in^ > Q»2&j'fin<J* \ p ui p ft luhp m in ^p t 

Carrier «• 'ftuipuiftiuui. pusptuAtu** 
Carriere J (tfbmupft) 2'"^i % c»* 

Oiuop. luuiuuipfcq, uipntbow. uitmp 


y Google CAR 165 — CAS 4/t«tf, $^fi6utlf | tuutqiupl-q , ftliOuigp 
(tumutqp &fiin.\» lUptiiiLtnJiujp l&h- 
ntj, tiiutqmp^q . piuputfttuutu • pin- 

putfiuthp . — de marbre , ITwp- 
Jiuftfi ftuihp, Donner — , UuiuJibpp 

Qnqnt.^ , mqiuut ttintqiup^q muti + • 

Se donner — , U'uXiXmpXtu^ bp 
Qu»i* Se donner — aux depens 
de« tyuitfftb^ Qbifltbn 
Carriole fr U«>jiH» 
Carrossable t */*««. m^Wy (6unA 

P' u j)t V (lra '( n< "7A) > 

Carrosse ,— S^p^^i ^ t«/t^««/u 

IfttiiLp pttin_i*$ii^n.\ (fiunp^ nbutumb 

— de voiture, At>"ifi9">g • 
CarrosseeffTH ^»"*£ (pwfi/'m.J). 
Carrossier'/uif «< ? n/i^./ / ni«.#H(^). 

Carrousel «» Hmqhtnutg i/uic i/ji- 
piuj pjittq nu tTitinqui)ip , iftnijumn , 
uiutqusiftupqp • iiiinqtuStupquiputh' , 
ijtusfumquipntu* t 

Carrure J (,»«/W0/i..l# ^«l»///») , 
pt^. D'une large — ^/il/luukini 
Cartayer (r/./r) t.ty»tync <i<Wmi. 

HbmpbpnL Jl^^utbql; pybf Ifimpt 
Carte J fi*iiLq9 f p<npmh,o. fuiuqm- 
Qmpw.uwiti.iupiti9nt.q9 ifmqUlJ JlM. 
ujj,iniulf ^Ommpnhjt) , 9itLq9 % uinj- 
wolf (jtuuipnqfi^ . tu^tjiummfu, fiinjui- 
yntgtulf. IjLpiuljpnj ftiu-yjii.^ Ijbpfiiu. 

2^«-* (0f» ^ — a paver , — pa- 

Vante). tu^jumpftuiqitju^ imu/uutiuy, 

p>t$pu,^ u (bpifpft J V ). Jeu de — , 
f^iuiui/uiiii^. — blanche , (fa- 

t*l>uutlfbp pmpmfcu, piugmp&iulj by- 

ju,$,l* L &liLh* La — ^'m/La — du 

Pays , QhlfbpnLObutV plwrnhftpft 
tfft ptulihpitL wbqbljm.9lii.lf EnVO* 

yer sa — a qn. t flp L* IT bum- 

Jiuputfi /ipiuufipb^t 

Cartel - ^ m */»»•« t/» (AW/mp. 

"•p)' fttinftultujunnf (iqtumb pttiqJh\ 
^*P^ ,0 J iftuujAi • 2l'f , "1 tu 'l( (tqtuutft 
JtuJiugnjgl,) , 

Carterie J ^luptmuqnp^nip* ptup- 

tnuiqnpAuiptuht Cartesianisme - ^.aiAi»«ti(f«- 

\tnt.9^i.u\ [Skqutnqbmltt 

Cartesien f ne ft) 2: tyw/^ttifrwi* 
Carthame ~ flU'/""-/' «r qorpmift 

Cartier •» h>Uiqn>piupuftiqnpi* f 
bttttqptupwutSiuju* , ptupwiptup * 

Cartilage - MSum, ^ittyty *-• 
Cartilagineux.euse i (jU».mm.ui t 

tfH.6bLni.utt \ubip,p»upwuiqnpdn*.pt 
CartOgraphie f Hyjuniplituynjg yb» 

Cartomancie f H>itp t nui<if,ujin[it 
Carton (1) - Ptuteptupiupui ifni_- 

quilllItU. "<""*- M'ftiuOffi^ mnci/f,ni#ut* 
ttt.UipUtwitt.tji ('I'bqnjp/*) . On&tutpin 
(ItlfUipuhpni) . qntpitiu ^. OtitqOft 
futfnp | OtiQinfimju . dpiurfpncOfitit 
(9q9ft t/ptttj) . juiih L m.uiAnj ObpU % 
Jppiuiiibnut bnbuuLpnt. inkn qpiii.b- 
L ).p % tibptlpjuqmlf. UbpOf, Jp tT.uut 

Carton n;ige-A*«Ml» «*/»•"/»»•/•««««■ iT*. 

p4Upato\iiiMqnpAp f ptnpqoUntdpi 

Cartonner ^ H>nprf»hbi {*ifipp)% 
Cartonnier ««• 'fimpqolnuqnpA • 
Cartouche t (/<Mir r »li<i»/i) ^i«^.- 

•n/16 juuir|>nt ll . (Hpm^uh)t) ifttuJ- 
\j*ncytn . fiptuJbfuiiuntnifo (qhhnLtt~ 

aiiitttuh « flui|iif'ii()|i|i . uiLtitqiutf i 
piupnnLtt ^tjfinfil$2tnmlfuii% 

Cartouchier — *i* »nf>jn»'l* qomjt , 
Cartouchiere fr ^•i«i/^;utiii/ifiitfi 
Cartulaire - $n,f, t ,p fanLUbmlg 

jbftuwiubtiipmuiiigt [JunppouiHt 

CarUS (/«-«) - Htlbhui/vap OJpjtp , 
Carvi -• Z"»y jw*«/i«ln £nitqncn* 

Cariophyllee £ ZmKnppniJdq., } ^ 

fimfiitnpiuuuiqqpp t 

CaS - W^lt' fliuftttus^ , upuptu* 
qiuj. tqitiutilni.9ht.li » bqb^nL9ftLu , 
pniti* jvlqhpi upnpttiqmj, jtuugitiupt 
tqmpiiiqmj, pmu , fvqSft hilinhp yflp 

U — de conscience), /t^/fii/winc- 

9ftt.u, ftnfntl • fitupljinLap , Iptipfip . 

qnp* c . — de mort. fT"*^* Dans 
le — oiii W4". Dans le — de i 
/?jt It* Iftopnq. Posons le — que? y Google ^s^~ CAS — 166 — CAS tytjmp Ok* Si le — arr vaiti b 

Ok ifjrf p ,,tu P tumtnmfikp • CYst le 

— de parler « fumb^m. mhijit k . 
C'est toujmirs le — , [T/7'« »>j" 
mk" k' »«/>"</(" Iji> il'^l*. Kn ce — , 

IXl'l lUUIJHUipiljjlU l/^ , IUJU UlUlbYl • 

C'est la votre — . ifW [mXfuf 
IjnLfjiuj ,ujif • Kn — de » h '/£"/ 

(JmUnt), hOk (./&,*./».- /»)• (t/ibpni) 

sftuti/ilt. En tout — 1 /*% /* «/"'- 
"f"^/',"/' /i t ^/»«v/»t.Faire — dd 

*p) m^tuinh i % pm\iji mb n nlik i /■"/»- 

?£/• Ne faire aucun — de, (JU*- qnuub kuiii . C'est le jamais , Pmf* w/^i/ mn/,01 k . 
Au — que. Kn — que-> t, (/*» 
Om, H ,i. ini l % hOk En-—, f- - ty'»i«- 

pmiimiii md pmu, uptimpmumnLObtli. 

L T n en-tout -, £•£ mUpbLJ, fl£ 

uiitht.Jt (intituling » mptltm'u&pbi itq 
dmtlfintluiiiiiq* ' npnuibfimunqi 

Casanier, ere £ SWty (0/. /' 

£) . tnlimujipmipttu lunilnpnjO\. until *i( tunnt hum )t [mmn.mmnlf Casaque J 7,"7& Olibpnif ftmqm.iim t 
Casaquin (1) - •/?»•# n#**«»^ (/,«/ 

2jh*)i«} • mmtimmnblibi 

Cascade («) f £/•«/£</. piupmijiuq. 

Par . tt« hi. ml qjiuinLmtnil (&». 

pm.umum^ . pbp)»k phpmh (Kmulthi 
{ft /■/•)• f/wi/Mnm./f 1 ii.iiyoiy (juoup)x 

Cascarille (m) f l/fc^i i/Ji, ^. w «- 
Cascatelle^/) ^/"/H"^' l>"v/r 

Case f $)iml{< uthftlf f*mp2 (»»»/»/! 
p'"l(l>)- fun jt mil {,n>utipi,^,fi) . »/^ , 
funp£ ^tfuipmlifi) . mttjit-timli* Ittnpuili 

(inntfmpf,) . Faire une — , ^»l«. 

mrtliiTti' ijiuhi iuuutumibji *Ikf) x 

Caseeux, eus« & tfmlipmjliht 
Cas&forme £ ^mhpm^bpuf • 
Casein e f fihrnrnmh/ipt 
Casemate f (liimfujpmlpu,u)\ihpp 

\tmmnt.'li % pmqtftuti • atiiuui «{>' 
mmphntj *J\ t 

Casemater **• \>b ppinumniiAib pnq[ 

iiiilfimqub 1 . lifriipln , 7 , CaSer ^» ^"/'<>/» ^l»A/» wbniuttipb^ . 
tnbtip tflibl, uibn tFp fimumuimhi,tnb- 
iiuit iipbf- ^i/i/j/ji' ? ut i'^ i l (f*' n V}bpni. 
lkf)> \/h'>in ;/'*'/'/ (miiiium^l>ft «Mj}. 
Se — » S"»""-"p" l l , l* 
Caseme ^ QfilinLnpmlinq , q^opm- 
Imq. qnpmuiiuh qo pub pi 

Caserne, e £ q}tilfbiu[ f i/nutf. q/*- 

ihpoUftli (mvtiljbpmy 

Casernement - fy>ptu\mqfi i/£# 

uitmhg)ib ipy qopiuungituift 

Casern er * /' ^Phuit/hylib^ pliut- 

Caseum (o) - plmiitpiilt/ipt 

Casicr •* /A»p »•»}/» n"»p'»^t /«mp- 

■tmnmptit'ii. [himpiiimfpiilt (mit^mffliy 

Casilleux, ease i (IJ,if,uiftuhtini[) 
Casimie - 9'«mm«'i. i/^^ ^>«/^t//r/i> 

CasinO •» WpH-itp, qpomuptuh 1 

Casoar up "t""3 "**/> ****pp> imuiubf 1 Casque (11) - U""p"^'upm sfcil[ir 
Cas(|iie, e (u) - U'"i>ui.iiipuibm^ 
Ca-quette (u) J 9»//"'"/i//' Btulfutfi 

iiptifitipiiumljni^, pmiipk'} 1 
Cascade ^ Ijmpfjmmu, ?m(['*(J •-* 

Cassant, e (}) I tyipmpblf, l ( nm- 

pnth, uAilpibiji (ilh mm it}. iitlitiuijni[ 
IptmpnLnn tpUpmnt-ti (mmhJi\ .Ltupc' 
piinijl^u i[£jin. tfipimlptt^ Ipnp&pui- 
il&hn. • jtiumfiL ifbifiufiiouniit futiutnt' 

7 /M/iup..»i.% pltpm* 

Cassation f t'/^" 6 '^ pbl^nut (tjp- 

5/i«/i). Cour de — , >l^Snutpblf % 

tlSiimpltltlu uimbmti i 
CasSaVC \{fm\ibopfi mptfmmk 8'*'$' 
CaSSC j» tyiimpnt-tf t phlptLtf , tfkty 
miitnh&utb Jijltmip *t\\ • < fl" l 'l , H t l ) 
nntpS • qpynt/mu , tjmumh (fituptiv 
ilbmmtfp tlkfp Mmifrntb iiil\» bmlff/p' 

pmlf lupjuirchifuitr • Donner de 

la. — » ^m^molik fimhbii 

CaSSCt e t. h'lipmmlfbm^ phlfbw[ 

(Ahp\- dm j {&uijii}t [uimpitpSi 

Casseau •* tf[n*mplin (npb pm.) ^ff 

CaSSe COU •" frjlmnni. tlmmliqw 
unp uibn. Jib t^mp&nii , Ahmmupq. y Google CAS 167 — CAT ihnnLffh* )thuini.tin (ifatnn\ t Jmiu%q 
uj , Jfi fiuh {["'Ml/* «/tf) • C'est 

n — que cet escalier . fy^A* 

muinbfftp nm'bqiiLq i/"t '"J*}' 
ilSSeCUl {fflt) m Onft ifptuj ftj. 

"LP j ""/*H* • l*fo) 1 

lasse-fil - 'hbpiuihiinliiifJi (*?»»/» 
•assement (\) -» ty«nmifiii«.i/ , ? /u»/i- 

lufplL. tf.£llljO»L if 'ufitijVnt. J {fllfi'f* ) ' 

'.assse-motte «• $»«./ii«iin L^/'pV 
iasse-noisette-V'M'i^u'pt^ (7"/** 
!asse-noix «• l%lfnLqu,pblf ('/»•/»- 
fr). [ty,). 

Jasse-pierre - 'fitupmpbtf («/"/•- 
lasser *»• Unutpb^ H*4^Z> V'P'l I 

luiinuthf ('ttf;tpiL utilp*p\tbpn\ y l«ii|n 
milfb^ ^in4tfiulfji), ■ftitfuotttfuk £ (i/^- 
ot qiiit.tu) . tqiiijQbtflibi SmOb qn- 

w />) * «r M / ,u i ('/AW' w'AO • 

^£^£ ('/"""'if)* pblpiihb^ ('/^A' 1 ) ' 
y"i^i/i*L£- fintithi f upinmu'Uiu)ilfh i . 

— la CrOUtCi tyuinp tf'm.mb£ , 1117 
«. $«"5£» tf^tfuibq nmib^ , — aux 
ga^eS, ^ut^uftti; dtitlik^. i[u,n»i 
inLUhtitu i^hpyiibi. ^^ nul l , l 1 lt A"'/'" 

""#/ • 'A/ ,W A/ (i" t -'"*'A) • <f" ,/, /»A/ 

(w/wcl#p/i) . ifhni$$L»ipbi* iqmmnbi 

(ll^fr'tl) - T"l ,U t ( r lt nL l u t! % "/'"- 
««/»^) ^« (7£° 1 At) ^'"^^s^^f "./<M 
frji»«»l 9 mlfiuptuhui^. II se — de- 
puis qq» temps. Se — le nez • 

Ujikn h d*i'p htlmn* a mli ui inn quip- 
■t^ (npumfth) • q^nuju }tnnt1ifi[. Se 

— le nez a porte de qn.. S»"-l»^i 

sqtnlib^ J t; lj [it 

Casserole £ tyi»0##Mi»«#li* ptGQJirh. 

— de terre. f wwc/j • 
Cssse-tete «• k»fuui (q'wjpbhbmq), 

uiitliuib . f'ttiiuiupm&iujp IpnpS pfip i 

<]jjuiu$iun . qintht qmphnn* qifinn 

C ?A^A ' t tl nL f U &'"Qb<fl" ,t l "*}■ 

/uuiifiH>tip,7{rit-/i/ SniOnLp.— chinois, 

Hfoiutftuli ijtmjinlilfp £»iji [<jpmfiinp2*t 

Cassetin «• 9t»««j»^7/» «°>p % A" 1 /'? * 
Cassette^ O^fuiHf u u , P nL ^t '"/»'/'/« pmh' (piup)pblf — d'assiettes » 
(Z '/*////»> , lfaiiLmoi,p . — de ra- 
quettes. n^tfntl tf'»pf, "ipf t' 
Cassie fr tlmiffiiu^ iai t iiiqiiitip » 
Cassier - ^tnlfJ/tpmqbhft [iipjiurc. 
Canine fr 5b/,/, (i r . 7 «'A ^f) • 

^nu»2unu > ifuni q* .uibjih Diunpi; nnt pu, 
unfittpn(j,»tft [tpiutht/^ qiuttliuoqlii 

Cassis "• %nm ft itbh ji> Sit. • itfmniqft, 

Cassolette fr K^.i^,,,^ /uli/ /w - 

r/fi>Ii> ftnuimmnLip, itilinj i %tnn • qk ? 
%ntn, futitfiuhngt [Miipiupi 

CaSSOnad«? f irftm^qimf qtnnLut& 
CaSSlire f l]Hinpnt.iu*)p » pbqm p , 
IfiiinpmS wbq[i f tfnmpiuS f pbqmdi 

Casta^ncttes (m) f j (^«#/«i4-) 
piuifp/nL ^ui|i|uurtus 

Caste (ll) i %fiu*fpnpq, gbqt 

Cartel (»i) - fyAin// At-ft. 
Cartel ane (m) f f/'"/»/» «//,« 
Castille (ir) f ^q'nji //«/»t, i/JiA- 

pmlfliiq* . lfpljntUfii)tx 

Castine (w) f *1(""P'»i' «//»« 
Castor («) - </»li//i» j/7«t>* qnt- 

sm<|. //7^V' 7// u "T'/ • i'/rVi' ' 
Castoreuni (u) - ttqpuiAm tnhp , 
Ipipl'ff qnifisniq fimjuiupt 
Castorine (u) f 4|»iimi«i«m. «/Jr»« 
Castrametation (u) t /i««b«i^iii- 

qppm.U jii.)it \ljpi»tiitji 

Castrat (m) - bf»*^gl'ff 4 Ml f""* 
Castration (u) ^ l)pXnunnt.QjtLli , 

ifm^ntif PlUISJuf hpi't' 

Casiialite(f/)f7'/M7"L»M«W/«MWf • 
Casuel , le (7) £. 'fl'upmqmhbp^ 
fpujiibui^ qfnqnmiAnj. Parties—* 

'l}uimn>liuilpu)i biiiimjl) , jbmtt '/'»sfc//» 

Casuellement / f hlnqm.wSopk^ 
Casuiste «• ftqSuiq^un 
Casuistique ^ fuq6uiqjimnLQfnX 1 
Catachrese(/^fy'«ui^...WlimA' 
Cataclysme(u) - (T^c) Hbqbq^pp- 

ftbqbq. 7 '//»'/ A 1 - ^ , yfc^iMip^nt MfiL)t f 
LnpAuibiiLtfi iii^luiiipfiitilfnpdinliitip 1 y Google CAT - Ir58 - CAU Catacombes (\) k j Wuilmqwtf- 

piuup. qbinututjtnpp % 

Catadoupe fr fybmuiuututtuhg % 
Catafalque — i hiuquiqmpbtf* t Jm- 

diupbJ. pitiLiupiuli i 
Cataire fr ^lupnumjunrnt 

Catalectes «• j HuiunLiu&njp, (%m- 

UHlllfttUWpJpt 

Cataleptique t f^Upunltuulfi 
Catalepsie fr n^7'"P'»p^»^l"-^* 
Cataleptique £ 0>-i>«p i »p*">ti l ** u . 
Catalogue - 5»«ty« \nt. 7 mp>up*i 
Cataloguer * 8»^^L' ?"»"» w t«"/* 
Catalpa - f'linuupbufa <>«.• ^fc^. 
Cataplasme (u) «• \jk^b^p t tmtu^ 

JUnJllU. uiubqtuujt $• [(I'T^hp)* 

Catapulte fr tAw^'/t^"'^*''/^ 
Cataracte J ^upmqnjp (»')pl»). j 

D-iifimhp (t*&7""/' > I't'fifry)* 

Cataracter (Se) (dspbpm.) ^«#- 

Catarrhal, e £ H^u^Jmlf^^ 
Catarrhe (r/ui/t) - ft ^tMi//i «/««./». 

imiuuifiL % m n mm. hi ♦ qiiijpmfiujppnLJu ? 
/iy *ic in <) o t ['" « 'ii J fid in If nth t 

Catarrheux. euse i, ftii/«n//i</ni/i. 
Catastrophe f S"*/"'^" yt<^/» , 

ynptiiyncp ifnijuSmh ^ ifbd >'»'/'/' P ' 
iuni;uip. fiat-tib quipiiiLuiSp libnt- 
uw.fttqp (furnqh), 

Catechiser ^ fy^uin«H Ml -0/'«-l | 

unpijbghhi h pliihiiujb i • ftiuifnqb int. 
ottium^, 9/"<-/"/> l{" , l' t l t * , l- fiptt'fi'u'hq- 
tife^i umii^hipitiuib ib^miuifpLi^sbjtibix 

Cat^chisme (u) - i^pfiumnu^m 

bmu. dnnftun.oin fimitq^u uljqpnt.up 
(a fun n l & hi uli i/Vt) • tnbqbtjiuqltbifi , 
milium. Lyinmifpiiiup % fupmui • Oil 

lui a fait le— ,fy" L /»7» ^'«/»^«*^/»l»« 
Cat^chiste (u) - fyjuiutumtut 

Luim uttpi[hgunq y ppftuutnul;ni_unjq t 

Cat^chumene (/*) «• k'7»'" / »u»«-««w 

(umilfint-ftu tuuljunLup}* bpmftiuiji 

Categorie f ^"w, ^n^. /imb^u- 

iftulipi uihuiulf innnpnqncQhLui 

Categoriquei,3<ii/i«ty n*. 6 2 <//'/""> jiMtnitt.b t pjiiyiupimtf* mnnpngtuLatm} 

Cat6goriser ^ %«ia«M^u*{i<7irp 
Cat^goriquement/AwLMMijifirMm 

piiigmpciuibi 

Cathartique £ l/aip/M^uiln 
Cathedraie f U.9 »*..&!'»* J^ 
CatheretiquefclT"*"'/* 7. [h^^b*]* 

Catheter - ^ititf^iutitufntm («fmm\ 
&f*p)t tfiiLdusIf* 

Catholicisme - '/w###»^iti.0/i*.to 

Catholidt6 fr ^mQnqhl^ nL9fn.it 
^•ii0h^/i/ / iii0/il1i. tfi'»»,,' L hlfp . 

Catholique i. £'L'iJ£i»4<M<.Mffc.;/n 
amity p'uli. Le roi — » lXpp*»j &*** 

ujtnj , £ ^n n Jt; in niHL mil* ••» tjtmO* 
If/tlfMUt [^o/ttk 

Catholiquement / £mW£iu4«» 

Cati «• 4>i*iJibqm.S (ufiuuutwnji) 

Catimini (En) (1) t l-ft b% t fa 

athntiini.li tfjt £i 

Catill t Qnt\inL.dji , q^» if/ici^ii^iA 

'"Hffttf* ^IMWMI^ilt, IjuiMUlpi 

Catir V 0"7/ "»•«/ (if»««um/i)i 
Catisseur - 0"'j//'^ («/'«r«NiM««^)< 
Caton -• */'iiumli. inn .npfihfi tf>u("b 

Iftiwtnu 1 [^ |» l^mjb ^iiitffunin.OjuX* 

Catoptrique £ luijb^iu<ffimHf^tiA$ t 

Cauchemar -» ir^wnn^, A«^A- 

//*^ . niHiib^jt bptnq • 7«ii*»^rn.»^ 
u£r«. ifutuiSnuf* tn'l/uiuihhift -*ifnint} i 

SftLtuq. II est mon — , U/^ i/*i«^ 

«£rt u hi mm u 111 11 ^ % tfififin £, Y)QIM& 

le — » f//»v»/» "//""J tf"fub£ ^1 
Cauchois, e £ fajbuiu (Mi^itittjt), 

Caudal, e i ^^/', aimliiMy^lit 

Caildataire - 'fiqtaugmlfiu^ (fw- 
"//')' P nnL P' nn 'l* P'V^Q *V"'7^*»7^" 

Caudei e £ 5«*i»«"«-»/»» iunyui.*pt 
Caudebec "- /*/»#/4: <nJ utu i'^ ' *t % 

ppqnjpi 

Caudifere. Caudigere £ tt^t*/" 
Caudimane £ $«»*««««& «-*»/»• 
Caulophylle «• 5<*7 n «-imuifc^4rti 

Cauris (?L^) - fobamqputtft, 
CaUSalt e £ f mu»5iun.ui^uili 1 y Google CAU — 469 — CAV Gausant, e t h'ou,uut;p 1 b*ount.h* 

EaUSatJf, Ve t ^tum&aitxuitpti'b i 

Cause k l/'/Aw > m *-frD » ^»"| • 

r*UJ ft. iU»UUI&IMa.t Vficfrt lUlUUtSlUfl, 

turn, •amt.uty yiufi, LnnJ^ qmw.uuit 

aitfnju t ftAn^ftf* . La bonne — » 

lfnftunm.Ofn.1ii ftptuLttchp, — pre- 

llierfi^ t Utt$fuUlHfll$w£tHlliU k UUHiLIU& . 

— secondes , Hputpm&p » «^«n#i- 
\ntnmlfui\*p . — finale, 'Uupmntulf 

ftufuSuihitMbtnli uftata&atn.* Et pOUr 

— i ffL tfi*n.& ink if J7 \l; f U mmnp 

yumSiUfip tjiuj. En tout etat de 

— ♦ Qp U* b^i »»/» "«/ /^A • Avo 

Cat Sans . lltif'Htfwin* , bpbai; 

lattLtub *f»iuuuttuptu% . FaiTe — 

commune, lTf»"*pui^l»i. A — de, 

k K (tt^"/») u l'l u, fi RtuJtup t [tiAtup) 

tiuifiup. A — quet t. l l IMM ^?/ , > "V" 

Irti. <j^i 

Causer *w ttntibf , rfyfy , i^uim 

Sinn fh'ubf wum {ftiuppntfu} , fiiiiu- 
mbputp\ firm u ft t, qpncgtuuipbi. qpnt.- 

ywfMtttlif. — litterature, %m>lfui- 

'km.Ubtu'U ifn>uj fiioujit. fumup p^bf • 

Causerie J P*»umlfg,icOlu.li. w*-- 

quttnpm.Ofti.'i* qpnuguMpiiiunuOftiAi . 

puutluouncffftLhi 

CailS°tte J JuounLftntntiLpi 

CaUSe Ur» eUSe & fr>mttmul;p t fuou 

ncntttniult . % f*auutul;ut . qprtLgui- 

fnu\t , 2<uot/uo<J . £ fiuiCfJng bplfttt. 

'mpitj fitatfuipt JifUiuOnn.* $ 

Causticite £ ^bq lu lft,thn L f. /u»#; 
Caustique & Uy/ m ? » tfbqmlfiuh . 

</vfi(.| hpqbdmlttiiht futuiQtiibtuht 

Cautele J Jb„ r „„r,«i.^.i.0/»i.ii . A 

— -» (ll/iiiff&rii.i/') <urt. tiffm. £ nub i 

Cauteleux, euse & f*npntttuAtlfi 
Cautere «• S""/t fuuipmlt bump « 
Cauterisation fr $•«£»!. if , /««««- 

fntiA Cauteriser * £<«?&/, A""f*£ t»*«|- 

ifmqi 

Caution f fy»uM/»«"*-*»/». ^p^-jh***' 

Lnpin.Qf»iu, bpn>2fv Sujet a — , 

bpuiffumlftupotn t t**uJuuitii(ib ib f 
IfHJulfindbffn , ^ptu^fututfpuuft 

Cautionnement - fr/»«i->/um.if, fc« 
Cautionner ^ 5/»i»i^/unn.n^£r^ , lr- 
Cavagnole «• A»<«*/ i/jrn [pm^fubft 
Cavalcade f lb&bfni.J,. HhtL^u- 

^•iitia^w jfibdhitu&btfi \dbfm&bdbf*t 

Cavalcader t,#MiW ««/ u,u, /7» /J ^' 
Cavalcadeur i. Ecuyer — , ttf- 

fjHLufi itijuntimiubui i 

Cavalerie f lljp***.ifi y bbbbfmtfop* 

%h£)iui(fjth tfiisptfniUfith ftbdbfHim 
Sutpq, Chef de — , Ib&bftaufbut . 

General de — » DttpuHmufbm. La 

gTOSSe — , })mm.$»ptmfl;\* fibdbfiu- 
'ton. &utlipi*iunfbtujbi 

Cavalier - £&<*&»!*{, Xfuncnp. if,. 

niJtupJ . ftbdhuii'qopiubuiii , Jihiu- 
Litp, qftiiniupiutftu)*, utjp% uftupmh t 
nt ft tup {npuptufiiuhtft, ufi Jkf)' ?'77 
itpttpiufjfty ifnuLnp (oiitwpmlfft Jt;f)* 

finipntfnjui. Etrc bon — , ^«^ ^- 
uiifatpbf. — et damesi Sb*upp U 
mftlfbmjp , — servant t ^im«i»- 

'UmptpiL nib tup {Ifon*) , tuitiyutuib , 

— , ere £ U t / i , *>f** ^»uir«4i^iiai^, limit* 

jubiiui flttiifiup&ttttf* aiutfutjbi [ibqnt. % 
Ifbpufuipttiiip) i 

Cavalierement / llnut^y'ubqnt.b- 

ntLf fu bum l{tutfutpXiu^nt.UbtiiJp % tuU- 
tfmjbf IfbptqftL. tuqttfu. ihunif. iiio- 
'Unt.impiup (uftttpb f)t [ptutfiunbht 

Cavatinef/"*/i^ oi. mltfpifbtulf bpq, 

Cave f fybuthiuibnp ? ^mbifmpttiu , 
)*iVfi^liu#tniTt.li • ( liAii^>tniiifiiuli i/£») 
(f fill ft» (piftqbfb tug upttu tntj'bhpgt-) upii- 
innLfftfunp2Uiplfq'iiutlfft pmjb'b (kitti* 

iitugb in i (tuspf* qnq (bpmb) . fntu- 
tttiibuiU (utJbu\\ 

CaveaU - 'bbpp^tmnuftlf (<ffi1*Lnj) t 
qiutlqiudhh. (nhutiuiibbuiu\ utuitqtu- y Google CED — 170 — COM hittmni.il, \ibntq- iip&iuputh n/' tUf fh 
iniiiy* hpqui^itiit^iq, iibpp)iiutnm)it 

Caveee, e £ l)bt " ,( ii" L l tl (**/')' 
Caveeon -» 2/»»«. pO/t 2'I U "'J) 2l ,nL ' 

CaVeO f t»npniql»t [ >««//. imiM ^» 

Caver ^ 0»/'6/» 7»7^/i «/#r»##fe^. Se 

IJ in hi If qlb[ (/ ,/ ""//» 'Mf)» 

Cavern aire £ Uitpnipitm^t 
Caverne £ "fiutpmMnit-^ »"y/», "»»/». 
*»/»2» M, y/' {"' t -" t Q"ilp" i j). ««/&'/"*.fi*f}/i 

tvnnns t 

Cavern eux. euse £ {Ali4iMt.nt.wi, 

n^uiitnmui , fani i (Jni/iil . dmfinui 
(^uifi). funpynunx 

Cariar - ^K«jrt.f«if/*^0 |uiui||iiurt 
Cavillation f fiitmumiutintlifiiU , 

luiiipknLlJjiL)!. uifiquihp () mn fit 

Cavirostre £ inqmtfmnLtjt 
Cavite fr /""/^ » fa*nn-»± i '/'""v »" 

qnqmb qnuhH : 

Ce, Cet, Cette (^ Ces) 9—9. £ 

ttyii, 1*1/7, .iiyJi. Ge f^f #" , «»'7 , 
11 A, tun^ilfiiij , nimliliiuj , iiihhtpuj . 

munlip . Ce que cYst • . • /» fy 
pui>» £ . . . Ce qui, Ce que, /» «> 
"/'» /^ P'"* 1 "i"- Ce qui trompe. 

]a,,ip„q piiiltp, qifinfin jumpnup. O 

que je veuxi flnp„A„. CYst que 

. . . f/tiimSmnh jm/)* £ #»« ^ piuhqli . 

Ge n'est pas que-.* 2£ #t (^"'7- 
pb^ Ifnuqlttf) . Uskxif 2hz Hnx l df* 
itjiwjd l/p pwrq.ttwitni.Ji . C'est 
lui qui me Ta dit. %& putm. /»W 
Ge sont eux qui le veulent , tt- 
iiiihp If'mqbh. A ce que, ^^/'"/t" 
qf* • De ce que , t. Q uut *»/»»»«- «f\ 

pnihqji. (ptiiplfmhmi^l, at [fiiun 

CeanS / U,j" immim tli;^% "iju mniii^ 

Cebie* - 2t»/ l« " !>»"/ • 

Cebocephale •» fjniuffpnqpiLfu 6/*. 
Ceci irtf. ttyu. #»»/«/ p»«ti. quiju* 

Cecite J ffnLpnLfi l(l>piin.ni.hp)i 

Cedant» e £ /*. f tptuJtupnq^ Iqnq 
Ceder i» 5«»7 , ^unn/Jtj * 0»»i»«-/_ 

&tjh 1, diuhib 1 , nLpliih ttihqniih /, /9n 7«i£. — le paS » Hn.ni fhng.it fa 
mini, lunlituplifn. ^Tnftf^ , 4i»^£ 

ffpt t h[ , " , ^ t, "P^f'l'iP^"t , tf ,t ^ t "^ M "'i*^ n H 
«"'/, fiuiciutili { t JuHhuififiJt^ f <nirf 

imiij. — au somnieih QittnOmf 

pniM; (f)p U m\)m). ft.nhtuptfa (<uf* 
Jmhbuiq umobu) • '/'»'#' rjtnh*iLp£ 

i l "V t!LL ul L • V"'/' '^""f. » {flp t* Ia 

-). tim.nuffal, T H ')Vh («/•"*-/')• 

ne le — a personne en. • • . ^ 

uini.ir Jiuufah */f/^ «^» */•"/* ^/? *&«*/* 

Cedille ^ b^'"\h*» icfa u*u*t f ) 
Cedrat •• *//»«7»«l» tuqmfi qun|oL- 

GflL* tiihnp Sump, tijttnpnyjf {ftp I 

Cedratier)* 

Cedre ^ (/"i"//' (t/»pi«)««l#r. t ) otrifl 

111 q HIS* i/*"'//' tfiitijm. tfjttnpttiii 

Cedrie ^ ff^jp^ifa 1 - i«"f "wi^P*!? 1 

Cedllle ^ 9,kn.mq\ip, ifnt.pt%<ulfx 

Ceindre.Cemt, e (1) ^ ^7^/1 

iluiiQinh i f tipuinb^ . i*in.hi»Li 7«nJ 
((Jiti(f) . npuwk[ f 2 nt rt U( ,t,u '^l {faf? 

pwifUhpnt{)- — une epee a ufl 
chevalier» M'*>ufh^ Qm.p x uiuiybwfa 
Ceignez vos reins, ^o^iiSri.f>/tfr- 
</^ +• — la tiare . ^'««y ^//»»^ 

Se — » '/•««/£ ^ (ffomfah) . Jkfpt 
tjiHiQuibi, til;^p\t in\*gphb^ (yiLtuhj' 
, } \,hi qptufup (Omcf) • 

Ceintrage (t) - $fDuuupupp\ 

iifiiimnn ynuiubp (^/»^ Witiit ) i (^1»»iil)i 

Ceintrer (1) "»• /,«»^««7»«oi^* (fy* 
Ceinture (1) f iiuntmp, 9«m^.i/^. 

^>/i lpirpf s ?p*whuibn {inmpuunfayd^fp* 
ufiuinnLiiiS^ tjotnfi ^ujunnbpnvj ,q9uifi* 

Ceinturer (1) *> %tnfintl Jp mm- 
Ceinturier (1) - ^'"fc?"/*^ , <p" 

mbt[iu6uiiL 1 [^/iai)'/wt/a»/»t 

Ceinturon (\) - ^4 (O^pfa) , 
Cela ^r- tt'"M«"y , »'J7 • *?"*/? • 

unihlpiij^ iiiju* quiju* uiu, qtiiiijtlfwjj 
qi'i", (tiih&fi (inn fin p) . ittmthp , m* 
lintip > qtutinhp qiutinlip* C est — '» 

G'est bien — , lljqtqtu , ^<- • 
Gomme — , l/»«^»««/« (•&<>) • "77- y Google CEL — 171 C EN u,u%tf, tfttili^. Avec — , fkj 

utfkhtttjhfiL, It umlfiujt. POUT 
\mnJm utnnmnht-, tiinntq/iLt 
idon -• U* rn P n 'l 'ftuptfpnq mmfi. 
tiL \)b itittttn)f tin fiijli hiu)itii)i\ \ 

ibrant ••» ^mmuifMiiq 1 ^ dnnfm 
ibration fr U t * ,IMnL y nLt f ( u t i "~ 

'"if')' ff" IM ""f t,tL '^{>"oitft^, (mo- 
ui/priL tf . fftiUiftunriLif f [//n.)i/|». 

)• — d'un manage , ty««»'//« 
?bre L tti»'»«.uity , Z»jt,,'Uni), , 

i(|'IILtlli t 

£brcr t» (f*iii«/miyni1#t^ ( Hf m mm - 

| , (uptitnnipiuq)hi . tfiummpbj 
tyt"* fii"f»A»l'p)i juifpL^ (</|r>>»), 
»)t^» (hoXib ^ ^i/^^ic qutintum\ 
•nrjfej tfttumiiLiiph^ , ifiuinmaii. 

miufipnqh ^, titty nli hi i 
cbrit^ £ *,«■*'"'/ • ftnyuhmiiiii 
, ?'»«-p, fiuthrf^ui 
er ^» (^ntj* <pi'iitnni-lA imuififii , 

'tfy. Se faire — . %au/i 7*?- 

bphttp Uintah it 

eri - </,»{,„» ffcrb|]»q« 

terigrade £ bpuiqmmh i 
Impede & \}pu,<n 1 \iQmg, n pt»n%x 

'trite J ftnctiint-O fit)* ? iiipmnni - 
V up»L9f,th> 

leste £ bl'ljh.njf^. bpljhmqnfli. 
|Wnji (KmjiiLh/ip) , ^iLinnphmlf 
iM' lfplfi»»Jil>p (}hn f ,tp). shmy- 
T«rt, qbpn^nupd^ (7Z.7j.LeS 

lambris, &/•'//»*»£ • (>"/» ,/^„ 
lestin «. ith L knmli\ihmh f ^.ob.u. 
liaque * ^/^ b< "'A"rA (A fc * 

'/)• «^/»p^. FlllX . fnpfim- 

t-0/tcbf 

'iibat •» tt)/ mi i//ft 1/ lint n, uiifnL- 

•■/»• IpiLtimlfnniini Ti (pm ( *iu%uijli\i 

^bataire-tt^Mii/'ncii/.ti,.«.A. l/ ,/,. 
^rVr' * CeluiA' []trfiht 
ellerier, ere f //umaiin^iiii f|i 

-ilier «• Htnb%finpiuU t tfulnitii , Cellulaire & K^«t«, funprffr , 

tlhhiinfiuilf f l"(J"'prjl>L (qpniQfic^t f 

/i../li./1-..^/jfOL^/.tii) . Vokure — . 

funp2i"ll»*n p ifHiimiimmpwbiny* 
Cellule f A**^// {IfpohmLUfift). hi. 
n M/liJliny, tfh)itiiittu)i . /""f.u ih nip' 
iflAnHifi* t fouilpu J nnntlji mm it'll)* l/lr- 
\iuijutn.<j (^i>»i)»inu»/ym)»A). iMiiiiinUilfi 

Celluleux* euse £, ITmqiumbiHulfi 

fmif2"* Ln p ' 

Cellulose f h»np 2 n,\,j,t.Oi 

Celtique & tyfyini»i//Mib (^7«c)« 
Celui, Celle O Ceux) r t r tt» , 

«A. (Up»nr)P>H> {llpmJ^AiUpn . 

Celui.Geux que vous arez vtiSi 

fib 11111 A ifuifinii Liu if 1^1/117^7 . Ge _ 

lui-ci , Celle-ci , tt« » umfilfmj . 
( 1 Ceux-ci, Celles-eii U.nn),p) • 
(felui-Uu Celle-la, tt>* , i»^.»/ 
(^ Ceux-la, Celles.la, UUbp), 
Cement (1) - Z'">i n ^ •"*♦/' ttf ' 
Cem enter * 6.n7n«.uik/n.0/!r{i 

Cenacle -» *lbp1nutniH.\i (Hpjiutnn- 
«/,). ui/ r «../p (ijpmq jimmy)* 

Cendal (1) - [//.7m. «, 

Cendre (1) J U5/,«.li, i/;./.^. . •/«- 

^11^1 (ti^mli unL(jfi % qrj^ifuAi) • fy»£" 
fiiitifip {ifhit.b[li)s iii&fit-'li . jfijmmiutf 

(,ttin.b L li), mS/nli . Mettre . Re- 
duire en — , (/*"/»/•/» 7«'/»«i^^ • 
Cendre, e (1) i. [T»/"/*" , ? , V ll,,/ "/ w " 

r»/" * • 

Cendree (1) fr ^#/^iji«lif»* ifipifrnup 

Ifinniitiiih* Ifiimjinii tAirpuqjtlip , iii^i- 
^i5/i// UtU^lflUi [ifiifiipmtlt 

Cendreux,euse (1) i U , '^p"'jH 1 

Cendricr {\) •» Wn/upailf nif (fon^). 
ifnfiinui'bny t 

Cendrillon (1) f (lijuutm Aiuniuj. 

ititjupfilf ^ift,iiffi tfp itt;« miii»Lli)« 

Cendrure (1) t 6p«»^ "*- «)m(fp «/«7- 

itimmfi *Jp"'Jj tuntjitfiuinui^h piqp t 

Cene f ^t/'w^^'wV" 1, l^vbfi ' n ~* 

mpiiinuiuj , HiimnpqnLtthL^t pnqnpm* 
I 1 tuii •!!(!. nhOpftpt Digitized by G00gle ^ C E R - 174 - C E S Cerisette £ mm. mm ftp • 
Cerisier - Hh'mmH/i t 

C^ritC I IPnAupmpx 

Cerne - f*»j«/i»4 (*n»f* *ll""j) • 

^uufnjm typ (ifkppl> y-n) . {*'» 
Jiuffbifptibj 2f'l" , ^" u ^P (^ '«"*/» lll! Ui ~ 

piutf* ifp"ij)i L f) /7' % ('"iP) 1 

Cerne, e h. ^-mtptLtniudfip* ubum- 
Cerneau - t\«/»m/» ^bfyni^/i ^" 

dfifntlfi tfitntLinlft [^ 1171m if. 

Cernement - C/»/»"«/«""»"«-i/* t «//«- 
Cerner ^ C"«/»£ npumb^ npunu 

pb L , pt.^tpb^ ?/7 «.|./mi/ / t / . ,7,,,,,,/./ 
Linn IfknliL. tfn ftmhbl (<Jm/cO. '»'" 

Cen)ene > Ceroint;-. < ^ti/ , «»A[/^ r . 
Ceromel - lTL$ipunfn,ri 

Certain, e £ ^«LHMi.n/», /i.uimi»i- 

inni-tf, ninnjn, fi/lt/r^i/mmy, ^ruin/iift/i , 
"V"l • /""£'"- «li>ri ?" L ?' i. I\<tnm 7/.a (Af'php). ii^H*, ,r ti' ph ?" ,,n 

utqinfth ilhdf nun mfyiwh, «/£i . itiliri(.)j 
i/f, /{£, i//m - genSi/W/'fy? lufnthp. 

Dans — cas . /»ty /»^ upupuupu- 
jfig »/£*>• Dans — endroits , i?/n/ 
m/17. D'une — importance, / f /' 

rtim/l lfutpbi.iiit f (Jhd)ljUifj , (fiat 
pni.iiin)l[bli , (jtintpfipytin . J'ai 0111 

dire a un — horame » j/*4H 4j 

^iifej/t. f j n<f>»'l>p—U<"HJW > umnj.f. 

Pour — , fl^"lpk'*i, »"*7« L? i/it 
Certainement / [/«/hil^/il, tupipu- 

nbc. niuynt. >t/i . fiiuLtniimbniLt ftum 
intuitu umnjat \jtAi jttLjin 

CerteS / llbuiuipuilfiiju, utpipupbu 

Certificat - ^tjiujuiq/ip, ,,1*7 .,^,- t7tt (.iP/ii)* i*t O'/ ^nii uintttmnu Certificateur-b/»'" c Vu««L"/». 1/7 ««* 
Certification £ £i«nt/imi/i»i.0fcwii 

o/»#»» ilbu$jnLOfn.it . fiimiinuitnbqnuf 
(utnnpniqpni.Qbiiiu\ t 

Certifier * ^^j^l ». ^'"P^i , 

(\hULiumnb 1% nmuutitiuib it 

Certitude £ V """-^1.0 fruit , /?•« LMUUWL&flt ti. IfiujnL.linL.OffL.'ii 
mtuinm.Qfit\. De — • i / (/«"* 
w^u* tttnnjq* [1 

Cerumen (kfi) — tt^f 
C«'Tumineux. euse £ fltylf"? 

y^iil*, Ulitfmjfiht 

Ceruse J ijiiujtu^ft phm^fu 

iHiffiuiiulpntfbii |lLUpjll_Ujfc&' 

Cervaison f b't^bpnt-ttpuji 

)t'utj y btffbpnpupt 

Cerveau - #(.767. 7^<»<-/u . /«J 

ilftmf), M-nbu, qpn fu . CFt" 

'hiutnuiplptulftuis <ji#Mfi i#»i/y»ui.-— 1 

timbre ♦ mal timbre 1 troul 

ft ulunt.lf, fubhnttLlf, tuiuhtuut 

Cervclas - v»«i/i nt iffp&Lp 

Cervelet. - ihnn>»tj% Itntfunt^ 
Cervelle t ^«^v ^n«.c) (» 7 

ib'ltLiij). fub^p, iljunp % ttLtj&ij 
'i/i)i»ilb, hbqnufifnti* 

Cervical, e i. t?n<i r ,ulf„,jl t 'b 
Cervin, e i b i ifbpnt_i$,hJ.,i'ii. j 
Cervoise^ '»/»^r»L^i[^^^ot»M^ 
Cesar - it»i£tup,u'i.ci,?iuijiipj(h\ 
Cesarienne . Operation 

(f.pijKi'lirftultitiinni ft, 11 1 1 tiifh tt+% 1 0)1 

C e s a r i s m e - '7 & «* '«^# •#/ «^fc '/i« 

Ifbmu^ubfttiL utftpitiiijbtnnt-8tii.)t, 
ump.nlpu'Uni Ofiiui 

Cessant, e t ?• nrf,up*q . Ti 
affaire — , tt-//»b 7«/i^ £ifcW[ 
Cessation ^ 9"»»'/«"/«"li/ , « 
Cesse f '/ ,nt /, "'"7"7». Sans 

H,)ffr.L£ f >nu>f>nff>tipt 

Cesser "»• [nbyuh^ tpuijpbffltbl 

l lbpi uiiu^, Ijitiufi^ 7"'7/'/7* — 
(bruler) , (./5«/.)^ . — de (j 
ler), /,"i^/« 

Cessible i (H<-vht>) 0»mfr 
Cession f ^"'["^f (iA*sf*g) 

fumhgnufi [ (. 

Cessionnaire -» frpmt.tun.ni., / 

CeSte "• Qbnpft tumfituiuuml^ 
n.itttu(ii\ittilj M ^/*? ,,i ^) * Qotmh ( 
uinnbin'U* 2jipilijh\ I y Google GH A — 175 - C H A estoi'de £ tjpl»*p"^bL f q^infuu 

'H ' 4 

♦*SLir6 f Z^uunmS (nia'nhiuLnpj»\t 

etace, e t '//#«#»i#ii|^ • 
eterac *• UbqkpmU) *•» 
6tine f Q/imftmt 
etiausaure - if/n/ion/Wy^ • 
etoine f (T/»^»mi« •/?», Uky**. — 
eux^€elui/»i r dor^e s 0»y^£iu>«S. 
levade f fyupuuilf kiu|ju<?r 
Ihable «• v m " /, y*.i«i» f upupm)i$ 
Ihabler^ (0«iyui«i/) y'uiji tf«n/ili| 

;H"./7) ! i?/'**/ 1 ,/ 4" 

Ihnblis •» ^lyi/lm/iMifyio^ dmn. , 

Ihabot <•• (Tfiitituti*Jilfi ^uiqm^ 
ihacal •» *^ «y£»i»7»t.l» f 2^ ,l, T"JL 
Jhaconne f ty m/»«il »/^i ^m/' /yi«- 

Mii.^ ^/'7 *^»* 

Ihacun, e (}) rhr h*.piupiuh^(iLp 

p } mtf^h »^t^f/»» >utfbh ifrttpn »«»t»i- 

/.c,, , J^li ,//, . Sa — , /»/. /^fc c , 

f 7""V£ C 

Shafuuin, e (1) f Tjfey nt pmpwlf 

'•'//•» hl nL ^ * • ^'"-T^ (uiiiifuuir) 

Chagrin (1) - L&igrutf/itli. wp^m. 

f*LUju.'U , l/// ? », , tfdf,^ , 0„,/u/><) . 
ifiinhL^tH {Jjti.ii t lj)itnljl f li Y'"^/>i '/^ 

tfiLttfi. — , ine £ Sfunip Uninfi- l»«j. Oittn'1 unfiu t Chagrinant, e (1-1) i V»7/»> i 

to\upmlfutii i tnfuptttmnL , OiunAiunjtO* t 

Chagriner * t»&7fr{ , ^ihmijjMj 1 

nifiinJbi^ utfupbi. briLtn- lint in nt»b i 
(^"«^/»l»). ljt$utiuLnpb[t l <L "y)' 

Chai, Chais ~ iimhtfmpm'it (7^- 
Chalne f> £y0*M/« »*•«/»/»£, tyr«i»y>uty>, 
11 "J ' &l" tn, i' u i" nni -tohLl** »7'«/» / »'» | - 

If tit n pp. Qhmujiupinp ( tjbpnt.hbi.ii , 
(nL^fljUMiij, 270(<jy*aoiii^ % 2'1^ ,M J (/^* 
/""tin). fiiQiuj (lpi$ptin.fi i/fo)' " , " 

«tj uirjic • Faire la — , Ziflmj 

Ifiutp&bt (Jtupifbpni.)t [yuifib^ 

Chainer * (tyrwlnvywyty 2 t l^ u, J"'l) 
Chainetier «• A'»p^'»^i"*q n p^ » 

^tfitujiuanpA* Chainrtte * Ziflu^lf > 

Chain on - bqU^jI'tf (ibpmihg). 

1 m, l (, , 7 tf » , 7/')' 
Chair J (/>», (/u« 9 )U,/,. (./:« n nt) 

tf>upiljih. tfuftU • ijti'hlfn^ti jttX f if>$tp- 

,//,),. I) e — , //-ut^i, J.upifhL,^. 
/1HY&7U' ♦• Ciiulcurdc — ,(/''«/»i/' 

>jui^nyl#. I/CCMVP 1 tit' la — t //*^/»- 
4rut»/iff!^. — tb' poiile » IToiptf' 

Inj r/.M. ; ./.»,,, ^i /r «/^ , nmiip'ttf, 
p$nnilLiii if. \'A\i' ell — tll'untn* ffc- 

7"«-7 /'//"»/• Kn *" ei ns, Vyli 
^p)/. — a (\anon . '//« »»///i '}l>J<»g 

^mln^ fiptjli^fi Umpmlf Cost la 

dr sa — . /»/• '»'"//» l» «l Jiipill$)»b t 
ii-«. 11 n'est ni — ni poNson • 

S<inniu,funjn iUJ(it t • M « »itie — tllt»i- 

tie poiss«»n« /A'**» ""//>»'«»//» (*l' ,,i i t i)* 
Chaire J /*t/, ...,r M/ /» M l. (Jmu/Wc 

//t^)« fftpnqm Ufii1i t pn$pnq. ##iW#in.* 
^ifcf/(#/ii^M/»»»«7 /«'«/•) . qutiimjuounip 
(S,n r ,nmutu),m UK,,),) . «,«..« (t- 
Uliulfnupuifi), U (^inn inp'tptilfiu)^, — 

dr pestileiu-e, ;/./.:.»„« «/,. 2» , •«- 

0nra tlm'luiifnj. L'<H< xpi( HOC (lc la 

Cbaine f llQnn- •/•#^ii#/ // imW w »i (u#. 

(Otuiji)-uOiin.** tpnpiffiS nl.ijlriii. »•!.- 
nblpmif, (Hit U — de poste). — . nglie» flmqtrng Iptnf iulilpm[i)$ Jl;li 
Am Jf [i fb)tinpfii'ltntl, i/m>i Jiu0«rt.* '. 

roulantci ^/»/»«»'^'"t* (Ifump Jp)* 
Chaisier •* IhQnniwinpAt 
Chaland, e (1) f fr"i/", 7^«/»7 t 

Chalan)i [j,ua.nft,npqpi 

Chalandise (1) f 8"^'l»"i"r L f' 
Chalcographei/'mj) - 9»/>^»»7/'/»« 
Chalcographie (/"««/) fr ^Wioyg- 

pnLQbch. ttjrjhJiiiujpiuuinL.)! . mitfiu- 
pinh (nfiuuftlpu'lt)x 

Chaldaique (/") i. f»i«#|7t»'(r M, * M 
Chaldeen (/*)-• f 8 «'77t"'^-^" l 7" 

tfl;bpl;\i. puiLtfbuij % pm^qbiuj i 

Chale - fyfftui'i* 2"7 » t*9*5-. y Google rgr CHA — 176 CHA Chalet - $»•.*» ^.J^L^Stm^bp. 

ttittpiiAing (^nLfigbptutfiuh Sm^iulffnf) 
£ri«.Ag<f>ft'«1t*« 

Chaleur f £*n«/m.0^ii» , mutpnu- 

O/ith- moO (mjunuitiii), tnuip. #V- 
nmhn y tttffunjJ , umuutlfncOftLh , 
If fiailf^ tittup {Jn*l*y) • inufumlidutjnt.- 
qm f9^f-li t Iiim/miiiW • IfintpiiUp (i##- 

2i*<ii»Vn 9 ). — de foie t de sang . 
finppnpnLtf. Plein de — „ HbpJus- 
^irni/. Dans la — du combat . 

ljn.nt.njb luuipgtitd turn blip, lftt.ni.iH. 

tipnjV. gtre en , '/""fiV • ' 
Chaleureusement / btuulMtibuufp, 

obpiftngliU % • bpifopk'bt # 

Chaleureux . euse £ frn.»«lfffr»f_lf, 

ohpJy cbptfuifffi)i. fbpJtthtfiutfi 

Chalit «.{T«*/.<S/m 

Chalon (1) - ff bSnu a.lfmXt , 

Chaloupe fr t>"'«-«"^ » 4"'/*'/" 1 /»««#•« 
Chaloupier •« ty»i7»^ni.nu*«/<««n*i 
ChaUimeau - ln4 nL '" , l 1 "^ «/""/' 

up^Ug > bif^qtmnjinu' 'finq (4ni^«t.ifi- 
pniji mn.uiohnpqntf nn<jr""/'"/') > '/*"" 

Chalumet-& , /M'"9«^^7*,«/nt/u^iii2/» 
Chalybe,e(/*) t ^r»^^<«i#iiM/ui«#ib, 

b plfiuO iiifumtiU x 

Chamade f pifpnUf iftn^ (pm 

Itm If gnt. Obeli* hAinpbint.\ . Otfpnt.lf % 
tibutiupppbpltbp tfnnitLbinL jiitfpm- 

OpJpncIf*. Battre la — , (fy. /c % 
Chamoeurops(/WAro/iu) - ^« 

)i III p tftl> CI 

Chamaillard «• lamwu^n 
Chamailler ^(7*V<W/«t.^ , Ifunup- 

utfif^tfiiKfbi'^ntiLp^lpufflfttfiLitfuiptn* 

Chamaillis -» tybMpnncp* lfn.mp- 
Chamarrer * $rl"i*L > «'"'«r4 t /»- 

lb L . ubObt-bOb^ ufbpbubOb^ <t>fL. 
dui\itulib/ t fututfp pkbf (</£*V") t* — 

de ridicule. friMn»n«.«in<*««*Y /tMj* 
Se — , IbpbLbOfo « f/'UU| 

ttfbpbi Chamarrure f £/'t<z«y 

e£)'P • JnnifitiLlihiiiAp . 

4tf^»* bpqft^utitp % pinlimftMtMnf 

Chambellan - (JtVlffr/,-,^* 
Grand — , llpp"^/* ubUlfiuafbi 

u^ or it If tnppnclift ubhbtfutufb wft » 

Chambertin 0) - fyty ife . 
Chambranle (VI) - f «u*^ > # 

auAitulf (nptuU)t 

Chambre (!) £ Ubhbmtf . t«^^«i< 

ub\ibtitlf (tfUiuiuiLtifHiig funptiptjfi 
(muinim^ ububiolf «A£». lumha 
binptipnuinmu* Jnqnt[ {iioiniupitu 
u bit but If ( iun.b Linpwlf nth ) > »jim 
mni.li (pt«tU4.nn/») . funnn^ (tu^pf 
ifrlPfr /""""> ("»"^»7^ iiuii|iuG , 
4'ffi^ jiunjllf)' ^"*/*>t h»nttn^ (it 
b /nt. mtnbh' IftuJ Wh if mho Oft 
bq^pau/,) . 
ins in If ib ftit. iffi 

ubpup) • tfiHtfttipp 

des comptes » tt W" M^iiiif^fllii/^.). — des pairs V"* 

aUte , Inputbpnv //•«»/* ptupApui- ti in ^nL iii If i ufttL Ob nth • La 

deputes , fanpSpfpiipui'U . — d 

communes, ^muiupuilftug funpfy 

V 1 

haute^ 

»fi/)f bt n ptipn in ptult. — noire* obs* 

CUre « [/innthniifinntVi f It^fiMnxi- 

wtiLi/i, — claire, \ilfmpu»gnj^x 
Chambre , e (1) i ^nnn^intn^ 

Chambree(l) J ybUlftulfftgp.p'biH' 

Iftnlfftg aopiiibiiAtp t phmlfqiiiqopp * 
puiqiftu.0ht.\t If in J uiptffiLlip iOtnw 
nnh/,), 

Chambrelan (1) - fiiuhntnp mnA 

i/4"9. nbublfb tfn tfittp&iulfiuit 

Chambrer ^ U^tfc^ •/« f/«V f »1^, 

tib\tblfbf. luuinh pnubf . qiuut uibf 

ifp p' u 2°i^ € ll nL t u C k w PV u L" ' Xm W' 
ublftutfftg CiL ,u Lt H'«ifgl>i- 9*q+P 

luhifs/if [fni^bfinLft^ • Se » #!■* 

Chambrette (1) fr d^btfftlf , 
Chambrier (1) - <hnp*i»t(*n 4 m ^ 

pft tiki) 1 [IfiuufiuhitLty » 

Chambriere (!) ^ lT«t|»»(f •«*- 


Di^^dbyC CHA — 177 — CHA lameau ~ /?«.^«. — d'Arabiei 

iSftlf mLqut , Qpgnt.ntfi • de 

irou • t«««/M» » 
lamelee } flcn»*Mphnli* 
lamelier - fli^miw^uifct 
lamellef (T'<'f"«*^f n <-j|i<i # Jm^ntfut 
lamelon «• /K7U1/1 i<»^, ^n^ntu 
lamois •«• #»«»/»»«7^ siun^ fturui- 

rilll. pt$$sin*jMi*.nj tfnpti t ffuitmtj- 

riamoiser > #tupwjMlb£ t pm. 

•j<)6Li#»f Lb pus lumut^tniutnb i t 

baraoiserie f (fnpOuifnp^ny 

ittfHujAbhi-nji Lb.)- ptupiujpdbbjip 

hamoii»eur - (tffupmjAJf) ifnp- 

harnp (1) *• fiiuyfu^utjp, q tM^wt • 
■ft l l ut j/ 1 • n>"2' n {*f ,u pv*b\ . ^f/f a ~ 

»uJi«j f tTpqutptuh [ftp U — CIOS). 
fuinnnij, luhntuummh, **>hn mitt jut* 
ympiuil [ppnuinfi). luuupupfcn* dh 
*g« Ji*nffAtiith .jmuuuti (tutumlfb l»A), 

•til (^lllutflMlfc^Y If 6 7 IflUpf [ffP'l' 

tlmjth ftrtilhs) . — du repos , 

t>/*i>^(/m)iM^. J_)e — , 1*^7 IfnqtJfc. 
Ur-le — , f fruljnjh^hnjhfihmtnjh- 
rwjinpi ittptnnpuijp* bplffiptqiujin. 

ie des — i H "2 u1 "*jl t ^ 1 Ifbwhp • 
travers — , *>•»/»$ 5<»«/^, ym*. 

■|»»i- fikfk- /"**"* bjt^unt.n.\t .nthnLtt- 
•'^/» ijuifpiubbpnil , /iw^ Se S3U- 

er a travers — ♦ frbifoft 2 b l h L> 
«Luiwi/i«fiti^ piu\*h(ji>h[- II est aux 

N fiuiftlfnuObuih Ipiitf ilb 6 i[u$- 

fyt **t?t* fetre aux — et a la 

fl-»yoQbntj tnnc)i tiLuhbutf 

kf J>. f ) • 

rapac 0)'* i»«V M# Vi **"• 
irapagne (!) - C«»/fiMityu# , 
' '^. Fine — » (£»««. iMt^frwli) 

impart (1) - 2r> 7 u»</t,, M tr • 
inoparter (!) "»• £fngiifif*Mutf i«*t- 

ampeaux (!) ~ } \F*»p*\p « Champetre (1) t %*immjflk t •«*• 

7«if(i7'w£) • 

Champignon (1) - 0««-V/j ifinG- 

HfUtuipnjifft tlft dmjpn fV^i«tki/i«t1i »l- 

a *S? » ^ nM ( u l'" m t ,n J 1 ll t ) ' Comme 

Un — t /*/») luutbhp Jkf , 2 nLmnt l 
(iihS\int^) t uhif(ut6/$^y% [m^imIm 

Champion (1) - ULfunjbmh. «^u^«,- 
Chance i!) f t hj»mm.tu^% upum*** 

tnLtft putfuut* puimnuiLitpmJt , $h>$t» 
pmtpubnt.0 jiiX % fiinL m\nnlpn'b)tn.ti ht.\i 
^i/iiifni.Milf j, u^tMtunifnLO^ib f tuibtjp • 

t** m 1 *t» pM*tpil*t'»»i • Kompre la 

— • (/l|> li % tlphutbyhbfi* ^b^bt 

Chancel (!) - dpp.upwb , ^.«b- 
Chancelant . e (1) i. bpkpm.% , 

qn^ifnKitt.h t qbrfbclfnuit <ftyj9ft*p*>jU . 
IfOiiut, mbfiniuuituut^ futiijuuLui v 5^- 

Chanccler (!) t. tt^^'«w«"«M*n ^»/- 

v bpm.b p W u L , ?#t r/V *« £ , 7^7*1.^ ♦» 

Chancelier (1) - 'hfit-mbtuq^/ip » 

Ifhpiuufttifi (ft/"- itpumnutuptitlify. tf»nb\t- 
buthmnffuH (wfuii^bdlmj). fitHimpmn- 
«tni Qbimbitil {ifiiiiiifhnj «//i). Ifbput^ 
uiiH^i- butiinhhbnu • Ithpniiuuiti (tjitf£ttt- 
ftA Ltutf mppiajHiaiitptf A>/wiuiiM* 
tuppncbh tfiunutufbm {&ninb ninth)* 

Chanceliere (!) f 'A/rtm>»i##7i7^ % 

ItUpunuiufih Lhh, fbpifnciinilf (ninliy)t 

Chancellement (!) - 6p k p—-*r , 

nhffbi.n Lift 

Chancellerie (!) f ^i«tintli, 7^- 

t.MjliiMtftnt.tf. nftLitihiuuinLb (nhuiipu- 
hminmh\, uitumpuibp nht,iitiiainitfph 

If. 11 J IfhpuffpuGh. Grande — t £»»- 

amptupJiftLti fiub iiftiiinncnj ihq^fthht 

Chancjeux , euse ( ! ) i Huthjutft 

pmhnLtf] ptutpptiLnp, ymy/i^. pmntft; 
If in jub ttt it bbQmpmifn* i hptfpitijm— 
lf*b 9 P uut P" ,r J f lh* 

Chancir (Se) (!) ITwfa (^/» ^ !.)• 
Chancissure (!) J ITtfinuwuft 

Digitized by LiOOQ IC CHA — 178 — CHA Chancre (!) - tt«/»/««««"'^7« y»p- 

Ifbn. Ifh^tufuut (d tunny) , iquitnjuf , 

fcrpy P u "iak i 'i^ wWn +• Com 

me un chancre. V 1 """*! 1 ^ ("*-«"fy), 

iiiftttnmlfbpb^t 

Chancreux, euse (!) t Ui'iptfbqw 

J ft)i i MUfttflttfnini 

ChandeleurO) f Sfciimfyii^iMn-M^i 
Chandelier (!) - fiiuqJuilf , .«> 

lOuAnulj ctlf811lG* ftiufiJif tjf'l'fi. , 

ere f ^fiuiqmutiup^ ifitnqtuAmju i 

Chandelle 0) J fl../^.^, fyim, . 

/m/"-^ &*».)• Voir des — , mille 
— , ^mliMi£. A la — , 2?/»""//' {"«- 
«nf A — eteinte, i/»»«7«/""'/ , / , * , "» 
^(""Vtl *T , "i , l f inLh • La — bruie » 

jfftuj* — de glace, l)"'*™* f"/» 

Stunt; hmhtiuAt iijTiu[6fitiitj' — TO- 

mainojt ipiuqm^bu dptu/umq ? fyi- 

ptttalnuuh* % £ ft in (j ui turnip i 

Chandellerie (1) f Ap^il* /»"«- 
Chanfrein (1) - ^<«« ( «^ (<!/» 

nt). qifuuin.uioph bm^bn^hp* ntiOk- 
nk^*£ « qifumn titoimifUih , qihtmtuuifi 
(ti/fftc.1* Ufui/4ifi)i i//i fimtiOnLtudpi 

Change (!) - * »•/»»/"«». 0/»«.l»- */»«- 

fuuiltuibnLUht-U • fiiutntiLnnnf % i/in- 
kttttu^u . nnuiifinifinJunuO IttAi int - 

t/»i/i^in/u«L iff Ac li«/nti/iu/i« ■>#«»/?*, ««##/ iA 
7/n«./u* U1I11C. inctftujiutjinjuh juiu- 
Inti/i thnlutnumlfmrjiift «/i)i, tjiohnu 

hmtfu,€fjt\i . Rendre le — » fl/* ft* 
j«mi. ufuiutiuuftmitift uiih[. Le — est 

ail pair* ^ttjutuuuiljut QJhAmji puiifpl; 
ptuqtitp unj/U ffft\iii mhjt^ tjmfuutuiu 
^KiW^/iiM' dmJmqftV £. Donner 

le — a qn.» n>-2""H' nt ^b t -^ " L ~ 
vbl IpV^ 7 ,M / ,< ** , A /» l*iuipti /.Prendre 
le — , A»'"pw^/»£, "/"'"z/t 
Changeant, e (1) & ^ntfinfttmlfuth^ 

jbqjbqnL^ ( < /«Wf»«')«/ l ' ,l /' n ^'• qnjbqnjb 
bpbugnq (lihptifii$u)t 

Changement (!) - Cj^m-tA «/•«• en , %Uipuitj%niftnjt$i 

Changer 0) * *"/u«' b ' of / £ 7' ' 

i[tnjtih[. (uiqnL % fSfiL.Uilnf/i) puBk 
luuhnnunj mtiLiiiuhb tt(t ijtnjubi. i* 
fim p p^^i uiLpb^ (ui/im/f) • ^ 
/"A/* u»/jij //Muf £U/0 tfinfuh^ . "J 
*M u " l l'L, 'hb' nL h (j*"'l inL 3)tl 

k" L bh ,UL p nL l r L i *b"l unL bi' — 
main » St/« '/'"/"fy , "^/»/»z "•f ulifil'l. Se — . 9-« "£• +• Changeur (!) - Sinutufrqf,** j 

if.njmiltnju UUllTUJtf * 

Chanoine - ^tuttn'bfjtfnu , (</j 

i//»ti/)Ai«li. De » frtutiam" nJ 

(IfLnAi^. pnt£inn*t]9 (ljltiutjtiii»i» 

Chanoinesse ^ (/.«l«nli/4«i.^ 
Chanson (!) f b/'7. /"*»//»/•, p 
iiTbuipfihnLUliLXip . C'est toujo 
la meme — , Wbi'n^njljuoiip 
— que tout cela,f*»»|"f»*» «"/ '/« 

fvoupbp. j fiuthtuuuibnAiiiJit [ifi 

Chansonnert b/t^fr^ /J#«lifc£ (</i 
Chansonnettef hp*^ t»p^\ 
Chansonnier - bptjmGiuh, b 

'//»/'* b pqntputti t 

Chant «!) - Tftm^, fc^^. &» 

7/1 lIi, r n iL m nl' t i %l 'i' t } ( 0,i 2 l "'?)j 

y''7, )i»l 11176 fiariL0/tLtf. bpqbgim th 11 line 11 ,,f,uu . — de tri phd t,mlni.bpqmM i l iu\i. Le — 
coq. ^utLuijtiou. Mettre en 

Q,fij\ituqph[ t j S'"qp% ^/»7^» 

Chantage (!) •* f)'7««i*""/^ tt l 

«<«// Ifniiqb^^ttfiitutnLtuqnqni PI 
IfnftqrtLtuns iutiiinn$.nm bunntu' 

Chantant, e (!) & b/»7«7, *] 
I/M* ^VH^ll' (t*p ul Jz*ni*''Dlit.\t). 

^iiuqpb^ Quouphp} . frniiititii^i 
(Stunmuiugniji}, bfiiudjutiulftui 
7«t) • tini. iiiqbpqiul^m^t {bptnJum 

Chanteau (!) - Cfc;n« (<mij 

^fuin^i (tibpttptiufi) , o^i^Iimk) y Google CHA - 179 — CHA \antepleure (1) fr fr'«7/»£ *»*i 
I'V fa/ te* i«# r « r ((uiilG|i) , 

l<4 («r»«^»« /•). gfcynt ^ (tu^pui^qf,) . 

banter (1) ^"lio^, bpyb^.bp- 

CJ, iJ»^i r u JL'"H k l % h^Li^r 
<j\. /*'*'»bl (lupuitpuq/t) . i,„j U 6, M - . 
U/, hn.hpt/b^ (bn.;, g n L \, ^) . fr 
tjtu'bujljtui. /uouftf f bquiuittlfh^, C'eSt 

corame si vou«r chantiez. h am.p 
4 'ii^lwnuijiu, tfmfilf puny tljuij. Faire 

— qn. i t l^>npnjbu>n t .Vbuttfp Iftuif 
Mn.uji pmU if pbbi Ulia I. ufHiuniuin- 

yiLbf, Ifnpqnmb^. J e le ferai — 
sur un autre ton , b» uthnp ^b 

qncu % puOtttupp Ifp tj>njttbtf.\ \jncut- 
qb[ , bptfb^ ^ {u,n,pfnu)L^ , ,unntu^ 
^mnOnuUftcu^ £ . npncuiuthi, dnyu 

fib M /'"«"'^/' ^P'l^l • /i"^£ . ^'"/«- 
ijuij (&?}«/»* tfiuup), bpy fiuiubi (ibn- 

tfej. — sa gamme a qn. t Up}- 

mutdpby , itjiulpnunt.0ln.hn bpbnltb 

j»*«j>l. Se -, brr tL h' 
Chanterelleft jf3/»/' »punn[, (f»t- 

Omlfft). On^mV HLpftyubp f ( „ t )i % n,^ 
Ij'uuyulf, Iftt^duit.* . ubq ffin* »»/»'»«- 

Vfvt f h^L"4 * u, j ub p VfyH, V 

Chanteur. euse (1) f &/*?/';• ty- 

9111^ fl/ijutl, bpquitimt.*. tnuttmuiH- 
{hop nut in lj Ip'pann , Hpuinrn.tnuiuij' , 
iifUiuinLttttiijiL linpqnh t 

Chan tier (1) - irVLp>,A>n 9 , ,/Uy- 

utmbny , mwiuuJiiupitiU • (hit/Lin ) 
ljbpuiufpiu)i. fiu*innng y IftiQung (?l'^ $ ' 

iLnif utuurtL* L)f), Mettre sur le 

"— » u'jf »*/»£* qmuuiiu6iuqft ifp'tij n^b i 

(<inp* dp) . — d'equarrissage . 

8*JUIptllU t 

Chantignole (1) f \,ppmqfiLtii 
Chantonner (1) x.ti/tmu&mju bp- 

ffr^ lft»»bptfb L * t Obptuhujubf • 

Chantourner (1) * (bmjmfi) ubp. 

W C '/"'«^ 1" L p"[! tftnpb^ntl Jibt. tfp 

Chantre (i) «•. bp*p**p'*tu , fr/*?/^ . Lnhbk o*r Ll r> *ri**Mj (•«*- 

uniinuij|)t t l* u l*t i p, &i»jltuiLnpp, bp. 

rpnujhw t rpumutubu* (ftp u % Grand 
— )• Premier — , Un^m^"** 
Chantrerie f bp<jiutubutn$.9f,iu* 
Chanvre 0) - 4<«U^ ftGhiJhr • 
Une cravate de — , ijiufu.uipuu/, 

yittuut IpuhiiustfLuiu' V?/' ,, /'* < 

Chanvrier*- U»fhb t jt,utl,u£utn.t 

Chaos {fttto) — ^mS nt ^irt^ , ^u#. 
mm. 7«/»»»Wf»LA/^tli, /ntunutiitfnt.l}fn.vt 
Chape f ti'it-pfiun y utuifinpuf puj\$ 
fitmjntuut tfp^ htuifttipttt • UlJfhiuiftb' 
tnntpp (Onshng). junLtjt (Oopmun- 
tfl>) * Sons — f ^ unutujt^ pliftb mm . 

Chape, e £ \,>i$tf»npuuulflipt i^bi 
Chapeau m^ffuuiplfttfibqnjp^lftup. 

J l'r) nh-pk \k ,u vit^ tu ib) • -jp • 

(ottLulf/ij. pbppi;} rilL(£|llU . <*#«<>- 

'/'V** {""'uipiLtifi* L" LU j>ffjy ^pnfi* 

ifmtfm ift , /ib). upiipqbt. (umnu- 

Mjbutft uipiicitid), {j)p b — de m6- 

nte)« tu&nt pnl; bin lfby\tb^nt tjnt.- 

«/"•"/» . — de la mariee » %i\uuf 
i/mili* fimpuft. — de fleurst ^my- 
Ifbmj i^miu^. — chinoisi ^««.i«yiu- 

piuu Jp f ijiumlpuu mpmiukiitLptuL 

ifV Aspirer au — . */.«,,, 7 /,l,, M _ 

int.QLtitu wbus tnindbi* Vbtjhutdbi 

Mette son — de travers,(/iyu##i- 

luiijfi | liiLH'p, npux 

Chape-Chutef/»"//"«.«y/i/^ lauimmn f 

Chapelain -• W'"i"p^um,ubutt 
Chapeler^ ^b^pnhi (Htuufi tfbqU)t 
Chapelet - t«»fpl>) . u„ t oUH t utf- 

Pbt ' opfiutuptnh* vpfiuntpiuub JpuiJ 
punuutA mnoQp , jpHuAi Jbpbuuif 

piuuimpttmnf ufnupuiG qriLjiiLunL* 

'b^'P'Jl'I'k * —ui'ulfni.pnLup* . i^ifi^. 

"LmuHjtulqmlj* . Le — se defile , 

fitupngp Ifp ptulfittft , il^lfJ^f tfp 
ifbttXtpu* tfp uftnlpiftu i 

Chapelier i ere f ^bum.puiqnp^t 
Chapelle ^ ffMiifific.fi. (^muTm. i/^j) 

yiucrt juupiuu, fun put u (JXuuint.ui&uj&- y Google CHA — 180 — CHA %$mi \ • mppnt.lt ft ttiumpm\nuuik inp . 
Jiuutpmit luiLiuyu&ncp • tupStuQ 
uupuup tftuuimLttfi • tfvuwpmXmtLn- 

pnL9f*c\,. — d'un martyr, «t^»u- 
jtuptul. Maitre de — , b^ir^fcj- 
tfij kpiuJ^utmufhut. Cfrapelle — , 

fj'njitufitin. funpmU (n.ina.iunji ? ni -pf). 

— blanche. U>Wp*ifi% t * 
Chapellenie I (r««»«/»«A»««.»/"»»«-J»« 
Chapellerie fr ^k^nLpiuanp^ntf. 

tftbnnt.piiAingi [Dm. at 

Chapel ure f l*ug<ulfanut.fi pbnpp 
Chaperon - %fumhng i/fc, ^»«//t. 

^Iftu^htiij) qffuiuhng (p'-qkf 1 ) * '/«*• 
utuscnpf$* dl»* <tuj^u nLU^ qmpiftpiup 
if*ff» pnLM&bi. jmplf (itpuutfi). t//iii 
mnpm.fi ft (opfinpnfi)t 

Chaperonner * i»i.mikc j^p^i 

pm.*ujuiplfb£ (ufium\ • qifunAtngb / 
(fii4i<j£)* JhhutHphi {opfinpnfi^i 

Chapier ■» Gnt.piutn.mLnp f 7m.f1- 

fmntutfpp • 2 n *-pf>"n.i*'Qnp& • 2 nL l'~ 
fitiniutfpmp* t 

Chapiteau -» f^njiu^uftLumq^nLfv 

tfb pXmnfiuuft auipif. tfaihbutlf (*"*£/>)• 
fin&tupmu (Qn putting ft\ i- 

Chapitral, e i ^pohiuJnqniffi Jp 

ufinintfiuubuil* Lpo\»iittnnntftiibtiiu' i 

Chapitre -» fym^ (wet*) • 4" l ^ w - 

ufitfiiufnqntf, ifmuttiJnnnJ , Jnnntf . 
dnnnifmpttiu^ funpftf.nuiutnLU. Ifiuun- 
ufilfnup. fuunfip^iftLti^pmu. Avoir 
VOix aU — r, fmtn/u.* </'"/«^' <*«'/>' 

Chapitrer * QuunfiJuiubf, Pvb^U 

ChapOn -» Ifwcfiiil tupmqiuq f np&tutn 
pUJJJiq • ufumnpfi iqSbq lulfmuj . 
ufutnnp puutd ftuigmbbubL (uiqgiu'hji 

J^l) , (dp U — de Gascogne) • 

hi ft in A tittqh 'tipiiutiitii {Ouiiih </£*)* 

Chaponneau «• t§n*.pui mpmqmqft 

Ufa m Mint nnAunnftlf i 

Chaponner* <*/»«»&/. npitmnb^ 
Chaque I -\. t . %m U.Jb'u ,/^ . /»«. 

piupinliifiLp, ui'bJihftL p • mJhu y dt;h Char • *h**p* ***n.iuj—.f , 
t* **»/(. — a bancs « fi^ 

t»^» lpun.p% puiqpnuiutfUtnfit 

Charabia - dyAptywycwjr (j ^ 

ft**. If) [bant, • nibfiJiultntfJt (tof*** 
sfibpfr. oifbpUwgf* t Ln.ty* 

Charade \ fl.mt $«***{»*.$ , 
Charancon»(fl»/»At»/»*t*».) *»* 
Charanconnd.e £ /1«.««^ |»H 
Charbon - flU"<>, cfnpAkff, 
U — de bois) . 4/»«"'f (/!/• fc 

rOUge). inimjbiu»y» ifimu^bp 9 Iff 
^. diuGptuLttp ttthiw tfp , it$&kmvl[ 
uiAfum If IJuAtutniftiutft d£f\ • 
pnt.p % iiiSfutiiHtapn».0fii.h {g-lAlfi) 

— de terre, de pierre , min^ 
rali lutlpiu^ncfu, — tout rougti 
(f,uu.lf,opjftp Ijpiulf. Cette viand* 

est ail —I ^pmiflbpnt. Jkf V'-JTi 

Charbonnage- tt^A»«"«'«i»n«. O/rt! 

m^fuutfitttitp t ( uk •»(• « uitnpn* f 

Charbonn^jeitt^'w'J'Mp (jn/tAfc), 
Charbonn6efc A»»^nt % fr^wii (ftmtJ 

Ipuputum&t 

Charbonner \> Hontfu qt-pAb^ 

iudin.lu P*'b I \bpbu)* tiidfutulabiupkf 
(ttpuutfi tfp'Hj) » Jptngphi • Oui%if 
tthmpbt . tfpmnLl (tl^lfnt. iiM%nt.h) . 

^Htf'iinfilt us&fuiuhm^ • Se • fl" 

din-fit nifirttirui* ntAfutu^tuiit 

Charbormeriel H*ff—IUbpp.p*-i* 

phbb pnt.ti fti\» tfn t atun.tuotutt.0j»L)ii 

Charbonneux,euse i ilS/u^flln 
Charbonnier . ere f- H^mtf^ 

Stunt m A fuiu(jnp& . ujtupa ifiunn . * 
l^fuuitnnc^i ftodjirjjlf. <fbmlti**}nf 
fufi ifiitLn.* tpiLHiiub hi, abutliiu&mt.hip, 
hiOL • piuiiiuniiiubuiht 

Charbonniere J m*fuwpm% t ' 
Charbouiller ^ (It-phf **U faf* 

nit pd)ibi (gnpkh\ t 

Charcuter *fc fftnptnb^ (tfj,u). t»)» 

if* tin $ u&mnnLbuui Ifwnutbi * 

Charcuterie f ^»»»<j/» «/^»', funqblfi. 

fiitiqbiififi iunnLinnt.pt 

Charcutier . ere f- (K^Un;) y Google CHA — 181 — CHA lardon • W(pnAi, npnq, nLquitu- 
L l\ n P n *l" l -k**k? *b nK Z *hl"r2 "I'*?' 

uftomft *lt"\'j> -r Marie, — ; de 
Utre-Dame, Ifuptm+mw — & 
lion t{>"tf a bonnetien ^«*0 

jin/i *»• — b£ni» w rt */»p02A4 * 
iardoixneret - b^—^t 4 oiu<j- 
1 qnttfiL » 
lardonnette f i.'Hjpfr 4 ,M H"T 

r IftitO'tfmAni-Iji 

large J /**i fc|n_f . fdra (i^u#/. 
|), pkn. ti tm.mpin.if . &uiltpnLQftLh 
«.• Auijuph Uittintnmlfm'hnt.Qht.Xt , 
/u^. win. ftp t fiii'l'lf. *quipuip,iqtiij. 

i , 4lfllipiMllt»lflulini.0^L)l • fabjtu* 

itifli\ t tjinpl, upti2inmh t [howitipy 
9hth, ftnquiptiipAnLVfri.h (finqb- 
pni.) . j:u1i&l$tiipiupnt.9fn.\i , 6m(ij. 
it, f^uitwvoif* m dpniumiiiitni-Q fit.lt ^ 
1/ ^nijm tihili , pntnli jtiipim- 
of, qn nfi- qn. loHtutjinq* . Ji^p (£•»•«* 

Ih^im^* mlifibObU tqtuutlfbp. yu- 
iqm%2 &bi.hp t yifnuqittitynLti^t'lt 
ipnituitbli) . uuimjoq fuoitp, <jptn» 
p ** • IjrtLUMLtf (Ir ibpuipnt.l}buAt\ , 

^P'"l'f*lh*fp. t l>jh put J* hi If n j m. Une 
de coups de baton. J/«*u«»/»4 
<*. Reparations a ma — , W 
<\nLQfn.%p fi.i ilpuiw T£moins a 
a — et decharge , ^4/t «*. 
J ih m iP • — & fond , fW/ib 
■•*. Revenir a la — , ^»/>^li 

"4 uiUf^ • ufliqb^ , linytiyi tfpbiibi . 
|'tk if»npAb[ . tin^if f)<2b,i,J.,\,lii 

p k' Retourner a la — ). fitre 
— a qn., (Tk^ nL ^ «/p"V *•«*. 
»t«£, /»fcn ^*«£- £tre a la — 
: qn. 1 fr»f>'p(i ncpfakl* £/{•"/ 
»•*• p6a /*/£<«{ . A — de , A 
de/, \ — que. A la 

'C ^(l/lf qtU£iiitfp t Mi/ti ufttiftfiti- 

n. »p . . . A — . A la — d'au la |t^rttti {tb&jm. t*fwjJm%niL (ftp L* A 

— de revanche) « 

Charge, e & frmi r .«j*«i*j , *,«*. 

puipbn% • pbm.1tiuLnpbun (np U ^). 
iij^i<ijg«tn«.li (liiHi.) 1 (tqutquifp) us- 
^lUfctniL (£<**) , flrjfttt.li (q^hp) . 

{9 4u«^ (°p*p»4) t /A (^Tfl • 

(inp*nfm)ift. (ufiiiputpml} &iu\ipui- 
pkn\t , fi)tlfu$S {tqtitpmntg) taiutf , 
(n&IMii(p) 0ii9mLnt.il • tuJutmJiui 
(•ij). iqqutnp* &$4i)$&p («/^^ % qfihfi)* 
iitqutnut (§hqnt.\.innnt iiipniqtiiA* Stuhp 
(^u/^l)* AmqpiuhlftupnLiii^ {*qunn~ 
Ifbp) 1 fuuinlmitj* futupquifuhiiij (<J/t- 
qpiuj\, uiuiitnhL* tfncO (<!'*/)')• 4r- 

ltipwp»>lhtj. — de lahaine pub- 
liQuet fciiuiuptuliusg luuihih* Etre 

— de lauriers» [T^^ 0»«o^ fm»- 
"llhl'L' t m — d'affaires. <hnpA„,- 

tpuuttupt [&iu)$pt 

Chargeant. e & 'hJmtmpmtfuipu 9 
Chargement - /*** (tn*«.»i«.) • 

ahithnctf Cbttit.nL I, ptmhuiqlip # uf- 
tq>u({ni[rn.J (\iiinfiutij*) t 

Charger * fikntimLnpbi , ^lifcj 

(p>"p l/iunpfi <//*"*/). pkniibit 2 Uf ~ 
('»•'//» tfl«"j[ (pknhiutjpli) . ttitjHiqAbi 
(liiMt.)* luniint^ (lfn)milfp)t (^"'/(f)* 
£{, (ni./t)6i. diu\ip Ijnjiitifo pbiiliiw 
tn/>&i btiiiipnibuti* SuAtptupbnAibi • 
duthpiiighbi uwt-npbnp (JttiqnJnLp- 
qfi). AtiAipiotftibi (mni.ppbpnt[ % bp- 
'//>/')» ^9^/ (i^««»|iM»»»«.Jf) uimlf quip. 
)ibi (iqOmlibpni^ (^qOuij^b^ dtu&' 
lfb[ % ibtjlib^ (lunpinbtfl»bpnif % ub- 
qmVlt gmlibf (tnqiutftu)iq%ib p* iftuqb- 
piiL i[p"ij)' [bglbi (OliqiiihfiO* dfuiii- 

'h'j**), (ftp L - % h)» 7 Lfr / (f nt 7 % 

/">p^ tlputj), b^bptnpnmb^ (l£juibui\i 
itiiioO)* ft glib £ ^Jh^iiiq^iqtip)^ ^b- 

<Hj>Ml {'ft>i-^"f b p n 4)' ™l»v»i (°pz m 

\nuJnAip) % Ounhb^ (>«ili4^). («^n^»«- 
afiii?\fr/ . btubpitipb n\ib [ « /itiir^ ^iwtfi 
i/m j iiihihtupiupnuO fn.hhbp . DniUqb^ 
iirhl Jk i IH H *%l)' Ontqbi , <*£- 
^fc#, tnntfib^ i»» ^iml ijnujui tffi piu- y Google CHA — 482 — CHA Z b L •"• Wv ^ ~- de bois) • #»i^». 

iuiiiiuqpb L uiui£ tuufuifimfbi (iim- 
tfititf), jiitligitihp </l""/ ^ f t^L' ""0*""'* 
utitAib^ ( tfi$ipifiuuufuhnL0hiiiifa ) , 

ifiitniiif%fi^ » ifpuih DnifHL[ f juili&iiht 

nncOfiLl) """I {^h (f nt * tftnfuuiiinp 
(ifinjimiunpq^ Ipnpqbi 4t""J l'fi'"Lt *"" M|/ »^ / , , 7"7 M ' M 'W'Z 
^/tnfi Mimj. nub [gib £ {'/fit*) , £i»w- 
nLinpbi [fimylu} , dbSutibi Ituunn 
Jnt9fiLn), {Ijf, U ~tH. ,»1lib9b0b L % 
mttifiti$Abt.b^ (iipuuit/bp) 4 m« « /if ii 
q"'i*Qh[ {ql*r). "tq tnn pl>l(tfl;<{). ntq~ 
mnmb L (£&?»<-)• — u " ^ ot ' ^' M 
«^ i^i ifbpbL m-fifa tip 7^. Se 

ntithnt^. phnitniLnpbf {umuttfnpiip\. 
tfptnii mn\ib[ {itpupwp ifp x ill,tf»c 
Ann.) f uinuih£bhi (n6fip x J^Lhl} • 
tfpniu itirtlinLi, jmiijiii tunhnti (in- 
t/M« p"'Ji). ftmiftiilfni./n , OmQipiL/ti 

(""W #*)• L b 9 nL hl (^r"n uih t) • 

tutfiqninfi^ (onfi), frjinn* qnnfi m.nf 
(fipn.pnL ifpiuj) . , n mnpb t (ifk^) . 
lunutnutfti (tbqtiL,h\t 

Chargeur «• ^</i»"7 ♦ pbnyhnq , 

pbtxUmpljnL. pbiilttmni;p (tiiuc.ni.) t 

Chariot - f/.«y £ . i/«^ (tyb j/ /M «- Iii«/iIi«i/ / ii^). / r ,m p . iit*hntiiqnL.iin 
titbb * "'"J I (1tnptiipiuj[ tnqbfffi) 
(fiuntiutimbn'\ t 

Charitable i ITwpqiuukp. rpV,i,A % 

pajphcfnuli), nqnptfttiti£p, hnpttijpuim 
ufipuitjiuii (qqwynnf )t 

Charitablement / b>ip»»jpufip,n- 

p'*ip» U.umnLO'nj dunfmp , puiphufi. 
piupiitpi 

Charite J HL-u»numAu^pni.9fnX , 

*»£/»• pbtfbpnL9ftLii» I'unpifmujipnL- 
9fn.ii. pmphflipni.9ln.ii 4l»fU. »«f/ 

^uiiiniibn^. Faire la — , ft^u/nt.. 
tyi.ii «m»{. fttre a la — , ffyn/,- 
tfnLO/iLh fuiiqpbf t JncputL • Prater 
des — a c\n»)Stptq'upuib^. Soeurs, 
Freres de la — , ^...Ut^.' 70nc.0Arm1i % pnjphp* bqpmjpMp % 

Charivari - J»tujiW.lmylb <//«> 

unL^nLtfLhpntf % tpii9uiiAihpnif f ill 
(Jt,lfnL npwit iMrtfbc) f dutnp*uJfun\ 
JfunpiiH/i mqifuLij IfiiitT bpinJ^mm 
9fn.li, fu mn.it in iui j1UnL9fit.ii. buitf i ,/.. 7 i til. Jut npii,9bf,D tfpt Charivari ser t» fr, ( u //im ^ n |,i| 

AuiupwJfunp Jp uiiiii (1/^ ^»"-)- t.f 
J limp fiiniihit 

Charlatan - UfM-w-pJfoff , ^1 

ifftifiiiiiuiiulf\fuiiipbpii,j . ifiupqnp,,,^ 
fumpkpinjt SuttfiiiptntiiLt 

Charlataner > A-'^'ipmu^i 

ftimpfupb^ ^fiiHiphpmjbi ' 

Charlatanerie fr h»uip^ nt .Qf, L \,x 
Charlatanisme («) -• ti>n,L, r u^ 

ffnL9fn.li, ptu\inpnnu9ficii* i [fuli&np 

Charlotte f /»ii«/n«/ii«#y,/, 4... 5 o« 
Charlemagne ( Faire ) , M-i 

piuyti.fi J (^i"^lk htnp) t 1 

Charmant, e i (Jpmh}hJ> 9 mpk 

put if* . <jhniuq_ni.i»p£) , ufupuiutb* 
(4».jpy qbnni.nt; ? ("*>p % ^"'qfiif)] 

Charme - ^m/„,t^* , 0"«/i nt f 

ftJmjpt jnLn.nt.9p. iifupmiip, £,[*$ 
tp.ntqnjp, qhn. iifqiupf, i n . R D| 

pre le — , f//i 6* ^mmpiuiipp /J 

Mr£* ifniipttiwb L . j t^piiiiifiijpp (fr*f 

Charmer ^ QnLn.9b i% 9mfb L , Afi 

7 At/ - fifiUHjiih^ fipiiLHfi,Lpbi , Sn^j 
difiujh[ • jiutli]wiljb[ (Jfiuip) . <* 
wmr})>b[ (mlptiiti), iqnipiupb^ (iri 
tfnnt)\*h[ (tiny) , utfinifth L (^ 
Giuifntfy'lib [ qnLiiip6iuyitbi (uftn 
ufnj duidbp) . ##/i/u/» yuitj^iiHUl 
Hp£i,Lf, L1 pbplfpfi L 1 

Charmeur -,Charmeuse»Ct 
meresse f f^mffty 
Charmille f T>;7'«v»^«»c/ , 

quiblf diiinnLijfi iiffiitpbuigi 

Charm oie J ityipupncutt 
Charnage - (i^m/ip * 
Charnel, le i [fM 7 .,%,ut),«i. 

utiiiu^p^ bplipmpiiipf, JutptfhHtt. 

D^sir — , Qui^mOfiLit . C< C H A - — 183 — CHA erce — • \TkpimLnpni.Ofii.\it 
larnellement / /)«« tfiupifbnj , 

itfhtiiffi . piim tfmpffhnj (uitupfiA* 

liamier — IPmuJpmp* » Jumpmb. 

Ifkfuutnnt-u (qhpb qtfwi\tnmb\ • qb- 
qiftuhng. npuiutuitipb i 

harniere i &7»«ty % ffpncltf (nni. 
tvarnui e t ITutpifbhq , »/l»&^. 

mm ifubnfcht dttncut' £ m U*iint.w 
ifinLUghLffnt.^i [ifunLtnpi iftnttlipt 
ibaniUre f (fuiLm JunmLiip , 

iharogne f ^''•"zAv* , * , *' u,,,, ^• y£? 

»«, uiiiin/iiti , fin in m St 

lharpente f llinmqlp (,fthniH) • 

mui£,u)$[ti_0 muiiuqi (ph pQnt.m&h\* 

i»({i/ > fii^. Bois de — . ilutmql- — 

SseUSC flalfputlf nq,r, u &% "harpente , e i 
aent — » Imiiinii Vigoureuse- 

qif fiiutiinnuljpi Charpenter * tyuiphf ,/,mjm x 

muqi, dfiLi»hb^, (mtij'bnp^ Ifnmpp 
ntf Ipimpiulfbf (>//>")• Ipupqtuqpbi 
fl'pf*) uimtuqihbpx 

Charpenterie £ Himvq&tuqnpAnt.> 

r L "» Rfr*-u1ant.Q jttAi* tiiuiitiqAiiiqnp&b 

tharpentier - HmmqJi,ttqnpS , 
Charpie f fr»«.^,' <>nt»««», ,/./» f . 
*"'/ pfc?p|if. En — , £«««» &^i«4 % 

Charree £ t"«.»»9^ ifn/uftpt 
Charretee j fJ<nj L u,phn . pfr, t t/J, 

{liiiifuuitnlih n)t 

Charretier, ere f d»>jt n pv ^P- 
fatmp ^jitcPp ujiLr|iLfiji . & 0»«y- 

L n fll>. IftunHihtjIilj (tfttLn). If m /tin- 
1£%m 9 (SmJpmj). Voie— , UXqW- 

tyVBP *"«//uj^/»i [iquiup i 

€harrette fr U'»n ml i b h Lf uir ™~ 
iiharriag'e «• U ,n ]i ni £ «i«y^«i«^«^ 

'' ZC* •"",/{'«///»««-/»*• "UIJ[t> t[utpip t 
u "'jp»*ln,p4p 9 , 

^harrier -• [T»^/''"/'«'^ (L nL '"9Pt)' 

Uwjpif uutjfiiilfnt^ Ifpbf, uuijfttt- miiibbi Iqbinh* lULHta* Uh»\. (tiiu* 
n.tiif%uimnpbb p\ J>9&/ utittiibi (qbuib). 
iiiLtiiqmfuiun)* liibbi (^boh) » — 
droit, K/tinmlf hpUuif 2'"p^t'l t * 

Charrois -• j iu^»ilfftp x fipbwtu- 

ifhp qtn.hq t iqnpAt 

Charron — JJt»jimqnpA ? w\nn.m- 
Charronnage - U»v7 , "7°r* >/,t ? ? 

mlUnLmqnpanLp* o/»Zi«cmt)p ("'"Jlf 1 * 
Lh\t [i/iiuWiit 

Charroyer ^ U'»jl"4 % umj^ifml 
Charrue J llpop uuiujuiG • Jl;lf m« 

popnt[ fikplfLih qhutfib f mpopmilmp - 

bplfputipipSnuQftt.^M^ uipop* Mettre 
la — devant les boeufs , t«^*» 

pnitbi (q"p^\ » 

Charte J UmMu'Utuqpnt.QlitX (^. 
funihl; tfp utpntmd) » mquiinni Whmltu 
2'hnpf\uiqjtp. dh^M QitLqttp* fipnjuip- 

mmifp . La grande — 1 UmKiftw 
hrnqprn-OfiLh I215/'»tt>»vf — pa 1 * - 

tie J ^UipilUqlin (llUiCHL^I 

Chartre f ^i«lim. lf<npdpii,<l>npl>tf. 

{ftihmthmatitLp' > \ \}itif%Jin\ituqpnip . 

Tenir en — priv£e. /»l»^lim^nt^ 

ifitulfbi (tlhlfp)* 

Chartreuse fr timpOnLubmh ^J m 

iqbiji Lmp&nLUUih • tfiupOnLum- 

Juthp. qfiLifh in mli % iljAimlj tnbn f 
anittopiuh *~. J 111)1 p #»-. IpttptiitLuplti 
IfUilpttK tfnt 

Chartreux -• ^•u/iOMtufrfwIi ('//»o- 

)*»l#lf!f»). IfUipDttCujllj^ hlllUlllL tffll 

Chartrier «• 8l , 2" nn '"ti'"p $ "t l "g « bunnnt.h • qjtLtultiuiqtu'U Rpndit 
ftp n J 11 

Chary bde(/) - ^.17.^7/iu .Tom- 
ber de — en Scylla, S'»/»/»/»tyri- 

nbqnjiib fij'ttiiiit 

ChaS (^U*) *• lluq>iiAt„tf y nqgt 
ChaSSe J flpunpqiH.Dfit\ , n^»i/ , 
lbbui\npum.QjitAt • nputupuih. .*>/>— 
umJitijp* bpi; % npu, npumlfiuh mqhi y 
npunpqp , npubpq* ftiiiitu&iiLU (utu- 
l/il\ * 2'"P^I*l nL dhfng « jmp^itiJp' 
t n 9 {.ty tun &t' % Jbpbhuijjt tfiimhpni.). if 111 put HI 
iipintttUinu y Google C H A 184 - CH A nmjnnnt.9ln.lt • tftuppnnm.QfttX • -— 

a Toiseau. dp* 0n.jm.lnty. Sou 
tenir la — , £««/uh>i»j lwt.ni. 09 

ok I . thmfum.uwn fitunit&tfmm ynitt 

iu r ui<i it*W*L> Donner la — , b 

mbcl; f*fi'"l, t (f lt *'J *Ji"<l^l • fi**i[ni- 

tb[* Prendre - . ♦»«»/»'>/»/ «*nm- 

qiuuwuffig* — • mOrtC* ffrnn.m.tuS* 
htnbi.1; ibjunnub 7 n l"^. dbnnpu t 
ChaSSe f IPtuuuiumnLifi , iiy fit m 
pmmnuuS. ynftiiuiulf (iulfutigfi\ . £<)ftj- 

^,«<i/, 9 (tiifrn-fcy 

ChaSS^ • ^mpfbiulffi pnij[ (tump/i) i 

Chasse-cousin - ttl»;"»/i <^t»/" 
Chasse-crois£ * 'hfitfm^if ijtnfu- 

fitujf [upupfi ^tf), fumy mump. mb> 
tpuuSnjunLiT% ftfiiupm. uibq luutjujtip 
ppbpuiuib nm.it* (jmto tf'iuhiuiuq) t 
ChaSSelaS «• fibpdiulf fuutnnq i/Jn 

Chasse-maree J fl£ln«^i<i«£* . 

alfumlfmnnpn i 

Chasse-pierres ••» Dutpm.m& Jp 

(fnyblfiutipji u/n.£fri)t puiptutfmpt 

Chasse-pot «• 2£n»«ty»i»3.«ii*i 
Chasser* Opumf. ^>upuAb^ (L •<<<-). 

tntuuftf (iun.obi.l;u) f pfbt uttuujtf , 

fi? k L (^°/»)» (»"**** fc 1 *) £^ t (°Cr 
hiudji)* djubf ? u^uipubi (<f""f), { n p 

ft — a force). w&^L /Jmlifr^ /mi- 

^At^i finihbi (tputf \ . m b nt; tfn lint 
hb^ , nnt.pu ftuiubi % dbpdbi f utp- 
utmpubi , dnuuibi • pjbf t[*uubf 
]6ttth&). dbfidbi (dm jit} , ijunpitunbi 
\ftnq) 1 (iiuiitiShi (%"q) . fimnuAbi 
(i/ntO) , ijfujutjubi (pm.u) , tfitiub i 

{*ll*2 in ). t.^/'"^ ^L^Li "i' uu, L* *'"' 

juiALi [anhbinL tiiudtnp\ • bpQtui 
*f'"l y P2 nL h[* ^'""Utintn klfbittiii tnb- 
q£u juiuntui- pjbl uiuiufn (uiiilhl* 
pfipjiuhAia np\. fuju fttpbi* mbn 
pn.ubf. — de» 8bq* tupfich putjbf, 
f$ Aul; npunpq £//'"£ (ji tlu }» bi- 

en» ^uifnulf pifn'i (Ifiun p/t) . — a 
la c6te . i*2 nt -tL (l" ULnL ) '/t»y /• 

£?/»• Se — Upumunt.1%1 (Onj,m.uji)' 
Jipiup ^uiubft Ctoasseresse \ (lp**frn*i.6fi 9 *p~* 
Chasseur, euse f- npwpj* » r 

umqnbuul &$un.uijp (tfwnpft kmlin^n 
npuutpit&p '• fib mb nub tputf US bun 
ObOLcntaop, npuitpn,* HtniuiS^nuntL^ 
QntiMidnn utnt. i 

Chassie f fty«* % 6/«»/i (*«>^) 1 
Chassieux, euse £ /*«/««#r 6^^- 

Chassis - Quuitj , 2/*/'"t>"«4 * */»-' 
Chaste t S9««vw«»»«.f p*, ^7««««i t 

«m*mi/i/ii5 • iifiupffb 2"* 1 lutupLbjmui' 
uniu, tftupm.fi , Uftpfmfimjn uppiuynLp t 
nppiuul;p tint pp ('•£/») • uppiutfiu)t 
{Jtifii&ifm up ) • tfnt uuHjbrf (AttinhlfU ; 
Sinpbin* ifmpHLft (punLiii^p)t 

Chastement /S9»i#«iii»/i(lit tT««^- 

popi;u% vppop^u t 

Chastet6 J 0niuijuu(im.9lti.u.ufmp- 
Ifb^tmnLOjiLU^ ntiiuinnm.UfiLh *£/*" 
pm.Qfti.\». ifiuppm.0jit.u ( n &f>) t 

Chasuble f i,ujpnpui, 2 nL ei'" n • 
Chasublier -• ituiiftnpmtmjnp&t 

Chat, te t *«»«•»■ , (* pt^ — ) 

tfmprji dntfff pmu tfn , ubqnt-OftLU • 
Mon — i UfiputlfdMuu^finnfu, Com- 

me un — , ^r^ f?/ 1 ^) • — en 

pOChe* Hg n *-<J"bfnt[ % inclfp &at[ni. 

./££-( <*i«/ufc£) t . — musque\ IT^'r 
//•M (fin mi ml . tigre ♦ — leo- 
pard, ij'iiqpinlfiuuim. • t, 0w»ui* 
put.* aqnuufhy lfmwm.iujhu t [umlp 

ChAtaigne J tjuiutmuu f 2" , 7" < * 
Chataigneraie J J/«m#«ti«lifii. -m 

ChAtaill & *• (/«ii«uir«lii« 9 rijb 1 

Chataire f fimmnt.iujunuti 

Chateau — 'hqbmlf • mJmp<u)intj» 

— Or^ 77 fr,.*^ (« r t^).— -fort, 
f* bpq . — en Espagne , 0*pujl»l 

funp(jm.ptip , otiimutupmup*, lJu.itt- 
hjtmlftiia qtjbtnlfp, — d'eaili (ITbi) 
lULuiaiuu oph t 

Chatelain - r hqblf,mnkp* \ 'hfb- 

ffii4Uiftpm.fi ft* . qomfcl; Ifiutuqiifitnp f 
If in fulfil* 1 y Google CH A — 185 - CH A ihatelet ~ 9ftytf * Le grand 
t le petit — t r huttnun»tuU u piutiMf 

lhatellanie \ 'hnblputn^paLBfriht 
lhat-huant (fit.) •• ^mmnvmpnL , 

mult in if t [mntbnb ("&)' 

Ihatie . e 2: Ikdbuu,^^ f ^ f , 

'.hcltier * fyttiutnt.fimubtt tuiuutJhi. 
wpiutjbf , fuOnthbf (Aft) . ' fitijhl , 
iiifiiuglih it dmpncmSbi (ttiupJbu\ . 
uthpbt t tfuimiuutiUftutb i , Synhi nt 
tup fib i f"£)t '6jnnt.&tfb[ f ifnfjbit 

lhatiere £ fjiuutntiuSmlf (npmh 

/""A . ^Oi^ • (Jiuquthjt Smtfpmj , 
tuqatnt.nf>*^, tfminnLiitlfiaitmtn* qui 

Ihatiment •» ^«iuint.£ii*tti [iJimG 
lhatoienvent , Chatoimetit -» 

wjltmqnjli tfturj [ni. tf- f bptjt\$uiifiiuj- 
tcJ't »/» *iiqi{iftt.h i 

lhatOll •• tjiutnnt.lttj. iftutnlififi W)p % 
ntiiffiS , £i«flifjf/f . ifntnitihbpitifi . 
mtnni. ft/ft ^ fuutrptn^ fumnuibmht 

'hatouillant, e f (ftWtmi«/r/mt^i ) 
,hafcouillement - frm^, fumm /^ , 
£i«/i(f qpBpq]uijpC* ^b2 a " 1L ^l IL ^ » 

iwnmtip £t 

ihatOUlllerl* foinqb^ ^uiftlf pbb^. 
tnmnn m fib jmutnttb * , upiipttipbi., 
ttnqb^ (nf, L »\(.) $. P/rPtc ,/£, 

fuOtuh)b/ (<ty)« — - agr^ablement 
es oreilles, Wpttb^hbpft W^i • 
>e — pour se faire rire, Urm.hg 

<jnnn£iiin.ft futtquif qnnupO bpbu- 
ttnini. myhtuiinpi * 

Chatouilleux- euse i tyt/m*/u£ 

njiq • tuptugnq (fuUiuhji) . qliLpm- 
untfant nhi-puiqpnjtn, ^. tbuiiftnib* 
\pqn uilfaih (f*tliqfip)t 

Chatoyant, e (^ntta) £, bp^"*- 

fiwy/ntti*, tfiuiqiftnt-ht ^A'ti 1 

Hhatoyer t,b/»«/»k"*0'"y/^*. •^'"?- 
Chatrer * Wpp/Aib^ (Stupq), fop. 

nfrj (Aft) .IfpStuwbi* ifwppb £ ( f f[*pp) 
iftnbi* tftnppbl (biuiljblift\, dbqpp 
fmfp p'iiqb£ (t fib Qui If [1)1 

Chatreur - (T*»^t hl ,ut bv Chattement /^m«»iM.^ ^t"^'*" * 

nLuibh*' tjiuiiimpnt.* &bi.ni[ Witt 

Chattemite lfttMM.?&/f4«*^f»fciaff 

%bpbu % iputnnunqnp* tfmpq, uft»ujo» 

Chatter t,0Htyz (ty»M«n««^)» i«"i« 
Chatterie £ «/.«wm»«.^ qgnt.,uhp % 

buiinnt-annputUp* ^. $ukpiiAtp» tftuiip— 
Ipuifb pm.lt fii\ . Giutfiuniutfp. tuupuilf 
piultbp gi 

Chaudt e & StbpJ, 2 n i, uv«^.»»o- 

UtuqfiXt (op)* ^bpjjth (bpllf*p)> «IM»- 
^nt/^ (AUiO) • qti*n.m\M^uifJi [utbhq) , 
(f|/« ^ — mal) . Mmpghnq . ^fc^t- 
ifmpmp. utiiipgn$& (iultmuit*.l$\» tfpiu- 
bnut* uiiud {Ifmqtfm Ojithj . AjiiiIi— 
qttn^n$n. f ptihlfitLls « i/liiff> (7/ nL /u) • 
(flii-fun uiiupqmS (qf&bk) . A/iuib* 
anui t abptt (IfitLuiiilffig* putpbtpii- 
fitLDtuX} • nufqhh* tmup llfrthc) . 
pnLn'lt [jtup&iuLnnf) f uittuutjilf (h- 
pmpnt\*gnt-tf\ • i^rujincli* uttiutnftb 
(qnjh\ . tfumifn.ni.lt* tfpiulfmn (»&) • 
fbptfmfhptf, l"Y»t mtiip in nip (/"*-#»). 
\nujuiu'U3nujnjq % pmntlbniubn (qnp&h 

*fp «/tf). L* avoir bien — 1 (/•»#«- 

«i/»^ jiputpHiugb £ f t p i "P' , ^»gl t l . La 

rendre — comrae braise . $«"£ 

umi^ ditnnni.ynilibf, A larmeS » 

Qbpjnpfo* uimp mtmp (l*"l) . Cela 

est trop — 1 %yfciM£««. }quip,Jiup- 

qnt. ifiuutp Iffjpf* t' f *• $Lt*ptfni.Ji 9 
mtiip- moQ (mpncHih). II faisait — 

a cette bataille, »Vu*^ ^«^t if'ty. 
Cela ne fait ni — ni froid , /r$ 

oyriLi/t hlIiA n^ tfhmu. f S***p . Tft* 
nir , ^"'^ uffifib^, tnmp inuip {flp 

U Tout — ). A la — , /Mr*;*, 

in m p uimpi 

Chaude f j^*"*- ///»»»i^. bifiJtuh «u«- 

uihSmh (tuiuuibcnj) . uimpglibin t 
obn.mgnt.tf (bplpnOji)\ ['tyty* 

Chaudeau - $»"^ ^'H^ib » f^/* - 
Chaudement 1 9J*pJ % w,,,p, w»i- 

pnt.tf» bntu\»qtugf»\i f obpJusuffcu. jtw 
Unji* 9 tnutp in tup £t y Google CHA CHA Chaude-pisse fr (ty^mimM^i 
Chaudiere f A»«"(^*» , tpnQn,,,j f 

Chaudron «• ()««**, <Mnt#^.»i/u qui- 
quiGlipq . ptG6[irt . »"i«2»"* *»"«-«"• 
9't'^ii^ ujuutnpAbd ±t LV ,L r) f 

Chaudronnee J (/•»'!• i/fc H^mi- 
Chaudronnenie J ^nOntujmnnp- 

dntyfu.h. ufti)tAltp f hmQumjpt 

Chaudronnier - limDuiujmynpd 

JIUqmGfipt [tlmnb^/tfix 

Ihaiiffage «•• Sj*n.nLgnLtf.mjph^jtp J 
Chaiiffe f Stnpgub^p , flm.ni.gnnf, 
AnLimnimuh fiung% J /it itufiung* i 

Chauffe-chemise,Chauffe-linge 

«• flutuiL/i) fhn.tutltnh.nmlf* ^IlllflU 
Cpr qUl(ftu|l« [JutuptnDnuftp* 

Chauffe-pieds - fluiufifhnnjg* 
Chauffer *» Suipguh i . ^/""// «/i««»i 

(ffnpdfi ifp)^. Ijf'iljn,/ intnlifh infill' 
uitnl^nShi I aopmtinijuiu ) • Jul n hi 

(i/i«t/0)t>fi{»<)ifffif)&£ (f »*V)- Chauffe 
au rouge, llmpn^llf — qn-, U»- 

tptiglth^ tjtuintnb ptt£ lftnmtnljiihpni[. 
^Siupum^ (fo»g(') . IftuUviuu ijtun 

ib^L h"'!**"""-!')' Cela — i [/•«/»- 

Ujniptilpnu pmli £. Se . S«JpiiUii 

(l tr ,.l H ), 

Chaufferie fr 'hupping bptpnO An 

'[hp ^iUh^ni.^ LpljttiOAnipnptnui 
Chauffeur - £bn<f 17141)1. nw):„lj(,q 

^lttLUJ<plllfp\t 

Chauffoir •» SLbpifuinbhbnilf^ tntnp- 
uwlu ('["Aip/i Jl^f). uitup Iftnuiu (dji 
Ltnuriji) . — public . Iniupiitfbp- 
9 i ""lP'"uiuig ohpifntpia'ut 

Chaafour - tyim/mi-n. f|irt& i?nL- 
Chaufournierty/iM^/ifi J. t n nLGnLi 

Chaillage — lfpiiifpnnf» Ijpingni- 

unLOjtLU (m,>, 7 /.), 

Chauler *» tyf*(»f{i&£ (iraa 1 cjnphV 

fumqnq). tfp,ngujub L (kptf/ip)* 

Chaumage •» Jonqtuuljuipntp, fun* 

t^inuuifiiuatp t 

Chaume - %u&,u& gnpbufi mlfntp^ 

junqtulit &ipnu % funqtuuh tuun • &hn* bukf (sT^f* » &*•)• ji-pi {»*"»♦ 

diu&ljb /"(-)* SniSLtuttupn* • fupfy^' 

Chaumer *» U ^hnqmh Ipnpb^ 
Chaumiere f 8"'pq"*/*-plf »Mf, 
Iup6f,0, */»«.#/« 

Chaumine fr (^/n-^mjcn^) «/«ty4» 
Chaussant«e& 7 1 /"- /»««/»»«-« (y-(- 

Chausse J (^N^N/jm*^*.) ^.iJ«j. 

nLUinipnpn % tjntilfbn ^iftuiumtitpmiijij. 
— d'aisanCeSi (kputmpungli ijunf 
p*ulf (qnLU|nLIL) f tnpiitMitftnq^uilf * 

^ 'Imprnfip, Haut • de - — , #c u « 

at tuuptiu* BaS-de , //nWeifmi* 

Porter les — , bpt{"'»£ faHr ^ 
n'a pas de — , /?<*i{f i/m.&«(f 

Chauss^e ^ [T^nt^/i («/»»^n^). 

ptttp&pnLnh , Uiptntfnt nh (6nM^f 
t/£f). RnipnQiiLtfp (tjbutfi) . Onitfp 
{^lfU"gf»)t niUptnut [&pQ, hnfbp(il{ 1 

Chausse-pied-*)o ? ^ii^n/y, i/«/^«- 
Chausser ^ Z» M v^ V" 1 ^ *«W 

llfc^ (f>(ntl>lll/iull % ^llltf^U«IY'"t«) . "Ifl- 

b«iii/iii)f i>h%bi {UtnpnnuLh\ tfln u 
-»^^»)« upnui2'u6f*li ■ [i"t- qni[ nm)m>' 
tfnAtjt). tfnG pub I . (v?fi(.li^/»\ 2 ot f£ 

fini| lfnttnbi % Cela Ilie i fitttbftu 

tjn, (j,„j tnjn. Sa t^te t ^"«-^C 

puAi tfp juoDtnd pii'i'i* — de pres 

les eperons de qn., ITow^u fa- 

db[. Se — * %, u,t i"l t l nuiumifia^ 
qm)itfuitutn)i , (ffim-fup) JumQtu& £/' 
l'"L (7 ,, "l" ,, / ,,,l / , ttyl) 1 [lumjmgnpo ' 

Chaussetier-^*«.^»iiyi4i<)Mi/M,^ni/- 
Chausse-trape f (bplpuD) * nL - 

tpnlf {ynjlf*) * (hplftn&\ uitumuiuSf 
(fib& hpuqopp} , "P < {bL" , l • — ^' 

neuse, ^^"^"k""- + * 

ChaUSSette ^ ^m/'yw/ , hbpann- 

"/"7*> P nt ^ hi ioruiujp » 

ChaUSSOIl -• ^nL^uinjfi mt'ilfk^ 
«/(»»«/£ (itutjubiftp , «7/»^ . ifntSiulf 
(luiupfi), htjtLumuLnjann (ttnuuikwj ' 

Chaussure J /?«/»/>^ t»u<j*bif>p, o^» 

tfnt.&uili ^i 

Digitized by G00gle CHE — 187 — CHE Chaut (II n-en — ) , 4>njQu £ 
(Ghaloir pi*jl;l)t [ SW ^ 

Chauve- souris fr 2/"/> , >7?M * 

G nonfat. If* vhtfbifnilf Ijfcfit qilLCBLt 
Chaiivin «•• lkq<p*iifn[ J fiiujph'binJni 

Chauvinisme (m) «• HquuHTii^tLp. 

putqtnpuiLtuh itHibnifitnnt.Ohi.lii 

Chauvir ^S^i (lutfmit;), 
Chaux fr «#/./. ffirta. — hydrau- 
lique, iri"i'»gf>li ftp , ufam^ . 
A — et k sable, flUm/. (^ty)' 
Chavirement -• &/»£««. if (l»iu«.««.)t 
Chavirer T.fyMV"V/' i"»**»"»f • 

Chebec^p)-t»"c §5», nnnf^pf^ 

Chef «■• fyittLfu.tf^niju (unippft */£»)• 1*6^ »t bplfuip ypf (itiiMfitimuimtj- 

hhftnLn Itfc. i/^). Sur les — ,tf«««A 

pnc* Gnufpnpqnt Ob mil «/£j . Grand 

— » tt|»^«ci^» Simfprnj ? lutipnLqfi't 

lunqnttuuj, Le grand. — •» ^»i««»m- 

/»«»'/ tjbptij' Jjffn^ t unijnpmlpnii finiiA 

pmy. —i Grand — des vaches, 

Qmtftiipt; bpQmihp £n$ifniu)thpi qui' 
ifmpni npp • fituttiupmlj ttnJnpntp • 

— de fen bplj»>Q>»- n f,. — ferr£, tttftunfli ,JP hutftti (mnddf,) mniuflinprft tfjjutut.np t njhui t a int. hi y 
{mq<jiii\ufb u>+ qopmthup qifumirjbm, 

funWiMi,^ m (f]p u. — de cuisine). 

nputiiunftp* ifbHrnqpnt-fu* (ifiupqitmjb- 
mntObmit lf(i) • q^fuiuunp i/imu, ^£u» 
\ |»t^p/» % M»i/p»ii«muii»««. Ob mil) • IfnnJ. 
9L nL t u * &* M JP (If/fpu/itm/i) . Du 

de son pere.Z«/»£ V'l'^'Mettre, 
Venir a — , fym.^* im«fc/i{ . En 

~-i f bpp n^nt.jti . qffuiticnp (£uip- 

ufnptuq^ut). R^dacteur en — » 

Pupniqputtqbw t 

Chef-d'oeuvre (^Ar) -• ^m^i ^np- 

*ng , ftpmjutlfbput • Siupiniiip anpd 

(</">fiiyfcut (ihnnt.hni.b mi) . Un 

de t HJhiniiJhy bpbubfjt (Stup- 
»ll>lp»L» /,cl)t 

Chef. HeU (^ Ar^) "• ^'"nmpmqpnt.fu. 
^iftiqpicfu (iiiLHiuttntqbutfiy [?lk*f* 

Chelam - tyiM«/m.i/i (m./iuO/> «/^y ), 
Chelidoine (/) f La grande — 1 

HwbObqjunui^ Unntfmtftmjut qtiriUlQ. 
*1P& O^nUt [OnjOfit 

Chelonie (f)h ^pttuhbpnL tibn. f 

^Hloniens (f) ~ j lipmjHiqqftpr 
Chemin «• fh'if* , nmfi , 2"' L l"i , 

hutfpnij, mpmdbui, Stiiifpuij (np U 
t). Jttttupp* &iup y Sunfpuij/^np U 4«). Vbpu puna lot &mifptuj • — montant, £™nln[bp. — faisant» 

Q&iiiliiiiiifiti pfimj » • ^itif/nf«>1f*fii/ti uin.- 

tfm/, tipmnLuiAnil tfp. Faire du — , 

j&tuifpmj pi*b[ f Smtfpuij luitiinc^ • 

i/rtLoi qinhb^. Faire son — , j?»»»«A 

puAt nin.iim.1 4*» En — , 2^i«i/iiiiil«« 

)#«;!• ilfanq/11. — de Tecole. des ubnb plpup 6'Ulfl Ipmj ^coliers, tt«/iin« 

itftnitLinnLnfi** — de Saint -Jac- 
ques, fr/y» IftnO/ih , 8"itj»p>»liyp** 
Cherain^e h 4 m "»*.tupmh {ubitbtffi 

i/4^)t pntjubpfiff. AjuUb^nj€^ f Ajxnuit y 

pm/ubp/iif otimq antiqnLrnL . — 
a la prussiennei^uilnti^t <>/"»«*• 

(ftpuiyitAifi) ? nr lhlfp nitbint. tnbn « 
inqlpiiqjtp* SOUS la — , ^'tiquiit/i , 
AuiAnLlft \otttqnt.J% 

Cheminement -»TpiM < /^»«.i/ , , < /»wn.i«- 
Cheminer ^. HmJpmj pbb^ pf^h^ 

jitin.niQui1iiui 1 

Chemise J C'»«//»^ • i^«*i«Aii#fc 

(OnLifOI;* ljtnnn.1;) . dbtft , ?"*»// F ^ • 

En , Zniiqftlintl tfp. tfnpl; ilbplf/tlf 

i&qhf 'Ik fa ^)* {.2" lu ihb f u, "t tni -P* 

Chemiserie \T t tntqlpttqnp&nL Ofn.it. 
Chemisette ^•"•vlf/ 1 m#mjItc (^iu^- 
W' *ir"'jk ft'"ni* nL, "A)' 2" i *y'/^ , " < '/ > 

tlbpiitnyiiituhli* . iibppituib (bmiiiuiiq\ f 
iimubbiuljt IbiuifiiiSiun.i 

Chemisier - &,nqtpuqitp* , ^""V- 
Chenaie fr ^•«i / lmi.i« dtct^Jif* 
Chenal - £/»ii#ipi»fi«J , #»»i»gp (i»«w- 

Lindtiiliqiiwh pbpuAt\ • tuityp (tfmj' 
nbpnc Jkfk) • "in 01. { iU *l pf l pf*) " 
*t u fr nr l ("""^I'pl 1 )* 

Digitized by LiOOQ IC. CHE — 188 CHE Chenapan - U^M^mX, up^mi • 
Ch£ne • ifi*ql»l' dtcfc. '/««»1m«i- 

tftuijat. —vert* fffmtutftmfnip (""I" 

t/» Jf» t «t*»y/'. — » rouvre. Sbwnlfh 

Petit— ,^/»7'»»^»««t» ifbmimtiftui/Lli** 

Ch^neau - £/•«/»»'/ (./».«*./•/?/»)• 
Ch£neau - [Tuwmau^ 4«»<|ty« 
Chenet «• $uijtntutft$n {tfnin.i*tpi»- 

Chenette J ibpipufunui , afrinty 
^aqlft qpuiufipq tftufiifnt-s* 
Cheneviere J ty.«l»Ar«/i^ .ul»», 4«#- 

hbtftncuit [pulGtu{l> 

Chenevis - tyubb+Hmm ftGbjjir 
Ch&nevotte J ^.M^f, «f, 7 (^. 

nfri.ii 6i«jlm(.ifi£t ftptG Vtoihh » 

Chenevotter ^fl^nfifpuh^bp «"/'- 

Chenil (^) "• t/hjiiiptf npumtnniAf 
tuqwnui f«int.lf f /*'"<z/' 9««/* £» 

Chenille (Ajj) fr /?,y fy0m r (»/„ 

OhiLhtffi). OpOnup (p„,ln,,*dj, ,/fy). 
LUipmut;p O^rtimrLttf/f mil iffi,yup £6fi i 

Chenillere(£;j) J /fyflm.,,/, pr 7 t,. 
Chenille tte fr fi*pO r nvlf T • 

ChenOpode (/*) - (Jiuqmfunmt 

Cheniii e & ^(.otult^ , ui^hcnp. 

(&uin.)» tiftuutnLtutfiuh, nuJbn , />#«- 

nlLUUt £t 

Cheptel ( 2^^f ) - «t«*»«tei«{ 

Cheque (?A/) - ^, M «,« 9 /,«, ^ D . 
Cher, ere £ ttW^.^/, , 9,,,!,^/,, 

u/tpmunLli f "frptrifi . Omhlfnirf/th , 
luu/innLiii^iui,, ujipbfjt (jfomwnlj). 
fit'tqgp («/»'«'/»»f/p). ^tnhpuitf/itt, Omit. 
IfUCfffli f Qu&tf % un L fj (Jmtftnhuttf) , 
&tu\ipm„pu(iui\»i ^miuin.iulfuth) . I 
IPbSu^fhf,, unuq (<fU L ). 11 fait — 
Vivre, 0<t<.»i,ng t;% 

Cherche fr. £tre en — de,* c b- 
Cherche, e £ f^pfr^ , «.»nn«.t«- Chercher * fr**^*/, j y"* , *ij fa * ^ 
/m*v««/^» ^i«iitti£. Aller — ifc ^r E ^v*£3 

71*1)1^ i/»iimt*£ tfut^b^ &f?0'ti£ «^C~, 

<«/«*£» 4pfliii£ (^44 n< -)* mAf *£r. 
M £ , ^mnb L $. — & sefaurp-- 
battre, (r** m^. — son pain* 
Wmpmi . — midi a quator^e 
heures, ^«/»«. «u/im *>/»«. *•*&/• «A l »«i^gw 

Se — » /»/»•«" i*cqhi % i/il»tintfc/. ,«flfci. . 
^tmlfiiL Ofii.ii tftbuin^bi , filfi^npthb g*9 

Chercheur» euse f *»tfm.n^ l ,/««-- 

Ch6re HI""-) fil»7"'Mjm-*A«-*_- 
nLwbj,p, Ifbpmipii.p' Petite«Mai- 

g re — ^ UXp'ui tulfiuh IfbputJjnLp • 

Bonne, Grand' — , *}bpnul»*n±*r. 
Faire mauvaise — . (l*-uibi fuJb£ 9 

fuptujuGiuhbi i 

Cherement fUfrp*»4* ^ncpiyov^M*- 
Ch^ri » e t Uh'^il 1 • «*/»/»'"4«*« • 

Ma— « ^ny/lut [l#*Uf£, tfnLptfBLptu^ 

Ch^rir * ( U'*»»*»h l i ) u hp b t • ^"^ 
Cherissable i Wfo^lb* y*Mf"i$* 
Chersonese (/* ) J f^bpu^^ , 

pbpuolt i 

Cherts J 07»i.<tyifc, O^ht^nLOft^* 
Ch^rubin (i) - Hbpmjpk. uftpn^h 

mifbb, fipbiuiiub- dpbjtnuibh a/nk.fu» 

Chervis (i//i) - £fy# <•« [Hp. 
Chester -• V»«*./v» ^i t 

Ch^tif* ve £ ^uibi«p/i, fuhqo.Gftn.- 
ntjnpilb^* fubifSnclfpin^ (Ijb tulip) t 

Chdtivement ffrbi&opfri 
Cheval - &/»/» «/•"/», «ty • mifmp^/$ , 
<ipuiuu,,,iipi {f)p U — de carosset 
— de bat. Gros — ). Jeune — • 
W.npnLlj . — de main i de pa- 
rade, Wn/?. Homme de — ,2^- 

i«Lii|f • De , Iftuumftlf (ibptf) . 

nnJni( % uiutimfttj (i/m'^imi^Ii^). <J^ y Google CttE CHfe )atailte, ^wcnp ifiimum' qtttipu^ 

Hp* i£** • — dans la main , 
KiutitJipD 2^. — a deux mains, 
i toutes mains , M£ tortile. 

}£ tjtunpfi <*/r , hplfbpfttlmp* . — 
bndU , t*puipm. *lj*utjk Jf»«in^fr^#»« 

"•"7, gn»m^ki[ptuy 9 Jntfifttf. Met- 
re qn. a , £&<*U{ unp^bybb^ 

— matin, k/*mlfbpuf lrfu#ti<f ? £n 
Mmty* <]bu„ulfc {fin U — de ri- 
viere). J fl/»«M«-w/»t wjpm.JLf$. A — » 
' 2f»nt[ { u i u,u, l l l) • fib A in A {uftuutfi 

lr u j)* u, » utn *4 (v/»*( *kk nL )» Mai 
i — , <h»p*bpp ^2 • £tre it — 
sur les regies , H<ui fiwli»>»»«^ ©. 

^piibii[i, Iftutf fvjtuui pH*»l nibnby 

fwu/A. Etre a — sur qch« , f*bp- 

»t \&nbi tififtn bpljbbi , 6njutoinni 

fore, Se tenir a — sur . b/»4«« 
<ii>rpe % fri^a r nU b k rk k i k rti 

ptu\nul/fi^ i 

Chevalement - [T»»/^ («y»««»/r) 
Chevaler * ir»jUb r »<( P nU L 

apuut). tfnjOji «//•'«/ pn\>b^ (lf"}f>)' 

Chevaleresque & U,uH 1 bui>yl f ,a'L, 
Chevalerie f ttm^i#in«.tf/rtl». «««- 

ifbmp v uiutubinnihh . tiiqbnt.iubiii)i 
^ti|« uiqwuiiuhftt 

Chevalet - [r»/0« y*i»«4, y*l»»- 

•«»l» , diiujtnnuib . itfiuutifbputbuii 
(H u, /'>/ r )* ^* nL PP fiuifuinmtf* f>} n t-if 
Mipiulpui (hm.iiinnipiii^ih\> "4ph n y, 

flimpml. Tableau de — , 97«*/» 

tftitnlfbpt Abntnnjiiiintfhp*i 

Chevalier «• tt«"^"». «/A^ j»«»um«- ?"'/, lUIUJUlUllt tyu — d'industrie* fruipbpiuj, ypOfc. 

— de la coupe, f*'»</«»4^ 2w*m 
•»iM#^ y mppmiiufbut', fuifuiii . — de 
la triste figure, 5«^» *lP/»2 M 7* 
Chevaline i 2/^.t. (oi^ty) . Bete 
Chevance J fy/j» [— , S/*« 
Chevauchant » e- & bpmptu\itjl$lf 

(tntrpbtpji Chevauchee f ty«4«M tf/bf** 

pttiif . Jifunqbitufp • QJilbtii^ inpjU*^ 
LU»\»p % t^\»tup2**i*.utbp* .p^tbmmf utmjm't 

Ghevaacher t.2W V" 1 ! * *A- 

iu&bJb£t bpfi^iupb^. lib Ami pU*"L * 
fipiopnt. *lpn»J £bMiL[ (^t/^iifffttiA- 

Chevau-l^ger-^^tno//^ (7<w) 
Cheveche^^*M«li-f#»t,i/A«> ^n ( /ui 
Chevecier (2 it) «• $Nifc2«iayiM£ f 

ftlLUlUptllpt 

Chevelut e i. bptp»jl"Mp t *fl»u,u- 

tfiuli^ ifuipiHULnp. iftupubu [ifbtHii' 
*- n p). tftuaifqtfitm (tuptfttiui) , nuuttii' 
£*Mfi (innclb^). Cllir — , 9'//"'"^«'^/»*' 
^ «« Ifiui^J^ntlfp (uifttfmuin<i)i 

Che ve lure J [/"'••?. ^^/» 1 ^«»««(f r 

if it pup* 

Chevet •• 9 , /^»»"4"7 1 ^ (Antsy Jiw 

i/rti^ uiiiuipp % bpbuuipmp& t ufciMA . 

Chevetre - (^^hi^iw)/^*^* 1 
Cheveu - i*/». «/"«#^ . II ne s'en 
est fallu que T^paisseur d'un 
- , f/*'"? *ft««y n^i • Elle est en 
— , coiffee en — ♦ ^/^»«7^/» ^»»«-* 

^*A ' t fL nc t u P iftiiabpntl yutbtitA 4* * 

Prendre aux — ♦ 2</»'"/u^/ (•». 
«^W). Se prendre aux — , (T««t 

if to a fi ffUii. ■Ifnni.nutbi' 

Cheville ^ fl^s k n& * **"* • 4 M T" 

&ni.binp ifiuijut Ifiuif bplpuQ {umJb- 

£W*. % /uc>4&/<"-, ****')• 9^ff» P"jV'P"jV 
( lint uiqniptuiih \ »ii*c btnpn pum « Quip • 

ifuiuuup. II ne lui va pas a la — , 

(IX np ninph\i i^i«««)»^» « 

Chevill^, e & fUilm™**!. T « 
Cheviller i» fajUbpnf <jtjf*lfhbpn{ 

JbiULiipbi. mvbtnptf pmnbp htmQbf 
^ninm^iutcnpfi tlt^f). ^ •» U,iiI;hiiihii • 

Chevillette J 9<j«»/» /myi^ » /»"«-- 

& in If tjiiiijuit; pmbihp t pnLOuitft 

Chevre J tty*** pbniuifpmpJi (7»p- 
' ) /'A > )* Jeune — , ^mufsbmlf . La 
— Amalthee t tti/"'"/Wi«y<> (/Iim- 
i/KfUiA^ni.tf/ii.b). Menager, Sau- y Google T-* CHI — 190 — CHI ver la — et lc chou. bptfn,. 4*^- 

tfmh ft but »itfl;lf hpQui[ y bplfnt. f "' f*/» 
tUf l n 1'"l • bplfm^m^fi^* 

Chevreau - fi/*««. A»*q , m*i//»^ , 

mi* nL if 1 JnpQ% uLfb^fn 

Chevrefeuille ~U>]*tnbpbi.p % lpn.- 

•f. N 0. M 0^*iiiuGpirti|i* 

Chevre-pied t linjumq—nlt ♦ #«/- 

t)nt/it«. DlfUX — , U'HtppwjJi* 

Chevr^ter ^flHty/ ('«/4/*)' 
Chevrette J f^m/i im/<*,i##{ «£.•*/«) 

bttidfi I, if, uijdbifbji. btiipbtinu »tffc. 
tnlf&np IjUIJSUlt 

Chevreuil - tkjSbuuft 
Chevrier, ere f ikj&mpiuA* 
Chevrillard - U>i*blfbfil r 
Chevron - £•"*»/»/?/» £**#«*, «*«/*"/ 

>uipp sjirhlji . c/nnynit.£ii % fib &ni- 

ittulf^qjt^nunpjt duiju U btp)- tiptipujlfi 

Chevronner * ^bdiuuubp ,^1^ 9 

fib&uiluunpbfi 6 tub lib ii \ (&iiijU\i 

Chevrotant , e i\) I tym^niii 
Chevrotement •• 'hmpfipn.tf* «^«- 

Chevroter *.#./,% (*"j*h) » «" 

Jfilfb f • ifniiifnfkfiahl,upiiiuntabpnb i*i 

Chevrotin - (#•"/»'/'"/"»- •"<*) »«,. 
^fcty. mjJbJfi (quiruitam) <t.ii<y, i»y. 
A b IfUji Ift ['/""*/ "'/'/' t{ > 

Chevrotine fr ^m^T <f"f'»lfl>tf » 
Chez *h $•«*» i/t^« — moi, $wfc« 

•/£<>. mn i.li« . bpljpfih di;t) , diiitfm- 
Ifiilfhbpp, i/£g . i/iim), i/^ ^ pis mm 

ty'pl' ^t 1 P"4 ' (*t'/ wt ) tfmpfiV 
p\iutLnpni_tibiub dl;f f ubpup , pntf , 

V/'"y ' J e P ars demain pour — 
moii ^'"if* 6>"tfpiuj If'bflibif ifl;itf 
£ hplf/tpu . De — , Par — . gfrp 
i/incli^ii. f -. Un — soi. tt*»«t»- 

^ib i/intlit 

ChiaSSe f [n»"»«."«-0/»tV Aftpin 

(JobiS/i). iuifp,lfn1fipu\*p {>. tfnlftpii\ip 

( Jh unlink) % 

ChiC «• ^bifbtjjitj ibu y iiinninp find,. 

tHpifm.<jbit* , i^tupufbinncTi (b^uiniM* 

II a le — » ^Uipufbui tfuipq £t Chicane f %t*mfi ptujp2 m p* 7* 

««ifi«)i6iia. tuiiipbtuiiiuihp trn ahcMm. ! 
Ijmlfintuup, P ,u 2P2'"~Pl 'fffyuimjtpmt. 
Utith t Ll6n.mulipnt.Qlit.lt ^ pii&ymm 
Qfich * n*nut t nnnnntiimtaummAt 

Gens de -— ♦%"«n»»*U%^.Guen 

de 1 l]ylfgiuifujpin* i <^f*/t*fcfnr^l 

ifnibp tftiLiUp IfiiftLijbpin^ $ 

Chicaner ^^luuMnliAk^fcf ^Wt« 

itlipbi* 1* ^intnb P"'2f'2^L * 'I******* 
tftbm pM*[ [nfttu^jihbpji) • fwuu 
Ifnntpmhi (p»'^*/\ «//i fiuitfmp} • V) 
ipul) !»!.)» ytiu I q. judpbbi, ptuiptb^ 
nut)* tun ntnm lum imtiptiub i « — , 

terraini ///» ii* bplpnp wui^ p« 

ppjbi juli/fipt ' IfliSn nmtipnLUfiL< 

Chicanerie t fi^i»lu1ttipni0^t.% 
Chicaneur, euse t ^ f %«•*• 

hbuiptii ipmuaiiiiiii\p% tlntiuwnn. iw 
p'tiypjmi, piu^iiffiL m % ljh& it iiint^p \ 

Chicanien ere i fi^iufulij/ipt 

Chiche £ */'><>/» . «f;«n , i/i-V 

ll^dfi. ni friuijlt matiifi (anJbuL 
phi i tfncq'biiipbuij^ fubiiS tfin*.h 
n/iubiL (ioftnLS (ft/itfinj PoiS ) 

Chichement J ^AncQbiuJ'p^ ^ 

>pl;u ^ Jpiiiimipiitp t m»pt;u f trimuHtiputp % 

Chichete h <*'><W0/#ci., «-2-»J 
Chicon - lum-up iTiiiiliil| • I 
Chicoract^e ^ bi^i»i>" € flb l 
Chicorie \ b^p»% t>uip6pnlli r\ 
sjifbm (Op hi. — endive. — d 
(jardins) . /unpi[iu& b^bp^f, ,)J 
(np hu Cafe de — )« I 

Chicot — {tl»mpui& Aunt ji) Ifitii 
Ijinpiiu. m p if mm (Jpttnp*ii& ^t/mmji 
l t u»pnh, IVA^ 

Chicoter \, (4>»l6 ptuhhpn L m 
Chicotin - b» L »i.ktl'*-ir . M 

*b n ?b i^b^b P >ttu - ,,$ &) • rfwnhiiitp 

iitipmpiiitiuiutp (ftp fct Drawees i 
Chieenlit - 9>l»u e mlp.n r t [J 
Cliien.ne f Znub (j p„i±) .,u\,*>f 

2'ilij, rptidttiu , fufitim % <ynu\i • *■ 
(Gpwgittlifi), ftp ii*^» ft If • LJn — d( 

Une — dd ttiu^utiufc ( ^), y Google CHI 191 — CHI 1**lf* (tyl). — courant* «i«»^ni.fc. 
— couchant Iputf d'arrdt , ^«»ii- 
<fmnf*if ^nti (^uut iwali^n^* Faire 
ie — couchant . &*Qk L , iyn^ 
•/**/ t- Entre — et loup, ITnlo- 

1in<.£rtjufih « ^piuqi^mn.HL JfX . — • 

loup, renard » $»m/|#mjm«.Ii , 

<>t«r»j|m.£i'* Itiarin, £'»*Wim^ i 

Chiendent - 0t^ uijrpq opiiL ■ 
Chienner \.8fi/>i (2^). 5/^/7 » 
Chier ^kt.% lkqpl*i, p^pUf, 
Chiffe > ^«t.^ (0»«. 7 2 l tU L nL ) • 

tub )<«#'> tuniumnin.% pm ps t 
Chiffon — Z^l» l*uOfi l^tnnp t pni fit' 
^byttt^qbum « pni.ft£, qutpq% iqmSnL- 

6,„hp. Un — de papier, Mi«y/» 

UlUfll* lftnl.£ OlILqO , tt«t"ftf'ft»U*. 

Un — d'enfant » fy^ ffmrin- 

Mettre en — , M><qfiu,,.,hb L i 
Chiffonne. e t IL^l^uthnh mj^ fiu>- 

&blh% "lyp hi in Shun ('/£•/}>) « 

Chiffonner *» */'»/»^ Ifinplfmbf . ^ 

T&ifnOlfh^ iiiinqfiintuhb^.uiLpbi ('/t"»y 
i/jii^ qiupqmpui'Up . £n^i t/£« <*'/*/ • 
uifupbj^ t 

Chiffonnier , ere f £hi«</m;m/ , 

tjtbpQiMpmq* fptupntq. f m Lfmufbp. 
tnmbuji (Ijtnhmiig^i 

Chiffre - P/**- » On L tuq/tp , 0n«..«- 

UjUib, tjnuftnp (Jiiifum u\ » SmtStnu 
OncOmj*^ SmSIfUitfpnLOIit.il* SmAnulf 
jbqnL^ t)>ii&(jiiipnihnL0fiLli, q'Uiu'lihi 
{xHtffulpf* tjpntj) . ulfqpUiumuin.b- 
pnc fifit tualf, i/imn/t/icmff//* thmhuj 
ql>,.r 

Chiffrer t.(fy»W) **»i»*-l»i* * °u 

Ltulpiultblt Qncmnpbi . SmSbluqpbi 
(upuyuioismqfip) t 

Chiffreur «• (fy'*" 1 /) (•"*• ^»«^nm^i 

niii^nLiuq^m » [tluipuiuifthmh* i 

Chignon •» CI*2P*2l^l l f f ' t fl , ""'^"J ut * 

Chilianthe (f ) f /tyc/im^/^ . 

Chiliarque {/) - liuainpanqbut Chimere f ^*«n.iiMi^ii*^iMti « 

ipuqitLjtiihp «t- Chim^riqueKTwM'jjw^li, ^li«^* M - 

Ipitli .tjltnpiulfnS , a%np*ui//nti (*ffipq)t 

Chimdriquenicnt / Qunpmpmp % 

Cilimie f f*b»«/»«.«W0^4.ti , tniiifi- 

pillfiliAllLOftlhl [fyoptULttp (iJtUll jllf^t 

Chimiquei.V'«^»/»ii#/»»i^*«^»Ml*. ^>ou- 
Chimiquement- r 5 , "/»/»"7"«-«)o^^l.i 
Chimiste - S"»pp'«i»jSt 
Chimpenz£ (M) - *f""vM l/ i. M 
Chinchilla - tk^^tw'i \ : "'*"T 

i/rtL^in'"/^!, 2^,'A//" / ' 

Chiner * flt«t»/»/» Ub t b ri! 7 r 7 ll ?7 f 7 t ' 

iibptfbf f \fA»bj (ffbpiifiuii) t 

Chinoisi e & £/ftuw//r»ti. ^mmi ^/»- 

li.ti^«»b/iti. mhSnnh/t. \ Li — , S^- 
\tii>ji\i^mlf % \ji\$oqJi*t 

Chinoiserie ^ S.frbqthp^&bhbmjpt 
Chiourme ^ tynpSmti innpp (tlm- 

Z mL//). Ojm.iq.npmp (,jn ipiX,,,^,) i 

Chiperx ^nq).,,,^ y nt jbb L c , 

Cllipoter ^^»«»l»»»/n#/ ^ny»^ uibu- 
lib 1. nitipbciiAiup inipAbi titnnphi . 
Y»ru 5 puibbpm. iiifpiihf timhih .•il'uihp 
tnubmpbbi; 

Chipotier , ere f ^..rtyi,,^,,*, , 

tn'binu hi unit j». QtnpUmijtbqiinqi 

Chique ^ t««. (ififirt) i//». ttnpDm- 

ifn tin 'dun foli (t)juiiifuuin),Onji pjntf* 
Onji piiittth ilbmitiptii '(Pllllllfct 

Chiquenaude J ^^uipftti t tqnhq 

ClliqUer ^fylumfunui SmJhf.^ulfb^, 

? b, t 

Cliiquet - ^/*j i/)», ifiuuftl^ ^w*/'M' 

Chiragre (/*) - fi/.«i.,.m«i.y/.i.li. 

QiiiUiuyiiiL {Qns)i»t<j) t 

Chirographairc (^) i ttrtniia/ili* 

sq-*u bpb 1111 tfiiLpft'iibiiJ liuitiputm- 
tuiti(itiiiia\ 1 

Chirologie^) ^ (r*"»>^*"^«"«*L^*t 
Chiromancie (/") ^ flfcaW»i/"u#. 

JIIL&flLlt 1 

Chiroptere (/•) i S£r, t b. M »fr t . 
Chirurgical. ek*lJipi»p»i.Ji«1fult 
Chirurgie J ^JtpiupnvJnLQ/itht 
Chirurgien - *lj>p»*p»j<t. — ma- y Google CHO — 191 — CHO Chiure } tf^i»««. Abm/iib. (SuihS/*)* 
Chlamyde (f ) t t v -Jf,m ftruifb 
Chlorate (/) - *{*/••«*> r • 
Chlore (f) - ii'iil-l^bb ^jW 

tfnj\t ufttipa, JmpJ/i)* J(i, p[ n f** 

Chloreux.eusef/*) t */«/«",//'*'*' 
Chlohydrate {f ) - fyw/#M#£jr.i#wi T > 
Chlorite (/") - fy»/i#icw *• 
Chlorophorme (/") -• %«^f 
Chioroformiser (/*) * ^n^«t//n^ 

iiiuqqinjh i , pinpnuhki'^pinpn^on ukit 

Chlorophylls (/") t fM»w$«»tyi.0i 

ChlorOSe(/* ) J S^'ity, intfnjlm/uui' 

Chlorotique if) & Sifnjluifumfr 

y o lint fn.\i* . uiitnjUpli Cltjtuhp} t 

Chlorure (/") - +i»piuLt$p (po^fu- 
•/)• — de chauxi fy«/»««^p» 

ChOC •» fi"'l"f"-li, nhn^uipiiLif.ifnp 
an 4. tf t libpftiuhnLOJith * f»tupnnu& ^' 
ChoCOlat - 5"t/ii/". J. Spthurjnj'bi 

Chocolatier - fyi/i«7»p<r, tap, fin. 
ChocolatierefS/»Wui»/. p.o/u', 
Choeur if) - ^w" (fy/^i/i^uig), 

f* n JH> % ftp ftp I if It L U IU J fluj • Up lip (fi/»J» 
hiiuipnpl^m Qbm'luj *lkf\ • i*ll**p* *utn- 
pbpymlfp ^qitLinultbpqft J^) . f^. M . 
pbpq» bpqbgfiljp (</i«i/»t). fuifphp^q. 

tftutf (c/lhAil ). Chef da — » ^«»- 
P'»fi»L/u. Enfant de — , ^«v^/» t 

uifipmanL. Kn — ♦ A»t/p»^ilii 

Choir, chu, e !./»/ !•••!( » 

CllOlsi, e & %Muipbinftp f puuifip u 

.Choisir* Qu,„pb t . Se — . /»/«&>• 

pbtnpk^ (If flit). /'/""/» fiWijifcji 
Choix •» Qhuipiiihp^ pUtnpnt.yftL^t % 
jnuitiph^nu hihmiunL&hi.'li* wrimmni - 
- 9 licit, /tiling t ifunip, ""{^r^lifcfr^.De 

— , £*•«"/»/». De premier — ♦ £/««>- 

pk^mqiijii, qbppiimhp. SanS — ,flb- 
/"£»>/>/'. II a le — i C^tmpnj ,ni;p 
fc, piimpma^m* t; . A SOn — , Au 

— det £«»»n Ipmfii H(.(jni()|i)( «»/t" 
Choledoque (/*) i. iriw»j«Wbmty 

ifttn^Hiiimip ( t nli (if A i 

Cholera (/*) - {faui.u^tn (fy, / t _ asiatique) • u»i«/ift«i«»^»»'i « 
r , v />ii poif;rtt*i (/?/« & — morbus^ 
Cholerine (/*) t 4fc«m«^««M*« 
Cholerique (/j - £*■"»««/.«« 
i Ihutui/ttunujith . «A«^'«(r«*»k (4"*** 

Ch6mable fc fiilb ( fp (•#»•!.).*«.*. 
Ch6mer t,i«"H»Ap u,ali r^ w /* 

ipuhfrl i /t«»fc0»fl*£" (ri«[,*utLffi{t) , 
uihuHp* humfa. quiqiupfa (paqwg- 
p/t), iiAtqapt uiun$uh^ (uinlffi)* Guih- 
rjhuw Aqncfi^ Jjifhiupo^pb^ («/»■«)• 
— de » Ukitpft ^nt.'bLitut^ , ^i«/t«- 
ui/ij. 1. Oniff pt*»^/ t «««»*» fMali^* 
mol//»^ («"»»-/ip) ^ • ll.m.fi/»Jn 

Chondrologie (/ol) ^tt^«««t«|M«- 
Chope t S/'""'/ ,,,/J * TT^wj, l t r " 

tftitift [tfjttmpnO i 

Chopine ^ a""/ 1 ^^».i.^l.4r|.» t t 
Chopiner t %iiL,«iOrifc/i ufujp,^^ 

utunmftlj fttdhi % iqiuuljtufib ft 

Choppement - U^^i^^'J "*-^ 
Chopper u ///"«*//»£• »««^c ^"tA 

O tipuhli ^IIL^ilfUllipillflt*, fjtflllfUilf 

Choquant , e (1) & U//Wfw«// ♦ 
Choquement (1) - P»»^«.fc . ^* 

phpttipittjufn-'it i 

Choquer * 3'«f*»^£ , ^r M/ il»««./^ , 

piHnjuh^ (puAtfi i/g) . lutiHtjunpJ 
<\uihp q-ii ( itl;lpn. ) , ifjtpfut.tipb^ . 
m b u in put hi b I* t uuLXimhiUbf % fit.li^- 
biiipin^u^i** KtitlpuiLmlj qui[ tftuif q^u 
tjnp^b^ y i[jiptiiLiipb[ (ptiiliHilpulinL- 

UI, L h). — le verre, S/»^^/.Cho- 
quons . SfWtUhp . Se — , S»v»- 

hathi, ilJipiiiL nphl . n<lnt.uiphi,\jtup- 
itmpbi jipmpni.t 

Choraique (/*) i (rfc^iiiuui/iirwlii 
Choral, e (/") i l»Jpbp T nlp U h . * 

^I'l^yHtP-'j Auijlimi npp i [bpbpiiihaia: 

Choree (/") - Wbbmmup . f. f 

Chorege (/") - {nil^^ini^nL • 
Choregraphie (/") ^ V^pjiupij,,,- 

)p iu\ip , IfmptuL tit<jpnt.Ji,HjUt put path utn t 
Choreveque(/* )- f^'phufjiutfn^nui y Google - 193 CHO oriambe (f\) - (fkSututup Jlr- 

orion (/) - ltpuniitii»tii\ip t tup 
oriste (/) - ^»««#A|i^«t. (^«#- 

)• ^ Itapbptpnlj (Qtmutpnltp) t 

orographic (/') f ^«u«ni«. 

oroide (/*) * U^ttty Hj>A). 
» k Meqabrane — )» 
orus(/i>tt^tu) ~ A»«/r^/«7 Faire 

i K/fin^fc ffplf^l* Atojlitutflig pi- 
iose fc /»/»» p"»fc.. ^'ilr • 9»t»<* . 

p , piuithp . ftttiuum f (jfitnk^ftff , 

fthLttbp. La — publique. it 
0/icl . Xoutes — egales » 

ilfrftli (%nu.wu*np bXtUttt^pb^nt^ , 

•utes — pareilles . tt«/AI» /»*»$ 
LiHitwp ^/»iA^n^.De — et d'au- 

> , tt«tt -»*fc • «ri* Mr** Sur 

ute — , Avant toute — t /» y*/» 
•I niudbliiuju . Faire bien les 
» j^#«it. % 2^* n p^p ni l C^^l * ^ 1 nt r 

mftupuitttbttihitiji tf'nuui tuttitn - 
up IfHtuititphi* fituplf bntub Atttjtt 

i»i pUj. Ne pas faire les — a 
mil tfittfupjt fliiujfij i 

10U • Ijuirpnifp |UlfrluGui« <»»«• 

•ji/Ji, Ambi_lfntit*lj (Qp U Petit- 
) • Tete de — • ^nti/^m^ . 
on — , Ul*pbjpu, fintipu* Faire 
blatic , t/i^muiHilJt *lrt n Hbl • A 
pfct &£li&£ . Faire ses — gras 
. C*** *•«**£ (p"H «£»)• Faites 
n des — i des raves, fli-f—Aptf 
l ,u ynpttuAl; . 11 a £t6 trouv£ 

US Un — » />/» i%nnpU tuujtttjtn 

'. — . — la, '/» A"»;?, A H /9 
*» £imi.iti<)) a — pille t 'f*/^«'♦/>z»" , 

l^OUan «• *ljiuunl;uigl$ mujtiutiutfpp, 

houcas (91a) - rf.«/t*««^, 0* • 
houcroute J Hqipi"* IpuipuJp , 

houette \ fW ttp , qfatptufitui. 
1»nL0bnAt u$n.iuphuij,tib(jlnutjliui*. CHR Faire la — . I/7A..4 4 r fl«#£ *,- 

Ghou-fleur - (Ji»if«i4M»<jMii/Ji qtur* 
Ghou-navet - 9**7*9 • 
Chou rave - fbjf'wjiMiQn 
Choyer (gnuM/fr) \ ^i-w"-/"'^ 

Se — » /»/» K*um*ifiutnp A^iAVC 

Chrerae (/) - (M^"* ^ 7 1 «/**«*• 
Chremeau (/*) - GWfc^ 77«*(f * 
Chrestomathie (/) ^ Z«"««c*"»A/»|» 

Chretien, ne t ^pftuutnUbm^ltiuf 

yuitpufut . ppftutnnl^mlfiuh , ppf 1 "- 
mnukmh • ^»i#M^i«lbiM^ (fa ou frl) • £ 
Hpfmutnltbttij . Un — , IT '"PI «^j * 
Un bon — ,fimpbtiiutfpnjp Jtupq Jpt 

Chretiennement /f/»f««nHm- 

ptup, fippbt. ppftnuinhkttijt 

Chr^tient^ ^f»/i/w»i»itli*«M/^,^|»^- 

innhbtuj utyhitup^t pppmnnbt; nt.pt 

ChrieC/ 1 ) J Oiv^ih *M • 

plitjpiijIiuiilit.O* (tupulflipuitiig tnpp- 
nc«^). [^£in.(tyc». , 

Christ -• fpftutnnu t 0&btit[ . futit- 

Christe-marine J 0'"ih n ^ b""f 

Ani[iim.iiiqktHU putn uthijt.nj\» t 

Christianiser > ^pftuimAkmj p- 

li*£, ppfiuumtitib^ \\inLUjtt.\tt 

Christianisrae (ti) - HpltumnW- 
Chromate (/")-• +pntt<utn r» 
Chromatique (/*) L bp'frlwjfb • 

IfhuitiAtujIibiiiJ, (*f*7, *nti«7) I 

Chrome (/") -• "tpmt + • 
Chrom^i e (/*) i. HpniTmLnpt 
Chromide (/) - + r n,r,„Wmhpt 
Chromolithographie J bp*l&»- 

^ifuajpntO^'L* [(mfutn/t)* 

Chronicite (/) ^ 8>»Sril*' g, "9 nL f 
Chronique if) \ Opu*i»ipp* •?*>* 

bipJpttL9pt.V y Jtutfiu<fpnt.f (OkpOfi). 
Juttfiuhutlftufffipp p ppnhhlfnh • — 

scandaleuse , flunfptuuiuup • t, 

3tutfppu9tug (uifutn)t 

Chroniqueur (f) - ^^'ibv* * 

bqbputfftp*(9kpOJt) Jmtftu^uilfttiqfipt 

13 

Digitized by GoOgle CH Y — 194 — CIE Chronogramme (/) - S>»pl* 1 

DnLiiiljiitu* mtunbpn^ uimitmOfiL* f 
RtutfiHpiuqfip i [qppnt.9fiLU\ 

Chronologie (f) J d>»iJ<u),,ulj,„. 
Chronologique (f ) i &<i$J,„hiu- 

tsmqptubuAi i 

Chronologiste,Chronologue(/) 

«• J>tutfittiinilfiiitffift, dm Jiuiim If tuql; ait 

Chronoiuetre (f) - (h>»J<»\i'u. 

Ijuyui/t, 6yrf"t(}njt} (puw/ip Jimfti 

Chrysalyde (/r/*f) f li„p*hh„<lf 
pprppr qoqui[uir]p> tutuuibmu {Ofi 

Chfysantheme (/tyg) «. U / »Aj.w- 
Chrysoberil(/r^) - /?u^^i. / »fr# / i 
Chrysocale (/r^) - 0ul^« V7 /rW. 
Chrysocolle(/r/ig) f flu^/m^m^ 
Chrysocome(/r/ig) fr flu^m^, 
Chrysolithe (fr/iq) fr fl^/ruW/l, , 
$iulfbpu,j, uuirp biuqni.pt 
Chrysoprase (/rAg) f O^k'^umx 
Chrysostome (fr/iqou) l Rulfh 

pbpmu t [uttLlfl 

Chuchotement - ZMmhpttfiuife 
©huchoter t_£<MA£. ^u.f.u,,,^ 
Chuchoterie f ^'"-ti^, Ifxnjiuncpt 

Chuchoteur,eusefr^'''/»•/'«'•A l " , '/ 
Chuintant.e t Gyq {puipuluiju). 

Chut (^l.^) J /.a'?, ^c/l . 
Chute £ IjnpAmunnf, q^npnc^ iuu- 

H nU (f)p U *). (tkp, u )9.»4m L 9l,L%; 

(vthphLtu)ytutfi . jnAtgtuhp , ^my0 , 
mhlfnttf (unLmtfh ,f,upquiX) . i«b- 
IfncJ (p, a Jh tiffing' Oit,mh ftui/^.tiq/,) . 
ht Lb LV.H' u P" ,t l n JPt)' kfP* uiulp,nl. 
uiuHmup ( 'b/twtfmptujft ) . t/6f f/<2f 
tfmu y tjninnpmy luumptn (nutmutu- 
unp/i) . — dujOUI", bpfrtpndp, 

U9hl r iu t — (feau, ^»^c/. - des 
reinsi */al#^ </w/i/r '/"^ yum, If \ 

Chuter ^ t"£ iuon,tui [nbgubi. ^ 
9jtufnqjt[ % fijum^ • «"'*Y'"7'"y/»/*t 
Chyle -• ^bipuu/iLO* np tfbpnt.ui&- 
Z 1 ^ H'uuwLh^nil nipbath lyt jutnn.- 
1ml ft, tfiuJiuj I Chyhfere 2: W>»^**s^pbp* \ 
Chylification J lTnnf>ugmi.J% \ 
Chyme «• £«ul.f *«.«#«* V*pHf 

tuuttiufnpufl (/£?)* hifiLUt 

Chymification f j^«.»«ji»iVt 
Ci / £»« , ««"« • fc&/»('/u«i$) • -i 
(^j). uiyii, m«. Ce livre-ci. 1 
qfrpp**. Qu'est ce ci , ^ $i 
(inu. Ci-git, H»w *««l^£« Par- 

pat-la* £««* f***i» y utbq tnbq . «p 

hpft, luwbh uiwbh. Ci-dessua 
Gi-desssus / tt«»|t «m«^ , «m 

uuwpbi.% *l>"pP 9 4"'pfr {& ut ^'*Q f,L l 

Ci-apres tftyi tTp ifb Pl p T ^ < 
«/•«/»/>. Ci-contre /ty/m^ty*^ 
rtfiJujyp. Ci-devant / (A"H) ' 
#twj , bppbfa . L T n ci-dcvan* 

\fitilubkit iuqbnt.tulpn1it [/"*? 

Clble ^ %t£inmiuluinii$lf, IfitAi, fl 

Ciboire -• i«M^w^^«#ui««.^ , M/»p* 

Ciboule f 'huifiup ur,fu% [tni*^ 

Cicatrice J tl/*^/ 1 t»2'«»*» , *f»* 

ftil;iu t uiuh t [uiuhmttptV 

Cicatrisation h *Lfcppfr w^fo 
Cicatriser ^ &«//»««^t^ (ftpf 

utq/iiibp Oaqnt-i (q^Jpfi tjp'Uj). S 
— I Uiq/tiiAm^, pd^ncft^ (</t/»^ 
CiC^rO m tfbumiUiuh tfU$if bflf 
intuit tali ii$ ^io ij$ (ofip) t tffilfbpniliht*) 

IjpUb piUUHUtl* i 

Cicerole \ Ufrubn. Gofmts* 
Cicerone (fiAr) - lin.ui^lmpq t * 

1 b 9 n J9* puiquiptugnj^i 

Cicutaire J UfonLnhhl* t> 

Cid "• /»^««li, tqbtn^ lil^ - /* » 

Cidre - pUn/io*^ * 

Ciel - Cieux) M/K V4^ 

uiuuin,, on y Ififufnij . tuppiujni.f)fct\ 

(XuuihliuS, Fasse le — que , U 1 

moLiffJ inuiy »n . O JUSte — , /T 

5t/»» St/» ttMwint'M^- - j (Cieh 

bplf/iup (tuiuutljkpl* i/^) • ilr^itt 
(miilfhrjiili* pjniptu^uiTtipfiS . tfijitfiaj 
bplififr (/ 1 *"«*»//"V) ' [(duMttfi 

Cierge - (tjb*) u*nu* t ifmlb^, 

Digitized by VjOCK C1N — 105 — CIR [gale f jfym.*, Sift , Jf.<tf, ,-, Cinquantaine f 0^ n LU.«i n ,yf«. igare -• fy'«i, h^wai 
igarette f fy«»ty^ « 
'gogne * H/^/ itjitf • 
tgue (jf^l) f \T«tn,fuf»% v 

\\ - Qf>ui&c.i*ilfm.ti0i 

iliaire & Hpimbcuoiujfiu • 

lllCe «• Quipiurfouifi (tuufUiflwui' 
tile i e C Hpuibt.iu1iiut.np f mp- 

illement (*&$) - &££A 0'«|i0 , 

liler (ufllbk)^ ILp puium^ qn- 
j, mljU&.npQhf, timptiinifibf. mij- Outfuii re rs 4 z -V 
7* 

ime ^ %uyn$0 t 7/ nt /«» Jw/pt «»»/»- 

IuimIi (^6/iruL) . tjuitnurp (d,i,n.ft)t 

iment «» ^^m-iui./n-P, ifpunffiuu 
irtfi juoruiuiuG . z'»nmfu i . — 
>main, Inn if ft If 2«i^«*/u • 
imenter * iip>»<j[*L»h L . lyi*^ , 

ifputtjlhf » juiptuqotfbf 1 

ameterre - S'»&fiif ump* ^mn 

■ [tuj) % ^^'fy/' p. ""L pj [wntu ±, 

jmetiere - HphifJu^lng.JuiHiu. 
•imier - U'"q***t-iupin[, rfmauiQ. 

"fuptf, aniptfJiuutuff tfiunulftuj/tui 

limolee f QfiJufiulf,,.,. « 

iinabre -• h>pndf % ifpuuiauinhu (b- 

f) qUfibftr* 

•inchonine (!-/») f f*uinpf,u,ui 

lin^matique £ tt'iiptfiupfuhmf 1 

Sneraire i ftty«.i"«/^fc. tu £f, c - 

'"([•"{ (umtftnp). fmlP$$fuptuutbpUi 

lineration f H6fiLumgnt.J linglage ft) - 0/. _ 
Angler (}) ^mLmpifb^ in Jn 6uiJ- in 111. hi Jinname, Cinnamome - tyfcm 

■■• fpftiLttu if hi if miupfiububif t 
finq fc tyua.fifiuabpnpn. t - tyi. 7 . 

[•^nj, «b 9 A,«4 . Preter a — , 

•"pftLpfi'ti fiftorfntf mini * iMii.lt. jftumhpbiuift jfiuhbjbuiif (#«- 
trffi«W0friiifc). II a la — , ty* 

Cinquante & QfiumX. jftulbpmp^. 
Cinquantenier - 8/»«A»myi»»i 
Cin quinine (1) & i/^Vr*- f - 

t^Aiabpapj op % rpiuijtlfnl • kftm^g- 
pnptf ifUium. mjtuifbptm . £ IJXab- 
pnpn. iftuu 1 

Cinquiemement / Zj>*abpnp m * 
Cintre (1) - *?uiJmp t tf*l p . «/.««y- 
mmtfbputp (IpnJ.i.pf,). Le plein — f 

iffiumpnfnp Ifttitfuip. Dll — » ft«/t- 
liupiup&p (o0btulfp')% 

Cmtrer 1 *J'"if'iipuiAbt. % Iptlpmiku 
Cioutat - f»ui#/«7 i/Jii [^^|> 
Cipaye (^uy) -. l^fjumqop' , 

Gipolin - (*bp9mlpu£t [mftp*utifi% 
Cippe «• (Jt^^intfu IffiuuiiifiLh. pmp- 
IfnOnii (Siutfpmlibpn) i 

Cirage - L^/»^ (lp>2W) • -ki-nutf* 

tfunjfhynnf {tf02lffi)* JnJm.it {miujm- 
mtiilfitijttif)h\ 1 [nftcQuifuntn + $ 

€ircee £ 0/'/»«'t . ^««^ui^i|n«.^ . 
Circorapolaire(l) i fibubn.iuJbpi t 

phi.ii n. ill yn 1. pi* 

Circoncire (1) * Ptfmimbft 
Circoncii&ion (1) ^ fhftftuimn^ 

&[ii.h, OfifitumntJ . moli Suoptfim.- 
Obiiilt ^pfiuumuji 1 

Circonf^rence(l) f Cf»^»t""4 , 

2Pfi*<fl*& • utiupm^nt.li^t'b , fp*M- 
iifiuui. iiiputniphlu kpbu iloipifLnj i 

Circonflexe (1) -.^^«0/t*^, <>«i.- 

nncJuLn., uftupnt.ifuit.nff ^ m> 9'"- 

/»«/^, n^i /t % Accent — « 
Circonlocution (1) fr ^i»#^^i««n«.- 

QhiAi 9 ypaiuuiu gnc Qjit. l»i 

Circonscription (1) f UmRJuib, 

ufiupwa.pnt.ti ftth . piuJutunt.Jbpifpfi^ 
itfinpuHfpnt.Qfu.ui 

Circonscrire, it, e (1) i» fi«/»M»- 

apdbft dpuujuuifbi. tiiJtftntfibi y tuuip- 
thuilfbit uftuptuqpbf » y Google C *^ — 1*? — CIS 

^Mr). ***** ****•*# 

riire — une nouvelle t S*f 

*»^ /•*/•)• (jwtW* 

,C rc-winnavigateur (^o}) -J 
C rvT-mnavig^ation f fyf' 

W , _ %f i) . IflpLjnJ- |fcof (0 

— a cacheter 4>«.f — d'E>S 
C:~*ae - 0W~?A1A« [ r 

Cr^n-0 r i (n-^ArA* «rf i r 
^»V ^4»4 ( Jn r u h • ' utA 
"-rr* r- k - :V-<f • *Ant * ! 

€ r^ue — ^r^* u*p iftjsiri 

tr.T | IT-/* J4+, •/'n^«<» J 
C <JL:.^ J $immi*mt.am&p % Ifinpnt 

- \ra*:e vie — ,"£-»ly«$«4i«»nj v J 

-^- ^f f IK)- Le fatal 

, t«^4-A ■fyr""" • A coup de 

U*.*~ ? k •^^p' f-fc^.^^1 c <Ket - 9-*rM- «%*' , " ,, 

*"r m r*l>i£ K»ih Mture er. — . ,i~~~>, ^l^. [* 

S.» r «.<u { , -j,^W4 / i«. l-t r t r 4 r v ci<Vht*r.an . e £ ff.^ny^* 
Circulatoireiaf4i M . :r;M ,k M7 ^\ l C:$re f t»r4.tfm.t -fy«"l 
Circuler ^ £/•♦•** «,« W; , ^ Cistercien , ne fc 0Au,»A r < 

jfo, 7 .»«^ . ^ f 4 | ji t i 44£ .icistophore - ^ff-l^' , % itized by G00Qle 
^ CIV — 197 — CLA telle h tTh^""P^l"l* ^/'p^ ,M - 

ujusutnt.iup £i r^ 

~in» e £ jtttiquipiufiHuti i 
|jteur — tytujwifnn 

fe,0/rc.1U** 91111*1 ni^it£ftL0^il», ^n^« 
4 ^ (1/*^) ptuqiup t numntu • 
h1*M*1*opk" pntntup * nuiff ihIi • 

**l'"Jr • Dnrit de — , f**«- 
wg["f-1r ^/n»t.nLhp, La sainte 
frprtt-utunktfftulj La — sainte 

jelestet «t*/»lM«^i**i|ii V , *f»- 
La — future , tt/»£«yn<^< 

|UX «•• fJ/iuqbpuiui[ttAp» 

\. *ljftujiuph ph 1 , JfifiuSb^ . 

ul« ^ ««!•£*/ . — son auteur , 

mt;pl** jtujiuub^ , £.'"^/ "4" "V" 
! iuut£ 4"* [IfnqU/tU' 

irieurt e & Qtnjulfnt.uk mj, mju 
|rne f &f« f "k*s» fp*uJpu$p $ 
fcrneau — SLp"*^*^^* 

f^are £ X bu f% unctttqiupmu i/^i 

jigracle 2; fl/Mo^wwli • 
teyen, ne f finqtuptugft. t faj- 

\»Ut»kp <(uf*2 tn °M'Mj)t 

ferate — iJ^Mnum +% 
trin, e & ljffnu,*qnjli 
trique t IJuMmilftuh (OOnc)t 

trOTl «• lj>*t n 1>> & IJitfnutuqnjh t 

tropnat - ty»/«fc/i a»l»«/2* 
! [troupe, e & IJtJmhmiam . ^</». 

lifcffU«Ll** [^nckubutlfitL uiiuinpjiUfy 

Jtronnelle f IJtJnotutj * (pn»p- 
iftronnier -^fn*/, J.mL^i/nfyt 
iitrouille f <hi*U*ufr * w-if. qp 

nt tffi"*-/^ t • [*•"»£'«■*• utbuwtf/ttip 
live £ 0/»if'"**l"i»"f'P$ vjumnpjt q>ti 

'ivefc • • {^M i ' iu § tuuut,u ^b) MfUfHuuh* 
iivette J- ITi^kzii o|iuf ffcsjiu|i 

tltnit liviere fr Wite* aiuu.hmibp 1 ;ivi)# ^ fc J*<"fi'ihfP* •r-fr'i-r- ptuqiupuijjim n^-bqknX$ulfiu1t.li^u qfi* 
2*pk H" 9^2*/' * Vl'HpHjfr* (»f )• 

Guerre — , \»bppmmJwpu»*% |A. 
unuuf$ uftuuthpiuqif* Partie — » 4**** 

ijm*^ ifftitfi pmgnq t 

Civilement ffi*upblff$p9 % Jiupq, u . 

tfuip ifbptqftL • pittqmpiitjjiu qmtn 
(ptuuiM£) . pmquipuijttop^u (JbnbfaJM 

Civili sable i, +*uq*»putlipRbjj,t 
Civilisateur, trice & +mni»ptu- 

Civilisation f fiHnuipmtipQmJ,, 
Civiliser i» ^wqwputlfpQki . p.«- 

piutjtfub[, tfpQb^ t piuquipun[ntp »• 

£ * piuq'uputjuhf ( mqkitutulpult 

qutm)* Se — » fltuptulfutuft pitqui- 

pmtfpOfii, fuiuqmqft£ , StuJpni. i/^M- 

Civilite f ^uiqtnpunlu$pm.Bfiiu , 

Jii^fqtutlmpnLOIni'La. — puerilet 

Hniipiipunfii$pnLp tfmulftuhg t i/u*lr« 

IfltlbpOlH.OjtLU {yhpp)* J ^IMHIMOIM- 

i^mpnLOfiL^ip* rfb Stupmuitig pitipkt.* 
bbp* JbSmpnqfnjhp* 9 juipqiupiupW * 
Civique 2l ^utqtupuigjtmbm\i 

(upupmp) • luqqutjfiu* pmqutpntgji 
{upu%unpq)i 

Civisme (u) • 0>wftp pusqusp,u 

ghnt-p, pmqnipuigftujlfutu qqtugifntXpt 
ClaSaud •» ^ttijpmfiiuf* fiiufiuh 
irtLU ( n /*«A)« npntuRtuS* tftncS Ujon.- 
tuniugnq qpwqni t Uiotttuittuut 

Clabaudage - i»«^i.li. qpmqn- 

sfit.li'i (tfint.6) tqonitnntp t [^iniif^t 

Clabauder ^^M»li^itt^in.i#iA^ tyon.- 
Clabauderie f ^t«^m.^«Mi«t^ ♦ 

tuon.ynni.pi \iun.uignu% upn-ktmiitbt 

Clabaudeur , euse f ♦»»«-5 ^o«.- 

Claie f f)uutiu^jn.u qnp&, ifuiuqujlf 

8iu] torliliLu^quitfhn.t'"^"*-*"^ 

i/uii| (J*nqfi)* utiitfiuufi ^fjunpujt^t 

Clair, e t fai/^uin.. p.«j . 2 ^ . 

Qtuihiuhgbb* lumtnb • jutniotpufncp 

fuipmb)* miiqiujuti utuouptgiumgtun.* 
ptup& (tfopntp) . tmpiuquiql; jjbqui& y Google CLA — II 

fcu^twli, uimptpiijuotf tfitpntlft . pui- 

fiiijntjmf — deniers, IttutfHuuai* 
i/i—jini.1 ummlf. Cest — comme 

le jOUn fluigmjmjm pwih / •£. — 

et nett $»»« «« (2 W ^) • P M 9t F 1 "? 
J w J uA Hl yoH l , L)' f m l"J a * "V"l 

^•wim.0^t.tf. I inutiic tip tfmu (lil/m- 
/»/»)• jmjutlf* tfiuu ([fal'g) . iftiipii} 
ifiun* Ju$2*t-t {l'u9f) , Ii fait — 

de lune, (/*«.«/#!• fay. II fait — « 

4'V £ • (f{? [nLuhutj . jut turn, tip £ 

( M i/» u& L irifi^w) , Mettre au — ♦ 

9 '"/'?&£, [nLHuitnph^. f ftiujmlift* 
putyiujitijtn tjititf 1ml ppnt. tint, p iiuj, 
1h#^ (|moii^), /#Mt » yuuiiii^ (jufrj) ♦ 
piuguijtiijtn , iijuijSiurt . gmligttm 
(i/iL/^). Voir — . fyi lt % */«/ini/<«- 

i^M CiL"'L* ftuiulf\itu[t 
Clairement ^ 4tuj6um.opk^ , ,//>«» 

uttulfuipuip t j$ujutliuiaf^u . jtitjutLui- 
fttuppmn.* piuijitijiujtrt (fuoufi^) t 

Clsiret «• fim^lftnpifpfiff , p»«</» 

tjftlih mlf* • tfni.tnuui puipt 

Clair e-voie f <^i«*1/^.«^«i^ nptfm* 

bbptyp. ifiHhqmljnpif* / ^rtitmtif^'"* 
tybpuf (n.nt.n.) • git'iigffJ^if (uiutfin 
np)-gmlitfmn. (Ifimut.\t [7 mhuimn b\i 
Clainere f fangtutnp, giu)*£utn.r>Lt«t 
Clair-ObsCUr «• InLutiiutnnibp t 

Clairon «• (Jpiuifinq untrGui* «#"" 

tfinntupi [giurij guili <j ui it mgniu't 

Clair- seme , e & (#••«/» , <jml»- 
Ciairvoyance fc Quuiuiifiiiinbuntfi 
Clairvoyant» e 1 f «^a*mAi#. £n- 

pnifmdfiw, jutnml/mmhm t dbtvunnbux 
Clameiir £ tyrifli^ m. Ifiurtiu^ . fin 
y J?» '*»q*"1»ulf. MionkiitnnLp iIiujIsih* 
tsttLli (ifiiii/ufuig) , tpujpnjD {Stauiii- 
pui^u,€f)x f^mlia»i«)t 

Clan - $n*iT f 4^ (Wjnqut. L fy- 
Clandestin , e & %unni,n<jnnj, } 

ifUMqutiifi } tfuiquiilti/buut [jfp$npb- 
pncQ/tth), yu^uth^ ^ui^nt.((in^). 
f f ^•fifut&i^ r» [ytuipntifit 

Ciandestinenent / ^»{if«.t>/» , 8 — CLA 

Clapet - (C*ii/.</««^t»i) tf"*f>*^ 

{2"'pJ">)liWtfmjp*t tfuitftrrjg t 

Clapier *• fru<p»ph*gl> *u*tf y *>p£ 

SiutpupiMplflimg* . iiiptflmgm$tinjmp 
uinnhlfng t Ambling* gt 

Clapir L^ M, i l » ^ittW/ (Sunfmpfi} 

Se «$'« £»»«.£«•/»/, 7© ^7 (^ui^mjrW 

Clapotage - ir^^tuh^ (*«i/i«^ 
JpQuAip ^ui^qiufippi [^'*1 

Clapoter i. ^/»^«^A^ (m^^) 
Clapoteur . euse & if^tfmA 

Clapotis (^) - dpOa,%pt I 
Clappement - ^^t wtc/ny ^ 

tfiiMnnL-hpitl [bynt.fi 6m%nti& iu*yk 
lbn.ni.n)lhiiifi*, j^upm. if t 

Claque f ttt/>/» ^»pinui^ , 4/4 

iiiifpiup. u*i-tn dtutfiaitimpp (ffmtt 
pmvfty t Aunftmifp. umpJm.&tulf {ipd 
\iui\tg). m frit' idtbqnjp t I 

Claquedent - 3pum»nn n m^pmU 

yntfn$$np4utn* . ufiupdb%lfnui t jnfuwji 
innifu*m* lulfnin^pSmh* bp6iv%f* 

Claquement - tfp6f,Ll (m^mUJ 

^int) • tpuj&fn.\i {tbrtttiy) • Srnftfi/*^ 
[fuu>puiqu$\ifr % ffuipmUi\t 

Claquemurer * %,b»i m^ fyr^ 

mmplfbfjt & tn tjt? fno&bj f— . Se — 
Qnpu i^imui^ i/^o iftiulfni.ftii oiunnJ 

Claquer ^&»"»tiM^/, 2 ,fl 2^/ (*t** 
/••ii/^/i) . ijp^i tfpStnbi . — . drt 
mains , ^nj9b^ . Faire — soi 
fouet, (?/• t* !TbS»L»jiL% AnfibA 

jnfunpuiiu^. I IfunjttttHiupbiy hutfih* 
uitutntuifbi t luuiiiiiutiiubn&b /% 

Claquet - (S.'"r u 9Ph q-ht Vf'"/] 

ihl-M* "v"^* $u«pi"*p* lihh\ 

Claqueter v^"V*» ^««A*£ (»«»/»H 
Claqueur •• 0rti.i/? *n„lm,fiu>p y * 

ifnntj f JiupiSmifiHtp* t lift 

Clarification^ f "'/'^"ti/sntrni j 
Clarifier * ff»»«»«MJj4^ t •^•up^i 
Clarine ) /*«</«</ (rwb.i.ittiiij y^ 
Clmrinette f Vppmuplft*^^ \pp< 

upplyup t 

Digitized by G00gle CLE — 190 — CLI larinettiste «• \gppwup)npupt 
larissime £ fmj4»*n.,tatfMmj^ 

forte f 1mj&utm.at.&liL% i ^nju 

tniulfni.O[tch • La — du jour , rmV i£* nipht. errantes ( du- laSSe f f h*MMU» ipauwlfwpy qoptu- 
»«•*, -<ffrltnLapbtu£p ( ,M J U Ify Unu- 
t^) . ijmuiupiult • ifitiutnn.nL9l$t.li . 

uuntjuounip • t^uljh pmp . Faire 

iS — t /JeWm-i^l* uiliu path i^i 

lassement -• *hMiu t w.Hpn*.f» 

ilaSSer * r h*uutui.nph[ • (bpbcb^- 

lassification £ ^'•mn^u^i/i. 
tlassifier i» ^«mi*m#4iu^^i 
iassiquefc^/»»»f^* j"««^ (ifopY 

yli 4. liMuifilt* tpuuuilpu\t (Jthntji* 
ttp*t)tbp\ * rpuiMilftiiii . iSlmfLmlt^ i 
iftaiJu. • £ m (fyutjtp* ifmupbtn^ip 

Uatir \. S«iyliA/it imb^bi (2 u, ^) f 

jlailde ^ fi^tuMpusJfitn^ utfuJiupt 

Claudication f <|j»7ni.^, tpt^nnf, 

3&USe f fiHppbpncQfiKh , //£«» , 
}t<'/<X?*lr* »tfujjifm%uiljl;tn* (ifti^fiiipfi)* 

£laustral» e & «ttwl»««^M#l» t 
frustration fr ftW4«*i^ci4m.i/"i 

/"'"^tig)* mbiMfiuptrnpt 

Clavecin «• Quiptutptt^hmlf * 
tlavele, e fc fr««fl(f»«*««p ^m;l»)« 
Clavette * tt*»A /*;0* r*«# «^- 

Clavicule } /K*^ »f»4|t» ntMnuifp*, 

Glaviculd. e & uXpu$^tut.np* 
Clavier — 0^q^***f-*p*(^2^ u$ ^t) 

Ct5y on-i^n^«^» »(uj1*fu*tf> [ nuwbpt^t 

Clayonnage ~(M»4 % gfifbpk •«- 
<H €16 (?{*)* /Ufoj/b. «/A^ Mt^uifffciffA) . iiiiiiuitAui^iMb . SOUS 

: — » 0/» *»* p»ul»tnf» Jkf Serrer a 
— , 4fiyi/* Fermer a — » ty<f*y&/« 
4?«f *"/>/. — de voute» fTl»r u P u *ft 

ufnpuimptup, tiptpta l|fc<)U|fcr pUlCJl* 

tftiflmitjlui', Hfttf. — de pressoin 

2^»AniDijt upntiLtntulf » Mfnqnuplf , — 

des champs i bi^i n *- % I*p9u,^tn. 
mytitfifn.9licl , bpUuilf, Prendre 
la — des champs, ♦«"M/, 4^- 
^ jUj. Mettre la — sous la 

porte< ^h'liatnnt.if l(P nL f'l wiilIi^ t 
(fiuntnunftnftifti i 

Cl6matite f fyAt/inf^f v — des 
Cl^nience f &W A2 M> ^ • • , / ,w «- ^/»«- *» » 

li&pff fill. 0^1. ti, piupbtfOnLUftt^t 

Clement, e & QXjfa*"y»i>t hbpn- 

tnimnp % Ifbgnihiipiiuot* (^[fnftuj)t 

Clementines * j ^bdku fe./i ^C- 

Sfiap* bttihn'tsp, tfnbJbtohp i 

Clenche,Clenchette(l) f £T7/««*(fA 

Cleoaore «• &«i*^^»«i^M»/tM#bw5 |» 
Clepsydre («) f fytuJimt* 
Cleptomanie f fri^Mii/'njfu.D^ifc f 

tfnipuJfunnt. Oftum't 

Clerc (?j&a) - ^iM«iaiiyiii.»|i, 

tfifbp^nu. rp*ff*p % WH'yfrp (tioihwi- 

rfc)* ^t u,mL ^'j tftupqui^nq* Maitre 
Petit — , t»- utmqitmit utiupfi ut^Ubputy \Knat»tpitn[wptl • tt 
tjiupifmyn^i [Tbnilfiuhpt 

Clerge - ^/» regulier, «J/«- 

Clericah e £ ^tfbpujtfu.^. f ityb- 

ptulfMpf'i tfqbpbiuiti 

Cleric alisme (u) - tiwbpmlpnlnLft 
Caricature f ^'/ Ar r/ r V'**'" t -^ i -* ,t 
Clichage «• tii/iiA»«i»i/£» 
Cliche - (fypfr) JI>"**«ji tputptt* 

Clicher ^ W»«i««^»»i.^» 
Client* e t 8>»6"*l»"int, <*"«.^. f y Google CLI — «00 — CLO Clientele fr 8'»&»h n rWi *«L^p- 

Uf»a»2uiujui%mi.Jn ^jfpt;mjmtmfitf^2 mL,m h x 
CUfoire f iputtpttjut (Jmmlfutlf) , 

Clignement «• %£• «4» ?"$*{/»* m * m 

iftmfinitf (wytig) t [( i/u*Wf rtifcj h >utt l) * 

Cligne-musette ) Qu$£* Learnt. p 
Cligner* ftitym^ (««>p), ij/mm- 

Clignotant* e t fi>»s h^^c ' 
*.<*( Mi t), |>*>/»* («r"5)' 

Clignot^ment - /* t*a-futftnt.J \ 
Clignoter t, & m 9ht*L '"*£*/•£ • 

Climat «• fiiuJfil t •• ? .«p.«c//.li, ^. 

</fuy. lfnntf f <fiui.iun.,bptfftpt [uiulptimi 

Climat^riquet^i-u^mi/.ii^li.^^ 
Climatologie f ty/»./W^.«lint.0/»i.bt 
Clin ~. — d'oeil. CtyM'w/'ff. En 
uri — d'ceil, /> p*W*j »«^.»1.. 
Clinique f lTnt(i6utpnL<tnt.Qftt\^ 

(HftLtttm^mttngft */fcf)« & ir>"f(*'"ifoui 
ipuifhmuilfium (ntuu)* tfttift&iubiUl (£A- 

CUnopode"»W»»*. oi «M»^»**t»ri [«. u«ti^) i 
Clinquant - (?«^ % wpiuili Ofrlib- 

2Utn.myit.lft OfttfnnL^'tfttujpnLh puiit, 
tf"uJL» uncut nu upumnt.lf iftutj^unLin 

Cliquart - Zftuwppmtlktf\ 2^Hb 
Clique f d tn i n *l , -^t futfptulf % 

Cliquet - Qbuiuuipab^ L&tttlj, yfci*- 
inup<jb[iutj (hiU^lJi ) t 

Cliqueter t^tt^fy. 2"*2*{ • 
Ciiquetis - Zlputfn.m . 2'"}I ,L " • 
2'un.u$iln.1u [^uqijiuirui t 

Cliquette fr /ii«n/^«.Ii , £"'2'"f 

CHsse £ ffmUftf puidbftiL Ifnnntl , 
tnutuptuptuJbmlf. /fk»Aitf£- mmutbuin 

Wit ( ? M) - 

Clisser * ^tW ( ( 2 /, ? ) , 
Clitoris (w.^) - ifrtupfip, *J>lft 

CHver'W (^./'ifrfini. ttuJbJmw) 6b n . 
jP^/ * punhtb^ i ^iiul ututb£(uin. tutfutun ) t Cloaque • G«/wA«g. ^/«w+« 

(utMtli) • i&uiabtut\ 6mmus& t nL f 
ubfmn^nLp*^utm f nhnni.nmpmm m C*€8 
un — , ftf**"!*' £»««»<> iltyl t' 
*l> ttjn.ni.np » ifttjinlftutfutp* t 
Cloche f <w*i9«M(f. Ipu*fmtpfa (lfk 
pmlfntp utmp ttfttt^b fttc) • tutqmlfb 
nutptum* % ^nmpulfb atmua* ympamm^ 

wnLltftpnt.) . — de plongeur 

S^ttttnnLamlfJb pbuutj % un^ama^brnm 

Cloche-pied (A) / [Tty «- f - 
Clocher •» iJ»«'i^Mi^f«»M»tt«.li. V»j* 

t^ppqiuujbuihLU/nm^ blfbnba^t* Suij 
pblftp . De — » t^"»^ mbnhpmt 
tfinnnuilfutmufiu* ^ ^ui ^* «#t f^npnttLf j 
Au — t 0'<ffcff ««. tftnubpnt. ffmfl 
nLntfunfft^ {&jiuipj»ttt.)t ' 

Clocher t,^""! p^'i^i* f/tMntu^lp^ 

mnmfi tfn *ti;if * uiitthtuutainp nc»f| 

Clocheton-»^^»»A ^M*l»9«u^«««i»ti 
Clochette J 4«<1>7»4M • f^ 

ClOlSOn fr (►«tj4r^#ii.) tlft^npJ 
tnn»n.ntinwi» JftfbuigmhL (fSnt%utfti 
Jftfuwtfiu+lj {plimiftnubpnt.)* [nmbU 

Cloisonnage • WftjhmpJ \ ftv\ 
Cloisonne, e & ^»np^ t»*pi* 

Cloitre - ^mup, Jbhtmpmm. Up? 
Xt*ti6bJb^t (</"'&/»/') . if tmiHtilftt* mm t^ 
Ifiuunu/ttftupmh (t»*7 n - Swtfh)i 

Cloitreri* ^«li^f«^ir^ a fa^fy* 

Obi» twyfutuplii; miudmbi* tfim^bfSi 
— , ^uihtutfuulifii*, turnup tfatmbit 

Cloitrier-»^««!»M»p^tM^ (Ifpomuicnp) 

Cl QPJjjr clopant / limnu ft l/tnnt 

pMbr \.+"pr fy fNtf»|i »t r 

rni/mmmf , IpttqSlfbft tfkfc 

Cloporte - t^«y»i.( ^tuuj|ifi oqU 
Cloret Clos. e ^ ^»5&f, ^u»^, 

(utuap). lp»plfb t (pbpmh) . mp^ 
(ptunmp)* muJmlfbf (uftuptnfca). ^J^ 

%*tant.^i^ tfttutjnLkit 

Clos. e t. Bouche — . !•«.* . y Google CO A — *01 COC A. voir la boucbe — , fttfutip f»- 
i h t kn^i • p*r»*"/? ?•*** • f - 

ClOSeaU «• 0u»WfM»#jw#t« taping 
tujtfbmlf , yutftutpfitf i 

Closerie fr ft7«/»«w^t« 
C16turc | 0«»Hr t npf$u* , w— 

iJm$Ij+ ifiu%*itp<ib int-9fiLh. ptufttLmd 
ifbiulifft tfmitpnl^bgnt.9fn.V t tfb%mt(b- 
yni.OJiM.it. tftutlfnaf («f"7 n <//») * 

Cldturer* 'Hrfyi 4fa*£. «/n«*$V 

ClOU -• %"«^ pfri.4#t. fc|ll|}l- ufutnctf 

fil /tLj iaI*4"9 *-*tl>ltMpnt. . Des 
— de girofle . frb/fulf tftifcr . 
Mettre au — . ft'j tfnp*w*b L f 

Ciauer > ^-»«/^, f *«.***{» 

Clouter % fikcbmM^mpifb^ tfmifm- 
qtupnbi** [&tujuncQfn\\ 

Ciouterie fr (rjutu^ n p^mtf\ «//u«« 

CloUtier «• ftbcbnumfitp* , #//««- 

Cloutiere f frnpf »$»*$.$ (tpuift)t 
Cloy ere (ni_t») fc (/?*m r t)4"r , f • 

ljntptt[ tf'nuuipt;* 

Clllb «* tt^"«-i/Ji| Jnnatlmtf^ bpiuuutt 

Clubiste«»fr/>»M«»«*M»l»,»«'^»/|i»M^M*i»« 
Clypeiforme & «tin*w.iM»ai«.i 
Clysoir (f) • S4*»/» fioqGun 
Clystere - fy*/* |ifip(iqmG, 
Cnemide f 0»«.l»«««^ial» • 
Coaccuse, e f ft</^<»»tn««ii<«»^9« 
Coacqu6reur(io/jlr)««i'iM/w«»»«#y^ i 

CoaCteur - £«*pfr<«4m|0^« [mfty 

Coactif. ye t 0«i»/»^ji ^fiW^Mf 
Coaction f ^*.in««puuin«iV\ ««*/■ 

<yn<Vi \(,upp,„jf,y 

Coadjuteur - &t**kH % •9*»«t«"*» 
Coadjutorerief /*im^i«*^»«.0/*Ii, 

tu^mlf^nt.QjtLUt \tytnnfi)t 

Coadjutrice fr 0<flu*f*jp* (/«#//»««- 
Coagulant* e fc fT»«^Ai • ^ M V a r" 
lh(V"^), D-*ipi»gniffr*i 
Coagulum (©) - #W«<J uHty)* Coaille * t#»^ (7^} p"r ?' 
Coalescence f <r$««V« fii«tn/.^i 
Coaliser (Se) t^tHr"^/ • r*r 
Coalilion f T^<jm^«^ 9 » t y/.ik , 

Coal tar (^o;) y+mlwSmfrtk 5 »»t- 

lyrnti (qUiprUlG). 7&mtM«9ftiiyMtfc*t 

Coassani, e t tym/^*"}**-* , ^. 

Coassement - $'»/»W , 4*^1 f 
Coasser t,^ a r4*">^£» 4r4 lt#M /' 
Coassocie, e f /H^A/****^, fn . 
Coati «• (r«t.i«^ (i lV M f fu (rA9' 
Co-auteur - ^frn^iiui^m^g. (n5- 

Cobalt -• foHpmin. )pr^n<j pincpt 
Cobaye (w^) - ^li^^#./Lrt^ t 
Coboea(wAr) -, Cobee f f n^A^i 
Coca *• Top*** (Onufi) i 
Cocagne f . Pays de — , llJbhui- 
pbp hplfltp. Mat de — ♦ ITrr'^-J* 

(dniimjptfmjfrii ni. puifvnt.bg t/£f) t 

Cocarde ^ ^fjt»m)tfm% (p»m ^t- 

lf«y -*<ftbpft np»2nm)^ lnup*ut y pm» 
puipm* ypn *fp lftm\ntA*f aintfv t 

tlmpifiuAbL. Prendre la — t <^1»- 

lh^i (fpnt-fat [2»upift 

CoCaSSe t Stm.*up6m[ft f dmnpiu. 

Coccinelle f ^mpjpfy , ij.«m^««- 

^f^/> t quitmftljt [nutjnpi LLnt.* 

CoCCyX («A«) - (ITwp^iM.) i^n^ 

Coche «• i»«l»/»««»lii«t. (^i L. — . 
dVau) * poiq^iur quijpnjp . ;»«.«#- 

Ifuinp . yncuilpunnprfp . Ipun.p • ^ 
ITinuimtf fvmq , ( u ' ,a J , • tf**»pnciu^ . 
IfnpuiS fbrphf' ftt*»2nt.bifimjinl» lr^ 

" fleche. 
) «. r7 .uW, 

tfiuptlfip, npifu.lt qprupq* L Dpffl* 

Cocheniller \ Opr'Mp-pSpl'i t 
Cocher •• ^«»«««^*m^i [(9*1.11)1 
Cochere 2; V«i»«.« M l»^^ ^fiM/Jntw 
Cochet - Uprrh • y Google CHY — 194 — CIE Chronogramme (f) - 5««»/'A 

QtiLiuhtttU* utiun.bnnJ f umniittQfiL* 
fStutfiMpiiKjftp i [amint.0Ac.tf 

Chronologie (/) fr fiuij.ulmlf,,, 
Chronologique (f) t ch<uJ>uluj- 

IfiiHinuihutU i 

Chronologiste,Chronologue(/') 

m> (piutfuilnulftuaftp, diuifitiitittliiun^at 

Chronoraetre (f) - <J/ih/*..iW 

Ifiuymfi, Sffiitgnjy (ptiutfip dtmfiu 
9»J9 fy) * 

Chrysalyde (fr/iq) f bap-hk.„l f 
pprppr qoquijuiqp* ttfiumbmh [Oft 
*bnf,)x [*""lh *' 

Chrysan theme (fr/iq) - Hpb».ut 
Chrysobe>il(/r^) - ffnlfb pfn.pb,p 
Chrysocale (frfiq) - A/u /,&,,, 7 /,U. 
Chrysocolle(/r/tg) f flu^/m/^/,. 
Chrysocome(frfiq) ^ Huljbdu,^^ 
Chrysolithe (fr/iq) £ Rulfkut^ f 
iiutjbpmf, uuirp buiq ni.pt 
Chrysoprase (fr/iq) f n^k'»tp»m^ 
Chrysostome (fr/iqou) I D^b 

ptrptiih » [lifllVl 

Chuchotement - ^^'"V»7' < "/'fi 
fttiuchoter ^lAAh^ ./nn/tu,,,^ 
Chuchoterie f fy«t.ty, f^un^i 
Chuchoteuri eusef-4^»u/,i/Mi.^tt«^ 
Chuintant.e £, Zytq(piuqiu^tujh), 

Chut (2^) J ^a£, (f ita . 
Chute \ ffrip^inhnLtft 7/"/» M «-i/', wfc- 
ym. if (/)/•/<*). (fikpn^Qm^nL^Lh f 
(*nbpbt.ta)Oiuift . jrt&gtuhp , «'"/# i 
tiihljnLj (nnLuifjih ifmpqttLh) . nib- 
IfnLtf^piutfhirtfhn^ Ontmbpuifumq/t) , 

tfi^lG (4 ,u l""9 n JPt)' tfP' tuhl^nul, 
uutdtu'Up ( %,/imtfmpnijft ) . t/bpfjih 
tfmu 1 Ifntnnpmy mciupui (numiliiu- 

Ln rfr) • — dujour, bpl*tp*>Ap , 
dOhtfn/u.— (Teau, £,»#«/. — des 
reins t tyati^ VtA 4 n 7'^ awi.,^ i 

Chuter ^ £«£ iqon.ai^ f tnbgltbi. ^ 
fy"'fnr^, fr ft"' I i uihtfiuqiujfti^t 
Chyle «• t > btpu'bfn.Q % np tfbpnLtuS- 
""/•V qutuinub^ntf nupbuih Im fumn.- 
1wi.fi, tftmfuig t Chyhfere i {T»>Sn^t,,pbp, 
Chylification f ir-S'"$*"-ft 
Chyme - £«iI»9»c«mJ k^V^kfS 

(uutuitfiipmf* <f£*£)f /yf**-Ut 

Chymificationf j»/»n«»yf»tV» 

(^/»$). ««/«», «'"• Ce livre-ci» ft 
v/»^«. Qu'est ce ci * /»**£ ^ 
fnu, Gigit, ttw«» £««i»a$f* Par— 

par-la» £'«> /inli , ut6if utfrtj . «/^ 

^>//t. uiuitli uiuitti. Ci-dessusJ 

<lbp*uq n jU , ^rni , (^jm)^**! 

Gi-desssus / tt«"»/» imuty t *«• 

utnnpbi., Jmpp* *["'pji {jitu%9Qntp 

Ci-apres /f*fo «//» V^ffC > rfi ^ 
^««/»e« Gi-contre / fy f»>gt* 4»i4 
qhtTiuggi. Ci-devant / (W"ljt) ^ 
n.i«^ ,, bppbiSt . Un ci-dcvant 

\jtajii bbh lutflmcinbttiht \jp tw r 

Cible ^ \,2. u ' mnt t uuliU k* * ^ ,, *^» ^ 

Clboire - ^uqtipqtuinnLt^ , tt/i/i* 
Ciboule f %*n*up unjui [wim.^ 

Cicatrice ^ ^Ikppf 1 ^2 ,wi , fc r ,,l 3 

A*^r«i/, utq/i i [untfiMtjnt.4 

Cicatrisation f <tty^ q n 9 nL ht 
Cicatriser ^ l)>*f}<"^b L («/£/»£) 

ttttffihhp QntpiL^ (tfijpft tjpiuj), S 

Cic^rO -• ITbuttuuuih tpiitf hplp 
miuumiiiiiyuth (<jf'p) t tfhbbptAtbtuj 
I j ft Lb put ami n*t 

Cicerole ^ Uftubn. Gofims* 
Cicerone (&k) - Uin.uijlitpq f «t 

ibgnjg, ptuqiupuignjgi 

Cicutaire ^ \\fipnuqb\ifi +% 

Cid •• fiffuiuli, iqbui y utfcp i 

Cidre - fotenponf, • 

Ciel - Cieux) M/^, MW* 

uiuutrj. on^ If I J" f'" J . uippiujn^fii.%, 

ILuuwLtut. Fasse le — que , fl* 
ti«^ mujj np . O juste — , /T 

5t/»» St/' Quinnt-m^ m j (Ciels 
bptjfihp (iqiuuttfbpft 1 1 1; 2) * <llrrfnc 
(mhkfnrfitft* piupu$^ui\ipft\ . Ififtjiaj\ 
bpljfthp (fruituiftnj)* [(Juidfi) 

Cierge ~(\rb*)fnf* JMfl gitized by GoOgle C1N — 105 — eiR Cigare - $/»««*•, «^4»mii 
Cigarette f fy <"**/» 4 » 
Cigogne * tt/««9/7 jfcj^f . 
Cigue (f^t) f> ir« L '»l»tA v 

CU - lXftuibt.ut\$ni.\ip t 

Ciliaire & Hpimbumhmj^ , 
ClllCe «• ^utpiii^omjf [tuufiu yfmuM- 
>«>lpj,), funfitft [inbcutlmm 

bllie » e C HftuillLiu^iiULnn ntm- 

Eillement (u£/j) - tt^ 0, M| >0 , 
Ciller \ufiikk) * &j£ pulim^f ^#1- 

Cime ^ %u<jui9 t 7/nt/u, 4w/pt •«/»- 

Ciraent - £>fi<g»t.«utyt.0, ^ihi^lk 
^rt6 [uorujuiuC . ^-q^/u \ . — 
romain> InnJ/iif 2 ttu i m t u • 
praenter * ty^i*^ . ^^ , 

mlpuiylibf , jiupwcpoqbl i 

Cimeterre -' S»«ty4 .mty,* <) nin 

*(«•/>-• ?/»»0^P. «"»«•/*» [uim.!.*. 

Cimetiere ~*hb l ,b< l ,f l ahl ng .,r,„K,u. 

Ciniler •» f}'inpun.iuputfi ntuqtu9- 
tHfttptf, tfaifKftfmhmtf tfmnulftujftui 

Cimolee f V/>Jn l ,„ip ttt _ , 

Cinabre - h>nntl % bh\,„,a» tp h u (k- 

Cinchonine ft-/o) f /femp^Wi 
Cinematique fr t«'ptfmpmln,]i t 
Cineraire t ttfyiimy^b. <u fy«.- 

l "'(f'u f (umtftnp). fmlPufyftuMinbpUi 

tineration f ft£/ui»«gntV • 
Cinglage ft) - Opncnil fp 6wJ. 

f% opncnftt 

dingier ft) t#'"L«'/'4fy , i,„*fy . \ 

^'Y»'lwti^/. JutptiiJfbi (HntH> J t- 

Cmname, Cinnamome - ty^m 

"°i«i tpfttLnu Iptttf iniupfiubXtftif i 
Cinq fc IfiUrf ^qbpnp^. {, «, tyi,^ 

tyfyimj, A9&..4.. Preter a — , Cinquantaiae f ty<mcWt»«i,^«. 

ty >*w^ . J^kutif . (tfbn.hp/,) j/,- 
untX. jftuVbpbtuif, j/itthbJkutii (m- 

dWtuWMMilb). II a la — , fy- 

Cinquante & 8fru-.l. y/»*/U r « r ^. 
Cinquantenier - tf/nAimyit*, 
Cinquieme (1) & i/^VT*- j. „ 

/#n/if ipuunt. m^u^bpm . f Z/b^. 

Cinquieme ment t tfihybpnp^x 
Cintre (1) - U»iJ tt ,p t ^nlp. <^i«f- 
tnmtfbpuip (tptiifmp/,). Le plein — f 

tyfiumpn^np If m Jut p. Dll — * A</fr- 
luspiupAp (oQhttiljp^x 

Cintrer % *jmJ„ipt„ALt. % IfnhpatJikc 
Cioutat - ^i»»/«i 7 i/Jii l^^n 
Cipaye (jmuj) - ^t. ?7i /u«. r/ / , 

Cipolin - (*bp9mlp„£t [mfrpu^fn 
Cippe •• U,^<f(^ntfu tfjutwufiLU, piup- 
Iftttinq (6itnfpu$\ibpp) t 

Cirage - i^^ (4«^/-) • uitnt/' 

t/HitJlhynLif (tf02lifi)» tfnifrH.J' (mai/m- 
wtilputfnit)fi) % [if/ic9mfuntn * t 

€ircee f W/»/»i#t . //•«^ M '/»7'» l ^A . 
Circompolaire(l) i Bbubn.u»Jbpl t U£lll.p2 • Circoncire (1)^ ^i/»«#wit^i 
Circoncidion (1) ^ f^^mmm.- 

9fn.\i, 9p/iutmntif . inoti ^ko^i^^nL- 
tf&i«(li 'flphttuinujt i 

Circonf(§rence*(l) f C/»^»b,u^ , 

iiftutn. tuputuipjA* kpbu thjipiflinj t 

Circonflexe 0) -.^n##/t«^, «>««.- 

fintil/iLft. ufmpnt.lpin.np> & «» ^#«- 

/»»»/(f» "P '* % Accent — « 
Circonlocution ft) fr ^i«Y^f<fiini.. 
Oj*t.\i 9 2pi'-w»gnt.9 juAix 
Circonscription ft) f IJmfMuiut 

ufiupunjpni.9 fttX . piutJ utliit. tf b pljpft y 
»pitpiiKfpnt9fiLht 

Circonscrire, it, e ft) i. tw/nn- 

ypdbf, 6piuil»ujbbi, mifJinifibi lutup- 
iftuilfbf% uftupiuqpb^ i y Google CIR — 190 — CIS Circonscrit, e (1) t aWm.^,^*/- 

mtutfnulf 9 uuiti*fm)tuitfnulj» utmfitfwhtu- 
tfiiulf (uijutntV). Non — , Ufrufiu ■* 
nnt.it w If t uiltustupnjpt 

Circonspect, e (\) t &q»j2* *?»«•- 

Circonspection (1) fr Zn*"- 
Circonstance i\) I *M«tp » «r«- 

ptutfiuj. lk**(Pj fttuhyiutfmlp , f>&/>- 
Jncup ^Jimtfiuhttitj uttuptuqtuj . De— , 
^tuptmftujji jutpdiup, tifuipiuqiujtuhlf* * 

Circonstanciel , le h f«'/»«»yi«- 

jmlfuilt'^ tyi*ifttit<fH$ju$jut* (juhijltp) i 

Circonstancier (1) * ^u*{»m*9»«- 
Circonvallation f fyt^m^MiuiH? 

[uftt^utpnnnig^ t 

Circonvenir,nu, e (1) * Zpi*ulpu- 

jh^ • jutupbi juiupfupb^ Omtfiapqb^t 

Circonvention (1) fr ^»p«i.iA - 
Circonvoisini e (VI) t tpi**'lp»j* 

Circonvolution (1) j tyuiuimW , 

(/iiitirtiiii^, niundnLiiidp . fnottAt, n- 
inptnp t 

Circuit •*» t*i»£*uh*ulft 2i t i"' u i ,tlu1 ' ,L - 
Qfrilt. ufutnju* , jpyiuli . — de pa- 
roles, fliu}»unfiii)$$inui)f!*i 
Circulaire i ttpfUipbputlfttiL^ pn- 
^n/i^/i. (/,pp 2^" flt A «£' J kl) w*- 

Jp2'"^oq (i/ihioui) . £ J Z\'l"*pbput 

Ifmu (j)p U Lettre) » i^hh^i 
Circulairement / (ii**pu*&bL, pn. 
Circulant. e h Zj'i u " l " , li""t' t 
Circulation f C/»y««fc («»/•& ml) , 

f/{» £l «&(•• 2Pf nt ^ t (So [n pat If h). ml- 
gnuniupJit bpQh t.bb % 2l , f tut 9 ,t, J nt -Q h*-\> 
(lftiin.iug\. iniiipnt,ptrp tftnhtmnpnLp 
(pifujb^buitj) • 2Ft ta pt' P nL 1* (utntjfi* 
9PPt)* unupjti&m.tf il nt -pf t ) t p t "i*hlP, 

hnpncfntftip (on/,) . Mettre en — t 

S'l'piu&bi i fitiAibi (unun int.nbp\* 

Circulatoire £ H/iilw^iulHy/il*! 
Circuler ^ £/*f •'•*• m»*1»«.j 1 ty* 

y^> t fumliiii^ . £/»£/»£ > fcp0fc«-4^i£ ♦ tuhtj1»l$i qumXiu^ | MilgncifU'fJJ 
(4""*lty""-)* ttb/tpk Mnp «"lgljt 

7n m r k vHp uA bi ln r nt t nt -h( 9 ^ 

Faire — une nouvelle t S«*r 

Circumnavigateur (<}o\) 
Circumnavigation f ^ml 

pfncOftLt^ i op«<«tfiut.«r«.i/**i 
Cire fc irbnpuitfntf* ifntf» Jntfb 
(</uit/rtt). uitpn (mljttthfjt) , <t«i 
p^</ (u*)pl>) . IjliptUifntt jtof ( 

— a cacheter (fiMiT — d'Es^ 

gne) . De — t ITntfutfitittMgt;^ 
uftHUtnLUtlpuiK i 

Cireri. [T»^/« ^/-^^ (^/ty)i 
Cirier «• ITnifmtpip^ , iAh/ui^h*) 

./"n./Zrl./, {Dnctf*). I IfnJ.uanpS (l 

Ciroene - {Tui/Mt^fi^t [^ 
Ciron - fy»7 (upuhftpy tu^^ph 

Abuint-lf. £6bittlf (tfnpUjt) , tuJb\* 

Cirque - ^/»^«» uip dtjsuiGj 

LmpmJibL ibnlsiti/injfiut t 

Cirre «• 0//»««^ ^/»/i npuu*taqfi& 
Cirure f (/W^ ^*«/», •/"»»«/«•*» 

Cisaille f tfuii^UiiUK^* Iftnpnuu 
{titpdittdji) . j Ifb&tftjpitiin , Of* 
qui fimp i fY/^fcn<} nMiui 

Cisailler ^ ^nmpb^ <%«/•« 
Cisalpln,e(l) i ffoiy«^nt«i«^frij 
Ciseau - W^ (^«.m!i^ , fcli) a 

ll|ir qiUltlf • pu&n.iutfnt.ui£jt . 

vrage de — f ^u#lnj»«^4u«ln/* ^ [f^ 
plum (^t t tx) • Le fatal - 
tyiitptjhuili iHfpuiut . A coup de- 

lPlfpmuinJfi*t qptuptiiiiopfch* t 

Ciseler *»» ^/»«2 fc Z» p^qmlfbi t 
Ciselet - ^««-/»^. Jtfputmt 
Ciseleur «• f t K p o 2h* /»»"^7'"^' 

ClSelure f ^uUquttftuqnpdnLOjn. 
npo2»*&i ptttitipjulii [ill 

Cisrh^fnan . e i flii«y«4n/«««4 

Ciste J ^nqnil^ftuut.f m ifftuwki 

Cistercien , ne t Ul>uutkpuln 

(Jjnupi*i\tn*.Ubih\\ 

CistOphore •• Ijnqmlutlnji , Iff y Google CIV — 197 — CLA itadelle fr Wfoltnpbpq, Ibppl,,.- 

i|*J|* Ufuitmnuiup £i O* 

itadin. e f +>nqmpiupmmtj t 

itateur - ^upufn^ 

itation } <^myni.0/u.l», iftfiupnm 

uf&uiqtipt 

he } (tr^A) ptuqusp , mtimtilt • 

op . fthftti^pkh pwqitip * nifintf/ii . 

mlftHilwjn • Droit de — , f*««- 
uffw^jinLk /ipincm.lp. La sainte 
-, bpnLumqkJ-ltulf La — sainte 

"•/C^lestet t t % bphu$pn$qiup f frfi- 

Ify • La — future , U^»pn»^mf\ 

titeaux - Uf>u,fkpum$l«*lpt 

liter * 'llfijmpbpbf', JfipuSbf. 

luitmli Ifm^ki . — son auteur , 

fyt {«•««> £» [l(nqdftu> 

literieur. e £ Qmju^m.uktuj% mju 
'iteme J £j#Mjt»»g, fp***Jpmp t 
literneau — £/»«««t/^m>f»/»//i 

4lthare f £bu#n» linctiiquipinit ifnt 

litigrade i, Upmqnm'u » 

^itoyen, ne f ^mqmpwgfi t & £a#/- 

litrate - IJttfn%ium +% 

Jitrin, e & ljtttn\»mqnj\ » 
)itrique & t^i/nfciti^tul. (00»c)i 
litron - Uitfnh. & IJiMiuanjl i 

litropnat - t^i/'wfc/i wlm^i 

Jitronne, e i JJufnhmKnut . ifiJn- 

uitronnelle fr IfM,,,^ * (pmp- 
litronnier -^Jnlf, 4»m.,^i/»tyi 
-itrouille f ^nJbh/i . qqnctf , 7^1 

"1 fftjptLJu ^ t [li «rt gf«ti uthuutlfjtlfp 1 
jive J Dl>*l'**uluuinpp 9 t$juwnpji q .«- 
^lVet • (t»'*'(y«i«uii«//A) tqnpmiifit 

livette * ITi^kzk a|wf ffcsjiu|i. 
Jviere fr ^/*&/^£t ptum.iu»tj»p % 

»ivi)i£ t fimjtbt[l$ji0j Jiujtqut^tup. finqiuptuj/im n^-bqbnXtu^tu^ .tf^u qji* 
>kpt \t;u afcbp* pmyupujIA (mp). 

Guerre — , U^l"M«/ > w/itn'i gfc. 
tmuhjt ufututh piuqj' Partie —1 4**** 

ritiM^ 91VIM /hi* any « 

Civilement f fLupklffoV J, U pq, u . 

t^tnp tjkpufftL • ptuqnipiujftl qiutn 
(piulmi) • £tujjujj>ujyfc«jt£lt (l/frflty^* 

Civilisable i ^uqmpui^pOb^ln 

Civilisateur» trice & +>utp,,p,u- 

tlCpDfo 

Civilisation f f^^aputtfpOntfn 

Civiliser \ fiuyptulfpOki . p„- 

piutfghbit fiffOh^ , ptuntupw^titp p- 
fclr£ • pmqwptufl»b£ ( kqbnliHtpuXi 
qiutn)* Se — • fliupwlfliu[ t pmipu- 
P'l^l'Oftj. tumipuqjti 1 SiuJpnL Jpvt- 

Civil lt^ f +UMquipi$ii[$$ipnL&liLli t 
ttmpqiutlmpnvBjiub'i^2i — pu^rilet 
HuitpupmifmpnLp Auhlp»i\sg f i/u«lr« 
ljiulfp9nLQjtL\$* ( a f*pp) m J fiuntuptu- 
t^inpntOfiL^p* ifb diupmUtug nuipkc* 
hbp% Jb&ntpnnfnjbp* 9 jmpquipiupb* * 

Civique £ ikuqiupuigfiiiitftuli 

(uptipmp) • tuqqtujjtls* piuqntpiugL 
iuiiufthttpn\t 

Civisme (u) • fym/ip pusqusp,u 

ahnLp, pmmiiipmgftuilfuili qqtugifni.)ipi 

Clabaud •» «^i«//iu#^imj* £<«g*uli 

fnt.lt ( n l*"A)i npuuifituf* • tjtncS uimn.- 
luniugnq f qpiuqni t utotttuitiultt 

Clabaudage -• ^M^clf qp*uqn~ 

^ctt* f (ifint.6) ufoniutmpt [^Mm^i 

Clabauder ^^•Mlr^m.^in.ifiA^, i^on.- 
Clabauderie t ^MA^m.u«iiiwi^ , 

iqon.ynni.pt [tqn.tugnu t ufn,^mwht 

Clabaudeur , euse f ♦»«-^ ^o«.- 

Claie J Hutntuftftcy qnp&t t[ui)»quilj 
8U1] horl|[lLl]|l,qUl(fhu.//M;li7lini.iM^ 
i/mii| (J* n n[*) 9 utulfMttn.^ {&ljiinpufc}i 
Clair, e & fai/<h««.. p»«y . ^Ir^ . 
Omtjtiuitgjtti* jutniulj • jutniutpufnLp 

lyttiptuli)* uthqtujuti niifuptgtuligiun.* 
QtispA (tfopntp) . tmpwquiql; <bqtu& % y Google CLA — 1 

IfUffiauIr, tumptpii^uou* 4"/"WA . pu*- 

finjmjut* — deniers, f»»«fH«Mtfi* 
i^mj^nt.'h uuimlf. Cest — comme 

le J0Un f*uig„tj,,,ju, pmh i/"*£. — . 

€t net* i£»»< in (^Ht^y. p'f^r pti^ 

jutjmhfi </mo«^). f> - jr, 7l#| , r „ y 
&i*in.»L&fiLh, [in.uutt.np tttuu (ht/tu 
I'l 1 ) * J m J»*ty «/"«"* (cfyl's) • «/m»2 ,m * 

«kj« % t/u^/iL^ ( z »««ty) . II fait — 
de lune» (n«.«/,i. ^y. H fait — , 

£»/« £ . ((£# [ntuhutj . [ncuuunp £ 

(«i/« i*6Uf«4«) . Mettre an — , 

9"'£'?6£, L»LMn,Lnph[. f #m#/«Ii/» 
puiyujthjtn IfiutfunLppnLtinLp intj. 
lM>t[ (fuou/ti). [, UL % jumiutf (£«*£) < 
. ptuyujjuijw , ttfutj&iun. . giulgiim 
(t/iL/^). Voir — , fy* ti % tjmpntlus- 

Clair ement / 4usj&usnopl;h , ^w 

uttulfiuputp 9 jmjuihtiiujku . jmjtnliui- 
ptupputn.* pwjuijuijut (Juoufn) i 
UflirCt •» piug-bttiptfphh , P m 9* 
tfftUuitf** yni\nuut putpx 

Claire-voie f ^«»li^i«f^«f| n/n/f.i- 

Mpiifp. tt , "^ r }'"l{ n P'f' f ^luhtftittjHi. 
ftP"! (? nc#t ) • juili^m^^ (ui»^#« 
*jt)<jtal<jiu$t. (^intuu)i (~(.»il«imw« Mi 

Clamere f fangututp, giuhgnttim.ui 

Clair-obsCUr «• l^ntutuuutntbp i 

Clairon •» (Jp'uijtnq untrfiiu* w/m* 

tfinqutpi [g*"'*-, giuhguin.uigitiVt 

Clair- sem^ , e & ttW«i r , <j«#ii- 
Clairvoyance fr Sumu^mutbuntf, 
Clairvoyanti e 1 f^^mbu. > in - 

pnifmdfHn, juw,utjtuwbm f Kbniumbux 

Clameur f ty«#fy m. Ifum.*^ . pn 

¥*#* '"7m»^hi^. Mfon^fiuinLp^ ^tti/tmi- 
imi.li (mWinuij), VJP n J^ {^utum- 
pu>tfuig)t [pu%m*u)t 

Clan - £«*/, §ltq (Wf4ur. U bp- 
Clandestin , e t ftiff imwfft^ , 

fwpnuft , CfuiquttUifbum [jiupmph- 
f f %t*quik%l» «ri [<fiuquihft 

Clandestinenent / ^»{iti.ty , » — CLA 

Clapet - (£<«/»</f«{r«ifc) tp-^jf 

{2i*'pf"»)t(unfinjp*, tjuitfinjg t 
Clapier *• dmtjmpltny/t iwlf, nprf 
Smtpttpaiptfttmy* . mptflmguuiUu^ta^ 
UfnH.hlfng t dinljung* g« 

Clapir i&w/t' *«&*£ (5w r ^) 

Se "~t^»^»»-(tU9fi^qoqfi^£uttf0t*p^ 

Clapotage - ift/i^tfuuip (««ij4rmj 

dpOmup ^ui^qiuGppi [^^ 

Clapoter i. tyi/iti/ibi (utfimtfi 
Clapoteur • euse & trtf.ttftnA 

JpOtch (»»/^)' 

Clapotis (^) «-' tlp&iulpx 
Clappement - f^i^t ft«.Aiy J 

ytlHrniL-hptt] [bqnLfi fimh$it& iwjH 
lhq»t.ui^iinft* % f/titpni if t 
Claque f tti/i/r Gn,pm.ut* , ^ 
luifpiup, U9LU1 duitjttutimpp (0wi^ 
/»»*./'), Suiifimtfp. uu>i>Jni.6iulf (tp» 
tbmttg}. «» fyuiitftbnnjp t 

Claquedent «• 9pumH)nq u^wuf 

qntfnuqfHtun* . uftupAbitlfntn t jnfarf 
miofumm, nitfnm^pSiuh* f LpSttA t 

Claquement - %/>^i.ti (mf nmUn 

[fuutpuitiuihfi* *fuipiu{jh\i 

Claquemurer .% t#*'/ m^ ^^<«k 
HimpifL^ &">t{p f*to§bj *-. Se— 

2»/»" Mftiitti/i J£f tftuilim.pi* piunnp 

J h*» J h n P if h • 

Claquer \,tf'"n.ui^b^ f 2"'^L (^io. mm 
pmtf/t) . IfpMi tipGwI'i • — dei 
mains , ty«M/0&£ . Faire — son 

fouet, IV t % (Tb^nLO^t dmfub L 
jnfunpuitu^. 1» tyiui/ttiiGuipbi, hi**jth[ 
mupniulfh £ f muiuttulputfn&b /% 

Ciaquet «• (S.""p"sph vhUp"^) 

iHI-tk* •""•»»«■*»• pv»pw hhfl* 

Claqueter i.f»'vl» 4i«ti&£ (wpw- 
Claqueur « ffftcm ^m./iai^.^i- 
^HM^ t i[iup&&iutfiHip* { i|fw i 

Clarification^ 9"</*^ *n.if sntrni|p* 
Clarifier ^ d»»u»*«^A^, ufutp^b^ 
Clarine ) /J«c/«<f (mlm»ol, W j ^) • 
|Cl«rinette f VP'""/?^'7- Vt * 

uppXymp , 

ligitized by GoOgk CLE — 190 — CLI larkiettiste «» Vftpmupltrjmpi 
larissime & 1**jAmn.mtfiwj[i 
larte f Iwj&tunnt.tHtc'U , /»/«#• 

an«^nc0^<.1i . La — du jour , 
»«*1»£, (ti^At. — errantes . flU* 

llaSSe t r huMU. rpauiulfUifH] . yofHtt 
"°*i tffrl»fLt»pktfiffi ( ,M J U tfy tw»t- 
^i) . i|ufuu<|«i«lt • tfitiutnn.ni.9fn.il . 
Viuntjuounlfi • tttpttljbpmp . Faire 
es — i f)t uifn*\pb utuwpotb [\ 

Uasseroent -• 'htuu,in.npn»,if* 

llasser * %uuiwi.**ji&£ • (bpbLb^ 
lag) S^'P^fC 1^£* n.tuub[t 

llassification $ ^«m«^w|»^ij, 
Massifier >» frmffH^iuffflrfi 

uutfrp* ftuttgumfat (<ff»p$ Rb qphuttf) * 
<>]» b pHtnft\t % njttuullftuh (ftltnt.%* 
m^ncltbp\ • rpHUttiljuilt . /ilmfLJutin « 
fei«&<. . £ M (^uwjtp* nittupbtnftp 

Clatir \. fttttjltbph tuLb^lihi (2"*l), 
Claude f P'tuht&ptuJfun^ tnfutfiupi 

Claudication f 4*7*1 jt t ^u^miA 
Clause f 1mppbp*iQfu.l f tffa , 

Claustral* e & 4fMlM»^Mffc t 
Claustration £ ttW^m/^nci/'i 

ClaveaU — iTwj^Mi^nm* Amq/ttf 
i/u'M^uljr). mbttpuptrnpi 

Clavecin «• Quiput^mjltfutf • 
Clavele, e & i7u*tf,uZu* r (/-««;l«)« 
Clavette } t^*i/r /w/^ % 7*"# #- 

ClavlCule } /K<^ n»Vf»» nLunuIfp*, 
uilptulf . p«olfu«|4t»^ (f7»{fti/*ftty) « 

Clavicule. e & U^puslfiutnpi 

Clavier - (ffftfroltuifutfp.^iVfliiM^/') 
Jittutbbp. 2^ntj % otputf puAsutjbiHtj t 

Ciayon-»tyn^«^, ifttilnfmlp f nmn&^i 

Clayonnage -.-fl**!^' ffr$bpk •«- 
<M, Cle (?{*>} /UWj/b. «/A^ 

WOj^l, pm^utpn^ftcli. pnLOuilf (\wLiuaiupni\tl» 9b pig}* uptt^tnolt (i*4- 
V&4uim&uiA) . «iimuitfl»»u/iu#b . SOUS 

— r flji [i* ptitbmfi Jfy. Serrer a 
— , t^*?*/* Fermer a — » fy*?*/* 
4v*7" L />/. — de voute» fTfowp, 

tunputntptup % uptpm ljfcoU|fcr pUlCJl. 

tfiiJUiulilui\ fifnf. — de pressoir* 

Ifa&mltb uiinnLtntulf t tunnnufib . — 

des champs • tyMjnc* bp9,u^n*. 
Hiytinfn.Qfn.il , bpUitttf*. Prendre 
la — des champs, ^ut/ttft^ tf^f»- 
Ifpi fib}. Mettre la — sous la 
portet ^ntquittLlf ^ip nL f , i uift»-\il; t 

tfiunmttttftnhtfii % 

Clematite f ^ifu*^^ *» . — des 
haiesi tym.i*wi»n/»j»iMV ^»t 
Cleraence f a^z—^-pntQ^th f 

ItbpnumLQftiAi^ putpbtfOttLl+fttltt 

Clement, e & fltt»y/«2«"j»7>! 1«V" 

f»<f^* t yQut& t ptupbtfttiD . tfi^mv- 
tniNinii' hbgtiiliitjitium' {^iptfuij}* 

Clementines ^ ^ tyW^u (;./» ^. 

Sftnp % Ifuiltn'bp, tjtjbJbniltp i 

Clenche.ClenchetteO) f ^7/'"^ 

Cleodore - fr««<tyi«'ij«»/tiiifc«9 |« 
Clepsydre («) ^ fyuiJiuJ* 
Cleptomanie J ( hntpuJnitn.9fiil » 

tfntpuJfunni. Ufn.lt** 

ClerC (7| /rH ) • ^.immli9H#t.M^ , 

tfUbpft^nu. tp*fftp % 7/ m, 7^/» (l»o«^» M - 

/*A)* f/' tf, * L ^, Ipuptjmqntpt Maitre 
— t *hpt!*<ijfiitnbut. Petit — , t#»- 

uttuftft ut^bputy Itouufputtfiupd • t, 
fjiumniiiqnqt [littilfiulipt 

Clerge - fybp. — regulier, «(,««- 
Clericali e i iiykpwliutl. f 1^4- 

ptubnntf * tfnbpbiiils\ 

Clericalisme (u) • ^^iM^ml«ni.^i 
Ciericature J fyfc/»^4#nwn.0/M.lM 
Clichage -• ii/iiiiimclw^i 
Cliche - (fy^A) df»»*«ji (f«M#/Mt- 

ttpup. litfimltiitJinj it . 

Clicher ^ W««fc«««*»«.£*£» 
Client* e f 8««jtf»»/Mo/»9, <)«t.^. f y Google CLI — «00 — CLO Clientele } %*u6mfunpmp % t-ifup* 

fycuimnp (pJflfl* ) •m^tu^mmpttmttti.npp* 
CHfoire \ iptutgnijui {tfmultutmf) , 

Clignement «• %£• «4» *"$*{/»* m ^' 

tftntpnctf (tttyttg) i ^ i/uiWf mlij ^*w|) « 

Cligne-musette ) 1ttt£m.giutnt.p 
Cligner > fti/i/m^ ('«>*)> ^«»«- 

Clignotant, e & /*««$ h"f , l tl hPC u ' 
end (»2i)i [**ty0 ('"r*^)' 

Clignot^ment ~ /^-/ui/miV, 
Clignoter t, ^"•gb't&l '"t^PC * 

Climat «• fituJ/As, •qmpmJfil, fy^- 

(/iiiy. lfnnW 9 <jfttit.iuntkpl/fipt [uttitpttlit 

ClimateYiquefc^feWmi/m/^Vfy?' 
Ciimatologie f ty^i/*.«pi«lin«.0/»ct*i 
Clin -. — d'oeil, H^OmpO, En 
uri — d'ceil, /> p00fy ...^«nt#. 
Clinique f lfi«*5u»p»H.«/in.0^Lti», 

Jut Ho ft *([f'ij qnp&utttlttuu ptjfltntp 
(HjtLttt%rfm)tngfi Ufy)» k. Iftufi&Htifou* 
(pj^k'^^b 1 ^) ' *»i*pdumltitiu % 4/ittiile 
ifnuffttnustfiuli (ry<iju)« tfiud&iuljtu^ (fib- 

CHnopode^Wwi. w» «*»M^Ml»r » [*-«wti7) i 
Clinquant - 0«^/i % m^u»0 tytfi- 

2usn.ttitnt.lf, DfiViincIs' tfiuijiin.il patlt % 
tftiujj* tmnn nc tu'ttmnitt tfitujitint-in 
atupn $i [utqhfti. put ft ttftt 

Cliquart - S/iW/ijMu^tt/", jt^A 
Clique £ d tn i n 4 ,t *ft* fuJpatlt t 

Cliquet - Qbmumpqb^ ^Siuit, jbut- 

UtUp<jb[lulf (lllll^l^) t 

Cliqueter ^ty*^*/. 2 <M £*£ » 
Cliquetis - ClpuS/tuh ♦ 2'"tl' LU ♦ 
2Hin.tu^fiiXn [^uqijiuiriu t 

Cliquette } fiititfp/tn.h , ? .^m^ 

CHsse £ ffmUftp putjb^nt. Ifnqntl , 
itpuhpuipmJbtttls* '. tflihilit; uputnk mlt f 

Clisser* QtytMj ( 2 /, ? ) , 
Clitoris (w-A) - Wi-pfo, */M' 
Clivers (^in^iiti <»«</& /mm) £6^. 

Jtb^ % pu»J i Ub^ft»tui.utyik^{mytutftukn)t Cloaque • ^•ty»«fc« flr . ^y«ft 

(imifli) • i6utgbui^ ttntmutb £nc[ 
ukfttntfnLp*»fiutifpl»nnt.%impmm, C'CS 
Un — , ftfimn** &•««»<* •Ity* £• I 
^ njnnLif^ f IfitjiulttutftMtp* t 
Cloche f <M#fc7»M^. Iftutfnupfy (ft 
ptubncp in hi o ttitiitibint.)* ttiupuft 

nuiptuh* t mfffOyUl/^fflMtlO* [Mftnitftjl 

wmiI^l)-. — de plongeur 

Slptuuniquilj Jkpbutnj, uttLatrnqifkitm 

Cloche-pied (A) / [f^ «-^« 

(9'"c^6/), (Iiiun)nutn1imi £ t 

Clocher — jJ-oi^Mi/^mwitcli, V#»f« 

tfppniutmb whiti hi\ t kl/kqktjfi, Stuj 
phi ftp . De — . t^«»^ mb^kpmc 
tpt»infu»liuim'iil$ii* ( ftutlptirt.tti4inpym.Jt \ 
Au — t 0't«lr^ hl tftnuapnt. i[p*ajk 
nLt^nutifli^ (Jtjitapytti^t " 
Clocher tV""! p***lkl% Istunttt^ltm 
itnuji dp n£if % uptttftuinuLnp' nutfj 
4"*7 d'^L t* ( yittufnilfrntmlitfiti 

Clocheton"»^9»»^ <j«it»7«u^»«mmi.li 

Clochette f k^r^bk • i■ n< ' , " 

^pGbprsuiqt 

Cloison } (►#fi-5A/i#»«.) UpfintpJ 

tntunnttttttti* Jpfbuigmub yttttt-uutft) 
Jftfuwiftu+lj (pOitttfinubpttt.)* [gutltf 

Cloisonnage — ffftihmpJt f^f* 
Cloisonne, e & ^»»»p^ /^•p^ 
Cloitre - *t'«*«^i tAKuv^ui^. M^ 

uiitSbJbiJi (*['uupjt) . i/i«*ti«u^iai«L]E 
Iftuhnuftftuipmu (\tOtfn. Su*Jf>)t - 

Cloitrefv «£«if«i^\ ^^^0 

Ob jf. ttt^ftttupfti; ptntftibijt tft tttlft [Ȥt 
— , t luthttiifitnltfii*,iftu'iip tfuibkii 
€lloittiGT*» , l % t«lnupmttlf(ltpo\iun.np)^ 

Clogbjrclopant / ^<«^l» ^ ^M.71 

n\ntliinmu£ * Ipttn6lib £ i (fiti^' 

Cloporte -• "bbufMclf ^hutq|ifi ujto- 
Clore, Clos. e ^ ^*9&£. ^«>^/ 
(^tiffr). W^f (/ , V" ,i ) ' "r*l 

{p<»Hn,p)* gtumtfbi (ufu,put^<j). i^ftA' 
g£»f>&£, fipk[ (utulftuplftiLQ(n.l)' 1 
fytgnt-fi^ tfttutfttt-ft^t 

Clos. e t. Bouche — . t«t* , y Google CO A — *01 - COC Avoir la bouchc — , fttpwlip 7*. 
$ b l kl^l • P*r»V? 9 n 9 k L • f - 

QtuHftumfium tupm "*/7^ > ym^hitpt 
Close au «• flMb//t«##7»«#tii tupinfiQ* 

Closerie f ft7M»/»»«4^« 
C16ture | 0»"H t »/#i/i««> , ^ -#• 

iftuilf. iftuh*uptfb fnc9fii.li. ptufnLUid 
tfL,alf> % ./U/^frgnttyiV, ,lb%,,,lfb- 
4pn.9Ji*.l, tffUtlffM.it (Jntfniffi) % 

Cl6turer * ^b Ll t(Upb L , ifnuijb r 

ClOU - %*"f, pkt-kia. ^jll||l- ufw.lt 
jt%£ ft!*} «nl»ty»<j Snttfjilfbbpni. . DeS 

— de girofle . IFhfminlf fcfufcr . 
Mettre au — » tt'j tf*p*i»*bf > 

upmmp Ifiiifvln. qptui.fi f}&{« 

Clouer > ^-»«/^» p^ilrA^t 

Cloilter *>• fib*.bn.,«qt*pifbf y yuifiu- 
qmpijbft [jiufunL&fiLmt 

Ciouterie f (Tfuiu<fnp*mty. Jfu„, 

ClOUtier «• fibi.bm,mqmp^ , »//««- 
ynpy» Jfrtiu&wfu*, tpttdiudtii6iun*t 

Cloutiere f h»npfiuuniLtfi (<r"4fr)> 

Clowa (?2*£) - i«"«^/w» t 

Cloy ere (ni_t») * (flumpk)frvf* 

Club ■• tt^"(-(^>i 4nip**l*il(i bptuuuit 

Clubiste«»fr/»»"«»«»^««»^,»**^«/p»«^»«'i»« 
Clypeiforme & «£in*w.iM»ai«.i 
Clysoir (f) • S4$n/» fioqGui* 
Clystere - fy*A* Jifip|iqm6. 
Cneinide f 0«.fc«i«7»«ii • 

Coacqu^reur(w/Xr)«»2w«/Ninmy^ « 
Coacteur -• ^iwp^Wnjny. l«*/t;t 
Coactift ve & Otnftuffo p*t»««f»M» 

CO action f finlimipuwnbJ t uuifi 
<yftiVt ((u.ppmy/,), 

Coadjuteur - llfmtffo* •^i«^uili 
Coadjutorerief /tf«{(fMf(p»i0/kfci 

ut^mlf^m.Ofn. mi \ufbtnft)t 

Coadjutrice f Oyuwp«jp* (iftujpus- 
Ceagulant» e fc JT*«ty£» •ft*(fi«ji- 

Coagulum (0) - 0W««#* (4' u ty)* Coaille * t*jf (7^) p^f? 1 
Coalescence f lir^wc •/*• fi««tn^i 
Coaliser (Se) t,/.^-.^^, 74*.^- 
Coalition f ty^H^u^m jfyiV f 

Coaltar (f©j) 94utW4)fH.^f£ 9*1. 

«^f'«il> (qtliprUlG)t 7*iiii»«»jnt-#^wii*i 

Coassani, e & ty<«/»4 MI }'"-ti , fyy- 

Coassement - tfmplpu} , 4"A*l , 
Coasser \.ty"plf»il> f t ^r^* 1 "/' 
Coassoci£, e f b , k k f m kh$^ V 
Coati • tym-Miy/^ (1 [k n 1 m ht'3 t 

Co-aUteUr - Ikrffioitfmlffo. (n£- 

Cobalt • fUayi«|9 ^nr^nq ptncn< 
Cobaye (w^) - ^7^m^,» ? t 
Coboea(^Ar) -, Cobee ( f «^b^. 

Coca "• Qopiu (Prtti^) t 

Cocagne f . Pays de — , HJklus. 
php bpl/fip. Mat de — 1 ITpT"^^ 

(^tfnifnifpifiMj/th ncptufvntbg ^tf) r 

Cocarde ^ ^^«»«il«^rt«li (^nw ^«t- 

lt<*y ""fibpft npnfnif)* htupout, pm~ 
put put* H'"p*l *fg (jtmbtiihj q^ntju » 

{mp^u,ibc. Prendre la — 1 tyi- 

i_»f» ypntlm [futpJ* 

CoCaSSe & Stm.tup6$uff» f &mqpw 

Coccinelle f ^mpifp/tif , ^../ut^iu. 

Coccyx («A«) - (ir>»pi»i ) *t n ll* 
Coche «• 2' U V M>,MML (^r ^ — 
dVau) t paiqmr quijnqp . ^«."/- 

Ifuinp . ymLuilfiunnp^o , lfiun.p • ^ 
iTiuuitulf fuma , ^"*f/> • *JM*Btn.iu& . 
tttfpiuS fbrphf* ft^nLbtfimjinfi Itfa 

stpt[t fkrppj|i — d'une fleche# 
^n t ^, iun,jn.fe oq ljtqh« 
Cochenille f (Lo/i««£lrli^) M /t 7 «««t*, 

ttjt^tnm if p. wniuti 7**/^/* , npipult 

Ipuptlfrp, npift.Ai qprifpq. £ 0^7«*1» 

Cocheniller % npfHllpupSpbi • 
Cocher «• (f«»»i«M^*ii£ii [(ijoc/t)i 
Cochere & V««M*«wfcffA(f* ^«*" t,|, ^' nt - u » 
Cochet «• ft^£«/'A4 • y Google CCE — 21 

Cochevis «• flWyu.4 , 0«$t 
Cochtearia (/ ) - %p»ii*$»nm • 

Cochon - hn^. /uttqbmf' fatppnhp 
{dbmtttqjt^* w qui nut tfmpq, funq* — — 

de lait , fr*6lt*p . — de mer , 

ftnqtnAnt.!f L St**"!! 1 ! 1 , utqutkqjtt 

Cochonnaille fr frnfbufot 
Cochonnee *} (A»«iA) $♦*•"»*#» 
Cochonner t. 84ty/ (fr" , lfr)' % 

Cochonnerie fr ftfc^f »mli ^/»«- 

If ntp t ^m^uijuutfi* . utqtnkqnLjt y qtuq» 
pnt-9}tAi) fvnqtitji , u*i|tft9t» fumup^ 
qtmqptupuihntUftiu. tutfoO putm t qt*»q 
putqnpdm lijtiAtt ^qnt.hqfumqj»^ • 

CochOQnet -• fftifML^ . utqtum$uitf 
COCO — \»UMpqjtfttt!f (tqutni.q) , tfiti- 
pltL^ttufmLp • tSttifc^ui^fiffc dnLGiirif , 
tfnL^tfftlf* 9 mnutjilfkftyfiMn:lfltB ^Ijftut- 
iffun** Mon — » $q*»", tnqput 

Cocon - /*«/««/ |*+tf qoqu»|iiinjii 

CoCOte f friiitftAmt. «»««li i/^»i uipum. 
titUL^ tin l ft If DqBiufiitiLi UqQuip^op^ 

k a k o d'k -• M^Mr , pwnM • 
Cocotier -• ^«/»7^/m^I»^i {ptltlfu% 

CoCtion J (?•/», tfmpunnf, At/mii/i 
COCU •» b*!fj* t -p uihtfw&t hq^bpitt- 
Iff*!** ^t IfhutpiuJtuit* i [bqfftt.p ^1 

CoCUage - {jqfbpt^LHftnt,Oft.u , 
Coda •» *ijipfnnftut»lt Q»nt.iuqh\t 
Code «•» 'htttuttituuttitutttq^tpp , #fi^i 
umqhpp* op^um t [fttutftutqtupui i 

C*d£biteun trice f lutputflgfo, 
Codeine f /Hn«^/k»li« 
Cod^tenteur - V'—s'-kH • 
Codetenu - tyujiwfcin^jp 
Codex «• ^^u»7/»»mI»»»9*« i 

Codicillaire I B^wtfrnmlfuijltu 1 
Codicille «• */iiiM*4/» j mi. */««.»«<* , 

^ uilfUiiiilffi 1 J pjtuma) t •ftfthtuqpht. if* t 
Codification f £•»/*•««. u^m. if (©• 

Codifier * $.m«/*#»#i «*ipA/ (•/»£*'£- 

Codonataire f f«^.^«.pi^i|» , 
Coecum (ufrfiif ) - (fAifMM^t 2 - COF I 

Coefficient - ^^^ ^.^J 

CoeOaque (ufr) & Qbqkpmj^l* 
Coercible (fcn.) t Mf?*/;/" 1 

Coercitif. ve (*jl) fc tt/*y*jh > 

pnumqiituifry 

Coercition (Am.) J fl^£»yn.J r 

umfimpiqoLyjiLitt 

Coeternel t le & ff«ut4</j«^jr 

juiL^uimlfjtg^ djwm^butulf^t 

Cceur - Q/ipm. y>pl"n.DI*Llt, ufo*. 

u una 1 fnp u , uftput • frn.«ntf^ f *t n J^ * 
pniX J^^utkqptlfhqpm\imtlmjp^»pftm' 
Jfi^nclf (ujuntLtff>) • tfinpnwfi (iAitc.1i* 

^). "pmjtlf. Homme de — » O^f 

atfiut ^iifiT uptnfi tni;p tfatpj • Mai 

de — , O/tprnfuium^nLlf, Je veux 
en avoir le — net, tyVjinf «A. | 
Ifwutjujt pn'»[. De — » /> «»/»"»t • 
'ubppfi'L 1 pm.lt (uftpuitujp)* Par — » 

1/^). i/tft^lf £tfcii, lfnpnt.uk i {6*2)* J 

A — ouvert ♦ ftm7<*»/»£* » <•«• 

tfwp&mlf. qplftuutmpuf^ . — £ — » 

^attfmpiiulf {fvoM'tpjj'L)* — ~ d. hos- 
pital , tiJliuiutitp uftpm . Etre? 

tout — , •tAr^mlnlfc 1 ptupktjapd £{- 

£#«£. &«Lfu)nyftm pil***!* Avoir le — 
gros, U/tpmp i(g»th ?W"r Avoir 
qch. sur le — . 0^/»«»/» ^^/» A- 
voir, Prendre a — , (J/»um^ ««^- 

fiimutftf 1 dntpM»&m.Dfii\ m.fc6ftmif . 

Prendre son — a deux mains r 
U.pff,,X, U f . Se donner au ^if a 
— joie, lj*»*-ifr 4 ut S i '0'V kv**** ' 
*»«£• De bon — , de grand — r 

f Qhpn t(t tfmuitifn.pt fotfitipttilfitnf t 

Coexistant* e t %»/u#^yt [gn*-f* 
Coexistence f ^»»^itt^ , <p»/#w^- 
C»existert.^r»/»««^sf uw n b &h$lv 

Coffre - Upkl, i^wnci). Jpi^m- 
tftum* IfnqLpnt^ Afumlfttn*, tf*npAfr 

hWrkh- 4 in r % k n iP (^^Jf^v* 

ihpnt. tnhq Ifttntpft, mmmpnli. II a 
le — bon» frpb*l DnQ »* 4>-f **>+ Digitized by VjOOQlC COI — 209 — COI ty. Comme u« — , (*bpu*h,apmy 

Coffre-fort * {^//mPto^ , -p 
Coffrer* fii*hutg % «K»^ trfr«*6j t i 
Coffret • llpfpt^t, tAmm.^^ » 
Coffretier - (lpipp*pinp*» 
Cofidejusseur - bp»*2^*»kb$ t 
Cognac (!) - ^M-p. 
Cognasse (!) J «t«"y/»A *M(*«Az» 

Cognassier (!) ~l)bplfbtfi uijiJiu 
Cognat ($?{f) - S^iw^ufb • 

CogTl^e 0) f Quijumtut, mmuftuftt 

Ipttsjtl" Mettre la — au pied de 
l'arbre, 2bi1»»pl f l> f % *li»b L * 
Cogne-fetu (1) - 5/"«^«'«.ii/ / , 

punpf. •••Mttf^fffid't f n *-pP &b&nn *-t 

Cogner 0)* 2«/» w * (H^At/'fc), 

t[iupub[, tfm<jhli[ f fv01i[» ynp\tb[ 

(^«c). «IA<>* r — aufetu, *»l* 

pmlibpui. Htfjumtitft^ # ^ St'wpltnLJn 

(•!••«/»). qmplbf (^ntrt). Se — , 

fa> <>*<»W*« imhf) 9 

Cognoir (!) • £Mm.M»0i*f* (un^»if- 
Cohabitation (u«) J /*t#M^«*^»t f ♦ 
Cohabiter (««) t /*m^h«$$Az * 
Coherence (Ar) J 8>"r ml iS ni0 h 1 ' 

uptnuti$ipmnL^jtLh» (Jftmutatppt 

Coherent, e (*) & 0*7*'"4A9 • 
Cob^riter (fc) ^t$usnu»)nfmijitcj p^ 

Coheritier, ere (fr) f <f mn.,«lb ? ,ii 
Cohesion (Jfe^) f dfo/Mf/^L/Gtytin 

Cohobation (©*) f ^bpmOnpnLift 

Cohorte (»*t^) f %t-iA»»/ii#iu#/f , 

^ntfc^. HburllLiulf tftiL^if^ tftitlirf i 
Cohue (A*) f PiinhuiJnL<t mtfpnfu, 

CO] t' te 1 W>t i> lt t V in '» "AJrinLl) . 
Coiffe | fy/im'f/r . tjifuwOtuynW 
(**pM*^fcfe) , 6ntptn.tu& (tfiJuni. ) • j 
fl*fl «c rji/tMnffift, tjifum^ntpi 

Coiffe, e fc f^tfU fy m &tl t " nLm & 

(</^lf|.|. pmippULnp (4Kju4) • (2*»»- U) Am«JW«i»«>. Bien — f /? r It' 

U^"»t>2&i| (^nii) f ^b^utlfmha {iff) * 

Coiffer * fy»#Ar i.i.^4^ , yfclr/ 

7/ wt A'C , fiA^iAr t M £ • «*i*W 

(*A?A?Z' ,4 A i )'' 9 u, 1f u, bi (i/*tfo)i $[utp- 
umjmpntttpbi* <f["*-h*p ? m ^l* Q"*l»* 
ipitpb i> kib ipb utrt)jttt. i, atnLluu ibgp* 

w ** M^A 1, /»*/»*/• A»»r 4 i » *«*• 

piutfttiptfbf* {bpfrtyp)' 9£" t A i f? tf"'P* 
JifAtb^t tf/thniljfifbf. tf^nfu^t ft ifiugf 
Btiiiftbt* qimijult itihg(Atbi (♦/»/» f n Ji)' 
h^9^l (ill""*-) • <lL" L h& P tt **£ 

(*l'"pn><l). — bieni /!/» '** t««««. 4^« 
9t»i bphujA, »l»ijib[, — Sainte-Ca- 
therine, d^*»p^ yf^b^ , *«'7fA4 
lfl»iu[. Se — » *hi*>*-lup &iH&lfbfa ifit~ 
lb L (^t«). »f^pp % 7i nt A*C 2 m ^r 

fubimp utmt [dt;tfni)» fub^pp tnut[ 1 
j[JmnL% Jfy janDbi (Ipiiplfip tfp) • 

tjjbntfbmi* Se — en 4»««/' avec" 
ses cheveux . ^« Jtu^kpml 2C m * 

l/nctf lintlup 2 ™k h l l 

Coiffeur, euse f *l»putujmpriutp* 
Coiffure f ^^uitwjf . 7/ /u,«<jmf>f 

(^>iiV.) .ff ifvjinpri tupuiLp*, tf^luitipif oh t 
Coin (!) - J»»!f7, «>m"-l • ^I»ft2 t 
&mtf. &t»jp (^im^A^"°^A)* t t' t 'P^ ,H * 

mhtj f luhif/icti (<A"<|"9A)> 'A 1 "}*?"^" 

/^ /»«-!«. <)#i/y^ {pbputifi). iti*i (ia^{»/r)f 
#"<-)•• . tuh1fjiilUuiqtupit$% . tfutnppf 
ifft (*r*tj). l»;*«b , qpnyj ^. frpng 
(qpHtJ/i) • iftitljttt&hilp* , ptup&btip 
(*pip&frp) t *^*Y) bpfiOt iff/it}, bftaih' 

Ifftdft 6mipntn nopmg • Jeu des 
quatre — , [f<»^»».i ^mfubtf, -—* 
du feu* U>m>A % WAV W ,, " lM "- 

pmlft)* inni.lit [qnL^mtffntfnL^JiL%t 

Coincidence (£l) J ^A'V M,i irSf ,M -A * 
Coincident, e (W) 4 Vftupuligui- 
tjuAf, qni.yuitffiuputf « [ l V (W ^f9A/. ' 
Coincider (M) tS^y^iHrAl'fA'"' 
Coing <«) - fMrt'Af ' 
Cointeress^, e (!) t Cw^^As 1 

Colon (yntjofi) •- ^Mfiiif iuk,npft 
ifmprf, Iftfiftilpttfnif i 

Cotonner (^ntjofifc) t Jr«"7f»^£ • y Google -w: COL — 204 — COL Colt - £nL</un.ni$nt.9J9Lli , </6{i. 
i.tut.npmi.9fn.\t • 

Cojouissance f «Z,»«y^ui^H*^. 
Coke * t hbmhi$i*l*it$tjt 

Col «• /K{ i upupiultng . ^{ % 6/«tw 
(?A?A) * "{'"(""ling (pinpAmulfpft) . 
^{■6 • ©ty^ . ( butbi-t tfnSlfiiLnii) 
tfinrjHpmn. FailX «— , ^k^Soiftpt 
ColaO «• \ftjumpiup fifth, ug) i 

Colarin -• &niftnpj»lf t oiftp % 

Colas •» (lUptuh t uMuinL2 9 i*il%iiaiftmlut i 

Colature f 5>"^^«mi ty«i««i_t >*>hg^- 

Colback «• ITnpOmfunjpt [uinulfi 

Colchique - £/»«.W.«^ , mu^- 
Colcotar - biuilpnwup • 
Colegataire - Ipftuiu^utl^g % 
Coteoptere - ti«t»M»iu0*«. i 
Colore f fauplpit.Blii.il , p M nn/, 

H'tijpnjB { tfn^nilfiug).jtftutplfiittiliput i 
Col6£iqiie & fltuptpugnut, giuulftiuti 
Coliart — ■ Ahptfiutj lf»umnLiuint.lft 
Colibri -• y^nc«//Iir»c'i 
Colifichet - $n«.£«i.i/n<.£ p.uli 
uUnmjtp, ifrSiuqtnpql** ntuj&mamprf 

Colimacon - A^rd^ • (Smpq, ^h, 

Colin •» V'^ntirm^* , 6oi/ifim. — 

noin £/»*'««.• 

Colin-maillard - [l^uuym.^ 
Colin-tampon (!) - %u^fitX 
SLm-fahphuh O.fplftug . j e men 
moquet m'en soucie comme 
de — , UJbULfi faOu ^. 
Colique f ty0 uuafiBp. f «^i 

CollS (^) •» (liifpuihpft tiitutnulf % 
Iftutyng, ybpi , i[m6mn.ui&piup*t 

Colis^e - Ut»i/tu^nlt 
Collaborate ur, trice fr tt^/u«» 

utujlfftgt fuifpiunpuiLftg i 

Collaboration > tt^iuinw^n^i 
Collaborer t,^/ u « Mw »"'^A/' 

Collage - folfgnLif. O^QiutTm- 
bnctf, unuhynuJ (fj^Qft), lyiifff^nt. if Collant, e & ♦««^iftt . y»u^m.V 

(ifitup'uut) .t/ttulfng (^ifmpn) % itutuiqfcljx 

Collateral^ fc 4"?%u*4utti ( 9 jw). 

IfnqHLmifliS (tuqytutpiilipy f «• tyaniA 

Collat^ralementAfni|dI»uf^o^li 
Collateur - (b^^^w*.) *«,- 

Collatif,ve & ///t»«**^, ffcnjt^i 
Collation J \i<ufuphQpM,^ . „,«. 

terete*, cWVM (4'«««/A4«-s)« 

Collation f fiiu^umnctf (phiuypji 
thin) , lunp'luuqpnuJ*' (tulfbt^gtu- 
Iftuh) fiututuufm^utoh otuitn, tuttutfi&tu- 
huttnncnt.Jt\ tn^Mt^n«<uurm.nt.0^iVi 

Collationner * /* "^mu.^' ^. 

tfpUifii/tJb^ (bpljnL. qpnt-ia&p), tun* 
pl.ugpL^, ttfputbL (qppf, OkpOhp). 
^tiufuphOplri i 

Colle J (tyM . «/i«<&#i«7/ . uncin f 
/»*c>/rMf _. — forte , Qnufili, . — 

de poisson, 5^«««»»m^W. — de 
farine, d'amidont /?•#/•«/ iTu^u. 

^ *hilnt.tnp fiiupgifni\pi Gtupguipnli- 
unuQpt.\ip % unoiiAiu1impgp*t 

Collet e i ^u«^ii«<l f iTmkJ, iTm^* 

uputnttne iu^.iu\tttf,uin<uufu„$\ifi (*&«*£) 
ColleCte f (*bm-ltpni_,„g) Kuiliu- 
pnnf. fiuiplpu(iiu1»*t.9hih i 

Collecteur - { 1 bni-f,pu*)i;,uL>up . 

Kmptftufimli. fton.iupfi£i tf,ujp.^njnL- 
if /i, /?•«<. uip-Mi^u/b* (/y^i fc EgOUt— )« 

Collectift ve & ^Hicuip, u ^i«ln 

Collection f d*»in^u^m i 4iuyu^ 
ftHtLuipnjQ I 

Collectionner ^ l>;t-, t ,p nj 9 fi M f , 

tmLHippliwptii', fiun.uipni.Olr 1*1 

Collectivement / ITfiwduntnLn. , 

GtULiupHipmp , puHj&iu&mptitp i 
College •• ^pJmpmh , i//fjt«o- 
7C*V/ ,n 9* ' y**»/»</««*/»"*lt/i lujuitjitpuip j 
t(ujp(fhhltp.^ufpng ^. /wni. c/p^mw.Le 
Sacr^ — , tyiupqfitni$[tug yum* Le 

— electoral, (Jl»ut/tn^ m^iuli </nfR^« 
Collegial, e i <(w/i^i M |iiiilii«^«li. 

. Digitized by VjC ( COL — 205 — COL C0ll£gien m «t#wji«/»wf»tMfcf tu^m- 
lfbpm y ^utp^tupamitiulfiuitt 

Collogue - fiu2«»»liH«^ t cH*r 

Collement - 0W*»«-«f« 

Coller \>Hmu%lb[ pnipqaiyuiiTaiq 

^uiV ttnuh&ntf} iqiuj^tnttbi (qhlf*) 
upmtqm'iiJib ^ (*^^/f)* Z t l" t ^l% ^'"' t 

/'"bfjf £ ( £u»^nc waif )• Se — » [T«««*» 

Collerette J t^u,^ (^wWig) 
Collet - 0ty/> * </t»7ln 9 . i//,, 

fubqqtjtuuf (t*pk imJtifnc) • uimi/* 

(u)»tt^). Le petit — , ty»7«7uic»- 
/»/»tf/»ti». Les petits — t tyupfti- 
t.«|i|>. — des dents , ttumifllr.u- 
Iftuuf . C'est un — monte . /*^ 
p4^ % ftJmuiniulf 1/4 /jit 4 . Gela est 

— IHOnt^i flrtitutqpoufiij path if 1 £ 

Coiletter * 0ty/?4 p«M z . ^4 

pnli&f (yuiJlf*)' X.fytptf qhb^ (£«#. 

ColleiU" • ♦w^jjflin^. OqOuitfmSnjg 
("("'/'/>)• umcuibp hbwnq> ph%l*\t 

Collier -• W*i«£fci«^i piMjn. (jtr- 

8to6|pq. iwt»rn.j» puiUlflll* («tyl«) 
pun. Ipuutnq tjtnl^ &tutf* btiitiittAhtt 

l h, (Hp l* Cheval de — ) , /.wf 
Cheval franc de — ♦ /,««i. ^•« / #ny 

ty . MtuipiiitinQ I haft ) . aiiiitLuAt 
PZ {^ n -y^ in 9 t lf ,t l) 1 tfiiilbbiutt' fiui- 

"»^««P7i IfnSuitf . — de misere , 

Whiftnlf uimjuiutnntB fit.h , pmppm 
jtnlig* y ^rwtf wiuflfatabo gi \JnqJbi t 

Colli ger * ^nqnifiu^nL gM^ , 
Col line f 0>**putff % pi^p* 
Colliquatift ve (/Vina) £ £'«j« 

Collision £ fluifttnitf, phqfiuipnuf . 
Collocation fr £n#i#int y»/iul Iftptf, 
fitoutnLgmliittnq* tutunuiiumhiuny 

'pipy, piattfiti nuut tjiiinah, Ifiunqiu 
pm (//lift [/)Uit/uifl) 

CollodioD —tin [put {yi*.UHt\t^utp^tuy Colloqiie faututigmf* p*iAnulfgtitpt 
Colloquer * $bqtUL»pbi. ^mpm* 
Ifiupqb^ • i^Si$tptftu)$ 4"*r?"V Mtftiiw* 
%i*»qpb[ (uptpmtHmtpllipp). < H nL f u 

Colluder t,(^' M *|«"*»A) *lf»*upm%ln% 

Collusion f^mflin f/f*u/u«t»L0fifc, 

Collusoire & ^wLfifiaftNli, 9*»i.*m- 
Collyre -• ttjpf 0««.0f, *m.i/»iw/« 
Colombage (1) •» (JfiW^Mf , 

ifm*tnu»LiH2 tu p % GbSiulmifiupt 

Colombe (i) J flatty, i^.jkj »«. 

im1ii/6i| —1fl*tl) uitpitiXhiulf . JbS pk* 
P n S (rtiist)t tftiijppbpfo . ^n£ij iniai* 
IftuniuqnpSjtt %iuntnf*fui\i* 

Colombier (1) - flt/'w«.li4«n»i.l» , 

luqtHLlny . JbpliMUWLlt {DM$mpn1$fi) . 
Jb&niqfip tint qO ttp, ittqtnt.'UhQnLqO » 

Colombin. e (1) i ttfti^^ «/*A 

nnj^t ^niqiottsb nifth mh* • f fjpljpfi tqnt+ 
fmipmnt.fi ^il\i i/Jri ♦ Hmt.A^ptn I 
ColOIl (1) •• H>iuqOmpttiittf , fi«^- 
Oiittpuh t quiqOLinj. (inqntqnp^ % djiutf» 
JmpJiiiiiftHi 1 ttifiqfiLiipft t/^if tfutUff 
utttunq.. IfplffM '/4"»» tfflfbtulfliut. — 

partiaire. fln$Jninui.n r f^ulf S*e- 
tablir comme — . %nqtH*i 1 

C6l0n •- 8'i'SpHill*, q<»impuiqft • 

Colonel - 4*7«MtyAiM iljirui^uij . 

— t le f> ^^ti qlqunqkin/i i 

Colonial, e £ %uq9injlil » 
Colonie fr ^uijflw^wW^ , ^""i*, 

qiuqni.Q» qtnqti$ui^tujp* qitiqOhtttJp • 
wtnpmptiiittj toqqtttjfi^ft ? qtaqOiu* 

If.i.hnLOfjLl . Les — ♦ (&«.imW«#- 

4tufc) \tt>afabm\»pt 

Colonisationf%».^»«/««'/ ,nl -*'A l -^» 

qmqQmqnp&ni.tf*\ [9tULnpb^% 

Coloniser * %nqQ,uqnpdbi, qinq- 

Colonnade J 0^«-^*""/»,"/»«-*" w ;» M / M 
Colonne f ^Onq t «/n.li. wfi.li* »^r 

jm^ (wi4/*"i( i/ji) • tf 1 "/"-liiM^f • 
(nqbm)jtup 9 (nqhtujuji lw* pmqnt.q 
nitviufp (qoptay). (^^i««i^fci"b) iiiji- 

<2fMb^. — d'eaui friuBuin.. — ver- y Google COM — 206 — COM tebrale» (tifkutjmp% n^Ltu2*up * 
Colonnette fr 0/H.W4, "/»«-*» »«<lui7*« 
Colophane \ (hbut\nuUfn.ir fop* 
jofymlfiljt [ujni fit^ qiuriJiHLqnL* 
Coloquinte fr h^nj tftupnLha ui- 
Colorant, e I %«.U«nt 1 
Coloration fr Milium, mi/* , 9m.. 

lnuinjinit/. futttjb f>jhiujjt t t ul "J btd 
(ufUtlf 1 ) 1 m>ntpufutuj^nt.9fiu)i t 

Colore^ e I ^i>«.i»»#i#»fi f (l^upifp) 

bptfibm)», tfiuiffifi (<fjk bpbuft)»tfip- 
tfppnpittlf (afthfij. 2 n <y> n V nL ^* % fti.- 
I11U7&7 ( n "L bpift\»itit.^ut t 
Colorer ^» ^ntliiutii^fc^ bp^niitbj^ 
abqbtjlptigub^, tfnju tnmi £• ^iil. n,nj\* 
t/n in Mif t antAiuiaupnb i% tunncttpgn- 
tibf («*»«. ui ifft). Se — 1 ^HLbiMtn- 

rAf h»i s bi- k"'i" r vh* iv ,Ltft 

Coloriage - *h»jhbp "»*«/£, A/moW 
Colorier *» %iiinut.npbi% hpuiiabu 

ColoriS «• fr*unhpm\ia* ' f anjhbpm 
fuiiinhncuiS • Q"fi* tfnjltp Ibpbuft* 
UfUHifi) . (fttL^tucfbtftiLUItuh {-S/i\ • 

Coloriste - fynLliu^ui , pm^bpm 
tfipUiulf* (fni.\niipu$h' • f fyni.lntn.n- 
fH (PT^A"^)' [Jb&utjuinOi 

Colossal* e t ^u^'"/*''"'/"*./""**'-* 

ColoSSe -• t lfi9fuiiipfi ifmpn 1 nip 
iiiili, fiulfutj, JbStujttinQ tuppmf uti;- 
pm.9fii.hi [pt*l'ftt; btnpp, nm^t 

Colostrum(o) - \,mfu,iit i m9* tntpu. 

Colportage ~ bbphau^nrffiih , 

2p^iuljni.9jjL.'h. jp^ntX apmStujunt.f t 

Colporter* (ih HP mb R /,„,«/■,,/,*,/,) 

iqtnuighb^ Hnu Unit fuouft^ tnnipui 
Sbf (l»Lp) t 

Colporteur - 4>bpb<pu^ nm^ft 

»[p*uj put"" Anifunq. 2t t l nt -^ t 7/i'"^'"/u. 
jjtnitfpitttlui&iun. (*t»nnngp)' /nLpbpnt. 

9lfpilL.tji LpillOlfpilLtj* \ 1 

Colure - If ftp cfn L )tril>, nhnutiftpt 

Colybes - j </n^i/„,y, fi, Uin ftl t t , 
Colza - ty"il«fyu>4 1 
Coma -» f^Jftpncy/ttli ifo po,fiut 
Comateux, euse t -fioJujjf,^, Combat (\) - tf>«4<Mi« , T"*"**' 

putqtfi Jtujttn y (f&^i . tfpyntMjtt.lt » 
'H^ftfe . Jpgn4.tf (tfpitJftlllt f £tl) • — * 

singulier. ITbhuttttupm. Hors de 

— , (/n.mi^n«. if ft 6 mi ^ 4ft«^, tCmp~ 

utmOtutft . Mettre hors de — f 

'fjipttcttpbi tftf a fih 111 9 ui iff rAibiitfwp* 
tmuiUwtfi pM'i Jl;lfp' j ^tutnhptu^/i 

Combattantfl )~(h»«i i/H^T"/^- 

maitbiitpiup. ^ {fln.1* yh) &bdttnt.na » 
tfnLpgtntfuipinfilj't 

Combattre (1) * ^««in^M<^i/^ , 

ljn.nLfn % tfiuputhjfa' ipktf bfi4b[, m- 

^"ptl* ^""-'"ij tfiupuihffa £• Etre 

COmbattU. /Ji*7^i/''M^«a MmJI'/JmliM. 
niulpiLp lfpb[ . ^ffuipui i£|£r^, (f^ 11 -* 
'»*/»£ 1 tftupwHiKJi^' ifpynctf p^b^ % tf/*p- 
fjl*l* Sq •— f frjiwpnt. Rbut Ln.nt.bit 
Combe (1) t ^7"»^ ^"^u», /ini/m/i^« 

Combien (!) //?/»^«2»^». n^«6i. • 

p til* fio'h } putitb'% pmiibp* ' auihnj 
Ibn dtnhibiA . ptttbjthb'p • «• ^#«#W- 
^i"/'7 . 7^ti. pmlift gi . 

Combinaison (1) J ^u»7/ili«*|tp' f 

t*iunpiiinhin$iL9ht.\i t btiipamnptMLp • 
jbpjti.pnt.tt. <jni.aiiihtitin.hnih. J ft tit' 
LitpttLif f jonnctf, pmnmligni.9fti.itt 

Combiner (^) * tyxnnpinuwb^tup* 

ntupb^. tt"*p<p**n.pb[ t jbpftt,pb[, ^m- 
jiuifuiutihbi) ant,niitnpb^ * ptunutnpbi* 
ptuntulfgb^. Se — , ITf»utt.npli^ f y«. 

7^Z • 2" , /""/ M " ,n ^ , /'/» 1"'- < t""ll l l'L * 
Comble (1) - fl*i«Miii'«^ ma^ . 

fbift^bgnt.it i/<uii t *ut.bih % s<tiififitni.fu* 
jhmfth itiumftSiuhi &injp t tpnt.tf Ya/r^« 

pn, iri nL9bnAt). fttre au — de , 
frujpp ftmtAift^ Atujpuilsrtu* Mettre 
le — a qch., S «•/»£ ibghb^ ^.«. 

yijub^. Pour — dd ^ [pm.tfL (fup- 
bmtj). t^iMuiuYntli, »in[jiy q^bnni.lt, 
AtMjpmjjtp. L b t ft L b g nLi» 1 lf»n L f,p\ * T 

l m lh\ ( M / ,m/J ) • La mesure est 

— , fl / [bgnt.bgitit. t 

Comble. e (1) & IbfahgnLh, m . 

^11*701.11, 9iii9uiLni.li y [fiiuttftuuttmn. 

Etre — , Iftuthmit y Google COM 207 — COM Coi»blement(}) ~ l^g^ip.ty**-^ 
Corn bier ft) % /></yt 9 »a c hb L 

(±*—t* iff*)* &u$jpft f*umg%b^tumwp 
(«^»») . n^i (mpulpumnpf ptuy) 

Wh jt^l ibhe-i) • L hiu L ib H 

££&&£ (Mf ltlf ,qht.'bbpnil). — de. ITfr- 

Combriere {%) f 5mty («/** 4m- 

lfhpnc}t 1 9U^ I ( ,Un - /» *ftnpi)t 

Combuger (!) * £"<4"'*£ ^mp £*- 
Comburant, e (!) i U.jpb 3 j^ *•' 
Combustibility )f ff/>qmlf,ohnifi 
Combustible ft) t &#*&, ty 

quthnun* pn.htfm.h (lfiiiqtfni.tn&p) • f 
» *l»itn.hjipi tfjtqtnhfn.9^ i 

Combustion {\ tf.fi) f (//(»««- «A if/,. 

jajq y fif>nijpbgnL&fiL\t t lfpi"l( f< 
Com^die f fl»iiitinitfbpqnL^ftL% , 
Oiuutbp**ifu't$q t fuuitpupbttLft* Ouitn- 
pttit. ijbpwumhp, fuujqiiiplfnLp'&uin 
putytuntf p'lth tfftufnt.$i$S bitimm* 
IfbpyttL&fiL'bi tfitijOmlftjb^li plQuiyp, 
'Ubptpujntgnt.J- Ifbq&fip, Abuugnnf. 

La — Francaise, &t> 0(<jtn/»«»b 
{fi'-pfcqfr)' Donner la *— » /»/* fc 
puy juhyugbbi. Jouer, la — , ty'«- 

tnmtfb pqb ^ , qqitifjnt.i8ibp l^bnSbpt 

Comedien. ne f fybpmuutl, fum, 

ipuplfnt. • &bt.ni(fbnn t tfbq&nq . LeS 

— frangais , ( flmpfam. ) &"■«& 

uiuLu$y$ Buitnpnhb nbptuumlip . t 
tjhht&nL. t lfbn& % uiniiiiuin&nj6i 

Comestible - /K«/»A««« . Mar- 
chand de — • Ot-utbutnmi^tti&ntn. • & 

Com6te f fyumatnq t [f]umb^x 

Cornice -• (bplfpui^npimtf ni*) ^ 

IfbpncOjrih^ /SnntulfitLtfp*i 

Coroique & fjiuutailfbprjtuljiuti, ^n#« 

musbbnaiulj (piaiiuiuurbn&\ . Jtiiimiti- 
^ftt* AtunpiujiupJ (htoitpbp\ . f ■•» 
^uMaaiutfb pfjm.0ht.ii. hiinntnbbpautlj* 
L»uutUtlfbpqnL» IfuiuiiiilfbpqnLJi tfbp, 

}tuqplrpqnt. (Op U % Chanteur — )• ffnitt. <y/tAitiyu£uipJ tfkm % pmlt, C'est le 
— de la troupe , Qul f bpn.Ob,al 

^lUqpiuSnci* £* [ji»qp„tp,up$ 

Comiquement f*i»ummtfbpq0pfr 9 
Comite — ■ ^*»*upup*nf$Hibu%' t 

Comite «• U'utu'buufnqa^ ifttitihw- 

fuoctfp. Petit , (TuibptfrntinLtTp, 

iibptatfnufp*^ Jnqni^ttilf t 

Comma •» ty»^liui^£"» . p*$$yinm • 

Gnntnu& (fvouplt), uuinpiulf^uit 

Command «• ^niituuitu^npq » 
Commandant * e i IftmJinjnq , 

fipiujutjwljuiy [fuoup) . 4ftu«t/ufiifit- 

n.m^bnpij^ f»pii$tfiu%utuiinp, fiutquipui* 
iifbtn* \i tut. tii tub at i 

Commande £ (lufunfpmhp . 

ptulunutihtAi) i 

Commandement •• i/iMiJini , 

npuuint.l;p y iipinnni ftpiuli [btfbqbg- 
,n j) • fipi*'tfiujnt-tf , Gpinifiujnt.tnAp • 
jifhmi\int.Ohi.\i y Kp<iitfiiitn*ttpnLQht\» 
\ 1 flcatuAbh iul;u t 

Commander % U.nfUHfpbi (^mut- 

lfbp % Siuv)- uptttnni l»i$bi^ fiptutftujbt* 
tun.utfbnptfb[* ^6/*£l* ^""jfl' (p a ^) 
<pfb[, ftpitiifnitfifb £ '* iibpVb^b^ (jmp— 
tpit'hp)' ^^fiuutnL^p mini t fipiuiftum 
jb^, Rpiiiittiitnmp pN'i'l* b^b'^L' ^^ 
— , b^ptlfihp pnhh^ ftp uAiAfi m^p 

L'LL^L' be 4l""J u l u 'i 1ui p I^L' ^f* m ' 
tfiujucft^ luufuufpnc/t^. La sympa- 
thie ne se — pas , ^•Mi/ui^nit- 

ft dip prtii ft }('ll"ip* 

Commanderie ^ ^ir»t#fi4^f« ? ifioi»i 
Commande ur - ^pwifmuimp 

(iuiumni-nj iLtjl;nhfi) • ttiniuflbnpn 
(^HtLiiiiniiigbing), ft,iiunlttpn[ tuuiqbim 
(irni L OiUjf,)t lrfifiuiffpnii$ 

Coramanditaire -• ffw»l»»{ln«i/ini. , 
Commandite fr t^ilfbpnLliliuV ncp 

niftittip uisimlf Ifp nlib)», tiijp* ftpblig u»2~ 
fuiuinuuXipn^jiiiiiihtaptHpfilf lufjuwtnm- 
nnp*4itf* t Jiiiauitiilfiiufiiilf* pblfbpni.pi 
<f[fuu$qpni.p, qjjuu$qptulf»»h npuitf t Digitized by VjOOQ IC COM — *08 — COM Commanditer % {l^k l ^ n, ^) 1V mtf 
ufi«£ % 2 u,f * mt - cH*/ 1 CU' u L nL "i*"!^*- 

Comme / 1k>>* W«i«l», "/••yt'S bP' 

plit., (fitnjputjpmp . <i*p •pfibuiif f 

ftm^n. ?/**0£t f"99*«, *¥£"• /•*** 

«y£u. ^wfc". for (^ucbptulpttlt). 
— Si. /)/uyt« *£, M» "',/ti fl£. — 

qui dirait: tyfr/<«y^<- /"-Ai», «***""4 
iijt. — quoi. h'^^k u » /»fy (f*/»- 
*W* t£ n f •/»/**"" ♦• Atyv^"' ^i 

iflrn.. bppnp, ttttnbh, npniffibutbt..— 

tous etes son ami . /»/» /»•«/«*- 

Ifiitifb P[i'"l nL 1 R"**tfiup i (P"9)' 

Commimoraison^;"«««»"4(«*/»/i- 
Comm£moratif» ve £ 8"*-2'»p»>p' 

jfijutptnp («/ioli)i [wtift^ (lili^&g&^ng)! 

Commemoration £0/7*1. if, r^'"- 
Commemorer (^») (ty^jfiify. 
Commencant, e f 04 tfn 7* l»«/»^li- 

£'"/, ubuumht 

Commencement -• O^qp- Pren- 
dre — 4""/" son — » Ulp'l'f Au — » 

/> uljqptiAt, ft ulfqpmii^. j Uljqphni- 
i.npnt.0hi.li. uljamtfntAipt 

Commencer * ^4 u Az * Ml ^«"i/ ,i » 

hp0tubpp mtui (£hnc\ m \ m l)h u b'l* ~~ " 
par, ttn.u#£ (uftptn 2" ,( *£) » 

Commendataire & 4 ,MO " ,w, Af""- 
tyr.ilj (mpp.ujnL&ju.'ii) . Abbe , 

Ujipiujni.0btu\t fiuimiin.nLi 

Commende £ Uppm/m.Obm'u Jp 

dtttututtfionutoh^ Htmuuinhpnt.OhtAti 

Commensal - Ubqwlnpn.* 
Commensalite f OhntulmilfynL ft 
Commensurable t £i«i/i«} »««/»»«. 

Comment //»*i»ji^£«. ft' u s**ihv 
ftlsnu. — ... que, h*\»ik» • • 

Jt'"/4 A0£ • •• ^bttpbftlt fiiu'lianiifiuhpp 
ftpmqfmtpnp*, ^TVC' f t ^l u ik u C* 

Commentaire - lnt.6nt.tf t «/^- 

\tnt-Uftuu • Jtyty dblfltnLOfti.^ , J*// 

^tiupi*iiint.OjtL%i i fin.6m.tf* Point de 

— , ptoup ufl;utp j^. j Qft^uttnutlpti 
p»u\tp {l]butiipft)t Commentateur - {*«-*£* ^Wi 1 
Commenter % t-v^Z* ■*$**£• 1 

Umpuiyup Jblfltb^. tJhlfliutptiikkit 

Commerage - ($ty«wl») ^"»^»- 

«-^f^» wnh 1 ?* f'tp^H • 

Commercable & «lu.^o#t&£^,«»c- 

pkt.ntn.bih t 

Commercant » e i «l<u5«»irM^i«V 

(wf?). t^m&utn.tn^t* 1 ^ {#'**T"/?)* t * 
<jNu£umu«4'"i'» Otuhtpup* ^ 

Commerce » (UlitMm.fi » ^i*&«- 

n tulfiuliniBjiLu. *[»tt£nw.uiljtu'bf tfuf 
fuuiuutlfni.0fti.ai tnm.pki.tun. , (0£>f 
0u,)lfg»i0ftLu* jitt6tufunt.if 9 jiuptu- 
phpnuOftti, tfgnpifni0jit.u % Htumnp 
ifMi/f<f»n_0/n.ii . pulfbpm.0fn.u,lfhhutlf 
gnuUftiu . {tfiuqmtttJbutn) jiuptnpk' 
pni.9jtt.1ii tfiuqmitin.li^nL0ftt.)M* {/fitf 

,fp Sbm). — de la vie , (r^^i- 
tfncOftt.it, — des lettres . fyi«»v 

pmqnt.0fitX* ^pmlfiuii ttptiptumttntAip. 

Entrer en — f t ,unn W u k9l't t 
Commercer t Ut »«-««"*•/» (»W(, 

tttnbunpb^. tfblttulftjfn, 4iuj|ftp^iM^ 

oAi I [ffJrtfrcUtMfM^Ufll* 

Commercial, e L S^fhctunftlf, 
Commercialement / «Imii5«mihm- 

lpt$bopi;Vt tfin6uin.mlpti\inLlr a/^«< 

Commere ^ tfltptutfiujp . 2 ,uu *l uoa 

/^»b, fuouljfth*, piMppitthfnitj** putJ- 

putuiun^p. Une — ^ One bonne 

— , ffbiuigfi*- iliupttjbuinpn.lt lfft)i » 
JiiipiubuiuinitLuuip*iUttttnnti»ft0nt.aU * 

Comm^rer xJitumfuoub^ 
Commettant -• 8«»ltilirt#piii^.i 
Commettre,is.e^ ^np^bf {Jb^p), 

(Jbii)iuhyhi. fttuuutututb^. rflth £ (jf n p m 
6ft tfp 4(* m j) ' 7^^( {ttftiifiufiii'Lnt.' 
Oh mil tfp). KtULtnut[ niLtttii^h ^ (i/£- 
//r»L* pmti i/^») . jtttltl\»h[ (jptuXt Jft 
Jl;lfnL fuoupfi) . iftnHthtifi ./^j ijli^ 
{il^lfp) » ^Mi«'t«9^£ (tMjiiitn[iL) • 4V- 
Otitplfbi, JnitnUb^ (i(intith(f\ibpni.) i 

&tfh[ (fif'li"*-*! piuwf*)* ydyd'i' fip*"p 

*l k L ("'JP '* W'^)' ty 1 -"!*! (^««-aiV)« 
Se — , ^np6nt.ji^ . Ifttitnitipnt.fi y • yGoQgle COM — 209 — COM. r^Py /M »UU £ % J,umU L (t*4m. 
a/> Z % f*W^ (^m/^ ^u, r /i **„,), 

oiximinatoire I lty«»*i»u/^ , 
oxxunis «• %^/» » *ip tua l?p (+"• 

iialu^u^) . ^h^mtfwanL (punt- 

ol« ),j«/*i4i^ «u/) cn^i. — voyageur, 

uirt.np'<f*ufip {iJiuStUHtuintuli ifg) t 

ommise t 4/ ,M v A*««v pfy*[C » 

U#»C.li £«4fll&4£* OpUILtlLtf (mHIU^|| 

ommis&ration J W»«.^«.*».(f«« 

fLa*nv9fn.u^ ^i/im#^jo«.0^i.I# * 

ommissaire f ?*v Jm^wj* £*»*/»* » 

• UMftni.fi fttutf, i^hftmliiugnL, (Gtuunjt- 
i ) ^ 6^«.ft iui/6 biup (^tumpm^»ttu^l;ujt ) . 

jutfrlfni* (ftp U — de police) • 

nfutttunpif (^Ifmntuifiupnt9atuu) , — 

riseur, ^1"«»£«umi t 
Commissariat •» f*M»ji»«.0/itli ♦ 

miiNiL^MUi^ni0^ilt • Ufuiuutt-ftpui" 
niumctr* nuwftlfutunsfunt.g** 

Commission f fm^owfc ♦ y«t«W- 

ti$pitSpni9ftlU . UjUiUHJUttf y IUIUUI 

L kp* apiMtfuill^ yumiutudnnnif, tu- 
nuiupmup* ji$iu4\utulpuutiupnL9fiLm. 
nWlMUffMi/fif^l* anpStfp (J^w), 
lkn\n>hynt-J. fiftuutHptuJuau* % Hfiutnm 
ftp* v ^nifiuuufUtunulfni.9biMiu fipiu- 

wli. peche* de — t ^»f»Jii«/»»«- 
lommissionnaire - 8»"W*»»«»4»«*- 
Commissi onner * ^M»;«oto ^«iif 

irii4fcf»«f «f«f»m. ^ utnt^jutuilutupiupb^t 

Commissure I fy#ic««i* t 
lommixtion fr $»«*fi^*Mm.Wfi»pi 
lommodant •» fl/u«*t/m^«if>m.*,<ty#/» 

'.ommddat «• Stp^nfumafip* % 
loramode & 8«'p<T'»p* tA'-P* T^ 1 -" 

fcu», tiA^iff* fiuiua^um , n.fn.pus 
uaJpnjp, Hh2*nutJnt.upu* (Lpftlf) 9hji (putpmjmtfml) • — a YiVT€ • 
r hfn.ptupuipmf . f | ^nyutuiji ayu«- 

tifUjtfull | ^2<«t^MI|fUI^ I 

Commodement /£mjI»^«i» tfip* 
Commodity t ty*p, ^2 MI » *■"*- 

qjiuutt fttu%tfUtant.9jn.%»t^iLpnL9pL%f 
j tun Jim p tftuJmmm^ juip*fmpw*fu*tF* ^ 

iun.f*&. Ifiunf A votre — • •«*• 

ftiuuy iwiffiiig, Huiuauutn^. j fiuipk* 
/JfAgnL^/nii, Htuutffiuw uipuimp\mj % 

Commodore - bplip-pi *'—.i»- 

u/frtft (itf*?/.). tfiupuiiuotucni.n Upwm 
tfiuuttup i 

Commotion J 0MMM«lMnif,$fcfitii/l 

ftputputXancJ^ J"J<IP> luifpn/unuft 

Commuable tuWitp^il***-^-^^ 
Commuer >» ft^*/ , Ii»lw»^£ 

(<MHIUt/l</)t 

Commun, e i iwa»«|iiii(f t ^«iuuj- 

pmlfiutj* trplfM- ffifi/ui1i^t»f4ttftm«.|». 
Jfiutufiut Jfttupntu. j,upif,iipm-9ftL\t , 
jiupiupbpnLyfiL'Uy li(/lllbnL^/ll.U. o»- 
^nptutjiuly finiuiupuilf. ^nct(Umpkut^ 
mhptutfaf ynbtflj. q/tLpittfifiiut, u*- 
iiiftft • /tutuiupiutf ( p"«y* oiliwl.il ) . 

Une origine — ♦ [T^4 ***»<!»*.*• 
IVune — origine, ^M»ir«#«A/»ni.fc^. 
£poux — en bien, 0"»«»»S'«*4^jr 
im/nt»^fcf. Le — peuple . /fc»- 
•fltyc- D'un — accordi tT/n«ptt#l». 
D'une — voix. iri*mpl*p»»u , ity- 

imAuijh. f m dfiffbpnLULvuV dtuutm- 
puitpug (puiulj). Jb& i/ttiu, {liiijtfMitt- 
pn^9ftiu * utnnpfA^ ifuiu . uuinpfX 
tutU2tnmUmjp ( i/fc^uiutttili ) • Un 

homme du — » U*»^" / »«V''/ ^C • 
Vivre sur le — , Wt^ 4 '^* 1 ""¥" 

rA/' / (W^^ «nu»l»<jf) butkt.lt tftuulip, 
jbinlpfjup, tuputiuuinLU* , tuputuHutu- 
ptuu* (fvnRtuung, uhiac, ub). Le— • 

des martyrs, C^^iftMn./* Aupinfi- 
pnup. 11 est du — des martyrs, 
^„, w « T iu^ ,/t'/" t- En — , ^(T^- 

ufOT&ff, ni$lfmpnL.9auiJp • 

14 

Digitized by GoOgk COM — 210 — COM Communal, e t Imifwjlpwlpmm. 
Les communaux j f faAujlptu- 

noutp I 

Communaute" ^ M,< " M r M '4 n< -^ < -^' 

Jbiupiuuni.&fu.u.fiiutfiuifuiuumbgnL p » 
fituuiupmifnLp (fiui6njhg U ttjii%t*ig\' 
fiiiiimipiiilfiii.9 Jilu (j&ffiy* tpttuuiug). 
tftuu input If ifncUftLU (f>b^f* a )' uinm- 
qiubgncUfiLU (iutfnt.uung\. nmti luo- 

i#Hfif»rtig). Regime de la — fflylf- 

qtubuili* nnnt.pt fiwtfphtyutfitiunipi 

Commune \ fy&utij (^nfiiftuntf " L 

QuitptuubuinuOhunfp) f fiiutf-njup* fiiii- 
tFiiijlipiubuihp* ptnipiipiuutnt.il. fiitium- 
piulfiii.pn % fiuiupnt.pq (f upfiqnc V £ui 
Uttipmb tfnnnifnLptfi fiutifmjup . Ai»p 
umtfiitp fiitiUiitpittljni.0fiLU, fiitiupnjQ. 
LeS — , ^fn-ntajftu phtulf/tsp $ fiut. 
tfinjupt 

Communement / 0'"l"p'»p>»p » 
lii/t Giuutnputlf . — parlant « A 

parler — t /J"«» fiitiuiiipmlfiug juo 
uftg If in J IfitipAbtuy, fimupitiumpnip* \ 

Communiant, e f- ^»«^i^ni.iijj, 
Communicabilite* f l<u^npn,ulfm- 

unt.pi [nnnniuuinu. fituipipnitibftgi 

Communicable t l^wi'l^lhy *'"- 
Communicant, e t bpbpiufiuupipn . 
Communicatif, ve t Imtinpn.,,,- 

u\p t fiutn0pnmptupnj* (ifmpn\ • fim- 
nnptfuilfutu* tfinfuuinpuilfitiu l&h&ttin\\ 

Communication f lmtpipqm.fi , 

fiiunnpqnut (tfitiqmtftmptuy) • fimqnp- 
ifmlfgntOftLU (QrbniJt.nj f&inV <Jm- 
uoQuignLif, fimnttpnnnf (ffpncBbuiu 
dp), qptttqpni Obeli, fiiiinnpniubgnL- 

9/tcu. Donner — de, i»"7"/»ffr/ . 
Recevoir une — i SbifblfnuOftLu 
J\uti\tn L [ . Etre en — » ^'"/'V- 

Communier <^tuinmp^n».fi^. \ ^m. 
Communion f 4 m 7 ,, / , 7> fiunptp- 

q.nt.9fit.u, uppntOftt-u^ Smymlf • £u#- 
Lttitnutlfqni.Ojit.Uf lfgnpnm.Ohi\t ^ fiiu- 
unptfnt.Oftt.u , ncfuut (fiuicuiuiiugb- 
L n g) • u T hiunuiuni.0ht,u (biupSbtng) . — dMdSes, ^«i7ia^»«pMt^jiicl^iAi 

JlmjuttilfgnLOfitut [&ft i/£» ^ptymutfy 

Communiqu6^«*2«»«»l»«'77* (*Mrf* 
Comrauniquer * {•"jTTJ'i. («4* 

^ni) im<J£ % «ctti<|£>lff£r£ (Gftt.vuuymip) • 
juijutubis fttfttiyubf > fitunnpnb ^ . ^ 
8>»6uifubf , fittiqnpquilfgfi^ • fiunpff 
9"l/»{ (dntfnt. fib in) « ^np^ tfftifuf 
qpbbf , funpfintptf Kmpquh ^ (<f»(>tf 
ifp *jp:"j). Se — , i«"7»/»7"«^(«t J 
//"«-). fiuiniiprfiulfgflf (flint. gb pnt.) i 
puutbimbgb I ("ipf 1 ?/* fibui\. ftputpmt 
fiitinnpnbt I fun p fin i pij} . fiiiiiptptfutpai' 
pnj I fab I . funpfint. pnub pu jiujutbb^ 
(f,p nptfunju) « 

Communisme (w) •• ^MtMiti^ai. 

Ipit.pn y fiiuuitipnilfiiiif,tipnt.UftLh* % fiw 
ifnnfnipnL%*i [& ^muujpiiitjnpnittljniin 

Communiste(u) ~Z*uumpi*ilfnipf 
Commutatif. ve & ♦n/uiufc.M^M- 
//•ulii L^A) 1 

Commutation J Htfnpncf (upt.tn 
Compacite fr l»uint.&jit.u t finAnc}* 

Compacti e (71/^411*77.) £ '/w*-*, 

fuhuti find. OiuuJimtufunLiiu, Qm)»l- 
p in fit ft ui 1 

Compagne (1) ^ fylfbp, pUfLpiic 

fib. ttijnt.tiftu, Ijbuiuljftg, If fib ftUlfbp' 
on/a {9a.int.ub\ i 

Compagnie 0) t CH fc /»P . f» fc ^ 

pnuUftLu • Ifbumlfgrn-tifiiu . n<.^<«l 
(QfiunLubiuhgY ntuumlf^ qo puifumt-J* 
(fimpfii putitfb uift utntlf) . fiitip f»*-p ,m " 

itfbmnLOfnu* Tenir — » Qhtfbpnt* 
UfnX pubf. II est de bonne — , 

IXfunpJhifi U^lfu £ . UHfuftt.* pntpk- 

Iffo'lt t (/?/» '^ II est bonne — ), 

En bonne , fbnpfipn^ Smpnn^ 

fibtn . t/64 putfbpm.Qbttttfp . de 

perdrix t ^intfitiOncfuu Ifiupnitp • 

Une — de perdrixi &/»«*•/"* «««^ 

(IfittptULJt) . De — 1 /• dfc umfim • 

Dame. Demoiselle de — . ($^- 
Compagnon (1) - CH*/« • c*»^- 

piulffo (nt-nb^lf/tg). mpni. b mutt "Iffa, Google COM — Ill COM tptyi-H (A" i"}) • Faire le — , 

*u#l^ dtua^gn^ Jihcmhui^. Boil — i 
!St bon — , hf u futuul;p* 9 tjpoum- 

Compagnonnage(!)-» fitu%».npuitf- 

fm.0^tii*. umtniupnt.OhiA» • 

Compain (!) - 'bufprngmtf^i 
Comparable (!) i ^»t^ IM uth^t 
Comparaison (!) f flmtpfusutu, f . 
iffwlsnc 9 ft »h» Faire — , ^k^niw- 
m.^. Sans — , U,hd$t§Jbtfinui , #«i». 
i/Iiili» Ifi/iukvyb^^ HILL" 1 J •*"• f*ar — 

til — • A — , ftiutfipiiinnipiup, (nt- 

»^2 puA/i i^,) ^«i/. De — » /*u*^- 

\minwLji »li ( ifitrlfpini ) i 

Comparai.tre. paru, e (!) t,ft»n- 

rmii hrbhi* ifmhb nhhpbmlhi. fuifnn- 
[/lb ^'ui b phi pi i [WiplftujiugiHii 

Comparant.e (1) f U.u,bm), h\m iy 
Comparatif t ve (!) £ £>»iHnf,, t - 

Comparativement (!) / i««#/fc- 

^umnLOhiuJp t piuippuwttipmpt pnti% 

Compart* e (!) & fiiuqijuiui tulpui • 
Comparer (!) * fiitn^mmb-^ . /?«* 

Hiiftuinbf Se — , hlpqfitip 'HuiJb- 
iHitnhi fiiut.iiiuiiiph[* pitinnunnnthi 

Comparoir (11 t^" 1 ^'"** 9»"£« 

Eomparse (! ) f U^t/uou qbptuuml, 
fipmptcn.*, hpbcnptft 

Gompartiment (!) - ll\p % l»»pi 

^Hpn^\.(tftun.tnfunt.Jpli^pi$iti\>btu^ 
f»m »nfum g* .fiitttfatkitiifi a6bp f Jtbbpi 

Comparution (!) fr Hutbuilby,* 9 

nmbiuli brUbi[i t hbpfjiujnLift 
CompaS (1) - tyiiiptfl'h* >«n/», tpu- 

hi . Ifnnifhuignjg (ftp U % — de 
*oute). Le -— } tywl"" <fl ,utn, -fp* 
il a le — dans Toeil, tt^g ([»«/>- 

\ftl £, &jqHi)UMtlt* ui£p nuhfi t 

Compassed e (!) t 9««|^Wuf4 , 

Juoupbpn*. i/ifcf ) • Compasser 0) * 9«i/*^Uf . ty ?f 
in. fy ?7 £tU£, V u^b L t» 
Compassion (!) f *in$pkif 9 nif , 
mptpufitutnuAp . Faire «—• . tt/»o»««- 

Uvutmuhp ympdbix 

Compatibility (V) f 8'»pA"p--f, 

jmUfnLUftil (pUcObiulrj) , (pfcii,)- 
piiiiLjrtcOjn.\t*» i/jtmtfiugnLOfiLh f fitit*- 
tniitlpitqnL Oht.ii (upnfinimfu$iiu\ i 

Compatible (!) & (M»^ , !<»pJm- 

f'hih* jtuptfuip (puihbp\ , Jhmhtiig* 
Giuiuwitifig (itpututolp) t 

Compatir (!) l^tH^A/* ^"'HC 

\ijiphi {upuhuiunt l)btu\ig} . Jfnupu»- 
&'/»/> J'iipif"ipl>l t urn fhlf phhl *""< 

Compatissant. e (!) & iitupblffo, 

uftpmgtuL, qOtutf* fliiujnLioAp) t 

Compatriote (!) - £.«v/i*l»«^9 » 
Compellatif. ve (!) & fl^qq'»f»- 

IpiAi (i/»i»i#i»/»^) i [notafn.* 

Compendieusement (!) / imi/m- 
Compendium)!) - liuifwtioutnjp't 
Compensateur. trice (u) £ ♦»- 

jumpfAih^' 6intfmtf2t*n. . f m 2jutfu$* 
Ifjniulj, Iffnnipulf {fftutfmgnjgfi^t 

Compensation (!-u) f ^«#i/.«^p2- 

rt.nL OfiL^i, ijtnjuuiphltnL OhL^.tfinfum- 
qmpji Ifftif iftnftiiup^'L%bpniJ /Jiui/inc- 
gnitf (.i|.ti|iminj). En — ♦ ft«|"f» 7^- 

Compenser (!-u) ^ t,* u ^—^2 n hi » 

lfinhitiiphlhl. Ifjf* n - C^/» fiii»if"*lfP2 m ' 
nb^ (ufiiipuij)* Se — i l^t»nfnitf^nf»l % 

Comperage (!) •» ifltpiuKtujpnLj,. 

rjiuijtnlth /iomti^nc0^rili| quininiulfgni.- 
Ojith* % JbipmilfgnLUfulii 

Compere (!) •• W$pmK,ujp. »»«.ili»«#- 

fiinjp. (tftuqtiihh) plilfbp , fjnpAuitfftg 
(fuutphpinjl»), usijpmp. Un — i U2- 

^wnyi/, m\t!fiufu i/^^» Un rus6 ♦ 

^tupufhtnnpqfi^ Huupufjitf Un bon 

— ♦ Un gros — , &ni$upBi$>ukp % 

tuhnHthpfutunuthp tfiiipq i»» 

Compere-loriot (!) - i»«»»«»/n«% 

^ftftpbuilft 0n.» tfiaphlf Ijfeoq^ U1T- 

i}mi6|ii)pt v Google COM — 212 — COM Competemmefit (VfWW!) ^fl*- 

Competence (!) | fkknbtwtmtf ■ 
Competent , e (!) I fkh ****** . 

O^lnULftHf CUftftff^ftf^t Jt»»ftf*Hf»$ 

Computer 0) x.h mm L (^ u>u% *"*- 

iLiuLmmt.9mutu Jp Jkf)* &b*.\$fi»u$*n$.- 
9bmm mtulf {fk&£ (mmhrnl/f Jp)$ 

Competiteur (!) ~ X^uf^tuiUnlq. 

Competition (!) f Jt»<.yui/ti»7/wM.- 

Compilateur 0) - ^p$up$-a • 
Compilation 0) f ^^tuqntf, 
Compiler (1) % ( hp4$$p>u, l b ^ i/lwuifr- 

luuAi««a£r£*t pi$$m$t$apb[t 

Compitales(!) \ j (*bp$ l $$luutnoUpt 
Complaignant, e (1) I & t %" 

tnutjvm^ tpu1ttf$u$n$i$Lnpt 

Complainte (!) fr Sp"*»^f , «* 2 

fuwp, n 1[*. **ifff»»tfin1t bpa % JpJnLUf 
stupUlU* 9>wifft ^'M»^»«tfl«MW/> i 

Complaire, plu. e (!) t, £m«.u#- 

Se — ♦ UtfunpJ W»l t utfunpdjii . 
itfbp6,nhi$i^ ? joptuhm^ t £<m <.!*/>£ Qip 
qb$ibu^$$L9bt$$%\ t 

Complaisamment(^mt/iii!) /ty«- 

tfi$$fiiuSopt\u* * iulunpdnijo<fuip* . an- 
/in uhmlf ii$ pmp* $$ihi\t$$$an$^$$$mtup i 

Complaisance (!) f i«««i/J«««#5«c- 

0/fL*. uifunpdtfljHiJnLQjii.'ki*) H,u6hl- 
01*1.1 . fi,u6nc 9 /$th , wfy . Par — 
pOlir llli i /»/•&» lpuJ„rfiir&ujp,tip . 

Avoir des — - pourt ^mJmtpuutmp 
CW"l' Ayez la — de«.. (Z<jlm«-n«-- 

9 ft t.l$ % HuiQncO^Lit n$-l$bg£p, hiutfiu 
duM&kykp*, p$npbd$u£bg^p % 

Complaisant, e t *ii»Au6iu£*j . 

fiiiphmfivuS, it$uA\$$t$li»u&» £ {Tuipntu- 
dutonjy Ifimfiiibtiitntupt ftfim.li Apt 

Complant ( ! ! ) - Ifmrnm^,,,. 

Complement^) ■*> ftn+ulnmlfnL.r, 

Upniif. fr&ifrp • — direct , 0h$x/$ 
foll'l'* — indirect,f*W£ /uli 7 /i{»t 
Compiementaire t t/»«"$««-s^ • Completf ete k &4°"?f* ♦" ■■ " ■y 

fci«^ , tf«tfttfn«i^»Ln. % ^MNTm^Mf^M^ 
(^ mfc yntiT)* f •» IjJttA 9fn-% ipmt.iL 
iptugitti, [tfuAf All — t i,mtA*iftm** 

Compietement - tf.«*y««V» 
Compietement ffln[*pm\{l$m,*mpu' 

tniupb intuitu* 

Completer % IW^, L p*ujU L , mJ- 

p n 1fj*[ t tun.tfHHHtupb £ f lf$4t$mMMpbm^ 
ftbbpt IfmtnmpntAtb # i 

Compietif t ve c, (A*7/t«*)p»«.*, 

IputgnLgfe niun.* 

Complexe & faqJiuj**. . ^«.«i 

(tf^i). fumnpnchtutf t 
Complexion } tyi«{ifn«.m£ (afiwfttA- 
»«j), fuiut\hni.ut&. phmL0fiu)tffmtppt 
lpu<nfn*.Bfn.)f d^nt.9^tX f jiunouJi 

Complexionne , et Mai — ♦ 

Qnn.blfU$<atf t t^ntutiujon* t 
Complexity f fimaif»ujonnt.Q^Vi 

Complication f ^'«m«f«i/ , u»lim.f f 

Ifb&rtntnnLOjitX • pmqftttdumumtJi t 
jutmt.XnuJ'iuoltnLOjiL.'b (Jbpb\it$ijb\ . 
futun.1$tutfnt.tf f lflt6n.nvtnt.tft 

Complice t U f Ug»pn , ^#»|^»«- 

CompHcite J ljgnpqnL9ln.h 9 Iftm- 
ifiubqm.0{iLu t JbtfuuiifancOftt^tt 

Complies k j ^ii»tiitf^ol>p*, 4«tu- 

IpuHoQp*, btjbugl;i 

Compliment - ^n^Him^t^ifc' 

fuoup, ptuipupiuifiupni.9ln.u • de 

felicitation t &*"p f *i»t-npn*-9l*i± • 

— de condoieance. t l % 2 m '"^S mt 'f 

MaUVais — , U»l»npn ptumimpw 
ifiupni.9 fti-h {gust, inlf^iulfuim)* FairC 

son — t Zunpii$ut.npb i* Sans — » 

(Op !»•*) flintjl; f$ puuo^ UtatfMp&wlf J 
i^tu$jiupu$i^$api$$tfi$$h ilbcp , libd**** 
piu\$p^ ju$p€fin1tp y (fn$l$$$up 9 ptupbc. 

Lettre de — , ^Mitiu^. Mes 

— Chez VOUS. (tip U % ) ImumtmUt 9k 

pmli ^n$JUf$u > wiw'iiuf . Faire — det 

Digitized by GoOgk COM - tt3 — COM Complimenter (H) * flmpbib^ 

^**u*nLuutfipbf f jbnpdwLMpbf /*£*» 

4?^^th eil-l • W 4 £ * viMr* 

fll^, £IUlt*$£U$l[lUfHH.QftLlillkp fltO- 

«fe, tjn+.hp c ib L . II a <ke — a 
Toccasion de la mort de son 

^2 tn,u ^9 nL PP J*»J*nbtH.bq*u'U ftpbht 

Complimenteur t euse £ 4 f 
Compliqu£ , e t (T»«Ww*»f , 

ftfutO , tfiMin ^ ufiuut i lfbinu$ifi , 
Lii£n.nift f tun6nt.h • p*t*mt^*tjtuu\t » 
iuttin.\n*ttfmuU [Jbpkltjuj) .fu»urt\*n.tf % 

Compliquer * ^iM»tW/ t fum^hp^ 

atmqifiudtuah ptrbi {dbpbhuif}t 

Comploter * t#^fl^» qtunuqpb^ 

JbpUb*»ijbt t [£m1i t 

Comploteur • ^f«*t.u*^/», ^mi «*. 
Componction f £/»72» utnfauAip • 
Comportement «• tyj»f«if'M.lpt 
Comporter * V7»*£t 4mA^»i^i 
^(t tfbpfihf . Se — ♦ Wlgwflu , 

Composant , e £ ^qd^ . p«»- 

ipuqpft^. f m tyuqJfa Jitipdjtht 
CorapOS^ , e £ ty*M^i/*iuj , piuq- 
ipuqbvufi (.••)£rftiy, (...)&m2i. p»ipf 

(p*« ) i p w f»7 ^ PT7 («»*(»*«- ) » 

piutfuHfphiiif ^ifiapjfi\t % jiutftttuittlf}. 
f*HfnLni&nj, $utumLHi&n]%(i\»iuiUMlptip~ 
1f*tuit ptuqdtatftuuhi ptuqfiutftutAtbuij 
{Jbpblmjy futum%n$.iuSmj» jtupqttip- 
bmfi jbpftLpbmf (fkfp)' Sodet£ 
bieil — t Qbtnfip* <f*mpqp\*tnfip* plt- 
lfbpniQttt.b, f m j»u»nAtnM.OjfLl>tptup- 
qut& v ptmipMqptui • pHtquiqptub ^», 
pmpjpiutL.f f fimqmqpbmf (ji(iiii.)i 

Composer * 6*7*i t V^l^t » /•* 

ffUi£t lymnXihfo pwfUHfpb^, pupw- (frfif ). ^m^, jmpjmpbf, jbpfftpkg^ 

/'"£ , J<"pumpk£ (*impmwml;pl» tow). 
9»fr4h jHKptftupqtikf* jaipjiupntlf^f* 
(lurjStfmm'UpIt Hbuij . mMfc<uc«{»nt.ir 

v"2b^fb «&»**£. Se - , 0«^{ , 

IfHiqJ^' pmqtfmltu^ flpqjfhp jmp- 
qusphf, L p L m &7 mi f k hl i,tfplj L pl>L- 
pbf f ifftJuifttfkj* % iiihihnmnpffiit' t 

Composite i ^**»/»i» , /Miu^b«#- 

Ifutptf IfrnptfitHpuh* jmtpulftttptj* (n6 
6iuptnutpt»mfbtniulftu)t\ i 

Compositeur - #«j«/>fcn*i , yo^b. 

t»Mt/f , futpHiffjip . \tn*.mtfmjuipifnip t 
'b^Lttitftufijn.ti » qptunntp % 
Composition f ^mqttmt.Ufiila t yo- 
pfihnutf* lftttff4&ti& t 2^"*>m*^« jmpji\t m 
nctfii^t ifnnfifncOftLh « pu»p0f»i.OftL\t 
(p-nfa) . punpaqpuL^Lh (fbif/,) . 
jnphlutLtf (bpbb^ % tfiinnHmqpnih , 
tihtflt'yutlfnLVftLl, (bpqm^qpnL9/iti, 
bptfmufrpnL9fiili % bptf % qnp&» *"'- 
ptaqpnuOjiLXt ^nt^tfkpmj*^ . ymputb . 
ftpmLnifunfinLOftLit t fiuitfiuJiiHjhitLtf* 
mhJiliiumftnLOhui)* 7' M ?^i*J?. qptfiftu- 
IfUlIt fiiuuinLgnuft qputtftutfmpl* (/»«- 
c^ui)bn(. Obmlt foutfuip} . Rmtfrnqpnift 

(lufiuitutmuftpnilpnii) . De bonne , 
de facile — » fro*pl* uftun^nq 

jmpifmpnq* iitipifmpuiJjitti* ^Jtupq) t 
qftLpnywpJiup* 1 1^ iLV"^ «y/'«-/»»«V<l- 
liiiitftni ft*, qht-pwtn hlf* % qftLptuputti* 

(Wl). Entrer en— , £mt/mJMi/!^ft 
Composteur •• ^»/?i»t"»/, i«.«#«.im- 

puipng* , uiiufimujitutlf* y mntn.iulfi»tf% 
Compote ^ Z»npu*p*—ll*pqi tfpqut- 
)f/2. En — -i ft'iitfi b*J»ut& % biftuf 
qtu)»tf* [dfit$)i fdpqmlinLfng't 

Compotier - ITrT^VTh "»*"?"» » 
Comprehensibilit^ (mlu) > ^ 

trill^li»tffH*LOjlLh 9 ^inuifll»\ll$iffllH.OhLV* 

Com pr6 hensiblei IT ****»(*** », <»«««* - 

IpubtOfjflt [pni[am1iquilfnq% 

Compr^hensif, ve £ £Jp*l»q . y Google COM — SM — COM Comprehension J bAuptd, gif 
Comprendretpris,e * ^ «//••» mn.- 

tfMC£, /llllUHC lfl\lkl t ^i/m'Imm^, /?#««#- 

Agiiiu/* qflwUni, Hmulfhuti ([ktfitL). 
(i/4 f^) »'«-l»^^»»«»l| pnijuilipulfb £.£»•#£- 
"*•*(• jhl^L* I 9 Wi SfHf w 9fM *^/^ 

iiin.L#iL/> — qn. * Wk^ nL l" ou Pt* % 
Jjiuipft f*uiulfl»i»i, Se — * ^fiiw^ui* 

IfftUuttt \ifnfuniht 

Compresse } f*«#i r <t/»4 (•/£/»£/») , 
Compressibilite fr ^^*2* M 4r* M,fevvv& J* • 

Compressible & jj>i;««^i#itn 
Compressif, ve & ft*?hi* 
Compression f i^2 n, n ^7 n «-^» 
Comprime. e £ fy*//n«.iJMi£g imu 

Comprimer* *ft^£. «i'«W^.'«/'- 

^A^/» 9 W «9*Z *« 

Comprisi e £ . Y — . ir/imuibq 

/Jui^it #•*«♦, ^ui^ffi/ti/^'i i/£fg • Non 
— » ^utivtit-h intl % fiiuyu hntuu* \ m- 
/limL^, P'«q /ii [ihnpJim'Utiipbp* t 

Compromettant, e fc ȣ.miiJ# v ^, 
Compromettre, mis f e *»• «t»/ti«t»- 

^£ , 1^111 m)t€f ft bhOmplfb^ * phpitih 
Aqb^iii'lmtlip ftuiitb [ ^npinnfiLp iftnuAi- 
tfb[ (^i/^^nt). ifinpJitiihp pbpb^ <fl ni -- 
fup t tftopJiuthpft di.f &ffh[ {^k f /c) 
fumn.\ib^ lihutb[, {"I'fil {l"l'^fr ^d 
**Vf )• t, ( pmlih tin ) nmuiiiwinmlip 

nu vblh «4f ^ nt i ni -i* Se — . ftWW. 

ill>ui l „'Uqb^\ jihpltbl^uiplfbj* , n 7 « 
1t nL l u P fat. but tup ail fill uiinlf fj^^l . 
uthnL^tfi ft mil k^ ftp t[pmj fitoup pb- 
PL 9 '9' M «"/»*-£i i[wit\tab /• qnp& nlibi* 
/•/*""£ (iuli<y^ui««tt^ i/ji /»/» 1/1)1 

Compromis, e £ /»{» «*^n*.t/t tf#«- 

•»«#<? v upuutfun tfimttiiquid » liitwt- 

~%uwuiuuiih)i)m mjingjiqb[nL 0*cf{0, 
qututmltgmQtit.t/9* , fitucuiiiiuqfip , 
Jtuhjftnutffip** fipiiiLtiifunfinipi ftiu 

ifutitujlttLtf' Mettre en — «tf<-f»A?A 

fi/ingi/uili &<$*[' *U»&ln % i/itip»M#t^£ . Atuttp ditilib^ (Jl;tfnt.) qpni.ju , /•*•}•• 
pn^jtu tfptm.b[, uippru.hitifjpb[t 

Compromission J ttW«A*i*«c- 

Oftth* % mfcnc.li fitulibfp • iftnp&mli- 
tffttpi ifinpitiiUpfi b^Qntplfnufi^ft • 

Comptabilite (?<%) J l.tifmr*** 

IfUtinLDfith 1 fiw^nLtutpu^nLJi . pf**-' 
hot. m£ ^iii^Aip* Stu^nubiftuip . fitu^* 
ncbhiiitin.QhtA» SutfunLg (i/turiincv 
«/Vt (/£#). dttifun^ai^lit.** 

Comptmble (70!^) £ ^i«i/;«|».«- 

j^iif#t fituyi*Liulfuii,fiiii2ni.blfiuinLObuA 
( #on»>»«oi)« (ituifinpimnnt-* Aurtmtittf- 
l«/i fff««1fnliiM^ni.ft* (nilinnppi»ia!>py 

Comptant (70!^) i. Argent — ♦ 

tytmnpimmt ifpmif. f fytiiutpitiiitn ifp- 
pmtfntl (t[6iuph[)t (ftp IS AU — )» 

Compte -• 4 rt 7/"-> tii-Aup £m^L» 
mbublfnuOftih , 2"*^ • — rendu* 

/»/ii«/|i!*i/iui»*, tuuitnunLQ[n-}i, ntpAia* 

lnir^inL&/iLlf . — courant . ^"7- 
nL^QuKj -De — a demi avec 

qn»i */t«* ""I '/t° phll^p 1 ifftunv 

Kbin* 11 en a eu pour son — ,/»j» 
puiJjilili utnmt. . Cela n*est pas 
de — , tt/« ytbajniftp . A ce — , 

votre — . \u — de,^»'n,(5^ ? ) Iiim- 
jbi"*l) (»iifc»il»^) fiiiMntn^. Par — ' 

^buiq^btn^t np\tmji U . A bOQ » 

f hbt,puiq'bfi f fiir/fiili* hpiiiLqni*i;»iupif' 
buiifpp. De bon — , j^mt- /J*i»>n«.4r- 
i«^ v iiiiLfiiii}ni.ni(fp • 1ii#2"«-A i/^-j 
fhinuih, ftiuynLnLnjin* ^rtLnipuftuiAht** 
litiiLmmmpjiif, mhlfbifS. ]3e — * faiti 
^u^ftL phb^nij, uiJbii JiImi Ifyn-bftti^ , 

Pour le — de qn«* (/*£'/»»«-* «i«^ 

infill* J^lfnt.h bniifmp.' Sur le — • 

de qn«, U*t;tfnt.h ttv'"J (^7^Z y««^« 
yuthpiibpp) . Sur son — » Ul»*»/t 

mli Ji fill i(pitij» ttiltnp tfp in J*p* f»p «/»»»- 

m^Ii. ^ ^.11/ (mnlini.^). Fa ire — , 

fiiuhji tub n nUi « Rmtfutpm.it ni%lr» 

!"«/. Faire son — de t lTf»^pp 
*yW£. Faire son — que» ^nm«i< Digitized by GoOgk COM — 215 — CON ?£/"*£* Donoer son — k , ^6«» 

iAf itt £iutfpb[ (tuinuij) . Je lui 

li donne son — * flc^t luiiij- 
7»«.^ /»/'/»*». Avoir son — f ♦«#. 

fuupiudlt nct>fr)iifi^ , ynp&bpn /•««. 
1 H mu l* >" ,< / > ^ i «««.lini.^« if filing /»//'"/. 

4 / ft*, fu^/rc. A — f ~ fi«f»- 

ntmftuuh t 

Comptt^.e i /*«»>•/» uifcf jpm.mc> , 

tUfian*. m&t mn.fimifiiipnLiii&** dmuii 
it i|fiil«f|M/J| (p r "J[bpnijj * 
Compter* f^mb^ dui^nub^ but if. 

*bs 9 fittitffthi, nuhbifivi' th^bi tttiju- 
<»uiu utiuithljtu)*\ tnbuuib PlL at L C'"J U " 
ftu)s tpiipnt_'l*\. ulpimd- I* 1 1 tui t "h"hl 
[ii'ju fth^ Mfi#tfc)j£t*)« qtibi « Umifui- 
ib[ f rf>uuh[ (pitipblftuifiug Ijmptf) . 
^mifmph i, ubufbi . pwlifi mill nub # t 
I'Hpybf • b^iuliiiicrt^ {>Zf&£ {Jfbmupp* 

fwnb<pip&ni.Qbtutfrp) , Sans — , 
Hhtf fiii^t* t-bp , 0«ij . — ses pas , 

frfi'tyi p>;/b[. q<1''J? f'l'^l'l* se S 

DQOtS , fihljphlpn.iftii{ , dm up dn,up 

jitoufn . — qch. a qn. ♦ 2T£4?"-*' 

fiiuiotAi*, mugpbbi • 'yUnpfitubwi /»//"'/ 

puty i/^i fiiuJuip. — les raorceaux 

a. qn*» ULJbu jih^ £MJi/mt/ m. Ifjnnil ill* ^^miwi.ti . (iuiyfiL inbuubt 
hitjfiL tnmi, Jhuipn nubi ifmiunhp 

lfr U b fa-ftyf J n J u 7 U Z, «"4H"'- 
(fej, 4uwhi*I> l . 4f»if»9 T/i"*-^ , /»•«- 

iluipnihi nmunrfii, nhuhi ('"/" /•&»> 

it><n61i41i) . — que » — de f */«»/»- 
^£. A — de, tty« /Aj o^li • II 
sait — , 4"7/'«-f? <fj**"y n q dkfr k • 
Vous comptez sans lui t S^fy^ 
^ /lwi^/rt *&« ijlrfrp . — trop sur 
soit ^"Wk""*/'" 1 ""'"** il>1*b[. II ne 
— pour rien,f*»«*»/» w^ ^npnujip. 
Cela ne compte past tt/w jflmiA 
pi^p' ^ubufntfip . — de clerc a 
niaitre? ftn.u*^l» mnuuiSJiu Kit^ftt-p 
«"«■/• Sans — son h6te i (tf»4««*- 

p^^ pculi tfp jnju p»b[ t ufutuJn . ^ui^mLnLJi^ fi%paji\ip Rintfimpjii * 

Compteur • v^wcnj. £•"?«* «*4% 

fiuijiicuipiiip . Huitfuipiiianiq (li**»q/i^» 
tnpiu€fUikiutfi ^Jbpbinujb\ t 

Coniptoir •» 4 u *7* t ' MM ^7 a *^* ^<«9- 

fiiujni.uipui\i (npuitfiuinuiti\t 

Conapulser («) * ^p^i, ww- 

wb^ {tfppbp) • ftpiitiftiihun. uibuXibi 
(tio i/mi/ f»A P nt l) D**i-nB ' 
Compulsoire (u) - (^nmmpfi pni[ 
tftniincutd} Ohli^U, Wb. (tpiuJm'iiML) 
mbuhhip Ipuif uibuhb[ni. RpiuJvuliiu- 
qfip f ItOinuipiiiigtuahp* , Itoimiipui— 
tfitLUip i [ftmifi*-! tnoifuiptiifiiiijht. $ 
CompUt(y 0\pflLtf.) - SotftUfiuitfu^ 

Computer t.<f""/''"*»'"?*'*/7» ^^wj- 

nthi, tu Jtu fiti^n cb i* i 

Computiste -• So*f'»p ( it**2 nL, " t l^ Ui * t 
€omtat •». Le — . ■£&faut<«i&M*ii 

tfnifunt.Uln.lit [urn-fijii 

Comte -♦ Comtesse h t /»'/i/,/^n/l. 

Clomte •» ^mfuiiL^t [pbfy Ifutpmb^t 

Concasser *»• Ijbub^ tfmhpb^ i/i^- 
Concave •» h n p»*Jki, qntpuXbi. , 

rjnqitiLnp . COnvexe » 9»"9m-- 

untgjib, LnphOuiqnat 

€oncavite f ^n^uJtt •/"-«#*# ^mi/' 

bmif nnatuJ. hjtmmp % bintunhnp t 

Conceder * S>»[ , 2*» w / ,/ » t / • Wn y£ 
Concentration fr //i/./io./ini.t/,^^- 

unhiULnpiiLif. ftinjutluifpncif. Ifbiuin- 
\imgtiLtf t 

Concentre\ e lkWiunnpq y IbpiuJ* 

ijmiji* , iibplfbifpnh i iihplfiiLumil^i 

Concentrer *»• *tn»-u>b^ gm.ifiupbi % 

lutfijmifibi t IfbnpnumLnfibf . dintfiw 
fuptfph[ (^ i/^ ^t*") • ^biipn\iiugiib[ 
(qofio)* \tbpn fib £.lib plfnaiib i* (q'u* 
unnf \' fpiiLin ifwubp'li fiiuhbi t i«*iA- 
>l»nuib^, Se — , ttc/l/nii^nt^. 1*^/iv 
*lbbi f Xibpiip MfiU&b^* 2" ,ut 1P u "tl , l 
fiiip fipJnij t 

Concentrique i iwiTiM^i^fnln 
Concept (^olu^i^) •» (f «#>^ in4- y Google CON — 2!« — eo» Conceptible c frfM*"^* 
Conceptif, ve & Bi^s^i^m^n^ 

Conception f 0a*jMM«mrti.if, y^m. 
9fn.1i, jtpatg*t.tf. fiifntgntifi 

Concern ant *► «tf»w/ ♦ </J«*/to , 

ti^iuuii/ufi/fi j ifbpmpbpbm^ • 

Concerner % tm»^i«t/»^ , *'»,//»/ 
•yMHn^itf^. Cela me — t /»*«* 4^ 

itpuuilfuilifi* lip tfbpmpbpfi mjn i 

Concert - S > l»—imyi*-9lii\ , «//»«u 

pw1int.0fii.1i* {(jLpnitiiulitult) likpnm* 
ImilfncOfitli. bpifuilfgnt9fiLlt y IttiLiu. 
tfw1fgni.0fit%» tfuiytiLptf^ line in qui. 
Umltq^u. SanS — t Unmlig tlfttupmlt 
fvnpfipqfiy mliftuutfrnfuh^ . (Jn — de 
lOUangeS, fTfiiti&wjIt qpin.iumfip , fiu'lfiiHjtiifinlip*. j \jm.un)p 
mnLituflibuip*. De — » fffimpmli^ 
dfimufilt \ [tpuftmliqjiufi) ? ^ '"</"/> 71 

Concertant - ITmuhml^jig (Wi«#. 
Concerte^e t(ty"'/wwii funptinnuy 

ip*tp<pmr)pnLiub . Jfimpmlmib I mil 
A^p). ^7* b , ftmfiitiltmlt . pbtfpblf,m1i 
ppltmlsmlt, ubObcbO • 

Concerter % ilTfimpwlh) funpHfi L 

Ifiiiptfmifpb^jtuptfmf.ffhh 1 (f)p U -Afr») 
funptniprj pUb^unpfifi^ jiupJtupb^ 

l w k^L (/•/' P"'JL b p)' 7«";*»»4"«.0/n.t» 

JtiuqJb^ juipifinpfi^ (& ln ju*p"i-) Se 
•— » Qutpifmpfi[, ftmifuiinijlbfii, t/Arii. 
ptu%/n, ft*nphpmultgfi^ t 

Concession f Ipmtfmli t tupwo- 

itnt.0fn.1i* Untpuioli* \ dnumijili tuiiip- 
qbt. qfi^nqitLOfttlt, qfi^ncif (IpupS- 
bmg). qftfitt.1^ jltnpkitufi 

Concessionnaire ~U.puiohtuwl;p, 

wpmoiiiiiLnp 1 

Concetti(p«}/fr»^) -» ^ 4>,u JL m1i- 

finnfnjDp* % tfnujpni.il iiiji m1i6m>mb Jiifmuutpt po\»yl;Obiiijp% 

Concevablei4"'"^»7A/'^"i'"'//'» 
Concevoir * tf n g Ln pt i i, /7»««fc«"/ . 

ifptflibj^ (/itnpGniptiy jipultu,^ (tpuw 
V«*). 77««{ ("£f ). /»*/£ Jmiupfct^ , {flp L ml*) . ifmmpkmm L 
j«ijw\A L , mma M «pb i% fritm**^ 
(ofiujtfmii i%).Faire — .$«»£ O^J*)* 
Conchite (?#1/ita ) * Hsr***"f 
Conchoide (yol/ ) f i/rtL^.a^ijwj* 
Conchylienine($ol/fc) t Wjww 
Conchyologie(^*1$) | f*bffk*m~ 

\inLQjit!u% [pm1iunuiqmfi.qqbltutamm4* 

Concierge «• Sfc«^ M, * i » ■»lw^** 
Conciergerie f $tuy«#*m.lty«.* 

tfibuytM^iw^iuiti* pwtiift {ft fltHpfta)* 

Concile ~ (fr^fcyru^ul*) Jm^'t 

tulmp bmltntip ni ifShnp 

Conciliable & [T^w/wit, jiupifmp* 

dutuitilii ftunfutiiiijhbifii [uimJ*mntf\ 

Conciliabule - S«*/««t </*t^n^, ^«m1u 
Conciliant 1 e t 9*mqmm.tu[ntip fiiujutiupiup 1 

Conciliateur » trice & k f ^w^* 

i#i/>«« fi ia 2uiiup in p^ fiiutfnqitilfbp i 

Conciliation J ii«2i»»««.»^<.li. J/r 

inpuilinLif (Rutbiun.iulf bpbt.qntt nmiu^ 

9£f/""Sf )> (p^ t "fp , ")^g nt '^i 1 ^* '« 
Concilier *• [T/""/»»«^, Hmzmmp 

2iuRb[ f""[, ffpincbi (j***pQ* Hum Jut- 
pnetf). Se — » ^i«^in#t*.^,*i/^ffi«ii«i. 

V'/* l*p^ u 9/ ,,f,, -^/j 2* u ^bi l 
Concis* e i 2,niifl>p6> Ism.*, t,b n J. 

11 bq if tup mlt ( /?£r r^li tu M t 

Concision J D'"tp"^'"pu,l nt .9fn.l ibatfi ipliupii Avec fyitip£ 9frt.1t 

ft IfinpSnj, ubtptjn 

Concitoyen. ne f ^-u^'^iu^/rj! 
Conclave «• cf'^V V"7'7/ r * M '7'"$ 

iitnntf pltuipb int', tfiutlsiupiitu , dnmn- 
tjh m q » iji 111 limp uilti 

Conclaviste - ^i«/«^ti«t^ tt« 

ifimltmpmlt tfm1inq% Jijicuibp^tttt 

Concluantt e i. ImiTnqfi^ ^ nc . 
Conclure *». IHbgltb^ 7/*»t/w 4uA4^' 

limuibi (*fp&)' Rtuuutiumh i* V^P^l 
(l»*ll>1ip). [iniglbi, Ifltpbl (/toup), 

pmlpughbi (fy * "^W ' t. — i» — 
de, Ijmp&fip* npn^ncj'muii (ftm.%b- y Google CON — 21? CON hpfbuiufiu Kuttttntuuibf } l/mp^i Out 

'onclusif* ve £ ^Vfc « Mr"'" 

Conclusion f *h*mtapni.tf,tfbpnt.*f. 
Irjij, kykpnuf, IftuutHiptub (£ tun.fi) . 

htntn.r1t.Ofii.l4 , bqpiulftugmO /it. m • J 
AifjfHufy [tfimuimfuuitjhbpni. ), turn- 

w\ftUUp t lUIU^luh^llKfflp t 

Conconibre*» , t»"/»nt l»9« ^rw/ifc^Afc/r i 
Concomitance f t,;,fphO,„gnLf,^ 

[HLtfpb0iugni.OliLUi [qnnffiuOiiitft 

Concomitant , e i £*'t/£i0«, 9 , 
Concordance J IwJiiUmjuncf , 

fytup>u)tfii9ftLh' Rnitfui&tnjmin.if (J, 
^Tf A**i A*2 utb^bp f>puip ilfitupui- 
inij 9/1/1^, Htmfuipauppuim. (U>i. burnt 
ttnty). U, fyng pmnftg gmmlf, £•.*_ 

finaiuppmn.a * 

Concordant, e fc[ty'»pt»fc,ff<«</'»<- 

^1011, Kn>J,„p t uh, urttfffAiOiug (fttiut)\ 

Concordat - ITf»»p>nl„ifjf,p (tum. 

«^' utj,p,i,jf, Jg fibui). iffiipnuOftuti 
[ulmKffi mpnt-iub), Gntif$ultiij\$nt.tft 

Concorde f £01.^0/^1., tlfimpm. 

ImfyiA, tlftwuiftuJnt.QfttX'* 

Concorder ^ l'»*fiuJf»ui % QiuJm- 

V L h CW u b *«"«/•" «f«yty{ , utttfftlf 
(M(, JiuptT,upfif t Jfimpmifif (</^"i 

Concourir, ru, e t, ^npSmlffig % 

ihnltnnt. fjtmbf, oqmbf, miumumbf 
(J^ffL tfttpuutbtuh) • ^tiitfmifftHfftf • 
(r "A ^ft'*») tfnLqftltQuthuif (rf&bpnt.}. 
JpbtAuijb fiptucnLupubpu nLubutut f 
^nt^b0«uliM^ , fiuijfiptitt.* fi[f"'l • 

Mmuitfmfa Jpgftft 

Concours - fff^'-ffgntOftLh , ««- 

{<«ty}ftt.ity ( .t>, 2A,ri#i#tr,i/»«.0/>i.b./Juiti- 
<|f «^nn/ (tliuybmi-nfiuiy) . (jnt tfuiiffi- 
•yntv^tti (ttfiupunfinjfig) . ^m.^ib- 

Concrete ete i f>wiip>u S bm L («*. Wt' 9/k). OmUpn.fuf.u,* 

^Conc ration f ^H#Mf.myiNV (^«#- 

2ft <.«»£«*<) 1 [9*11 jr, 4»np6mt.npm.%+ 

Concubinage - (U^«««^ ^Afc.«^- 
Concubinaire - fapAm-p* 
Concubine f S«»/»m.4/», G*»p& o- 

Concupiscence f 5««^ m ?» **£• 
Concupiscible fc 0'Mtt^fw^mtn 
Concuremment (ftu*t/W1) /{ty- 

MfuiAigj tffituufku* fipnipnt. Ubin tfpgb- 
fntf f tfpgjiiitfp t qjfijbiutfpu bfittubinJt 

Concurrence f iAwfoi/imn©^* • 

tfpgiuua , £#at tutfpgnt. it , p*itpb djpp • 
gnttf. fH*%mtfpgnt.tf. Kntt.ntttnip ttt% 

(ftptucriLipy ifrppy h^rvh)' Etre 

en — lOw/tobf. bplfptnjft i/£j Ctl"'l m 

Jusqu'a — de, IT^*»»^«- fbgnt,^ 
Concurrent, e f ifcumnfium ,fciu- 

ftiiithJtpiirfii^tft tfpgmlf** 2 ,ll ^' nt ^l , yl'^ t 

Concussion J ttl*A/"" L «v ,M ^"'V^» 

utputn*ufin(iut)»fP . f9tupuutm4utpni.pt 

Concussionnaire - ^«»/»^, * ,M - 

pptittitttf%tttpf*i 1 [i A, tftttutmupuptnbifit 

Condamnable(?olattt/uu) i &<^ft- 
Condamnation^»M»»«M«^"»/»i«»»tJi. 

itfiitutftj t [j"J u {tht-ttt}tn)i 

Condaran^,e f %mnunuiuput. ««li- 
Condamner ^» %uuiunuuiputb f t 

(tnnLtjntu)bi» turn uuftuttf lit put ft*bi * 
ifuttntuupuptnbi t (i/iit4iH\i^M«OTi#tft^ . 
tuifptttuvittiitb i. titiufuiupttilfbi, btub* 
phi >a> tMlio«»M^Mi^ni./9ftuiti tputntw 
tuutpuibf 111 n. 111 It iu obi I mitt, n) • tub* 
pnj</ dpiMUiniptulfb i^jnjup Iftitpbf (^A- 
i.fiftii^()> Se — , *friiiuiniiipiipwm.fif 
filpu ftp ifiliin tputmuufiiipuib !• Alio. 
9^^ ufmpuiiui.npbf (ptii%fi ifp)t 

Condensability f fftntulfiuhntji • 
Condensable i. tfuimuuiffit 
Condensateur-^uiiMj/w ^ (? w r" 
Condensation^^»m•»lJf»»c^/ , . J^) 1 
Condense, e & tfirf«r« ifHLntfuutfi- 

Digitized by G00gle - CON Condenser * 0*<f«Aj, /•«•*/ 

tfmtftbt, fuutjiJutumb^ t 

Condenseur «• frtmuptuut 
Condescendance f pnmwpGnLtf, 

qJt£M.J t qftfnqnL&fiilt* [qfifntut 

Condescendant. e t £/»f monq , 
Condescendre ^nlmpHfn ♦ ?/»• 
Condiment - ImJbtfmupt ff ««>»/»/• 

Condi SCiple «• l^ulfbpuiuilfjtg , 
qtuuitbhbp % nt,unLU%tuljjtg t 

Condition f tyi«9«i0^tti , q'ftSmlf. 

ujuut^t&mu% tqtttjtfiuu, nptqftunt,OjtLu% 
fituhaiuifiulp* tnnnhm.tihi.u , ttput- 
IfnLU/tch. tyi/\ tnmpp * O^Qfttu . 

— de« ([/*i«^^««lii«j/ni.)l/^tii . De 
bonne — • L^uuijip (<n,qp,fh^) . A 

-— t {/mi ittttubint. itiiujtfittlttUL (Sum- 

^tY Sous — t 6/»«» ;/ MIW< -"/ l ^ n V 

(Amjubi) . De t H^bnt.tiiqqji 

(i/uijir/). A — de ty i A — que 
Conditionne, e & f.Mji/lwliMM.nfi 

(qni^btitnp\. biuuiuipbiiij* luutmnnn 

Iftu'u (y/ti/ > m f ;n<.tf/iL)i)i (/?/» ^ % Bien 

— )• Bien — » ^iiiLtmifutjtfiu^t f»u 
*"bv ('"«^/""V) • II e§ t bien — , 

t/»^"«/ t, /»/» ifftSittlfp qinntA £ £' 

Conditionnel i le i 9i«yi/i«lnii- 

Condionnellement / tfmjtfmuopt 
Conditionner^^"'^**^"*.'"^ *««&- 

qttitftithpubpn mitii^iutitjiftuub i, (/'»'«-) 
jopfiubt, ytpgub t (Jbiniuttn) t 

Condoleance f ^"""^'"-f ,°7'"'/- 
Condoma •» hnuqnJm (i [$ nL f i 
Condor -• ^tuputqutfiuiL |i 
Condottier (^Jikn.) - fttuqqtu. 

ptpuqjtp qftuitt.np , pmnnuiifnipinftlj' • 
fiputtfmutmp (Jutp&biuu qhunt.npttig\, 
ptttnnttiqopmtltiip 9 1 'shl* 

Condouloir(Se) , t2w>«"^/«/."9U'//- 
Conducteur, trice ffi^'pih- V'°- 

phi.nin.iiifuttpn,Jmphi 4/r}f'it.0&'ulia, 
qnpStut^utp* tttnutfuiipq. fiujqnpqh<» 

dun OmnibuSi tftunrtLq/iq* 

ConductibilitefZ <w T»^7 ,i, / , "'/»"*f * - 118 - CON CORdUCtible & Imqnpyuptup 

Conduire, it, e * fiU.uijL» r .jfc 

i/io^f). jmuqiuplf bp9iu[, uttmltbt t 

nit'iii/t). (^iMi^tncj £mli£»j* ancni 
f niyo Alf4 inAij ) . Hutuguh^ f tutu 
(ifiuin.iug)» nt-Hqbf t[uipbi ^ If tun 

(Qp U -A*.)- P ^ (^p 1 /.-i 

JuibubpnJ\ m qint-hi (*//"'/* <**&•*«< 
pubi, iiLqqbi, ifntpbi f ftptutftiijb 
biiitimdmnblt ftndnt.h I % tun.tumut 
<!&£• pttttbgub^t jtttnui^ t^ntph^ {Ju 
lb *fy n u*p& nLU *Altbp) . U 

femme a Tautel , 4«»«^»*^ 
S-ttufa (ifrtun.tn<j) • Se — » d«. 

linpqnLfii* put [bit qjttlb^* t l'"l , P % 
Quigp pnhbi, JaipnLht « 

Conduit - (Iqif-qHij, s^ , U nu 1* $ t m T 

pmht ijinq, gitLq% (iiiwu^tpitq t 
Conduite J Htqqbip, ilmpni.Qfn\ { 
lumujhnpqnuUhi.'U. tnn.Hio^inpn,(iuuf 
tnitL^iiLnb bgtiLRht.li » jnt nitipLnttf i 
qint-jtt /»//***//», tiutpynt.DftiA» % /jumuil 
t[uipnt.li)hi.V, dnttitfiuuiiunnt.pl tabu' 
sat Ojn)t^ Hndnt.nt.Q jti.'h) tun.tt$fhnp 
nm.UjtLU i ^Jnai. no). ttiuintiL iii&hi tha 
in'huibunt.p IpnAibpnt. *//""/) • ^il»« 
Q""h t["tppi nbOmgp • putph t[tupf>, 
i[mptfni.\tp % nUQtitgp. GuJifpinj qh**" 
hutiny hinfitubui\tnt.tihi~\t* jtiiuiiubiu- 
qh& % pbQutgp (qpnLiti^ft^' 111.1. (?'"/•* 
qtuLttn$tt.ti ht.lt (tqttttnbb /»/») • tit mat.- 

T"J, (f/») ,/,?,c 7- b"*q»*l>»\ (^r ,,# ^/ , ) , 

Condyle •- Qoqmubiq nittfp , joqb' 
int-ttut (nttlfith\t \\mmnt.LiJt LnnJbpnt 

Condylome -• fl«««i.nfn tuLb^Jjiu 

C6ne •» fintpq y If nit, jubgjtliiipnL 
ubn. tfn f Ijnltnut | gnt.Qht.Vi 

Confabulation f Qhmm)»fi juoutulf- 
Confection fr C/»*«A^ ^fbgubut % ^. 

^/ff » iftltnuf*^ fftlttULiuputnt-J 
(oitufpttt.), (^uio)««|iiiip»ii.(?/»cli« ^m» 
intitpnuf • jopfihnt.tf (Ipt'fiutqpfi} , 
( IpulitM \qpnt.tf . ifittqtftulfioftnctf* 

(tuttttnptiitun ftu$qnt.uuip\ . tutu tn put utm y Google CON — 119 — CON utjlkifip, 4**? tf^mO^fiifiL u ifiufim 6 

onfectionner * fl^p/M/, ?^/' 
onfectionneur. • ( luiqnt UUt 

tt)ifnp}*t [Ipult 

ohfed^ratif, ve & ^h^iuifgm 
onf£de>ation f l#/»<j»«^i«/^n, ^ 

onfedereS e - %u^i, u tffig f If, 
•onfederer (Se} *>«»»2* iw ^/»/« 
ionf^rence f hnpfU»tptj t pm%iulip 

*tUfit\m rfbuttftnliiuJnipitf. npujpm 
atlfnLifp f lH*6i$itfmt.Jp* (rtLumhn- 
«#). (^1»i#»»#jIi/i) tfntufuoum.V ft th , 
mihtnfu+uriL lib c ii.puinnmmnt. tfl abut 
*p'ng\ , iiinphmqpntif'i 

lonf&rencier - ftiuiimfnon i 
ionferer * fyilbnbi , finpfib[ t 

"»l . puitftftuuth^ ^bniutjfiphbp) . 
frnptintprf fb&£t pu&itilfgfiit 
lOnferVe f ( hi»pmhpnt.pif t paituiq- 
ftbbpnt. libit ifp i 
iOnfeSSe ^ fBnnuinifm)iiu'li^t 
lonfeSSer ^» t"ntnnnifmiigbbi' ^i»h# 
inifmhftf (i/£»|>). pmpiHfbi nititni- 
pfa \unuutntfnthfi^ (qHpftumnii)* Se 
— , f>"uutntfitiiifi^, pUpuftiip junuinn- 

£onfeSSeur -• t"*umn^iuhnq (tfi*p- 
>putnnu\» h*nuui»tfmlimfim(p i 
Confession j» h*nuinnifmhtu\ip funu- 
ntiifniiintOfit.ii (pmiifi ifp) . (ffipftu 
"ft" fmniiuinJuiiihipt nuiLtiilifii.tfAi.ti. 
fX'Lfif^foiin^ ntiitiuXitiiabp {ftp It* •— 
JC foi) • fanuuinJiuhiiipiu)i*t 
ConfiailCe f «£«uimtfnt.0^i.ti. £i«- 
top dittihnt.Dfit.ii • jttihliiitttuitiiitiua- 

"»i0^tfc r fiip'btutlumut/intJi.Mettre 

^ — ♦ ci«Y M " L AV # (* £* e — > HpJiu- 

btu'itm.iiiin* tfuuitunmptfmit (tfwpn). 
l»ututHniQbmJp s wlljmoljiuJ (rjlibj). 

En—, En'toute — ,«£«uii«$om£1i, 

™ T^'^t tuhlfiutilfuiA t 

Confiant, e & 4,utnu*fiuiJfim y ^p» 

inui/J. <paipnhiiiuuig* f tfotn.uihfipp fvo- 
>"»^ wuLtfltwaffn, tluuimfinn* jwfoi* immftiiuutUM^^ fihghusifuutm^t 

Confidemment (•uttM) / IFmkp* 

ifuipmp^ tjiuipm\tfit 

Confidencef%M7«*»l"«»*'M9»»«.©/»«.fc*f 

yuipribftpfi iftunwfntQfiLii , a>«iniff 
t»^>, funpftpnttilfgntp - ubput duutiti- 
UntlifttX^ uptnutlfgnt Qfit.ii . FailSSC 
— , {/m.m Jitijuti»m.&fitit • FairC 
line — t %*utpn\$fip ifp tfuutttififn* 

Faire — de, ^tiqw%f fuouhp, *#«#• 
7»»7 A Z- Mettre qn. dans la — , 

*hfnninlfft(f % funptpniiilfftg nnAry* En- 

trer dans la — de, (r»tbptfuiimi^. 

Kn — fcnuuwJiiiiiiiipiiipt [ n " f (fA4* 

Confident, e i irwkphiftfunpfipp' Confidential IU UlUUUti \tufi («♦ n/fi/i *ift*^n(.r>f)()t [tfmbpiftntfiuht 

Confidentiel , le i %uipnhp , 
Confidcntiellement / ^i«#|mt^ , 

ifmbptftiipiup funpf»pnaipiiip% 
Confier £ 2bnpp jmhJihb^ uiLUili- 
761, diitnutftfii • limine I* iiiLiiiiiiftrr 
(fiiiL^iuthp* ft't'll') • jutjtn\ihi % Uttupnp* 
fbi t Jnuituftfii (tjinnwhfip\ . Se — t 
fitiuitit/iti/ii, Jumiiififii, fuoufti giunut- 
t»/»/>> uftputp puAtutn \ upupiultnLpt 

Configuration J 7y»«^ «*^«., ^«- 
Configurer ^ ^bpttftupiu\ib^ , «m- 

ifttinfiJbi* ? Jfcr. tfliiii 1 

Confinement -• fiffy^' Ihuib/jt 

(mbn ifp) • JblfnLiimtfnttf (pitihwh 

Confiner % 67^/* ^»«Af ("1^7 1/J1). 

tuiftpr.tfibi t uuifitftuuitttpinbb 1 . *()ntfi» 
tfiii^iuttff*g % tfhu /»//"'/• Se — t "flui*— 
«-Al, tlbljncuiiiliuii. mh3ilfiinfiiiilffti*t 
ConfinS-* j \}uiHJui\»'infpntfup % ntuli' 
ifmhp. Stujp [mffuwipfifi)* 

Confire, it, e^t (O7/./., kl») ^ 

^7^1* tlftfttipLbf 1 (ilbtjpntf Uh»\ utiw 
ftbi* fiuAinhpAhi* uiintgtulihi (»7/>~ 
Hint 7, pmlfiup) .iniptg 7^^/ (V"?A)* 

— des cornichons. P t Vni.ni.gMtp- 
ljb[ (pntrcnL qojifuiq) ifiupnthtpt 
Confirmatifi ve i iM*win»«oin7 i 
Confirmation ^ £wMui.Mi«ni.0^«.li t ■*-'-ar**.: y Google CON — 280 ~ COS ^iuimii" iuml ^ <(it»i.bpni.if»t$iMni.anL»f. 
mpmjJ (^^»c r/ b^bmbgimj). y,,.. 
am Lift f*iuuunt$uint.0jit.h $ 

•Confirmer * i^Jiupmk^ , Hmnuu- 

mbt% £"""""""&£ (i nL l > )' *l tUL *l t ^L 
Htuumtum^ I (i(Sfitij t iutfpuigmb^ % Hmu'- 

mpm^Jb^. m, H m,t, H a p n z^i fc» 

Confiscable t (#-»t»£/»<.1»/»*) tfpw- 
Confiscation ^ tynm-m-i/", n/nfn- 

lim.iT. qfn*»LM.iuSpt tffrtfnutu&pt 
-Confiserie fr ll»m.ptipmpHt.Oliim. 
u»unt-2. Ui P mm% \*u%nt.*ui& tiifu*t 

Confiseur t cuse f ftW ^uiptup f 
Confisqu^, e («) I Inptp »t;i , 

m***up pnuvutb (iftuptf) a 

Confisquer* ^uppnibfm nptuvb^ 

mppnt-vutgpb [ » rffttfauhf . <pfttwt.fr/ 
{bpbpnpff* tf'ntbnt.tuifp\» Abn.pl; mn> 
!»«.£ (mptfibtuL qf.pp)t 

Confit. e £ {Qql»»*l, Wi».) i r u(t,„y 

utntcgnuiu^ ( itfuinLf[ ) . ut\inj<>gtn& 

(ufut"i.»j).0«uij"«.„.<* f. Cornichons 
— au vinaigre, «t»M/i«9iu00m.«i.Mi* 
(pnurcnt) . fitre — en , fr»j/u6{ 

(fbpilbn.m\*nnt.9fti.h) t [(tnnoQp)t 

Confiteor (i^fc) -. l»nu, n ntln,\,f,J 
Confiture f U/il»<l. ^h^/hhi^, 

-Confiturier, ere f (/U«n/m6.«rt« 
Conflagration J t,mupmlfl,aiH.,f f 

Htutftut^iun.nt.fitnAt* , £(*"'jpbiujqp . 
•Conflit «" ^n*jpiap,lfnj,t. (2'«<»n^). 

piuf%lftLU y IftftL «' 

Confluent «•• ^hbmiu/ntun.'hnt.lip t 
fuHinlincpn, lfgni.,u\t. — ♦ e & (T/»- 
$$i/uitin.% (ufiupiipp)* [((jbuing)i 

Confluer t, frununtfri Jf» u \$,»i 
Confondre % (/»/»«f*)pi«n.fc&i. ^A* 

iMjlii^ fu,„n_hfa {fuGbp) . Z'h^hi* 
fuiun.iiti$ifb j ( jbqnt.ubp ) . 2'H^I 
(bplfnc u,U) , w/ . <l „ty. ^ 7 fy* t 
tfu*U^ MtUQail Rn&bi (jumpbptHj) 
.fiLbpb^ tuufiulpaliliL (tfpptfli* 4ii.£jL A r*r«* <.w £ <«/^. re***! 

Jiffy*^ fotflltf, £~«r*£ (%■< 
-If). «,J^W, (^i^Wrp^.S 
— , Jb<«n.W^ . 2 t h 0ntJ ^ mA 4 

z'Mhi (h b ut)- A"*W*/» z*"**s 

pniQkwbg fiimJitip), f lti"yf'Ll "h m 

ll* I* Se — en (respects) , €■■ 

^ (.lfr4««fra* f ) ^, ^ (<fU« 
paiti^) pbbyt ^ajtwlumi* [•£•«. MiJg 

Conformation ^ 8»pf*^n^^^ttp*^ 
Conforme & iu«/J«ii«#yJ», !*</••*&« 

tjkp$tf y \nfiuUtuinjiui» afniut2<—& 9 Jiff 

Conferme* i %Mif A«t^ (;«ti 
Conformement * l,tudbJn*4M,pv 
Conformer *• t,iTmVj^»ir^ ♦ ya«/iA 

n(r/« <{&l $m*iif% Jibuuighbi • Se — — 
^Himyu&lm mifnAififo jtmpiftupjt^tM 
Jiutfbpiifhi t 

Conformiste-%««.««**M«4/»5 (fl^f 

hifbqbgLHj) 9 J^tur^HivtuU t 

Conformity j^«/".«iM^t/.#Y«^^^ 

%iuugl»uirM.f • imtfmlfbpnimt.tr (pm\ 
ty ^). En —i l**Jbtf'»*m , £««n 

Confort •• 4" , ^'9"* nw, -^^ , •*^• /»** 

tf&p, a/tt.p l iin)$(fftum'» otfltmt.t}fn.)n 

Confortable t lwH»tp**>uM.£m . 

Conf ortablement' l*uh^mtmAui^ 
Confortant, e £ ) tf-n^nLpj 
Confortatif, ve h ) (fb m )t 
Confortation ^ *iturpfnt.pnt.tft 
€,oniorte^^'fqifnt.pb^pi9$^ta^bpki 
Confraternel. le t b^p^jptntfy* 

lp»»* [*-*Jbipwjp*iSfL\ 

Confraternite f (typ"yf««fa«t£ 
Confrere - &'//> "yr^^Aj • cH* 

P'ttlf/ig 4 ttftu2uimutttfl»g^ (iftuf nm.ni) 

Confrerie f b<jp*»jp»if . ylf+nmm 

Confrontationt^/.V w? /i t /' rt c^ t i 4 

«pMM»«ll if t • y Google CON — S31 CON Etmfronter* *£JC«/ 7 £iT bpb* *. 

Onfus, C t G*l*»0 % juuin%iulg (ft. 

^ (juo-pkp),^!* (yugM+wpp). 
ifofJuijyuipm (purnf) . Tout •— , 

npm^, *bubpbm. Rendre — , 

^•0(a»*)«« r Jr / # , mi/off*^ ftU L t 

fcnfus&nent / P*«itfc««jt/'««ffili , 

if*u» f intpmmtitptup a 

lonfusioil f &•/■*»£ * fumnlmtjtpl- 

twnlwjtftrtOntf ( tputfunjti t ,p,„g ) . 
•M-ntlnt-Dfid, /vmnttmlfnLOfiilt, ui- 
oU t ^nput%p 9 uilfUtjnpin.fi . COU- 

rrir de -^ » IkfaOuikup* ub^bpbu 

7^/. Ea t A»»»mi/r^#riifil#. muilf- 

mtt/piiij, u>JoUnt[ 1 

Conge - fe»I>j», tyb ym/i «£,» 

LOnge «• ^ptujiu\t (puupulfitijb jni. 
p*f pi*ijnt.b £»$.), mpAiulfiu pq. tup- 
i^nLOftcl. pitiJiulnid, dpmJtopu,- 
f"»", dpntdb 2m . ttipJimlfnctf (i/iut<f- 
itutnpfiy ifurtfuipnttt, tfuirfrnpiufffip 
i u *f4mliHi£nt.V) . J,uJ,uhtntj yfi- 
"pmObiult. m1b<fni<jf,p (tuufputitph). 

Delivrer un — , llpimlfb^ Pren- 
ire son — , (Hm** puipnjf, */» 

^">l% HpuiJb2 ul ""»*"»«-{. Gpiutfuipfn, 

^np i«*2&£. Donner a qn« son 
■*, i'utfputj wuif Donner — & , 

tmUj d«f AjU/ tlmpi t „lf, UL n L Ob^ Congedier* *-fpb L upimlfbf (V*Pfi)'[iLAbi{ifnqn^).uittt^bvufMt- 
ty)fy»n*«f b jmfi funi.pif % Jblfbiiifuni. ptf i 

Congelable t d>un.b t /, t Kvp+h)' 
Gongelateur - d»"tnt^ 7 ,»,b 
Congelation J (Ji«mm. 3,11.1/; ««,. 

ABtrf, Ufimiriflfi/ffili ytpifpi uimnin. 
jM'tp* [ — ? Utun.ojg pnhb^ ui«nj.|i 

Congeleri. Vmnkjbk^ man.b^Se Cong^nere & l^Jtu^ (n> ff L^)r 

(7^7^/V) * [ lf *J^ JHtpJinp* 

Congenial* e & (/»/• mm^pft) «^- 
Cong£nital,e & Mfc£* c ii 7 u#py«#* 

Congestion (9^) f Hpf»i,mlfnjuii 
Congestionner (Se) (9^) $•!.* 

Congiaire - ^ninfb^pfml • 
Conglobation f t/«nmi^i»cfyiV 
(tjtiuuinfa) 1 [h^I^L* 

Conglober * ^m^^l ^im^ r 
Conglom^rat - ^^.imjo^ t 
Conglomer£ , e & Q^ntipuibc 
(9 b 1*p)' [timuibf, If A/, If (,1b L > 
Conglom6rer \ lincuih^ HiuJtu* 
Conglutinant, e £ ) [T««^ » 
Conglutfnatif, ve £ $ ^.w^fc^r 
Conglutination £ **«^b/r^, i/l«- 

Sm.iT . Qtuii&pmtkudniifb* (tuptt tub} t 

Conglutiner v W>;Sbf t ,ft„ t lf 9 hbft 
Congratulation ^ &mp<i,uL»pni.J, 
m )Pl' L n J u •" • [(fiultt 

Congratulatoire I tbnp(%H*t.npm- 
Congratuler % t^npHwLnpb^t 
Congre - (tr»4. nt -) <*t"i*"*.tfi 
Congreganiste f lfl"upii>'b-til*$/ 

bqpiujftmlf/iy* bfip$*jpt,ilf<jiulftuV Hh- 

i* Lk np m jpM* (vww) l 

Congregation f d-nq,,^ Jn^n- 

i/uf^nttf/.tb. d/imputhnLQJiLli, Ai|- 
piujpiiL0[iL% % Iftupq, mfuuf La — 

des fideles, Htfum f»H$Luiuimybfng» 

Congre S • ^hlimJn,fn^Sbpu,ifnjuf 
U bpbuifinfuuihp [Hifbpfil/ in. ^bf&f*' 
put) 1 qtiLtjiitdnnnif • ( qhuiuilftuh ) 
*initfiufJnqn»[ , uin.\mt.9biu\ tfrnpV 
tunXntujtnpA* (tuutbwlbji tunfbt.} « 

Congrut e t tf/77' tyrf 1 " ('H'"* 

umiufiiiith}* piuLmlfiuta (JbnpGp) • 
Congruite f (IqifbgnLQftL^ pmci«- 
IftaUm-QfuX {<ybnpfiitia\i 

Congrument f flt-ifo 6/77 (^««- 

u ti)' d um u p"»"2 ut ^l t U uou bi p'^A 

t/jr? ijpttij). IfuihnhiuLnm ('"Wpl'L) 1 y Google COI — US — COI Conifere t tynlmpbp |u t 
Conique t ty«l»u«**«. f }u]uifii|uir|i • 

bn%mlfui% i 

Conirostre i ^«l»»«4«"**y« 
Conjectural, e t ^mp^uilfiaiit 
Conjecturaleraent t tiiupibop , 

jl IfUipi, ifmpd j$ If III p6 I 

Conjecture J f*bQm.p ,4«7'«* ,i ,u V" 

U*u& 9 Ifiitafintif, Par — t /» Ipiip&t 

Conjecturer * ijiuptfonj n ,umb L , 

buipSiununnb i f lftitp&bl% tfinufibi i 

Conjoindre, joint t e v 5»7*/ . 

tiiuufititfqbi, j iiipmlfybn mtfni uhuiqp- 
\*b^ t tfiiutfbft 

Conjoint, e £. *//»$• ?»"7»"4fa. f 
Conjointement ^ V jtiuUqmd»ifi» , 

tifimujih^ <(»Jtf . JhiuniiiiitiLObiiiiTa f 
Jhiup mh i 

Conjonctift ve t lTf*»n.»pl*y <fo 
ibi- /■****#^/ r *- *****^5r***^» - Locution — , 

fcutrftfinufiiilfiuli* £ «• (Jinnniuttttiuiii' 
Ifiuu t 

Conjonction J f/^M't «/"» ^tf/uli , 

qoqnuf f jiiiinubiiun'hni.O Jil% . GiiiIm- 
rffiufntOfii.'lit fAnpqni.OfiL\i .^uiiflpmifi 

Conjonctive ^ ^bm^^ 
Conjoncture f ^/'•«/'"7/"V" 1 ^*- 

if^Ufpbpnc diu\iqftitfnLif y fk^P^ «y«- 
puiqmj. dmliqiii Jtuitp itfimnmfiuilf' 
gni-0/ic.ii* lrjntQfu.il 

Conjugaison ^ friAnupdni.tt. f dnp. 

Conjugal, e & ttt/'nculiMi^iiJi t 

Conjugalement / fyi/i •«//» «i 

Conjuguer ^. Miinii/i^£ (pny)i „ 

CongUngO (</o/J) - Hn,bm^ qdbnii 

tt^llll/uij £• tlfllUtlf I 

Conjurateur - bpqifi>bq'bn, i (»/Ai). 

fibn.tuq\inq ^ifpphtf)' nuiLiuiifbin $ 

Conjuration f bpntfiibqnuT (^ 

«.u«jf). Ifuifuniptpulfiiiii fuouftbp^diutt- 
JttLlfp. rfiULiulfgnL&fiLh , bpqifbiulf 
qntOjich ("'PP'"jt* *fk^) • <puipnbfi 
Jfinipmhnt.9fti.il ,7"Jt-« j Quiiptiinwhpt 

Conjure - %nt,,ulffiy% Conjurer * ^Jftfcjliir^ (f**-)« 

(\UM[iu&b[ (nfn.9bpn*. % 9&*-) * 4A*«« 
9d^L (4 U 7^ IW 4)» 4—>p**mki (5""-). 
nqngb[ fiuijuibqhbf^ {bplfltfcg PT 
tfm.Ofnh) t quit. iuq ftp [ft^bp tfMULiuif 
qbi (d^lfm. ^nnJiiiWiut*) • *f tul f 

pmhtjif (Jt;lfnt. i/p t}k*f) % 

Connaissable & Xmhiuyb f/i t 
Connaissance f ^lr^#»Jin»«.l>^i.liJ 

dmtioQin.Qfit.'h^ 6nihni)iM.if y (mj«um 
nLiiiS^jfimiiLOfith* difmnup (itpnm* 
If b ping) t &ui'b<i9ni.9fiLh (nitfnuhq) J 
(qnpdhpnt.) uibifblfncp. #»t^, fubfpi 
arpuqni d% /ii/iiiunci/* dtu\»oUni.Qf*i\i4 

AtuhoQ. i.f^pn^dft , Avoir — d^J 
9>/>utliii^. jiJu\»iui' Prendre — deJ 
ftUi^, utli,illf,u\,,uj. Donner — • 
SL'iblpug'ub^ Cela est venu a ma 

— i IXipuh^u (imuiiiL. 9 uibqbmlf bifl 

Perdre toute sa — . flL 7 i„Bw* 
f'lf'b I'^'Pll'^PP Iffty^bi' TomJ 
ber sans — , T»»»tm7»M^ /»ybi« f i 
Reprendre — r« fl«^"p*r/*£' Fairfl 
la — de qn«, ff»«li«©iwbi«^, ^mjUJ 

Ln l'f'L' J nLViiLtfj fttfwm V fit-h 9 utb-i 
nLliiH-DltiAi. uiLiiblfiuftbtnp* % abbin." 

g,n(ib,np* (bpkl>). A mat De ma 

— fyhutbif, qbuiqutAJm ^milb ifinut » 

En — de cause. ^/»fc«. f»puimkf- 
Ltulf, ^/.mti.ii^ii/. Avoir — de* 
ibqbpplt'h) ^2^ , "i' b i (bull.). — char^ 
nelle, ^•"/t^/»//», fiiw^lim^i (^li)r 

(tlhm)J inline Q fit ii% (Ifhiii^tfltinwrt-li'i 

Connaissement -• /t&n.li«w^|i cjo- 

Goc|uitfipo i 

Connaisseur, euse f- ^"^aij , 

utbiibuilf^ GtfuLtn, 9^ < " l) ifhuHitbt 

Connaitre, connu, e *»• iwi^/« 

mbqbiuif ff$hbft i u ^*l (putU tfp}<,qfim' 
hiui (jnt.\iuipfc)i\. fitfuiiiitniii,unpithi* 
qlntifttituibi % 6iu\i^bf> Ifpbfo Guibiki 
(U2 nt - , " nnt 'QliLli) • f7'"/ (it/iit). 
(lii<i/uiiiict ^ . lyifira ^^, £«i«ti^ti ««^ ( ^b). 

Faire — ♦ (r«il»w«.jpMlifr£ 1 ^«wi#^l^^i 
jiujmhbf. Se faire — , M^^V^fc y Google CON — *23 — CON tuiUb, I' son monde , son errain, /»/• ^Jf, J-opifh^p 6uti$ 
h L ♦- J e ne * e connais nfd'ftve 
d d*Adam» tfi'itij 911*4 Jtuptftt ^ . 
^fiitltfc^, rfiumb^ Ituijbi . Se — 
^PHh^PC £ ,0 kj !•«*£, />/i'»f jSnii^fr^ 

>e — 5 £«'«/ en, (/'»«H «4») £«««- 

itiu^t fiifnt-tn tnbnbm^ tfhmntff pi 
»'/• l/i <M»£, phtpupnjut 

^Otm£» 6 & £ut tfmfumn.it (tnbpbi). 

uonnectif . ve t Zutpm»,ui)mi, 

[Jonnetable -• %>t.iiifunmtif^ i 
Connect ab lie f ^in^iu^"^ . 
Connexe & ^tunfnuu^ t jmpmlfhg 
[Connexion f *i >* ufiutitjm9ht.il ,j m- 

lonnexite £ flU/tyu, //i«^ i 
Connivence f tt^ ^»MtfS «"i»- 

tbunnf. ljtfnpifnt.Qht.it* tfmuumbqni m 
)ht.i» (yujtbmg) t \ittulf)t 

Connivent, e £ Gmputjuip (7/m- 
Conniver t,ttj£ /*"M/C' «"l»«»i«»^, 
intiii U n j{* UtV u L • n *" ,t i n pi % li^h^V 
} IL' U L (a'tA) * [juijuth/tht 

Connu» e £ fr'«i»o0. f. ~ fytuitnQp, 
Conoide £ ^Liu^Arc. 
Coque f [T^«^ A« A sr/' <*"«/«v/»*' » 

jnitp. ilkffi IfMif'HlifA*) lfnup*fuhijb- 
ftnn (St»h***GitiMbpnt.\»mlfmitfiiihniipi 

Conquerant, ettf Hifumpfitu 

/in/. uutn»uitnt.uf&* % upmb ptfpaititui* 
mnQuilftuh [Ifb pitfinpmitp)t 

Gonquerir.conquis.eV$/»/»*/,«7- 

'ttntp/infipnihi»Jiun.ii&ffhi ( bplfh\tp \ • 
Conqiiet — UtifumtnniQbitiifp ^f«4 
] VtuutnL.Qbiiitfp 2'M^n(.'<'^ 0"'t»t &iuh— 
nh pptnftup. utniugmlfguilpiiii f»i*sp 
[lutfnt-uitntj)* 

Conquete f HjfuiuptmlfiufnL.9hLit. 

tnau6bm£ bplffip^ mjfutupfiiulfiu^nt.- 
lftL.ii • tftuuintfnt.m& Untfh* tthpui , 

(utuuHul/ . Faire des — , Dptnhp 

tijpbt, uhpmjhit jtonQuiiiiutfitbp inttt- 
iiif^ taptntul^nifb^t Consacrant - b**tt ul l mM l Hm •*■!* 

Jibn%tttnpnif puitituitttijttitfnp&nqt 

Consacrer % W/t>*{ (Iffr-^c 

nLuifmit} • %nt.hpiuanp&bi (putn\ . 
unLpp itnt.jtpiulpuii pi»i*l (An i/n/if- 
pm.Qfiiititbpjt^ t upptufjitpMi i% tint A - 
puiffnp&b[ [uibq *ffi)» unifipbl {(Jiu- 
*nnt.^njj f opftisbi%Jioiib^ t oiibi (jS*tiJ)» 
pmfituiimjni<fnpAb[ (Uppumnufi tfmpm 

ilb\» U mphtii) f np L ~iy. Se — t 

fiiipifhitp iint.bpb^» itnt.hpHt.fn [mu. 
i/i«*)»J f hpbit tunitntf* tfbpunnibit 

Consanguin,eti"«/"«* < i"Vf (p»»//»)» 
Les — et les uterinsi ^uJutimjp 

bnptttppt [ittpbitmlfgniQfn.itt 

Consanguinite ^ limfmfimjpnLf . 
Conscience J ^#76 » funStttmuitp . 

fjhtn>ttlftjni.yfn.ii- tihpm* f»$qSh Apa- 
rtLittS iio/uuiui«i«liO 1 fr'l^f 1 OpIMIlflHU- 

ut»«// . Avoir qch* sur la — , 
^/»7% "»Mi^fr/. Se faire une af- 
faire de — , ^»«|5/» iifiupuip ubiifb^ 

Dire tout ce qu'on a sur la—, 

%jhpu[i* ifinpb[ lbbinb[ • Avoir — 

de ( Faire '/"'«/' se faire une — 
de» A»'/^/, /u/»7* /i»»^ . C'est — 
dd Pity nkJ k ('"j" fi'«l»t» L ,l,fc <)* 
Avoir sur la — , ^tumutulumituf 
uniL ifthbi. Sur ma — .• En ma 
— , t>lm6» ^'"J' En — ,En bon- 
ne — » A»7^/» tfll'Op ♦ SjtfiUp I fit- , 

Kn bonne — 1 iun/*»i/«UiM/|fMii^tw« 
Consciencieusement fh»n&tfuf- 

p^itt [h't'l^i bjn&tmifnn% 

Gonsciencieux, euse t fl'»pb* 
Conscient. e t fyhmmlfhtj y ftp. 

Conscription f (4ji6uslpat.) ^h- 
uni.npmtfpnLQbt.it. Tomber a la 

— 1 Qhitni.npiit<ipnt.Dbuiit Qht.ii hpbit 

b L U L t 

Consent -• 'h^nfiisinltp* imp nfi m 
Itnt-np^ itnpni€jl;h, \Jx\ — » UXthnpJi 

bphtnttiutupn J(t, i Les freres — t 

2,' U PB uiinbiiiulfitiiB 1 

Consecrateur - Q**n « y Google CON — tU — CON Consecration f Of/frm.^ •Jm.t/; 

9jn.li (unifnpuj,0btmfp). l/mpqm*.tf 
uutfidtultncd (putty *4?) • 

Consecutif, ve & b»6«.«V 4**"- » 

iiiMn|>i|tti^MiSi» tbtnaJibinJ;* Bbtnbtntf.^ 
&kurkt.nfuft 

Consecutivement fb*uu.kmki.M- 

Uh* t jHtfMni4tiMtnn f ftbtnqjibviqt 
Conseil «• f*piuut% funpftnLpq*t\inp 
Gm.mii {IXuuiitL&nj)* nmn£n*.if J qftintu- 
t.npnt,Ufn\$ t funpfatpq.. dnqntf»funp 
fippqutlftu)* , juttnuiqntf t tfnuutniupuiu 
[unfpututmiuUb tu^fi) . — priv^» dp 
p—jk ttim.muJijtu dnnnif* Le — * %p*u+ 
fumptupiug dnqntf* — d'Etat. Qb- 
UimtfitAt funpAnvpq. dcS Dix » 

5*wuii«)«<j[ ttnqnf* Teiiir — * h*np- 

***■/*? tH^b ^ est ^ e DOn "" • 
ffnftmtftuu J I; If it £ t /'*'*. fttpiuuitnnt. 

£• — de guerre . (lnuqdwJmqn£ . 

qfthnt.npnibniu ttitnb uiu y qfiuustnb iuu' 't 

Conseiller * frnptnLpq unu^fupui- 

tnb^ Se •— , f'puiutnt.f$^lt'hp\i fipbu 
hinpfmt.pq (%)tipgubt % [upturn ncabi 

Conseillen ere f frnpfipqutttiuut 

Conseilleur - ^mi»innt i 

Consentant. e £ £««<. •*#{•#>«{, *««6» 
Consentement •» £*»£»»c*V/kJb /». M - 
unihnLf, fiiuJ$iiJLiiij\int.tf . E)e mon 
— ^, f*J Rnt£m.9huiifpu» *Du — de 
tout le monde . C«m dfituJimju 

Liup&buiq Consentir iffuftuft ""iW^i &«#- 

LUtitl$i»^n.fti» 1» f^njiuttu^Htttnuubti 

Consequement / IkmkjLtupmp , 

ncuuiff ncifftq M*mbt.nt.Qbtiidp^ ftp 
funptnt-pnubpnt. Jfiiupiuu ifbpaqtid 
(fuoufn* qnp&ttfr *— a» (V#ui i 

Consequence fr i* 1 "^'"^ • **- 

infri.rt4.0Acl*. De — , ^«VtmV«.m.irtu^* t 
lpupbt.np (pttib)* Iftupbunp {Jtupn\. 

Sans — t UhlimIij m.2»*qpnt.0fn.u 

pub^ (ititpii [fiub^nc. "^^ (^"V?) * 

En — / ij uu » ««/W.En — de,Cu«i 

Consequent » e & UlfW"-1*p»il frtnp&nq qnpjmq, ftp [m9upbpni\ Gb m 
tnbcmq t tknbvttttftiAi v ^lr£ty<Mj«i3^r#| 

— a soi-merae ♦ LWm^tmmjmf- 

dfiitptuu ftp faoitfbpnc* qmp}bmm*. t 
tibu$t fXf ftp 6b ut fiiuJuiJUujii • ^ m 
ftiumnpqt $binbt.npff Par — //)«.•-> 
uiji p Abutbuuputpt 

Conservateur* trice 4 ?ui6««««/«A« 

itiiutinn. tfbpwtptiqui. (jjtfXMrfiujvruty}* 
tutufinuitiLmu* i, Qtittiupuhnn . •¥*"• 
/>*in«j^«il», iuiu4i4fuiJM»ffUi^u«lr t *V*>^1 
ttjiuiincMU^fiJif (tiitLutul{yni_0ftt.la)* 

Conservation fr $i*#fi«/««iMt«J&/i«.fc t 

iqniG , iqmfiiqtu%mt.d . [**t.n. a&ufiM 
"tqklf ufuttmlup , ittttbydnt.OJH.'bg 

MjtufinLiittp. Instinct de — • ttW- 

htunpuGfftf pUmqift 

Conservatoire & 9»«*^«/»«»*»^- f- 

lipntd 2*ntutfttAi *p*fp n g % bpu*Jl2 mM ' 
}tng» qqtuuinu$ptt$i$, mfntfitifuthtuptulK 

— des arts et des metiers 1 

lXpnt.buiniuinni.lM t 

Conserve f *fitufgpu»Lk%ji puip^ 

tijujtiiudng nctnbuui (utnutfthpitL d^l)* 
ttfittfitu^njp .ott^bltfig* orjhtulpuli ltu»n 

n LqhlttjfiliuiL*' — de rose» •^m^- 

tfuipmuftttj. De — » Oqkutlftult ^Irtui.). 
tlftuiutbq (XtttLiuptibi). j *)*tt-i*im.np 
tnhling t tuyuuitufi t 

Conserver ^ U^lfnpnt.uu% % uX^ 

Uiup % ntubt^y [tin. upuftbf (tftnulsp)t 
(dp U -»-^). mutHnt.^ tHawufm fc\x£- 
qfip V, U jft L i 

Considerable t iitupbinp , Jb* , 

u time tup ) dbdntdbb* tubtu\»tut.np t 
finjuilfUittft dbS (ifitipq) . J' u r^ll' ' 

ttunnnutttlfutu • PeU • S!uyf»h t thtU' 

utupky ufqinht umtitut.ujt.np % 

ConsideYablement - C»««», y»v</» 

Iptipft, db& intuitu t [£j«jn. (opfcumftjt 

Consid^rant - \tttifutulimpq ui,um- 
Consideration f ^* Ln, - , ''» «^««* 

dnLDftt.u t ulfutm , ulfiutnnqnLf)fn.)t . 
ni.2iiinpnt.&fit.)t f ^ ffit^iiclr* jtupq t 
jmpqiiiupt 2 nL P* upuutftt. v uii^Luf 
Sn 1.0 fit. It • lfitipbLnpnLOfit.u.* $qtuut* y Google CON -2*5- CON »*, l$bwinmLit. Homme de — • 
>l>y»tlk6uip !#<[£• De peu de 

endre . Faire entrer en — # 
hlf"*-* A ^V* 1 " <M '■>^ M,| -/ . Avec 
le — distingu6e. Whwtf funpfX 

la — de. En — de* ft* $»npRu % 

•pji) &p£«i£li, (pb<fittutftup, (&bp) 
uutSiuiuii*. » 

onsidere. e £ frupyuunp. Tout 
en — i fiiML [i)»i fun. ^2 A ^Z n V • 
onsider^ment /ij'/nt.2"«.0A •«*•/}!« 
crasiderer* ty«*i»*j, {Mi&£, 7 /» 

if (tfyi*fu)^6f»). ifutiu^b^, ifjtutb^ f 

»pntftm.9b»uhg) • ufutmjii. £»t»^/ , 
lflnu&k[ t db&uipb[. fttuJutpfi^ ub- 
4^ llfiuwbi (A/T^ c ^"V/')' 

lonsignataire - fti.i«Lf ui*yu** . 

Consignation f 9w^«ui» »«c««l. 7 . 
i la — d'un telt tt/« ^l»^ ^u«/ 

plfitLiiij (lutumultp) t 
•Onsigne f (^wfllinji^* ijftbm. 
f<"up mnnt.t%i&\ Gpiuiftttit, Hnitiftm\ia» 
[W^nt u*ptfbftf% b^mptfb^uAi* 9 bp- 
^{^bfrnb* (yjitfrtLnpfi* UM2^bptn^») • 
1 ('/miupui^if*ti)ȣr/tL \ mp&wiiiiiqpnn 
noiiiMfiuif ipbpnuiptuiptiph\ .outwpiu- 
itnfium t 

Consigner * Qmhitsb^ tULmhqbf • 
U, ?r t C Upb ^uip&mqpb i (tnufptiilp) . 
"aiii£ pbph/t jfabi, tupimhiHtjph [ 
^"l^ [nt Oftc'LJ . L pQtiifUffi ^h i* , tjiiitjui- 
|"'ui</{i£ t nncnu kbthb^ttL upuutfiJ 
"'" ipnufiuh uitui* mtupntitp tiitii. 

rt<7 i/tyn«. ^/»»«y . "— qn. (Tt^ 

"('" £{r)»ipnt.i&«nt. fipunfin). tittup , 
"H'utyjfri". ^ ZpiuJmh tfn tnuti 

^•nsistance fr f^utbipmu/ii^nLf % 

'"UpncO/itli, ubpmncOfiL^i, ufph- 
wjitL. tpuunnpbuBi ^lupffiugnLif • utnc^«.i (fo»ug). Age de — » ^i«- 

muimbuii fiinnwtf » MfbifinuiHipftfi' . 

Prendre de la — • Pi«fc4fn«tmf£« 
Prendre. Acqu&ir de la — » 

£ntuutit$uim.0ftLli yinlbi • t^w»utyc.)i 

iut.bfliiu[» Sans — » o»77»»77* «*1»- 

^fMtiifiufin (Jfn*p). tulii[iuLbp (/»<•(*). 
fwluuftfui^L* tuMb&utp (Ji»pij}t 

Con8istant,ei4««tfonMu»»i.li,iityiiit 
Consister t^ , *V M *^ , °i f " ,l l4 ,<, ^ ,, '£ % 

btoqifbmi [bM'i. {J*uttunuiuimi.\t} tjb- 

1*«,£, aii«/. Le tout consiste a # 
Consistoire - <f"7«^ m„ t ^ % ^m/i- 

nhliittiinq fibttt^ Afipiulnut/nqntl • «/w- 
7'"/ (fl n 1 n P u *lj tu )miff y *>P^tn) * V'^" 
uJBuutnpJHUt [tnlfmii » 

Consistorial , e i finhufiuuimp^ 
Consistorialement / fntn/iuqn- 

pfnujn$f t pvhitftutfoplitujfi J^l* 

Consolable i irjufiQ^pbjJn 
Consolant, e & 0«/» ni A M '4" , * , » «/^*^- 

Quipiubuilt i 

Consolateur, trice f W»/»n^ , 
tlfuftOmpft^, JjxjftDuip. Le — ♦ i«- 

9jf»li Uncppt [tiuMpnthp % Jfu^QtuptiLp\ 

Consolation ^ [/•/•»» •/•ujIi^ , J/u^- 
Console ^ 4»«»/^4 w £*» Z9 tui i wt * » 

jpiutftupiu)t*» nt-tt [ufiumjtf'fJI*) > 

Consoler i» 0«/»»«/»t/, tlt**frD»*pt'i. 

Se -—I lTj*»f»^ l,l p nt 'l , l f utftntftnLft^ • 
Aniufi JkijtOtupbi i 

Consolidant, e £ £#««iiiu*i*in^i 
Consolidation fr i««MnmniMM.^tlif 

$iit$iutmuini.tf, Ifiujlfinjnuf. fimuutiii- 
uHugnafi ftMUutututmynpSnaf (i*»t* 
pntUbmh ufMpwni.g) , l/gntif (^* 
/it««9)« Jjimgnitf (U^lf "'^fr l ll l " , l) t 

Consolider* iM*Mi«i»#i«/i£, «h/Jhm- 

ati6/t ljiujlfinjh[. t/i£fiftL#6ifiif ttjitip- 
wttLij tfn*.Jtup tfp gitLg'bbf , /iium- 
UHUUitnrjnpAh^ . fuiunhb^ , JfitULn- 

pb L . ^fr/ (^t/»p) » 
Consolid^s-ji«M"«"«w"'"«-liM/ui^Mip 

15 

Digitized by GoOgle CON — 226 — CON Consommateur - 0«v ,, " l Ai« J ,u - 

tni/unp*. (£ui;<if/ii*«ty) . Iftuuitupfiy 

Consommation fr 0«5'«m.m-iA £fc- 

auk)* iliufu&tuli, IfiuutiuptiLtf^ u»nt.J 
(nu»pnt.g) , Iftuutmspiui (tu^fuutp^fi) . 

Objets de — , U*v«in.>»»l**-0p** La 
— du mariage * fguifutudbpiutf 

Consomme i e fc IkWbpfi , V" 

tntunkuii i ljuiuitiinm.ii * uiJbhiulfUt- 
uiutp (4i»il»«««j"f»^)« utJbututlutpt^bui 9 
ui^mn^i/nLui', utumn.tu^n^ (tupnt.bu~ 

m^ i/Ji t/^) . Bien — . +u$fb t/t 

(0mk). f «• (ludtupqiuutulf (piu^bi/i 
tfuh) | fiutfiuOtuu* i 

Consommer * /» w»«-A« W#4j , 

btnwtupb [• Iputnuipbiu^ pub[» ftiup- 
Qpubi y uufutrib^. &&b^ (p"" 1 2*"" 
piup). nuuib^ iun.ub^ ((/iffifmfifM^). 
Tout est — , tt'/fct»'«7*« ^ 4 ,M " 

mmpbiu^ £. — le mariage, t#»«- 
fuuiJbp&fn (luJnt. nlm<j). Faire — t 

Consomption ( q.o\uo\pufio\ ) J 

^tuuiufi/p^ uupun.ni.tf. ft fit. A nc if, Sjtt.- 
pncOjii-u, Hut^ntittu^ • 

Consonance }t*",/lH«<fi»/W0^Llf, 

U'iu'utuitujunt.0 pLu . fiu^uilf^nLOfiLui 

Consonanti e & t»"y^w<t««»/l»» W#u. 
iftijjifji«9« fHt£uitf(juilpuu t 

ConSOnne J S»ujunpn% puupu&iujut 
ConSOrtS •» J Qulfbpp. HiuJiufundp 

Consoude fr CmJujnJiuiiuli f. 
Conspirant. e i ^t#^«*»5f t«#4rAsr • ^«**- 

iftii(fnp& t [ciutjfigi 

Conspirateur ~ ^mm.m«5oi1», 7m. 
Conspiration £ %ui. % niut.u,^anLf* 

nruLio&uiunLp . Jb pbutujnL.p i ifiuL ,— 

du silence t trm^^b ^uniuS t On,. 

-arte, own mil* % 2 , " m ^*i tnL dhtuniuunt-Jt 
nuiu tfn tumpmnlfbinu % funnbini. t 

Conspirer \ m f htuLuinpb[ , niuLu$~ 

•&iuub^» /Juii/juintlii £/£•«£, ifftuinnt- 
uf*l% \tupuuuib £ t [iuyt^ifjii£/t 

Conspuer* fr/ȣ* Opub^uAtusp^b^ Constable - /|«m^(f«wl»# tt^.» 
Constamment / iml.M.^»«^ , y 

fiuMUUiuiuiutJuint.QbutJp* 
ConStaiJCe fc \lunpnnt.nif , <•• 
uimuiuttfuiat.Qfit.uy Hwuuut»uutni.Qfu. 
jmptuuikt.nt.Blit.lt Htuumiutmns.0 £c 

Constant, e & Ufy/^'-fy/'* « 

i#^, ufatmujbq. Uiujbq » '"*»>7/f 
tfiuiuiljinj t uthtjintfuilu , tiiuu irnuw 
&lJ.upfiui % uuinjq, .uubpljpmj , £« 
t,iuuwji t \ftiuutntuuiatJ)fci% 

Constatation f iuiuimwuimV 
Constater * 8«yu»M/ , *•««»- 

infy. umnt.(jb^ K,ut.iuuuih i t 

Constellation * imirufi/u.fc^«tf 
— zodiacale» ^lnjuiti.ii^lrii^ * 
Constelle, e L tt«**«A r fi^-# r? (ty 

4^ti) a muuibntu^bpui (p« M /»). ""' 
qittjnqtulftnu (tftuuiVfi) * 

Conster t,8'»i«*^/' **v y9 -bi » . 
Consternation f 0"»/»«"«*«/», "T 

GiUL/ipp , tpMiptinLpuilp , u/tn^r- 
gnLtf, tuuifunt-tft 

Consterner * i^uiummIi^ t ««'»»* 

7 h,/ f*qnb L , ,utnl i nt.g,u'uli L , uftufubl 

Constipation fr (♦"r/ 1 ) «^^ nt f 
Constiper ^ Wn|rt«.0/»cfc mm^.^ 

Constituant, e t *l>-qJf»^ /•# 

(jAm/). uiuKJututunlip (<Jnqna[)*lpnf 
qfiy L.2L — , DusfttTmuiulpup^ J* 
qnq 1789/r , tl». Ull — , U'-W 5 * 
uiiibuMpqbtttu ttfi t 

Constituer * Qopfiub^ , ^"l 1 ^ 

(J„ipq) • i^tuqtlb^ , If.utufiulfbpttfh 
(Jnqn^. uutHJtuub^ l^mpqb^ (if£ 
n.njq % On^titlf). Iftuptfb^ , 7^&£ (f* 
inuiLfiii)* 7^*^( utpbt.p % uijfuuipfy 
{tfbifpnu), l^bnpnbuinpb £ \Htuub i (•/£■ 

^ u«t^'). — qn. prisonnieri 

fliuuutb[ • Se — , fy ui fitful If bpufh[ 
ffupqjiup ntibf Ijiupyb^ (tfitiwiucnp) 

Se — prisonnier, bupqftup yuiU 

Irfri &bn.p uiiui t y Google CON — 227 — Constitutif, ve & t'"S >fL 9h* t l Ui V 

ifwlfuil, tiiuutauimnq t 

Constitution f 0»«*«r M ,b, Mwim fc 

*»Lf f /j„ lf , 9 „ Ll f (fa^ y 

"V* (*"?<«/' #*•). Contrat de-, 
-de rente. ^m^yty «fc J*.™. 

ConstitutionnaJit^ f Omtfmlu.. 

Constitutionnel , le I IMafe- 

tonstitutionnellement / &.»/?. CON 


Constructed - tyi„ 7 , (...)£, 
*W(— )^r-. *Mecanicien 

Cbnstrdction f S^'"/""**""* • 
Construif e, truit, e * tyitifcyU, , 

Pl»"t' L . Z l>U. L .j;,l t U L (phpQ nLIU A)> 

Consubstantialite f /»ti$««fo»ii, 
W«p«. W ty t b, /?,„ ( /; ( , ?rL ty t j, , 

Consubstantiation tfU/wfamfti 
ConsubstantieJ, le i b-Mha , 

Consul - ^i^h.« bi ,, n k ?h, li h 

"(""".OmhfpuputijmmnuO/tcV, 0„.l. 
?"'/»iuu,A aA% ,,,/t huuipiumh m\* ' • J U • 
ges — , ^mSnin.tnifinh'tfitimiuLnppt 
C0I\SUlaire I Ifrcifu.mnuuijfr^ . 
ty^'wim.y^t,. Biu\i<fmpuimhli.„jfrV . 

♦ • 4/»«-i V ai,n,„ tn/ , (fy, k % Homme, 
"ersonnage — )t 
Consulairement / p»«iir 7 .« r M fiwffrMti f>pnn.,„unL0Luiifp, 

Consulat - 4A L 'V u "'"""*<-tyt.fc . 

tytiyiNiHN.tytti £*.(]794 £ 1804)t 

Consultant i K / »^c / , f «. M/ ,^„^ t 

(*>np/ip0fm/iuipg\ daipgmV . frsnpdpp- 
rjuiinriL (tfrmumiupuiii) t 

Consultatif, ve £ hnptp r „ mni _ . 

VOIX — , Ump&tujn.ju,' , fvnptpp. 
yfoulfiuh AmjV ftpmLnilp , 

Consultation * ^W^ ^ M/ ,^- 

fcAtf,, twpgnLf. lunpKpyufa^Q^X, 
(/«<^'«$). <JpmLnp junpHntpq tfiup- 

*frp. Donner des — , ty«.,,,i, 7 c i». 

Con suite f dmqnil* "*"> built t 

Consulter v hnpftncpq H.up^y. f 

/inc), ^l»bi 7 % a,up B ,upi,U l (tfppbp). — , tOnpdnt.pi fintpgnLln.lunpflpifMitf 

fthph ftphh fiitiptjiihii 
ConSUlteUr - bnpftpifmumc i 

Consumable 1 U^mn.1,^ , 
Consumant, e & d^un.n^ • 
Consumer ^ /?iuiA f , q,„mhl, L , 

uufutnb^ ,lt6u* g ib L , J„l* t b L (J.uJm. 
hmlf) , i/'«^f' 4»&ui^iih^ [tfhuthp) . 
fiftLSIift to'l^l, i/i»#2*r/ i riLui^ «Am- sc^^i (fi'wbpml)* i nL r tyqbp Otu- 

Contact ((fo\qmq.ij.) m* 2ro2i<fi/>fiL J*, 

(iitfnt.J , fi uiptptim^tjnt.9 frill /?m- 
lifnuf t 2<fr n *-tft 

Contagieux, euse & S"^«»«/»n. 

/"A4 ' n A""**sM ('"frit**) . uttupui* 
^iiiljinh, ^tiiqnprfuilpiih (&frAuttj % «- (ffrltulj). iuufmlfiuhmptup y ttuthutiw 
pbp (o 7 )« 

»- Contagion ^ S ««/»««•/• n/um./y/» L li f Jaiife^ y Google CON — t28 — CON QlHulg)' UHttfUUlfinfu/lIf 6^L tMfcfffM.fr 

tnwftvutfcnlnfilf, ifin/uuilgmjum* , m 
iam&t<«l(ftf-0/uti f JuthmHifuin y Jmfi 

(jnufi piltpHLtj) • 

Contamination J 9ffAiu.ttyi.1i i 
Contaminer * £•«? «f^*fVj , iqqSb^t 
Conte «• QutmJnLft *u ,n j9* ifi**bp*»f 
t(t;iif'unLui, iun.itiuujb ^.~ en l'air, 
U,n.mu$^k^ i nncm . — de bonne 

femme , 9»«*i.f»t. fuoupbp , iquin - 

m.wutu'up*. — a la cigogne, — 
de ma mere Toie , — de Peau 

d'ane , 9iffa.iuf.fif. tqiuuiifnt Ofich , 
iutun.LiuJI;iu*% itttAtlpubttiii iii;iup % %u- 
n.muiqb[p • — bleUS t Oq^bpni. 
Ji;tqbp | nqb i^jittfitiljp* % ni.pni.iiiuiii- 
ImLBftiitp** ^fi\t4nL iqiuunfnuO/nAi , 
ifint.6 tuuiut6uinp . tunSmutm'Lp . 

Faire des — » U "*■*»* p fuoJ/i^ 

ninLbi i [btttg f ifimuliitiutubn* t 

Contemplateur. trice tlTwtutituj- 
Contemplatif , veL l*ujhgnq (ftp L % 

^)»i/ibutulpii)t* ftmjbyuuljiuh (tfbtuup)t 

Contemplation f ^"y^f/nti/*. 

tfmtudiujbgnLD fith* , dnqbtm^bnuf* , 
fiutjbfjniim.DfiLh t 

Contempler * fltytx""^ t»«»/A£ » 

<f If il&£ (ujlUUlljbp) , 4|li If III fi'Ujf*!*, «f/ >Mf- 

i£r/ . ituiiiiiuhj' finqbtqhi ftiiijhi iitpn- 
ui|r£ (iiiuinnnu^itijfth ptnhbp\» jun- 

Contemporain, e i (f>ttiffitt>f«4«f- 
Contemporaneit£ £ efaifi/ntltitf/jiti- 

IfpgnLO/iLht [limpqnLi 

Contempteur - flUtm/*?/^ , «,. 
Contenance f S'"pnqnL0[n.h t pl- 

qnt^iiulfnufdjiLh (riiitoty). tftulfbph- 
ljijO* miupuidnLp (bptjpf 1 )' ff^QP t 
Ijbgncmdp . ferme 1 W'jnqqnqq 

Ifhpupnputhp. Embarasse de sa 

— ^ ft iiiify£u Qhrfiuyt J7/»"»</»7 • 

Perdre ~. frim/fa, 2</">'ty/* Par 

— 1 2bc/t % fimpKpIt diuJmp, l\ n'a 

point de — , b^^^u O^qut^p ^qfi- 
mbp y uiiijltnpfip J^lf\i £ . Faire bonne — . &phtf»L » ft'^ u ^ m t t 

£i«tffmttuitfi.lf* uiitqbqbc f^fV1»tw£ • 

Contenant, ei Unikfuf. uf—prnt.- 

htilljnq 1 [putnnq * 

Contendant* cUf ^p 9 n^ t Jt^ 
Contenir , nu , e t (ITtA) ««•- 

fjfif./ f pnt^iiihqmlfb ^ • ufwtfv>«.*t«f^lr£ • 
nt.f>fV1fif'£ (qppl ,X tujupuA bpbj*}, fjh> 
it&£ (<ff*pp J* tujvpm\i hpbii). utfiqff 
Z^/» ^Onqni^, pn.'bb^ qitufb ^ (p*>*f 
tfnLOfttl). ifiiiififV^t quufb^ (ffjtpf) * 

Se — » Y*b$qi&p pnlbi VI* L ' 

tfm.dlpo[b[' l*p'»p umltibf jut$fb[ f 

Content t e t %ttm,%—li , <jnS $ 
/iMft.]biff«> (^ ifilii/ilf). Nan — , .JfV- 

pfr^» yffjKjfa^rif/, #i^ t/fimjh. f — H a 

son — de » (iV«|'«tyi» ^«»'«^ »tl»^ 

(•!*/« A«f> p*tilf)i 

Contentement -• ^n^fffjnttT, ? «- 

(incQbtAi* pb plfpni.0 fit-ltf ffn/Snchur* 

lfn$.Of$LUm Ce n'est pas — • ^n«f*#- 

guiinq pittit /£ 1 

Contenter ^ ^"^ £*'*£» 7*»^"*5^» 
Se — » ^w^ ClL ui L ' */ ,,w, / , " , /?k ««f«.» 

lifii/ .ami Liftoff ft* fiiutfuiplii, 2'"tnuih*ut I 

Contentieusement /^frtitr»#/» 
Contentieux, euse i (?^O^f/t*T f 

nt-uiputp [ptiiiLOftLii) . ^ M *lfc6y innch i/ii n^ % f|it( u/f iff It ,0*»y) t&bm Contentif. ve t (^«««uifffm) ^rn.- 

Ifn^ f quufnq « ujtiqni (ujmui tills) t 

Contention f ♦wjO, ^/»«j. i/m.«- 

ipqtnni.it* • f/^5, IfnjtL. (fiiuuui$uui)- 
mlpii[nt.9liL\i* t (ffff/fHtf)^fft£nf.f9ALlf*f 

Contenu, e & hlpqfrp umh&nq , 

liun'iimutiiiii* 1 ii«If<iliMiqfM.tfifj\ fL v 
tyniptti.liiuljbio[ji t tqntpnL\tntlfnt,Qht.\it 

Conter *«• ^mutilb^ 4l u H b l> tl ulj L- 
En — de belles, $f><-*jnt.f/nt.£pm- 

ti/Vfi /uoufai piii£tiiqb[ t {ftp U % Ell 
— \# uiiimtjhlpu^ pmlihp ftifittg\»lri , 

En &« *fiiuqtfpnipiulib[ , luhnjt- 

hm£ (tfbn^ dp fib in) £ 1 

Contestable & ^/"^^ » ^o-wttu- 

^Uftl t y Google GON — 1 

Contestant* e fc *IJ»6»i • *«*V* 
Contestation f U'bpJni.tf, fimtp** 

n.uMlgm.Ofit.% , fXnnftJnt-O^cu . #£ ■ 

^u*^, ^«/»c , putting . fetre en 
— ^»u(fh^. t[t$]t uttutj ftnui^. Met 
tre en — » {hjvmb^ » 
Conteste |« Sans — t Wbiffi&bfjt 

ifbpntft- , tttmbplfptmj t 

Contester * ££i«jfy !•»«/* JbpJhf 

{ftptiai.nt.up), tuutfttti-bp ^imjI^Iiu^ 
jjuuibi (utn.mbfftp). nuptuhnif {bnjb 

£u»*/r£t f»f*if*un.ittlffif t 

Conteur «• (flUi««wyfcf)»t*fi(f»t., «/^ 

Uftupifttt.*. sfkufui<fftp • tutuuttufbitu. 

fu»u , tji&mjuoH {ftp L % — de fa- 
gots, de sonnettes i de chan- 
sons) « [fiftitip* I 
ConteZte •• 8bn.nt.tf » pubfiJ. 

Contexture fr Iff-up* afn.unt.w* y 

til am*, if. Ifmpa.% if m uf ui if ^ni.0 ft lIi i 

Contigu» ue t ty<j, ^«y , jih/hh. 

^q f tfftiiijiitp i 

Contiguity fc [/*/nii/H#/i»it^tti i 
Continence tt//»/t»»«.&/ri.li, JnctJlfm 
p**-f. Avoir de la — « <fniV^u#^. 
Continent & Stqfutn , Jnnftynf . 

Jf,opJtZ****lf (jbptf) . £ •» Qnjmpbfi- 

Hbp* -Se — » .b*.^Mii^i«g»ni/M#p # , [y..- 

•naycu^iffti gtutftttp t 

Continental ♦ e It d'utftuptujfiu . 

^LfMII^'MI/Mffj .(ftfflft <U>ulffftnj) I 

Contingence | ^<y»<./« ^" ftf " M * 

UnLtt • ufniutmSttttfutunLUftLU , De 

— , Zr+i—t/ttMi ^utmlffuLu\ 9 2°Z u,t b 
Contingent* e & JS^lmft».pmjfiY % 

J^nJ^nfmlfutu* [fttutfftu) , itpnutlftm~ 
m*u(tfn*uuy .ufuttntufimifttAk^ ~ [/*mt», 
pm4ftu\% •tfwwlpnuuMtftuuu* . utpnt-b- 
&9 H^Pf^Ps typiuptaJliu . ufttivttu- 

fi^.Hlp (ity u % Le futur — )» 
Continui e £ Al^Af foun^ fwpnt.- 

wmlf. ttftm2**\f Jf$iujtup (utmptutSnt.- 
BJtt-h* ptulnulf)* £Utp'"-h<utf (<«iM0r- — CON 

JmutntOftLw). A la — S&rtitwV- 

Continuateun trice f £-«/»*«.- 
Continuation f 0>«#/H#ftm.0ft.fc f 

2Utftnt.iMiuifnt.0lit.tJ. bplfmgwbfjn , £««- 
ftfttbfif^fitJ' (ufimpft)t 

Continued le 2; U^^iuw, •«!»- 

nnt-l. tutinttinium, 2 n *P f,LO, "k • 

Continuellement /&«#/t»it.fc«iii/ii*- 

ptnp* tuunhnfitutn t 

Continuer* fro/miim*^. bplftu- 

phi • fHipncututflff (uftup'\ . tfmGui 

(Jit/P* ttptiiuHtn/tm Jtf) , — qn. I 

irfclfnLM jutpntXtuifft^u pip»*l* t. 5w- 
pnt.uuilfni.fif* unuptu^ntftf^bplfiiuuift 

Continuity f $*«.««((•«* Wty«.l«, ««li- 

ufttttfitiunt.QfiLB fitimni.otulfnt.if* dft- 
utjittpncOftcut ^MJJMMfUjnnt 0Ac.ii « 

Continuraent/ir^-*,'"^**?*'"*"* 

fitipnLvmlf i [/'/'i {VV^bl*)* 

Contondant, e i, 5*^ifcn#j % 4ui» 

Contorsion ^ fyumvif, tfrnpupnuf. 
a.uina.tf*bnt.n.nt.ifni.n, % bitHfprnfft p u p m 
tlnt.iu&p, ^mfptnif nt.pt l(^ M4 /*Af/')' 

Contour •• Zfi»* a f»^» 2t't" lu i luut 
Contourner ^» tnt.pfp ufmutftf . 

? nt PtO nu * nmlu it nmnhuif* AIilu hic- 
^iA^, Dftifthf* dftpbpp a.&*L u^wnuf 
If of. npfuitpmf, Aftpn ututf . Iffnp- 

9t! u *L' ^ e "■ "* ^b'-phi* *"-bL * 
Contractant* e & ^^jJututunftp « 
Contfacte i lltftftmftbtuf t 
Contracter »• Ituuuttutnb £ nXb^ 

(nitijftup* ntftiut)j upttjtfttivb f {Op U. % 
•»%}») . ftubf (ufiuputpbp) , Jtttubl 
(ttfinptnpbnnL) . umtuutuf (jute nnt[n~ 
pnjQubp) , Mffilntj {JtftLitihnnLm9ftLm) 
(untfnp)ftf . tMfitirM.jf (^t? ^««'«/ > ^ - 
l»^f). tuiutntiiutb ft prtnbf Ifumfbf, 
(pitipbtfititfnL&fiiuy ifSlfbft ttttfifin* 
tftbt, ifiupifUtJbi. tuiftftntftbft 

Comtractif, ve I ik^^bi^'P" 

if'nJft^ i [IftttJbfft t 

Contractile t U>ff<fr**Sbfl». lp*p- 
Contractilite ^ tt^*^*^^?, 

lfmplfnttl^ini.9f,i.u » y Google CON — 230 — CON Contraction fr tt(tyir^*«.if, Ipup. 

Contractuelje t %«»2^ M, 7f» a vA* , *» 

Contractuellement^M; il "7/» n ^' 
Contracture J U>up6pnifr % ppumt.. 

V/ilIi [qlqbpiutfyiippnt.J'fubiuh ifbp- 
iiiuJmuft)i [qfiJtuptuh, qfijtnfuou i 

Contradicteur «•• £««//«"p.«l* t £**7~ 
Contradiction £ l>ul vt ,n.u t l j n,'f l , 

tffnftupui'LnLOItLit f ftuqqfitfiufumunL^ . 
tu%tituJtu&wj\iM.Q jn.ii (fuouphftnt.), 

fitutflUUHLy flc)i I 

Contradictoire & £r«f/f«n.iM^, *«*. 

^MJOu^tt't. /» \»bplpujnt.U built bptfnc 
Ifitqilbpnc, qfuftmjuoutupiup t 

Contradictoirement /£mi^w«™«- 

/!»«/». /» ubpifmjnL^biuu hplfiiL tfnq. 
JbprtL , qfiifiufuouuipui'p y b pli^nqtfbiu- 
uuiamp i v. 

Contraignable & f*n.uuiq,uuibifit 
Contraignant, e t ti&^,p#tli<«- 

qiuwhi t 

Contraindre, trainti e J fUIm»- 

quiutm.Qfn.u puaubgub^ , [rib glib [ , 
"TftL^L* ^qb^, p'tumqpoub^. uuift- 
tqh[, Htuplftitqpb £, Stuplfbglb^ Ptl n ~ 
iiuiqmmb^ (puiufi Jp)» ptiuiuquiutbi 
(uipquipm.&bmu Abnpntf) , )tbqb[ 

ifncGiutfli). — par corps , /*»«*•- 

uiutplfb^ Se — i 1X1* <*p hbqb^ hbq- 

Contrainti e t %bqb,u^ p n 'u„,q 
Contrainte J U.tiuiJaijnt.Dfii.u, pu~ 

utfitqnuf, pn.'lmtq tuutnt &fn.u. ubqnL- 
9fit.li , pn.%tuquiuint-QfiiAi (>»«"/»/»' 
Jiuu%fft)» utuUfnuOfiiu (Htuqni-uuifi). 
ubqJin.f,[p, ubqntQfii.'li, ptiuiuqao- 
untOfiiu (tqttitnlpun.m'bpL Lit), — 

par corps* (Qtuputpft diuttiup) p»4*. 

unLtf t piuumtud&iupp* t 

Contraire & C^wW 7t«A *»»4««- 

rnulj. ifhuiutulfMip, ftiulfiuniulf . 6iuii- 

ibwifo ?*' Au — de *fc» £««^«- 
nuilMp y /iiulfiutvuitf . Aller au — d'une chose , H^ $*&•«£ t fW 
7W7. Au — , Tout au — / t>* 

Contralto - %bpu,p,»»pipt 
Contrapontiste - flfqtfiutfufA 

1*m.u$qiuqpm.9btttu 4i/m.uf, auiqilbp 
qiuq^ut* t 

Contrariant. e & lmt i „in. t ui 1 nq f 

(iut^tun.tulfuiui;p . tifipm ubquigltitq 
qJIfMnfiulfht t 

Contrarier * £»«i^u##tni^ % fkJbp 

0'"/, fintlfitin tuli^l t (/?/» fc* «"ty) 
u ft put \tbqn$y\$b[. qJtputfiulfftim fuut 

./•mU/ • "'p^LP PU"'i • 7^«/" 7«{ 
(junpfirtLpqibpni.*), Se — » f7/»/»">£ 
ubqmuiu^, ftpiupnt ufipm hbquMO^b^* 
fipiapni. mpqb[p [in***/. fituLiuunt, 
Qbutit t/£« PIL"'L * 

Contraries J U>p<i b LP* /•'"•^•A 

upuAibqnt.QfitX £• 'hbp(iittljn%.Qfn\t 
fii»ilfiiin.mlinLp ( < 2 u, ^ nL 3)'^ t "^ u ""* L r 
Esprit de — » ^tulfittniu^iuufapnLft 

Contrastant, e £ QbqqfiJkulfuAi 

ftitiliUMqpiubtiiit t Ktnlpuuituutubn \ 
ContraSte •• ItuljuiqpnLO ftt.it t /im- 
iftttuftuuilfbp 1 

Contrast er ^^mlfiuufmuiljbp ^ 

I hi £ ljiiiqilb[ 9 ftiulfiiiiqtuinlfbpftt . 1 
^iiilftuiqiumbb pb 1 1 

Contrat «i» 'fauvfAip, iqtujtfwh^ «y»»« 

t/uiti. qti^liuiqftp, lfnip£ nutjniulbfil 
{lumqfi u%l) 1 

Contravention J llhumuuini-OfiLlt 

(opfilMtu)qtnHs(jnt p .IfiiihnhiiiqHiitgnLp* 

Contrayerva - f*n/b9iu*fi w % 

Contre ^J» ^»u limn-mli , (A'fjkJ) 
ql;tf (JtiqSji). tfinju»,pi;\t t> tnbq f [if6tw 
pm.tf)ntf. /tuiiiq^uf^ qftJtug , iffijw 

gnif* La face — terre t 6/»4w ^ 
9^ur/rb . Gceur contre — » 0^/»* 
•i^iui^.Attacher qch. — a la mu* 
raille » ^»«#m4^ ^"7» tftufub^ Par 

— , Hump qk*f, '/'nfunip^'L. / ty. 
i/m»^> tutlf 111 miilf f q{;tf . Tout — t 

IflUtLtuifp | y Google CON — 231 — CON Contre-all£e t itnnpkwlpv)» «*m- 
Contre-amiral - *hkpin»[tulii$n . 

yhp&nt[*uifitiik tiuiLt (but^ni k pifmi't 

Contre- appel •• bplfpnp* ••'&»»■•»- 
Contre-approches \ j luilpudkp- 

IncQhtAtp (tutu**** piling)* 

Contre-balancer * 2,'ui.utuuipki , 

^HLtfiutf^a-b^t ftuiljiiifen-hi . Se — t 
l>ulpulf2m/»f t 

Contrebande f lT»>pum)ibl<ini.f . 
uiptflniuufpmlip* . Etre de — , #/»• 

if^ift <jn§pugfilf % qnnniXjl . Iftuulfiu- 

Contrebandienere ^(Tmpumfi^'u 

iftupufc luuattuiitB thnthtgtinm i 

Contre-bas (En) 'H«y ^ i ,u vc 

Ell — , 'Jjmpl;u v*ap. ifrnpn^ i 

Contre-basse fc IMklmfiiauui 4i«/- 

t>n^ mm Out If nfp , fiutlfUiiftuJp diuu 
utbrnunb* fiiutfuiptutfpnpnt 

Contre-batterie fr ^u^uittMi^ 

butlputftuptnlfngt [*^ Ml f/T ' 

Coritre-boutant - IT"/? , ?/»- 
Contre-b outer * q lU w ^'m.^ 

UfmutnJ fituumtutnh i * 

Contrecarrer * H^**"*/, 7^ ,/ " 

*l^£* Se """> hpmpnL nfctf kfltkft 

Contre-charme - luilpafiJmjp i 
Contre- chassis - bp2Ft tu * $, "V 

i^ T iP l l'» t [p'"Pi tunufnpuimpmp't 

Contre clef f ^npumtpiupft If fa 
Contre-cceur(.4 )/ Ut»p"*pf"inl;tF\ 

"pinittlf^u, upmuA*joJiup*y itilfiutfmjt 
Contre-COlip - b*n niunhuifntf 
Vphhyu, pltnnjiJiuftmpnLOIiLu f diu- 
IpHifUMpJip, ftititjti»fi$upnL$u}» tttpttif 

f'tflif, tftn/uuitfrfbgncOfiL)*' Par 

• Ifulftunntp&topmpi 

Contre-courant «• ^iM^tif4n«M#li^i 
Contre-danse f ^ui^""^-"/* f ^/i- 

J>uuf,up\ . [^ify*, OuLiulftnlubfx 

Contre- dater y f^nuiu^mlnutftn- 
Contre-digue f iiplfuu$Om.tfp* f 

i*pmBnufn\ Contredire. dit , e f {w^imm^ 

fu^u/n^ dmlpun.ni If hi , nkifiuptuhkim 
Gmtftun.uitf kfjbkf , CLL'"l • Se — • 
tutlpMiuki, ftpiupnt. tuuliunfioiiujh* 
fitutfiitn.mlf £//•"/ l [tffittwntnpJtt 

Contredisant. e i C*»7iM«"'t/»*, 
Contredit - £u»4f»^«oiM»ityiV» 
ufutmmu^nuU, Sans — ^ UX2 nL 7 m t 

utithplfpiuj , luprpupki i 

Contr£e J ^A*. 4*71/6/1 , ir^^i . 
Contre-e*change - $njumt[H»p&*, 

^M^ttuktnlfnt.Bh*A» t rPfr^tnctfifilin^*! 

Contre e'paulette J flm"^"^^ 
Contre-e*preuve f Imlfunftnpi , 

n$notn utfmi$tiLQhL% t Vkpaifni)tnj&*i 
jnfnpO t [iffthbi, fiustfttuftnplbit 

Contre-e'prouver * Imlpu^inpi 
Contre-expertise fr hnp phlm.- 

B^lI, Kuilji»,pu)inL0l*LOi 

Contrefacon f t#^»"^««7»/»<>"<.p . 

tfkn&. %Jnti$gnt.utb % IfkifA i 

Contrefacteur - ^^7^ 2^ n 1 » 

\iiftti\nii(fnp& 1 

Contref action fr W'-W^n^^ntiA 
— des monnaiest7»/»«M«/m^'n/»»»cf $ 
Contrefaire, fait, e * t#'/ , ««ti«M- 

anp&ki) hk\tabi, liifiuuiulipii phbi , 
\iittti\»giib 1 (AaiHpkint. /tunfti$p\' d^j- 
L (tilling ^m^ifukfp) . ifmfubf (f^P* 
<Iuij)m\, tuniuitniutfki » ftiuAtatupk i . 
tutpbi. Se — " t \$iftuuiiianp^nthl • 
phnLOftL^tp duiAtfkf IfbqSkf t 

Contrefaiseur - W««l»5k»»'j • 
Contrefait, e itit^fcm^ (*il*pp)* 

ui&bi. x \tupmtnbu (tftupn) i 

Contref enetre ^ b/»4»v M ""»«-^ M »**» 
Contre-fiche f Zkipuiffi JnjO* nf,. 

if tun ftp 1 

Contre*file «• £t»i^»o#ti*i^ ^n^i/" 

Contre-finesse fr 2,utlpu/fti,uppr 
Contre-fort - ^i«wi^ iifrgr.t.4 ,• ^t- 

httptf. Rmunkupuaoinh {ikpitAi\ » 

Contre fugue f liutfiu^funLuuit 
Contre garde f S/*2'"i//>«><-^iti y Google CON — 132 — COff Contre-hacher (fan) x £..#$.« 

taw 2^1 t 

Contre-hatier (Rui) faufyptutpui- 
Contre-haut (En) f'tjbp^h tf'*v, 

tilrpi#(ti. t(bpnifp i [gnLQftth* 

Contre-indication f Im/fugm.. 
Contre-jour • i«#1i^«Y' l, £ n y M *» 

qfitfiogl; [hju tftuif [nt.uitnftii.mp> A 
— t £uilfmn.tulf tiiVbupuuut vnLttntl \ 

Contre- latte \ 'hftdmtftut.np • 
Contre-lettre f ^'"fw jbutlpup, 
Contre- maitre -• fimhtnphbpnL 

i[b ptulftutfm. J tfnp&iut[tup. qbp-hut- 
t-Htufhrn i [ftpimjmh i 

Contremandement*-S»«/ip^ % fan,. 
Contreraander * l#»/t ipm,f„,h 

fh^b^ firti^UpmJuijh^ . — un bal , 

(/in A*fbl lunipui^iiihtf^u t 

Contre-marche fr itulfu$^upJnLif t 

fimtfftiiDtugp* (<i m p*"g) » 

Contre mar^e fr ImlfmifpmpAp', 

fiiiilfHifuuiniiiyp ^n^m) t 

Contre- marque f «/ % fcnwn.nn2if*, 

itplfpnpq ii^nili' qpnjf (JjiUHfngft t[p- 
ynuy). ifinjiitumnju ^tftnfuuihfo [Qtutn- 
pnbft}* iiuunhfo (Aftnt. lulfntujft t[p- 
Hifiy), uintiilfn.tuhh'** t 

Contre marquer * 'Ibptuhfabi . 

uuituhfab f {tftht. nitjuutj* "iqt"[* 
4jnt.gnt.hbfm. ftmjuip)t 

Contre-mine > £i»7^tfu#i/»«/i i«- 

^iwli (|UlI]Jllf )• (ihifpbpqbitij mlfiiih* 
fumtfiuihnq dhmpp ? fiiulftufihtupp f 
ffbntpuipqh i* t 

Contre-miner * fity'«ty ?£/ »"- 

^iiiti tftttpftfi njufitibinhbf . Jbpbhtu. 
jnuDbiuhg nl;if tjhbfi niuLtuifmpmfif* t 

Contremineur - Qfi^fiSiu^inp m- 

^Uitfiif'iitftn i [ / f ^f**f*^**Jp t 

Contre-mont / 7-t«Y A 4 b r • -^ 
Contre-mur ^fen^A"*/ 1 ?'?""" ifmpf- 

hutbiuh i fiitibmpif i 

Contre-murer * ^nnUbmlff, «f,»w 

pn^bf* fiutlfnpjbi* 

Contre- opposition > £'"'/£fe?9^- Jncf, . fAtpffitrumfiptopk GtrpAittad 
(np ncpnjh tfp ptumptfl;)* 

Contre-ordre - 0**m ^"•V, 

KmlfUiflpuiJtkh « 

Contre-partie > W»«*» (r***^ */+" 

/»«"»/ wnrftupi mmJitipphlflrp*. &•- 
Ifinlfiuu* bplfpnptf itujh. GtittfuttLOflf 
If uip&fip i f (ifimfutulhnlftiHfliff)* 

Contre-passation fr £o»$»»li$#i*f 
Contre peser* £««Vt«//2i**£« 
Contre-pied - f,fc/»*»«$£» -*»»$*• 

niulfp, ftiiitftuniiilf 2 ul *-f"l % Ahmp\ 

Contre-pilastre - ia*^u»«fry0i . 
Contre-poids - butpoiftfrn. sfcfif 

bpbmfohn. % ll2* luJinn^iiiipitifuuMtpugpf 

Contre-poil • ITtuybpnt. tuttf*** 

tun If ffiitftft ftnilfinSbp* . A — / ^w* 
tfuirtuilf tftttpffch . i/m^ ^r ^lt . ^tf 
ljnqJI;h (prthbf J^lfp) t 

Contre-point - fitu^Jiutfiumli Vg- 

LiiKfiiKfpnLOftLh t pntqJbptfn*.QfiL)t i 
pititftfiuifiuiAibpq t [IftuJiiiptttfitghp 

Contre pointer >• b^hab^bf^^ 
Contre^pointiste - f*usq*ikm<pa. 
tit**** [Quuft i|iuiGqtrijir' 

Contre-poison •* tttr^lnjiwy^ ^»yV. 
Contre-porte f &/'t/ ,n / 1 ? ? ,,t * 

(tiiifpngh). hmfututf.nt.n. iuinJB'\t 

Contre -projet - iu<^m/Mn^«t^. 

inmppbp hnp funpfiitLpfft [fmplfl 

Contre proposition ^ ^//w**- 
Contre- revolution f ^m^uf/^m- 

?crt nL *^ * iy^ i n> zvt, ' u ty m ^ t ' 

Contre-r(§Tolutionnaire - Z"'^ 
Contre- sanglon«^ou»fr^«»/ (ty»*) 
Contrescarpe yStmnfilhui^ f**pm- 

tlp qntpub ufiutnjiii.ttiptnnpntf, tdiotfi- 
li^^/r i/^J <f*ifriLifft i [^Ir^^Mi^f ( 

Contre-scel (wAr^) - t^»«/t ^l»/^i 
Contre-sceller * *thpb,«tf qtupMi 

lfnfubf y tfbpbifbf t " 

Contre-seing - Ua*«pt»<fp**~9fn\ 

(ticpfaf* dp pn*()i *un.uuirtfnutfp0Lji. 
(i^m^in^lb^ tfji utfttf) uuinpiutfpbfnt 
bpuiLriii/p i 

Contre -sens (ui^) « 0/«»«^ (^» y Google CON — 2$3 — CON u»lrli)( Ofupftifutuui** ttatfititttulj ft- 
f'ftum , HtnlffufmutH (Q mpqif ut^ntf 
f^l). fvufpft tinitftun.mii pmm « /Mr- 
tttqtttutjnL0ftLu*. fidutumft mVlm. 
fusAutjm pmObpqnt.J % uipttttuttuAtnt.tf, 
itbqpmObp^nuJ^ fubqnqnc/', *%p~ 
^jaqmtptti.9^Lm . &tttffitin_mlf tp***f 

jfowT ftLq^nLf {tfuiunfr). Faire un , flfvUH 4l*tnlfUit ulfuubi Vous prenez le — de mes pa 

rol^5«^»<»«^4f/#« ufuiitf tfjt Ritiulfutau< 

fhutomuiftffcif. {* tfiMUi ifh inutitutf'ttAtuju 
Iflrptytitf* frikrffttf wumo p&* (M ,u l*' 

Contre-signataire •• lln.u,*npiu 
Centre-signer * £»«/£ »»«n»i/tw- 

<fppbf * * >n - uotn l* 1ut lpbl* nmnpittqpbf 
[iliut.tipnt.pli ftitu$miutnb int. (*itnftup}\ 

Contre-taille \ 94ft ifpiuj qft& , 
Contre-temps — tibpaptfmp* <*,«- 

km pit ttttttfiuuutli , tundtuSnt.Bfn.u , 
Giuipmtfiutf v JimfutHiftutf . jiuulftupw 
Atuffmu ntpqbfp t jbatttfunt.0* * iittm 
junp*f tuiiipttiqtuj , &tufuturffttqnt.p , 
imfttmpqnt.OftLU» A — ^ Ujijuiptfatp 
tutnba* futftAt*^ 7"«-/»°j lubtftutf* yw 

Centre- tirer* Hbptuimtfli («/««i#n- 

([&/'). opfiuitttfp piuybf (ufiutntfbpft) i 
mputopftuiulfkf t [futupd^pi 

Contre-valeur f ♦n^«i f .frli ♦ •/»"- 
Colitrevallation f +»unL»n,tff,} 

(ufn, ? ujpmq,ug)t 

Contrerenant, e f ^wltwtMn^wfcji 
Cofttrevenn% nu, e t. Opk^pf* 

iftif qnp&bf, tamatuutnbf^ jHtuybf , 

Contrevent -* Hpututtftknift ^tyi- 
Contre- verity f riMfi»/m»lr^injS , \ 

tttjlfttfMiit* faoup, tbnbni9fiL.h* 

Contre*visite J ♦«/*•»«/$ « 
Contribuable I l<*pipu,tptipn 1 *&_ Contribuer^fywMiM^^ (/tufty «^»). 

ptilttfiup t[6tUpbf y tftUUmUtljgflf^ Gmh- 

7u*Vm^t£. itunulf i[6wplri ffitiMnfiryl', 
ufittprnpiajfufi i/icmj. Faire — ,f '•'/»•»- 
pmjfuftjt buQutplfbf t 

Contribution } [F«««» . punt/At , 

/tuife^Miiiru^. fituplft pitttf,pn%*uGtiipl[t 
uftttputptu+fvft {Bymttttlfti; HLOnLHlS) . 

Mettre 5 — . (tf'»fupfi «/j») /•«*• 

unttfftg phi* J % ifptutf uftttftuufb i • ^i»- 
ipnumht (mugnpn%bp\. y um *f[* piM- 
7^/* iimlinij ((Htqfihttitfl; tfp) 1 

Contrister^ Spmtfkglk^ Om^k^ 

if^miuyiilrt 1 [oftyifi^uiti, pblfbtuit 

Contrit, e & ^ytniMffbtuf, utptnnLif* 
Contrition f jSJr^m.i/', mttfm^uiL t 
phlfnutf {upmft) , uputiupblfnt.yfit.ht 

Contrdle • jJ^7»»li/' 1 utnnt.tptt.tt y 

puunt.D fit u> puusnL&jttu, RtMifttipHl- 
am 9f»LU y liiitlfittpuunt.Ofit.u . fuSpjt^^ 
puunt&ht.u. uutnttiutpiiiu (Qminpaufi 
tnntfutttlftuy)* Ifuptuqpn^tt (utl;pni.k % 
nutfbnjtliiiig tfptttj) • ^•piH^iuLiii^^ 
oufti/i< bplfbu utntftttp % tupJitiimutqftp t 
Ifplfbtupiittuuiqpft ftptttLniup tfintf 
aputttbub mlf tfb ptttpJitttumqpnq* t 

Contr61er ^fMffy, ^pmb^ , C i#. 

utnt.qbi» ht&pdb I'lflsptuqpnyttb 1 ('«/»• 
^010^74'^) * "utnL7iTi«ili inni/uf^fti ifiti« 
jpiJrj, •■-•- ii lit rt l« if if 1 «h fftiAri Contr6leur • (f euse) fll/»«li«i««- 

<fPP n 1, utp&aiatHtffip. uutnLttntf^pnti- 
l»»7i (tunfuiptun.ni. . ttpuputtiLtiiq^Ul ? 
phujti 1 [2 WV ^£* J^ph L r^L { lini - ut ) t 

Controuver ^ lu»tpbf t uwbn&bf f 
Controverse ^ H7^/», ^t^» #• 

StttntuhnLQfiLu* bprnhitilfuiu ^i;& 1 

Controverser * t t.f«7^«"/»^ , 

tfiupmrt.fi 1 % fiuitpii6ujn.bii iffi£bi% 

Controversiste •• 1ntjptttpmfuou % 

tifnijputpiurffip (tfpoupft ptuubpnt. tfp- 
pmj) » lfpouuitfftStutff»p*t 

Contumace f tti*ifrn«l« % 711*01^ ^ty- 

Q't'lpi qitmtu»qitimqnL0fiLu, tfftjtu- 

q t upim.0fiLO . fitre en — » ^»M»t««- 
7»iil#y cu tu f Par — ;•, ^ /utij^^m- 

Digitized by GoOgk CON — 234 — CON t*h» jncQbmu ^ifiuutwufiuputb ^ 
uttufunju , ipuuuuq^uimg* t 

Contumacer * /» PiugutlfmtjntV 

tf mm ifiupbi* tfiuutb^ piugmtfwmb f t 
ContUmaX fc J» f %u tnui qui ug . 
uimuutuutnm (blfbnbgtnj fiptuiTitiUMig)i 

Contus, e &4i^nt.i«*i [{"u^ 
Contusion fr riif/»««* tqji^t* *t*f- 
Contusionner (qfio&k) * A*T^f 
Convaincant.e £ £**"., uhb gut. gf,^ 

fiuiifnafiK fiutiTnqwpiup % 

Convaincre * ^mumubgub^ * MI * 

ttnqbf (QpL~\^)* [uutniqnLO/iLuu'j 

uiufu^nL^^b^. II fut convaincu 
de trahison, lTiuui)iu.9fuuu ftm*. 

uuuuigtu.b gnu.* Se — , ^uiiTnqntfii. 
bpmp dutifnabi i 

Convaincu* e i £iu/»{M.Mi4,ffi<» 

ecu It* juiugutcnp £iiiu<gm.iti& . (i/n 
tnpiu.QfuM*\ ttuuitiguigmnii&i 

Convalescence f \,npmpnjJ ft 

Smlft ffhn.uipnt.JiiLp* t uuuiiigbuiulu 

Convalescent, e h U f Htuuip/tu- 

buif y ffhn.mpnjj i ffintfuiuijiu.?'"^* 1 
Convallaire f £n<.£fwii /in^isiiug , 

Convenable & QiupiTmp, 6 lt ,H,„- 

Lnp, Hpuuii'uS* i(">jli /m.) [ftiugitLUui\* 
{iTiuptpu^mjbf • junptpntf 2^P 
fmnplip (iftupq) .fimdhlfiuui) Uftuinj'U&i 

Convenablement / 9<m in;f«6op4-L, 

pum ufuitn^m&ji . puut , dnidbitnim t 

Convenance > Qn,pif„,pm.QI*t\ , 

&ȣ uputnlfut'unt.OJiLU t jutplTiupiu)ip t 

^ L Pi 4"V^LP * *l tu jl'iy"1 , p » iq'uui- 
2"'£p. 7^*7* » 7^*. /»*»«. 0/n.b • Avoir 

a Sa — i Qltnpjtb miulf tuAtbuinf . 
De — ♦ QmpiTimputtfiuh* ufiuuiLiu- 
It in t.np J^ituTn^uuni.Ojti.\t\, j f rMwt*it*- 
■&tu.9hiu% qiujbyru.Ofii.\» t flmpfip * 

Convenant, e & il'uti'ui.nptufuun- 

2*u6, £ «• run>UtmnpnLQht.u t 

Convenir, nu, e ^kutTtuimjlln* 

Jhiuptuu ifhmit dhuipmuhi, jmpdm- 
phi* fupuuintfutufii^ Stuuibl^ fiuit.ui- 

juii? Plt* u h JuipiTtup 9'°/ » jutpdiii- pfti. uipdtuu £{£««{, 4 u 'lt^l* "™* ^ 
priX. ^»l»n;ii ^ticy juipJmpfn. Sc 
""**» / , l» M */» <, *• J'updutpftf • 

Conventicule - cfrf 1^1*4 • *■• 

r)»t^ it luitfopfthfi Jnqiu[ , ^lUifaii 
diupu^ t quiagUiJnqHifi 

Convention f QiupiTtuptu.it . <i 

tTui&uijhni.iT, tfiU}U, dfi<tiptulint.Ofu-\h 
Jtupqng d^f puquLhucutS piuii, ^wfc- 
juutiiiiLiiih pun* 1 ufitijiTututtrifpaLp* 
juip*Tiupiu.u»& pmut yfibbnt- ufiujuutm 
fitubqiudtuup 9 uinijdtiiuitiqpnt.Qpt!m » 
jtupiTmpkgnt.iT,rfui2UiuJn$^ni^^ 1792^* 

^n») . Couleur de — . C^Wat 
noyb , jfipfiuplrptuu^* . Langage t 
Signes de — # /JIi^im.Ii«h.#»* % ^Z 1 ^ 

(inL* MftiiJtTiiiUittrfpiutfuiit jltqnt. % if 
^ in up | npujJiiitii*t^bqni. m t ufitijifiu* 
hiuhjtfp'j fiiuLiuuiuufifp t 

Conventionnel . le & f iujJm%m> 

rjnpuilpuh, Iptiujuiuftmuuiu . £ «• fyuf* 
UtudnnnJtiiljiiiL t 

Conventualit6 ^ «(,.«li.M^u*iinLf i 
Conventuel, le £ "{winu^wi. < 

«♦ f/tnL)i) tfmliiiitjiuu t [utuputpi 

Conventuellement /^Mti«M^fiiW> 
Convenu, e i GfiuSm. , jtupJui- 

ptulfitiu i [&iiijpiudfiiniup (4^/ > q) 1 

Convergence f ii»«.7'«7^«/'n«.^/ri.lii 
Convergent » e t truijpmJI;* 

tjinJi Inuuf) t 

Converger t. ^ «/^ 4t«» ftJh^fiai 

Jiuflfiaif*^ t Hui Jut if ft doit 

Convers , e i lL2l umu *""-»r ( A f 
Conversation ^ Qpiu.g*uu»pm*.f , 

fu»uiuifgncOfiLU ♦ fuoubftn. tjbpMj , 
juounLUt&p t 

Converse f £/»£««-&* ifimfinfu jw 

niu^uiifpni.0 fit.u % ijimijinfui 

Converser ^oup/t Jwubf , ^#- 

n, ii If g /if- Ifbuiulfgftf « 

Conversion > ^n/uiuplfm.iT % jpp- 

fiu.iT (jnulfji^ $ (tmuhpnt.) t ^Imm* 
fuiurpuuni.Dbiuu). rjtupJihb fp^ tpupi y Google CON — 235 — COP [fi ppftuutnu^nt.OfiLu) . qqitiumiit- 
g»t-tt, rjiupA. If'-ptftpff if*ntlntfunt.f ) 
rftiipA , lfiup£bijinftint.9fit.m*, iftum.' 
Inu^nl ftupJnt.J', n,ittpint.tt» 6 in lj m in 
\J»nfuhi(i % 7" l ' t ^ M '/p fa"" 1 "*?) • 

Convert], e f %upl*u& 9 %*(»***- 

iittt.uitn 9 unpiuniitpA t 

Convertible £ CpfA^ t 
Convertir * +nfimpb i bi ♦ ^^ , 

jiun2%ir£ (ftp U % ^) • tftnfub^ {ptuu- 
t#ȣ* uMLtjittmpfi). ftuiLiuuipk pbpki. 
abph^ ntupt!ub[ (fin tpnp Ming) , 
(Zip b —>}•)• S© — i +ti/ymi.fn % if»n- 
htiuplfnt.h^ , ?/»f/»{ i <Jf«#« ttr<*^ • jnyi# 
(iuluiui^ MUintiuif . ntup&h ami 

[Jbifpbpk)* [?Vt nLtFl 

Convertissement • *»»/u.,* r £nci/, 
Convertisseur -.Zmaumpfi p6- 

pn/f rjwpAltnn- ntupAfi phprtn, ntup 
Sitipbp * nrupJitiipbpttib i 

Convexe £ %fph,Qujpq t t^nphOntpq 
qnmjiqfciJi , fcnufrni.'. — con- 
cave. n*-n.-(jnifimnft i [Ipiputyfip* 

Convexite £ iinpuUujp n „ L Qf, LU , 

Conviction ^ ituiFnqnt.tr, unqitt- 
9"J9- (j'^S'^Pp) £niuyU»it^p % fiintt- 
Uintlmultip ( mtiftntiumiiii'ltL tttik ), ittiuq- 
puuJHtuJtuni tf i '\lf>i s )m>Ijinhi 

COR Vie — ([/^ijri.li^) ftpuiL/iphtn^ 

Convier *■ ty<wl^£(, UpmLftpb^jnp- 

qnpb £ ^ Gptui.fipt.f % 

Convive f- l)^l>m/|Mjii \(J n qn^fi)% 
Convocation J */^nur fuJpnt.it 

ConVOi «• Qnt-ntuplfiiiLnpni-Qfiiii 
[da rib [f*}J{Utn tufurtLifp y kpttnti>uinpiF* 
tfmSiiim. iiilpiiuuig UlULtiifuni ifp , f/m- 
-i'#j/rl/i£i*. fy)j£. ion*« (tfmSntn. tuumt m g\ 
jnt.niuttljtiii.iip irtnptlfitf, jttt_ ntttplpu- 
tnnptf*. utuittpttutnijip { qoptun) . (*'/»• 
tuiupiituttiftfitj} jnt.niiiplptit.np ampin- 
funt-ttn, jncntiiplpufnncifpt 

Convoiter * 3»«J*^i»/, u, ,*/» »"fc'/fr/« 
Convoiteux, euse i. 3.«li^.»5(n^, 

Convoitise fr dulifnt-OfiLu i 
Con vol er t,*tV' iil/ " toll ' l,l ""i ' — en secondes noces, t»f*r£fc (fo#ff 

nn *-fi[ y ^bpiutFtttttuutrnJitttt 
Convolute, e £ fi«wiMiniicli, <fi«- 
pnpnuu (mttpbi.) t 

ConVOlvulaceeS f J f tumttLtntu- 
Ipujblp i Iujopbl ^Jl^tjjl* 

ConVOlTUlUS (fltu) - ImmiiLUiUltf 

Convoquer * hnp^pqff Iftuh^b^ 

dnqnij mttt.tFittpbi » 

Convoy er *>• H'qolffig pu ul i % 
Convoyeur • (\Lnblfftg t»«t f /«t- 

qittpbiuuint. i 

Convulsed e (uk) t *Mi^n»«Miim 
Convulsif , ve t ^i^A^iw^uiMiw- 

Ipum. qunuiltiitu ^inpJititLup^t 
Convulsion (u) f 'h^ttpmfiwtnnv* 
Ofitu , nunttptuifiw itLtfafiu ^uim*/- 
ifnthpi JLuutghgftLu f JlfuiuJiatnutp, 
if n din (Ipuinnnib) . J n J1P » ItfwQp 
t/ug ft tli, iitiiuui\int.OfiLu \ I 

Convulsionnaire i k f 'hu^bpui- 

Kmutp [Uk*-irk*nujnft) i 

Convulsivement /(T^^y/Vifr 

y)tgiiiafi)t t Jlf)$tiighgitipiiip*t [inmlfbg* 

Cooblige •• ^ntfitituiuptn, upup- 
Cooperateur, trice t ^p^^^r 

if m mm m tp ii If fig t [Ipnu i 

Cooperatif , ve i ^n^«>.«^iM- 
Cooperation f %^uj^ni.»/»tfc, 

tfiuuuHulf m^gni.0 ftt.lt . La — -» ^"Z 1 * 
Autlfymtjiiii phlfbpncQfit up f qnp£ttilj • 
giiiljnt.J'p'i [qnp&iHttgfn' 

Cooperer i, O^Ni^iuti CW'C* 

Coopter **• fiiugtuntupitip punnLufn 
{pulfbpntObtuh tfp dk{f • 

Coordination f GutptulftiiptfnLtt , 

ftnitfiittfitipqnuf t IftttptftutfgnLtft 

Coordonn6esf ^ liuJiflpuptfbittipt 
Coord on ner * ^mtfmtfmubi^tuJium 

lftuptfb[ t fiiipinlptiptfhi , j^fopiif/ll 

Copahu-fA i./. ^biti/u( ^ (f piutfi* ) f 
Copain - fifpklputr, pU^Lp t 
Copal - /^4i«/»i i/Jf f ^opui^ i 

Copaline f Phmp»pit»^ t Ihuttfbgt 

Copartageant • et tf fWu#- 
Copartagerf*i««/t»t/ (</tf#fiuilif « f )r y Google COQ — 236 — COQ Copayer {wfrk) •• ^U/uAfatyi**** 

botiqui, puiyue • 
Copermutant • ^njuuthtnlf^ • 
Copermuter^ (in^L»p) d>uuut- 

tunt<uno\tUbpu ftptupnc Mrut iftttfuut- 
litulfb[ i 

Copie f Of^h>ulf t <yiwut££tf. opft- 
\tuib , q&opfiuiulf* {ubptimlpuptup* 
muttttfph^ u^mutl^b p.pui^mpjiuntlfnt.J % 
opf*\t»u^nt.J. tf»ttgnt.pp (^u/jiiM^jinc 
tflriub)* ibtiuMtfjip, op/tlnttf. Pour 

— conforme , f u*»«$tty ^? nt ^ 

Siutfiumt attuut6t;unt.ipint.Dktuu* fin*- 

Juip.Un original sans — ,'#*/*£ 

Ittuuifnu i uipuitunna tfiupq. t 

Copier * Opftututfb^. Wt»lf/i{* up 

JuiXtgubl^ &bt.uiqub[ , [moji^ii 

Copieusement / llitfuhmj^ $umu- 
Copieux, euse ttty*l»"j, •"«■»•■» • 

£rt£j ({fr^rti.) t [Wiutin^ t 

Copiste - QpftliHiltJii • Mififcinf • 
Coproprietaire f b Jfciuufb «ty, 

uthptulfftg , uuttogiulflttf * 

Copropriet£ fr Sfipmlfqnt.0 ^lIh 
Copte -7,»/iui^. Le— , %tf*utbpk u * 
Copter * (Tty Vr^ 1, joi/iM/ 

/aMili'/(»^) l [griff itfi/fiffc (2"i'/^r«ii^) 
CopUlatif , Ve fc Piuq^ftLUiittfiuh* 

Copulatif, ve & A*"-^ (/wia 
fetre I* t), (^o^ui)^ui*.* • 

Copulation fr &ntn.up % <jr»c<j .-•«.* 

pnctiftiit , 2 tut i m i ut f ,nL '^' — char- 
nelle , lTbpiun.nptn.Oln.lt t 
Coq «• Rp«w7»«7» fuouhtulf [uorou 

uipnt.* (Rnmtfuiqnjg) tup^np {quAtytu 
Ipuututu)* Jbb mqutj f £*£ (yjlcnft 
,JJf). junduiljbp (bim.ni. Jfy) . — 

d'Inde » {LfffiiW . — de bru 
yere V«««^ des bois » 3»/»"«^/"/» ■ 

— des jardins, Menthe de — » 
Herbe au — t t^wfym^ ifuiruk- 

iCoq-a-l'ane"»tti/»^ % lfuinpppmm.lf* 
Coque f K^>y* ^m <ua W) 

4*b£bli % Iftbttf (gtym.^fcl^.iytum btum (jkputJj^t p4»J* uftntnhfoh £* 
ifiupjfi (liiuifM.)* Ala — » favfmi 

(imtlfftO). — des cheveux, ty«- 
fitui.mpfii.tttS i/i«<yi^— du Levant* 

frmnj* Jft ufuinLti, MjutuOdp/wp'' 

Coquecigrue fr f^rn^wl^, 

piuh^p. gyapuijuou, ptttpuqlfrttn. bpf* 

p£p> tu 2i utu p f *t infill ♦• A la. ve- 
nue des — , fr a»«^«f"»^li . Vou* 
aurez des — » Tu»«. !»*'«#, ^p»** **« 

ntttQmtftltbpu uffimji tnutif, uja\ •» 

Coquelicot *• ^A#tlnii/Mu>^t*#t» ? * i 

Coqueluche fr ^uu/npn Ku,q*f*ttft. 
fim<j. taitijutnt.u$S unupp* ayfM£«ftfr| 
lini.np,ujm2Uiiiitjnt.np'iuf>paitfUA»(1pi 
hiuhq\» uibuuttf tfp ljutjnt.t[ y ^**&.^ttLf| 

Coqueluchon - ^V n *-7, V w *-4 wt f 
— de moine, I|»m^«mJV»/»0 «/f».^ 

nittpnulf t [i/iwli» tfi 

Coquemar *- A*i nt sfAi » f ^^ 
Coqueret -• Qiulpipnt.li + fcifu* 
Coquerico-^^it^^nn [ftGft 
Coquet, te i f^MtJi*. ^/** w ^'72' 

/iifi(.lin(.fr^nL tfttutfttupnif u«2^»«uutnf 
'f^puKfbti (ifttiufniL^h^.tu^ptn^u (w 

ttjittputu) . Faire le — » Vv/»»««/^ 
Coqueter t.f^ a fr 1 '/' ^rh 
Coquetier - 4 U * I - / / C * I *^ U »A**, *«* 

LUi&mfu** &nt.iitdiuu t luut2 u *& fi*ut.LB. 

Coquettement/9>p»Mpit*pt [tuJ'mb 
Coquetterie fr ^p««^ • Vt«^wl^( 
Coquillage - Mjffc«A»/»0 , «/^iA^ 
qiuiqnLqip iqto&tf. /"^^» ^ d 

i|inn iJtftfttttfh)t 

Coquille t Wiu (tmLtft*/,) . +b< 

&blf (putp"-<ll' % urtLpfi) • frtbifinp 
infttft (nuutp^fi, lifc,) . nf.fuutttMt.mp 
pbpntJ fubtftnpubp^ ncfutntntntftbtup 

(Utst<£) • IflMM^IMti. ^ mtun.*, /ubjbtiitun.*. A qui veadea^ 

VOUS VOS — , /||i4b Amfubi ^m. 

<jA« , U j 7 w mi. infyp. Faire valoiri 
Bien vendre , N* 1 pas dorme/ y Google- COR — 387 — 

ioquillef ,6re I J^him . f • 
loquin, e +6*** ««. h >Ht ^F u J 

htfjtmHu I 4«ut iwy . UM\titffiu$tiA ( JtUir - 

[ttiwffft^) • fc (llM«;/tfiffwi (Mi/i 
'•"•») , tfmmiuplf &njl* lulympd 

3<w/i* i/*«i^ f^L, /ti^uiinnL^, «/ml 

loquinerie > ttl»f7W»«.0/, t l, ,,„!,. 

Or • ftpum^inif% btffbpbiuj • aw 
"futu^itf. qtuftuptiii^inipup, ^ngin * 
ulfanLlj Guiupr* Z/»£/»9 i'"^ 1 ^!» 
•*. A — et a cri , JbSmituj% 

L ^W^^*( , 7 , " l "/^ 

ioraille - fW«w dtrfiuiG • De 

"fi»ipifpf»ifiutj^ If $u pifp to ijb if (pA- 

orailleur - /Wuui (dtrfiuiG) 
orallin, e i fiummtyupdftp . } 

'Or an «» H'ntpMih (St»Slftuq)t 

•orbeau «• HyniuL qiurqui . gfc 

ului^m^ nm } aonLtu^t " ,a " ""-"<- 4* 
"immtwplbpnt. rf/tittlf/tp. nfimlfjip. 

' ae mer, lr»*l" ,1 l nu,L • COR Orbfille f llnifnt[ , im«n «if ijff/ti 

fmnt^j . uiutfHinfi , €pmJpj%Ln , 

/r/"? ( / »'»'g/»). #/i/i«/» {tLjitiii&fint 

jW« tnnLmjpj, (Op U % — de 

iari age). lfmpitl»$tilfu n"ipf » 4» 

i'"lft qH»pftHtfnqntl*i 

Orbeillee J '/« ? m/ ,/J, (^.nm.,/). 
'^rbillard (^jj> ~ ^«a»i 7 «,^» 

"iff: ifitulfmnp* fittAipiuhtiiL i 

orbillat (jfyj) - tt 7 nwi.#iicf«#i 7 i 
orbillon (£;/) ~ Ifnnm/.*^. /u.n 7 

!• ^"ipt^njuuiif t 

°rbleu } «J,» j t^"" 1 "^*' 4 " £% Cordage - SmlmI, jm.Mjfctf£tp* 

Corde £ S»»«.mA» umu«<fM*1i («/»•**• 
^(tff i/n«.lMi»fc*).MJMjHff*M«V {ilputitft}* 
Hfwptiih [tftH.il if Ju in mj»\ . imp {ip^b* 

u (^miMflim^) , ilftStulffi ibqittjl • 
itujb, A""7* t f mt J u *f t 2""^ ^? * f**" 

pmjtuijt. — d'herbe » de jonc r 
dAi/; /Jfcu^, «A/imi/. — 4 boy ail r 
iwj/» uinq^ f(ir(ic[i . La — sensi- 
ble, ftttjtoifr* i/iuii/mitf Bk L +. US^ 

jusqua la —. ^4/ 0^ *^i«#* . 
^ioui ifpljlnL Mii , tytyiiK) 4 , Tendte 
la — » tt^&^f i^'^i' II a p^s 
d'une — a son arc i ^»M^»fi«4^- 
ifui/t »/£^fc ^. En — « ^»«^Mi/i«tlr 

^fumfumm). SOUS — / ttamligf ^iw- 
Ifbint. ( Ifittufngp) i 

Cordeau «• ^»«»/» (^•«^/' »•. ^ U,,M "* 

^nL 0^14'tf) j p*ipuiptuJji\i % mpmdtii- 
fiitn.yitfutf (biut pti»fbi**.\t [ntnpblt 

Cordeler^ ^»*-uil»ulfbpui ^ 1V ^£/ 
Cordelette f f 9u»A ^ntmli, ^»cu#- 
libJi' t iftiAipiuiiup** 
Cordelier - ^p^ll^ulfbiu^ . Al- 
ler sur la mule des — t 5"t.«y A 

Abnh\i ntnbLnphi i 

Cordeliere ^ ( Wtf^A ) j"«.««ti r 

fttiihffnitjm[iiip (tltpuiittfl»utfbtu)tff\ • 
tfoutji (uihttilpijh fii*HjitLuwft), tniiii^ 
lifii<t^L ymituqitflihtji iitLiiiuuib li 

Cordelle ^ t/»«t.«M^A7 "p-p'")** 

CotdeV l Gputi [ jaLimli, ^nt-iuhb^* 
tjmnupbi IdfuHihinwh utbpbt.libp\ , 
tfiutubi* uinuiutiihbi (tiiutung\» nu— 
puikiutftbi lifiimjuA . Se •—- 1 (Swtiiili) 
fthLuntfij . di;oinbnp tfuipApmliiur 
(tnntlitfft)- yuijinLftf ^ifnujmjijt 

Corderie ^ 5m.»«lnii 7 n/f«>ni.O/in.l». 

ini.rfitiu«nriilf i itupnu*t . 

Cordial» e i Ul*p'»il>p * IpuBn- 

tffAi % Wmbpfuft uptnmtj^Xi f upuibm 
u\in\i^ &hptf* (ttputli) tiMiqnnLppy 

Cordialement f^uOnq/ih uputut. y Google COR — 238 — COR pi*Q % \uinuiyuMn (uitnbii t 

Cordiality fc Wblfbt^ ukp*upmm^ 

gnLDftt.li, i/inlrni/ftt.tf/i(.)f| 

Cordier «• SwiuiliMfJioiij tnc.«uiiu/- 

tfnpi. ^n uniting Alfltnpu s [tfbpuft 

Cordiforme &. [//tumUAf. , upuuu- 
Cordon • (T4to «//» *»{»»/» £wt.u*ty , 

^ntfg, uttittf. puipuitf int. nib, (tin. Mi- 
tt imm. in i. im)i (iftt%uiuiiiAih % nninft 
puibmfnt.}, [nip {Jbutiupul;. <Jlh""p 
kh Uh *)- k""1 «f°2W P u,ul ll') 

Jfiiuyuit.£u (tif i ii uinLtu)ijiuhb\» in«-it*- 
liiMyoutji (iftpmhtiftulfbtuitg^ . /ufcij 
1^*l nt - fLUtht fubqtftuli* {'«{»» ( u f m l ,m 
ut in f^uip* ujplfnLif tfltrfbpmg , /«"/» 
k^PV Z tu V ( u,, "k < ^l»^/"»«-* tuOnn.- 
libpnt.).{jiupytHpnL%) Sftp (nnitiJ^) 
2/»2<"1fii<4* 901/1/1 (pmpbpni.) • 2H1 

Biuj (ufn.mf£i*it^iif4/»4) • Le — ♦ s'il 

YOUS plait, firfcinlig put ,b gl; p. _ 
bleiit ^"ipiqbut fundutlfb pnt.fi/i 9 ptu 
£&i/i»t.£^. Iftuufnjut J'iiiuiif«.£u. btu 
mfnjui dniiutUL^h Iftuif c/'iiujiul Au<u- 

Cordonner * lf>L»b L , n^npb^t 
Cordonnerie f ITnLStulfiuqnpSnLf. 

ttnt.6tiilfmptu\i* nui\iuiif,tiVbbpnt_ Jim. 
£<i'n.iijuin(.ii, tfnt.6mlptnnni.\M , nuiiiu- 
dutVltbp tjiib^ttL mbq, Jnt.&ttibm'hng 

Cordonnet - fiuipmlf ^ap % bpftq 
L tu vh l*Glit uuiq* quijpuiG. n^nci 

■tlbuimpu s 

' Cordonnier - Wnt-^mtfuufnp^, 
"Coreligionnaire - ItuLmuttulf/ig 

Ifpoisiulffig I 

Coriace i $««/*ty % ^ M? /, (J/; M ) . 

^ty, fit/S/iJ^/iMi 

Coriace, e i tyiti;6»Ji«L • 
Coriandre J fyM fJicG|ic« 
Corindon - 'finpfthq* rnqh/n. p,„pt 
Corinthien,nei ( /»»/iliOAiiiii(^r« / i 7 ) 
Corma J 0/.* |in|U' [lunuifini 
Cormier - 0aty , w ty jiLiJtu 
Cormoraa - fytu^n..,!,.. 

CiOmaC «• $r{Mifuu*M*<fn^tMiiriiIi m% Corn aline fr U'-pih*'* .«^«. p-^ 

Cornard ~ b*nbi»»Lnp . tyij 
Come J ^»"j, l»Lthr* Wl-H 

uJpiolf uip pfirUUimi* bfifbyuitfbp^ 
hfn.9i bml*Lp. Jni.Stutfft nulfp % Irf 

ty). J,utl>tfbtiiltt.p (jmufc/i). A , 

bmbptuLitp. btif/bpuiibu ($jutfpm.f\ 

— d'abondance. tti/"'/0*7fK 

— dor , (l^lihV • Lever 1 
—, ^»i/m 4bpghb L . C'est de 1« 
— , [T^« ^t % V"?/ 1 t . Faire uiw 

— £» (VW 1 ) ' ,lr ^' , / , * M vre a#tir f 
u ? .iili c Wf. II a, II parte des — 

'f/ibti mlifiuiLUimtupjitf i; % & <|£^<-{*iifr] 

Corne» e i b^f-k^P'H • *1£* 

^tuflijfiiti, jmuufiujfih (ptup)» &*"J(*\ 
li^uiti 6i|iM^ v dittjpiuiftupJf (^w^ 
pmput)t [iuuu$iuil\ 

Corn^e ^ bqtfipMfr (* u i.pfr)> "'hi 
Corneille t fi/»/» quirui qwrnjn 

0/i4nLti 1 in qn. tut. ^i f^iu^iulf^) 

Cornement - ^«.l»^cli, fiou^ 
Cornemuse £ $St t np , ui//i»i«^/>W 
Ijujjsiu, pnL|nLift 
Corner t. ♦«7f» ^fcjft«&^ , ^i 

ifmn, tfiminj jtiouht* tftnitttituoub^ 
(Gbnnt. tnb»i Ijtutf fttnt.if») . jyn.u^6 

(uilpuhffi). — aux oreilles,^pf<i 

life/ ml Ijpljltb i % qincfu tuhnAta \9it 

7"«-( •-• Les oreilles vous tin 

tent» Wpnitfj'rj. mjliitf^u Ifnctfutj 

Les oreilles ont bien dii vou 

— i lkljtn'bfltbpti 2 tUin /uouiu4 'v/"" 
f /.u/,u , 

Cornet - (^^««/») i/io/u (^n^« r J 

ty) • i/iiiyiMM. lunnjtnn (flp L % J 

— acoustique) . pnt^^ t*„ T uij 

uirtLi/i f piiLpy. l/nhutAht. OnutfO (ilk 

ip pillll 7 Mir f „c), ppqnLff . ( </ # „«/i. 
tftuiputftup , Jb^uhmn. . IfttsqMttfit 

i(«tnt^).^- a bouquin.^^uii/nt. y Google COR — 139 — COR Cornette £ S'"uquiuitf (^tuiiuLg). 

fuiupitLiuA Iffih , ufunnptuJnuu[ih* • 
W*°2 ^F'*"^ 1 ,u »**lf (Gb&b[ttnp$pji)» m 
r t*po2"*lj^p (tbAbpnffit [ufpnutl & i 

Corneuf •» ^fqmp. fui^mu, ^n- 
Corniche ^ f»#m^ (^WwJng) . 
^liotn (i^n«.#t./i) ihkriliuqt 
Gornichon «» IT "tip ^'(""-fy 

Cornier, ere i fc tt^M.i. (^y)t 
Corniere f S«*lf*pl* kp^m. qmp- 

ifiuphbjil; Jtbuuiui^ 6*nfpiui % ntup- 

Cornig-ere £ bqibp*ub)ftp \ t [nt^. 
Cornillas (fakm) - 0j»^b (qmrui 
^ uirqui) <l»«*7t np^biutq* fqp|5pqt 
Cornouille f g^u^ » <«/!• qn 
Cornouiller (nfjffefc) - £170^, 
Co/li^ qpqpijipq uiijaifip • 
Cornu, e i. bqibpmt.np . mhljfit- 

\nuunp. UMj^mttrpnlf % ttipuHunng. Jmh- 

yoi-tn (gnpbh).L,i&vres — , llj^uu- 

Tftulf yirtqtHtfuuphbp i 

Cornue f ^cli^ T . [(jiioupbpm.), 

CoTOllaire^ ^b utbhnt.]i.iifumlf % lfh[ip 

Corolle £ C"»^pi»tf 9 itfuaitf jtmt 
Corollifere t Ziutfypmlpt^npx 
Corolliflores h 3 b**ql{ utu i mn hv % 
Coronaire & fanipiMi. (bptuty) . 
Or — » fl"!//* itfumlf 1 
Coronal, e b (ri««^«»«0n««4f»» 
Coroner (kn.) - llpqmpnt.Qbmu 

uftujutoitiuLnp, {U&ifl.) Dn$tjmqustn*t 

Coronille fr ffimqhhf, ^t 

CoronOlde & IXtfrnuLtulpnnLg 1 

Corporal - 1«n«i.' **4^ty mcu// , 

ifmpifiutilfwi^ 2 nL 2'f t '"J • 

Corporalite > iriupifhmtpu^m.f t 

tTiuptfiittiLnpnL0fiLht [n)ibh pnt.pt 

Corporation fr ir^*«p'«WJtyi.ii , 
Corporel, le £ [T««/i flLfr 7^. «/■'«/' «^- 

tnu<.r»f». tftitpifhnijlAti tfmpifitiuLiultt 

Corporellement /£«/«* ifwpifbnj, 

tfmpifltnJ/i. tfuiptfbiuputp % tftuptfbtu- Corporifier * ITuipiAtu^Lb^ tfwptf- Corps «• ITiupdplM. 4 n ^7* ^/""^« 

mXAlftp, Juipjfiii iqtstfi* ii»Lci*u*fi- 
/?«<!/• 7/""^. 6**<lf*t Ifbiuhp • ifiuptJftW 

qncutn/i). mbtpfmlf qOlLllt. Jmqnt^m~ 
&njp» &iu)tJipot.&lii.\ii ubputnLOfn.il. 
qopncUfiLii (^fffthunj) . tjftpnL&j$Lli . 
tftuu, pitlfbpnLOftLt 1 JfjinpuilinLf f 
ifmpjftht 7»<m f 7m (17, futiufp. Jif 

ip*t[» tfnLuif (qopmg) . — et dme, 
ift71.n1/ Jtupifi$ni[. A mi - — » tyfc"" 

ifmpifbnif, — ^, — , fyplfplijfuiun.u* 

A — perdu , Qm/unLnh. A son 
— defendant , tltfiuSmj , paty . 
En — , ITfttuptuu f ftiifpml . Les 
gardes du — , UppmjuitymGp, — 
de logis , de batiment , /Wi 
?t*»^» ?/»Wli<lt/i^*. — de garde, fytuftmbn L*. nUiulht ptfp. - de preilVeS ♦ IktipugnjghbpnL ifii/pn^- 
.0/k.L t unutitqnLqbiup* . — de 

delit. 8»«*«5»«*»^2* , Le — ligneux, 
(puijiit. Le — de T^glisei i»n*.««- 
utmgbut^p. — diplomatiquei ^t«- 
tiftuhtu^njm . Prendre du — , 
fyptusi . Repondre de qn. — 

pOUr , [/*£4" L 'f'u'u&l'li bptuihiiU' 

*pb[. Faire — , irjimumi ♦ ,/fc^ 

ifiupjftu bmqifbi t [«ini.0/iLlfi 

Corpulence f *hl*pnif*9u,u&pmtfp- 
Corpulant ♦ e i f^iublpunlfiu % 

itiu&ubnij) tftuntfhbn i 

Corpusculaire & Hic^utfuih * 
Corpuscule *• Iftuhpunftuhp iTuip- 

Correct, e & ^^ll't'" • z! ,mmf t » 

(-7/' 7 » tiLitijiiilflipM* . {tjoptntupiuXi 
^h^lihmL\'iti^iiifuuij % Shin (tui$nnf\t 

Correctement <^ C"" 1 4»«»1"»^, ««!•- 

ufuiui, Giqphtn, ni-nhq t 

Correcteur •»* ^Mit^i/Wity*, m.7- 

7^4. upptu(jphi,finqbi.np fiiujp ^m%- 

Correctif, ve i fl^iAi-t * ^7- y Google COR 140 ~ COR *h (h mu p) • 

Correction t (r«»p/»««-ty«.l» fyyj 

q£l*mniBfn.\$ ("£/») • nitiqnt.9fiL}$ , 
ivt.jjifnt.lf , u pptttqpni.fi ^ii\t (ujuun- 
Ibpnc) . tiLiflnLOfiLh f pnipbfuuin~ 
)inuJ^ lutfnpnuf. jiu%tfjiJ*u1snLBIit.)i > 
fttpitttn* iyr*ii/i^</* ("'•'/fl/'j) ft^uiu- 

W0/»t.k (fop). Sauf — ,S0US— , 

fr 4" >Aif ufuitiiftp I 

Correctionnel , le i SLqwwfrs 

(tqtMuiptt}* ufUiinJmlfuAt (ii*tn&i<jfc)i 

Correctionnellement /tmtn«/i«- 

Ifwh tutnbtultoij^ iumtn^mtnb^fiL.*i 

Clorregidor*-^**'"**"*."/*'"*^^ in »(/i« i 
Corral atif» ve i 9"*/'^*««4" ft> • 
Correlation fr flinty i>i0/utn 
Correspondance f f^ifltu^nif . 

hiinfttilpiiitff jusptupb pncOfic)/ , 6m- 
nnpifuilfynip • fttnqtipqiuff^nLB tnattu y 
fituqnpnuihgiih* ( (%tubptiitpnn.pbpnt 

Correspondant . e & ^im/im^M*- 

uniiujutiih (iiiltlfficltp') . ^ m P*qUitt- 
HbS' ^1^'"hbS ,M ^7'"*A fuhtuifuibiiii 
(luuthnntltiui m.intAinqb\ t 

Correspondre \ m P t iD"»li9bL fitttifu jtupiftiip* (% tit J V 
uf'iimtuui tint- 
toy tup ufutuhbi (lulslj- TT7 

T"l 

btulig) . tqiutnutitbtttiltbi (tjfcbnt. tfp 

uftpnjh). Se — » bpmpni. diuqnp 

qmlfgft^ . ftptupni. J"'p*Ft»pf*L • 

Corridor •» XtpputUqp* 

€,OTrigeV'^ tftnlfb^t ni.qqb[, uppw- 
<f[*pbt. jtuitqhtfiuhbi* StiiJpnt. pbpbi (utiiLitib\. Jhnilhi> iiiiin (.*&'. 
hjiun.'bh t, mtfnpb I (ftp U % ^\. tutttui 
Jb L . - ~ ' - ' 1 b b Se - 

mifnp put pit 

la fortune. ^t^lm^ f/m^ 

flLII- vr'/r A/" T Corrigible & (]*-qqt*ir % *>pp»iqpbipx 
Corroborant, e t JiopmgnLfjfat 
Corroboration J SL°p iu 9 n ^ 1 
Corroboreri£o[ttug),b^»jJ «"»«*/ *• 
Corrodant. e & fl*.tnnq % Ji»^, 

m.ui betting £ (liA«.0) • Corroder % ty»**£» «/i*»j»t£ « 
Corrol - luiUifbpituUg (k m 2H\+ 

Iftnc {^fffiLpfi f*»*.pp pm%ig^mL^ i 

Corroierie f ty«»2*f *f4m.0/»f.ii . 

Iftitjbqnpdutpinl s 

Corroinpre % fe^JwUr^, /ut«A ? m. 

pb[, tuipb[. tntquilfiu)ib^ (07^)' ■»■ 
qun.mqb[. DJtLpbg (^t/invu*)« dui^W- 

nfy 7^4 *•«**£ (t/tt») • Se lais- 

Ser — * *|m^Min.n«.^ , 2«u6m.^£t 

Corrosif, ve t lT">?fct m.*j^t 
Corrosion £ ';#t*>nLi/*i /in™*.*/* 
Corroyer >» 4f«fi^fi«t^£ (ifm^)' 

i?i ,n 4) v u i b i (4Ar)- y*Hr^z • "rr 

Corroyeur - i«t1« , ifn n 0,n<jnpt t 
Corrupteur, trice i ft«Y«"^««W/« 

£ fOttthatHphk , itnutiibiithfis. 1ib\»qhy 
^iii^nin^ • [lfu$2tunb[Jtnt.&l»t.)n\ 

Corruptibility > flU/M^mfcu^m.^ • 
Corrupt if, ve & tt^««^#«»lfm / in//.ij 
Corruption f b^^nti/", /wwlf«- 

f>niJ t uiuji„lpu)tmLUpLli (flp U ^), 
libltynnf {p"itt$nfpl» ^kf) • »«7««tM»- 
qncif* Ibfti , ijint-tn , tuufuthiulinip 
(tf"fi % °ll t ) • ^{"'2 tun -' fp»yut».ni.p* 
CorS «• ^ finiflfni.lfp (bq]bpnt.p)t 
Corsage •» flLiikpt; /ib^rtcml im^' 
ipbpp 1 jiptuii . ftpuiltuJmuh* hpitth 
(ufiupbnoutfi^ 1 

Corsaire -• ttui^unrtiM^MilmL («£• 

pnuUbittXt fiiiiiiuiti)iiiit.\, tub uttvatqw 

mtiilptihitiL 

dnifiii/i^u. qofiupiuif 6nLtn*ib On.. i ^pliittbm'lit fihhiu(\HM.iiiiubin)t 
Corse, e £. fruAt&ptfintutn ilfuttni)* 
nttfLn ^^)^i). lunttitn (am f) 1 

Corselet - i»»^M»^.nli/»^ f ub^- 

ptlAtjllf. Iiultop ( ti^» HI fff M| 

Corset "•. Ubiplppmh, ^tjitulf* 
Corsetier, ere f U^ntftulg.utfnpit 
Cortege -• f H#uin<.ni.^£^y^* t ^w 

'ifrpp. Quiijinp, fiiitLif^u. nLifbbfigp . 

bpOpltlfbpp*, p\tlfbitp ^ 1 

Cort^S •• fonpfiprftiipujlt Uupttbjtnj » y Google COS 241 - CHA Cortical, c I 9«»««Mm«4i«Ii , 4*- 

Coruscation > +*jj^ilu 2 n lA** 
Corv^able i *inn.uiHpvput , ty^ 

m^juiuutkini. i^fMiiufUf^Mflf i 

Corvee f flnlnuifiuuuinitf, <yi««4- 

fot.0^Llf f ^nn. mfiuuirhiu. «)««i»/»*»t.- 

'/»«-!» # ^n«. iftntfmfm lujjuiuwnipp 

ioftwg , iJinJHittpiuntutiuiip' f tfnn. i 
lorvette f %*/t#7 (W). 
Corybante — ^Inp^biuU pm.pJ% 
Coryrube «» ♦fc£w(i#i/« (^iiiq^»«li»jf)t 

Corymbe\e,Corymbeux.euse £ 
Coryphee •• f«"/»««7(»«./«*, j»*»n.m 

mlftig. lumpmntbut: [oHt/u'i 

Coryza«-^//«* w «- ^'Upp*»Lfu % m.qnd'iip 

Cosaque •- h*»%'"f" , yf-p . f 

roqiuuiiHUMit $ 

Coscicante (w) f A'M^wfai"* t-p|« 
Coseigneur — flU«««w««4fai [*•"*»)' 
Cosinus(u^fi/it.u)«»fr«5f'«(f/»jf (wty- 
Cosmetique ( 1* ) £ ♦fc^myiMf* 

,tyt9) , ifnpOnqnpif (o£«m) . £ - 

Cosmique £ 5/»^<jfc(»'«*'/ ,, »^' ^"7 

Cosraogonie J Sl^q^t" n ^" L T' % 
Cosmoigraphe -• $/»*7*/»'"7/»/» • 
Cosmographie h 8flqiip»"ip«'f « 

Cosmologie f $lthqbpH$piuhnt.ft 

Cosraometrie £ S^^i"-i""l i ***-f t 
Cosmopolite •» U.2l t ""t ,/ * , "P""t"' 

?'"J^i Sinful ytuuipt'utfinli 1 

Cosse £ {f* ,uf u" , jl') 'V ,tin l'& * pl'- 
*H qumjiuq • f^imtLtf /ify ^* W^i- 

f^'/lit^nL 1 [fttnjhpnL, fubOlfb^t 

Cosser *• *fy/"»^ /'/•"*/' ye^^i 

COSSOQ -• fit-infiS (Atimbpnt.) , 
&'•'[. joiofc^t (u|IlLSlUlfuJ(|) ^f»£ 
V^/» t»"p p'upni.h<itlf llllllfui suiyii 
COSSU. e i '0m*«i5mcmi ijtbSblfnun 
i^U\nLQ\n\.) , fitupm.utn % Snjut 

Costal, e £ iin^njfAi • 

Costume •" Qnun' •q*jbuin* 1 trna- 
P"'<[. (t>uatti.ti intljb uuf • p npp «c un- <{"pnj9 % ibc % uttuptHJ. lk^$ % fr«»^p % 

Costumer > S^p«*<i *»»•»£ » ^u*t-» 

ttL&yL&j, Se —1 $tupmm uiftltdi/i 

Costumier •• 5«w/»«"^»«»Y«"^«»«* • 

utiupuifwiifmf 1 

Cotangente f t*»j»-4»-^l^9* 

Cote J (Sp>")p'"JI*l. IfuituljmLtf 
liupdbDnQng) 9^ n J. V^<-* ^/'/» (f*"' 
wiM^m/r^ni AJtrititi), \t^uiiii$ffj»p.Ont.u»» 

tl^U'tf (4'MJt0Mtt«H^»fH.(JAlull </£*)* 

Cote J ty»fl quiujni.rqui. 4*7' *7"" 

i/AtftiiMfA/ (mbphLJi) ■ ifuipncJmp 
kf*l nL l , l') m ^ nt l^Ht ,% &"*J»"f* • H'uptlt 

ftMLHf^j 4»<j (tt7'«*/»"7)« Vraies — t 
^fc/i/* //«"^/t. Fausses — . v (*«/>^ 
h n 1^v • A mi - — , &iwnfrt[iujpfr 

tfL,n SmJpitih. — a — 1 [/*•«•» *'">■ 
ifoutt y>iiJt B m 4 ' 

C6t«^ «• ^w^«A ^»'V> A^»4m» mbup % 
Ijhptipupiultp* Ijnqtf {q"p^f» «//»)• Du 

— gauche* 2£«muui«mu«&ii*£ »t#li- 

t[.»ubp («nir«*i.ntiMLtf^il>) . Sur le 

— , fntfumh. De — et cTautre t 

bfilfLumbp. A 1 tynyt/4^* '/"7«/- 

hmljlij Mi a /1 Iptqift pntfUinjt. iota. 
•"It gri^Mi/^r • i/4^ tfoqif, Jl;linli* ifi^* 
£^li Smjpntjfi' Antn. AitLif tnpltui- 
if<Mi$ftn»)iop In 11 if uimqXiiiiiunif , Y)[l 

— de ^t* ^"7^ » '/ , "/ c '/-* ^ — °- e ' 
>fp) . fetre a — de la question, 

Cotelette f ^ui/ii«(f (#i^n«/»^ , 

/.!..)• '/"7M* 

Coter* l,^"^'"'/^^ (^A*') • 7^ fc / » 

hjiiiifutfb^ mjpnipbhbj, miHttuihfi- 
^fc/'j OiiLiu^fi^b^ 1 l^nilfnLQltLht 

Coterie t fc^'//* 1 £il»^/»»»«-f ♦(»*''/*/'" 
Cothurne - WfH^M*, 0«»l»i- 

pm^njjtt^ ( /i/»l» i»jphp>itu.mg ) - 

Chausser le — , ^'iP^ r /*7° 1 - w / ,t -* r 

2/i)f£r/ Ijiuif \>hplpiijn$tjyb 1 . iiLnntgl$tf 
ttS attpSitidbi 9 ntani^i// 7/'^£ * 

16 

Digitized by GoOgk COT — *42^ cou CAtier, ere i fr»i/u*«^l»AMi/. '"*■- 

HiJihbtuj (lruiL?tiff/#nt.0Ai.1i\. tuihuin- 

C6ti6re^fr'»^'««'/»^«M2"7 , *• l^t"* 1 

CotignaC - Obplfbci/i Miiin/j « 

Cotillon «• %liii2_f , t' u ii^ utn * - jpp 

fwqqbmn (y6rfcni.4i.ny) • tfbpfum- 
uptip* fir/ m if ma ubn.% tfjttt t 
Cotir V tf./jlrj * 

Cotisation $ £.«l»9wb.n^»i«.0^cii 

tfiuii, ntndhls, (tuiltqiniiiiuli • 

Cotiser* (JT^n.. y^W/iti^' «/"•«"£ 

dutub i* lpnpb[ % utuRtfntub t» Se — , 
/»fi ptmlbun mini, )iuftuumhf t 

Cotissure f ^wuf(^iiioi^)i 

Coton ■• flimfupnlf • mi[ni tiiJiuq* 
pnupn (iuuinLnh\ f ifinti* linit puipiulj 

Jofimp^ mqnLuuf,!,^. Elev£ dans 
du , $iMt^iMiMt.li . Jeter son 
— - » npnnmjii (t«iii»n/iiMrt.A) • — - 
poudre. azotique, ^i.Mpi«./;^i«f/. 
Cotonnade fr A««i/"«f««^fcn£l»£i 
Cotonner * /* ««#ty«4 ft fib L . Se 

— > Ppi' 101 !*! (lft*l"tfmh) • uinnLm- 
tftuabp miiJitiitfbi' Qncjuuti (tumnt.- 
fp}* jumi.h& quiiihtui «•- t 

Cotonnerie f flunfufmlf/i tf^utfutf 

fLimfiuuilfmuuini)i y pmJupubni.m % 

Cotonneux, euse fc B^i«i/ , iii- 

^nui , ppnnm • pprjnui (tnbpbt.} • 
J9r?L£gtff<} (uyuinc^)* 0n/£ ( n ^)* 

Cotonnier, ere & fiunf^w^ft («•- 

aotu>rtC|i). £ «• f^untiumlfb'liji niUlf 

uqiiLq. (PfisuiGp t 

CotoHnine f ( Ut.ui<j<«iU£n<jni. ) 

Cdtoyer * ^««/ti» «"^/»/ . £««/tb 

bpOuii^ pbpbf (Jiu^i/Ji^ni.)* n) . pbpbi 
ufoghfa (fuuifpnj Jp pn^li). (i/fV 
ljni.h\ pntjfcu bpQmii 
Cotret •» n>"mtufunLpi» funupdh 
num. De —1 ftiupuilj (upnclip) t 
Cottage «• 9<gtn^ lutfiupniuiig* 
tuaipn in t[iujb£ni.) % mifmnoObitilft 

Cotte £ tfpi»m(fbuof — de maille. 

t^bpuHtttyfmfi'j ilbpmma^buwTy 

Cotuteur, trice f £u#«/iM^*Wi/n»|i Cotyle f fHf'A /wn r2 , n r »a . «p 

y«i^ Jjj t npnUt lliumqlftitu njnp imt 

Cotyledon - fy»««4 («*Hf») P-. 
Cotyledon^, e i fli9»iipuiapt 
Cou - QmpiHuny, </^. Se casser 

le — , ^t? t*/»«W l*j1»u L t [lf*m t i 

Couardt e fc «tu#**i,^Sfcf»nin,^f«^H 
Couardise fc ^»M^f)mmtt.lty«.lw 

CoUChant & (T»tjp*nu r nt.m • Au 

soieil — , UpbLmAup/,},. f - ft- 

pbt.tFni.inu , dbpnt-QftLu , mli^fiti/i 

Couche f ttV^*»fl/»l» . »u«/w«.»l»m.y . 

7"/'. tnntupbpf tu&nt. (ubfttfi) ,jutpi 
l(<"p<J ♦ /uii/l • <Mri/i (utjiiipfi *lk"t) < 
qptiLutS utntulf (ft+umft i/t*)*FaUS5€ 
— , QttiLiutf tn%gn\Mb[p, i^fnfm.tf. — 
de flisil t 1"in.lfitA.ti$Sp RpmyniiM' 
pntiift 1 (y£?)* oObtualinLJi 

CoUCh^e J 00ti.i«li (^wiJpn^iyntl 
CoUCher ^ ^tunlfbyub^. miup>u- 
Sbi. ftnnhh in hi If upuii lib alibi ( f ff'' 
Z^I'll)' inttiptu&b^ (anj%\ , nub t («u- 
///•/•) fuutf Wfi&Hiumqpb[ uihnpttlit 

/uu# 7 /i J^). — par ecrit.fyt^ i«*« 
b«L^. — en joue » t»^*"l» Mf«.l»»ii£' 
«">?£ Vr'" 1, /?//"*£• — - g ros » ^ n ?"f 

bpOmf* funjnp ftipnb^ . ^Qiun-lfftp 
o9bLtu\ifi^. Se — 1 ^»«n-^/»jf« f/ffiff' 
b/r/ tnpbLrn.. AlleZ-VOUS — , ^^ 
pmhn 1 

CoUCher •» ^i*in.lfb^p.upun.^nLin^p, 
iiftf ifnqftu, (tnpbt.in'jifuijp. phnnilb 
inLQju-h tiippmjfi iuiun.ljbt£ tunmt 

Couchette ^ 5»«^»m»» «'l«^n^J./i ^ 

iii\tlp%nliu 1 

Coucheurt euse f UL/^^u*^ , 
pulling. Mauvais — , ^2 «^""* 

^nn< ntfnLiuptuptupnj t 

Couci couci f UiuW{ umhlft 

COUCOU «• '/{fnL* JiuJuilfl/nL*. ifp 
l^nLinlfiutLp • tuuuitiinh utnpafcut 

Coude - tt/ii/V»«.<f sjirutf . .ub^cV 

(ufuuifi), bnq (abmfi) t 

Coudee ^ (Ttt»»«.4t«»»»»»^,»«'/»«^ M '- 
2«wi/i . Avoir ses — franches » y Google -fTT" CO u — «43 — CO U jkSbubpb mqium £!«*{» </&y (m^ijniIiA 
f u,u » /?//"*/ * 

Cou-de pied - /?«n^/» y^w/^ •/•»«• 

Hmbmptfnt,lf . IfunLiu&p upnubphi* 
nmpp %bui t nuiuitt&ftm • 

Couder * HpJlfuAbc lUfy. Se— , 

HpiftlLtffl Jtbt. fffftiffttf I 

Coudoiement - UptHpuKutpHLj'* 
Coudoyer* HpJlftuftmpb^u$ptJtfntl 

tpttphbf tfymb^ t [6mn.muutmux 

Coudraie^»"<|^l»ni.«n (fpGspqyiq* 
Coudre-'/M^Mfc^cPpGspq ui qui tip* 
Coudre, su, e * Umpb^ • 707^ , 

Coudrette f *'»/«/, W m <fp6- 
Coudrier - tyMfMti/! <fpGspq ui- 
qtofip 1 
Coiienne (tufi') f Mt^/i pbp9,,,A 

%***?A * ^"^ ( » m /»^«»* i*i*iiu[t ) • /» 

Couenneux, euse i ITm^mtfmd 

(tupjiL\t^» Jiiijlpntpiiiij (tfinnuign$t.\t 

Couette f ^butffiu^tf tuhlf 0t^/ih , 

ijiatniimuLnnJiu t 

C0Uffe - ifnqntl (m./^nli/f )i 

Coilgliar (^>un.) ~*/ui«/>ncinn/iL<*. 

Coulage «» l t' , "£^Z!» ^«/»»»*-i/" uiq 

UUl, UpqiTtll . ttnjuptu^p^ muqpbb [p 
(Ifutiutfip^ . Uunfinnf ^u$iptttmupji 
dkf)t AnL^nLif. tfufunnf^ tfmmutiLtf t 

Coulamment / 0»»WL ^ /«"//■<- . 

Coulant. e i ^t/wWi**, dnpmh. 
pf*"*n, Hbj*"* utulmAt (w5) . — en 
affaires, 'hjn-piuputpnj, jtuptfuipnq. 

Coule -• l]gni.ui& (2^'/" , 7/'A)' /•"•'• 

tJlulfHIIU • tUH ft 11$ If I llll ptMJI » UUlfittl- 

Coulee f 2i nu f t W* finunt.i/,<lnLinnf> 
^1'Otfftn* 2"' t -f t 'l {t"lft l l' nL t t ) t 

Couler \.i nu tL- p*// M ^ • i[iMtjki » 

V'»^ . uiufifa (tfbpnufi) • u«iifi/i{ 
"^Styl* «««£/»/. t l fi' ,u li uiit%tjnLtffi i4oi.li mi'"l ( n ty) • Atpintf uilb- 
imyii m)ig)tfii um^jit* ^umuftii #ia« 
nn*^ 7 ,M £ » Plfuf'l • m»»«^1» bp9t»L f 
/»i*'/7«//»/ » tWLn/n .. 9/»i/m slfimtjb^ , 
ttfuniLtf ititui[ , Quiijtfti (&ni*itfiuhg\ . 
ttfttutijil tf.nqbi ((jurftnljft). Se lais- 
Ser f l)»iKl>L% felt'i snaull; . 

de source, ^ity/»&lf /»7/»*^, f««.-» 

tfqhi ,ut'ittj[ihh[ (ofi),i{ut[ibi (fjbmhp\i 
IfituftugnLtf tip jvoUbf , uinttbtfltbi 
(74? tuuipiu%p % imt-fi dkf)' Ant-ib £ 
Oiuiftbt {WtttpiihoV) • *>i«fc nuitittn 
pblfiplb^ unofbi (iiuiL^i ((/ri /** — . 

bas)« '/9^/"</ 1*nt.»><fbi % h^P^L* 

nmp pubfjttl piUJl tfinnhiiLi {iiftupft 

tlkf) — afond.Cui/im./6imi/ii/» j>£ili- 

LA^ (fuiiiiftpy^ itjtunpohJih[ {Jt,lfp) , 

IfnpSmhb^ (JkliL*)* — la lessive, 

IJ'nfupiuytl; ntUtjUb^ tfnfttpiufpfc uthm 

ypby 1 Iptimt ftp , [itLiugp plth^. Se 

— , lTI*ipfni[ tfuiitbu u 'Hnl'L' k n l" 

Couleur f ^""y/*. 7'v* 1 - *'^/ , '/> 7 n A 
iqojtu* bpbiifi 7«yti, «/"/*« • tpupifp- 

pni-QhtAi 1 7"/l» • anjhbpnt. hiiitn.- 
'UttLiuA bpijip (Is If tii nit dkf) . t i tut JL 
qniltuinbnntOftL'U ( n&b \ .' npn^tf , 
*ltti tu piu mjip f hpni)in ? 7"7^* (LP"'9l'b 
tfn), fuoup % atityitiinpnt.0 fn.)i- rtl,tfp t 
fibnitpi'ptiiup • idii. 7"/^ lib ilium- 
iinihn* unit ui omit m up i uncm* ?/'"*"* 
/^nj t— . Oe — » fyiiLUitiLtip (itptipb- 
fjoin}* jtimn-um^jiu . (dlnu-u^Onjp, j 
h 1*0 } t uiiiiIi* ujtuhttinmbutn (btttn.m* 

jh) ' ««/'/""4"'^ 7»v^ . Ii a porte 

leS —1 UtUtbunt^ Stimnij t;p% [o<J i/£m 
€0UleUVre f Inpumi. , mLtftyb 
CouleilVI't'.'ia - / % npuinLiuimtf 1 

Couleuvreet/,o^»«Mf^ uiq uiuifun 
Couleuvrine f O&mJipbui , 00U/17, 

Coulis -• (tymttuitj tjpmlpttf) pui~ 
i/ViL^r, pmtf. t IfmlpiL^iiilift ( /i'»i/) i 

Coulisse f 7-nL/t. % 77/»'»j ^*». •«««- 

tibuubmt. tjinpni.tii^ , uttifitulfou . w» 

Digitized by G00gle COTJ — 244 - COLT Ifuutifibijlf*, tfttiiifltitttfliJtHlfa iiifiiip^b 
Ijutim. utbuttiptiihfc biilfitL t/nyif. mju 
tfutniLbbpni tl[ftnkti tyf*]* tfnqtfm- 
t"*g, pktfiulfHtpf* Ouimpnh* Oinuiptf 
%hiLi$i1sd, (V' w /* <l '9 n Jr/ > ) bmkth t(**n- 
tffi ^« tfiuuffi* l*"pft Stiiifptuj (qrfbuuiji 
i[puii\ tuhqthp, ynpwitbitmtS 'f/*f- 
linpniuq anpt) utbutii^ uibn umlfni 
piuiift Jg^ % Ijliipfinhnq • Kn — . tt^/» 
Amjpnif* qtiupttitt tf (btujji^ ♦ (0fi &* 

Faire les yeux t*n — ) • 
Coulissier - ( U'"li»ip'*&fr ) V*7~ 

tfmhnqft tih,Q tptp^iiiiibncOUiAiiib p 
pbnn % bnmifuthitijbiiiU t 
Couloir — 0»»7» hpptuhqp (imuh) . 
fuoiimpiuu { lnitpfipntiipiulih\ . D mil tig 

Couloire fr ^"/njm-mi i ujii q^it&« 
Coulpe fr i/^7^. ymiiijuity. ojti^t 
Coulure f < A' , '7*/£, / »"""«-«/'. £«- 

«Aa.»» ° '"'hi* in ("ik'wh) * 

Coup •» ^'iijint im^ • (n^L . ^4/»£ , 
fimnnttuA . mpAitilinLif , ftnipiiLiiid 
(ftptuqmhp) • ibym.iu6p y [I'Ufi (fy»«* 
%^l')t fimpnuiiiA . ptujupiX ( f/»i ft- 

5/,), , r „/,/ul, (ffifp'//*) , <*-»/i» % * c l»- 

>/><-b (quihqutljjA . G.iipttLiiid % 2"'p 
dbnt luuiifqltb in (tflniinm\ f (tnihb in 
(mf*"" I' If)* bbmb^p ^OniqO\% f'f 1 
tr&££i (iwntjl). lubttitj'lilpii^ rft,ujt» Ift'if 
UfUipmipiij f ui>iitfH*ifiiiLif , inptupp <j»l>Afi, pttih* tun ft , ui)iqmif . Le 

— de grace , \rui6mpbp % jb„,[t), 
fi»iifiiiLiii^ — du ciel , \niijiitiiju 

%iiiifiicObiiih iinn),lj,tiiiitn.dnj i/iitm/i* 

— de sifflet, (/m.jni.i/'. — de so 
leiL IXphLiuKiiipntf. — de sang, 

fyi*#fiLttj<) . — de deS , \,bml.^t 

pitch ay. p'ti'i'fl' piith. — de filet» 

Q'liuu hbmbin, Q'ttbu, utiiumtiili * in— 

t-fif . — de pinceau • 'tptyty 

jti'ptfm.iuSp y <Aict /i)j. ulpuptunpm p. 

— de peigne , U ,u ^ m i ini -I'ifi » 

uuihinp- if ma d'liaji *I' M //»» A b A linn- 

uwLp. \. — de batorii 9»«#i.«M<y.M 
*«"*/. A — dc dictionnaire, /*«- 

timpuih jtmin.'bb iml f piuntuptiihiu- Iffi't puin tufunLquipuipW)^ \in S€ul 

petits — »*fo pfa.A — depiedi 
(Xptuqfi. A — sur , 0«i»«.9»t. < Yt» , 

Mi^rtL^fM. Tout i — t 0M«t»£«>|t^» 
Tout d'un — , IT4:// wi^^i^Y,^ 

uifiiiinitjb • jmhlfuip^ . — SUr — i 

buibi.1; bmht.. Apres — » /•••^p 

to US — t ft'/Jrlt t[>njplfbnAi } mAV 

.«Ii^u#i/, i/^im . Pour le — * Hj*r 
M*tiju#if. Encore un — t *htuptbt*i 
ifpubtf. Faire le — ♦ /*««li fi ?/»«^» 
4.utifr£ • Faire un beau — , If** 

fiut if'phb^, db& fiiupnt.ittA iT(t ornip* 

*•*/ . Prendre — , ♦•»/» t*n\*ii 
Coupable h S , "^ , f/ ,ttLn i , 1 *n'—nJtw 

tutu p in • tuiitiipJtiAit Jbnuicnp (hwp 
fintpif). *} « QuthgniLnp I 

Coupage- ^i»M/ui»#M.V»it if* ("'wil* 

tfkf) • jutiin.biii.pij yqhhlihbpni.\t 
Coupant* e £ ^mpn^ uni.p , <Mt- 
iiiiil« ^ •• fib p mil uiujp (Om.pti\i 
Coupe £ Sw}*nt f i/f^ufim^ fbuiut' 
puiJtiih. hutpolti (ituinunT tmbuimnfr 
tlt,f). Ituipnt tti&p |/)ii^»L»inA)i <tltpt 
tllfpuiui • Ifuiptit^ mbij f lftnpmi.p . 
Ipnp'iiS ( ^jAtHuiuSpji } . ptnqnauip 
(Iputf.iipli) ljit*piit.uiAp bpbuft' f *t»mm 
ncuii) ) piuJiiihttLtf ^ibpOncmSfi^* 
Obi. phtj. Obi. [["-'I. IfutpiiLif (fu hi iff 
Om.qObpuc), dbixp. A la — .(/ty) 
thnpl timpbinu tutiiiiTiuXnui. t 
Coupe t e i Utnpin.ntd . IffiutU' 
(V M,I ^V '/«"/"•' •"^•"/ • IfUipUIHLIIlA • 
ljqljutt*i.p (ti6). (ituuilfiLitii* (tminnL^* 
uijtp (<JfiijV fib ljb lj uihu p\» luiunbiit^ 
(tl""/)* ff'"lv»nh (^IfiiO). f m \Tft- 
• fhtiinuiptiih If mil p^ lift u ttiltm n p»hui~ 
puiuji P'"l[ ifp fiuiuitiipniji*t 

Coupeau -• I/-#iwi«#/i (^...iV) • 
Coupe- gorge «» , i««'««ii7"»i.n|» «4«f* 

iinuq'tilpuy i 

Coupe j arret - IkpnLhuui/tL «* 

Luiqiulf* ifiiiprjiiiuufinh, ujtbtiipbttib* y Google cou — 245 — COU Coupeliation } £*•»*. «/" (^/i^«Of) 

Coupelle J i««^*»5^ pm.pmj i}iopui> 
Coupeller »■ £«^ 4««/ «iw^»»5 fcfc- 

"*t (*«*«• [*>/)■ 

Coupe-paille • frupn$a6>aut (q»p- 
Couper v V"»/«fy» '/"»#»*i % «f*tfc{ 

{/)<« 7 *ti.i»tff). JjtfiHmbi* ImLltriulf) y 

juuytbf (RpqbQ), Ipnpbi* pbb i (Stint- 
ji'uj)' lytutki ( (illumine)*) . QbObt.- 

[uiuifiuihbi (dnij)t)t tpnpbl (ntnji^ji 
jumop)- ^tupUb[ Ifutpb^ {Jitttfji* b. 
jthuj'Shtfpn mbi (uncputf** jpti nihp) . 
VlV"Z ( ''4'/ CTC {/""'If ) • ffnuinhf 

(Ou^U ^„, 7 ^ «/^) . — pied a . 

l%bn&ni.ilb »/«) luiiiin&mnp dbnultbi 

— le sifflet a, (tywy^ . /uo,>^ 
Jjmphi, pkpmhfi Ifiuplfb^ . — dans 

le Vlf , ffnpntlilf Bbqpbi (*lkpp) , 
junpmttf^u (i[hptu\tSmutbt' qapbii Jft 
inqbbp dbnp mm.hbi' X^ty'tphty £'"- 
uim. ijAib^, pn.*bb[, bpOmi . Ifinpb^ 

QnL 7 b (/u«* 7 /. i/^). Se ~ , IT"'/'- 

4^AW Ifutpbi (ipu)tiubinf\ bmpbi 
(Jmmp). munnmnbi* &uiipbpl;1i ifiu- 

2tl l/'T^h (>1'"»w»* l») . /»/••"/' 
tjtnpbi (&iuifpiu)*bpnt.) • finilpnub i . 

Se -- la gorge, l/^/*f» ^t» /"•- 
0*C Se — la gorge avecqn. 

JlnMtn ihnnnwb i t hiutipnu a/m/u 
uftutnrtb int. bihbl t 

Couperet - IT"/* 7 »«fc»«V qt**(Sinnj 
Couperose J ttftf ••»■"? qwliji qpuj- 

rptl* JutnttmLHipm (bpbuft *lp"'j) x 

Couperose» eh. f»mqmLuipmiiiql;il\ 
Coupe- tete •» fy"*^» Ifuipnq, qp^ 

jumut* , Qhl/Unuutmb t 

Coupeur. euse f ^«n/t»^ . <*fci-"7 
(ibp^nlfj,}. — de bourse , $*>»»* 

Ipuftnitn i 

Couple $ 5"/ 7 • tj»"1 % n "*-n. (np 

Jjnqbp itmLtiLt Lnqtuifni Lunpitnch t 
JUifnip utubos Coupler * £iM. 7 M#f» 7 &£\ fmf 

Couplet m S nL ^ ^P'ff 1 )- Gui$nnt.iu& 
( QiiBUibptufviUiifi J^l ) . qttjtf^jtAi^ 

rtqt. J IjpiP* %nLIUtfp t llNLlU^'titf^'l 

Coupoir - 'iMi/tny (7«/» *)/»/>) » 
Coupole J ^«/>t^ qninjiijt.7i/"/it- 

Coupon - tya»/»oli (atpJ^Otfilt) . 
ifbmgnnn* tpnnp (tumtiuttun p\ . [o9- 
If ft) at n if n fQiummfu t 

Coupure J ^u»«««.»i#^/» t l^mpuiS 

(QqDuitjpmifliy jimtfiULin- J ♦ jtuttfin- 
Liud, ftiumitli* [bpttb >fn tlq*) • fi*pnnf 
fonLpn tfiiiqbinL) t fpinhipiuff ,$tfiitut- 
)> ft ib ui I iftnu {luptnifminjt butbLntjjt 
Cour f ^»it^, p»#i^ Ull||ni • ihw- 
Armlf, ninpiumu* ntuutminpp t ntup~ 
luiiiutubmip. mppmlih ijm n. , i^m- 
^iiiwi, mppttLh/tp. *ippmj b fip funp. 
fippqitilpiilp , nippni.\*[tft • ml; put p . 
nptnhbfip , iiinpiiihmtjiupnt.tipLU f 
luiiintimitilim'lth '/''/•»/ "*- Ahubp , 
rfttipiifiHiiiqp, pdjiitpi rpitpiumu. Qq 

— , flU A/«Amm \pmpblpu,f). Faire 
la — de qn., (ft '/»»«■*» <></*•*/ A/»- 
pnpql* *fp p"*l. — des comptes, 

latent- bph) t /i^ niuibmh. pleniere, 

^intfiufunLifp nuioi/VicW^u.b. fttmfm- 
jiintJp Jntpnf , ^unftuJnqni^i 
Courage - ^Mt^unputnt 0/ith y "i- 
pttLOfiL^i. uftpm. bnmlirf, t/myV.Re* 

hausser, Relever le — , f>»fu- 
(bph^ ufipm oiimj. Prendre , Te- 
nir son — a deux mains, £»/"/• 

pm£in ftp iff; If pbpb f i>i/./?«i'#rM>»»oyn/lM 

Courageusement / tt^/»4/»t. 7 , 

iitpftmpmp | tu)itfbfibp i 

Courageux.euse i [)pamut % upp m - 

buiji P"*ly l" pi*, tupftialfmh (^qnpS)t 

Couramment / ifi/»"«. i 2 ntm 
Courant, e t «t««7"7« npuunuph. 

qtolf* (int.li). ifrnqnclf (* nt«). Jifc^i- 
pbOtuafilf (hull**-) • Hilijfnt.^* pw. 

Digitized by G00gle cou 246 — COU >p, III J II luJfiu . (£/'• 

mhai^ft. Le 5 du — i \mt.ty. unifmpmtyitili pbQiiigfity (7**/*- 
dbp)> Tout — , tlfiuinphop. ffr*-- 
puiLt ujl»i**Wui*/tn. f m $*Uf*qp, tin- 
utuhp. jnpduAi 
tfuthnLiti)*) p 

Uifunjn , r )/»>«. Un — d'affaires » 
Gmut i/ji ifiifAbft. Le — des af- 
faires, (J"i/"/i««//»»l# qnp^bp, Au 

— d'une affaire, Sbqbuity, fip,„q. 

quit, jipmqbty. II est aU — itympm- 

IrtL "*2l uu '" t "'^ t PE *fiiiHy»& %k • Au 

— de la plume t hmm ^ ni - tn , 

Ji;ty rjfiyttfi [pii'c iffi • jitnfpnnq'iip\ 

Couranre f $nppim_ty •-• fi/il» //•»•- 
Courbatu , e £ ( 0«yW061.£ ) 

ntnpbpp pii)iru.un) («$/')• iqmpuiuiu 
a lit 1 % /unity 1 

CoiirbatUre \ flwpbpnt. pnunum 
dmVfiL^i (umidiuhbiui Jittnt) • tynin- 
puiclnL&jiih £t [7^*^* '/"/» qbpm^it 

Courbe i tyn,. (7/.^). f tjnp q/,d . 
Courber^ tjnp,n tJ hb^ <**&/. <>«fy. 

typtytib^ {6nLup),luii\nupf%b i (ll" L l u ). 

t-fr"/^ '/P/'/ (p fc '*A l/ "" / /) » 
CoiirbettC f tlnpmjmqp (a/ini_). ^ 
(/"(-'"""> tt]tumin.itirjpnLQtn.iip t dhnm 

ffPpnLU/iLlp . Faire des -r- 1 fy»- 

Liiiuumihiiii, annm 1 t 

Courbure f l]»puiyniJ tynpmfx 

Courcaillet - (,»/»/* (iq|i|s|irdJiG) 

iiujh. infuuffns unLj^iulfi [npiunpjihqi 
CoUree £ (I/miliic) qnqmAbijt 1 

Coureux,euse f ^uqnq, i/iuym.//. 

unt.p(ituhquity % «/'"VA? ' If'npf* tbin 
7 M '^"7 6mnmj 9 i/»"7^. 2."' tnu 'ZIH t ' 
?/»'/» qbqbpmty* • Ifliiiifiuy^ fftim^fip- 
tbh' (^"" n p n ^ t bp\ i[iuqnq. iiniiuii jt 
U npuf, df, f tq^nnnqjity . de 

nuit, fyibpmjiu*. t <i«»i7»«ii (ty). 

f- f <pn,fn t j(, ty/,),. QbQbi. q-ifp/tty, 
C0Urge t 'hqJblifilbpnt. tjbq Jf, U 
tubnuy iquuti.qp } tymcquu t 

Courir, ru, e t.^«/fyi ^U.uL,.^. 

qiuqb^, q»uqt^ftinbi m uipjHit-bi put- 

&i W/'j/')* ^ nu ^l* P'"L^L (" i /»^ , "^» 1 
bptutymg Jkf). jiurtiu^ p"i[b^ , fi«li(y- tt^/ ^Jititftu)siulfft)*fiui2nLni.fi£ i ulfuj^i 
path, impqy u&ymty £ //M ,{ (jg- 
p>ut/^)« uiuipui4nt.fii^ iqmutfii i6*~ 
p£ Abnp iiiitybjii (inbmpuityjt *f(t)* 
biLtni, iffuuttu^' iiuptfljjt^ t mfipb^ • 
tmupiii JmlAii bplfititmi (ibntu%)m kn- 

9mi (Suafpnt.). En COUTant.^uiMr- 
»7»«t , ftmitbuiiUgif — SUr t t lj ,n$ l 

/'jl»«*/. Faire — apres qn., (?- 

tnbt.1; ifiuptf tjtnqglibt. Le bnilt 

court que, ii/"»7jf V'V ^* % fr^ 1 * 1 ^ 

ftjhuii,ti>niiudbf tf*\*tnn.bi (tumtnfu.)* 
(nipjmutumbq i/jri^ t^uipJnt.Ojtt.%\ibp 

phb[ . 2l't/ t l { H *2t uu, l'^p)' m «*^f ,M * 
utmljh^ • qbqbpftl ( tiuitnpmVUb p \ . 
p\ilitti\iiui (qpuibiith mmuntp^qb J^f), 
GnytiljnLft^. *lk)(± CW'L (jf" tnL ^*i'ty* 

"Inn^ncmtf pH'»( • la pOSte t 

l)ntpfltu)iqtuljnt[ Snnfpnpqbi. unmp~ 

fun. bpU,,^. — les champs » ^t- 

7^ 1/167 Qaitfiuinfi^ 1 "U ttn hbL 9 ** nU 
finh qntithmi hj\itui i 

Courlieu, Courlis - fltjj. 0«.^« 
Couronne f 1 unity. ppu»plin%, Jftp- 

(j nihility. Ouiq ( , "/ , />'" > // r )* OutnutLtt- 
pnLQfiLh. OmquiLiipt mppitij. iquialf 
(tympqmLnpf,) , tynt^uty ptijltjjlf • 
opfWutipuiUJity* ((/. tjttLffl) . I^UIII^* 

p«»'/ ( ^iiLiihfi ) . bptytuQ 2p£iflititty 
{y$l' 7/ ,,t / w ). ^^'»»- ntnpfi i/iuu ii^t • 
tqiimtyititfpmy** &tuqmUni.q& . Oinqm- 

qppiiitft m»7^. — des dents • fl^» 

n.niiqini$ty* t t/,iihbiquiuty* 1 I fit in p I; Jkp 
itmu tvtyittiijb t 

Couronn^, e i 1»n,tyutyf,p t ?,«. 

qmqMipq , Omqtiityftp . iqimityiu^bc • 

A\ityn,<lkp (ty) . 

Couronnement •• Vnmtynctf, &•»• 

tfinqpncOfiLU. tyiuintnp } iqumty {^^blr- 
n<.ui<)^i). tymuniiipiiLtf, [pnLtf, tuuaity, 
Amjpiuqoiinitf* (Atnnji) • DtuqtH&kt. 
(ituumnf (dmribpnt.) ? QtuqfitttpoXf . 
..typpqnLp (tync) • 

Couronnert* f««»^ 7^^ i^Mm^ 

{qnGbp) t I9f««7 7^^ . 9mq,i,t.npb' 

sti hk t {"tit*) • (#/' 4 - X W • •¥•••*• y Google cou — *47 — COU fir i (tun tttpftlnt. Qftt !•) , (fa f/bt«*<4 ) • 
ftutnittpn IftttqJh i*(pini.p1ikpitt.) tnjt- 

^Z?/* ^ <W *V) * /* ^* WW » ,W P IU«Mj . 

ifut$*tf**tiiiL tfutpii^ Se — i 9^/***^^ 

ijutmh nfcbi, iu u iu If n tjrf, Sutiptntfo- 
*// (Smm.j*). <)niLfyi w<fCI»7h (Ay 
in« Afint.) i 

Courre ^^»«^«u^fc^ (^mtifrfim.' A- 
»4*»)* Laisser — t Cntli^l* wfi- 

tl atttpiulfttbpnd (n/iuj tmuuftubtttbh* 
• ^ui/iK^f (bnabpftt.). uuiltJiiupJituti 
(tu^Lbf (ty) , 

Courrier «• U n *p f *>"1 ,n, »lf J)nQui- 

\ntttp m QnDntuitttp Lmn.p .hmifttiLttthji • 

Lire son — , Faire son — , 

frqOinqphj* . j^re f [/rit,f*fi«*li. 

y»»4 La prompte — , (IpntrpuObi 

^tUlfpttiL I 

Courroie f l*p«*$p i «/»"<f qtujpc . 
(f»«w. Lacher la — , ^* w ,/(. #»*^i««#» 
Courroucer ^ i!«wy/»«"^/« [«J^A^t 
Courroux - $L>njpnjQ* ^wmih&iA 

CoiirS «•• Qbtitttqp, 2jt£iui(. dnutuup* 
\uqiiun tnuufiitpt^q , iiipittilfiopinh* , 
fttbt.nnnt.Oftt.it, bpbnijhnt.QhLli, Wp- 
ftttpbpnL0Jn.h. ntpdnnitLliltL^i. nm- 
uuijuouni.Uht.'lt. nu/utunftpn* niiinnh- 

9"'<jp*. 6t»dtuijtujp . — deauiHiwi 
ifuiudf* — de ventrd $nppint.p • 

Course f ^OmgntJ.plHrmgp (c/i«- 
tTml.alfy t/bhmy) , jutuqwap (,t, ? 
fviupSttilfiufjt^ , lupiuiL. • bptiht-hlf 
yf'p^h fiutjtup) . 2t l t'" t t , "J nLt ^ 1 QI**' 
»»»««'•■ (qb*i'itngj • fihn.itn.npmp 
(vi&m^- uibn). tnbnt; tnbnbftO Itpuii- 
/>/»)• ntnbqbXi* t mpjtuLUiqhit . Qii'y- 
tfnum ntqp . titpjuiLHtup yitnupitinm.- 
Vbiu1t\* SnJittiiiuiuunulfnLOJiL.h'lfltn- 

g/» (Utfjif) hpQbLhtj. (,/ t „,l i ,,,'b t u L b~ 

qni.h") futittpuputu ifutttmng ,i«'/"'"'- 

wing. — vagabonds A^« M, / , ' ,mli 'ty? , 
Coursier «• &/»/"/»•'/»» qbtpuqitun . 

{""Pl'l'pl*) //'/» ft***q*il***lf. utnfbLfi 
0t"|tiilio0, tun.Hiftit$pbut* (liii'int.) CoiirSOn •» ^mpStufitum nrntm* Ipup- 
&tttf%ttttn #»«.«. ( n pUh)* 

Court, e fc ty»«ji£. 6»ilfl»p6. Ifusp- 

&tttfitttututf % tftupSnclf (Wmpn) . U">p m 
Stutftupjtilt {Ah). uAtpiUL tub tuts pUs* 
tpup&tufiuiB ( dfiuip ) • Iftttp&ttttnbt. 
{IfbtttXtp}, uftttlftttu (npttttf ). Ipitpnt.lt 
{'tyfH)* l tn '"l ,ul & nt - n q (f*J**p)*V\it 
,</u«{f£ifJUi&ijni.0/r«.b.A — . jOUrS, 

l]uip6 nfiiijtfni)sttij$tijttij. — honte* 
(JXjut^nqntf, Faire la — echelle» 

ITklfM. ttfittuHiLtuitnuth EH'" I t nt - m 

w '"l * f m ^"*/»% . Le — et le 
long*» Itupmqtiijp, I'lMc ^tlbhd • 

Le plus 1 IbttpStttqmjIi . / ffi<t|i6 

(Ipnpbi Ipuufbf). Se trouver — t 
tfttyihl •"* Demeurer , Rester 
» tout — , &l"»Dln u%ut L . Tout 

— , IThJfintjIi t tmnlt unobiituf^u • 
jtultbtiipduilfh. hntpSinl burnt. it) t 
Courtage - irft{l>npnnLDl*t.l. Ufa* 
nttpq^p • 

Courtaud . e f 8'v/» "^ V"/'* • 

m> ^n\tuut U tnbiittiontut («iA* J w *-M» 
dttijnititn, hiiitutrt-Uh tftiiuy t 

Court auder ^ t«^ »»*- M#/f««t f 

ff'P^I. diujpitiuth i, tqnytiitljitinutb i $ 

Court- bouillon - fl^»"l» /Jiulny^i- 
(tiolfp 1/^1* 2 nLU, ^'l' nL p ' 
Courtebotte - U»up&nnf»lf • 
Courtement /^••7»tfo / #4*», 4»"/»^» 
Courte pt)inte J Sbupft* ynjgft 

tlbptttiili i [lunui bitipSnt If tfbmtiui 

Courte queue f Sf>u'»lf •//» hl'b m i* 
Courtier - ttaf/lim/, i/.na.«« »« J/»«- 

unnn* i [7 (<, f/ L 'V w » ,,, ^)» 

C OUr til [flfl) ~ ^tttput/tqtttlf (9^1.. 

Courtiliere fr f»f»ipq-AnpltD (i/^- 

4>f#uf) 1 \lfgf*)* 1'piitfiinlf { t tth If n 1 fit ft) t 

Courtine f{jT^lin|ii/ , (&fi^nc i/i«/»i#i- 
Courtisan - ^M^numityiu). , ^hm- 

nbb* 2 ni f"V"l'D t thuttfuipnLf* p^h* 
Htttitttfiitunn 1 [oiittfpo t 

Courtisane J Uppmltttpnq 9 ufbp- 
Courtisanerle J ^inqtup^Olititt, 
pAfthpi y Google cou — «48 — COU Courtisanesque t Hpm.buinmlf- 

iruf/t tifiuiinutnitfttthfi i 

Courtiser * ♦«^«i^2*/ , ¥*Hl • 

utbi itfntmit)»bp}% 

Courtoist e L ftftyi.,p<»f»Wf/^i0> 
Courtoisement /{KfWiMpiM/M 

CoUrtOl'sie f tt/i^iMfWrnf^tniji- 
Htu^itinnt.Ji' | mi q\ijit. pttnp$iptni^*upnt.p » 

Couru, e & ♦lwi*o«.i««l («fMouiot.). 

nc,„<> (bplfftp)' [«%*&..,, 

Couseuse j (fyi»«)^«7i»«.ty\ //.»ji/i 

Cousin •» tfdbq* fimglfiumiulf* put- 
pblfitnf^ iTmbfifnf' qtuptlfilf (Qnppnp- 

qft % ifopftttftif/t^. - s germains » 

fjuLnu bnptupq bunf pbpq qtu l Ifhb p f 

pliu^npJf.lfp" . — issus de ger- 
mains, bpH" 1 - bqpmpy ^»'»«f £*psr 
^in».lfiibp* Mon — i tf'ipu'jp (tf»/iui- 

ff/iu' qn.i A«c m tup fifntuh* tnpputb\% 

Cousinage - £««f«t%i*f . i«i<j ? «*- 
Cousine £ £.i»/»»/ , «i.ty« [l V i,'bhn,p\ 
Cousiner * 5»"f»»/^// % «puptfn».tifi 

Unsbp- quipJhbh qnp& biummpbi . 
1. 2,inqbiuumilfbi (uiqnmbqrii Qbtutt 

ufuJinnnLuttpiiL) . J Is ne sont pas 
— ensemble, 0/»/»«^ sbl* fipmpnL fibu >» ,, pgt nl» fipn 4v"j ] Cousiniere f Op»tf""p"l* GJitqhG 
Coussin - /*.«/• J. pnpi/,lf . [j[ifi 
Coussinet - flmpA/ilf t 

COUSU, e t *1*»pnt.nii . \tfititup . 
.dui&Lnt.ttio , dtMiftubttt-ittd, wmpiLtttA i 

ifmqnLitiS (i»n^/i 1/^9) . — de fil 

blanCt fi'iuitip* jtujtiti»[i % Ob^bpbi.* 
^OUt»l^»fup.tflfht[(iliitpttfbuinLfpY 

Coutant I finch ( 7 /.b),.« Y f/4( 7 ^l.). 
Couteau - ^n#t«i«//. — de pa- 
pier. f*nQ, u (imu>. — de poche . 
*lwpnq. Jouer des — ,%uhniq 7m- 

Xiuqjt *p*>l • \Ju11jp, htnfiiiiniiihiuljt 
CoUtelaS «• ty'iipS ml [tuft nm.ubp f 

Coutelier. ere f 'hufoui^uputp. £ 

^nuhatlfuiputplt (iitjlfbpw} . £ ^m- 
iiwljmtfittii 3 qui\$lpiq* t Coutellerie \ liuli-ltmpwp**} * 

tjiultuilfwSiujunLji* • ifiuhiullb^\f* 
qiuhmtfUtqmpSuMpmX*. qiu%OMlp$Mf^m 

Coiiter t fy* •»**•**••£ , m H*r 

q Jul nip 9"'[* &u»%p qtn^ , qJaLtum 
<pti[ uftMtn6ttmbl (^£"»), mM i (&* 
tuyjutautiuhp), ntnjtQ £/£•**£• ty'YC*"" 
btu\t tqtiitnStum. £/{"»/ . — la Vie , 
(I 'mfttiLiith utiitinSuttt mi*"l . COUt€ 

que coute t ft b £ ffbpiqmj . It 
m'en - bon,, [J"*.'/^ i«m###<> t ^t»tyi 
Couteusement /(T^«> *m^«f 
Couteux.euse hd»m**tb6m&tttfr 
Coutier - ^ncq/t^infftpSt f^[« 

fiOUtll (^) - ^«f ^«rt«Mi- djjt ^«- 
CoUtre - tt/'«/»A ^*m^ ,unfbt.hf. 
btiiQ , Gnnmfibp& « &ht-hy . ftbftl>*\ 
iqnpA/ip) 1 

Coutume J U n 4 n p n j0 • »»ffi- 

Qiittfiah* utlttjfip op^tipi unt^npo^f 
(hplfpfi tfp\. lohtjfip op fop ft HtUtHt- 
pnjO» fiuiplf % put o* ((jftitjifi t(pt'ij) > 
De — , j[jM<n «ni/n^ni Obm\$ , put* 

urn[nputlpuhh . Plus que de — • 

f]nJnpiuuiith^ lutbifi, ii&npmuntfnp • 

Coutumier. ere i Hn^npm^X 

utn^npncQttifftnh. untfnp . H est — 
du fait » ft/if fimMi plit^nt Mn^ 
£ lim , unpiJiuAtftnplili £ 1 

Couture J </#u/ifc^» • 4"7 > ' >L "" , l , 

tpiip. nbpitulfntOjuAt. *(kpph V^t 

Couturer v U,^nmb L » [ w ^t 
Couturier - 9i"/»t>{. 7A/fiw^.^H. 
iA> (7**7^/')' <*•"/«'( ^ nt W** — ^ re 

( 'hhpJLuilfni.flfi (Ipahmhg}. SbpJtfh' 
qfofi Ipitpncttft 1 

CoUVain - (irbqacft U ,„ji Jfipf 
ininq} fi>iiLfffiOhbp f (Jbqnt.tti)&*i- 
biup*. ntouitiipb i/«mjj tibnph Jks* 
€,OUVa.\SOny^l*»utULnLpp % 9nLfiupt 
CoUV^e J P t /utttuJinLp*.(fiuiLli)fi'U- 
httiS Jtiutjbp, <ty>^')/»^.<U#«ll«nu,6iui' 
CO U Vent «• {nkiurwinM«lb , ^n.fc^ . 
Jtiilitnbti&pi Jiitltnpb tup* 1 
CoUVer * f^juub^Jutpfih fy ^m. 
pmutnb^. \fn.Qh[ (giut.). ilrftii^ ^«. y Google C0U — 249 — CRA des yeux, tt^««#^»*/*, y*pm(m- 

%aipabfi ufiumptt*mmn*.fi^%6ittSlpn.tu^ 
£//'«/ » Wjtwtfc P°^Ai • &""»»«•*»- 
•*««£- ^. Se -*— * ^»«*^«irl»^r $tfnimptuu- 
uml/h, hfn.9nLft^i [qillt|)Ul<}i 

Couvercle -• ^m«^«^ , ^#»«.«/i 

CoUVert, e & ^Tw^ncim* , (^"/i- 
^<u)^ui«)m.^> /tninnnii&f . athtm&ui- 
tnttf, qjfuunptf ft tt^*,fm.jntp^niXfi t % 
<{ftiu1i 7»»g. fittitfu>Lbnti f QmUmi.ii mi * 
(ml wwtitu) ft ftrn^ iMi/i^Hii/Mt^* Iputfm- 
putlbt. . iuit$mutumpnt.m& • Q 1110111.)$ 
(^ui^nLtTj . pnntiinlibtuf (fun up) , 
If k yd tain * , SwoHftittlftut • OtftWfiifi- 
tp»pilfip*. — de poils, f*n**-tiip&fi. 

Se tenir — • ITftutp^ 4u«<ty&£ i 
Couvert «• U^i">^ ,,imiu ' t » , p' pui- 

ABU* uturitu (*![)» J ft nimnnft)* 77111- 
pupmt^ ? liituuiiun tnptiiu m t J t }"'l . 
tti^mmtttftitXt . fiwgffh i>nj9 , obqtutM 

(<U*»«j). /J»«ujt. Sous le — de, 

(0/r Hi* Ifbpufutptuttpntf) . A — / 

#'»/'^/i uiui^, j mtfiiKnjj*. Mettre a 

QC ^»J» u,iun%Hau • MitttjutuiitAtm tttA 1 

Couverte f tyimn.in<>iui^uifi (/uA<j- 

A'»y inboUft ifpttij). SitiSp ft$wt.m.\ i 

Couvertement / (r«ti<tyf«pfMjf s 
Couverture J tr«*Mp>j9 i /r»tOu* 
Hf (mfi,, tl Q nn .p) torp|iL . «/*/«• 

Oia^p, fmpqnt-p, U'Hqtfitilpitjfi , poj* 
ifttliutf, iut$iutpni.mU, bniuyjuiiiLn- 
f c#^lIi , ruutm^nijitt-9hi.i» 1 

Couverturier •- ^lptfm^n»pmp* 

CoUVet - QwXtmQnlftp (ifttiSin- 
n1vt.64.My), [qoillCqai. 9ftiututftnt.n* * 
CoUVeUSe f f^fuuifutjp , (jn.9ui)i 

Couve & 2"«w^ (W^0) 1 

CoUVOJr «•» (tt/»"i-iruoi.«^iii) 0£»/u 
mti*u4ki [fumptft qijuaiifiHin 

Couvre*-chef «• fy/»iMi7»i»t» • 7^- 
Couvre-feu «► »**•«- 1/1 (quiijiiuq) ifutniiipitAtft , tfptulpfuipfi qtttXqmtf f 
JupZ-plft 

Couvrepied - ftwl»9*y. «/i«£- 

6t»9mg*t 

Couvreur - 0»»»/»'ffo. i ff-*f*4i«?- 

Couvrir . vert , e * tr'-^lff*i . 

I*i m a f*p nltbi^ qngbi* Ufinmbi % &m& 1 -' 
Lb I ()iwuiu»«/iib* ipnutt-ntf)* unu\»jipft 
thhbii ifpmii &un\ljhi (umity . 2"*P m 
'ftiLpbj* (nbP^)' H n y^L f ni -n.* tf n pU* 
.Inutfbf (mmtiftuilifi Jfy) . 9"^/ 
(A»itlup\ % MifiitttLtnA pil'i'lt ^m^tfbl* 
JuSunb/i Huitfmtfb^ 9ui0mtb^ t ib- 
<//fi*&/t ^uiSljltj. ijnttn utLnnh 1 yiut- 
ihitifintpni.Qb*nifup)i tfni$n.ntd»titpb t , 
lutuinbi , tuutjtiipbt (tint. Oft) • fimcf- 
nt.ii abb t (mnpuitn) * (itiintn.iitnltbph 
•mi b ighb I Jpttth fiiiitiinyhh 1 (i/£^»ii). 
tiiuiittUHiiunhi) iu'»2tntuui)thi' bp'ttv* 
ht>iii.nphi, itnifindnijbi . ^107 ^7^/ } 
tfnntflibi* ttptidb^ t dtttAlfbf (nt pm- 
/umf). ufatpmlfbi. l»bt^b^ («J#««yl») . 

qnL<jiuiitpnLfi[. — de confusion. 
HJoOtiiZtup fttifrf* — d'ignomi- 
nie» t'lHimuin.iulibi. — une en- 
chere. lk&»n'*fl' »/}? V/'"V '"* ^/9P* 
>.fc/. Se - , ir^r i hi' >>"*k b L 

ill'* 1 fr'll)' '» , • , 7^/ , /' «/l»»«« luit)tnLt • 
(ifpiah) Iftittjbi ^ifmylf) . n^Jutup^ft 
n\ibi* /imq%ft^pnLpJi). 6»i*i/iii/y«i_^£, 
OmUiintJi^ tftiAtb^ ^tft\tfnt. uipftt.)$)» 
lb ant hi lp*ttqjnt.tibnnfp\. ifbitit (if*. 
JoQtiiS'iip). Otiiijnt.jt^ (lupGuttfmp* 
fiuAipfi tlkf) • 2 u '^bl (7 , " l / , * , / , ^ l ^/ , ) . 
tiitftifntnfi^ (bptflipft) . ill)1tinH[ (Jin- 
pftq'^l')' I'^ryl'^P ftp"2 tn,l i'"^ , f r l • 
upttmnuntipjti iuiudnLfi^ (piuhfi tfp 

Covendeur-^'i^itm •«//^^t [imn^)t 
Cowpox (fmnx.fi of u) - ^1117^111- 
CoxaU e i llqni""/!^ • [pn?" 1 !*^ 
Coxalgiettt77/»««9M'«- # « tt^Goq* 
Crabe - ^»fcj.«i/»'«#t . '/m«/»p ^u- 
Crabier - ^w/iptifpm^. 0"2« 
Crac •• jj»ii|i5m«»^i.li, SuijOfiih • J 
B*nliljitip& t «/t./ ^ ' •*'/,• pp^'P ' 

Digitized by GoOgk CRA — 250 — CRA Crachat «• f^m.^* i<f<»i Ufa fnt.p 

Crache £• G'est son portrait 
tout — . tf/vv" | .ty'7 l » t i j?tf4*» 
Crachement - frpncttx i/M^iuJ fc. 
Cracher t,/tyM/» «/*//«*• yuijmb^ 
(7/»>/») • II a crache en Fair , 

Qniudt^'b jihp ttUiinini_h quit. • ^ fl'l'P 
!»/»/. fituXihi pbn'ltl; (Ifiif/urHin/ilfi* ) » 
inLUitnaiMmjn li I il^futbn QutiltL I (dp 

Crachoir-/9 , /iri,i/ , .iilii [^«y«i J,'hb f .y 
Crachotement - P*pDp»i.Jt 
Crachoter ^^pOpb^uint;^ ««"t»v 
Craie fr «/./«./»£ • (0j>Uf • 

Craindre. craint, e fr (fy«4fy/»/ , 
^lii/ubuf^. Se faire — . «£.«/•# "«7- 
7&/^ A — i fy»^/ii.ijiiij/f . II est a 

— que. '£«#/« //#«/ »f i. ^ ((fif^ititM^ 

b vJthh> 'fi^rl'l. • 

€rainte fr «i"«/" . Mr/"- 7 • Dans 

la — de '/'««/ que. '£.u/um^. De 

— que 4»»ii/ , de« (£«"/>£) «/.«i/u«iii, 

ui /Liu fill (Ml; illi nutjt) , JiiihAmi- 

L"4 y - - • * 

Craintif, ve i bplf^nm, </.«,/,. /^.u, 

Craintivement / ^hi/mm^, md/^t 
Cram oi si, e & (/*"«• Ipuptljip^n- 
uniuutfiijlf Devenir tout — , */««« 

Ipiipil/ip Ifttpjlf f m (TmlO lpiipjf,p 
9 n y^'» p"i*"p , ptmnptiAiL plfm,md* i 

Crampc J [/ , //i»M^^A^r•l.^/ , * , ^V*"" 
gii$i.(upnL.)tpl$ U mnpft). Avoir la 

» WbunjunjJ* tfmhipii'i /'/_/_"'/ » 

Crampon - bplpuQ Sm'hl/. iq.-.j,,,/- 

(Glll^) OtnWfiiiLnp fjuitf ? Ipiuiqiuif . 

»[pmS dfi^ fafr'ip iuiiilpiq). C'est 
un — i 0m//«i^/iii i/^ii t •" » 
€raraponner * bplp"Q £"»W/"V 

fiumiiiunnb^ pnhbl . Se — » 0'»i// 

Abnubpnij ihiulfK^i iihiuti ttini. h i (mjiii- 
utrM.£<"ff/i). uif'^'i ttp ijiiti^jii (j'"~ 
unj), ot&jipfi l&<ft'l (i/^nt* pi«*li i/ji 
Ah rip pbpbtm. (iiuifuip)i 

Cramponnet - (fc/'W) 6u»m»lf unqittutfti 2$upJut& m&f/J ('l Btu ^ n 9^ * 

Cran — ^nj»iM.««4, ^aiiluiV ♦ f&» 
n^ fbrpjif f Jij|ic|if . iM4#«t/^fwt> • 
4"*jph <f7"*/"»/»"» | « • Augmenter 
d'un — . lT*t»ui if iut.b flu—i t 
Cr&ue - ^««ty» fupnjuut , ^*«c«#- 

pitip, & , i,t«*» fupufuui I 

Cranement/^»/»w^iunt#piif^i, wim g« 
Craned e J Qn\unpm*u\p « 
Cranien* ne £ ^.iitym/^k • 
Craniologie,Cranologie J ^«»1^ 

IjitipitiUnt 0/ic.Wi 

Cranioscopie f ^.uli^«i«|lili»ty.« 
Crapaud -• n^ono^ , Biii.\»i4M».mp 

ijiipui tfn» 2*n& 0jtLhtu9nn.iMilf i 

Crapaudiere f ^ri^o^Milif.^. tu^. 

mnm % gmS junUuti. intra ■ 

Crapaudine f 'hntfo^^fip, kptyu- 

Qmbintn. £y Ajuhft (rfpmli) • /£. la. 
. Ilmu^m put jfi tfpmj («M|m«-l»^» 

Crapoussin -• ^«7»5 % Hmuui U 

m'li^ltiipfi ifiupn* LnSnmjp % LnSian^L • 

Crapule fr ?»'»«- «*/!#•««. W^tL, 2 nt - l,, j' 
utHilip^ 2 nLtu j ,nnui '(""'pol'lf* y "*-*** J" 
Crapuler t.C"«-'"/««^f» [«»«|»lrM#|»*t 
Crapuieux » euse i &m.t««jtn T 

jiiLiiijinmu^p [Spif m A ^ imufipmnt.pt 

Craque J &'»p*p»& pprpu& faonp, 
Craquele , e fc (r|mmtMi*Mi^m^ 

ZbpAiiin i [^rtctfit 

Craquelin mijulfntA Hmutnhutj Jp f 
Craquement - ^«/»j£, fii««|t5rt«- 

infiL^i ( qbpm'lAibpni. ) . tjftitptfimt^tff 
^IpijiinnuA wiHhiutmljiibpnL}* hpP m 
5ml i/* " Ipmlilfiuifini if (utbn.i»*hk nftt. \$ 

Craquer ^hmjObj t SmpSwnUi . 

>"'^bf y 2'" n, "^i fp"pip***f>bf IfnftU- lfi«f<trw/)i£r v/r/ ibnnL.ittfh) • iittiitiiiUtu&iujUb I • 
ftiprfiiipptft'i* ^/»7^» Ai*n-ppu»t$it 

Craquerie f (/»Lu/,jini^nci/ , ,5pif 
7««^ « [^•"•wti/' ("7'«'7^i/>)( 

Craquetement~a»«/0nim»i.«/ , .^M»f»- 
Craqueter ^^uiOnutftf. typlfi—i* 
Craqueur, euse f> 0<n. M pt,fc , 5^«- 

707, JiniLppuinq i [lintf . Ijiu^tfnih* 

Crase ^ &«/«/« ni/Wi/, iinjttuifutum.'' 

Digitized by GoOgle CRfe -<51 - CRt Jrassane f 4 M, c rL 4 "» W »W «fe« 
Irasse t Pit'lip (wt^mfii.O/kt)*). 

f tt'/u», 4"/''/' tfbiftn. mtJblmqn 
ftL^ ilJrSntlft ut»tjmutn/ifni.&fuu,qin- 
ftp tutpufiiH. &/ii.h t tjJAntQJii.%. hut. 
•^ itbtnmtjft tntpn* Ifntftfiuhp . La 

- du college . ( ^/•^'"V"*' ) 

Irasser (Se) tt^/mt^, ^m 
Crasseux. euse £ Utpnntn ifbtj 

iftisl umnutjitf uitfmfi Ijd&h, A {£». 

utui, Unwind *JLffi>. If&dji' Un vi 

Em — , IXtttujunpt/ tfmpm i 

Irassicaude i. f^>n1*<lpunf/i , 
>assifolie, e £, f**>&&putmkpkt.i 
Srassipenne t fi'tuhJtpnMbct 
jrassirostre t fr»t\>Jipmt i mnt.q , 
frassiquamme(/hi.) £, 0*miify«, 
Drassule f f*m\i&i*iiifu»tn ^iiuy,^ 
Cratere -• f»tun\n»pnA ? pbpnAt 

**P' u l^n^ t fiptnptrptuli . ptfuptihinlf 
'£, mtinhntpuih i 

Craticuler* ^»"^v«»^«^ r i^^^^, 
Cravache J IT—pm!/ t \ ^, 

Gravacher * hmpmqmhL^ Jmp,,,. 
Cravat e f 4>*qlfittf. — de chan 

t/> . mhObnUtlffbuili 

Cravater * {tfkh nt ) '/""/'V'""^' 

H 1 ^/ • (ftlLlffl 

Crayeux, euse £ tyut.6mjfft,^,»i.. 
trayon «• IPmui/utt . bpntqpnt.ttiA t 

'MuipuMLiudp. Juttnintuulptip> ifniut- 
"'"Mf»iuiJf6fi. htpupmqpnt p . tftuut- 
*">t-l*niunfjip*t 

Crayonner *»» [/*«"«« «"««7^^/*» «A« 

topuibp ifiuutumLpnt.niapbi*.ifinLtitu- 

Wpt'C, 2 nLm ^H ll'h '««fc'»«/; («y "• 

»«lt^*Mffc). (IjUipS ftp) hlfiupiurfph Jt 

Crayonneux, euse i tyt«i £i«//*li > 
Creance £ iLnub^f,p t ,qmfiuiu^.fitu 

Hotflttigiiit/', /juiuitimp . tftttumtlib [ft- 
"ifi^ili* yusfpMifipiufittihy* HorS de 

— » tti^iuLu«1fu«^ui)f* Donner — , 

luitmutp pliduijh^tuLiumui^li {ili/iji 

Creancier, ere f fiw/Jwtyiitnfc/M Creat «• bpf/p"pf i^i^iupj » 
Createur - U>r'"rh ♦ *»"»'«»Aj * 

tfiMjji, ipnmlj, ttitnpfo. — f tTlCC & 
ijntipnn y utnkt[&lis , ftutttpintfjtt.tM% t 

Creatine f Phtntlftu i 

Creation } tt/»w,.£m.tyt.li , *jtnfrf~ 

Snul. tuptupui&pi mftbabpn. uiufi- 
ifmXnuf, IfUiptfnttf, fifti&ni tf t fimu- 
inutuinnf, f$iuuuiu$uiniOhi)i* <iAt.i/t r 
fiiutiuiitrjnLDfiLh, flbmpnnnL.p t uutbn-' 
Anctf (pmnfi* tfbpft). plLa^pnt Uftulf 

Creature J Umhi[dm.i»i , iu^.u- 

pmd, iu1iA y dklfp lifitiptji ty ft)' *»• 
*/»^ 4/»i» * uuitn.hpmtffili' . (Abnpfr 
mutlf) ifmprtt JihniiihiiAi.upuiuphmhp 

d/tpn.hmtnp. Unejeune — , t»»- 

piufitmt Mill i/yi. nbn.t»ii»tij2*t 

Crecelle J (T^^ fyfyi"^, ifi,uj,uu,- 

<tmj ( ^m. btfbifigtiij ) . 6p6ptulf 
(tfuilitftHhy) i [qOljuiGt 

Crecerelle f Impfmtlmp^ u ni . bt| 
Creche f ITump b t if| |i P. ty^m,,. 

linAtng. tntiblfiuling* i/iiff'fiinmti*.La 
, ITuntp $bmnh % flbOiibfibJU i 

Crecy f Uuthitfij/,^ tfp % 
Credence J f»npm\tfi ^»»/ «^wi^ 

$it.ipnh, phdiujiuUttq, IjbputLpng rttw 
Minify jiimfiutntunuttt , i/iimiiit* i 

Credencier - (/*»"« »"*•"/'"*• (^7^- 

piuhnif ft)t I ftiuLtumiugnLUftLh$ 

Credibility f iwn.mui. w/ ^fit^i.li , 

Credit • ^innmftntOliili , ^»«/»4 . 
njittjtftu'ltiiiJimf, ijmplf Jfclint- ifp (%m~ 
ifmp utbn tfp rfjtnLind ii oi in//, ifiupti, 
knfutiiHjtijtjIi i/^y ni'ftiA i/Vf fimtfmp 
UiiifiifilihnLtnS nntittiipi t^uipli • ^iif* 
i/iM/irtLi/', J"'ptj. upntnliL' uutnLyntp, 
/iiiiMr/nr»i/irtt tf /iitf tJiiitimfimli t /Jiu- 
t.iiiut'iiptfni Ojti.it • tft'Linp (^rti«ni.fr- 

7/.WA ^f) • ~" publics , ^/wilf 
niWjm<> ^mi/.// . Lettre de — » 
'l^iiipAmtflip . — agricole » ^m^im- 

nmff«ft//Mtmit.L « tfmnlfinutnt.il bptfptu* 

fjnpdinn. Mettre en — » ^mp^m-* 
Lnpbf, tntiipitiAh[ . Faire — » tt- 

tuntnftlf utttt^ • A — 1 Ui^um ^. ^ y Google CRfe - tfd - qnt.p, i[mjpm$fmp , iftm.6 utbmp * 

Crediter t (IT**") -mU^/* 
Cr^diteur • f<«6<»fcf i«iii£ft (*««2- 
Credo (fnJr) «*• £««t<fi«#ln«/ r / 6< M . 

LHtutnj 1 ^'"LtiiUlllllfp , Ifpompft Jft 
%iujuuiuiu»pbpp. pmiptipntlpuli if in 
Liuimtf/iiL t [j»io^i«iLiiiti t 

Cr^dule & ^t-piu^nLtuut , «^i- 
Cr&iulite f tyt|»»»W*MW0/irifc< 

Clr^er ^» |/«*»6#|<>4r|, uiprnp^uitfitpAb ^ 
tfai'bb^ fihmpb^ l%itiuutb[ . Ipupnbi, 
iiiu^i/iutflry » Gjicub^ Rmutnhi, p}*^ h 
Amnwuiuib[ . qnjiuylitii (iipnptnp) y 
ipuadb[ (ptu\nnlj'),bpbt.iiih % i/^f irt&ij 

ntutpntOfit-lilthp) 1 jiumuf pbpbi 

I$\ip\i^ph\i diutib^ (^tfJnLiiipntJthbpj* 
ifUihb^ ftp bit (tfpmilfi mtfp/iLphbp) t 

Cr^maillere f ty«»'4i»'/m'ty foul- 

Jftmnp 2'/0u«y, '/Z.'/Zf^'V'Z' » iipiipm- 

ftpling*. Pendre la — ♦ Qiphupu 

pbi « ti'tfimplffff^ wtfiilt 1//1 liM/LUi-* 
if nun ft ph ^iliAi* ufcrnuti tmwf 1 

Cremaillon - i#«li// ('/£/£& <yu«{*/f 

fotigfiKiiy), '/ZfZZ^T'V'M • 
Cremation £ ^/h«^^u/*i 
Creme J [/£/»• uf»put,^,iLp % lf,nO. 

limine • uiUlfmtibn* % iibpitLg. itiQh- 
puij . mq\ini-HKjnjh Jump v phut Jin 

phm/ipp, *«'til*lf[! . — die tartre t 
^fibbJpm. p/tubpnt jqprpif pinrpuun 
Cr^ment - 0h#i4 /.» ( /,i.i,/^ t 
Cramer t.04/t (""v^z ' 
Cr^merie J </-nilmii«««.lii [jimm 
Cr^meu*, euse & l)bpmi.k,n, ub. 
Cr£mier,ere f [/ .pmi[,uS,un. t lf»,0 

Cr^neau - fltyai«/ l/bn/tp (*yi«. 

/'£*'"//'). iipifmduib {fipiiiynth uiuip- 
itfb^ni.) t 

Crenele\ e & lltfitmj iulfn.tuj % by 

piitlfbnftp . Hbplbqpntn uibpbu'ufm- 

\b0bp9\ GRE •|iA|. 


Cr£njeler*<M»4. 
Crdnelure J cf •fMr9»jt4m._ 

)»&c.ftf*M»^t inmnnlLiuAhi. purluvc m*J^| 

Creole f *.«^ui^i , ^»j 
Creosote J ^«t«?»7 • J 

Crepe f G?*"/^ uj|iLr|ii(i&|iLf. <4 
^^2 («""^)- J^Vpi (4b^fb% 

Aaijpnifftoinpttp Jmqbp f fit«)»^pM| 
duipu* . am)»tfpuifituiiuiUi*ij* . di Chine • Cilu"*n.fii.Hfli bplAtu 
wlf*, £b)iui iquip j t Creper ^ ^uAi/pk^ -ip*i. Se i ^itiiffpfi^.^iiihqpb^ Jui^bppi [tjtti&%\ 

Crepi ■» fl^ttt'i^btfi* (^iinftufu^ Ipmt 
Cr^pin - ^»24«M7i/i«#^ . Saint i 

— ^ IfojIptHptft&pli u t JU f , lf*('l'yP, 
hbtpu&p t foypl* nt - ifl'i.PP.* 1 ! i 
Cr^pine f? tjmtfp, tlb f ,^„,Lnpp u 
Crepir >» frZn/i^ (tpii6nt[ Ifiutf 

ipttfiinil}. (imutftlj ftnnnfilf p^bi % 
ttfb)ibi (^•"7^/ r bpbu) • tntup 
jutnybi (i/uiq* qm'htfpbpit. liiiitft* 
obnuifpb^ 1 

Cr^pissure ^ [rfci/i<tt4, J/r./. R pi| 
Crepitation f ^n^5iMt»^t.b , £, 
QpnuiiuA «~ t [ u ^"i n Jcl* 1*° 

Crepon •• Zip»pfnLtf % ppqtm^i^m 

Crepu, e i ^uil^»t/» , ^n^ 
Crepusculaire 2; «tfc/t£«#£m.«^ 

/Zili • bpblfnjbuiiit {iiiniuiftninj* 

Crepuscule - ^/«f '«•//»/«• . «v? 
Crequier -«l»" < //'/' M ««*/»»/'^,«Z , »v^ 
Crescendo (2^) - 2«"/*«M»£mV 

Cresson - ^/•^«i#i/h/ uni ^brbuj^ 
Cressonniere J S^»lf»'-l»Hi»n 9 
Cresus (qfau) - tt^/uw/t'tMffa 

priLutn' * tiiJbhuiffuipncuat. is pb*: mm 

Cr£tace\e i ^»«#i.^i#y^li t ^o«<.£4mij 
Crete f tyumtup (fiiutji) f />p»l^ 

Ipulfiu^ |lll]}lP. jMimMfqltnLf , qi-.fi 
(j(j»^p (mpinnjmfi) . yiitpuQ (um 
tpULtupinJij, yinLJu {4***jnk\ t Lcri 
MifMfi {jtup^fi) % wputbciuh (^^/>)i y Google CUE — 293 — CRI r£te-de-coq > ftf/TPf'-i *' 

re tin •»tt«y*.1M (i7«*'ij»«wi***i/ii»***.p« 

rdtinisme - fyfytfcM «^«« • 
retonne f ^/hfM^mli Ifmitn. i/J*, 
retons «• j (frfM iftptut [pp^q^* 
reusement - $*7*t/, (f»/«nf< 
reuser * /*/»*/» •/•«/'*/» *7*?*/ * 

*pl>^.p alum [. futtnn^ pnAitu^ ^#m- 

nptuJHHLmki* y funpi»pmhbi {.fuhtfjip)* 
5 — , J*nn.n\hi % qntfnimini t tfiiiniu- 
>'| . uiuuuijtlf tftntn&ki (puiub 1/^1 

»"'/). Se — le cerveauila t&te, 

wpuiyuft jnqbbyub^ Jfiinp , &mlib- 
-L t H nL P t * ninrnttippbl** 
Ireuset -• ^»«.fi»«y f fc^rtg , pn^ 
lOpUll* Amymnni If m* % 

Ireux, euse i ^*7»m.»»/i. m1mui/4;. 

'ftp ^«« ( &niJntttj\ . 71*76 ««/ ( "ijmp ) • 
t0fctu.«lffi<.iun , ObpntunLm* • tpu- 
m fk ('A"/')» jfr'f'T «»^i* nmmittplf 
jfiju tnbubi), amnptiilpuli^ nltfOL- 
vjl } ubnuijt, $tfit$p$utif f ujt\i (7*"- 
'"•/•lup, /«)».). fjuutnHtplj {fosb[) 

longer — f/W0/»iM«t#» /u**f«ty£. 

lireilX •» fnpntfi unp, funn.n\ Sni- 

Inir. Ifiut^iuiutitp* fwpj* 7 w 7 (* M - 

•<"/uiwnt^). g. M JlVfiti falnq* fun- 
'»«ty Juijfc. ./,£„«. 0/»«.tf, «W0/ftli. 

- de l'aisselle , ICMMtj • - de 
a main, tty.. Plein le - de la 
nam, fr/i ,/j#~. En — 1 frnpuipt-u Ullf * . Des 
6h, tP p„- crevasse J rf*^; t».«yi 
Crevasser * ^ r J,«<.«t 

tave, e *. L T n gros — . fy/««- 

"'7* » qftpnt.tib'Ui; iiptunninttff • 

emrae un — , 2'.««/"»7"»*»j (/»v» 

"()' - /ft^Hi* (06{1»»i<j/r)t , Jiff 1.(1 

Ereve coeur - 0/i**»/i U^mf ,»/jirj- 
Crever ttf»";0/'/. 'H m J u tc '?"" 

"e*<"fo ( 7 / r ,c0*H). . rv 0/.£(...- 

t "^04H).iT.u r /i £ % i/fcul./^ (£..17- 

L:,«ga_ (^m«j/» i/iV;) . — dans sa peau f 

<tyft»L0frl£ *p—*n*»{'l* *bp$*t* 6ia- 
Ufa f. * f«»iim4^. $untjlfhymk^ — 
leS yeUX t fl/» ^* HJbmwjmjmlf 
ptum tfm (f**l>l* ^uipuiyiip jnqmmgmb^t 

«p»jMgmln (lf»y — le coeur,^»^r 
^mio^i /iWiVf mfipui. Se — 1 ^««i«^ f 
HfiujUpi. Ai-ub^ ('"}pl*pp) • 6f*9fn 

(ninth/ futiL^)* An*ift)i hf}»L^ upmp- 

Crevette ^ ^ »pl»if»» ptft • 

Cri - tyoAj, ^^«• >, • »«7iii7.ii(r f 4i«/lr f 
ffnsftth- pminp^UkStnOfiLu, i/uiy^tti. 
ipupdhp • mn\fti\ • ifrthfftt ti 9 ^tff^ 
% fiLm , Iftiiii^fttu («?"<^). &nl^/itu 

(q f „„\s). — douloureux , *9—il(— . 
7 m,1*^. Le — public* /?/• ii* i/Im.- 
biitft^ iiN/tit Faire, Jeter. Pous- 
se r des — t ftl»"<|'"4 ^»ai«l«««^ f »^n- 

ai.^ ^..li^t^. Fairet Jeter.Pous- 
ser les hauts — . nt-*f*f^» p»»«/»»- 

driailler t.f»«j »«♦«£» c/im1i^ »«.(•» - 
Criaillerie f «)«i#i«%«»*./m«i»up,^if!y- 

lftfiw'iclft njnii yntit p * ['fp)*l"1 • 

Criailleur.euse f ^'>n%mnq.pfipU- 
Criant, e & H»jp*»*p*^yfa , /t»7«- 

putjiitpil* \ tnqmqmlfntf i 

Criard, c L ^.w^mfin 1*107, «^«ft- 

ainntuh nnL§i % puipipm&fa (ItujU). 
iiihjiuptfmp* &\b pniuif' [ifnjlbp) • J*tt\tp 
</m)i/f' opin^tttfitubtuj (itjuipmpbp)t 

Criblage - IT>i»p*Ltf t lumppm^nttf$ [ — 1 A»i9n.innt.p> "Crible - ♦«t/t i/ , '"7»/»'«m/ , / ,,, 'Z < i ,,, l* iqnir^ •* r «7 ^. Perce comme un 

— , if'fll A mil « i/'iffM l/"'!**^ 1 

flrible. e i llpm^ttn.np % »/i«r/ 1/11*7 {Autiilptilmiil; ) j 
iifmpmpLpnq^t ijtitttU'l* futpfntui^ 
[S,,,^ <\„,lf pU L t Cribler ^ /> r »»7t / . /i»M»ppM/*£ • 
Cribleur - h'»pp<"i»fi • [701^1 
Criblure J (/' ««'//' /ii»2/»»«"«^ f ifm- 
Cribration f- iT«» 7 »»«.»•«> r^t-' 
Cric (7"-A) • ^«^' w /» ,M /»«* Jbpb- 

hmj t pbnhniifpiiipd . juqtfnt.wSp' y Google CRI 254 — CRI Cricoide t Oq>utfiudbi. (,u6„,n) • 

Cri-Cri - (JfcinMity <>'//»/»# umili- 

^civb^* (iP r pi ul< l) • »«/»»»«• «*M * 

Xlri^e f \jtu\»nt.ynLif m 6ntpqft, $u 
£ppq»*tqq* . i[iu6uinnLtf us&ntpqnJ , 

Crier iftf*"?'"^, 7 W J*£, iqnnnn. 
&tujbb[. Jitujlbpp dqb[ % tqon.ut[ Ipitit 
£&£. pnqnpb^ 7"£^£* «/"'*»»'/i Uf'p 
utnib^ tstpuiltyit^ tqotnui . Ijmpqiui 
Jutn. HnuinLm&) • tfitthsbi (fj'i'jph 
funqft), tft'^l (uli/tLnjt) . qpq>Lt»n 
{fqfip\ihp/n.)» 6pnSpn.m^ (qn*Ai\. 
tfntXbutfii^ ufotxui^ ^ Jm)tnt.gnihhi 

mqqmp,„f,b^. — merci» ^0™.0/ii.i# 
Hmjyb^ — vengeance, fy»W 7" 
$A/. — famine, (/'••/£ mputh^u^ 

— au feu , au secours , ty»»"'4 

,/f»«y i^o/iii^, otjU ni.D ft tAt luoittui* — 

apres qn» » %#aii /«. dh*, t ,l,„j), 

tj2innitfpb[. 1i ^omti^nif pub I* won. 
ufpiLin^ni^ bpqb^ pntpJipuiJLniji$ bpn. 
fulfil » Rpuiittuipitiffb^ &in\tnt.y>»t- 
hbi (IptpiinnttS r 'it'll »//»). Qh^*lt <4U' 
fillip (mitfpuihpj$^ t qhiuqqbf*, */m» "97^/ ' ttptn.) tunn.ifinnLp Crierie f ^n^/ttli , (/M/yi*mmi<.ij , 
Crieur, euse f Ikqwqmlptq , ,^n- 

n.*uynq m 'f*'"[ n yp p'"h Amjunii, jpfm 
^Miaa/a*, >l»»,iny,ubiuju\ — public, 
(fnclhinftli »k\\W\_ • 

Crime «• *#£/»/«i >imjpn$uiqiutjni.% . 

*^1Pl Jwtiym'Up. jitAnji$iLnn 9 ^/'/'~ 
Jiuiqnpm* mliiun.utlf Ijbtuhp , iulm«- 
n.mljnt.QjtL'U i [p tu jfi* iftum i/jri)i 

Criminaliser 1. HSpailfmhb^ (pm- 
Criminaliste - n&p-iqkm , 
Criminalite f 0fyM///.iiW0/»ci* 1 
Criminal, le i, bqt»n.h„ t qnp^, n & 

putqnpS, ilbqiucnp (Ifbmhp), Jbqiu- 
iqtuput {hmjuLinSp) f n&fiiulfiuh (o- 
/'t^/?) # nSpHipltfilU* nSpmqinm (mui- 
£.<ilf). tuWfu/iMl , mil of 1 £& . bqbn.- 
hitiLtip (qfiwiiLtf* *l n pi) * f «• /?£- puiqnpj* nSptup^tjiiM* niptujtum fo 
/umW0/><.)<. Au f 2'Uf if«JJ 

ni/i.krac.1 yitpmsutp Jblfltht't 

Criminellement f (l&p'»pu*p % «fc 

pu»tut;u {'f n p^^* l)* neptunium miiiM 
mtifbi. ttpuut l('"pbi\. >«*•/• Jtnptyf 
yopiuyitp, h *•'*#» ffnnifii (t»tn\nLi\ 

Crin - (/■"♦a , Jti«(. (^/"*<-, tl.) 

#/*<«« (ifiiipnni.) . (ibifip, Jtnnpt *tk"f 

Tamis de — , 2'»ptfi*m . A to* 

t (T*»tlbpp iqitcmy <fftnpm-ml 

fttre comme un — ♦ 5«i«i]f«« 
Crinerin - ft^a#« ; ni0( "^ teffe 

gtufittp t tfnt.tjbpii iftiiihtqhnn t 

Crinier — 5'*»/" ,i 7 r, /»^ )n(&n • 
Criniere f- /'•^ («#w./i«.^/i)*. ^ 

($iiuipuLnipinft) . jw*n >f"*Qt qk u P % 

Crinoide & 0* Ui< { iH ^ < ^'«^ -;••<- 2«iW 

injnipri\n.njy t qouMLn.itjtf ifn]lOJ00» 

Crinoline f- 2'»ptpfut.. ^mtimv 
Criocere - frnjbqiJiLp (dfa,um)* 
Criquef Ifny^ /""/7A'/ (t«i/««i«y) 
Criquet «• fTrnprnfu ^tPJirljh . «f 

J>udqpl>0 iprpjttiq. IfmfiSrtLlf* ui(fi»| 
ifmpq, Ifiiptul. IptptitA Jiff qftlihiulp 
Crise f iqi§§nJuttf^ iniuqitimq f q[&iv 
piuJuitf , infiimiii<Jntif\ </ifff/(f/r?L&ii 

Crispatlon ^ ^«^«/#««.i/; ^I^J, 

tqjilftn.tf. q , "jp'*j0 t itfiqnqnt.J'i 

Crisper *»» tjutplpmlb^ , qtu^nph^ , 
Crispin •- tr<uift>j (Ifnunu^b^ 

'^t)l ^" IM,,M '/ M '7'«»w*. Ifplfhuqmif » 

Crisser t/i""/ 1 '/" 4 ^^' Ijp&tnm^ 
Cristal - «i«il*t«/ if t. iq)i^or puirp 

p/n.pbq» pflLphqbutJp* t it iqxnltfi {<}»>' 
tfmgnjyf,) *mtpn\t,vi^tn JuppncOfiL^ 
uiun.\mpiuljni. OfnAi fane plr pat.). pfiL* 
pbqp (itiqjt) « [pl*i-pbqiiiq.np&tuptuVi 

Cristallerie f fi/iLphquiqapSutf • 
Cristallin, e £ tt//uiii»#i^w % ««»*• 

hnp.ufj (£f><.fi). p/tLpbqbmj (Jib Lb {), 
pf»t.phqittibt.mjjti»* n p/tt-pbqniiiiLai.' 
0k»Ay(opfrp).t-U<»*lbll,(, U yu9Y y Google CRO — 255 — Cristallisation I /tycp*ju»$»«V. 
tristalliser * fijiLpbtpuyiibf . Se 

Cristallographie } ^if«Ay«f/»n . 
Gristalloide t fyipbyulibpHfi 
Criterium {o) - 2»"«/»"ty 2 , f .». 

Criticisme - frwlnnqui^irtfcniJC* 

Critiquabfie i ^U.ln«7i«i*ifc^i 
Critique & ftolMnjiun.^mti , ^iL- 

ktu^iub* ttftttpt$iut.tiiifjip- i^imtttbrftiifb, 
tnunfiuuufiiifft* Stjlmitfitiu. f m fnb- 
iuiqimtn t pMihmiptiui • itpupuniLin- 
m tp* f f HM"Hf['HinnL&lit.h 9 pttilttu tff/ul. otftlMlfi u1m*I- tfiutnp* uuHjfn.»n% fu£pfi& t 

Critiquer * ftfclmif i N ififrj, (<|/»«*) 

ftMur&£, jtidpjbf t [wmt.ttjiy£uft 

Critiqueur • 9fMfM»MH.Ntu£f» l «yiMfi- 
Croassement - ^^frlt* to'"" 

tfptuu (i«9«.t**t.^r) • [ami|i| t 

Croasser t^*^*/* ^^«»»'/ ('"7" 

CroC ((J.TLOq.) - fyOpn., SfitLif, yt 
0p«.i ppdtff (tulfn.tiijl$ mutlf) i 

Croc (</ilv) - (b/»'/0£) 5«"H, »«7- 

rn.un.nt. If ^fcfil|t|_ . »l»i*ijtitfc 6mulf . 
pup* 6nihlfnit.np ini^t lfn.t»iAnq (titu- 
*-»n('Upji). 6tuislf* J If pm in (ftthy flnnm 
ty) . If bn.fi p Stultlf (wiimuhng) • 

Mettre , Pendre au — , IT^^A 

tyl* J b u «JrC »£•»/•»«£ tqbjubp^ifb- 
pki-bjuip i 

Croc-en-jambe tf)<»pp IfmjObfp, 

Qm9kfjt. ntng utiifibgbbi y QiuDbii 

Croche t %»»«<>* qki (»pnibp). f 
f UnpHiUfrf. Triple — , frn-f"*"' 
Crochet «- A^m^. 6u»ulf % lfn.m- 

laif {Alf\inpuf$\. tfumubn pmg iimiiiIi, 
iptbptpuQ DUltjCUlG • oiM«|fifLii#^<»»b 

fyityp i/jt» fai-pi qmGpiur. «/<»i- 

tyj> i lfbn,fip . fill) ftb± Ifnp tfntubp 
uihuiultng tftupD . itLnbtfinfunnf* 
ptAilftup&bitii* j ftiuibmg « fimJbm , 
p&iuttOnii.* ufclffcr* yittintif ^. f"f- 

**h l 1 • 

CfOCheter^ fitfii«cnc^ni/p»iiUtt/{, CRO 

Ifittnpbi* ptuliim^ ititttbuAituutb i* 
(nmn.)t 

Crocheteur - flkn%ml[lip, ? m^«- 

giiit-np, nn)*)utn • (nuta) Ifnatpnm* 
piugmf % [kplfiujb* 

Crochu. e t ^, 44*. (M*pp) 
Crocodile • &f»utLn t 4"4'T7A{ m '* 

De — ,(/««.•*!* fuiitpbptiij ("7'9"tkp), 
/•"" Jl( luptjm \ip Y 1 

Crocus (^tu) «• UppntJ utiitfruiGt 
Croiret cru, e % £»«••. mwim/. ^»u/i. 

^fct^ Jmm&bf. bpbt.nitftujbf Ktl — 

qn-, i'Miimii^ J^^nc . A l'en — . 
^i fuoiip/ih hmjbftit[. En faire — • 
^itiLutMi^Wir^ , ifubyiibf • Trop — 
de» IT^^ (i*tuf*upnt.tr ni.\tb\»t*if , Se 
faire — , % ]^iunuf%nt.QlnX Y<n«#««^/i#. 

h&pb f»pb\i fimLinittgltbi (path <//»). 
• ^ nit m*»#i 11*/. ouiLmmp ni^tb^ftii » «■» 
en SOi, /»/» V/'"7 *^^ iptip^jtp »«.- 

li6tifn/» Se — » vni.«i'M*'iij'»t-/»£./»ti/»- 

qbup iibiubi* dmifnipbi. (mJb)t p»\ 
\tbpbfl») tftupAl*i ftpbh . ftp t[p'»J 
i/iirfiuj/r y>if)'4.b»f#iijifff*im<fli I'll'"!. f*l* 
lftnp&jipl*\t* <fifitigtfnAiyp tbutbiftf . 

S'en — beaucoupi />/» i/^«/ y«- 

•/imqMilijf t[uwuifint.Vlti)i nthDiiUf i 

Croisade J K"v»*4/»»«.0/ilIi. «ifi- 

iuitiu)ip (fibphmhhnumg fk 1 ?) • ^"'* 
puiLJ* /»»»"> (^»n/ , 'ii«»«n«)i 

Croise. e - t»>»suilfftp — e i ^»««- 

4fiit(£r<.| Stiiffnutib* fittnfntlfi;in (tfnt- 
/•4n)» funutnp Ifiutf phifnntn (ymli- 
fjhp\* ui)iftn)LUinntB junutnp ftiut- 
tMijHitin* (m/i»iili»iic«ri)« juiUyiu^fttu 
ttfiittiiifijn.ii (ttpntuniiirt )t 

Crois^e f ^.ii#ii«cWli,^iit«uii/Vi«.in. 

lff*gp % pbptn)t (.imtfp'iAtbpnt ) • 

Croisement - tauyulbcntJ ^ •//»- 

flllUtltLtf* (6tlllfpillubpttL y'UtfttUitUfffjt 

mil tmtipmqbti miinntling qtiLfjiiicn* 

pnuft uiiiipqtit.tfncQficu' — du fer» 

fbni-pp Onipftit ptufubyt t 

Croiser v fipmpm. jp,»j rjlb f (m«- 

pfr^t), ^niffb^ fumyiiJibi.bf (l)bi-kp)» 
fip,upnL i[pt,ij pbpb[ (i/fr^linjfj'/uiu- y Google CRO — £96 — CMUQ ^sfii Jft^mmk^ (^^A £w^mm/) • £»••&- 

f^ my/ ut'ttftiMgir^ <i/V<M4«ffi.l»)*4f»,) , 
muipynLtjhf — qn«, fatnj»iuii % •#•/•- 
a&JJ> i>li' u l »f/«»*-^ iff* tntf inly* — le 
fert frniptipX* /•/»««/' puifui^- Ottt^p 

JPhlj./i r «{. — la baionnette.W"*,^- 
lt/i *>.«i;^i y.tcyU*L. — les verts, les 
rimes i h»yj'»^<i k L' I. /»/••"/"" 
</ ,M V r"W; ,m ?"? £fli ## *£ <£°fM/')i 

ub ^J>inji>tib ^' . bpObcbifi^ (<>«»i/<m- 
iftioltQ Mtnobi), jut^itiLnpf*^ Se — i 
fomym&ln. I'l» »(> Ifutpb^ (&mifpui\th. 

V nc). I^.uf, lp,*pb L »&glfrit *»>m>- 

uj't'lfyhl (bplfnt. uih&tulig) • ftptupnt 
ql;tf bflthi ^. butpuiymmfclf hum fa 

(ifhftluttijt)* /w«i£M«(f{»^£. Se — les 
bras » Piu-bpp ^^n^i (t/nLfiSfiph 

*l(»"'j)* tiki. l> ftp Ipuufind luutfn ^i 

Croisette f fa^M* U»*-rp ttW 
Croiseur — 8«m^im//»«1« •/»M/»«»'«l»««i.t 

jmdutt nit mli, Sntln*. SJi^uhndf i 

Croisiv>re fr 8 "*>«mV ^""V" 1 ('"'P umihun Ji\ . Juidinunnp • 
Jiupunultittcp ^ jmdiuLiipu 

Croisillon - M^*- (/«<« 

utnit1*ttib {iniiiuint fiuirLy* 

Croissance f? IXSntJ* 
Croissant, e t lk6n,l. jtu6iutfin\» t ~[f» Sin ^ifit'lj fill 7/"»7» S'»^ff , " ut '"^'j (ft" 

pnl/hiff uilmuilf tf\i*JpittU^*i.^*pi 

Croisure f A»«uy M /i/#i «#^ . fum^u- 

tiHUtinnf i 

droit - H&"L,f {nf/ump1»kpnt.)i 

Croitre, cru, e L^ty/ • q>up<pu- 

\iiui. uiuaifiiihtui. jmunif tpu^ptiLU- 

fc/7» Ne faire que — et embel- 

Hr, bl'0"'l"'l ffkijkylfuihmi* hpQm- 
iiuf >»m#ii<nii. It U,&hyUh[ t lucL^yhb^ 
uuitiuttituuub i i 
Croix ( fc.17. Iu*u^n*l*:ujm . pp/iw m*Mm*.OJm.i», 4 r mm*ui&tmi\+~l\ 

ui'un.mmf-^9 Hh m * : h m t* Mr*4 

4»ffc {fpimJf*). Grand' ># ITM 

fHU^wlfjip t (iM^i««t«fcii4,ir c 4j)l 
En — t K-***^' fr«!.«»-«- W 
(o^fy). Ayec la — et la M 
niere, [H"> fH 1 --••#• +-«*f I 
/.^n^ ifmAu/. Prendre la— J"^^ 
Cromiechtfc/^'f^p"*/" lW< 
Cromorne - #^7f ^fl/" 1 ^. "(rt 

r"+"1 • I 

Croquant. e £ *iuti«*-* *\W r \ 

fcroque-abeilles J ITA^-«-«»^«»f 
Croqueausel (A la) / iT/"«v*» -| 

ifi*J (fiu$i(bifni-uid) i I 

Cooque-mitaine - S^if^fi 

n*-l* L »ull « llf 1 * 

Croque-mort -• %w^M#^#«prtyi . 
Croquembouche - ^«.i^w4 » 
Croqu-e-note - Wi& % fuh^k 

juinqnunptf* * l*~<l Vt*' t *l a P'N'PV*b 

.iXZulfllllf kp'HJj'2" 1 * ^••••f'ttt.if'l 

Croquer ^St^^^tl^i (^ 

niujh inutt^y * Ifnuipuihl tutfn.M 
,,r.^, jun.iiu*'i*i. jmtf»k[ % *u%njj ^{ 
<j "jlf^i uslfn. luj/tl* i/ui^fli^ (tjfb) 
nL,iib{ (/t"M^f>lf)« »* pn*-*-<lpk£. — 

le marmot»/?«-2 4lll,,,, ( nt ^ '•••v^v 4 / 
Croquet - 5-<i^i«»wm.Ii««/» 
Croquette fr (^/V» Uj t i ' s ») ■ -••"•¥' 

Croquignole f ii*up4pm.lf, 6***-* 
L>uj *fp- (fif^f 9 * pUf 1 ) "i"&i*Mti!'*£ 

pM if fiufh • i«"4 

Croquis •• ftLpn*.***^*^ 9 b.^m/.- 
Crosse ^ 5^*7 ('"fP^H* ^«<f«' 1 

pnipifni.iil* % tjl'ti*fnt.nf* tfiai.uiqm% 1 &n- 
Ifttitj • <pip»<nl>»li tynp'tipiuyitiltutpml 

Mettre la — en Tain Z^ M '«r ,4, ^ 
H.t u l'4"'Jf' 7«"/»^^^/ • [i««M.»f 

Crosset e'i fTtu^***tjut^l*p % Snipu 
Crosser t. fwp*f»"i % y»«-*^«/»M y Google CRO - 257 — CRU wfiffj, SntftultLf* \ (jZ"^'"lu»</) ff^^l 
|ifiwi^| . Jvmmht.* Ont.pnL$frti pi* if 
*r nL l»L» Se — ♦ \jk*Mfmt.hf % lfitnt.fi ft 

rossette t SL «»*jp«- «•••» 0^A1m.»»j* 

rOSS€-UJC^»iJ'»^»« ^"^ htititfiptif^piup- 

rotale •* ££«#*m^ «/£• 0ai i'<im^ o- 

bf»» ppmnnif \intuaipupitt\» ifu t 6utti- 
*fn*t)» i [lint i^ »//»♦ ppntfiiUlit 

XOtOn •" *f^iutnmUjt hi if immi »ih 
irotte jf^npittlf piulptp (.,.y,>/#,/»Ji.) 

mnpfilt* jttbtfS tfftfiiulf } mfitfif t 

'•rotle , e & S'i>f"'[h*t . f/hlumn . 

*Y** '« iMMt/»#»Ui (Lbpuptipiuhp \ • 

•*»/£ (p,«ir« M ,/ft r >) . II fait bien 
- dans les rues . +mf»giihpp 

*»"» utipfnut bit $ [jnntnfii- 

jrotter % bh(um n k t . Se — , 0* 
)rottin - (i7/r, 0j»/^ (J/.».c),.^i, v 

""•/* |/mmi»miI»u)« [tj$iiinn t tkiui.1t i 

^oulant.efc */</»/ 7 ""M//'.".,./,,!. j. 
>roulement - <|«/»«>M#Wi/;t/i£fu.,f 
fouler l *//»/, i»/»^"»ty»/, *•••«- 

f"7r(» ^ ()#•"*/•) ^"^ iffbf.tnmuf* 
Jl, U.Q.tLh L . i/.»/-4 ;•«. ^ (, r> )> 

-roulienereO ""«mWwm (ujonuiU' 
jroup (nt; ) - U// /»/"<</» J. 77 qm c 
troupe f ^.«#«.m// (,{/>ul) . *f tut /„' 

*'«/• (^«/r). jutlmp.tJhl.. En - » 

Jroup6, e fc. Men — . $«»^ 7 
^oupier - A»»"/(»*»'/^/» l»f»ii'iitifh- 

•/» i/»i»Y jtiuMitatttf fm/tmtflia t 

Jroupjere * fl^m £, w/ . « 
^oupion •- %*i».tiiifliif, j f ""»jp y «»• 

,*•). »ijbni'htijn (i/tw^nt ), tu*i%t 

5 "'*"T '/""/•/ 0'"/'7/')- fy?"* C£- 

""/'/ («/»«- t«)i 7 /»). ^ty/ij (.» 7 /r,mii.- 

>oupissant , e t (/\i/*.i»^»«| 

f»tpj. fi win , M ^ tfiinut& y bpipnbt 

iroupissement •• lT*piutjm.tf (^mi jtfrfifM. ) , nbifbhsutlp • 

Croustillant, e & ty*«4" c< *<lPPI >r ' 
Croustillef'lfc^i/i^/i^/i).^..^. 
Croustiller t,(tf«^l« *•«£) ^.m^/i 

Ifbifbiftlflibp itLinht {yhlsjt fudkini 
tiuiftup) i ^iiii/fM^ttilii*^ If b puff* if » 

Croustilleusement/£'ii.«7»£««z^* 
Croustilleux.euse i i'oi/'.MpjMj^' 

p'"tf % Ifhiiln.utfiiutf ' % /f6iy4«.m^tt«4*t 

puhtnlfji i/^# Ji an Lin A fiii'Q * lib mitt. 
Ifbi^bi-tirbp, JnpDmjIt'U IfbifLi. (6h m 
i uthynt-Ub tu\iy •/(#). ti^i^'Mi) £&«- 
fiQtiinnt& tipiwiiiLp^ Ifbiibtiuhlfnip* • 

;b«iu1f^fift. Une vieille — ,^oi«m^ 

if i m fit $ jbuniiutlfnn i 

Croutelette f ;..imi/.^. Ifb^htklft 
Croutier •• irp»Mpuptif 9 hlpup 

ifpmtnitu t J nn l' 1*lp*ipl'\ * 

Crouton «• 4"«/^ <Jr#^in^ 7 4i. • 

*i<ttyh lfhtfbt.nt.ni Iftnnp . (futtptftttj) 
•liitynilfhifhi.p»tfp>iiitlpiip^,^lt1trfjnt.^ux 

Crown glass (/itofi) f tt/»^"v««- 

tuiulfl* « UtpptUttplllffl* y Uitttftuupulfji I 

Croyable « (lpJtulniifi>uL>Mtn » 
Croyance ^ »(,i#i/ihi^m» 0^lIi, tf««- 

Lmuip . fititiiifniiiflinLBJiili . tfitiLiii- 
hnLOJtch f liniLiutnp* iput.iitbiti\»p v 
IpitpAjtp, tljanp. HtuilntptL if i 

Croyant. e & i*"*- »"i#iui«/fc »«/ • 

Cril «» IL&mdt iM^riti/. iifimiLif' ttip- 

»i/»i/«. «'/»«/> • Du— . 8'» '/•••!//' (W'V 1 ) • 
Cru e 2; ^mli/* (<//•«) • »mI»0»«.|»^ 

{tuif/f i#) • i/i/|fwi/ ywuiy (< 7 tf»my) • 

Ipiitpt* iiihjmpipup (lpuyf>), uii»fni.iuj 
(IpiAhef,), uihUimji {tlhwiitpuy • •«• 
iinqnplf,hfiili (\biptt. ) 1 'ti1tptjA {qnj\t). 
tfjhipiilf t IptipAp^ phput* /•»•!. iA M*li- 
yhitp r if! » titti if* 'lift p*\.) % finnf (fuott- 

pbp\. \ / ^ifni.Ohiin/'p (punt tub 

fuoup) • i/tyt* tlp'HjW /» dbplfnLg 
(Kmtjliln lioy/ilflsbpft). tUtplf d/iHt ^/«»wy 
(/JttJli/F^). jAji/j ^m 7 /i V/ ,, « < /* ^rt' 
hutpnlfh put* \ Hit J nilf m n nj if {ib^fl) * 

17 

Digitized by G00gle CftU — 358 — GUI Cruant£ h ^du/kntUf^y f^V- 

nnilfm.9ftt.u % talnnnpJni.9fiLm % ntb 
tffdlnt.9fu\. tfJltfutti £,»,%, ,u\*ptt9 
u*pi » u*ou9hjp't 

Cruche f ftm^, ****&*% sbipji, 

qcafiuipill* uiLiumittlf* duiuu»iulfuim§ , 

Crucliee^™^ 4? (^r)* I W* 

fJrUChon - f*.o$m.^' qnputif. 

Crucial, e & f».«j««^/i^i fumyu 

ike • [/uut^miium^tf (umi_htf) 

Crucifere fc famyu^p (»^tr) . 
Crucifiement » Crucifiment - 

}$iayulituunt.9fn.V. fvutjb^nt 9fti.li.Jb' 
n.ntgnt.J ( tfutpuunj ) j 

Crucifier * ►«*«}*£• uufnthubf dm- 

fiuigubt* dkn.infiutpb£ (JinpJftit)t 
CTUCifix (fl) - ^Mrjfrffttlf f^«oi 
Ifbpt fuin^bfnL9fiiu f fauiytitfuujui $ 

Cruciforme t fanyuibt. . 
Crudity f Z,J»L9f.».li (,/ty). mi/Jii- 

um.9ftLU % fuiuljnt.9ftt.il {itftnntnft) . 
niudutpu ptuubpl; utLflitilta.utnnt.9 fit ti, 
uiujiupuni.tf* tttubift* fined pittubp% 
aaubtftnjp* • ittliynfint.9fit.u « ttiutuf* 
un»»)int.9ln.li (f n *-('f*) * UMuflinpfint-p f 
ttiuifmjh iytt.9fn.lt, HJm.9jn.li (fuau- 
tfbpm.\ . Ifnym It m J mil tfuij b int. 4* 
Hnvd fiiotip 9 fiJiuunjp' '• Uflifm.<)m.ff 

Crudivoreii'/lu^/. • [(7«/lify«c)i 

Criie f fitupipuignctf [ymg) , (^fc- 
utta)piipnjgp» mSnuf [duinh\t 
Cruel, le £ UL^m.0, wttM^rrftnytf. 
n^ibpftJ, nJunnilf (ufttiutbptuqtf) . 
tUaftittdpnjp y pinpuftpui (fi<ujp). nm- 
dtuu (f/rt-miiijntJU/n-ii). nmn.lt (lf#- 
ft *(.«(*) . gutcitifjft (purls), ndfubd 
(ptuiqn)' uiltqqitij y uimptftuiJbpJ, \Jl\ 

— hoittme, Suifliwac^ j/ii^. Une 
«•*■ femme. (Luutmubff, ^/»ti t 
Cruellement /tt^9*»f»t^« $«'/•«»- 

t/V«W9 (uiiimiti1ffil)» ytipurynp {ifffpi**- 
LnpncniS^,uiliuiuiabfp (mqmu} i (faoA 
Cf^ment / l»umfn., tnufuutuj^ fintd 

Crural, e & bp<»»pf* (upiLs), *< 

pmbputjfAt f ptnpiuttpiim t 
CrUStace, e t ltbnht.mt.np. Ifbnb- im.ui. ntpiplftmnfutmirmL (tfnmtb)* 
m j n^nptputtanttnkm^f t 

Cruzade } Ja-j"^-^ (3 f««; 
Cryometre «* 8pun*yuip % 
Crypte * 4>fiHv > * MI J l^^ - *"* 

Cryptobranche i tr» ty»^«ft4 
C r y ptogameW*»H|i»»«f*fcff (««w i H) 
Cryptogamie f ^'««7«miii/iM 
Cryptographic J frtaty'Wr 
Cubage - > f"*p***^'>pq—-if. fa* 
Cubature f ^ fiutuuipfp (°**f 

Cube - t i M«/»"'*»"'/»7,4MpHr A f 
Cubebe - iH^^w*! • 

Cuber ^ h»pf%wp^ki, mjmfn& 
funpnAitupn nLmbmut£ t 

Cubique t hfp—^'p'i (&••) * 
Cubital, e I kfi-^p^j^ 
Cubitus (ftt-u) - frr»"V ■ [H] 
Cu"cumerace t e t ^ntp^mm^ 
Cucurbitacees f j t hnJtumhnud i p 
Cucurbite t «l»*/»A **'-» • ■"•"[*■ 

Jmu 9 9nputmnuft nqiftulf t 

Cueillette f d^q4 nL,r , p—f^A 

pp^tuLiupnt.9fiLU* , dtttpliunpHtd 
Jnntfiui uututlf^ dnn^ut^.^ En — 

ptulipuhpni[ (pbnubi (t»««.)t 
Cueillir ^ ^uLutpb^dnm^b^ Iftk^ 
ptumk[* tttn.unt.Lt ptunb^ (Gtudpmjp)* 
Jntfifbi , fiufifi t iMfitifit ^ («f*»«y 
nuitfiufrlib p\ t 

Cueilloir - ^«^'»V»P» 4 "I lr f fM 4,t*"t 
Cuiller, Cuiilere f ^f««f . —J 
bouche, [T^* < I9 ,W Z* 0««l"*7j«»(*« 

— a Caife, t^"»^ ntpu/.upa'muawi', 

- i pot, C^f fb^afc. 
Cuilleree f ^*"^ •% (r i p )• 
Cuilleron - ttt^ % 0m0 (<j«p«^) t 
Cuir - $"7^.(.u«*A£/i^) <f»«^, «f— 

iftnlf* , puuttfmtf • pitmbpuL {fgnLtm&fl 
ttfumi » tlpfiiutnaonp* Elltre — H 

chair. ffrnpUflk «!»•([• j^jaAfi ^W 

|wy, M^Ni^ti* mbpnnpimlffi** 

Digitized by G00gle qui — 3*9 — CUL frirasse h &p «•«.— de cuir. £•;» 
iUirass^t e £ £f*fM6«jf^fcuMt f »*»- 

fwwl, ujiptnp pmpmgan) ft 

uirasser % #/»»«i/>win^. Se — puiGiwinpfn. u/tpuip pmpmghb[, 

luirassier - (Jl«^«^li . <j r „/; „. 
uire, cuit, e* b#/« *»«o &*•- 

^ (&<nyinp*l») • £/»<)*£ (wqjn.,,). 
u*v*T*-batifr{ (««y</mi_,j). tftnpubi, Kw 
jbb^ bifb^ #»^ n^ i«//i6f. fflrl 
u^Uffak £(</!; fa), xjj^fa, u.jpfo 

m «^£. En — t Opu$f$)» g,„L- £//'"/' 
uisant, e fc <J»^/h (afc), ^#i. v . 

,<f. hi/tact* (ptt^L^hy 

uisine f A>*»6'«»*>a . funGmlng/, 

unrttjp, /utuGnpkiup. iflpmlfncpp , 
taZbmp*. /"i / »'«^/i#fLjW/»t.ii.De — i 
innpjalt* {Juiplng* juit$Htufuou^ 
miu,/»hhpl;li)~UniWip (&„iyp,„}n L j { 

uisiner ^h^tUfkpkf , juntmp,,, 

'/• If y>npn^niLoO $ 

uisinier i ere f /k,/?/,,^,^ 
uissard - f*"ptp,nHp,,h q|irfinG 
uj^tu puirimfp • 

uisse f bpwlp* ptu ( ,A p iqnus.— 
e noix, QUfjtf £ I 7V7»7 «'""' » 

♦^•fli t [pilHfpjinpUipJip* t 

uisse-madame f &/»*/uii/i«hU , 
uisson «• btfrnnf, b,f, . ^iu , ,„j- 
<*.p.De — , SUf (tm 9 )t [ujnisi 
uissot - {tofy , Mi.) p«/.fy 

llistre •» 7*ufp»yl» *J*<iiimj, tpifpn- 
Ht*$ipnu* f fjufputtfipuu* • oUfiLti /»• 
auuiiulfi [pmlip p$i$ uimA (tf,npn\t 

uit * e i 07»<Wli . IpipunLiuA* 

Uite f l*pSnt.J (in^tuf), ,/*;/, 
«o^ kifituJpt fihngji btjuuA t 

uivre •» f'/^W ujui(|[ir. u^W,/* 
jaune, Cul, Cu (^l) • 8t>™njp , 1*1.4 , 

»«. n*i<)<**ff . jtumtutf* utiuff, jkmtaim 
'i-l* (»'»JL m W' "* % '!>*& (W- 

- de bouteille, U./n, M i/„i0 ^. 
'*• .— de plomb , L«»««»««t/' % nlfbp' uftjliAitirfp' *""»""$ ^"V?; — de basse fosse. 

$&i«iliitipit«Liji*, ptultuifi funp ifkpmmf 

— blanci %p*»lfwg,Hp, Qn.^ fttre 

a — ,Hh&'i'p % m),S> tl p,„lf CW u ly*^ tm l x 
Cu\il<,Seb8'»<n,;lj' unntj (fiptnguihh\t 
Culbut?t f hhH^tV »«"«£iM.«r, 
^/i^Uiqi^LU. tf L npni.,r (umhijnc- 

it) • Faire la — , ^/A#/»f«r^, 

7^<r*z- .vu'rtt h*""L* y"H»"/»«>'«- 

4AZ ♦. A la — / ]* unty/un^t, , 
inmlflinLtjpivj 1 

Culbutert.^/i^ MJ/ . n n rh, 0t -H- 

ll»pd,»\*L L > O.uLUtirjfnpfi pkpki % m fi'niLtu^ff^np fijbtfl 


'Z7Z w rf •»7/» i^|ir|i6fi. Les — , f ? bc!& 

• Mf^iMti itncuiqlupiuhp , usulsJihpt 

uivr^» e & t^i<Jw^»i/li t ip» Lt lijlmiilfnpAtuhfa ^. (V.t^/iym 

Culbutis (t/^) - ^p'poLtf. /Littit. 
Cul-de jatte - Upntlpp kpmlpp 

pnhnLtuSf Alfptuptupi 1 

Cul de-lampe - j2Z»^i,/, <pupyp* 

(tiu,f,ulpi,hUhnf) u,w ^l > <lhtnt[i A»«»- 
QbipntntuU t 

Cul de sac - tt*»^/ «/»"7« 5 , #«U Z i 

Culee f ttutftuputlfin^ (lfiuifatp^/i) 9 
q/tuut. tfnjO (lputrmp,ulpuih\ t 

Culer t. fc.ii Ai« h r Q,u L , tucki/, k- 
Culier i. Boyau — , ()n<»tfx 

t hiiiLtiilpii,l»nlf (Afint.) , 
uhjipji fin pbpnt.)t 

Culinaire i. /»/i^ui <? ,, / ,<), m ^,«.1.i 
Culminant i» Point — 1 ^»»^i- 

Culmination f ^"^cObiM^m/A- 
Culminer t_^ «7»^^.«^"»1* Huiuhfiit 

Culot - #«/'// (i/u-b^uil.) . utfM^ 
(ffiuifinlfmliUbiflt) ■ mli»t.p (Hutpnyfi), 
iii^i/i* uttpitp {if'tt-f^p,,,^,), Onifuut; 
V^/*fA** ^£'"^» jkuthiu^/th. jbuthui- 

tfltLUI I Culiere J 

'Mt.MJOI|*)» (ill y Google CUR 260 — CUR Culottage - (frH/ n V) «•** $**/£? 

(t/m/i/£»o/i utinlfp) % 9ft»miiuiu>lf*t 

Culotte* J (*i*»p6) tl»*t"»f»p (•«- 

ni$ihy)» tth* yuifi (ifm jup'iiffi) . utb - 
i/m^ i/Jri 7/»«;« Jin (inch m If tfnpnt.nuti 
Clllotter* ^nfimfip t,M<jglh /.»/»'/• 
i/,/,p //'"/•!»£ . (<*/"*£"»/) *** ^'^/ 
{tfnifttpmfl' tnmlffi) t 

Culottier - ^i«^i«/./«^<>, //«7- 

tmijilmSiim • Oiutiupttiiiiitfnp& m fijit.il- 

IjllHflipA « [f|H /l ()lll'l/l, l/.l.p^llll*.^*! 

Culottiere J «(...«/»wi/ip/« % #m«/ii«««/i 
Culpabilite fr 0'«»*»9'»«»7'»»«- / ,t *« » 

Clllte •» ^iM^moli , iijiii^miu/i/iiiImi . 
Lno'lip* MyMi^tnriitfrii)*^ ? Ufm^tmiLtf • 
iiifctfliuifi^t n^ji , ifbf$iitnj$inii.Ulti li*» 

Cultivable £ ^ «//&//#. I/."/.. 
Cultivateur - [/';•»•'/ . »'/«7/«W 
Cultiver * U t 2" lt i tt i* *i m r ,,,u ihL • 

qmptfiiiy)tb f (ilfnnp)- wnAh[ ("(/>)• 
Culture fr /fv«»//»c0/it1i. tupuinpmj 
uiiiinitttuntif, ifhtfhpni.tr. tffttJtti.ti^i'lt 

Cumin - 2-"iU, /,/i.Atfc f|nlbnG 

CuiTJUl - ty.«7ino)i.»^»yiM, ^Him i// 
dmjbfh ill* IfitLinttLtf i L""7'7 Cumulard - 9 »»;i«o1#.h^ih.ii, ^« 
Cumulatif, vc £ '/»• «»?«M//m>n 
Cumulativement^(/ > /"iib^iiir/ , .ii/>« 
Cumuler * fy '//»«7 //»it«ifc/ («/•»* 

ui>iL)</afi !}$>•* >uljlihp\. Iiniuthit 
Cumulus (/lL«) - (hfiifuilfitjm i 

Cuneiforme t [//-^ -»«ifrt . ^iij>,„i 

l/£i«i (</iAryi/» t ) • liitnlt uiitLitni 

Cupide £ C'i'"/""'/!** </*"H'"9"7 i 
Cupidement /</»{•««. o,,tt,i 

Cupidite J /J*»^ "V r * , */sr M * /» • «j"»y/»"' 

f/l/l)j%lfL W/ll t< I 

Cupressinees f j t#'i6««£,/»/» 1 
Cuprifere £ q^&iupbpt 
Cupnrostre £ '/«»/»4»i//i»ih </ * 
Cupule fr S»>?m»ilf • 
Curable £ fW <">//. . 
Curacao (mo) - i,'i*p)*«oqli * 
Curage •» Wmppm-'f' (^ n, il»)' fi"" 
Curare •• tiAuiwPii/l/i [«7/?7«7*7 Curatelle fr ^tr..ii/u* V«T" f ^*|** 

lhf i [wiiiiJ/i;, Ifnipniiniip l[ump» 

Curateur . trice f J»Wifc+»|r 
Curatif, ve t ^upJiu^ r t4 ^t 

utntSniffitfiu'b (tfbq) t 

Curation f (/»««.^«.(r*«fc) 7«v«'~*« 
C urcum a-^fyw^ »' *« 7* 7^ t"** 
Cure J ^i.t^H.4"»i.)7»«piA«l«,r ,, r - 

if-iiW fit It . Jnynifptfiiufhtun* OjiL^m 
bpfiynutiu\i% Ajuitifinil* ^"7» •/»»/•• 
/n)n»iA i^fc^i ^•ti^i')«'«y. (7^7) 4 /»tj* 

Cure - <J.»iin<lp n ,.,„fhm . Jf"-" 

Cure -dent - tt'/i«'4/»(r/'«» » Wr** - 

/i/*^ t i<i^miii/in^/u^ s|lC fi|ll«U|p 

Curee f (£•»*•$) «/•»»«</'-•« , V'/* « 
Ifhpmlfmp, Stupmtf. Apre a la — # 

OpUmtfimifi IputfniLtupl* *lp»*J ^A"7i 
npuuijuuiiiJi* inpiiiiiGtls' t »•»* ui/»«»^» ' 

Cure-mole - (t#Mn.Mi4i«i7»«"^) 

mtitfinfiiiih Jb'pb%tuf 1 

Cure-oreille - Wr^thl'M'" l 
Curer ^ S'p^i'^ fi ,M *»*£» i«^/«»««*/ • 

tftnppbf mufintfli £ f tt>npphf (mptf)* 

Cureur - lT'»pv"i (^'r)- ^••vrl 

(6b, I fa) • JHmlfbpmlpJi 

Curiali e t cf"7"V/'7" i, 7 lM ''/" ^ 
Curie f q.iu T „l r & f. T> «L»/i.l. 

7/. 7/1 i/^i i0/»7 •/"«•»»» , i«'»^ir <**/»'" 

Ifm-infi Jiitftiilittpiiih.Sbpmlfnjui [pi# ifttt p \»hfi •ik,)- iCuvieuHemeut f lbm»>ppppn,p,ur t 

nVhftnltpni Qbmtfp . ^i\*tntfn^ , fl' 1 '* 
C'Hiimb mi (itftnfibf) « 

Curieux . euse i, ibuimpppfr' 

SiHpymu^p, pli)if«fa^|i t fib uimppprf 
itiptuwiiiii i/'»i»li^itf/w»»^7« fibmtupppl>p 
fibmiiipppptityti'pif. Sn,fnntiiUfi ,/,)i, ,7/1,1 '7 2" ,/ /'"£ 
17./1.7 t-5 


^1)1, £& u$mppppuiffnt\$fi 1 ^i/*ini7i «" 

Curion - iS»» ttfmjliU pm.p»r • «!«•'- 
Curiosite ^ lbu§tuppppnt.yjtL^^ 

ittitipfPpttiljtu'hin.UI*,1t (piuhp ftp) . 
(niboony^) fib uiwppppnt.Dj$L\i • fcrj' 
q'tiiii/intiMif/i* fiiuqnt.ui(fl»i.tn piuUp . 
La — t (^'M^«ii.iM7/n.in ^«uti&^(*t) 

Digitized by G00gle CYC — 261 — CYP \bmptuppppbtup* * tbuHUplttbtitp't 

Curoir i Curoti *• (£/#•/» Jwppb. 

ItL ipULHHfUi)» 1 ^'tllfilltf [Itoutp *fbp* 

Cursif, ve (u) I famp (7/*/*). tf 
Curule t. Chaise — . +<gn«4f»«- 

Inn. ♦ ifiqtntlfi»*nfjm/i (tttmL)tmlfiiiiJi\% 

Curviligne t ty«/»««^«> («*&■.). 
Curvite f Uapnt.Ufit.'b i 

CuSCUte (l«) f flaQmnitf y. t 
CllStode f l